ˇ eské Budeˇjovice - C
ˇ eský Krumlov
133441 Praha - Písek - C
Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014
Prˇepravu zajišt’uje : BOSÁK BUS, spol. s r.o., , Prˇíbramská 1903, 263 01, Dobrˇíš, tel.318 521 020, fax 318 522 476
km
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
23
R
23
8 30
9 05
9 12
〈
9 30
9 35
9 53
10 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 00 ...
10 22 ...
11 00 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11 00 ...
11 30 ...
11 35 ...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
jede od 15.12. do 21.12.
Tcˇ
...
0 0 0 1 od
... 40 〈 40 2 
... 51 〈
〈 3 
...
〈 51 51 4 
... 74 74 74 5 
... 80 80 80 6 
... 101 101 101 7 ↓
...
prˇ
105 105 105 8 —
...
od
... 126 〈 126 9 ↓
...
prˇ
159 159 159 10 —
...
od
... 184 184 184 11 ↓
... 185 185 185 12 prˇ
6
Praha,Na Knížecí, nást.1 . . . . . . . . . . . .
Dobrˇíš,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dubenec,Skalka II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drásov,Skalka VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lety,rozc.1.3 sil.cˇ.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˇ imelice,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Písek,Pražská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ
↑





od
Písek,aut.nádr., nást.13 . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Vodnˇany,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
od
ˇ eské Budeˇjovice,aut.nádr. . . . . . . . . . . —
C
prˇ
ˇ eský Krumlov,Špicˇák . . . . . . . . . . . . . . . ↑
C
ˇ eský Krumlov,aut.nádr., nást.3 . . . . . . od
C
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
6
R
†
23
18 45
〈
〈
18 00
17 40
17 35
17 20
17 15
R
6
...
...
...
...
...
...
...
...
23
19 15
18 42
〈
18 31
18 11
18 06
17 50
17 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 17 13 ...
...
〈
...
... 16 20 ...
17 43 ...
17 25 ...
16 45 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 16 15 ...
... 15 47 ...
... 15 45 ...
16 45 ...
16 12 ...
16 10 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede v sobotu
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem - BOSÁK BUS, spol. s r.o., - informace o tarifu jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince.
Jízdní kola a jiné velmi rozmeˇrné prˇedmeˇty se neprˇepravují. Deˇtské kocˇárky lze prˇepravovat pouze složené v zavazadlovém prostoru autobusu jako cestovní zavazadlo.
Sleva 25% z obycˇejného jízdného pro držitele ISIC karty u jednosmeˇrných jízdenek.
You can buy the bus ticket with the seat reservation ticket at the AMS offices or on-line on the web site www.e-jizdenka.cz .
You can buy the return ticket for actual day in reduced price by the driver of the bus No. 1 from Prague to Cesky Krumlov and to back.
R
〈
jízdenku s místenkou je možné zakoupit v prˇedprodeji v kancelárˇích AMS nebo elektronicky na www.e-jizdenka.cz:
ˇ eský Krumlov,aut.nádr.;
na spoj 1 ze zastávky Praha,Na Knížecí do zastávek Písek,aut.nádr. až C
ˇ eský Krumlov,aut.nádr. až Písek,aut.nádr. do zastávky Praha,Na Knížecí;
na spoj 2 ze zastávek C
ˇ
na spoj 6 ze zastávek Ceský Krumlov,aut.nádr. až Písek,aut.nádr. do zastávky Praha,Na Knížecí
spoj jede po jiné trase
spoj zastavuje jen pro nastupování
spoj zastavuje jen pro vystupování
19.11.13-78-133441 ≡  isybus ≡
Download

133441 Praha - Písek - Cˇ eské Budeˇjovice