Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. www.sadzv.sk Info: 048/611 22 45
Odchody zo zastávky Závadka nad Hronom,Paseka
Cieľová zastávka
Linka-spoj
Banská Bystrica
AS
Linka-spoj
Banská Bystrica
Roosevelt.nem.
Brezno
Linka-spoj
Brezno
Linka-spoj
Linka-spoj
Linka-spoj
w
c
12 58
(603433-222)
cu
(603434-31) (603434-101) (603433-10) (603433-220) (603433-58) (603433-30) (603434-23) (603433-46) (603433-66) (603433-86)
a
a
14 13
17 52
u 1
6 14
w
6 37
6 44
au 2
a
7 03
7 44
u 3
a
8 16
8 24
9 36
11 37
Linka-spoj
aut.st.
Linka-spoj
Podbrezová
Lopej,Turčan
Linka-spoj
Podbrezová
ŽP a.s.
Linka-spoj
4 47
Linka-spoj
Pohorelská Maša,Jednota
Linka-spoj
Smrečina DK
Linka-spoj
14 18
15 06
19 35
22 19
au 4
15 43
a
15 47
16 07
16 11
a
16 41
17 09
Nu 5
17 34
5 45
6 46
7 20
8 53
9 58
a
10 34
12 42
(603434-32) (603434-132) (603434-126) (603434-104) (603434-134) (603434-108) (603434-40) (603434-120)
a
8 59
9 34
c
14 25
15 08
17 16
N
17 18
N
20 57
(603434-103)
cu 6
14 40
(603433-222)
c
6 37
(603433-2) (603433-12) (603433-16)
a
4 40
12 51
20 34
(603433-17) (603434-22) (603434-106) (603433-23) (603434-110) (603433-43) (603433-225)
6 38
OcÚ
(603433-18) (603434-85) (603433-54) (603433-20) (603433-40) (603434-105) (603433-68) (603433-26)
6 00
Podbrezová
OcÚ
(603434-119) (603434-121)
(603433-92) (603433-96) (603433-82)
obch.dom
Šumiac
6 14
Linka-spoj
Brezno,žel.st.
Polomka
N
17 34
(603433-72) (603433-70) (603434-123) (603434-9) (603433-4) (603433-22) (603433-44) (603433-60) (603433-94) (603434-115)
cez nemocnicu
Pohorelá
a
15 43
Linka-spoj
Linka-spoj
Pohorelá
8 16
(603434-101)
6 09
žel.st.
Heľpa
a
7 03
6 37
ul.ČSA
Brezno
(603433-58) (603434-23) (603434-9) (603434-115)
12 58
nem.
Platí od 1.5.2011
7 33
10 51
14 56
15 57
21 03
22 15
(603433-41) (603433-49) (603433-83) (603434-128) (603433-211) (603433-51) (603433-73)
w
12 10
a
12 10
13 30
14 15
18 29
19 45
21 36
(603433-232)
21 38
(603433-53) (603433-45)
5 46
15 06
isybus
Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. www.sadzv.sk Info: 048/611 22 45
Odchody zo zastávky Závadka nad Hronom,Paseka
Cieľová zastávka
Telgárt
Linka-spoj
Linka-spoj
Telgárt,OcÚ
cez Sumiac
Linka-spoj
Valaská
Linka-spoj
Piesok,závod ŽP
Vaľkovňa
Linka-spoj
Linka-spoj
Závadka nad Hronom
N
a
c
u
u 21
u
u 43
u
u 65
u
w
(603434-102) (603433-21) (603433-99)
4 41
OcÚ
Platí od 1.5.2011
7 11
a
15 36
(603433-5) (603433-109) (603433-95) (603433-33) (603433-79) (603433-81) (603433-213) (603433-9) (603433-1) (603434-14)
a
5 44
a
7 17
9 59
11 14
12 45
a
13 42
13 58
15 15
16 14
16 42
(603433-89) (603433-87) (603434-6) (603433-31) (603433-107)
a
17 45
(603433-224)
17 50
a
18 53
18 55
23 08
12 44
(603433-59)
c
12 10
(603433-6)
14 31
premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
premáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
premáva len v dňoch školského vyučovania
pokračuje na linke číslo 603428 spojom číslo 222 do zastávky Podbrezová,Lopej,Turčan
pokračuje na linke číslo 601470 spojom číslo 10 do zastávky Banská Bystrica,Roosev.nem.
pokračuje na linke číslo 601470 spojom číslo 14 do zastávky B.Bystrica,AS
pokračuje na linke číslo 601470 spojom číslo 22 do zastávky Banská Bystrica,AS
pokračuje na linke číslo 601470 spojom číslo 26 do zastávky Banská Bystrica,AS
pokračuje na linke číslo 601470 spojom číslo 32 do zastávky Banská Bystrica,AS
pokračuje na linke číslo 603430 spojom číslo 155 do zastávky Dolna Lehota
premáva počas školských prázdnin
isybus
Download

Odchody zo zastávky Závadka nad Hronom,Paseka