SE ZAMĚŘENÍM NA RŮST
WE BELIEVE
IN EMERGING
MARKETS
Nechat peníze pracovat tam,
kde mohou růst.
Šanghaj // Čína
2
3
NA CESTĚ VZHŮRU
CHYTŘE
PROČ INVESTOVAT
DO ROZVÍJEJÍCÍCH SE
TRHŮ?
INVESTIČNÍ FONDY
S jistotou jedna z nejinteligentnějších forem
investování peněz.
Požadavek je jednoznačný: Investovaný kapitál se má rozmnožovat. Rendity mají být vysoké a riziko, které je nutné
podstoupit, má být v přiměřeném poměru k výnosovým šancím. Nejlépe vhodnou formou peněžní investice pro
dosažení těchto cílů jsou investiční fondy. Investiční fondy shromažďují peníze mnoha investorů a investují je široce
rozptýlené do cenných papírů. Fondový manažer investuje podle definovaných směrnic a usiluje o to, aby bylo co
nejlépe dosaženo investičního cíle.
Úplně jednoduše: Investice do rozvíjejících se trhů
(Emerging Markets) a jejich hraničních trhů (Frontier
Markets) jsou investice do budoucnosti!
•
•
•
Rozvíjející se země jsou země, které jsou na cestě k tomu, stát se rozvinutými průmyslovými společnostmi. Vyznačují
se vysokým tempem růstu hrubých domácích produktů, které zčásti výrazně převyšují tempo růstu zemí OECD.
Státní zadlužení je nízké, počet obyvatel je vysoký a obyvatelstvo je ve srovnání s jinými zeměmi mladé.
Můžete investovat jednorázově nebo měsíčně nebo v jiných intervalech spořit fixní částku či kombinovat
všechny tyto varianty.
Zpravidla nejsou stanoveny žádné doby splatnosti nebo závazné lhůty.
Vložený majetek je široce rozptýlen za účelem snížení rizika.
Finanční investice je typicky spojena s určitými riziky, ke kterým je nutné přihlédnout před každým investičním
rozhodnutím. Hodnota investice i z ní odvozený příjem mohou podléhat výkyvům a nejsou garantovány. Existuje i
možnost, že investor svoji investovanou sumu zpět nedostane. Diverzifikace sice může tržní riziko snížit, ale úplně
před ním neochrání.
86% obyvatelstva na světě žije v rozvíjejících se zemích. Rozvíjející se země se navíc vyznačují vysokým tempem
růstu obyvatelstva. Díky tomu se stále zvyšuje poptávka po produktech a službách denní potřeby. Tato poptávka pak
vede k vytváření pracovních míst, zvyšování příjmů a k nárůstu střední třídy. Ta má k dispozici stále více peněz a
stimuluje tak spotřebu elektroniky a luxusního zboží.
Je třeba si uvědomit, že jednotlivé rozvíjející se země se nachází v různých fázích vývoje, a proto jsou vystaveny
dodatečným rizikům v souvislosti s politickými, společenskými a ekonomickými změnami. V důsledku toho může být
volatilita vyšší než v ostatních, lépe etablovaných trzích. Rozvíjející se země by proto měly být vždy považovány za
dlouhodobou investiční příležitost.
CÍLEVĚDOMĚ
Odpověď:
EVOLUTION Value Funds
Maximálně profitovat z růstu rozvíjejících
se zemí.
EVOLUTION Value Funds mají za cíl dosáhnout pro své investory vysoké rendity – koncentrovaně, se zaměřením na
růst a nezávisle. V centru pozornosti jsou přitom jednoznačně rozvíjející se trhy (Emerging Markets) a jejich hraniční
trhy (Frontier Markets).
Rio de Janeiro // Brazílie
Zdroj: IWF, World Economic Outlook Database,
Odhad pro r. 2013
4
5
Frontier Markets
~6% růst HDP
Emerging Markets
~5% růst HDP
Developed Markets
~1,2% růst HDP
NÁROČNĚ
EXCELLENT
ASSET
MANAGEMENT
Jen nejlepší z nejlepších se dostanou
do investičního výběru.
Jako fondy fondů (střešní fondy) investují podfondy skupiny EVOLUTION Value
Funds do fondů rozvíjejících se a hraničních trhů podle motta:
„Ti nejlepší jsou právě dost dobří.“
Fondový management přibírá do užšího výběru výhradně nejúspěšnější a nejosvědčenější
fondy celosvětově největších a nejrenomovanějších investičních společností a také
produkty investičních butiků, které se zaměřily na rozvíjející se země. A to bez kompromisu.
Fondový management je navíc při výběru podporován externími odborníky z rozvíjejících se
zemí. Nakonec rozhoduje kvalita a výkonnost.
* Dle výběru fondového manažera se mohou výše uvedené investiční
společnosti změnit.
Moskva // Rusko
6
7
JEDINEČNĚ
&
EVOLUTION
Classic Fund
EVOLUTION
Dynamic Fund
Marakeš // Maroko
Podfondy pod zastřešením
EVOLUTION Value Funds.
Pro chytré investory, hledající co největší rendity.
Zvolte fond, který se k Vám nejlépe hodí – nebo rozdělte Vaši investici do obou fondů.
Fondy jsou zahraničními fondy srovnatelnými se standardními fondy.
EVOLUTION Classic Fund
EVOLUTION Dynamic Fund
Investiční cíl & recept na úspěch:
EVOLUTION Classic Fund je klasický smíšený fond, který investuje do aktuálně nejúspěšnějších a na příležitosti
nejbohatších akciových a dluhopisových fondů rozvíjejících se zemí (Emerging Markets) na celém světě. Investičním
cílem je dosáhnout vyšší rendity při dodržení mírného poměru šancí a rizik.*
Investiční cíl & recept na úspěch:
EVOLUTION Dynamic Fund je dynamický akciový fond, který investuje do aktuálně nejúspěšnějších a na příležitosti
nejbohatších akciových fondů rozvíjejících se zemí (Emerging Markets) a hraničních trhů (Frontier Markets) na celém
světě. Investičním cílem je dosáhnout vysoké rendity*, přičemž se dbá na přiměřený poměr šancí a rizik.*
Podíl akciových fondů: Podíl dluhopisových fondů: Fondy jednotlivých zemí:
Rozsah výkyvů: Doporučený investiční horizont:
Kromě hlavní investice („core“), jak je uvedeno výše, se navíc investuje do velmi slibných a lukrativních fondů
jednotlivých zemí a do tematických fondů, které mohou výrazně zvýšit výnosový potenciál fondu. Fondy definuje
špičkový odborník na rozvíjející se země.
Klasický, ale silně rostoucí střešní fond.
Dynamický akciový střešní fond s jedinečnou strategií CORE/SATELLITE.
0 - 60 %
0 - 100 %
ne
mírný
min. 5 let
Využít další šance na výnos v zemích a sektorech s velkým růstem
ISIN: LI0210946161
Základní měna: CZK
Třída podílů: Class CZK
Fondový manažer: ICM AG
Spořící plán min.: CZK 1.000,- /měsíčně
Fondová společnost: CAIAC Fund Management AG
Jednorázový vklad min.: CZK 65.000,-
Depozitní banka: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Růstové země s mnoha přílěžitostmi
Tematické fondy s mnoha příležitostmi
Portfolio široce diverzifikované hlavní investice (<<core>>) do aktuálně nejúspěšnějších
akciových fondů rozvíjejících se zemí na celém světě.
Podíl akciových fondů:
Podíl dluhopisových fondů:
Fondy jednotlivých zemí:
Rozsah výkyvů: Doporučený investiční horizont:
0 - 100 %
0 - 40 %
ano
vysoký
min. 7 let
ISIN: LI0210946112 Základní měna: CZK
Třída podílů: Class CZK
Fondový manažer: ICM AG
Spořící plán min.: CZK 1.000,- /měsíčně
Fondová společnost: CAIAC Fund Management AG
Jednorázový vklad min.: CZK 65.000,-
Depozitní banka: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
*Důležité! Povšimněte si upozornění na stranách 4, 5, 10 a na zadní straně této brožury a pozorně si je přečtěte.
Obecně platí: při hledání vyšší rendity se vždy musí počítat také s vyšším rizikem ztráty.
8
9
PROFESIONÁLNĚ
TEAM OF
EXPERTS
Dubaj //
Spojené arabské emiráty
Zkušený
fondový management:
nezávislý na bankách
a na nejvyšší úrovni.
International Capital Management AG
Oceněný fondový management
International Capital Management AG (ICM) je
majetková správa se sídlem v Ruggellu, s koncesí od FMA
Lichtenštejnsko (Orgán pro dohled nad finančním trhem
Lichtenštejnska). Přes svou dlouholetou zkušenost při
strukturování finančních nástrojů si ICM dala za úkol
vytvořit most mezi institucionálním světem investic a
privátním zákazníkem. ICM je kromě toho členem Svazu
nezávislých majetkových správců v Lichtenštejnsku
(www.vuvl.li). www.i-c-m.li
VYVÁŽENĚ
SPRÁVNÝ
POMĚR
Asia 21 GmbH – Dr. Karl Pilny
Expert na téma Asie
Dr. Karl Pilny je jedním z nejrenomovanějších znalců
Asie v německy mluvících zemích a proslavil se díky
četným publikacím, přednáškám a prezentaci v médiích.
V roce 2006 založil společnost Asia 21 GmbH se sídlem
v Curychu, jejíž hlavní činností je mimo jiné poradenství
pro soukromé a institucionální investory při jejich
investování v rozvíjejících se trzích.
www.asia-21.com, www.karlpilny.com
Nejlepších možných výsledků
lze dosáhnout pouze při správném
poměru šancí a rizik.
21
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z nejlepších produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
CAIAC Fund Management AG
Center for Alternative Investments and Administrative
Competence
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos jsou vždy spojeny s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může
vést k výrazným ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy
mohou například z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících
se zemí podléhají, i přes jejich velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
CAIAC Fund Management AG je samostatná, na
bankách nezávislá správcovská společnost (KAG) dle
lichtenštejnského práva a člen lichtenštejnského Svazu
investičních fondů LAFV (www.lafv.li). Jako specialista
na fondová řešení na míru představuje CAIAC už řadu
let fondový management na nejvyšší úrovni.
www.caiac.li
Pro doplnění si pozorně přečtěte důležitá upozornění na rizika na zadní straně této marketingové
brožury a informujte se u Vašeho investičního poradce.
10
11
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se
u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční
poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve
fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako
např. finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné.
Proto byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na
investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu
tak může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést
ke ztrátám - až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé
závěry pro budoucí vývoj fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně
a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před
podpisem smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční
analýzu; nebyl proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské
stránce www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse
2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4, Česká republika).
Exkluzivní odbytový partner:
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig
Industriestrasse 2
Postfach 27
FL-9487 Bendern
E&S Investments Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 3009/72a
CZ-612 00 Brno - Královo Pole
Tel. +423 375 83 33
[email protected]
Tel. +420 511 180 641
[email protected]
Stav 01/2014
Download

EVOLUTION Value Funds