421210 Ostrov-Karlovy Vary-Vintírˇov
Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014
Prˇepravu zajišt’uje : LIGNETA autobusy s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel.352666994-5, 602464747, www.ligneta.cz
km Tcˇ
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 00
4 02
4 06
4 08
4 09
4 11
4 14
4 16
4 17
4 19
4 21
4 25

4 30
4 33
4 35
4 38
4 41

4 44
4 47
4 50
4 52
4 53
4 56
4 57
4 58
4 59
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 0 1
1 1 2
4 〈 3
4 〈 4
5 〈 5
6 〈 6
8 〈 7
10 〈 8
10 〈 9
11 〈 10
12 12 11
14 14 12
14
13
14
14
17
15
18
16
18
17
18
18
19
19
20
20
22
21
24
22
26
23
27
24
29
25
30
26
31
27
31
28
2
od Ostrov,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ostrov,Zámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xHájek,statek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xHájek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xSadov,Lesov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xSadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xDalovice,nádr.Dalovice . . . . . . . . . MHD
 Dalovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
 Dalovice,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
 xDalovice,Všeborovice . . . . . . . . . . MHD
 xKarlovy Vary,Bohatice,most . . . . . . MHD
 Karlovy Vary,terminál . . . . . . . . . MHD
 Karlovy Vary,Elite . . . . . . . . . . . . . MHD
 Karlovy Vary,Pivovar . . . . . . . . . . . MHD
 Karlovy Vary,rozc.u Konícˇka . . . . . MHD
 xKarlovy Vary,Krátká . . . . . . . . . . . . MHD
 xKarlovy Vary,Stará Role,u lékárny . MHD
 xKarlovy Vary,Stará Role,Svobodova . MHD
 xKarlovy Vary,Pocˇernická . . . . . . . . MHD
 Karlovy Vary,Pocˇerny . . . . . . . . . . . . . . .
 xJenišov,osada rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Mírová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Chodov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xChodov,záv.klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xChodov,Chranišov,osada . . . . . . . . . . . . .
 Vintírˇov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
↓ Vintírˇov,keramzitka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ Vintírˇov,velkolom Jirˇí . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ
↑

























od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3 55
3 53
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
3 38
3 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zverˇejneˇny na lince. Na trase Karlovy Vary,terminál - Karlovy Vary,Pocˇerny platí pru˚kazky MHD a bezplatná
prˇeprava pro držitele pru˚kazu˚ ZTP, ZTP/P vcˇetneˇ pru˚vodce a psa.
〈
spoj jede po jiné trase

spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
x
zastávka je jen na znamení nebo požádání
MHD
možnost prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
Download

421210 Ostrov-Karlovy Vary-Vintírov