Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 11/2014 -
k: 30.11.2014*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG, FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (LISTOPAD 2014)
menší riziko
typicky menší výnosy
V druhé polovině měsíce se akciové trhy rozvinutých se trhů odrazily ode dna a zaznamenaly
rekordní výsledky. V případě rozvíjejících se trhů již výsledky nebyly natolik optimistické.
Růst vykazovaly až v druhé polovině měsíce, ale i tak se jim nepodařilo vykompenzovat
ztráty, které si připsaly na začátku listopadu. Tahounem na Dálném východě bylo tentokrát
překvapivé snížení úroků v Číně. Úroková míra byla snížena poprvé za dva roky. Toto
opatření na podporu hospodářství by mohlo pomoci i akciovým trhům. Tento signál je velmi
důležitý, protože čínské hospodářství již nějakou dobu neroste takovým tempem, na jaké
jsme byli zvyklí. Regiony Východní Evropa a Latinská Amerika rovněž nepřinesly kýžené
výsledy. Nicméně v těchto regionech jsme naše pozice již před jistou dobou oslabili.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS CZK:
2014
led
úno
bře
dub
kvě
čer
-
-1,12%
3,08%
0,30% 2,52% 0,21%
červ
srp
3,79%
1,78%
zář
říj
-3,10%
0,38%
lis
-1,18%
pro
rok
-
6,65%
TOP 5 POZIC
Pozice
Nordea Stable EM Equity
Amundi MSCI EM ETF
Goldman Sachs Next 11
First State Asia Pacific Leaders
HSBC Asia ex Japan Smaller Companies
Kategorie
Akciový fond
ETF
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Region
Emerging Markets
Emerging Markets
Emerging Markets
Asie
Asie
%
17,42%
8,10%
7,07%
6,95%
6,57%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946112
Objem fondu
€ 31.711.621.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Srovnávací index
MSCI Emerging Markets Index in CZK
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Odkup
0%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,6%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
Minimální vklad pro
pravidelnou investici
CZK 1.000.-/měs.
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Akciové Fondy
Fondy
//
91,61%
Akciové
91,61%
EVOLUTION Dynamic Fund disponoval na začátku vykazovaného měsíce likviditou ve výši cca 12 %. Tato hodnota
se na//
konci
měsíce snížila
na cca 3 %. Likvidita byla použita na posílení pozice v Nordea Stable Emerging Markets Equity. Tato pozice
se
zároveň
postarala
o jeden z
Total Return
Return //
// 4,52%
4,52%
Total
nejlepších výkonů v tomto měsíci. Rovněž jsme posílili pozici v First State Asia Leaders a na Blízkém Východě. Pro poslední měsíc tohoto
Likvidita //
// 3,87%
3,87%
Likvidita
roku očekáváme vysokou volatilitu s průměrně vysokými kurzy.
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů) (%)
Asie //
// 30,56%
30,56%
Asie
Akciové Fondy // 91,61%
Akciové Fondy // 91,61%
Total Return // 4,52%
Total Return // 4,52%
Likvidita // 3,87%
Likvidita // 3,87%
Hraniční trhy
trhy //
// 16,95%
16,95%
Hraniční
Afrika
Afrika //
// 5,06%
5,06%
Globálně
Globálně //
// 35,27%
35,27%
LATAM
LATAM //
// 2,63%
2,63%
Východní
Východní Evropa
Evropa //
// 5,66%
5,66%
Likvidita
Likvidita //
// 3,87%
3,87%
Asie//
//30,56%
30,56%
Asie
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
Hraničnítrhy
trhy////16,95%
16,95%
Hraniční
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 11/2014
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 11/2014
Download

Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund