Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 08/2014
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Komentář k trhu (SRPEN 2014)
Světové trhy se ve vykazovaném měsíci pohybovaly ve velkém rozpětí. Japonský trh, rozvíjející se
trhy a USA vykázaly lepší výkonnost než evropské akcie (díky slabému euru). Ty trpěly díky slabé
výsledkové sezóně a přetrvávajícímu konfliktu na Ukrajině. Také se projevily první zpětné účinky na
průmyslových trzích. Silně zasaženy jsou společnosti z Evropy – z důvodu jejich geografické blízkosti
k Rusku. Volatilita zůstala i přes všechny geopolitické nepokoje nízká. Centrální banka Spojených
států (FED) v současné době stále nevidí důvod k ohlášení změn úrokových sazeb. Jinak se musí
situace vnímat u Evropské centrální banky, protože ceny v eurozóně prakticky nerostou a poskytování
úvěrů je z důvodu probíhajících zátěžových testů prakticky na nule. V Evropě i nadále investoři
sázejí na „otevřená finanční stavidla“. I rozvíjející se trhy na začátku vykazovaného měsíce zasáhlo
trvající geopolitické napětí. Nicméně se od druhého obchodovacího týdne dokázaly od těchto událostí
odprosit a dokázaly se vydat pozitivní cestou. Díky solidním fundamentálním datům a oslabení eura
vůči americkému dolaru si index MSCI EM (v EUR) připsal 3,94 %. Index nákupních manažerů v Asii
a Evropě nepatrně poklesl. Opačně tomu bylo v Latinské Americe.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
Evolution Value Fund Dynamic Class CZK:
2014
led
úno
bře
dub
-
-1,12%
3,08%
0,30% 2,52% 0,21%
kvě
čer
červ
srp
zář
říj
lis
pro
rok
3,79%
1,78%
-
-
-
-
10,96%
TOP 5 POZIC
Pozice
HSBC Asia ex Japan Smaller Companies
Nordea Stable EM Equity
Oyster Emerging Opportunities
Schroder Emerging Europe
Templeton Asian Growth
Kategorie
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Region
Asie
Emerging Markets
Emerging Markets
Emerging Markets
Asie
%
16,37%
10,31%
9,75%
8,89%
7,32%
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG,
FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG,
FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG,
FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menší riziko
typicky menší výnosy
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
Podílové třídy
Číslo ISIN
Objem fondu
První vydání podílů
Obchod s podíly
Srovnávací index
Použití zisku
Emisní příplatek
Investiční rozhodnutí
max.
Odkup
Performancefee s
High-Water Mark
Poplatek
obchodnímu místu
max.
Jednorázový vklad
Pravidelné
investování
5
6
7
Class CZK
LI0210946112
€ 20.982.612.17.02.2014
denně
MSCI Emerging
Markets Index in
CZK
kapitalizovaný
5%
0,9%
0%
ANO
1,6%
od CZK 65.000.od CZK 1.000.-/
měs.
Důležité informace
EVOLUTION Value Fund Dynamic si ve vykazovaném měsíci připsal 1.65 %. Nejvýrazněji k tomu přispěly (s více jak 6 %) naše investice v Latinské Americe.
K výkonnosti přispěl i náš globálně zaměření segment portfolia. Na opačné straně spektra jsou naše investice v oblasti Evropy a Číny, které trpí pod stále
Fondy
//
Akciové
Fondy
// 95,84%
95,84%
přetrvávajícími nepokoji. Naši expozici v Číně jsme na konci měsíce zredukovali prodejem JPM Greater China Fonds.Akciové
Rozloučili
jsme
se i s naší pozicí v
Schroder Asian Opportunities. Dalšího zisku bylo dosaženo prodejem obou ETF ve Vietnamu a v Bangladéši. Nově se v portfoliu
nachází 3,19%
Amundi Equity MENA –
Total
Total Return
Return //
// 3,19%
akciový fond, který odráží naši pozici v severní Africe a na Blízkém východě. Na druhé straně byl zvýšen podíl ETF v našem portfoliu přes ComStage MSCI EM
Likvidita
//
Index. To bylo učineno z důvodu možnosti flexibilního reagování i v této složité situaci na trhu. Stejně tak byla v průběhu
vykazovaného
Likvidita
// 0,97%
0,97% měsíce kontinuálně
posilována pozice v asijských small caps a díky posilování HSBC Asia ex Japan Small Companies. V tomto tržním segmentu a především v Asii vidíme i
nadále potenciál k růstu.
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akcií) (%)
Asie
Asie //
// 34,74%
34,74%
Hraniční
Hraniční trhy
trhy //
// 16,48%
16,48%
Akciové Fondy // 95,84%
Akciové Fondy // 95,84%
Afrika
Afrika //
// 5,19%
5,19%
Total Return // 3,19%
Total Return // 3,19%
Globálně
Globálně //
// 26,75%
26,75%
Likvidita // 0,97%
Likvidita // 0,97%
LATAM
LATAM //
// 6,98%
6,98%
Východní Evropa // 8,89%
Východní Evropa // 8,89%
Likvidita // 0,97%
Likvidita // 0,97%
Asie//
//34,74%
34,74%
Asie
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 08/2014
Důležité informace o fondu
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z nejlepších produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
Důležitá upozornění
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství
nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje
se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši
ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než
se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487
Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Česká republika).
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 08/2014
Download

08 2014 EVOLUTION Dynamic Fund