...
...
...
...
...
...
†
33
6 40
6 42
〈
6 44
〈
6 47
〈
〈
6 49
6 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
6 55
6 57
〈
6 59
7 01
7 03
7 07
7 14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9
19
29
31
23
31 25
32 26
29 23
25
26
〈
29
30
23
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
〈 〈 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 〈 〈 〈 3
4 4 4 4 4 4 4
6 〈 6 6 〈 〈 〈
9 〈 〈 9 〈 〈 〈
6 6 12 6 6 6
7 7 13 7 7 7
〈 8 〈 〈 8 〈
〈 11 〈 〈 11 〈
10 16 10 10
11 17 11 11
14 20 14 14
14 20 14 14
15 21 15 15
16 22 16 16
16 22 16 16
18 24 18 18
19 25 19 19
21 27 21 21
25
26
29
30
0 0 1 od
1 1 2 
2 2 3 
2 2 4 
3 3 5 
4 4 6 
6 〈 7 
9 〈 8 
6 9 
7 10 
8 11 
11 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 ↓
prˇ
23 —
od
24 
25 
26 
27 ↓
28 prˇ
6
7 30
7 27
7 25
7 24
7 22
7 20
〈
〈
7 15
7 13
〈
〈
7 07
7 05
6 59
6 57
6 55
6 53
6 51
6 49
6 47
6 44
6 40
2
5 20
5 18
5 16
5 14
〈
5 10
5 07
5 01
4 55
4 53
〈
〈
4 51
4 49
4 45
4 43
4 42
4 40
4 38
4 36
4 34
4 31
4 27
6 34
6 32
6 30
〈
6 23
6 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 4 26
... 4 22
... 4 20
... ...
... ...
... ...
8
6
19
7 30
7 28
7 26
7 25
〈
7 21
〈
〈
7 15
7 13
〈
〈
7 07
7 05
6 59
6 57
6 55
6 53
6 51
6 49
6 47
6 44
6 40
6 39
6 37
6 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
33
7 17
7 15
7 13
7 12
〈
7 08
7 05
7 01
6 56
6 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
...
...
...
...
...
...
7 40
7 38
7 36
7 35
7 33
7 31
〈
〈
7 26
7 20

7 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
34
...
...
...
...
...
...
20
12 48
12 46
12 43
〈
12 40
12 36
36
...
...
...
...
...
...
"
18
9 55
9 53
9 50
...
...
...
16
"
#
!
22
...
...
...
...
...
...
† †
33 24
10
9 28 10 35 12 36 13 28 13 21 15 12
9 26 10 33 12 34 13 26 13 19 15 10
9 24 10 31 12 32 13 24 13 17 15 08
9 23 10 30 12 31 13 23 13 16 15 07
〈 〈 12 29 13 21 13 14 15 05
9 19 10 26 12 27 13 19 13 12 15 03
〈 〈 12 24 〈 〈 14 59
〈 〈 12 20 〈 〈 14 55
9 14 10 23 ... 13 15 13 09 ...
9 11 10 22 ... 13 14 13 08 ...
 〈 ... 〈 ... ...
9 07 〈 ... 〈 ... ...
... 10 18 ... 13 10 ... ...
... 10 16 ... 13 09 ... ...
... 10 11 ... 13 05 ... ...
... 10 09 ... 13 04 ... ...
... 10 08 ... 13 02 ... ...
... 10 07 ... 13 01 ... ...
... 10 05 ... 12 59 ... ...
... 10 03 ... 12 57 ... ...
... 10 01 ... 12 55 ... ...
... 9 58 ... 12 52 ... ...
... 9 55 ... 12 50 ... ...
...
...
...
...
...
...
$
26
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 49
15 47
15 45
〈
15 38
15 35
&
%
40
28
†
31 24
16 35 17 18
16 33 17 16
16 31 17 14
16 29 17 13
〈 〈
16 25 17 09
〈 〈
〈 〈
16 21 17 06
16 20 17 05
〈 〈
〈 〈
16 18 17 00
16 15 16 58
16 12 16 54
16 10 16 52
16 09 16 50
16 08 16 49
16 06 16 48
16 04 16 46
16 02 16 44
15 58 16 41
15 55 16 37
'
)
(
30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32
11
19 52
19 50
19 48
19 47
〈
19 43
〈
〈
19 40
19 39
〈
〈
19 35
19 34
19 31
19 30
19 28
19 27
19 26
19 24
19 22
19 19
31 19 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
*
...
...
...
...
...
...
+
...
...
...
...
...
...
... 16 35 18 55
... 16 32 18 52
... 16 30 18 50
... ... ...
... ... ...
... ... ...
'
14
7 40
7 38
7 35
〈
7 28
7 25
&
10
8 25
8 23
8 21
8 20
8 18
8 16
〈
〈
8 12
8 11
〈
〈
8 07
8 06
8 03
8 00
7 59
7 58
7 57
7 55
7 53
7 49
7 46
Platí od 14. prosince 2014
do 10. prosince 2016
Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . prˇ
Žd’ár n.Sáz.,Strojírenská u Hajcˇmanu˚ . . . . ↑
Žd’ár n.Sáz.,Brodská obch.domy . . . . . . . 
Žd’ár n.Sáz.,Žižkova . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Žd’ár n.Sáz.,Studentská . . . . . . . . . . . . . . 
Žd’ár n.Sáz.,Vysocˇany . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vysoké . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lhotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vysoké,dolní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pocˇítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vysoké,dolní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lhotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sklené,Cˇtvrteˇ,rozc.0.5 . . . . . . . . . . . . . . . 
Sklené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trˇi Studneˇ,rozc.0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fryšava,u jedle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fryšava,pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fryšava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fryšava,u Penˇázu˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kadov,Kadu˚vek,rozc.0.5 . . . . . . . . . . . . . . 
Kadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sneˇžné,Krátká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
od
Sneˇžné,hotel Záložna . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
↑



od
Danˇkovice,Buchtu˚v kopec sanat. . . . . . . .
Danˇkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speˇlkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krásné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speˇlkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
27
31 11
17 50 22 28 0 0
17 52 22 30 1 1
〈
〈 〈 〈
17 54 22 32 2 2
〈
〈 〈 〈
17 58 22 36 4 4
18 01 〈 6 〈
18 05 〈 9 〈
18 10 22 41 12 6
18 11 22 42 13 7
〈
〈 〈 〈
〈
〈 〈 〈
18 16 22 48 16 10
18 18 22 50 17 11
18 23 22 56 20 14
18 25 22 58 20 14
18 27 22 59 21 15
18 28 23 01 22 16
18 30 23 03 22 16
18 32 23 05 24 18
18 34 23 07 25 19
18 37 23 10 27 21
18 41 23 15
29 23
...
... 31 25
... 32 26
...
29
...
30
...
18 42
18 45
18 48
...
...
...
21
15 25
15 28
15 30
15 35
15 38
...
35
33
...
...
...
...
...
...
†
10 24
12 55 13 10 14 30 14 37
12 57 13 12 14 33 14 40
12 59 〈 14 36 〈
13 00 13 14 14 38 14 42
13 02 〈 14 40 14 44
13 04 13 18 14 42 14 46
〈 〈 14 45 〈
〈 〈 〈 〈
13 06 13 21 14 46 14 49
13 08 13 22 14 48 14 51
... 〈 14 50 〈
... 〈 14 55 〈
... 13 27 ... 14 57
... 13 29 ... 14 59
... 13 34 ... 15 05
... 13 37 ... 15 07
... 13 39 ... 15 09
... 13 41 ... 15 10
... 13 43 ... 15 11
... 13 45 ... 15 13
... 13 47 ... 15 15
... 13 50 ... 15 18
... 13 55 ... 15 22
... 13 56
... 13 58
... 14 00
... ...
... ...
... ...
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 25
12 28
12 30
12 36
12 40
...
15
...
...
...
...
...
...
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
† 6
33 19
8 50 10 45 11 00 12 00
8 52 10 47 11 02 12 02
〈 〈 〈 〈
8 54 10 49 11 04 12 04
〈 〈 11 06 12 06
8 58 10 53 11 08 12 08
9 02 〈 〈 12 11
9 06 〈 〈 12 16
... 10 57 11 11 ...
... 10 58 11 12 ...
... 〈 〈 ...
... 〈 〈 ...
... 11 04 11 16 ...
... 11 06 11 18 ...
... 11 10 11 23 ...
... 11 12 11 25 ...
... 11 13 11 27 ...
... 11 14 11 28 ...
... 11 16 11 30 ...
... 11 18 11 32 ...
... 11 20 11 34 ...
... 11 23 11 37 ...
... 11 27 11 42 ...
...
...
...
...
...
...
11
†
24
8 15
8 17
〈
8 19
〈
8 23
〈
〈
8 27
8 28
〈
〈
8 33
8 35
8 40
8 42
8 43
8 44
8 46
8 48
8 50
8 53
8 57
8 58
9 01
9 03
...
...
...
5
10
6 40
6 42
〈
6 44
〈
6 47
〈
〈
6 50
6 51
〈
〈
6 55
6 56
7 00
7 02
7 03
7 04
7 06
7 08
7 10
7 13
7 16
7 16
7 19
7 21
7 25
7 28
...
nejede od 22.12.14 do 02.01.15, od 30.01.15 do 06.02.15, od 02.04.15 do 03.04.15, od 01.07.15 do 31.08.15, od 29.10.15 do 30.10.15, od 23.12.15 do 31.12.15, 29.01.16
od 08.02.16 do 12.02.16, od 24.03.16 do 25.03.16, od 01.07.16 do 31.08.16, od 26.10.16 do 27.10.16
jede jen v lichých týdnech nejede od 29.12.14 do 02.01.15, od 28.12.15 do 31.12.15
nejede 26.12.15
nejede 24.12.14, 24.12.15
nejede 31.12.14, 31.12.15
nejede 24.12.14, 01.05.15, 08.05.15, 06.07.15, 28.10.15, 17.11.15, 24.12.15, 06.07.16, 28.10.16, 17.11.16
jede v pracovních dnech
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
+
840107 Žd’ár nad Sázavou-Sneˇžné-Speˇlkov
Prˇepravu zajišt’uje : ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žd’ár nad Sázavou, www.zdar.cz; informace: 566696166; dispecˇink: 566696165; tel. prˇipomínky: 566696160; [email protected],
km
Tcˇ
6
†

)
3
5 30
5 32
〈
5 34
〈
5 38
〈
〈
5 41
5 42
〈
〈
5 46
5 48
5 53
5 55
5 56
5 57
5 59
6 01
6 03
6 06
6 09
6 12
6 15
6 17
6 20
6 23
...
10
11
19
24
31
33
jede v sobotu
spoj zastavuje jen pro vystupování
spoj jede po jiné trase
2
,
-
,
-
.
/
.
/
0
1
0
1
Na lince platí ceník a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žd’ár n.S., prˇeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloucˇena. Informace ve vozidlech.
PRˇI PLATBEˇ JÍZDNÉHO CˇIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNEˇNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
〈
3
Download

840107 Žd`ár nad Sázavou-Snežné