Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 08/2014 -
k: 31.08.2014*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG, FL-Vaduz
KOMENTÁŘ K TRHU (SRPEN 2014)
Světové trhy se ve vykazovaném měsíci pohybovaly ve velkém rozpětí. Japonský trh, rozvíjející se
trhy a USA vykázaly lepší výkonnost než evropské akcie (díky slabému euru). Ty trpěly díky slabé
výsledkové sezóně a přetrvávajícímu konfliktu na Ukrajině. Také se projevily první zpětné účinky na
průmyslových trzích. Silně zasaženy jsou společnosti z Evropy – z důvodu jejich geografické blízkosti
k Rusku. Volatilita zůstala i přes všechny geopolitické nepokoje nízká. Centrální banka Spojených
států (FED) v současné době stále nevidí důvod k ohlášení změn úrokových sazeb. Jinak se musí
situace vnímat u Evropské centrální banky, protože ceny v eurozóně prakticky nerostou a poskytování
úvěrů je z důvodu probíhajících zátěžových testů prakticky na nule. V Evropě i nadále investoři
sázejí na „otevřená finanční stavidla“. I rozvíjející se trhy na začátku vykazovaného měsíce zasáhlo
trvající geopolitické napětí. Nicméně se od druhého obchodovacího týdne dokázaly od těchto událostí
odprosit a dokázaly se vydat pozitivní cestou. Díky solidním fundamentálním datům a oslabení eura
vůči americkému dolaru si index MSCI EM (v EUR) připsal 3,94 %. Index nákupních manažerů v Asii
a Evropě nepatrně poklesl. Opačně tomu bylo v Latinské Americe.
Rizikový a výnosový profil
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS CZK:
2014
led
úno
bře
dub
kvě
čer
-
-1,12%
3,08%
0,30% 2,52% 0,21%
menší riziko
typicky menší výnosy
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946112
Objem fondu
€ 20.982.612.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Srovnávací index
MSCI Emerging Markets Index in CZK
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
0,9%
0%
červ
srp
zář
říj
lis
pro
rok
Investiční rozhodnutí
max.
3,79%
1,78%
-
-
-
-
10,96%
Odkup
Performancefee s HighANO
Water Mark
TOP 5 POZIC
Pozice
HSBC Asia ex Japan Smaller Companies
Nordea Stable EM Equity
Oyster Emerging Opportunities
Schroder Emerging Europe
Templeton Asian Growth
Kategorie
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Region
Asie
Emerging Markets
Emerging Markets
Emerging Markets
Asie
%
16,37%
10,31%
9,75%
8,89%
7,32%
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,6%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
Minimální vklad pro
spořící plán
CZK 1.000.-/měs.
Minimální vklad pro
první upsání bez
CZK 65.000.běžícího spořícího plánu
Minimální vklad pro
první upsání s běžícím
spořícím plánem
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
EVOLUTION Value Fund Dynamic si ve vykazovaném měsíci připsal 1.65 %. Nejvýrazněji k tomu přispěly (s více jak 6 %) naše investice v Latinské Americe.
K výkonnosti přispěl i náš globálně zaměření segment portfolia. Na opačné straně spektra jsou naše investice v oblasti Evropy a Číny, které trpí pod stále
Akciové
Fondy
// 95,84%
95,84%
Fondy
//
přetrvávajícími nepokoji. Naši expozici v Číně jsme na konci měsíce zredukovali prodejem JPM Greater China Fonds.Akciové
Rozloučili
jsme
se i s naší pozicí v
Schroder Asian Opportunities. Dalšího zisku bylo dosaženo prodejem obou ETF ve Vietnamu a v Bangladéši. Nově se v portfoliu nachází Amundi Equity MENA –
Total
Return
//
3,19%
Totalportfoliu
Return //
3,19%
akciový fond, který odráží naši pozici v severní Africe a na Blízkém východě. Na druhé straně byl zvýšen podíl ETF v našem
přes
ComStage MSCI EM
Index. To bylo učineno z důvodu možnosti flexibilního reagování i v této složité situaci na trhu. Stejně tak byla v průběhu
vykazovaného
Likvidita
// 0,97%
0,97% měsíce kontinuálně
Likvidita
//
posilována pozice v asijských small caps a díky posilování HSBC Asia ex Japan Small Companies. V tomto tržním segmentu a především v Asii vidíme i
nadále potenciál k růstu.
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů) (%)
Asie //
// 34,74%
34,74%
Asie
Hraniční trhy
trhy //
// 16,48%
16,48%
Hraniční
Akciové Fondy // 95,84%
Akciové Fondy // 95,84%
Total Return // 3,19%
Total Return // 3,19%
Likvidita // 0,97%
Likvidita // 0,97%
Afrika
Afrika //
// 5,19%
5,19%
Globálně
Globálně //
// 26,75%
26,75%
LATAM
LATAM //
// 6,98%
6,98%
Východní
Východní Evropa
Evropa //
// 8,89%
8,89%
Likvidita
Likvidita //
// 0,97%
0,97%
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna
data
o
výkonnosti k tomuto datu.
Asie
//34,74%
34,74%
Asie
//
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 08/2014
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 08/2014
Download

Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund