943 | 670943 Harrachov,FIT FUN-Harrachov,centrum-Harrachov,žel.st./
-Korˇenov,žel.st.
Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014
Prˇepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na Rovinkách 211,Semily, strˇ. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368432,481368631
km
Tcˇ
0
0
1
2
2
3
〈
〈
〈
〈
〈
4
5
6
0 1
1 2
2 3
3 4
3 5
4 6
〈 7
〈 8
〈 9
〈 10
〈 11
5 12
6 13
7 14
opacˇný smeˇr
km
ZÓNA
Tcˇ
ZÓNA
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7013
7006
7006
7006
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7006
7006
7006
7013
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
〈
34
36
0
0
1
2
2
3
4
6
7
8
9
0
1
2
4
5
6
7
7
8
9
9
0
1
2
〈
〈
〈
〈
〈
2
3
3
4
5
6
0 14
1 13
2 12
〈 11
〈 10
〈 9
〈 8
〈 7
2 6
3 5
3 4
5 3
6 2
6 1
1
od











↓
prˇ
od











↓
prˇ
Harrachov,hotel FIT-FUN . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Sport hotel . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,u Ducha hor . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,centrum . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,sklárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Nový Sveˇt,u Motejlku˚ . . . . . . .
Harrachov,Nový Sveˇt,Na mýteˇ . . . . . . . . .
Korˇenov,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korˇenov,Martinské údolí . . . . . . . . . . . . . .
Korˇenov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Hábu˚v most . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Hábu˚v most . . . . . . . . . . . . . . .
Korˇenov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korˇenov,Martinské údolí . . . . . . . . . . . . . .
Korˇenov,odb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Nový Sveˇt,Na mýteˇ . . . . . . . . .
Harrachov,Nový Sveˇt,u Motejlku˚ . . . . . . .
Harrachov,sklárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,centrum . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,u Ducha hor . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,Sport hotel . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrachov,hotel FIT-FUN . . . . . . . . . . . .
jede v pracovních dnech
36
7 20
7 21
7 25
7 27
7 29
7 33
7 35
7 38
7 41
7 44
7 50
...
...
...
31
6 †
34
7 20
7 21
7 25
7 27
7 29
7 33
7 35
7 38
7 41
7 44
7 50
...
...
...
3
36
8 35
8 37
8 40
8 42
8 43
8 47
8 49
8 52
8 55
8 58
9 05
...
...
...
2
32
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 †
34
7 10
7 13
7 15
...
36
7 10
7 13
7 15
6
36
8 00
8 03
8 05
8 07
8 10
8 12
8 14
8 16
8 18
8 21
8 25
33
6 †
34
8 35
8 37
8 40
8 42
8 43
8 47
8 49
8 52
8 55
8 58
9 05
...
...
...
5
36
9 40
9 41
9 43
9 45
〈
〈
〈
〈
〈
9 47
9 50
9 55
34
6
...
†
34
8 00
8 03
8 05
8 07
8 10
8 12
8 14
8 16
8 18
8 21
8 25
...
6
36
9 20
9 23
9 25
9 27
9 30
9 32
9 34
9 36
9 38
...
...
35
7
37
6 †
9
39
6 †
11
8
38
10
40
12
41
13
43
6 †
15
14
44
16
45
17
47
6 †
19
18
48
20
49
36 34 36 34
36 34
36 34
† 10 40 10 40 12 30 12 30 6 † 14 30 14 30 6 † 16 30 16 30 6 †
34 10 42 10 42 12 32 12 32 36 34 14 32 14 32 36 34 16 32 16 32 36 34
9 40 10 45 10 45 12 35 12 35 13 20 13 20 14 35 14 35 15 25 15 25 16 35 16 35 17 25 17 25
9 41 10 47 10 47 12 37 12 37 13 22 13 22 14 37 14 37 15 27 15 27 16 37 16 37 17 27 17 27
9 43 10 48 10 48 12 38 12 38 13 23 13 23 14 38 14 38 15 29 15 29 16 38 16 38 17 29 17 29
9 45 10 50 10 50 12 40 12 40 13 27 13 27 14 40 14 40 15 33 15 33 16 40 16 40 17 33 17 33
〈
〈
〈
〈 13 29 13 29 〈
〈 15 35 15 35 〈
〈 17 35 17 35
〈
〈
〈
〈
〈
〈 13 32 13 32 〈
〈 15 38 15 38 〈
〈 17 38 17 38
〈
〈
〈
〈
〈 13 35 13 35 〈
〈 15 41 15 41 〈
〈 17 41 17 41
〈
〈
〈
〈 13 38 13 38 〈
〈 15 44 15 44 〈
〈 17 44 17 44
〈
〈
〈
〈
〈
〈 13 45 13 45 〈
〈 15 50 15 50 〈
〈 17 50 17 50
9 47 10 52 10 52 12 42 12 42 ...
... 14 42 14 42 ...
... 16 42 16 42 ...
...
9 50 10 55 10 55 12 44 12 44 ...
... 14 45 14 45 ...
... 16 45 16 45 ...
...
9 55 11 00 11 00 12 50 12 50 ...
... 14 50 14 50 ...
... 16 50 16 50 ...
...
6
36
42
46
50
22
52
6† 6† 6†
6†
6†
36 34 36 34 36 34
36 34
36 34
... 10 15 10 15 11 30 11 30 13 00 13 00 ...
... 15 08 15 08 ...
... 17 08 17 08 ...
...
6 † 10 17 10 17 11 32 11 32 13 02 13 02 6 † 15 10 15 10 6 † 17 10 17 10
6 †
34 10 20 10 20 11 35 11 35 13 05 13 05 36 34 15 13 15 13 36 34 17 13 17 13 36
34
9 20 〈
〈
〈
〈
〈
〈 14 00 14 00 〈
〈 16 00 16 00 〈
〈
18 00 18 00
9 23 〈
18 03 18 03
〈
〈
〈
〈
〈 14 03 14 03 〈
〈 16 03 16 03 〈
〈
9 25 〈
〈
〈
〈
〈
〈 14 05 14 05 〈
〈 16 05 16 05 〈
〈
18 05 18 05
9 27 〈
〈
〈
〈
〈
〈 14 07 14 07 〈
〈 16 07 16 07 〈
〈
18 07 18 07
9 30 〈
〈
〈
〈
〈
〈 14 10 14 10 〈
〈 16 10 16 10 〈
〈
18 10 18 10
9 32 10 23 10 23 11 38 11 38 13 07 13 07 14 12 14 12 15 16 15 16 16 12 16 12 17 16 17 16 18 12 18 12
9 34 10 25 10 25 11 40 11 40 13 10 13 10 14 14 14 14 15 18 15 18 16 14 16 14 17 18 17 18 18 14 18 14
9 36 10 27 10 27 11 42 11 42 13 12 13 12 14 16 14 16 15 20 15 20 16 16 16 16 17 20 17 20 18 16 18 16
9 38 10 30 10 30 11 45 11 45 13 15 13 15 14 18 14 18 15 23 15 23 16 18 16 18 17 23 17 23 18 18 18 18
... 10 32 10 32 11 47 11 47 ...
... 14 21 14 21 ...
... 16 21 16 21 ...
... 18 21 18 21
... 10 35 10 35 11 50 11 50 ...
... 14 25 14 25 ...
... 16 25 16 25 ...
... 18 25 18 25
jede v sobotu
jede od 21.12.2013 do 16.3.2014, od 26.4. do 27.10.2014
jede od 21.12.2013 do 16.3.2014, od 28.6. do 31.8.2014, jede také 2.5.2014,19.6.2014,20.6.2014
spoj jede po jiné trase
prˇestup na vlak
†
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
spoj zastavuje jen pro vystupování
Všechny spoje vycˇkají prˇíjezdu vlaku˚ max. 10 minut - pouze spoj v 18:00 z Korˇenova až 15 min.
Alle Busse warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. Nur Bus 18:00 von Korˇenov bis 15 min.
20.11.13-700-943 | 670943 ≡  isy
Prˇi jízdeˇ mezi zastávkami s uvedeným cˇíslem zóny platí integrovaný tarif a smluvní prˇepravní podmínky IDOL (zverˇejneˇné na www.iidol.cz). V ostatních prˇípadech platí tarif a smluvní prˇepravní podmínky
vyhlášené BusLine a.s. (zverˇejneˇny na www.busline.cz).
Download

City bus City bus