KDO CHCE VĚDĚT VÍC, PŘIJEDE DO ČEJKOVIC!
POŘÁDÁ
22/4 –– 23/4/2015
8.
ODBORNÝ
SEMINÁŘ
HOTEL
ZÁMEK ČEJKOVICE
.
TECHNOLOGIE, KVALITA
A RIZIKA VE VÝROBĚ
Cílem odborného semináře je seznámit naši technickou veřejnost s novými
technologiemi, legislativními povinnostmi organizací a firem při přípravě a realizaci
výroby a při poskytování služeb vyplývajících z platných zákonů, norem a legislativy
ČR i EU.
Rychlý způsob získání potřebných informací na semináři, odborná úroveň
i přátelská atmosféra jsou zárukou dobře investovaného času pro rozvoji firem
i celého strojírenství.
> Výrobní technologie z pohledu kvality
> Kvalita z pohledu legislativy
> Management rizik
> Udržitelný rozvoj, kvalita a rizika ve firmách
> Kvalita a progresivní technologie ve strojírenství
> Environmentální politika ve výrobě
> Zajištění finančních zdrojů a financování inovací a zkvalitnění výroby
> Povinnosti podniku a organizace vyplývající z obecně legislativních předpisů
> Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
> Technická bezpečnost výrobků
W POVRCHARI.CZ
Download

TECHNOLOGIE, KVALITA A RIZIKA VE VÝROBĚ