Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 07/2014
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Komentář k trhu (červenec 2014)
Díky dramatickému geopolitickému vývoji spadly trhy v závěru vykazovaného měsíce ze
svých maxim. Investoři stále spoléhají na akciové kupní argumenty „likviditu“ a „chybějící
alternativy“ a ignorují tak veškerá rizika. To se projevuje i v historicky nízké hodnotě indexu
volatility S&P 500 v měsíci červnu. Čína překvapila vysokým indexem nákupních manažerů,
který se dostal na nejlepší výsledek za posledních 18 měsíců. Tento stav vyvolal naději na
silnější hospodářský růst a podnítil světové rozvijící se trhy. Všeobecně se zdá, že rozvíjející
trhy mohou vykazovat zlepšení fundamentálních podmínek. To podněcuje mezinárodní
investory znovu investovat na rozvíjejících se trzích. To vyvolává dobrou atmosféru a
očekávání dalších pohybů kurzů.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
Evolution Value Fund Dynamic Class CZK:
2014
led
úno
bře
dub
-
-1,12%
3,08%
0,30% 2,52% 0,21%
kvě
čer
červ
srp
zář
říj
lis
pro
rok
3,79%
-
-
-
-
-
9,02%
TOP 5 POZIC
Pozice
Oyster Emerging Opportunities
Nordea Stable EM Equity
Templeton Asien Growth I EUR Acc
HSBC Asia ex Japan Smaller Companies
Goldman Sachs N-11
Kategorie
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Region
%
Emerging Markets 11,31%
Emerging Markets
9,90%
Asie
8,64%
Asie
6,83%
Hraniční trhy
6,28%
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG,
FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG,
FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG,
FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menší riziko
typicky menší výnosy
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
Podílové třídy
Číslo ISIN
Objem fondu
První vydání podílů
Obchod s podíly
Srovnávací index
Použití zisku
Emisní příplatek
Investiční rozhodnutí
max.
Odkup
Performancefee s
High-Water Mark
Poplatek
obchodnímu místu
max.
Jednorázový vklad
Pravidelné
investování
5
6
7
Class CZK
LI0210946112
€ 17.988.113.17.02.2014
denně
MSCI Emerging
Markets Index in
CZK
kapitalizovaný
5%
0,9%
0%
ANO
1,6%
od CZK 65.000.od CZK 1.000.-/
měs.
Důležité informace
Vzhledem k přetrvávajícím nejistotám v regionu východní Evropy / Ruska a Latinské Ameriky jsme oslabili naši pozici v těchto investičních
regionech. Oproti tomu jsme posílili pozici v Nordea Emerging Markets Stable Equity. Silný růst, i přes
krátkodobý
Akcie
//
Akcie
// 90,53%
90,53% propad, vykázala
pozice ve Spojených arabských emirátech, i když druhá část měsíce spadala do svátku Ramadán a díky tomu se v této části měsíce
Total
Return
//
Return
// 3,64%
3,64%
neobchodovalo na burzách. Velice pozitivně se vyvíjela i pozice Sturgeon Central Asia Fund, která během Total
několika
týdnů
posílila o více jak
5,83%
15 %. Jako jednoho z budoucích hlavních tahounů růstu vidíme investiční region Asie, kde jsme mírně Likvidita
navýšili//
stávající investice.
Likvidita
//naše
5,83%
Pečlivě sledujeme situaci v Rusku a Argentině, kde nadále udržujeme slabší pozice.
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akcií) (%)
Asie
Asie //
// 35,00%
35,00%
Hraniční
Hraniční trhy
trhy //
// 15,26%
15,26%
Akcie // 90,53%
Akcie // 90,53%
Total Return // 3,64%
Total Return // 3,64%
Afrika
Afrika //
// 5,85%
5,85%
Likvidita // 5,83%
Likvidita // 5,83%
LATAM
LATAM //
// 7,84%
7,84%
Globálně
Globálně //
// 25,06%
25,06%
Východní Evropa // 5,16%
Východní Evropa // 5,16%
Likvidita // 5,83%
Likvidita // 5,83%
Asie//
//35,00%
35,00%
Asie
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 07/2014
Důležité informace o fondu
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z nejlepších produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
Důležitá upozornění
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství
nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje
se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši
ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než
se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487
Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Česká republika).
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 07/2014
Download

07 2014 EVOLUTION Dynamic Fund