370040 Vimperk - Borová Lada - Kvilda
Platí od 9.12.2012
do 30.6.2013
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD AUTOBUSY Cˇeské Budeˇjovice a.s., prov.Vimperk, Nádražní 157, tel. 386 100 190, fax 386 100 102
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3
5
7
9
5 50
5 52
5 57
〈
〈
〈
〈
5 59
6 05
6 07
6 08
6 09
6 12
6 14
6 16
6 18
6 19
6 21
6 23
6 27
6 32
6 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 10
7 13
7 17
〈
〈
〈
〈
7 20
7 27
7 29
7 30
7 31
7 32
7 34
7 37
7 38
7 40
7 43
7 47
7 52
7 55
7 58
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11 45
11 48
11 52
〈
〈
〈
〈
11 55
12 02
12 04
12 05
12 06
12 08
12 11
12 13
12 17
12 19
12 21
12 23
12 27
12 32
12 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 45
14 48
14 52
〈
〈
〈
〈
14 55
15 02
15 04
15 05
15 06
15 08
15 11
15 13
15 17
15 19
15 21
15 23
15 27
15 32
15 35
km Tcˇ
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
17 15
17 18
17 22
〈
〈
〈
〈
17 25
17 32
17 34
17 35
17 36
17 38
17 41
17 43
17 47
17 49
17 51
17 53
17 57
18 02
18 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 0 1
1 1 2
5 5 3
〈 9 4
〈 11 5
〈 11 6
〈 12 7
6 〈 8
11 16 9
13 18 10
13 18 11
13 18 12
15 20 13
16 21 14
18 23 15
19 24 16
20 25 17
20 25 18
21 26 19
24 29 20
27 32 21
28 33 22
od Vimperk,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Vimperk,sídlišteˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Vimperk,Sloup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Zdíkov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Zdíkov,Masákova Lhota . . . . . . . . . . . . . .
 xZdíkov,Albrechtec rozc.1.0 . . . . . . . . . . . .
 Zdíkov,Nový Dvu˚r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Vimperk,Kamenná Lhota . . . . . . . . . . . . .
 xZdíkov,rozc.Nové Huteˇ 1.0 . . . . . . . . . . . .
 xNové Huteˇ,samoty . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nové Huteˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xNové Huteˇ,chata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xNové Huteˇ,polesí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xBorová Lada,Šindlov,rozc.0.5 . . . . . . . . . .
 Borová Lada,Nový Sveˇt . . . . . . . . . . . . . .
 Borová Lada,Hrabická Lada . . . . . . . . . . .
ˇ eské Chalupy . . . . . . . . . .
 Borová Lada,C
 Borová Lada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xBorová Lada,Svinná Lada . . . . . . . . . . . . .
 xKvilda,Františkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
↓ xKvilda,Vilémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ Kvilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
nejede 31.12.12
jede v pracovních dnech
spoj 2 vycˇká v zastávce Zdíkov,aut.st. prˇíjezdu spoje 4 linky 370110 nejvýše 1 minut
spoj jede po jiné trase
x
prˇ
↑



















od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
8
10
12
5 20
5 18
5 13
5 10
5 04
5 03
5 02
〈
4 55
4 52
4 51
4 50
4 47
4 45
4 41
4 39
4 37
4 35
4 33
4 28
4 23
4 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 45
7 43
7 38
〈
〈
〈
〈
7 36
7 28
7 26
7 25
7 24
7 21
7 19
7 16
7 14
7 12
7 10
7 08
7 05
7 02
7 00
zastávka je jen na znamení nebo požádání
Jízdní rˇád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u rˇidicˇe.
ˇ SAD AUTOBUSY C
ˇ eské Budeˇjovice a.s.. Informace jsou zverˇejneˇny ve vozidle této linky.
Na lince platí tarifní a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené dopravcem C
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 55
8 53
8 45
〈
〈
〈
〈
8 42
8 34
8 33
8 32
8 31
8 30
8 26
8 23
8 20
8 17
8 16
8 15
8 10
8 07
8 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 45
13 43
13 35
〈
〈
〈
〈
13 32
13 24
13 23
13 22
13 21
13 20
13 16
13 13
13 10
13 07
13 06
13 05
13 00
12 57
12 55
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
16 25
16 23
16 18
〈
〈
〈
〈
16 15
16 08
16 07
16 06
16 05
16 04
16 02
16 00
15 58
15 56
15 55
15 53
15 47
15 42
15 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
Download

370040 Vimperk - Borová Lada