Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.
www.sadzv.sk
ln o: 0900 218 111
Platí od 3.10.2012
Odchody zo zastávky Donovaly,centrum
lCiel'ovázastávka
(601469-6)
(503402-1)
(510505-7)
(507512-1)
(507512-5)
(505430-3)
(510505-1)
(505430-13)
(601469-12)
Banská Bystrica
x
00
x
t
x
@
a
X
X
X
@
AS
630
635
715
730
735
735
740
748
852
935
1007
Linka-spoj
(505430-33)
Linka-spoj
(601469-8)
(505430:35)_ (505430-37)
(505430-11)
(505430-5)
V
X
a
X
N
11 42
1225
1415
1425
1710
X
iO 07
--
Linka-spoj
11 08
(507512-11)
, nást.1
(510505-15)
(601469-10)
1738
(610504-6)
(505430-31)
(507512-7)
(lJ
X
1820
1824
(507512-9)
(lJ
1854
J?06504-1)
Linka-~~
Bratislava
cez Zl. Moravce
Linka-spoj
(711501-1)
(711501-3)
<3,4,7>
<7>
<1-6>
1325
1605
1605
(608503-2)
(608503-4)
620
620
Rimavská Sobota
-,-_._----_.
Linka-spoj
p
(510505-11)
Staré Hory
t
728
kaplnka
-_.__ ._Linka-sp.'?j_
_-------~--_._--_
1~4504-2)
.._--
..
Štúrovo
--_ .... _----_ ... _~--~-- .--_.-
1350
-_ .._--
Linka-se'!i ____(610503-2)--
Velký Krtíš
--
-
Q)
------------
Linka-sa
Zvolen
751
___XiQó3402-3) (611502-6)
G:.@])
AS
-------------
.
Linka-spoj
Žarnovica
-._ ..._.~.._--- ..
-------
635
(611502-8)
(610504-2)
(lJ
(lJ
(lJ
1815
1819
1948
---
(612501-4)
._----
X
1551
<>
Q)
~
~
@@
@
(lJ
N
p
V
X
a
t
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
premáva
V kalendárne dni
v pondelok
v utorok
v stredu, nepremáva 29.8.
vo štvrtok, nepremáva 1.11.
v piatok
v sobotu, nepremáva 1.9.,15.9. a17.11.
v nedelu
v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania
v prvý deň školského vyučovania po víkende alebo po školských prázdninách,nepremáva
v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami
v pondelok až piatok, nepremáva 5.7.,29.8. a 1.11.
v sobotu a nedel'u a 29.8. a 1.11.
iba 6.10.,3.11.,1.12.
8.1.,14.9.,16.11.
""loyDU>
Download

Smer Banská Bystrica