INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ÚNOR 2015
NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.
Únor bílý – pole sílí… v pranostikách je obsaženo mnoho moudra. Je to zpověď našich předků
utkaná z dlouhých a pevných vláken historie, zkušeností, pozorování přírody a hlavně zdravého
selského rozumu. Někdy mám pocit, že málokdo
dnes umí číst mezi řádky a uvědomuje si pravý
význam tohoto poselství.
Pohled na bíle zasněžené lány nám dává naději, že příroda dostává přesně to, co si zaslouží…
odpočinek, aby pole mohla s přibývajícím sluncem rozdávat opět svá bohatství. Letošní únorový
čas je rozdělen do dvou částí a i my dostáváme na
základě cyklů přírody to, co si zasloužíme. Nyní si
užíváme Masopustu (od slova pustit se do masa),
který nás provází rozpustilými veselicemi a sdružováním se s přáteli, sousedy.
Na svých zimních toulkách jsem zabrouzdala
na návštěvu přátel do původní jizerskohorské
roubené chalupy, kde mne skrze rozpálenou pec
uvítalo přívětivé teplo domova a z babiččiných
„kafáků“ na mě dýchla vůně bylinkového čaje
(z místních ručně nasbíraných, sušených rostlinek Uměli si povídat a pozorovat přírodu, dokázali se
– darů lesa). Bylo mi líto, že již nemůžeme zažívat radovat z mála a přijímali vše, jak to přicházelo.
sousedsky přátelskou atmosféru při draní peří Přijali vyšší princip přírodních zákonů, nad který
a s vyprávěním pohádek, která k horskému životu se nepovyšovali.
neodmyslitelně patřila. Přesto jsme si i my dnes
Od poloviny února nám začíná období půstu.
krásně popovídali, bez spěchu a hlídání hodi- Podle tradice byl konec zimy většinou tím nejtvrdnek. Jakoby nás masopustní nálada ani nepustila ším časem. Zásoby potravin docházely a na zahrak vážným tématům a jen veselé příhody dokreslo- dách se nedalo ještě nic pěstovat. Proto se tento
valy pohodu a vracely nás v čase… nabývala jsem šestinedělní cyklus půstu dodržuje a slouží k očistě
stále většího pocitu, že se k nám původní oby- těla, s tím, že se těšíme a připravuje na čerstvé
vatelé připojili a podpořili nás v naši rozpustilé zelené byliny a plodiny – na příchod jara. Obdonáladě. Při zvuku meluzíny jsem si uvědomila, jak bí půstu je takovým malým vyzkoušením si toho,
těžce se lidem v horách žilo, jak museli skrze zá- jak nežít v nadstandartním blahobytu, ale umět si
věje chodit do několika kilometrů vzdálené práce i něco odříct. Pro někoho to může být čokoláda,
pěšky a pak po šestnáctihodinových směnách pro někoho sklenička vína, každý máme nějakou tu
zase zpět. Přesto se jim žilo lépe a svobodněji. „závislost“. Dodržením půstu vyjadřujeme pokoru
a podřazenost přírodě.Člověk je jen její součástí,
ne jejím manažerem. Zamyslíme-li se nad tím, co
nám říkají pranostiky a jiná moudra, vrátíme se
zpět k selskému rozumu, který se nám ze společnosti pomalu vytrácí. Slovo selský není hanlivým
pojmenováním, nýbrž vyzdvižením sedlákova umu
vyrovnat se s přírodními zákony, připravit se na
možné varianty a přizpůsobit jim i svůj život povýšený tou nejtěžší a nejdůležitější formou práce,
prací na poli.
Přeji všem rozpustilý únor a hledání selského
rozumu skrze naši jizerskohorskou přírodu.
Renata Van Vleet Turistický region Jizerské hory
www.jizerky.cz
INTERNETOVÝ
Únor a tradice…
KONEC MASOPUSTU
V neděli po svátku Tří králů skončil v církevním kalendáři cyklus vánočního období a v
pondělí 12. ledna začal masopust. Ten potrvá až do začátku velikonočního půstu a protože jsou Velikonoce svátky pohyblivé, rozhoduje o tom, jak dlouhá bude doba plesů,
karnevalů, různých rozpustilých zábav, zabijaček a hodování. Oproti loňskému roku, kdy konec masopustu nastal 4. března,
je tato doba letos o dva týdny kratší. Masopustní úterý připadá na 17. února.
Jestliže Vánoce a Velikonoce tvořily základní svátky křesťanského roku, církvi
NOVI
z pera Líby Novotné
se nepodařilo vnutit masopustním obřadům nějaký podstatný křesťanský prvek,
a proto zůstaly záležitostí veskrze lidovou: „Každoročně právo máme, nikomu
je nezadáme, veselit se, jísti, píti, vše, co
hrdlo jen chce míti. A to právo chce nám
vzít ten, co tu stojí jako stěna, na nás hledí jako fena“.
Typické pro masopustní veselí byly průvody maškar. Masky, oblečení a zvyky se
lišily podle kraje a místa. Hlavní postavou
průvodu býval Masopust s korunou na
hlavě a žezlem a jitrnicí v ruce, nechyběl
medvědář s medvědem, symbolem pro-
1
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
buzení se přírody ze zimního spánku. K vidění byli šašek, bába s nůší a dědek s holí,
ženy převlečené za muže a muži převlečení za ženy, oblíbené byly masky hospodářských zvířat. Každé mělo svého „průvodce“, někdy i dva, kteří se o ně starali,
nabízeli ke koupi, smlouvali, žádali pro
ně potravu. Všechny ty „klibny“, brůny
a šimlové byli středem pozornosti. A nejenom proto, že se na nich dalo i povozit.
Nechyběla smrtka s maskou, dráb se šavlí za pasem, kominík se žebříkem, myslivec s flintou, kat, hrobař a další maška- dem, než vy jednu upečete, my už tu
ry. V průvodu bylo veselo. „Skákej, skákej, budem“ – byl před půlnocí masopustnímedvěde, čert pro tebe pojede, s dráto- ho úterý za velikého jásotu Masopust vyvaným měchem stojí za ořechem!“ V če- nesen či vyvezen za ves a tam mu smrtka
le šli muzikanti, ostatní účastníci průvodu „sťala hlavu“ za mohutného naříkání a labyli vybaveni vším, co dělalo rámus. Kro- mentování přítomných: „Jémine domine,
mě píšťal, zvonců, frkaček, plechových masopust pomine, jémine domine, masohrnků a pokliček se hodila také chrastidla pust pryč! Masopust pomine, růženec navšeho druhu, aby „halas a tartas“ byl co stane, jémine domine, masopust pryč“!
I obřady a „pochovávání masopustu“
největší.
Na závěr masopustní veselice, kde kro- se lišily kraj od kraje. Jedno ale bylo všumě masa bylo i hodně koblih – „Panímá- de a všem společné – velká chuť bavit se
mo, dejte šišky a kobližky, s kobylou je- a veselit. Dříve, než se o Popeleční středě
ujme vlády půst: „Na škaredú středu bude popelec, budú chlapci plakat, hleďa na
měšec!“ O tom ale až za rok.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
• Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
• Masopust na slunci – pomlázka v senci.
• Konec masopustu jasný – len krásný.
• Krátký masopust – dlouhá zima.
• Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
• Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
• Bude-li příjemné povětří (v masopustní
úterý), bude dosti hrachu.
• Teče-li v úterý masopustní voda kolejem,
bude úrodný rok na len.
• Bude-li v úterý masopustní neb v středu
(Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý
půst větrný bude.
POPELEČNÍ STŘEDA
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové
se drží celý rok.
…o tom ale až příští měsíc
INTERNETOVÝ
Regionální produkt Jizerské hory
V pátém ročníku certifikace se rozsáhlá skupina
nositelů značky Regionální produkt Jizerské hory
v novém kole certifikace na podzim 2014 rozrostla o další zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám
je postupně všechny představovali v této rubrice.
Představujeme jizerskohorské
výrobky – výrobky se značkou
Regionální produkt Jizerské hory
www.jizerske-vyrobky.cz
Zima se nám ukázala v celé své kráse, proto možná
oceníte některé výrobky našich šikovných výrobců, které by se nám právě v únoru mohly co nejvíce hodit.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
DĚTSKÉ KOŽENÉ CAPÁČKY
DADOOS – DARINA BITMANOVÁ
Naše rodina vyrábí od roku 2010 dětské capáčky z kvalitní certifikované kůže, zdobené vyšíváním, gravírováním do kůže nebo
stuhou. Capáčky Dadoos jsou nejen pěkné
a originální, ale především kvalitní: usilujeme o takovou kvalitu, aby capáčky mohli
zdědit i mladší sourozenci.
Kontakt:
Dadoos – Darina Bitmanová
Staniční 1076
468 51 Smržovka
tel.: 734 219 273
e-mail: [email protected], www.dadoos.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Možnosti zakoupení:
• e-shop www.nanozicky.cz
• vybrané kamenné prodejny (seznam na
www.dadoos.cz)
RUČNĚ PLETENÉ A HÁČKOVANÉ
VÝROBKY Z VLNY
LUCIE ROTOVÁ
Pletení mě baví odmala a postupně jsem
se naučila různé techniky a postupy. Pletu
z přírodních materiálů – ovčí vlny a merina,
některé výrobky také z akrylové vlny. Většinu mých produktů tvoří ponožky, podkolenky, návleky, šály, dětské čepičky a bačkůrky nebo pletené hračky.
Kontakt:
Lucie Rotová
Sportovní 1279
468 51 Smržovka
tel.: 777 853 609
[email protected]
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Možnost zakoupení:
• na internetu (www.fler.cz, www.kousektebe.cz, www.ju-ki.cz)
2
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVI
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Možnost zakoupení:
TEXTIL PRO DOMÁCNOST
• na internetové adrese www.facebook.
MARKÉTA JANEČKOVÁ – HANDMADE
Vyrábím v malých sériích originální textil- com/MJpolstare
ní doplňky z přírodní a příjemné bavlny –
např. kuchyňské zástěry, chňapky, prostí- Kontakt:
rání, dětské kapsáře. Tvary, látky i celkové Markéta Janečková
řešení je vždy originální a vychází z přání Vlnařská 836/4
zákazníka.
460 01 Liberec 6
Pro pohodu, uvolnění svalového napětí tel.: 723 601 601
a zlepšení zdravotního stavu zhotovuji ta- e-mail: [email protected]
ké pohankové polštáře různých tvarů a ve- www.facebook.com/MJpolstare
likostí. Polštářky ve tvaru zvířátek jsou obzvlášť vhodné do dětských postýlek.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
TEXTILNÍ VÝROBKY ZE SMRŽOVKY
HELENA SIBŘINOVÁ – HELABABY
A ATELIER HS, SMRŽOVKA
Vyrábím vše, co potřebují miminka a jejich maminky. Výrobou dětského a kojeneckého textilu, bytového textilu a textilních hraček se zabývám již od roku 1995.
Začala jsem šít pro úzký okruh známých
a kamarádů, postupně jsem však svůj sortiment rozšířila o oblečení pro děti, kapsáře,
bytový textil, oblečky pro panenky, dekorativní textilní předměty a módní doplňky.
Připravuji kolekci těhotenského oblečení
a doplňků.
Všechny návrhy a střihy si tvořím sama, jde
tak o originální výrobky, kvalitně zpracované.
Všechny moje výrobky jsou zhotoveny
z atestovaných materiálů a splňují veškeré
zákonné požadavky. Zásadně preferuji čes-
ké výrobce materiálů, ze kterých následně
tvořím své zboží.
Od roku 2013 rozšiřuji sortiment výrobků
se značkou Regionální produkt Jizerské hory také o textilní výrobky se značkou Atelier HS.
Možnost zakoupení:
• ve Smržovce – v prodejně na náměstí T. G. Masaryka (více o prodejně: Kde výrobky najdete)
• na mých e-shopech www.helababy.cz a www.oblacek.cz
• na www.fler.cz
Zboží dodávám i do dětských obchodů
(cca 100km okolo Smržovky).
Spolupracuji se ZŠ Smržovka a různými mateřskými centry, kde si mohou maminky
mé výrobky objednat a zakoupit.
Kontakt:
Helena Sibřinová
Smetanova 925
468 51 Smržovka
tel.: 737 866 505
e-mail: [email protected]
www.oblacek.cz, www.helababy.cz
INTERNETOVÝ
NOVI
Možnost zakoupení:
VLNOHRÁTKY ZE SMRŽOVKY –
• e-shop na www.vlnohratky.cz
PŘEDENÉ A PLSTĚNÉ VÝROBKY
• www.fler.cz/asja
Z OVČÍ VLNY
Nabízím výrobky plstěné jehlou i mokrou
cestou (potraviny do dětské kuchyňky, zví- Kontakt:
řátka, figurky, šperky, dekorační předměty, Ludmila Široká
pouzdra…), na kolovrátku předenou vlnu Tovární 789
a výrobky z ní (převážně pletené rukavice). 468 41 Smržovka
Vlnu doma peru, češu a barvím přírodními tel.: 604 240 445
barvivy (cibule, ořech, aronie…), případně e-mail: [email protected]
potravinářskou barvou.
www.vlnohratky.cz
Prohlédnout i nakoupit mé výrobky můžete v e-shopu nebo na fleru.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
www.krasohled.info
KRASOHRÁTKY
PANÍ PAVLY PETRNOUŠKOVÉ
SI MŮŽETE VYZKOUŠET V NOVÉ
PRODEJNĚ V LIBERCI!
3
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY
Z JIZEREK
Novinky z Turistického
regionu Jizerské
hory
• Jizerské noviny na zimu 2014–2015 a kalendář akcí – od prosince do května – jsou
k dispozici na pultech informačních center a taktéž ke stažení na www.jizerky.cz,
zároveň aktualizujeme sezonní informace
na webových stránkách.
• Webové stránky www.vilaizerina.cz se
dočkaly rekonstrukce, budeme se snažit
průběžně přidávat zajímavosti spojené
s tradicí a zajímavostmi pro rodiny s dětmi. Již nyní si můžete vyzkoušet nové hry,
sledovat akce pro děti aj.
• Počínaje lednem 2015 dochází ke změnám v některých sekcích Datového skladu
Libereckého kraje z důvodů modernizace
a přidávání funkcionalit na
www.liberecky-kraj.cz. Jelikož jsou naše
webové stránky napojeny na tento web,
můžete zaznamenat problémy s načítá-
ním některých článků. V tuto chvíli není možné odhadnout komplikace, které
mohou vzniknout, proto se všem předem
omlouváme, pokud jste nějaké nedostatky zaznamenali!
• Od ledna pracujeme na revizi a úpravách na našich webových stránkách
www.jizerky.cz, které budou způsobeny
novým zatříděním v Datovém skladu Libereckého kraje a pokusíme se tomu přizpůsobit i naše rozdělení. Od 1. dubna byste
se měli těšit z nově upravených webových
stránek.
• Dne 24. 2. 2015 se zúčastníme prezentace Jizerských hor pro tour operátory a průvodce v Praze, pod záštitou CzechTourism.
• Ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme propagaci Jizerských hor na
veletrzích cestovního ruchu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Tam, kde nebudeme přítomni osobně, zajistíme prospektový servis na stánku Libereckého kraje.
Jste-li provozovatelem zajímavé atraktivity či ubytování, můžete nám dodat
propagační materiály vašeho zařízení,
rádi je k celkové propagaci přidáme.
V případě zájmu nás kontaktujte, viz adresa níže.
29. 1. – 1. 2. 2015 ITF Slovakiatour
Bratislava
30. 1. – 1. 2. 2015 ReiseMarkt Dresden
18.–22. 2. 2015 F. RE. E. Mnichov
19.–22. 2. 2015 Holiday World Praha
• Nová kniha Devatero řemesel v říši víly
Izeríny je k dostání na pultech informačních center Jizerských hor.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
VÝZVA PRO JIZERSKÉ NOVINY –
LÉTO 2015
Vážení přátelé.
Máme tu únor, jaro nám brzy zaklepe na
dveře a pro nás nastává čas příprav letní turistické nabídky v podobě Jizerských novin
a jejich přílohy – Kalendáře akcí léto 2015.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby
se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům Jizerských
hor předložit nabídku co nejpestřejší!
Vaše tipy pro letní sezonu 2015, akce, které
připravujete v termínu od května do listo-
NOVINKY
Z JIZEREK
padu
2015, zasílejte
na adresu [email protected] a to nejpozději do 31. 3. 2015.
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme,
určitě rádi uveřejníme na našich webových
stránkách www.jizerky.cz nebo v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek.
Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky.
Osobnosti Jizerských hor
OTFRIED PREUSSLER
Vše, co se objevuje v jeho knihách, má
svůj původ v severních Čechách. Na Liberecku budoucí světoznámý spisovatel vyrůstal a sem se také stále vracel.
Otfried Preussler se narodil 20. října
1923 v Liberci v německé učitelské rodině. Jeho otec Josef Syrowatka byl redaktorem libereckého časopisu Deutsche Jugend, posledním městským archivářem
a vedoucím městského muzea v Liberci
před vysídlením německých obyvatel. Byl
to člověk, který se zajímal o historii, místní vlastivědu a přírodu, sbíral jizerskohorské legendy a pověsti. Na jeho cestách ho
často doprovázel malý Otfried. Matka Ernestine Tscherwenka vyučovala na libereckých školách němčinu a dějepis. Velký
vliv na chlapce měly jeho pobyty u babičky Dory, otcovy matky, která byla skvělou
vypravěčkou veselých pohádek, báchorek
i strašidelných příběhů.
V roce 1941 si celá rodina dala změnit jméno na Preussler. Otec Otfrieda byl
údajně potomkem sklářů Preislerů (psáno
též Preusslerů), kteří patřili v šestnáctém
až osmnáctém století spolu s rodem Friedrichů, Schürerů a Wanderů k nejznámějším rodům věnujícím se v českých zemích
V roce 1929 začal Otfried navštěvovat Rudolfovu školu v ulici 5. května, pojmenovanou na počest korunního prince Rudolfa, která byla ve své době největší školní
budovou v Liberci. Ve třetí třídě se zde začal učit česky a z češtiny později na gymnáziu také maturoval. Svoji první povídku napsal již ve dvanácti letech, s oblibou
účinkoval i ve školním divadle.
Do jeho života a dospívání krutě zasáhla druhá světová válka. Dva dny po
maturitě na libereckém gymnáziu v roce
1942 byl povolán do wehrmachtu a odjel na východní frontu, kde se ve svých
dvaceti letech stal velitelem fronty. V roce 1944 padl do zajetí, pět let přežíval
v zajateckém táboře v Jelabuze na území
Tatarstánu, ze kterého byl propuštěn až
v roce 1949. V Bavorsku se mu podařilo nalézt Annelies Kindovou, dívku, se kterou
se zasnoubil ještě před svým odjezdem
na frontu. Společně se usadili ve městečku Stephanskirchen, život ve válkou zničeném Německu ale nebyl pro novomanžele vůbec jednoduchý. Aby se jim dařilo
lépe, začal Otfried od roku 1953 vyučovat
na národní škole v Rosenheimu. Jeho žáčvýrobě skla. Změnou příjmení se tak při- ci se často stávali vděčnými posluchači jeho příběhů. K tomu ještě vykonával práhlásili ke svým kořenům.
4
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
pro vědu a umění. Za jeho zásluhy o liteci reportéra v rozhlasovém vysílání pro
raturu ho, jakožto vůbec prvního spisovaděti. Později se stal ředitelem stephanstele žijícího v Německu, jmenoval rakouskirchenské školy, která dodnes nese jeký prezident v roce 1991 profesorem.
ho jméno (Otfried-Preussler-Grundschule
Jeho knížky byly přeloženy do padeStephanskirchen & Otfried-Preussler-Mitsáti pěti jazyků a dosáhly nákladu až patelschule Stephanskirchen).
desáti milionů výtisků. Zemřel 18. únoManželům Preusslerovým se postupně
ra 2013 ve věku nedožitých devadesáti
narodily tři dcery. V ulici nově založené
let. Patří bezesporu mezi nejvýznamnějčtvrti Haidholzen, která byla pojmenováší liberecké rodáky. To, že jeho postavična Rübezahlweg (Krakonošova cesta), si
ky a příběhy budou žít dál i po jeho smrti,
postavili domek. To jim trvale připomínadokazuje nové vydání knihy „Der kleine
lo původní ztracenou vlast.
Wassermann“ (Vodníček), které s podtiNa počátku Preusslerovy literární tvorby zaujímá důležité místo kniha Josefa La- kterém čerpá námět ze slovanských po- tulem Herbst im Mühlenweiher (Podzim
dy „Kocour Mikeš“. Původně zamýšlel kni- věstí německé Lužice, zaujal českého fil- na Mlýnském rybníku) zpracovala jeho
hu pouze přeložit, některé jazykové hříčky maře a režiséra Karla Zemana natolik, že dcera Regine Stigloher. Kniha vyšla v ročeštiny však ztrácely v němčině smysl, pro- se ho rozhodl zfilmovat. Roku 1977 tak ce 2014, o rok dříve byl zfilmován příběh
to knihu nakonec převyprávěl. Díky němu vznikl animovaný film „Čarodějův učeň“, „Das kleine Gespenst“ (Strašidýlko). A tak
se tato kniha dostala do světa a Preussler který výtvarně patří k nejzdařilejším Ze- jeho příběhy dále oslovují stále nové generace mladých čtenářů.
za ni získal německou literární cenu. Ko- manovým dílům.
text: Jitka Nosková
V osmdesátých letech vznikl podle
coura Mikeše tak poznaly děti v mnoha zemích světa. Dalším titulem, který přeložil Preusslerovy knížky „Malá čarodějnice“ Pramen:
pro německé děti, byla knížka Josefa Kolá- cyklus večerníčků pro děti, na jejich podo- VINKLÁT, Pavel D. Otfried Preussler: německý pohádkář srdcem v Čechách. Krkonoše – Jizerské
bě se podílel známý český výtvarník Zdeře „Z deníku kocoura Modroočka“.
hory. 2013, roč. 46, č. 5. S. 36-38. ISSN 1214Svoji první autorskou knihu vydal v ro- něk Smetana. Své krajině dětství, Krkono9381
ce 1956. Jmenovala se „Der kleine Was- šům a Jizerským horám, věnoval tři tituly
sermann“ (Vodníček) a brzy následovaly – román pro dospělé „Útěk do Egypta přes Otfried Preussler [online]. 2010 [cit. 2015-01-17].
Dostupné z: http://www.preussler.de
další. Nakonec jich bylo celkem třicet dva. Království české“, příběh „Moje knížka
Své příběhy nepsal běžnou němčinou, ta o Krakonošovi“ a povídkový soubor „Anjeho je poznamenaná sudetským dialek- děl v kulichu – sedm vánočních příběhů Fotografie:
1. Otfried Preussler v roce 2000 (foto: Georg
tem a jsou v ní zakotvena místní lidová z Jizerských hor“.
Otfried Preussler získal za svoje knihy
přísloví a průpovídky, v jeho textech se
Schmidbauer, Haus der Bayerischen Geschichte)
často nacházejí paralely s místy v Čechách. řadu uznání – Evropskou cenu za knihu 2. Otfried Preussler mezi svými žáky v roce 1963
U nás nastal zájem o jeho tvorbu v se- pro mládež, Německou cenu za literatu(zdroj: OVB online)
dmdesátých letech, kdy už byl ve své no- ru pro mládež, Cenu Hanse Christiana An- 3. Fotografie z filmu Karla Zemana „Čarodějův
vém domově uznávaným spisovatelem. dersena, Cenu Andrease Gryphia, či presučeň“, který byl natočen v roce 1977 (foto: EuPříběh o čarodějnickém učni „Krabat“, ve tižní Bavorský Maximiliánův záslužný řád
rovideo, Das Literatur-Café)
INTERNETOV
NOVI
Tipy na výlet
NOSTALGIE NA LYŽÍCH
ANEB NÁVRAT DO MINULOSTI
V DOBĚ MASOPUSTU…
14. 2. 2015 PLAVY – LETY NA SANÍCH
Tradiční akce od 12.00 hodin v areálu
skokanských můstků.
Informace a změny sledujte na
www.plavy.cz.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
21. 2. 2015 SMRŽOVKA – LYŽNÍCI 2015
JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK
Jedny z prvních lyží v českých zemích nechal pro své dělníky v Krkonoších přivézt
hrabě Jan Harrach, roku 1903 vznikl Český Ski klub Vysoké nad Jizerou a Svaz lyžařů v Království Českém, což byl první
lyžařský svaz na světě, první závody se
pořádaly roku 1893 v Jilemnici.
Přesně po 99 letech 7. března 1992 se
sešlo osm tehdy mladíků, aby vzdali hold
zakladatelům lyžování v českých horách.
Závodilo se ve slalomu a skoku prostém.
Na tento výjimečný počin navázala v ro-
ce 1997 smržovská radnice, která zařadila
zápolení lyžníků do svého kulturně-sportovního kalendáře.
Od tohoto roku dobově oděné lyžnice
a lyžníci bojují o vavříny vítězství v paraslalomu (paralelní slalom), sjezdu na dojezd (kdo dojede nejvýš do protisvahu)
5
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
a hup-skok-letu (kdo doskočí nejdál
v součtu dvou skoků). Zejména posledně
jmenovaná disciplína je mezi diváky velmi oblíbená, neboť je zde k vidění nespočet krkolomných hupů, hrůzně vypadajících skoků i ladných letů.
O břicha a mazání všech zúčastněných
se starají dobrovolní hasiči. Vyhlášení výsledků spolu s promítáním snímků a závěrečným tanečkem se koná po skončení závodů na Parkhotelu ve Smržovce.
Vydejte se do Smržovky v sobotu 21. února 2015 a ponořte se spolu s námi do poetických časů pána z hor a jeho lyžnické družiny.
Disciplíny:
1. Paraslalom
2. Sjezd na dojezd
3. Hup-skok-let
Program:
od 12.45 hodin, Ski areál Kedr, Smržovka
(závodníci od 12.00 do 12.30 hodin prezentace)
Veselé dovádění, taneček a vyhlášení
výsledků od 17.00 hodin tentokrát v Parkhotelu Smržovka.
Sledujte pravidelně webové stránky
města, plakátovací plochy, snad nám sv.
Petr bude přát a všichni se sejdeme na
svahu…
Nazdar na svahu a SKOL!!!
www.smrzovka.cz
INTERNETOV
NOVI
22. 2. 2015 Smržovka – Bobyjáda 2015
Sraz v 14.30 hodin, v masce i bez.
Sáňkování na Kedru aneb Jízda na čemkoliv. Sledujte plakátovací plochy.
www.smrzovka.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
iQLANDIA… CHEMIE LÁSKY
14. 2. od 16.00 (sv. Valentýn)
Netradiční pořad, ve kterém se známý popularizátor vědy Michael Londesborough
zabývá podstatou lásky. Uplatní svůj pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí.
Michael nám coby rodilý Angličan zprostředkuje i pohled svého krajana, Williama Shakespeara, a nastíní všechny po-
doby lásky, jak je tento světoznámý
dramatik zachytil ve svých sonetech
a divadelních hrách.
Přijďte zjistit, jaké jsou chemické reakce a sloučeniny spojené s našimi
pocity zájmu o druhou osobu, chtíčem, láskou vášnivou nebo rodičovskou.
www.iQLANDIA.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
RELAXAČNÍ POBYTY V LÁZNÍCH
LIBVERDA
Užijte si zimní pohodu v lázeňském
městě Jizerských hor –
Lázně Libverda.
6
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
Novinky… aneb to, NOVINKY
co se nikam nevešlo
Z JIZEREK
moudré princezně Alence, tajemné víle Bábrlíně
a především čarovné rybí kostičce, jejíž kouzlo
lze využít jen jednou jedinkrát, v ten pravý čas.
Moderní (a jedinou) pohádku klasika literárního realismu zdramatizovala, vypravila a zrežírovala Markéta Sýkorová. Diváci si ji mohou poprvé vychutnat v sobotu 7. února v 10.00 a v 17.00
hodin, o týden později je na programu další (již
pouze dopolední) repríza.
LIBERECKO INFORMUJE…
LIBERECKÉ PREMIÉRY
První dvě premiéry roku 2015 v Divadle F. X.
Šaldy Liberec připravil soubor činohry. Jako první proběhla na konci ledna premiéra představení
Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona
(J. Hašek, K. Pavelka). V pátek 13. února bude mít
premiéru další činoherní představení – Hořké slzy
Petry von Kantové (R. W. Fassbinder), které proběhne v Malém divadle. Tato strhující hra vypráví o slavné módní návrhářce, která se po rozvodu
zamiluje do krásné modelky.
Baletní soubor se představí s první svojí premiérou 27. února, kdy budou mít diváci v Šaldově divadle možnost vidět taneční burlesku určenou pro
rodiny s dětmi – Sen noci svatojánské (W. Shakespeare, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Egerházi).
První premiérou Naivního divadla Liberec
v roce 2015 bude adaptace slavné pohádky
Charlese Dickense, Čarovná rybí kostička. Pohádka vypráví o jednom zchudlém království,
Ilustrační foto (autor J. Ptáček) z inscenace O beránkovi, který spadl
z nebe, se kterou se v lednu NDL s úspěchem představilo v New Yorku
(na Mezinárodním veletrhu scénického umění APAP 2015), kde NDL
reprezentovalo české loutkářství.
JABLONECKO INFORMUJE…
MOJE DŮVĚRNÉ KRAJINY –
VE STÍNU JEŠTĚDU
Na trhu je nová kniha Siegfrieda Weisse.
Jablonecký rodák a patriot, uznávaný, a přesto
velmi skromný fotograf, pan Siegfried Weiss,
vydal po knize Píseň o lese ve spolupráci s nakladatelstvím BUK svou další osobní zpověď a vyznání krajinám, které fotografuje více než 50 let.
Nechte se inspirovat a pořiďte milý dárek v jabloneckém turistickém informačním centru
v Kostelní ul. za 570,- Kč.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO SBĚRATELE
TURISTICKÝCHPARTNEŘI
ZNÁMEK
A SPOLUPOŘADATELÉ AKCÍ
Muzeum hraček v Jablonci nad Nisou je otevřeStatutární
město Jablonec
nadu Nisou
no od dubna roku 2013.
Nachází
se přímo
cenMírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou,
tra města. Hračky jsou
zde nejvíce/ zastoupeny
www.jabloneckarodina.cz
www.mestojablonec.cz
od roku 1940–1980, ale
ani ty,
s kterýDůmnechybí
dětí a mládeže
Vikýř,
p. o.
49, Jablonec
nad
Nisou,
www.vikyr.cz
mi si hrály děti před Podhorská
100 -lety.
Nyní
je
pro
sběraInformační centrum pro mládež
DDM Vikýř (ICM)
Eurocentra
tele k dostání turistickápřiznámka
č.v budově
2085.
Na vaši návštěvu se těší.
Občanské sdružení – MC Jablíčko
E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou
www.muzeum-hracek-jablonec.cz
www.jablicko.estranky.cz
lkový dům
ek
adna pro rodinu, mantví a mezilidské vztahy
stský zimní stadion
stský bazén
Oříšek – studio pro děti s. r. o.
Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, www.studioorisek.cz
Klub Na Rampě
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Vážení vystavovatelé,
přijměte naše pozvání k účasti na 15. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2015, který se
bude opět konat v Jablonci nad Nisou
na výstavišti Eurocentrum. Termín veletrhu
je 19.–21. března 2015.
Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou, www.klubnarampe.cz
Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou
Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, www.farnostjablonec.cz
Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy
Lidická 24, Jablonec nad Nisou, www.poradna-jbc.cz
SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.
U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, www.sportjablonec.cz
– Městský plavecký bazén, Svatopluka Čecha 4204, Jablonec n. N.
– Městský zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou
Týden
partnerství
9/2–15/2/2015
www.jabloneckarodina.cz
Tento veletrh s mezinárodní účastí Vám
tradičně přináší příležitost prezentovat
turistickou nabídku Vašeho kraje, navázat
nové kontakty a získat nové návštěvníky.
15. ročník veletrhu nabídne kulturní a odborný program, zajímavé přednášky i večerní setkání pro vystavovatele. Tematicky
bude zaměřen na aktivní turistiku, lidovou
architekturu a tradiční regionální výrobky.
Přijďte představit svoji turistickou nabídku
návštěvníkům ze severu Čech a příhraničních oblastí Německa a Polska.
Cena základní expozice je jen 4 300 Kč.
Navíc můžete získat 10% slevu při přihlášení do 30. listopadu 2014.
Přihlášku k účasti na veletrh si můžete
stáhnout zde. Uzávěrka podání přihlášek
je 9. února 2015.
Informace o veletrhu včetně přihlášky,
vystavovatelských podmínek a dalších
informací naleznete na
www.euroregiontour.cz
a www.eurocentrumjablonec.cz.
Informace na těchto stránkách budou
postupně doplňovány.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
můžete se obrátit na
Hanu Popelkovou, T: 777 747 185,
E: [email protected]
Těšíme se na Vaši účast.
Tým spolupořadatelů:
Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Statutární město Liberec,
Okresní hospodářská komora Jablonec n. N., Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o., Sundisk s.r.o.
PODROBNÝ PROGRAM
www.tydenmanzelstvi.cz
7
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOV
NOVI
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
FRÝDLANTSKO INFORMUJE…
NOVĚ ZASTŘEŠENÝ ZIMNÍ STADION VE
FRÝDLANTU JE V PROVOZU
Město Frýdlant informuje širokou veřejnost
o tom, že nově zastřešený zimní stadion ve Frýdlantu už slouží hokejistům i veřejnosti. Po sedm
následujících měsíců bude probíhat pravidelné
veřejné bruslení.
Zdroj: Město Frýdlant
NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
AKTUALITY ZE STAVBY KANALIZACE
V HEJNICÍCH
V posledních lednových dnech dokončují stavebníci dva úseky na hlavní páteřní stoce v ulici P.
Bezruče (pozn. na silnici vedoucí z Hejnic na Bílý
Potok). Jedná se o úseky, které byly na podzim
vyfrézované. Po dokončení dojde k odstranění semaforů a překážek z této části komunikace.
Následně proběhnou stavební práce v místních
uličkách, objížďky budou vedeny po blízkých
cestách. Místní řidiče proto žádáme o pochopení. Úplná zpráva na www.mestohejnice.cz.
INTERNETOV
NOVI
INDIVIDUÁLNÍ PORADNA MGR. RADKA
KYSELOVÁ – VŠ – SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Pořádá Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice. Poradna pro efektivní učení, náprava SPU
u dětí školního věku, riziko poruch učení u dětí
předškolního věku, připravenost na školu, u dětí
i dospělých odblokování traumatických zážitků,
úzkostí, prenatálních stresů, těžkých porodů pomocí metody EFT. Tréninky DOV dle Emmerlingové – tréninky oslabených nervových spojů u
dětí s ADHD, ADD a SPU, dle nejnovějších neuropsychologických výzkumů. Po telefonické dohodě upřesníme čas individuální poradny.
tel.: 777 636 775, www.materidouska.info
e-mail: [email protected]
PŘÍPRAVY NA VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
2015 ZAČALY
Frýdlant letos opět chystá velkolepou kulturně
historickou a společenskou událost – Valdštejnské slavnosti 2015. Stejně jako v minulém ročníku jsou i letos koncipovány jako třídenní akce
třetí víkend v měsíci květnu, takže 15., 16. a 17.
května 2015. Organizace podniku, kterého se
účastní okolo 30 tisíc osob – návštěvníků, účinkujících, hostů, samozřejmě vyžaduje důkladnou přípravu.
Veškeré informace, novinky i potřebné kontakty
na pořadatele naleznete na stránkách
www.valdstejnske-slavnosti.cz.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
TANVALDSKO INFORMUJE…
DŮLEŽITÁ ČÍSLA NA DISPEČINK ZIMNÍ
ÚDRŽBY
S příchodem zimy opět nastanou někde dopravní komplikace. K eliminování těchto problémů a
kvůli možné komunikaci se správci krajských silnic, kteří jsou za stav údržby zodpovědní, přinášíme telefonické spojení s dispečinkem zimní
údržby, která funguje s nepřetržitým provozem.
• Silnice LK a. s., středisko Liberec, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, tel.: 724 631
451 (celý okres Liberec)
• Krajské operační středisko Police ČR pro Liberecký kraj, tel.: 974 461 101
• Krajské operační informační středisko HZS Libereckého kraje, tel.: 950 471 111
SILNICE II/290 V ÚSEKU DESNÁ SOUŠ – SMĚDAVA BYLA NA ZIMNÍ SEZONU UZAVŘENA!
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
MUZEUM ENERGETIKY VE VELKÝCH
HAMRECH MÁ NOVOU TURISTICKOU
ZNÁMKU I VIZITKU
Po dvouletém snažení se Muzeum energetiky stalo
majitelem vlastní turistické známky č. 2124 a to na
základě hlasování registrovaných sběratelů, kteří
v průběhu prosince rozhodli v jeho prospěch. Současně se známkou je k dispozici i turistická nálepka.
Muzeum energie je jediným místem, kde si známku
i vizitku můžete v Libereckém kraji zakoupit.
Těšíme se na všechny sběratele.
www.muzeumenergie.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
8
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
OPĚT SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST – CHARITATIVNÍ
AKCE V CHRASTAVĚ
Oblastní Charita Hodonín pořádá sbírku autolékárniček pro krajany v Českých vesnicích rumunského Banátu.
S koncem roku 2014 skončila i čtyřletá expirační doba prvních lékárniček s obsahem podle vyhlášky
216/2010.
NOVINKY Z JIZEREK
To je výzva pro vykonání dobrého skutku, prošlé lékárničky sbíráme v TO Perseus a vytříděné budeme posílat prostřednictvím liberecké Charity do Hodonína.
Sbírka trvá do 28. 2. 2015, lékárničky můžete nosit
do klubovny turistického oddílu Perseus (červená chaloupka za školou), býváme tam v pátek od 15.30 do
17.00 hod, nebo do Informačního centra v Chrastavě
paní Marxové.
CHRASTAVA PŘEDSTAVUJE NOVOU KNIHU…
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Akce v únoru
TIPY NA JARNÍ PRÁZDNINY
V JABLONCI NAD NISOU…
2.–4. 2.
Florbalové soustředění
Městská hala, 8.30–14.30 h, www.vikyr.cz
Tréninky, utkání, hry i pro nové zájemce o florbal.
2.–6. 2.
Jarní příměstský tábor s Jablíčkem
Mateřské centrum Jablíčko, 7.00–16.00 h,
www.mcjablicko.cz / Program pro děti od 5 do 10 let.
2.–6. 2.
Jarní prázdniny s Vikýřem
DDM Vikýř, 8.00–16.00 h, www.vikyr.cz / Pestrý tábor
s denní docházkou pro všechny děti školou povinné.
2.–6. 2.
Hudební týden s Vikýřem
DDM Vikýř, 8.00–16.00 h, www.vikyr.cz
Soustředění s denní docházkou pro nové zájemce
o hru na kytaru a děti z hudebních kroužků Vikýře.
Veřejné bruslení
(2.–6. 2. denně 14.30–16.00 h)
Zimní stadion, www.sportjablonec.cz
st 14.00–15.00 h
so, ne 14.30–16.00 h
Lyžařské kolečko
běžecký areál Břízky, denně, www.skijablonec.cz
Asfaltové kolečko dlouhé 2 km v zimě upravované
a využívané jako běžkařská trať, od setmění do
22.00 h uměle osvětlené.
Plavecký bazén
po 13.00–21.30 h
út–pá 8.00–21.30 h
Nově je otevřena Nostalgia Restaurant
v italském stylu!
19. 1.–18. 2. Masopustní menu na
Staročeské rychtě, tradiční české pochoutky
14. 2. Maškarní v Babylonu, 15.00–17.00 h,
dvouhodinový interaktivní program se skupinou
Myš a Maš, soutěž o nejlepší masku, malování na
obličej, písničky z pohádek a další.
21. 2. Fauna trhy, 10.00–12.00 h, pravidelné
setkání milovníků zvířat.
28. 2. Společenský večer PČR, 19.00–02.00 h,
Společenský večer Policie České republiky.
iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 486 103 090
www.iQlandia.cz
Zábavná science show:
II, út–pá 15.00 h, so–ne 13.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým
generátorem a další experimenty.
II, po–ne 11.00 h, so–ne 16.00 h
Zábavná science show plná ohňů, výbuchů
a kouře – Experimenty, které vám doma
neprojdou.
II, po–ne 14.00 h
Workshop Sherlocka Holmese –
Objevte tajemství neviditelného inkoustu nebo si
vyzkoušejte daktyloskopii.
II, so 17.30 h
Komentovaná prohlídka po iQLANDII
aneb Cesta do útrob centra / Ukážeme
vám pikantnosti v expozicích, ale třeba i kotelnu
či solární panely, které nám dávají energii (tedy
budově, ty, které bychom občas potřebovali všichni
a ještě čekají na vyvinutí – třeba je vynaleznete
právě vy, po návštěvě iQLANDIE).
Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202, www.babylonliberec.cz
Měsíční odměny na Bowlingu, soutěž
o Nejlepšího hráče měsíce a losování o Hodinu
bowlingu zdarma, akce běží do 31. 3. 2015.
Akce pro školy a školky, ve všední dny zlevněné
vstupné do Aquaparku, Lunaparku a Solno-jodové
jeskyně.
Z lyží do Aquaparku, zvýhodněné ceny
celodenního skipasu ve Ski areálu Ještěd
a celodenního vstupného do Aquaparku.
Aquazobring, chůze po vodní hladině, denně
v Aquaparku, 11.00 a 15.00 h.
Laser show v Aquaparku 3x denně, novinka
v ČR, denně v ceně vstupného tři tematicky odlišné
projekce v 10.45, 16.45 a 20.30 h, oceněná
nejlepší atrakcí Aquaparků v ČR.
2.–8. 2.
Prázdninová science show anebo Experimenty,
které vám doma neprojdou, 11.00 a 16.00 h
14. 2. 16.00 h
Valentýnské odpoledne plné experimentů
s Michaelem Londesboroughem –
„Chemie lásky“ – biochemický pohled na lásku
očima W. Shakespeara
Soutěž o grafický návrh iQ postavičky
Obecně prospěšná společnost iQLANDIA hledá
realizátora (ilustrátora) jednoduchých kreseb pro
návody založených na postavičce „Molekula“.
http://www.iqlandia.cz/cz/aktuality/soutez-ograficky-navrh-iq-postavicky
Z lyží do iQLANDIE
Nabízíme vám balíček čtyřhodinového lyžování
na Ještědu a celodenního do iQLANDIE v rámci
jednoho dne.
ÚNOR
1. 2. Za samé jedničky do zoo zdarma,
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
1. 2. Čarovný kámen, pohádka, hraje DS Vojan
Hrádek n. N., KC Vratislavice 101010, 10.00 h,
www.vratislavice101010.cz
1. 2. Taneční odpoledne pro seniory,
s TanzBandem Svijanka, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 14.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
1. 2. Hasičský ples, Rychnov u Jablonce n. N.,
Sál Beseda, tel.: 483 388 020
2. 2. Velká trojka vídeňského klasicismu,
povídání o hudbě s V. Štrynclovou, Městská knihovna
Jablonec n. N., www.knihovna.mestojablonec.cz
2. 2. Gruzie – napříč deštivým Kavkazem,
cestopisná beseda P.Svobody, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
2. 2. Expedice Annapurna 2012, vyprávění
o dramatické cestě vedoucí až na vrchol, Šutr, Liberec,
20.00 h, www.sutr.cz
2. 2. Tango Argentino, tanec pro každého,
Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h, www.topdance.cz
2.–6. 2. Prázdninové komentované
prohlídky ZOO, ZOO Liberec, registrace nutná na
tel.: 724 318 017, www.zooliberec.cz
3. 2. Evropské kulturní hodnoty, úvodní hodina
nového semestru Virtuální univerzity třetího věku,
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 2. Scrapworkshop: Minialbum, MC Jablíčko,
Jablonec n. N., 16.30–18.00 h, www.mcjablicko.cz
Vyrábění minialba z vlastních fotek (rezervace nutná).
3. 2. Rakousko, cestopisný pořad M. Vika o Salzburgu
a Korutanech, Městská knihovna Jablonec n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 2. Cesta vědomého muže, přednáška M.
Filipa a Č. Pospíchala, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.klubnarampe.cz
9
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
3.–8. 2. Veřejné bruslení o jarních
prázdninách, Sport Park Liberec (Svijanská aréna),
www.sportparkliberec.cz
4. 2. Filmový klub: Století Miroslava
Zikmunda, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
4. 2. Lost in Asia, povídání čtyř cestovatelů
o expedici jihovýchodní Asií, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 19.30 h, www.klubnarampe.cz
5. 2. Vliv psychiky na naše zdraví, beseda
s Lucií a Inkou Krákorovou, Městská knihovna,
Jablonec n. N., 17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
5. 2. R. Hrušínský a J. Carda – … rybaření
a herectví je můj život, povídání, Kino Chrastava,
20.00 h, www.chrastava.cz
6. 2. Marta a Rasputin Band, koncert,
Café Jazzová Osvěžovna, Frýdlant, 19.30 h,
www.facebook.com/osvezovna
NOVINKY Z JIZEREK
7. 2. BoBoloppet, běžecký závod na lyžích na 90 km,
www.boboloppet.com
7. 2. 9431 a EL Gaučo, koncert ska, rock, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampě.cz
7. 2. Ples Magna, Dům kultury Liberec, 20.00 h,
www.dkliberec.cz
7. 2. Obnovený všesportovní ples, Parkhotel,
Smržovka, 20.00 h, www.smrzovka.cz
Hraje bigband Big ´O´ Band.
7.–8. 2. Zabíjačkové hody, MCDO Hejnice,
www.mcdo.cz
8. 2. Bedřichovská pětihodinovka, Bedřichov,
8. ročník orientačního lyžařského závodu, www.b5h.cz
8. 2. Cirkus v hlavě, pohádka,
Café Jazzová Osvěžovna, Frýdlant, 15.00 h,
www.facebook.com/osvezovna
6. 2. Ples SOŠ Managementu a práva,
Eurocentrum Jablonec n. N., tel.: 483 704 400
6. 2. Masopustní bál rádia RCL s tradičními
vepřovými hody, Kulturní a společenské centrum
Lidové sady Liberec, 20.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
6. 2. Monikino kino a Emozpěv, koncert, Klub
Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampě.cz
7. 2. Čarovná rybí kostička, premiéra pohádky
Ch. Dickense v komorním loutkovém nastudování,
Naivní divadlo Liberec, 10.00 a 17.00 h,
www.naivnidivadlo.cz
7. 2. Dějiny Strany mírného pokroku
v mezích zákona, 2. premiéra činohry, Divadlo F. X.
Šaldy, Liberec, 19.00 h, www.saldovo-divadlo.cz
7. 2. Sportovní ples TUL, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
7. 2. Strašidlo Cantervillské, hraje LSD Lučany,
divadlo Josefův Důl, 19.30 h,
http://divadlojosefuvdul.wz.cz
7. 2. Babí hop, Eurocentrum Jablonec n. N., 19.30 h,
tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz
Hraje Kontakt.
8. 2. Blbec k večeři, francouzská komedie, hraje
Divadlo Bez zábradlí Praha, Městské divadlo Jablonec,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
8. 2. Taneční pro dospělé, taneční lekce pro
začátečníky, Topdance, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.topdance.cz
9. 2. Koncert pro zamilované, Spolkový dům,
Jablonec n. N., 17.00–18.00 h, www.mcjablicko.cz
Koncert Generace Gospel Choir s hlídáním dětí
v MC Jablíčko.
9. 2. Fotodílna opravdu pro každého, focení
portrétu a jeho úpravy ve photoshopu (notebooky
s sebou), Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.klubnarampe.cz
9. 2. Madeira – ráj v Atlantiku, cestopisná
beseda M. Loewa, Kulturní a společenské centrum
Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
9.–13. 2. Týden partnerství, Jablonec n. N.,
MC Jablíčko, www.mcjablicko.cz / Soubor přednášek
a aktivit pro děti na téma partnerství.
10. 2. Jak se do lesa volá…, MC Jablíčko,
Jablonec n. N.,10.00–11.00 h, www.mcjablicko.cz
Beseda s P. Činčalou „Jak komunikovat s partnerem,
aby rozuměl tomu, co říkáme“.
10. 2. Guatemala, cestopisné promítání, Městská
knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
10. 2. Restaurování plastiky Merkura
a jantarových oltáříků, přednáška,
Dům J. a J. V. Scheybalových, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.jablonec.com / Své další restaurátorské práce
z let 2000–2007 představí ak. sochař V. Komňacký,
který se podílel na obnově relikviáře sv. Maura.
10. 2. Zajímavé objekty zimní oblohy,
astronomické okénko M. Gembece, Městská knihovna
Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
10. 2. Sibiř, přednáška s T. Kubešem, Chrastava,
17.00 h, www.chrastava.cz
10. 2. Afrodiziaka v kuchyni, praktické návody
i s výrobou a ochutnávkou, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
18.00–20.00 h, www.vikyr.cz
10
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
10. 2. Svět grálu – ve světle pravdy,
přednáška MUDr. J. Paloučka, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 2. V Paříži bych tě nečekala, tatínku,
konverzační komedie, hraje Agentura Harlekýn Praha,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
10. 2. Národní parky jihozápadu USA, II. část
povídání se Z. Skořepou, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
19.30 h, www.klubnarampe.cz
10. 2. Manéž, bójka, pojistky, divadelní
představení, hraje Krátké a úderné divadlo, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 2. Z louže pod okap, divadlo, KC Vratislavice
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
11. 2. Le thé o páté: francouzský tisk,
tematické povídání, La kavárna, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.lakavarna.com
11. 2. Nejlepší knihy dětem: Petr Stančík
a Jiří Dvořák, Vladimírovo knihkupectví Serius,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.serius.cz/program
Setkání s autory dětské literatury.
11. 2. Zooobjektiv, setkání s pracovníky ZOO
Liberec, Kulturní a společenské centrum Lidové sady
Liberec, 18.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
11. 2. Molly Sweeney, irské drama, hraje Divadlo
Rokoko Praha, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
11. 2. Sbohem zůstávám, divadelní představení
Divadla Kalich, Kulturní a společenské centrum Lidové
sady Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 2. Masopustní masky, tvořivá dílnička nejen
pro děti, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 16.30–18.00 h,
www.vikyr.cz
12. 2. Šťastně až do smrti? Není to
pohádka?, MC centrum Jablíčko, Jablonec n. N.,
17.00–19.00 h, www.mcjablicko.cz
Beseda o aktuálních problémech v partnerských
vztazích této doby a jejich možná řešení, hlídání dětí.
12. 2. S čajem kolem světa, čajový seminář
(TeeGschwendner), Dům česko-německého
porozumění, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.dumrynovice.org
12. 2. Maroko, beseda s T. Kubešem, KC Vratislavice
101010, 18.00 h, www.vratislavice101010.cz
12. 2. Kvarteto Martinů a Vilém Veverka –
hoboj, koncert vážné hudby, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 2. Blue Effect, koncert rockové kytarové
legendy R. Hladíka s kapelou, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
12.–14. 2. Brodská pavučina, Železný Brod,
divadlo, www.zeleznybrod.cz
Divadelní přehlídka divadel malých forem v organizaci
DS Hamlet Železný Brod.
13. 2. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi,
výroba valentýnských dárků pro nejbližší, MC Jablíčko,
10.00–12.00 h, www.mcjablicko.cz
13. 2. Drátkování, pod vedením J. Zítky, Dámský
klub Chrastava, 17.00 h, www.chrastava.cz
13. 2. Dětská pyžamová párty, MC Jablíčko,
19.00–8.00 h, www.mcjablicko.cz / Dobrodružné
nocování pro děti, jejichž rodiče budou chtít společně
oslavit Valentýna.
NOVINKY Z JIZEREK
13. 2. Maturitní ples 4. A Gymnázia Dr. A. Randy,
Eurocentrum Jablonec n. N., 19.00 h,
tel.: 483 704 400 / Hraje skupina Domestic.
13. 2. Hořké slzy Petry von Kantové, premiéra
činohry, Malé divadlo, Liberec, 19.00 h,
www.saldovo-divadlo.cz
13. 2. Společenský ples na Obřím sudě,
Lázně Libverda, 20.00 h, www.laznelibverda.cz
13. 2. Bazén při svíčkách, Plavecký bazén
Jablonec n. N., 20.00 h, www.vikyr.cz / Romantická
akce určená pro všechny páry, zamilované,
ale i milovníky plavání.
13. 2. Dunajská vlna, koncert zakladatelů kapely
Dunaj J. Ostřanského a Vl. Václavka s bubenicí
M. Antalovou, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
13. 2. Ples Gymnázium Jeronýmova,
Dům kultury Liberec, 20.00 h, www.dkliberec.cz
13. 2. Ples – Trampolíny Liberec,
Restaurace U Košků, Liberec, 20.00 h
13. 2. Reprezentační ples Rychnova,
Rychnov u Jablonce n. N., sál restaurace Beseda,
20.00 h, tel.: 483 388 020. Hraje oblíbený Big´O´Band.
13. 2. Městský ples, Chrastava, 20.00 h,
www.chrastava.cz
13.–14. 2. S ČT Sport na vrchol, přijďte si
zazávodit na lyžařskou reality show v závodě v obřím
slalomu pro všechny amatérské lyžaře – malé i velké,
Ještěd, www.skijested.cz
13.–14. 2. Test Salomon a Atomic, testování
a možnost zapůjčení lyží známých světových značek,
Ještěd, www.skijested.cz
14. 2. Lety na saních, tradiční akce, Plavy,
www.plavy.cz
14. 2. Memoriál Karla Líbala, Atletická hala na
Střelnici, Jablonec n. N., 10.00 h, www.atletikajbc.cz
Přebory Libereckého kraje v běhu na 3 000 m –
atletické závody všech kategorií.
14. 2. Svatební veletrh, NC Géčko Liberec,
www.ncgecko.cz
14. 2. Dynastar Open Cup, veřejný závod
v obřím slalomu, 6. ročník seriálu závodů, Harrachov,
www.dynastaropencup.cz / Soutěž v 8 kategoriích,
testování lyží Dynastar zdarma.
14. 2. Vlněná dílna, Ekocentrum Jablonec n. N.,
v budově Eurocentra, Jablonec n. N., 14.00–18.00 h,
tel.: 725 728 168, www.jablonec.com / Práce s ovčí
vlnou – třídění a česání, předení na kolovratu,
techniky mokrého i suchého plstění a výrobu drobných
dárků. Vstupné dobrovolné, s sebou přezůvky.
14. 2. Valentýnské bruslení, Liberec,
Home Credit Arena, www.homecreditarena.cz
14. 2. Bruslení s Vikýřem, akce pro všechny
bruslaře, Zimní stadion Jablonec n. N., 14.30–16.00 h,
www.vikyr.cz
14. 2. Maškarní rej pro děti, Josefův Důl,
kulturní sál v budově muzea, 15.00 h,
www.josefuvdul.cz
14. 12. Pohárek SČDO, Železný Brod, divadlo,
www.zeleznybrod.cz / Zakončení Brodské pavučiny
přehlídkou monologů v organizaci DS Hamlet Železný
Brod.
14. 2. Valentýnské odpoledne
plné experimentů s Michaelem
Londesboroughem – „Chemie lásky“ –
biochemický pohled na lásku očima W. Shakespeara,
iQLANDIA Liberec, 16.00 h, www.iQlandia.cz
14. 2. Valentýnský filmový večer, MC Jablíčko,
Jablonec n. N., 19.00–23.00 h, www.mcjablicko.cz
Projekce filmu, občerstvení a společenský program.
14. 2. Hokejový diskoples, Beseda, Frýdlant,
19.30 h
14. 2. 20. Ples města Jablonce nad Nisou,
Eurocentrum, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz/
Hraje Orchestr L. Bareše, hosté: L. Machálková,
Ivan Hlas Trio, ZUŠ Jablonec n. N., Countryon,
moderuje M. Tomsová, předtančení v latinskoamerických – K. Kuncová a D. Humpolec.
14. 2. Ples ruprechtických sousedů,
Restaurace U Košků, Liberec, 20.00 h
14. 2. Stárplej 2015 – I. kolo, soutěžní festival
regionálních kapel, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
14. 2. Valentýn tak trochu jinak, v rockovém
stylu, 20.00 h, Bowling club & bar Frýdlant,
www.bowling-frydlant.cz
14. 2. Valentýnský ples, Antonie hotel Frýdlant,
20.00 h, www.antoniehotel.cz
14. 2. Společenský ples FK Lučany, Lučany n. N.,
www.lucany.cz
11
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
14. 2. Etnoples Zoologické zahrady Liberec,
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec,
20.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
14.–15. 2. Závod SCM Open v biatlonu,
biatlonový a běžecký areál Břízky, Jablonec n. N.,
www.skpjablonec.cz
15. 2. Liturgické obrazy ze života sv. Petra,
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Jablonec n. N., 9.30 h,
hlavní mše s dětským pěveckým sborem Iuventus,
gaude! a Severočeským filharmonickým sborem,
www.zusjbc.cz
15. 2. Dětský karneval, Lučany n. N., sokolovna,
14.00 h, www.lucany.cz
15. 2. Desanka, taneční odpoledne pro seniory,
Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
15. 2. Dětský maškarní karneval,
KC Vratislavice 101010, 14.30 h,
www.vratislavice101010.cz
15. 2. Čtyřlístek v pohádce, Městské divadlo
Jablonec n. N., 15.00 h, www.divadlojablonec.cz
Příběhy nerozlučných kamarádů Fifinky, Myšpulína,
Pindi a Bobíka.
15. 2. Dětský karneválek, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 16.00 h, www.klubnarampe.cz
Zábava v maskách, s tancem, soutěžemi (nutná
rezervace).
16. 2. Beseda fotografa Ing. Zdeňka Joukla,
Zámeček, Smržovka, 17.30 h, www.smrzovka.cz
Beseda s autorem výstavy Příroda na dlani.
16. 2. Trek okolo Makalu, přednáška s R. Tkáčikovou,
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec,
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
16. 2. Přestupní stanice, monodrama v podání V.
Zawadské, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
17. 2. Masopust, Železný Brod, Malé nám., 15.00 h,
www.zeleznybrod.cz
17. 2. Masopustní průvod městem, Jablonec n. N.,
15.45–18.30 h, sraz před Spolkovým domem v 15.45 h,
www.mcjablicko.cz / Program před radnicí, hudba,
tanec, soutěže.
NOVINKY Z JIZEREK
17. 2. Humanitární právo v praxi, přednáška
K. Havlové, ředitelky Oblastního spolku Českého
červeného kříže, Městská knihovna Jablonec n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
17. 2. Hamlet, Shakespearovo drama v podání
Švandova divadla Praha, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
17. 2. Božský řízek, komedie takřka detektivní
turnovského spolku Nakafráno, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 19.30 h, www.klubnarampe.cz
18. 2. Žákovský večer ZUŠ, Koncertní sál ZUŠ
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
18. 2. Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem,
volné pokračování představení Čtvrtá dohoda,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
18. 2. Buffos Wake, koncert etno word punku
(GB), Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,
www.klubnarampe.cz
18. 2. Kamil Střihavka, koncert, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
18. 2. Taneční pro dospělé, Topdance, taneční
lekce pro středně pokročilé, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.topdance.cz
18.–21. 2. S ČT Sport na vrchol, oblíbená
lyžařská reality show, Sportovní areál Ještěd,
www.skijested.cz
19. 2. Školní závody v běhu na lyžích,
Bedřichov, ŠSK ZŠ Janov n. N., tel.: 483 380 045,
www.zsjanovjbc.com
19. 2. Klub dvojčat, výměna zkušeností, herna
pro děti, MC Jablíčko, Jablonec n. N., 14.00–17.00 h,
www.mcjablicko.cz
19. 2. 4 hodiny pro život, základní kurz první
pomoci pro veřejnost, Spolkový dům, Jablonec n. N.,
15.00–19.00 h, www.cck-jablonec.cz
19. 2. Monty, písničky z Podpálavy, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
19. 2. Jazz v kavárně: Dida Pelled Trio, koncert
izraelské zpěvačky a kytaristky, KC Vratislavice
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
20. 2. Pyžamový večírek, líčení, česání, tancování
s přenocováním, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
18.00–10.00 h, www.vikyr.cz
20. 2. Žena za pultem 2: Pult osobnosti,
komedie pro dva herce v podání Divadla Kalich Praha,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
20. 2. Tah dámou aneb napřed trochu vína,
hraje DS Burian Tanvald, divadlo Josefův Důl, 19.30 h,
http://divadlojosefuvdul.wz.cz
20. 2. Václav Koubek, koncert písničkáře
a harmonikáře, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
20. 2. Tančírna, tanec pro páry i jednotlivce
(oblečení neformální), Topdance, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.topdance.cz
20. 2. Woodstock, maturitní ples Oktávy Gymnáziu
U Balvanu, hraje Echo 91, Eurocentrum Jablonec n. N.,
www.eurocentrumjablonec.cz
20. 2. Reprezentační ples MO a ZŠ
Vratislavice, KC Vratislavice 101010, 20.00 h,
www.vratislavice101010.cz
20. 2. Ostašovský školní ples, tělocvična
ZŠ Ostašov, Liberec, 20.00 h, www.ostasov.eu
20. 2. Ples Střední školy strojní, stavební
a dopravní, MCU Koloseum Liberec, 20.00 h,
www.universium.cz
20. 2. Ples Jizersko-ještědského horského
spolku, Restaurace U Košků, Liberec, 20.00 h
20. 2. Šibřinky 2015, TJ Starý Harcov, Liberec, 20.00 h
20. 2. Agrární ples, Dům kultury Liberec, 20.00 h,
www.dkliberec.cz
21. 2. Lyžníci 2015, 20. ročník, sportovní zápolení
s výstrojí a oblečky let předválečných: sjezd na dojezd
– hup-skok-let – paraslalom, Smržovka, Kedr,
tel.: 483 369 325, 727 806 195, www.smrzovka.cz
21. 2. Skiatlon, Bedřichov, závod ve skiatlonu
(trať: ženy 2 x 2 kola, muži 2 x 3 kola),
www.tour.skimagazin.cz
21. 2. Dětský karneval, TJ Starý Harcov, Liberec,
14.00 h
21. 2. A-styl maškarní bál, Clarion Grandhotel
Zlatý Lev****, Liberec, pro děti: 14.00–16.00 h, pro
dospělé: 20.00–02.00 h, www.astyl.cz
21. 2. Pejskařský ples, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
21. 2. Rocková pípa Radia Beat, párty +
koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.klubnarampě.cz
21. 2. Maturitní ples SUPŠS, Železný Brod,
sokolovna, 20.00 h, www.zeleznybrod.cz
21. 2. Salsa Night 2015, celovečerní společenská
akce, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz / Latinskoamerická
hudební skupina, profesionální tanečníci, taneční
miniškola.
21. 2. Erotický ples, Dům kultury Liberec, 20.00 h,
www.dkliberec.cz
21. 2. Ples – Jedličkův ústav,
Restaurace U Košků, Liberec, 20.00 h
21. 2. Reprezentační ples Severáčku,
MCU Koloseum Liberec, 20.00 h
21.–22. 2. MČR žactva v biatlonu, biatlonový
a běžecký areál Břízky, Jablonec n. N.,
www.skpjablonec.cz
21.–22. 2. Test Volkel a Rossignol, testování
12
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
a možnost zapůjčení lyží známých světových značek,
Ještěd, www.skijested.cz
21. 2. Hasičský ples, kulturní dům Kunratice,
20.00 h, www.obeckunratice.cz
22. 2. Bobyjáda, Smržovka, Kedr, od 14.30 h,
tel.: 483 369 325, 727 806 195, www.smrzovka.cz
Sáňkování na Kedru aneb Jízda na čemkoliv, sledujte
plakátovací plochy.
22. 2. Taneční odpoledne pro seniory,
s DuoBandem Petra Voslaře, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 14.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
24. 2. Okresní kolo v běhu na lyžích
družstev AŠSK, Bedřichov, ŠSK ZŠ Janov n. N.,
tel.: 483 380 045, www.zsjanovjbc.com
24. 2. Střední Čechy, promítání z cyklu
„Krásy Čech, Moravy a Slezska“, Městská knihovna
Jablonec n. N., 14.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
24. 2. Opevnění Jižní Moravy, další díl vyprávění
J. Duška, Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
24. 2. Drakula, muzikál století, Liberec, Home
Credit Arena, 19.00 h, www.homecreditarena.cz
24. 2. Trek okolo Makalu, povídání
o jednom z nejtěžších treků s převýšením 5 800 m
s cestovatelkou R. Tkáčikovou, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 19.30 h, www.klubnarampe.cz
25. 2. Netradiční doplňky, workshop pro
přihlášené s designerkou I. Mastníkovou, Palace Plus,
16.00–19.00 h, www.palaceplus.cz / Přívěsek
a náušnice v kombinaci vinuté perle a návleku na drátku.
25. 2. Ukrajina – Rusko a my konflikt
v historických souvislostech, beseda s ukrajinistkou
L. Víchovou, redaktorkou Ukrajinského žurnálu,
Městská knihovna, Jablonec n. N., 16.30 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
25. 2. Violoncellové duo, koncert J. Hoška
a D. Weiss Hoškové, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
25. 2. Inflagranti tour 2015, dívčí elektr. smyčcové
trio, Dům kultury Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
25. 2. Koncert Jaroslava Svěceného
s doprovodem, MCU Koloseum, Liberec, 19.30 h,
www.universium.cz
25. 2. Portless, akustický koncert, bývalý členové
Support Lessbiens, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
25. 2. Kaleidoskop Jana Rejžka, poslechový
pořad hudebního publicisty, Klub Na Rampě, Jablonec
n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
26. 2. Hovory o všem, poezie a hudba
s M. Brožem a jeho hosty, Dům česko-německého
porozumění, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.dumrynovice.org
VÝSTAVY
NOVINKY
Z JIZEREK
26. 2. Lordi, skandální komedie na motivy
korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse
(mládeži do 18 let nepřístupno), Městské divadlo
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
26. 2. MK Show: charitativní Talk Show, KC
Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
27. 2. Příběh radosti, který začal slzami,
Léčivé divadlo Gabriely Fillippy, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 18.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
27. 2. Tištěná architektura 24: Vladimír
Balda a Petr Šmídek, Vladimírovo knihkupectví
Serius, Jablonec n. N., 18.30 h, www.serius.cz/program
27. 2. Hasičský bál, Eurocentrum, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.hasicijbcpaseky.org / Hraje Bohemia
Universal Band.
27. 2. Sen noci svatojánské, premiéra opery,
Divadlo F. X. Šaldy, 19.00 h, www.saldovo-divadlo.cz
27. 2. 100 zvířat, Bunkr Rock Club Liberec,
www.bunkrclub.com
27. 2. Ples Obchodní akademie Liberec,
Dům kultury Liberec, 20.00 h, www.dkliberec.cz
27. 2. Hejtmanský ples 2015, Clarion Grandhotel
Zlatý Lev****, Liberec, www.kraj-lbc.cz
27. 2. Rock party in Rock Pub, společný koncert
3 rockových skupin, Rock Pub Liberec, 20.00 h,
www.rock-pub.net
27. 2. Voxel a 05 Radeček, dvojkoncert, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
27. 2. Mexický country bál, Společenský klub
Chrastava, 20.00 h, www.chrastava.cz
28. 2. Test lyží značek Salomon a Atomic,
testovací den spojený s veřejným závodem, Sportovní
areál Ještěd, www.skijested.cz
28. 2. Atletické MČR žactva v hale,
Atletická hala na Střelnici, Jablonec n. N., 14.00 h,
www.atletikajbc.cz
28. 2. Himalájské putování kolem svaté
hory, Železný Brod, 18.00 h, www.zeleznybrod.cz
Přednáška cestovatelky P. Bičíkové.
28. 2. Tančírna, taneční večer pod vedením mistra
V. Čermáka, Kulturní a společenské centrum Lidové
sady Liberec, 19.00–23.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 2. Ples Slovan – atletika,
Restaurace U Košků, Liberec
28. 2. Ples Střední školy obchodní Liberec,
MCU Koloseum Liberec, 20.00 h, www.universium.cz
28. 2. Ples ZUŠ, Eurocentrum Jablonec n. N.,
tel.: 483 704 400
28. 2. Tenisový ples, Železný Brod, sokolovna,
20.00 h, www.zeleznybrod.cz
28. 2. Horečka sobotní noci, párty, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampě.cz
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
I–VI, út–ne 9.00–17.00 h
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
5. 12.–12. 4. 2015
Země ornamentu – Spínadla a šperky
z Balkánského poloostrova
Výběr z unikátního souboru spínadel, šperků a oděvů
z období mezi lety 1850–1920, pocházejících ze zemí
Balkánského poloostrova.
GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 947
www.msb-jablonec.cz
XII–III, otevřeno po dobu výstavy,
čt–ne 13.00–17.00 h
od 30. 3. 2015 zavřeno!
28. 11.–29. 3. 2015
Glass X Mass – Skleněné vánoční ozdoby
pro země za mořem
České exkluzivní vánoční ozdoby pro zámořský trh
z jedinečné muzejní sbírky.
Doprovodný samoobslužný program „Hledání
vánočního překvapení“.
MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
[email protected]
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
20. 2.–30. 4.
Jiří Šlitr – Kresby a ilustrace
Ojedinělá výstava výtvarného díla významné
osobnosti české kultury 60. let dvacátého století.
DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
(budova bývalé fary naproti kostelu)
Kostelní ulice 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677
www.jablonec.com
po–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h,
so 10.00–13.00 h
Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových
v podkroví domu
EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
17. 1.–5. 3.
Fotoklub Balvan – výstava fotografií jabloneckého
fotografického klubu
13
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
[email protected]
www.ft.tul.cz/depart/kde
út–pá 13.00–17.00 h
21. 1.–18. 2.
Semestrální práce studentů Katedry
designu TUL Výstava studentských prací.
25. 2.–18. 3.
Tomáš Pilař: Stínohry
ve vyšších se prostírají nejrůznější formace oblaků
ovlivňující celkové klima naší planety.
11. 12.–22. 2. 2015
REKURZE 1.618 Video versus film
REKURZE představí umělce zabývající se videoartem,
kteří pocházejí především z Londýna a Prahy. Ze strany
londýnské scény se jedná o skupinu mladší a střední
generace, mezi nimiž zaujímá významné místo poslední
laureátka Turnerovy ceny Laure Prouvost.
11. 12.–3. 5. 2015
Paleta „ISMŮ“
První sbírková výstava představí umění v českých
zemích v letech 1900–1918. Toto období se
vyznačovalo obdivuhodnou spletí tradicionalistických
proudů se snahami o inovaci vizuálních prostředků,
ale i úsilím o uplatnění nového životního pocitu
a z něho plynoucího nového životního stylu.
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU
Liberecká 5/1900
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
přístupné v době představení
15. 1.–30. 4. 2015
Krásy Jablonecka a Jesenicka
Výstava akvarelů Milana Michalici.
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
8. 10.–1. 3. 2015
Fotograf Rudolf Ginzel
V roce 2014 uplyne 70 let od úmrtí R. Ginzela.
Výstava veřejnosti poprvé představí v reprezentativním
výběru celé jeho obsáhlé fotografické dílo.
26. 11.–3. 5. 2015
Půvab květů historie
Výstava představí využití rostlinného dekoru na
sbírkových předmětech Severočeského muzea.
Jednotlivé květiny, stromy, keře, traviny a další druhy
rostlin budou návštěvníkům představeny na velké
škále předmětů. K vidění budou různé materiály
a rozmanitá řemeslná zpracování napříč mnoha
staletími od antiky až do současnosti.
KULTURNÍ STŘEDISKO – ZÁMEČEK
VÝSTAVNÍ SÍŇ
náměstí T. G. Masaryka 1
Smržovka
tel.: 483 369 325, 727 806 195
www.smrzovka.cz
po 8.00–11.30 h a 12.30–16.00 h
út, st, čt 8.00–11.30 h a 12.30–15.00 h
pá 8.00–11.30 h
so, ne 13.00–16.00 h
16. 2.–22. 3. 2015
Příroda na dlani
Výstava fotografií Ing. Zdeňka Joukla.
VÝSTAVNÍ SÍŇ MěÚ
Husova 490
Rychnov u Jablonce n. N.
tel.: 488 880 927, 725 397 393
[email protected]
www.rychnovjbc.cz
po–ne 9.00–11.00 a 14.00–16.00 h
7.–20. 2.
Stromy a hlína Obrazy Stanislavy Matulové
a keramika Moniky Brunettové.
GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
po, út, st 14.30–17.00 h
pá 9.00–13.00 a 14.30–17.00 h
leden–únor 2015
Vladimír Véla
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
27. 11. 2014–22. 2. 2015
František Bílek – Poutník v bezčasí
František Bílek (1872–1941) je považován
v kontextu českého výtvarného umění za synonymum
symbolismu. Jeho jméno je spojováno hlavně se
sochařskou a řezbářskou odnoží výtvarné tvorby,
neméně kvalitní jsou ale i jeho kresby a grafiky, zpravidla
tvořící jakýsi předstupeň Bílkových sochařských děl.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
únor, březen
Experimentální studio:
Vladimír Hanzl / výtvarná architektura /
fotografie (60. léta)
Galerie na balkóně:
Jiří Plátek / fotogramy (60. léta)
Vyhlídková věž:
Jiří Bartoš / experimentální fotografie (60.
léta)
10. 12.–22. 2. 2015
Jiří Nepasický
Výstava pod názvem Dole i nahoře představuje
autorovu tvorbu, která čerpá inspiraci v dějích
stratosféry. V jejích nejnižších vrstvách létají letadla,
CENTRUM BABYLON
Galerie CFA + H, nákupní městečko č. 4
www.centrumbabylon.cz
26. 1.–12. 4.
Barvy a tváře světa – fotografie Petry Roberts
OC PLAZA
Liberec
www.liberecplaza.cz
2.–28. 2.
Liberec v kostce – vše o historii Liberce a jeho
zajímavostech
Výstava, kde se představí lokomotiva, letadlo
i několik jízdních kol a zároveň historie, současnost
i budoucnost textilní výroby na Liberecku. Pořádá
OC Plaza, technické muzeum Liberec, Střední
průmyslová škola textilní a Fakulta textilní TU Liberec.
MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ
OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
únor–květen
Baboráková Jana – Obrazy a panenky
GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA
LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda 17
Hejnice
tel.: 482 322 457
po–pá 8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h,
so 8.00–10.30 h
www.laznelibverda.cz
30. 10. 2014–27. 2. 2015
František Eichler – Plavba plachetnicí
k Normanským ostrovům
v rámci VI. ročníku společného projektu PORTRÉTY
ve spolupráci se sdružením ARTEFAKTUM. CZ a Obcí
Lázně Libverda.
CHRASTAVA
Městská galerie
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
únor
Lidé a příroda – fotografie Denisy
Kratochvílové z Chrastavy
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
IV–X, so–ne 13.00–16.00 h
V, VI, IX, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
VII–VIII, út–ne 10.00−12.00 a 13.00−17.00 h
17. 1.–15. 2. 2015
SALON
Výstava děl amatérů a umělců z celého
Železnobrodska po vzoru Francouzských salonů.
27. 2.–29. 3. 2015
Brody v Brodě
Putovní výstava vítězných fotografií zachycující krásy
měst, které mají v názvu Brod.
INTERNETOV
NOVI
Turistický region
Jizerské hory a Víla Izerína
na facebooku
14
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
SKIBUS JIZERKY
539001 SKIBUS Jablonec n. N.-Janov n.Nisou-Severák (Hrabeˇtice)
-Maxov-Josefu˚v Du˚l-Albrechtice v Jiz. h.-Tanvaldský Špicˇák
Platí od 25.12.2014 do 12.12.2015
-Desná,Souš
Prˇepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na Rovinkách 211,Semily, strˇ. Jablonec nad Nisou, Lucˇní 3, tel.481368502, 481368701
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
MHD
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
7 48
7 51
7 54
7 57
8 02
8 10
8 11
8 13
8 19
8 21
8 22
8 34
8 44
8 49
8 54
8 57
9 02
9 05
9 07
9 08
9 09
9 10
9 15
...
...
...
...
3
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
11 04
11 07
11 10
11 13
11 16
11 20
11 21
11 23
11 29
11 31
11 32
11 44
11 54
11 59
12 04
12 07
12 12
12 15
12 17
12 18
〈
〈
〈
12 27
12 31
12 35
12 40
km Tcˇ
5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
15 04
15 07
15 10
15 13
15 16
15 20
15 21
15 23
15 29
15 31
15 32
15 44
15 54
15 59
16 04
16 07
〈
〈
〈
〈
〈
〈
16 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 1
1 2
3 3
4 4
5 5
8 6
8 7
9 8
12 9
13 10
14 11
18 12
21 13
23 14
24 15
25 16
28 17
29 18
30 19
30 20
〈 21
〈 22
〈 23
33 24
35 25
36 26
38 27
2
od
























↓
prˇ
Jablonec n.Nisou,Pražská . . . . . MHD
Jablonec n.Nisou,aut.nádr., nást.7 . MHD
Jablonec n.Nisou,plavecký bazén . MHD
Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola . . . MHD
Jablonec n.Nisou,sídl.Janovská . . MHD
Janov n.Nisou,transf. . . . . . . . . . MHD
Janov n.Nisou,hotel Praha . . . . . . MHD
Janov n.Nisou,samoobsluha . . . . . MHD
Bedrˇichov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Bedrˇichov,u bowlingu . . . . . . . . . . MHD
Bedrˇichov,Penzion UKO . . . . . . . . . . . . . .
Janov n.Nisou,Hrabeˇtice,Arnika MHD
Lucˇany n.Nisou,Horní Maxov,kostel MHD
Josefu˚v Du˚l,Dolní Maxov,hotel Maxov . . .
Josefu˚v Du˚l,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Josefu˚v Du˚l,Antonínov,sklárna . . . . . . . . .
Tanvald,Špicˇák lanovka . . . . . . . . . . . . .
Albrechtice v Jiz.h.,škola . . . . . . . . . . . . .
Albrechtice v Jiz.h.,Permon . . . . . . . . . . .
Albrechtice v Jiz.h.,Jizerka . . . . . . . . . .
Albrechtice v Jiz.h.,Permon . . . . . . . . . . .
Albrechtice v Jiz.h.,škola . . . . . . . . . . . . .
Tanvald,Špicˇák lanovka . . . . . . . . . . . . .
Desná,centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desná,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˇ erná Rˇícˇka,u Švýcar . . . . . . . . . .
Desná,C
Desná,Souš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
prˇ
↑
























od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
10 36
10 34
10 31
10 28
10 25
10 21
10 20
10 18
10 12
10 10
10 09
9 59
9 50
9 45
9 38
9 35
〈
〈
〈
〈
〈
〈
9 30
...
...
...
...
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
14 38
14 36
14 33
14 30
14 27
14 23
14 22
14 20
14 14
14 12
14 11
14 01
13 52
13 47
13 40
13 37
13 30
13 26
13 23
13 22
〈
〈
〈
13 13
13 09
13 05
13 00
6
17
17 46
17 44
17 41
17 38
17 35
17 31
17 30
17 28
17 22
17 20
17 19
17 09
17 00
16 55
16 48
16 45
〈
〈
16 36
16 35
16 34
16 33
16 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede od 25.12.2014 do 15.3.2015
〈
spoj jede po jiné trase
zastávka s možností prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu
Na lince jsou bezplatneˇ prˇepravováni hosté lyžarˇských strˇedisek Jizerských hor s kartou JIZERKY CARD.
Na lince platí smluvní prˇepravní podmínky dopravce BusLine a.s. SPP jsou k nahlédnutí u rˇidicˇe nebo na www.busline.cz.
Skupinu nad 20 osob je trˇeba nahlásit na dispecˇink na tel. 603 438 659 alesponˇ jeden den prˇedem.
ˇ ÁK II
ZASTÁVKA ALBRECHTICE V JIZ.H.,ŠKOLA LEŽÍ U LANOVKY TANVALDSKÝ ŠPIC
Na lince platí zvláštní tarif vyhlášený BusLine a.s. Informace o tarifu a o smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince.
145 | 540145 Liberec - Bedrˇichov
Platí od 14. prosince 2014
do 15. brˇezna 2015
TPZ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
1023
1023
1023
km
opacˇný smeˇr
TPZ
km
1023
1023
1023
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
6
24
〈
MHD
Tcˇ
0 0 0 1
2 2 2 2
〈 2 2 3
3 3 〈 4
4 4 〈 5
4 4 〈 6
5 5 〈 7
6 6 〈 8
8 8 〈 9
10 10 〈 10
10 10 〈 11
〈 〈 3 12
〈 〈 5 13
〈 〈 7 14
11 11 9 15
13 13 11 16
13 13 11 17
14 14 12 18
od















↓
prˇ
Liberec,aut.nádr. . . . . . . . . . 
Liberec,Fügnerova . . . . . . . 
Liberec,Šaldovo nám. . . . . . . 
Liberec,Tržní nám. . . . . . . . . 
Liberec,Baltská . . . . . . . . . . . 
Liberec,U Trianglu . . . . . . . . . 
Liberec,Ruprechtice,u transf. 
Liberec,Ruprechtice,Blanická MHD
Liberec,Katerˇinky,Škola . . . . 
Liberec,Rudolfov,elektrárna . 
Liberec,Rudolfov,has.zbroj. . . 
Liberec,poliklinika . . . . . . . . . 
Liberec,Brˇezová alej . . . . . . . 
Liberec,Starý Harcov,strˇelnice 
ˇ eská chalupa 
Liberec,Rudolfov,C
Bedrˇichov,Maliník . . . . . . . . . . . . . . .
Bedrˇichov,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedrˇichov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
od















↓
prˇ
Bedrˇichov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedrˇichov,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedrˇichov,Maliník . . . . . . . . . . . . . . .
ˇ eská chalupa 
Liberec,Rudolfov,C
Liberec,Starý Harcov,strˇelnice 
Liberec,Brˇezová alej . . . . . . . 
Liberec,poliklinika . . . . . . . . . 
Liberec,Rudolfov,has.zbroj. . . 
Liberec,Rudolfov,elektrárna . 
Liberec,Katerˇinky,Škola . . . . 
Liberec,Ruprechtice,Blanická MHD
Liberec,Ruprechtice,u transf. 
Liberec,U Trianglu . . . . . . . . . 
Liberec,Baltská . . . . . . . . . . . 
Liberec,Tržní nám. . . . . . . . . 
Liberec,Šaldovo nám. . . . . . . 
Liberec,Fügnerova . . . . . . . 
Liberec,aut.nádr. . . . . . . . . . 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tcˇ
0 0 0 18
1 1 1 17
1 1 1 16
3 3 3 15
〈 〈 5 14
〈 〈 7 13
〈 〈 9 12
4 4 〈 11
4 4 〈 10
6 6 〈 9
8 8 〈 8
9 9 〈 7
10 10 〈 6
10 10 〈 5
11 11 〈 4
〈 12 10 3
12 12 10 2
14 14 12 1
jede v sobotu
†
nejede 24.12.
spoj jede po jiné trase
zastávka s možností prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1
†
7 45
7 55
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
7 57
8 00
8 03
8 10
8 14
8 16
8 20
6
2
†
8 25
8 27
8 28
8 31
〈
〈
〈
8 33
8 34
8 37
8 40
8 42
8 43
8 44
8 46
8 48
8 51
8 55
3
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 00
8 10
〈
8 13
8 15
8 16
8 18
8 20
8 23
8 26
8 27
〈
〈
〈
8 29
8 32
8 33
8 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 40
8 42
8 43
8 46
〈
〈
〈
8 48
8 49
8 52
8 55
8 57
8 58
8 59
9 01
9 03
9 06
9 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21
6 †
8 15
8 25
〈
8 28
8 30
8 31
8 33
8 35
8 38
8 41
8 42
〈
〈
〈
8 44
8 47
8 48
8 50
6
5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
†
9 00
9 02
9 03
9 06
〈
〈
〈
9 08
9 09
9 12
9 15
9 17
9 18
9 19
9 21
9 23
9 26
9 30
7
9 15
9 25
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
9 27
9 30
9 33
9 40
9 44
9 46
9 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 00
10 02
10 03
10 06
〈
〈
〈
10 08
10 09
10 12
10 15
10 17
10 18
10 19
10 21
10 23
10 26
10 30
9
10 30
10 40
〈
10 43
10 45
10 46
10 48
10 50
10 53
10 56
10 57
〈
〈
〈
10 59
11 02
11 03
11 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 00
12 10
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
12 12
12 15
12 18
12 25
12 29
12 31
12 35
11 30
11 32
11 33
11 36
〈
〈
〈
11 38
11 39
11 42
11 45
11 47
11 48
11 49
11 51
11 53
11 56
12 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 00
13 10
〈
13 13
13 15
13 16
13 18
13 20
13 23
13 26
13 27
〈
〈
〈
13 29
13 32
13 33
13 35
10
13 00
13 02
13 03
13 06
13 12
13 15
13 19
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
13 21
13 26
13 30
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15
14 10
14 17
〈
14 21
14 23
14 24
14 26
14 28
14 31
14 34
14 35
〈
〈
〈
14 37
14 41
14 43
14 45
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 00
14 02
14 03
14 06
〈
〈
〈
14 08
14 09
14 12
14 15
14 17
14 18
14 19
14 21
14 23
14 26
14 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 †
15 00
15 06
〈
15 09
15 11
15 12
15 13
15 15
15 18
15 21
15 22
〈
〈
〈
15 24
15 27
15 28
15 30
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 00
15 02
15 03
15 06
〈
〈
〈
15 08
15 09
15 12
15 15
15 17
15 18
15 19
15 21
15 23
15 26
15 30
idol
Liberec a.s.
www.iidol.cz
www.csadlb.cz
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Liberec, a.s., Cˇeské Mládeže 594/33, Liberec 6, strˇ. Liberec, tel.739 681 042, informace 485 105 413, www.csadlb.cz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 45
15 52
〈
15 56
15 58
15 59
16 01
16 03
16 06
16 09
16 10
〈
〈
〈
16 12
16 16
16 18
16 20
16
6 †
19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 00
16 02
16 03
16 06
〈
〈
〈
16 08
16 09
16 12
16 15
16 17
16 18
16 19
16 21
16 23
16 26
16 30
24
17 10
17 16
〈
17 19
17 21
17 22
17 23
17 25
17 28
17 31
17 32
〈
〈
〈
17 34
17 37
17 38
17 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 30
16 32
16 33
16 36
16 42
16 45
16 49
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
16 51
16 56
17 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
24
17 50
17 52
17 53
17 56
〈
〈
〈
17 58
17 59
18 02
18 05
18 07
18 08
18 09
18 11
18 13
18 16
18 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
spoj zastavuje jen pro vystupování
Od 16.3.2015 do 12.12.2015 je provoz linky 540145 plneˇ nahrazen linkou 540140.
Na lince platí Integrovaný tarif IDOL a smluvní prˇepravní podmínky IDOL. V ceneˇ jízdenky na této lince je zahrnuta prˇeprava 1 páru lyží nebo 1 snowboardu nebo 1 saní.
Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny na www.iidol.cz.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
19.11.14-17-145 | 540145 ≡  isy
15
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
idol
650 | 540650 Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok,Smeˇdava
Platí od 14. prosince 2014
do 12. prosince 2015
Liberec a.s.
www.iidol.cz
www.csadlb.cz
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Liberec, a.s., Cˇeské Mládeže 594/33, Liberec 6, strˇ.Frýdlant, tel.739 681 042, informace 485 105 413,www.csadlb.cz
km
TPZ
6001
6001
6001
6001
6001
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
0
1
2
3
4
5
〈
6
7
7
8
0
1
2
3
4
6
7
8
8
9
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
〈 7
6 8
7 9
7 9
8 10
〈 10 〈 〈
Tcˇ
0
1
2
3
4
5
〈
6
7
〈
〈
0
1
2
3
4
〈
5
6
〈
〈
0
1
2
3
4
〈
5
6
〈
〈
8 7 7
6004
6004
6004
6004
6004
6108
6108
6108
〈 11 〈 〈 〈 〈 〈
〈 12 〈 〈 〈 〈 〈
9 13 9 11 9 8 8
10 14 10 12 10 9 9
11 15 11 13 11 10 10
12 16 12 14 12 11 11
6108
6105
6105
6108
6108
6108
6108
6108
6110
6110
6110
6110
6110
6103
〈
〈
〈
〈
13
14
15
15
16
16
17
31
40
47
〈
12 16 12 14 12 11 11
〈 〈 〈 13 〈
〈 〈 〈 14 〈
13 〈 13 〈 〈
14 〈 14 17 〈
15 15 15 18 12
16 16 16 19 13
17 17 17 20 14
17 17 17 20 14
18 18 18 21 15
18 18 18 21 15
19 19 19 22 16
17
22
1
0 2
1 3
2 4
3 5
4 6
〈 7
5 8
6 9
6 10
7 11
od









↓
prˇ
8 12 —
od
13 
14 
15 
16 
17 
18 ↓
prˇ
19 —
od
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 ↓
32 prˇ
31
Frýdlant,žel.st. . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,aut.nádr. . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,Beˇlíkova . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,pod zámkem . . . . . . . . . .
Frýdlant,u Koruny . . . . . . . . . . . . .
Raspenava,v aleji . . . . . . . . . . . . .
Raspenava,Liberecká . . . . . . . . . .
Raspenava,krˇiž. . . . . . . . . . . . . . .
Raspenava,U Malírˇe . . . . . . . . . . .
Raspenava,u lávky . . . . . . . . . . . .
Raspenava,lékárna . . . . . . . . . . . .
Raspenava,žel.st.
..........
Raspenava,u lávky . . . . . . . . . . . .
Raspenava,lékárna . . . . . . . . . . . .
Raspenava,u mostu . . . . . . . . . . .
Raspenava,žel.zast.Luh . . . . . . . .
Raspenava,Interier . . . . . . . . . . . .
Raspenava,Tesla . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,aut.st.
.............
Lázneˇ Libverda,pošta . . . . . . . . . .
Lázneˇ Libverda,obratišteˇ . . . . . . . .
Hejnice,Ferdinandov,obratišteˇ . . .
Hejnice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,prˇádelna . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,kovárna . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,CiS SYSTEMS . . . . . . . . .
Bílý Potok,Poledník . . . . . . . . . . . .
Bílý Potok,škola . . . . . . . . . . . . . .
Bílý Potok,nad ObÚ . . . . . . . . . . .
Bílý Potok,u Krakonoše . . . . . . .
Bílý Potok,Zadní Studánka . . . . . .
Bílý Potok,Smeˇdava . . . . . . . . . .
1
3
5
7
29
9
5 11
5 13
5 15
5 16
5 18
〈
5 20
5 21
〈
〈
5 23
6 14
6 16
6 18
6 19
6 21
〈
6 23
6 24
〈
〈
6 25
4 40
〈
〈
4 42
4 44
4 46
4 48
4 49
5 23
〈
〈
5 25
5 27
5 29
5 31
5 32
6 26
〈
〈
6 28
6 30
6 32
6 34
6 35
〈
〈
〈
6 59
7 01
7 03
7 05
7 06
7 29
7 31
7 33
7 35
7 37
7 39
7 41
7 42
8 13
〈
〈
8 16
8 18
8 20
8 22
8 23
〈
〈
〈
8 32
8 34
8 36
8 38
8 39
9 13
〈
〈
9 16
9 18
9 20
9 22
9 23
4 50
〈
〈
〈
〈
4 51
4 53
4 54
4 55
4 57
4 58
5 00
...
...
5 34
〈
〈
5 37
5 39
5 41
5 43
5 44
5 45
5 47
5 48
5 50
...
...
6 36
〈
〈
〈
〈
6 37
6 39
6 40
6 41
6 43
6 44
6 46
...
...
7 06
〈
〈
〈
〈
7 07
7 09
7 10
7 11
7 13
7 14
7 16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 25
〈
〈
〈
〈
8 27
8 29
8 30
8 31
8 33
8 34
8 36
8 38
8 47
8 40
〈
〈
〈
〈
8 41
8 43
8 44
8 45
8 47
8 48
8 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 09
7 11
7 13
7 15
7 17
7 21
7 23
7 24
7 25
7 27
7 28
53
8 00
8 02
8 04
8 06
8 08
〈
8 10
8 11
〈
〈
8 13
43
8 09
8 16
8 18
8 20
8 22
8 24
〈
8 26
8 27
8 28
8 30
〈
101
40
6 41
6 44
6 46
6 48
6 49
6 51
〈
6 53
6 54
6 55
6 57
〈
6
†
103
11
13
33
105
6
15
†
17
19
107
6
21
†
23
25
10 09
10 16
10 18
10 20
10 22
10 24
〈
10 26
10 27
10 28
10 30
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 09 47
12 16 12 36 13 00
12 18 12 38 13 02
12 20 12 40 13 04
12 22 12 42 13 06
12 24 12 44 13 08
〈
〈
〈
12 26 12 46 13 10
12 27 12 47 13 11
12 28 12 48 〈
12 30 12 50 〈
〈
12 52 13 13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 12
14 21
14 23
14 25
14 27
14 29
14 33
14 36
14 37
14 38
14 40
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 09
15 16 16 00
15 18 16 02
15 20 16 04
15 22 16 06
15 24 16 08
〈
〈
15 26 16 10
15 27 16 11
〈
〈
〈
〈
15 29 16 13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17 09 31
31
17 16 20 49 22 49
17 18 20 51 22 51
17 20 20 53 22 53
17 22 20 54 22 54
17 24 20 56 22 56
〈
〈
〈
17 26 20 58 22 58
17 27 20 59 22 59
〈
〈
〈
〈
〈
〈
17 29 21 01 23 01
〈
...
〈
...
〈
...
... 10 32
... 10 34
6 † 10 36
10 38
37 10 39
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
12 32
12 34
12 36
12 38
12 39
...
...
...
...
...
...
...
...
13 13
〈
〈
13 16
13 18
13 20
13 22
13 23
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
14 42
14 44
14 46
14 48
14 49
...
...
...
...
...
...
...
...
15 29 16 13
〈
〈
〈
〈
15 32 16 16
15 34 16 18
15 36 16 20
15 38 16 22
15 39 16 23
...
...
...
...
...
...
...
...
17 29
〈
〈
17 32
17 34
17 36
17 38
17 39
21 01
〈
〈
21 03
21 05
21 07
21 09
21 10
23 01
〈
〈
23 03
23 05
23 07
23 09
23 10
9 25 10 25 10 40
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
9 27 10 27 10 41
9 29 10 29 10 43
9 30 10 30 10 44
9 31 10 31 10 45
9 33 10 33 10 47
9 34 10 34 10 48
9 36 10 36 10 50
9 38 10 38 ...
9 47 10 47 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 40
〈
〈
12 42
12 44
12 45
12 47
12 48
12 49
12 51
12 52
12 54
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 25 13 35 14 50
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
13 27 13 36 14 51
13 29 13 38 14 53
13 30 13 39 14 54
13 31 13 40 14 55
13 33 13 42 14 57
13 34 13 43 14 58
13 36 13 45 15 00
13 38 ...
...
13 47 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 40 16 25
〈
〈
〈
〈
15 42 〈
15 44 〈
15 45 16 27
15 47 16 29
15 48 16 30
15 49 16 31
15 51 16 33
15 52 16 34
15 54 16 36
... 16 38
... 16 47
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17 40
〈
〈
17 42
17 44
17 45
17 47
17 48
17 49
17 51
17 52
17 54
...
...
21 11
21 13
21 15
〈
21 17
21 18
21 20
21 21
21 22
21 24
21 25
21 27
...
...
23 10
〈
〈
〈
〈
23 12
23 13
23 14
23 15
23 17
23 18
23 20
...
...
9 00
9 02
9 04
9 06
9 08
〈
9 10
9 11
〈
〈
9 13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
6
jede v sobotu
†
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
nejede 31.12.
37
jede od 25.4. do 28.9.
nejede od 22.12. do 2.1., od 30.1. do 6.2., od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
43
nejede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.
nejede od 29.12. do 2.1.
53
jede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.
spoj prˇepravuje jízdní kola od 26.4. do 28.9., nejvýše 30 kol(a)
zastávka s možností prˇestupu na železnicˇní dopravu
spoj jede po jiné trase
spoj zastavuje jen pro vystupování
spoj zastávku obsluhuje jen na objednání
Jízdní kola je možné nakládat a vykládat z bezpecˇnostních du˚vodu˚ pouze v zastávkách Frýdlant,aut.nádr.; Raspenava,žel.st.; Hejnice,aut.st.; Bílý Potok,u Krakonoše a Bílý Potok,Smeˇdava.
Prˇeprava elektrokol, prˇíp. jiných kol s motorovým agregátem, není z bezpecˇnostních du˚vodu˚ umožneˇna.
Na lince platí integrovaný tarif IDOL a smluvní prˇepravní podmínky IDOL. V ceneˇ jízdenky na této lince je zahrnuta prˇeprava 1 páru lyží nebo 1 snowboardu nebo 1 saní.
Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny na www.iidol.cz.
idol
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Liberec, a.s., Cˇeské Mládeže 594/33, Liberec 6, strˇ.Frýdlant, tel.739 681 042, informace 485 105 413,www.csadlb.cz
opacˇný smeˇr
km
TPZ
6103
6110
6110
6110
6110
6110
6108
6108
6108
6108
6108
6105
6105
6108
6108
6108
6108
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6004
6001
6001
6001
6001
6001
31
40
47
p
〈
0
1
1
2
2
3
4
5
〈
8
9
0
1
1
2
2
3
4
〈
〈
〈
〈
0
1
1
2
2
3
4
〈
6
〈
〈
0
1
1
2
2
3
4
〈
6
〈
〈
0
1
1
2
2
3
4
〈
〈
〈
〈
Tcˇ
0
1
1
2
2
3
4
〈
〈
〈
〈
11 5 7 7 5 5
11
12
13
14
15
16
5 7 7 5 5
6 8 8 6 6
7 9 9 7 7
8 10 10 8 8
〈 11 11 9 9
〈 12 12 10 10
〈
9 〈 〈 〈 〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈
〈 10 〈 〈 〈 〈
17 11 13 13 11 11
〈 〈 14 〈 〈 12
18 12 16 14 12 14
19 13 17 15 13 15
20 14 18 16 14 16
21 15 19 17 15 17
22 16 20 18 16 18
23 17 21 19 17 19
0 32
5 31
6 30
7 29
7 28
8 27
8 26
9 25
10 24
〈 23
〈 22
〈 21
〈 20
od











↓
prˇ
0 11 19 —
od
0 11 18 
1 12 17 
2 13 16 
3 14 15 
4 15 14 
5 16 13 ↓
prˇ
6 〈 12 —
od
〈 11 
〈 10 
〈 9 
17 8 
〈 7 
18 6 
19 5 
20 4 
21 3 
22 2 ↓
1 prˇ
28
Bílý Potok,Smeˇdava . . . . . . . . . .
Bílý Potok,Zadní Studánka . . . . . .
Bílý Potok,u Krakonoše . . . . . . .
Bílý Potok,nad ObÚ . . . . . . . . . . .
Bílý Potok,škola . . . . . . . . . . . . . .
Bílý Potok,Poledník . . . . . . . . . . . .
Hejnice,CiS SYSTEMS . . . . . . . . .
Hejnice,kovárna . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,prˇádelna . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hejnice,Ferdinandov,obratišteˇ . . .
Lázneˇ Libverda,obratišteˇ . . . . . . . .
Lázneˇ Libverda,pošta . . . . . . . . . .
Hejnice,aut.st.
.............
Raspenava,Tesla . . . . . . . . . . . . .
Raspenava,Interier . . . . . . . . . . . .
Raspenava,žel.zast.Luh . . . . . . . .
Raspenava,u mostu . . . . . . . . . . .
Raspenava,lékárna . . . . . . . . . . . .
Raspenava,u lávky . . . . . . . . . . . .
Raspenava,žel.st.
..........
Raspenava,lékárna . . . . . . . . . . . .
Raspenava,u lávky . . . . . . . . . . . .
Raspenava,U Malírˇe . . . . . . . . . . .
Raspenava,krˇiž. . . . . . . . . . . . . . .
Raspenava,Liberecká . . . . . . . . . .
Raspenava,v aleji . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,u Koruny . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,pod zámkem . . . . . . . . . .
Frýdlant,Beˇlíkova . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,aut.nádr. . . . . . . . . . . . .
Frýdlant,žel.st. . . . . . . . . . . . . .
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3 57
3 59
4 01
4 02
4 03
4 05
4 07
4 09
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
6
8
...
...
...
3 57
3 59
4 00
4 02
4 03
4 04
4 05
4 06
〈
4 10
4 12
4 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 02
5 04
5 05
5 07
5 08
5 09
5 10
〈
〈
〈
〈
5 11
6 02
6 04
6 05
6 07
6 08
6 09
6 10
〈
〈
〈
〈
6 11
...
...
...
...
...
...
...
...
4 18
4 20
4 21
4 23
4 25
4 27
4 29
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
5 13
5 15
5 17
5 19
5 21
〈
〈
5 24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
〈
4 31
〈
4 33
4 34
4 36
4 38
4 40
4 42
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 25
〈
〈
5 27
5 29
〈
5 31
5 33
5 35
5 37
5 39
5 41
10
12
30
102
6 †
14
104
6
34
16
†
18
106
6
20
†
22
108
6
24
26
†
9 00
9 02
9 03
9 05
9 06
9 07
9 08
〈
9 11
〈
〈
9 14
53 37
9 05 9 55 ... 11 05
9 15 10 05
11 15
9 17 10 07 11 02 11 17
9 19 10 09 11 04 11 19
9 20 10 10 11 05 11 20
9 22 10 12 11 07 11 22
9 23 10 13 11 08 11 23
9 24 10 14 11 09 11 24
9 25 10 15 11 10 11 25
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
9 26 10 16 11 11 11 26
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 14 05 ...
... 17 05
14 15
17 15 31 31
13 02 14 02 14 17 15 02 16 02 17 17 18 02 22 08
13 04 14 04 14 19 15 04 16 04 17 19 18 04 22 10
13 05 14 05 14 20 15 05 16 05 17 20 18 05 22 11
13 07 14 07 14 22 15 07 16 07 17 22 18 07 22 13
13 08 14 13 14 23 15 08 16 08 17 23 18 08 22 16
13 09 14 14 14 24 15 09 16 09 17 24 18 09 22 17
13 10 14 15 14 25 15 10 16 10 17 25 18 10 22 18
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
13 11 14 18 14 26 15 11 16 11 17 26 18 11 22 19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 15
9 17
9 19
9 21
9 23
9 25
9 27
〈
9 28
9 30
9 32
9 34
9 36
9 38
9 40
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
11 15 11 28
11 17 11 30
11 19 11 32
11 21 11 34
11 23 11 36
11 25 11 38
11 27 11 40
〈
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
p
47
13 15 14 21 14 28 15 15 16 15 17 28 18 15 22 23
13 17 14 23 14 30 15 17 16 17 17 30 18 17 22 24
13 19 14 25 14 32 15 19 16 19 17 32 18 19 22 26
13 21 14 26 14 34 15 21 16 21 17 34 18 21 22 28
13 23 14 28 14 36 15 23 16 23 17 36 18 23 22 30
13 25 14 30 14 38 15 25 16 25 17 38 18 25 22 32
13 27 14 32 14 40 15 27 16 27 17 40 18 27 22 34
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
〈
9 29
〈
9 31
9 33
9 35
9 37
9 39
9 41
〈
〈
〈
〈
9 42
〈
9 44
9 46
9 48
9 50
9 52
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
11 29 11 42
〈
〈
11 31 11 44
11 33 11 46
11 35 11 48
11 37 11 50
11 39 11 52
11 41 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
12 54 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
12 55 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
12 56 13 29 14 34 14 42 15 29 16 29 17 42 18 29 22 36
〈 14 37 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
12 58 13 31 14 41 14 44 15 31 16 31 17 44 18 31 22 37
13 00 13 33 14 43 14 46 15 33 16 33 17 46 18 33 22 39
13 02 13 35 14 45 14 48 15 35 16 35 17 48 18 35 22 41
13 04 13 37 14 47 14 50 15 37 16 37 17 50 18 37 22 43
13 06 13 39 14 49 14 52 15 39 16 39 17 52 18 39 22 45
... 13 41 14 51 ... 15 41 16 41 ... 18 41 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 46
6 48
6 49
6 51
6 52
6 53
6 54
〈
6 57
〈
〈
7 00
40
7 17
7 19
7 21
7 23
7 24
7 25
7 26
〈
〈
〈
〈
7 27
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 13
6 15
6 17
6 19
6 21
〈
〈
6 24
7 03
7 05
7 07
7 09
7 12
7 15
7 17
〈
7 30
7 32
7 34
7 36
7 38
7 40
7 42
〈
6 25
〈
〈
6 27
6 29
〈
6 31
6 33
6 35
6 37
6 39
6 41
〈
〈
〈
〈
7 19
7 22
7 26
7 28
7 30
7 32
7 34
7 36
〈
〈
〈
〈
7 44
〈
7 46
7 48
7 50
7 52
7 54
...
43
19.11.14-17-650 | 540650 ≡  isybus
650 | 540650 Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok,Smeˇdava
RADIOBUS:
Liberec a.s.
Platízastávek
od 14.
2014 ˇji všakwww.csadlb.cz
U spoju˚ 12, 13, 19 a 21 v zastávkách oznacˇených poznámkou "zastavuje pouze pro výstup" lze objednat i nástup do následných
na prosince
daném spoji - nejpozde
35 minut prˇed pravidelným
www.iidol.cz
odjezdem daného spoje z výchozí zastávky - na tel. cˇísle 485 105 413] v pracovní dobeˇ informacˇní kancelárˇe: pondeˇlí až pátek 6:00
19:00
doaž12.
prosince 2015
jede v pracovních dnech
6
jede v sobotu
†
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
nejede 31.12.
37
jede od 25.4. do 28.9.
nejede od 22.12. do 2.1., od 30.1. do 6.2., od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
43
nejede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.
nejede od 29.12. do 2.1.
53
jede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.
spoj 34 vycˇká v zastávce Raspenava,žel.st. prˇíjezdu spoje 4 linky 540659 nejvýše 10 minut
U spoje 34 je umožneˇno prˇímé odbavení na spoj 34 linky 640 do Deˇtrˇichova (Wülfing)
spoj prˇepravuje jízdní kola od 26.4. do 28.9., nejvýše 30 kol(a)
zastávka s možností prˇestupu na železnicˇní dopravu
spoj jede po jiné trase
spoj zastavuje jen pro vystupování
spoj zastávku obsluhuje jen na objednání
Na lince platí integrovaný tarif IDOL a smluvní prˇepravní podmínky IDOL. V ceneˇ jízdenky na této lince je zahrnuta prˇeprava 1 páru lyží nebo 1 snowboardu nebo 1 saní.
Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny na www.iidol.cz.
RADIOBUS:
U spoju˚ 12, 13, 19 a 21 v zastávkách oznacˇených poznámkou "zastavuje pouze pro výstup" lze objednat i nástup do následných zastávek na daném spoji - nejpozdeˇji však 35 minut prˇed pravidelným
16
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
19.11.14-17-650 | 540650 ≡  isybu
Jízdní kola je možné nakládat a vykládat z bezpecˇnostních du˚vodu˚ pouze v zastávkách Frýdlant,aut.nádr.; Raspenava,žel.st.; Hejnice,aut.st.; Bílý Potok,u Krakonoše a Bílý Potok,Smeˇdava.
Prˇeprava elektrokol, prˇíp. jiných kol s motorovým agregátem, není z bezpecˇnostních du˚vodu˚ umožneˇna.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
JIZERSKÁ ŽELEZNICE / KOLEJ IZERSKA
Jízdní řád pro období / Rozkład jazdy w okresie :
.
NOVINKY Z JIZEREK
od 14.12.2014 do 12.12.2015
PR
GWTR
ČD
( Liberec – Tanvald –) Kořenov – Harrachov – Szklarska Poręba Górna (– J.Góra – Wrocław)
0 Liberec
12 Jablonec nad Nisou
27 Tanvald
34 Kořenov příj. / przyj.
39 Harrachov příj. / przyj.
2609
6.37
6.56
7.36
7.50
25451
0 Kořenov odj.
 7.53
5 Harrachov odj.
 8.00
12 Szklarska Poręba Jakuszyce  8.11
18 Szklarska Poręba Huta
 8.23
21 Szklarska Poręba Górna
 8.26
Szklarska Poręba Górna
Jelenia Góra
Wrocław
2615
8.37
8.56
9.36
9.50
2619
9.57
10.16
10.56
11.19
11.26
2625
12.37
12.56
13.36
13.50
2631
14.37
14.56
15.36
15.50
2637
16.37
16.56
17.36
17.50
2643
18.37
18.56
 19.36
 19.50
25453
9.53
10.00
10.11
10.23
10.26
25455
25457
13.53
14.00
14.11
14.23
14.26
25459
 15.53
 16.00
 16.11
 16.23
 16.26
25461
17.53
18.00
18.11
18.23
18.26
25463
 19.53
 20.00
 20.11
 20.23
 20.26
11.29
11.40
11.52
11.55
www.kolejedolnoslaskie.eu
www.przewozyregionalne.pl
DOPRAVCE / PRZEWOŻNIK :
GWTR .. GW Train Regio a.s. (www.gwtr.cz)
ČD ..….. České dráhy,a.s. (www.cd.cz)
PR ……. Przewozy Regionalne (www.przewozyregionalne.pl)
KD ….... Koleje Dolnośląskie (www.kolejedolnoslaskie.eu)
PKPIC .. PKP Intercity (www.intercity.pl) - povinná rezervace,
neplatí síťové jízdenky EURONISA,
obowiązkowa rezerwacja, sieciowe bilety
EURONYSA nie są honorowane

XII / 2014
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26
20 27
14 21 28
PR
GWTR
ČD
www.kolejedolnoslaskie.eu
25452
0 Szklarska Poręba Górna
 8.34
3 Szklarska Poręba Huta
 8.37
9 Szklarska Poręba Jakuszyce  8.50
16 Harrachov příj. / przyj.
 9.03
Harrachov odj.
 9.04
21 Kořenov příj. / przyj.
 9.11
25454
10.34
10.37
10.50
11.03
2618
0 Harrachov odj.
5 Kořenov odj.
12 Tanvald
27 Jablonec nad Nisou
39 Liberec
2622
11.09
11.16
11.34
12.12
12.36
 9.17
9.34
10.12
10.36
25456
12.34
12.37
12.50
13.03
13.13
13.20
www.przewozyregionalne.pl
25458
 14.34
 14.37
 14.50
 15.03
 15.25
 15.32
25460
16.34
16.37
16.50
17.03
17.25
17.32
www.intercity.pl
25462
18.37
18.40
18.53
19.06
19.18
19.25
2628 2630 2634 2636 2640 2642 2644 
13.05
15.09
17.09
19.09
13.16 13.57 15.17 15.57 17.17 17.57 19.17
13.34 14.14 15.34 16.14 17.34 18.14 19.34
14.12 14.52 16.12 16.52 18.12 18.52 20.11
14.36 15.16 16.36 17.16 18.36 19.16 20.31
25464
 20.34
 20.37
 20.50
 21.03
 21.04
 21.11
 21.36
 21.52
 22.26
 22.47
INFORMACE O PŘÍPOJNÝCH VLACÍCH (KURZÍVOU) BEZ ZÁRUKY, DOPORUČUJEME OVĚŘIT U PŘÍSLUŠNÉHO DOPRAVCE !
INFORMACJE O POCIĄGACH PODANE KURSYWĄ SĄ BEZ GWARANCJI, ZALECAMY SPRAWDZENIE U DANEGO PRZEWOŹNIKA !
26
27
28
29
30
31
III / 2015
IV / 2015
9 16 23 30
6 13 20
10 17 24 31
7 14 21
11 18 25
1 8 15 22
12 19 26
2 9 16 23
13 20 27
3 10 17 24
14 21 28
4 11 18 25
15 22 29
5 12 19 26
1
1
2
3
4
5
6
7
VI / 2015
VII / 2015
8 15 22 29
6 13 20
9 16 23 30
7 14 21
10 17 24
1 8 15 22
11 18 25
2 9 16 23
12 19 26
3 10 17 24
13 20 27
4 11 18 25
14 21 28
5 12 19 26
1
2
3
4
5
6
2648
1
2
3
4
I / 2015
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
2
3
4
5
6
7
8
www.intercity.pl
( Wrocław – J.Góra –) Szklarska Poręba Górna – Harrachov – Kořenov (– Tanvald – Liberec )
Wrocław
Jelenia Góra
Szklarska Poręba Górna
jede v sezóně ve dnech vyznačených v kalendáři :
kursuje w sezonie w dniach zaznaczonych w kalendarzu:
IX / 2015
X / 2015
7 14 21 28
5 12 19
8 15 22 29
6 13 20
9 16 23 30
7 14 21
10 17 24
1 8 15 22
11 18 25
2 9 16 23
12 19 26
3 10 17 24
13 20 27
4 11 18 25
0
27
28
29
30
31
26
27
28
29
30
31

jede / kursuje 27.VI. – 31.VIII.

nejede / nie kursuje 24.XII., 31.XII.

nejede / nie kursuje 24.XII.
II / 2015
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
1
27
28
29
30
1
2
V / 2015
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
3
4
5
6
7
8
9
23
24
25
26
27
28
25
26
27
28
29
30
31
VIII / 2015
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
XI / 2015
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
23
24
25
26
27
28
29
XII/2015
30 7
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA JABLONEC NAD NISOU
www.dpmlj.cz
PLATÍ OD 1.9.2014
Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 3
Přepravu zajišťuje: BusLine a.s., středisko Jablonec nad Nisou,
Luční 3, 466 01 Jablonec n.N., dispečink tel.č.: 481 368 502, 603 438 659
Předprodej jízdenek, informační kancelář: autobusové nádraží, Luční 3, Jablonec nad Nisou, tel. 481 368 701
ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A PRÁZDNINOVÁ LINKA:
Pražská – Hrabětice – Bedřichov – Pražská
Spoj
tarif.
zóna
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1019
1019
1019
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
E
Pražská
Autobusové nádraží
Kamenná
Obchodní akademie
Horní náměstí
Jablonex
Mšeno,kaplička
Mšeno,škola
U Jelena
Ostrý Roh
Sídliště Janovská
Janovská,Silka
Loučná
Hraničná
Janov,Modrý Dunaj
Janov,transformátor
Janov,hotel Praha
Janov,pošta
Janov,samoobsluha
Bedřichov,úpravna vody
Bedřichov,u bowlingu
Bedřichov,u obecního úřadu
Bedřichov,u stadionu
Bedřichov,u obecního úřadu
Bedřichov,u bowlingu
Hrabětice,mačkárna
Hrabětice,kaplička
Hrabětice,Arnika
Velký Semerink,pod Vyhlídkou
Velký Semerink,potraviny
Velký Semerink,brusírna
Velký Semerink,rozcestí
Janov,Modrý Dunaj
Hraničná
Loučná
Janovská,Silka
Sídliště Janovská
Ostrý Roh
U Jelena
Mšeno,škola
Mšeno,kaplička
Jablonex
Obchodní akademie
Autobusové nádraží
Kamenná
Pražská
1
EX
*+
7:45
7:49
7:51
7:52
7:53
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:00
8:01
8:02
8:03
8:04
8:06
8:07
8:09
8:10
8:13
8:15
8:16
8:18
8:19
8:20
8:24
8:28
8:33
8:35
8:37
8:39
8:41
8:44
8:45
8:46
8:47
8:49
8:50
8:51
8:52
8:54
8:56
8:58
9:00
9:01
9:03
tarif.
zóna
Spoj
2
EX
*+
1001 Pražská
9:20
1001 Autobusové nádraží
9:22
1001 Kamenná
9:24
1001 Obchodní akademie
9:25
1001 Horní náměstí
9:26
1001 Jablonex
9:28
1001 Mšeno,kaplička
9:29
1001 Mšeno,škola
9:30
1001 U Jelena
9:31
1001 Ostrý Roh
9:32
1001 Sídliště Janovská
9:33
1001 Janovská,Silka
9:34
1012 Loučná
9:35
1012 Hraničná
9:36
1012 Janov,Modrý Dunaj
9:37
1012 Velký Semerink,rozcestí
9:40
1012 Velký Semerink,brusírna
9:42
1012 Velký Semerink,potraviny
9:45
1012 Velký Semerink,pod Vyhlídkou 9:47
1019 Hrabětice,Arnika
9:49
1019 Hrabětice,kaplička
9:50
1019 Hrabětice,mačkárna
9:54
1023 Bedřichov,u bowlingu
9:59
1023 Bedřichov,u obecního úřadu
10:01
1023 Bedřichov,u stadionu
10:05
1023 Bedřichov,u obecního úřadu
10:06
1023 Bedřichov,u bowlingu
10:07
1023 Bedřichov,úpravna vody
10:09
1012 Janov,samoobsluha
10:12
1012 Janov,pošta
10:13
1012 Janov,hotel Praha
10:15
1012 Janov,transformátor
10:16
1012 Janov,Modrý Dunaj
10:18
1012 Hraničná
10:19
1012 Loučná
10:20
1001 Janovská,Silka
10:21
1001 Sídliště Janovská
10:23
1001 Ostrý Roh
10:24
1001 U Jelena
10:25
1001 Mšeno,škola
10:27
1001 Mšeno,kaplička
10:29
1001 Jablonex
10:31
1001 Obchodní akademie
10:32
1001 Autobusové nádraží
10:34
1001 Kamenná
10:35
1001 Pražská
10:36
4
6
EX
*+
10:50
10:52
10:54
10:55
10:56
10:58
10:59
11:00
11:01
11:02
11:03
11:04
11:05
11:06
11:07
11:10
11:12
11:15
11:17
11:19
11:20
11:24
11:29
11:31
11:35
11:36
11:37
11:39
11:42
11:43
11:45
11:46
11:48
11:49
11:50
11:51
11:53
11:54
11:55
11:57
11:59
12:01
12:02
12:04
12:05
12:06
EX
*+
12:40
12:42
12:44
12:45
12:46
12:48
12:49
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
13:00
13:02
13:05
13:07
13:09
13:10
13:14
13:19
13:21
13:25
13:26
13:27
13:29
13:32
13:33
13:35
13:36
13:38
13:39
13:40
13:41
13:43
13:44
13:45
13:47
13:49
13:51
13:52
13:54
13:55
14:56
Vážení
cestující,
děkujeme
Vám,
že do
autobusu
nevstupujete
v lyžařských
botách pro
sjezdové
lyžování.
jede v sobotu
X
jede v neděli a ve státem uznané svátky
*+
jede od 25.12.2014 do 15.3.2015, jede také 29.12.2014,30.12.2014,31.12.2014,2.1.2015,
30.1.2015, 2.2.2015, 3.2.2015, 4.2.2015, 5.2.2015, 6.2.2015
17
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520, tel.: 606 077 440
[email protected], www.jizerky.cz, www.vilaizerina.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
Download

NOVINKY Z JIZEREK NOVINKY