Významné uzavírky komunikací v Plzni v roce 2015
DP pro SVSMP
Sady35
Výhybka Sady35
DP pro SVSMP
Sady35
Křížení Lidická
DP pro SVSMP
Lidická
Výhybka Lidická
DP pro SVSMP
Lidická
Výměna koleje v křižovatce Klatovská „U Práce“ a Klatovská
náměstí Míru
Partyzánská ul.
Slovanská alej
SVSMP
Klatovská třída
SVSMP + OSI
SVSMP + OSI
Partyzánská
Slovanská alej
Sousedská - Masarykova
Francouzská - nám.M. Horákové
(severní polovina)
uzavírka Partyzánské
uzavírka
ccasrpen - říjen
cca září - říjen
Úprava přejezdů na tramvajové trati Plaská
SVSMP
přejezd
uvaření přejezdu
12 dní
Rek. TT Pražská - U Zvonu
Rek.TT Karlovarská III. et.
OI MMP
OI MMP
Pražská, U Zvonu
křiž. Gerská - Sokolovská až konečná
linky č.4.
Klatovská - Chelčického
úplná uzavírka pro automobilovou dopravu
úplné omezení tramvajové linky č. 4 na cca 3-4
měsíce
částečné omezení, srpen - úplná uzavírka
Úplná uzavírka Borská x Němejcova, průjezd
pouze linky 16 zachován
1.1. - 30.4. 2015
Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka
Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni - II. Etapa
Plaská Okounová
Křižíkovy sady
Košutka - Gerská
ulice
Borská ulice
Borská, Borská x
Němejcova
Oprava zálivu MHD "Jižní předměstí"
Obnova kanalizace a vodovodu Borská
SVSMP
Vodárna
Borská ul.
Klatovská - Němejcova
Obnova kanalizace a vodovodu Borská
Vodárna
Borská ul.
Klatovská - Němejcova
Obnova kanalizace a vodovodu Borská
Vodárna
Borská ul.
křižovatka Borská - Němejcova
Celoplošná oprava Koperníkovy ulice
horkovod Koperníkova
Rekonstrukce TT Terezie Brzkové
SVSMP
PT a.s.
SVSmP
Koperníkova
Terezie Brzkové
+ Lábkova
Tyloha - Plachého
Malesická - Skvrňany
Částečné omezení v úseku Klatovská Němejcova (vyblokovaná parkovací stání po
obou stranách) v rámci stavby "Rekonstrukce
Borská" (koordinace s OI MMP)
Úplná uzavírka úseku Klatovská - Němejcova v
rámci stavby "Rekonstrukce Borská" (koordinace
s OI MMP)
Úplná uzavírka (kromě MHD) křižovatky Borská Němejcova v rámci stavby "Rekonstrukce
Borská" (koordinace s OI MMP)
Koordinace s Borskou
část. uzav, vč. SVS
NAD za Tramvaje v úseku Malesická - Skvrňany
+ objízdná trasa 24, 37 a N2
Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice Terezie
Brzkové v Plzni
Obnova kanalizace T.Brzkové
SVSMP
Vodárna
T.Brzkové
Macháčkova - Lábkova
Uzel Plzeň - žel. most Jateční
Uzel Plzeň - žel. most Jateční
SŽDC/Skanska
SŽDC/Skanska
Jateční
Jateční
most na trati Plzeň - Praha
Těšínská
Uzel Plzeň - žel. most Gambrinus
SŽDC/Skanska
most Gambrinus
U Prazdroje - žel most.
OI MMP
oba JP (jízdní pruhy), jízda levým pruhem na
tramvajové těleso
JP z Palackého ulice do Prešovské ul.
16.7.-20.7. - víkend
křižovatka Lidická - Mozartova výměna křížení
21.5.-26.5.
16.7.-20.7.
křižovatka Lidická - Mozartova výměna výhybky 17.9.-22.9.
VS12
uzavření přejezdu, snížení počtu JP na Klatovské 4.7.-12.7.
předpoklad zahájení říjen
15.3. - 30.11. 2015
07/15 - 23.8.2015
1.7.-31.8
16.3. - 12.4.2015
13.4. - 23.8.2015
23.8. - 30.8.2015
20 dní
? ? ? ?
1.3. - 31.10.2015 NAD 23.5.-23.8.
1.3. - 31.10.
Úplná uzavírka v rámci koordinace s akcí
1.3. - 31.10.2015
"Rekonstrukce TT Terezie Brzkové" (SVSMP)
zúžení JP, uzavírka jednoho chodníku
1.3. - 16.6.
částečné omezení provozu v prostoru křížení ulic 16.6. - 15.9.
Jateční a Těšínská, kde bude zřízen nájezd na
most Jateční – jedná se o minimální omezení
(pouze vjezd a výjezd vozidel stavby)
zúžení na 2 JP 2,75 m + 3 m, o V tom samém
14.2. - 15.12.
termínu ale pouze o víkendu (sobota a neděle) –
bude provoz omezen pouze na jeden jízdní pruh
(směr Praha), pouze v noci – bude úplná
uzavírka vždy jednoho jízdního směru (to
znamená cca 2x v noci směr Praha uzavřen,
směr Centrum průjezdný…..a následně bude
obrácený režim – toto bude probíhat pouze
v noci od cca 0,30 do 4,30 hod.) – tento režim je
zatím předmětem jednání s Policií a Magistrátem NUTNÁ KOORDINACE S AKCÍ I/26 MOSTY
LETNÁ
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
termín - přesný
Výhybka Sady35
OI MMP
Sady35 - u synagogy z Bor do
Sadů35, výměna výhybky VS23
Sady35 - u synagogy z Bor do
Sadů35, výměna výhybky VS23
křižovatka Lidická - Mozartova
výměna křížení
křižovatka Lidická - Mozartova
výměna výhybky VS12
Americká - Plachého, přejezd Sukova
omezení
květen
úsek
duben
místo
březen
investor
únor
Akce
leden
Upozornění: uvedené informace odpovídají době vydání materiálu a časem se mohou změnit/zpřesnit
Rekonstrukce mostu přes trať ČD v Sušické ulici
Obnova kanalizace Mohylová
SÚSPK
Vodárna
Sušická
Mohylová
křížení s tratí ČD
Masarykova - Hřbitovní
Rekonstrukce Na Dlouhých
SVSmP
Na Dlouhých
Před Jitřenkou
Obnova vodovodu a kanalizace Na Dlouhých, Ke Špitálskému
lesu a Ke Kukačce
Vodárna
Ke Špit.lesu - Družby
Na
Na Dlouhých
Ke Špit.lesu Ke Dlouhých - Ke Kukačce Vnitrobloky
Kukačce
Rekonstrukce části ulic Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu, Ke
Kukačce včetně vodohospodářské infrastruktury
Rekonstrukce mostu Malesice - Město Touškov
III/18050 Malesice - Město Toškov (hranice okr. PM)
Rekonstrukce mostu Plzeň - Lhota
III/18043 Dobřanská ulice, Plzeň - Valcha
II/203 Vejprnická ulice, autobusové zastávky Waltrova
SVSMP
III/18019a K Hrádku, 2.etapa
III/18050 Radčice - Malesice
II/231 Vjezdová brána, ul. 28.října, Bílá Hora
Vjezdová brána Bílá Hora, ul. 28. října
Silnice I/26, mosty přes řeku Úslavu
I/20, Plzeň - rondel
SÚSPK
SÚSPK
SÚSPK
SÚSPK
SÚSPK+SVSMP
+ OSI
SÚSPK
SÚSPK
SÚSPK+OI-MMP
OI MMP + SUS
PK
ŘSD
ŘSD ČR
Plzeň – stavební úprava Krejčíkovy ulice
SVSMP
Plzeň – MK Lobezská, MK Železniční – výměna obrusné vrstvy SVSMP
za asfaltový koberec se sníženou hlučností
Festival světla
EHMK
Květiny pro Plzeň
Slavnosti svobody 2015
Rock for People Europe
EHMK
OPM MMP
EHMK
Představení obřích loutek
EHMK
LODM - Letní olympiáda dětí a mládeže
Plzeňský kraj?
hranice okr. PM
k.ú. Malesice
K Sinoru
Dobřanská
Vejprnická
před křiž. M. Touškov-Kumberk
Mlýnská - hranice okr. PM
konec Lhoty směr Dobřany
Sulkovská - Nad Valchou
Waltrova - Terez. Brzkové
uzavírka
uzavírka - mimo obsluhu
uzavírka
částečná uzavírka
částečná uzavírka
K Hrádku
k.ú. Malesice
28. října
ul. 28. října
Meruňková - Nákupní
Zámecká - Ke Kostelu
čerpací stanice Robin OIL
200 m na hranici obce
Rokycanská
rondel u
Kauflandu
Krejčíkova
Mosty na Rokycanské
uzavírka - mimo obsluhu
uzavírka - mimo MHD a obsluhu
částečná uzavírka - světelná signal.
částečné omezení, stavba bude realizována po
polovinách
Dílčí omezení, provoz MHD i IAD zachován
střídavé uzavírky jednoho JP
Koterovská - Francouzská
úplná uzavírka
60 dní
10 dní
podchod u řeky
Radbuzy
nám.Republiky
pod mostem na křižovatce U Jána
částečné omezení pěších
20. - 22.2.2015
centrum města
částečné omezení pěších
centrum města,
okolí řeky
Radbuzy
široké centrum
města, nám.
Republiky
Bolevec
Papírna, Depo Cukrovarská
omezení pěších
26.4.2015
30.4. - 6.5. 2015
3.7. - 5.7.2015
Rooseweltova - Rondel
náhradová doprav tramvaje autobusy po tři dny,
úplná uzavírka několik hodin
27.8. - 30.8.2015
U velkého Rybníka
Uzavírka silnice U Velkého rybníka, Objízdná
trasa
16.6.2015
kanalizace
komunikace
1/2015 - 7/2015
03/2015 - 11/2016
prosinec
Pod železničním Chmelová - Ke Sv. Jiří
viaduktem v
Potoční
převedení dopravy do protisměru na most od
03/2015 - 11/2016
Prahy, 2+2 a náasledně 2+1 JP
Omezení dopravy od 02/2015 do 11/2015 vč.
02/2015 (14 dní), 06/2015 (2 dny), 07/2015
Úplné uzavírky 17.2.- 3.3.2015, 06/2015 (2 dny), (5 dnů), 08/2015 (5 dnů), individuální
07/2015 (5 dnů), 08/2015 (5 dnů) Objízdná trasa automobilová doprava 06/2015-10/2015
pro autobusy linek 30 a 28. Uzavírka pro
individuální automobilovou dopravu (mimo MHD)
cca 16.6.-13.11.2015.
Částečná omezení dopravy pod mostem v době 07/2015 ( 5 dnů ) 08/2015 ( 5 dnů )
od 07/2015 do 10/2015. Úplná uzavírka
komunikace ul.Potoční v 07/2015 cca 5 dnů a v
08/2015 cca 5 dnů.
částečná uzavírka - světelná signal.
Úplná uzavírka po etapách výstavby v úseku ulic 07/2015-06/2016
Masarykova - Lísková a dále v úseku ulic
Lísková - Hřbitovní bude pouze drobné omezení
1.7.2015 - 08/2015
Objízdná trasa pro Trolejbusy na alt. Pohon,
Smrková - Na Dlouhých - Popelnicová - Radiová Mohylová
Na Dlouhých - úplná uzavírka
07/2015-09/2016 - nutná koordinace s
Ke Špitálskému lesu - úplná uzavírka
pokládkou finálních živičných vrstev v
Vnitrobloky - úplná uzavírka
roce 2016 v oblasti mostu Mohylova
Stavba VaK bude v koordinaci s akcí SVSMP
120 dní
listopad
SŽDC
říjen
Železniční most přes Potoční
září
Pod viaduktem v Jateční - Masarykova
Mohylové/Chrást
ecké ulici
srpen
SŽDC
červenec
Železniční most Mohylová
mosty přes Úslavu
červen
Rokycanská
termín - přesný
květen
ŘSD ČR
omezení
duben
I/26, Mosty Letná
úsek
březen
místo
únor
investor
leden
Akce
Méně významné uzavírky
Rekonstrukce napájecích kabelů trakčního vedení měnírna
Slovany - Jasmínová, stavební úpravy Chválenické ulice - I.
Etapa
Celoplošná oprava ulic Jahodová, Lužní a Kruhová
Karlova
Chodník Za Rybárnou a Říjnová, I. Etapa
Obnova vodovodu Dvořákova ulice
Chválenícká: n.M.Horákové - U
školky
úplná uzavírka
SVSMP
Chválenická, Sl.
alej
SVSMP
PT a.s.
SVSMP
Vodárna
Jahodová,Lužní, Kruhová
Karlova
Poděbradova - Husova
Dvořákova
Klatovská - Baarova
Obnova vodovodu Sokolovská ulice
Vodárna
Sokolovská
Sokolovská - Komenského
Bez omezení (vnitroblok)
05-09/2015
Obnova kanalizace Tyršova ulice - 1. část
Vodárna
Tyršova
Jízdecká - sady 5. května
16.3. - 15.5.2015
Obnova kanalizace Tyršova ulice - 2. část
Vodárna
Tyršova
Jízdecká - sady 5. května
Na Poříčí
Na Poříčí - Lochotínská
60 dní
část. uzav
30 dní
Úplná uzavírka po etapách výstavby v úseku ulic 05-10/2015
Politických vězňů - Baarova, Klatovská Politických vězňů částečná uzavírka, křižovatka
Klatovská - Dvořákova drobné omezení
Obnova kanalizace Na Souvrati
Vodárna + SVS
Na Souvrati
Domažlická - Chotěšovská
Sladkovského
DP pro SVSMP
Sladkovského
od Slovanské tř. po Radyňskou
Částečné omezení provozu tj. vyblokování
1.jízdního pruhu po jednotlivých etapách v úseku
komunikace KD Peklo - sport. a podnik. škola
Částečné omezení provozu tj. vyblokování
1.jízdního pruhu po jednotlivých etapách v úseku
komunikace sportovní a podnikatelská škola parkovací dům Rychtářka
Úplná uzavírka po etapách výstavby v ulici Na
Poříčí, Lochotínská ulice - drobné omezení
(koordinace s SVSMP)
Úplná uzavírka v rámci koordinace s rekonstrukcí
komunikace SVSMP
od Slovanské tř. po Radyňskou ul.
Obnova vodovodu Nad Týncem
Vodárna
Nad Týncem
Stará cesta - Ke Sv.Jiří
Úplná uzavírka po etapách výstavby
Obnova kanalizace Viléma Blodka
Vodárna
V.Blodka
Josefa Lady - slepá Viléma Blodka
Úplná uzavírka (průjezd ulicí Josefa Lady bude
zachován)
Stavební úpravy Radobyčické a Tělocvičné ulice
Podchod Doubravka
SVSMP
SŽDC
Podchod Doub.
Obnova vodovodu Na Poříčí
Vodárna + SVS
K - kanalizace
V - vodovod
OI - odbor investic MMP
JP - jízdní pruh
Verze: 3.3.2015
- omezení provozu
- úplná uzavírka
60 dní
úplná uzavírka podchodu
15.4. - 15.6.2015
04-09/2015
dle termínu SVSMP
7 dní úplná uzavírka, výměna výhybky v
sobotu
06 - 10/2015?? - nutná koordinace s rek.
žel. mostů - Stavba MT RO-PL vyžaduje
tuto komunikaci průjezdnou v období
od 06-11/2015 z důvodu rekonstrukce
mostu Potoční
05 - 08/2015
90 dní
07 - 08/2015
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
termín - přesný
květen
omezení
duben
úsek
březen
místo
únor
investor
leden
Akce
Download

Přehled uzavírek plánovaných v roce 2015