930 l 670930 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily-Turnov
-Mladá Boleslav-Praha
Platí od 13.4.2015 do 30.6.2015
VÝLUKOVÝ
Prˇepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na Rovinkách 211,Semily, strˇ.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
5
7
R
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
62
8 00
8 05
8 10
8 14
〈
8 20
8 23
〈
〈
〈
〈
8 40
8 46
8 51
8 53
... 8 55
... 9 00
...

... 9 08
...

... 9 12
...

...

...
〈
...
〈
... 9 35
... 9 38
... 9 41
...
〈
... 9 52
... 10 07
1
3
R
†
62 29
15 35 15 35
15 39 15 39
15 44 15 44
15 47 15 47
15 48 15 48
15 57 15 57
16 02 16 02
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
16 20 16 20
16 28 16 28
16 34 16 34
16 37 16 37
9
km
TPZ
Tcˇ
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
29
7 59
7 55
7 50
7 48
〈
7 40
7 36
〈
〈
〈
〈
7 15
7 10
7 05
7 04
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ... 16 45 16 45 ...
... ... 16 50 16 50 ...
... ...


...
... ... 16 58 16 58 ...
... ...


...
... ... 17 01 17 01 ...
... ...


...
... ...


...
... †
〈
〈
†
71
... 71
〈
〈
... 16 40 17 15 17 15 19 20
〈
...
... 17 18 〈
〈
...
... 17 20 〈
〈
〈
...
...
〈
... 17 00 ... 17 35 〈
〈
...
... 17 52 〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9101
9101
9107
9112
9112
9102
9104
9104
9105
9109
5014
5007
5006
5001
5001
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5001
5005
5004
3018
3024
3032
3033
3033
3001
3001
3001
3027
3026
-
〈
... 10 10 ...
... 17 55 〈
...
... 10 55 ... 17 40 ... 18 40 20 10 ...
-
0
2
5
7
7
12
15
〈
〈
〈
〈
24
27
30
0
2
5
7
0
2
5
7
〈
12
15
〈
〈
〈
〈
24
27
31
0
2
5
7
0 1
2 2
5 3
7 4
〈 〈 5
12 12 6
15 15 7
〈 〈 8
〈 〈 9
〈 〈 10
〈 〈 11
24 24 12
27 27 13
31 31 14
od



〈

11


14
〈

〈


〈
〈

23

26

29
↓
prˇ
31 30
31 31 31 15 —
od
35 34
36 36 〈 16 
38 37
39 39 〈 17 
41 40
42 42 〈 18 
43 42
44 44 〈 19 
45 44
46 46 〈 20 
47 46
48 48 〈 21 
49 48
50 50 〈 22 
〈
〈
51 〈 〈 23 
〈
〈
53 〈 57 24 
52 51 0 0 54 53 58 25 
54 53 〈 〈
55
26 
57 56 〈 〈
58
27 
〈
〈 〈 〈
〈
28 
68 67 16 〈
69
29 ↓
prˇ
81 80 〈 〈
82
30 —
od
132 131 76 75
134
31 prˇ
Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,host. . . . . . . . . . . . . . . . .
Jablonec n.Jiz.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
Jablonec n.Jiz.,žel.st. . . . . . . . . . . . . . .
Vysoké n.Jiz.,Sklenarˇice,host.Mexiko . . . .
Vysoké n.Jiz.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysoké n.Jiz.,Stará Ves,U Kvardu˚ . . . . . .
Roztoky u Semil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesenný,vápenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bozkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prˇíkrý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semily,Cimbál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semily,Riegrovo nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ
↑












od
Semily,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Slaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Stružinec,Tuhanˇ,Zelený háj . . . . . . . . . . . 
Tatobity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radostná p.Koz.,Lestkov . . . . . . . . . . . . . 
Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici . . . . . . . . 
Mírová p.Koz.,Chutnovka,Vršek . . . . . . . . 
Mírová p.Koz.,Beˇlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turnov,nemocnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turnov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turnov,Terminál u žel.st. . . . . . . . . . . 
Prˇeperˇe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prˇíšovice,sídl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loukov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mnichovo Hradišteˇ,zdrav.strˇ. . . . . . . . . . . 
od
Mladá Boleslav,aut.st. . . . . . . . . . MHD —
prˇ
ˇ erný Most . . . . . . . . . . . . MHD od
Praha,C
12
4
8
6
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
R
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
p
62
7 59
7 55
7 50
7 48
〈
7 40
7 36
〈
〈
〈
〈
7 15
7 10
7 05
7 04
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
62
14 22
14 17
14 13
14 10
〈
14 03
14 00
〈
〈
〈
〈
13 49
13 46
13 41
13 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 02
6 53

6 46
6 43
6 41
6 38
6 35
6 32
6 28
6 25
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 02
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
6 31
6 28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 35
13 32

13 24

13 20


〈
〈
13 10
12 54
12 52
〈
12 40
12 25
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
... 71
...
19 10
〈
...
〈
...
〈
...
... 18 50
〈
...
...
...
...
...
...
...
... 12 25 ...
... 11 40 ...
6
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
†
29 71
21 10 22 20
21 04 22 14
21 02 22 12
〈
〈
20 50 22 00
20 35 21 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
〈
... 20 35 21 40 ...
18 10 ... 19 50 21 00 ...
 isybus
jede v sobotu
†
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
29
nejede 24.12.2014,5.4.2015,1.5.2015,8.5.2015,5.7.2015,27.9.2015
62
jede také 5.4.2015,1.5.2015,8.5.2015,5.7.2015,27.9.2015
71
nejede od 24.12.2014 do 1.1.2015,5.4.2015,1.5.2015,8.5.2015,5.7.2015,27.9.2015,28.10.2015,15.11.2015
p
z Turnova do Semil jede jako linka 530 prˇes Železný Brod
〈
spoj jede po jiné trase

spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
zastávka s možností prˇestupu na železnicˇní dopravu spoj zastavuje jen pro vystupování
MHD
zastávka s možností prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu
Deˇtské kocˇárky a velmi rozmeˇrné prˇedmeˇty se neprˇepravují.
Cestující jsou povinni rˇídit se pokyny rˇidicˇe nebo jiné poveˇrˇené osoby dopravce.
Zavazadla urcˇená k prˇepraveˇ mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v urcˇité poloze nebo prˇesahující hodnotu 5000 Kcˇ, jsou jejich majitelé povinni nahlásit rˇidicˇi.
6
07.04.15-721-930 l 670930 ≡  isyb
Prˇi jízdeˇ mezi zastávkami s uvedeným cˇíslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní prˇepravní podmínky IDOL (zverˇejneˇné na www.iidol.cz). V ostatních prˇípadech platí tarif a smluvní
prˇepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zverˇejneˇny na www.busline.cz).
ˇ erný
R
k jízdence je možné zakoupit místenku ve všech prˇedprodejních kancelárˇích AMS: na spoje 3,5 ze zastávky Rokytnice n.Jiz,Horní Rokytnice do zastávky Praha,C
ˇ erný Most do zástávek Turnov,žel.st. až Rokytnice n.Jiz,Horní Rokytnice
Most; na spoj 4 ze zastávky Praha,C
Download

Jízdní řád - Obec Bozkov