Küresel Girişimcilik Niçin
Önemlidir?

Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin
bütünleşme eğilimleri nedeniyle artık
firmalar stratejilerini sadece bölgesel veya
ulusal düzeyde değil, dünya düzeyinde
tasarlamalı ve gerçekleştirmelidir.
Küresel Girişimcilik
2
NİÇİN KÜRESEL GİRİŞİM?







Şirketlerin milletlerarası düzeyde üretim
yapmalarının ardında neler var?
Büyüme arzusu
Riski yayma arzusu
Ucuz girdiye ulaşma arzusu
Pazara yakın olma, gümrük engellerini asma
Rekabet stratejisi, rakibini takip et
Hükümet teşvikleri (serbest bölge vb)
Küresel Girişimcilik
3
Dünya Genelinde Üretim
Küreselleşmenin en önemli göstergesi dünya
genelinde benzeri ürünler ve markalar
üreten Küresel Şirketlerin yaygınlaşması…
 Kendi ülkesi dışında da ekonomik faaliyette
bulunan 50 bin civarında şirket
 Bu şirketlere bağlı 250 bin civarında yavru
firma
 Bir çok “ulusal ürün” (tekstil, cep telefonu,
otomobil vb) içinde uluslararası şirketlerin
ürettiği parçaları bulundurmakta…
Küresel Girişimcilik
4
Küresel Devler



Dünyanın en büyük 200 şirketi dünya
ekonomisinin yaklaşık % 25’ine sahip…
Dünyada ilk 100 ekonominin 51 tanesi
şirket, 49 tanesi ülke…
Türkiye’nin GSMH’sı 200 milyar
civarındayken Ford’un yıllık cirosu 180
milyarı aşmaktadır…
Küresel Girişimcilik
5
Küresel Yarışta Türkiye





Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri…
1980’lerde inşaat sektörünün uluslararası
ihaleler alması
1990’larda Türk girişimcilerin Doğu
Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan bir alanda
boy göstermeleri
Sadece büyük şirketler uluslararası yatırım
yapmıyor, küçükler de yarışta var
Avrupa sathına yayılmış gurbetçi girişimciler
Küresel Girişimcilik
6
Küreselleşme: Fırsat mı
Tehdit mi?




Küreselleşme iki yönlü bir olgu…
Artık üretiminizi ve pazarınızı tasarlarken daha
geniş ölçekte düşünmek mümkün
Artık küresel rekabet baskısının hissedilmeyeceği
üretim alanları bulmak zor (Cargill gibi bir devin
Sakarya’da küçük ölçekli bir nişasta firmasını
rekabet dışına itmesi)
Özetle: Firma büyüklüğünüz ne olursa olsun
yerelliği ihmal etmeden küresel düşünme gereği
Küresel Girişimcilik
7
Küresel Girişim Örnekleri:
Coca Cola



1886
Atalanta’lı
eczacı
John
Pemberton
tarafından
kuruldu.
Önceleri baş ağrısını gidermek için bir
şurup olarak tasarlandı.
Bir müşterisinin şurubu açmak için su
yerine maden suyu kullanması üzerine
şurubu bu şekilde kullanmaya başladı
Muhasebecisi Robinson’un önerisiyle
bu yeni içeceğin adı Coca Cola oldu.
“Lezzetli ve ferahlatıcı” coca cola…
Küresel Girişimcilik
8
Coca Cola (devam)




Pemberton 1888’de 50 dolarlık karla ölür. İşletmesi
2300 dolara Chandler adında bir ilaç toptancısına
satılır. Chandler kardeşi, muhasebecisi ve iki
arkadaşıyla 1892 yılında bu günkü the Coca-Cola
Company’i kurar.
İlk iş 11.000 dolar harcayarak ressamlara çizdirdiği
coca cola resimlerini dağıttırır, her yere posterler asar,
reklamlar verir. İlk üretim Dallas’ta gerçekleşir, bir yıl
sonra Cola ABD’nin genelinde pazarlanır.
Candler 1915’te cola’nın ilk bombeli şişesiyle
pazarlanmasını sağlayıp emekli oldu.
1919’da şirketin değeri 25 miliyon dolar oldu. Üçüncü
kuşak işbaşına geldi ve artık üretimin iyileştirilmesinde
çok pazarlamaya ağırlık verildi.
Küresel Girişimcilik
9
Coca Cola Ne Öğretiyor?





Bugün Coca Cola dünya pazarının en bilinen, en
yaygın olarak kullanılan, hemen her ülkede üretimi
olan bir şirkettir belki bir kültürdür…
Pazarlama: pazarlamada hem yenilik hem de şirket
değerinin üzerinde pazarlama bütçesi
Risk: Pazarlamaya yaptığı yatırım, dünyada kimsenin
girmeye cesaret edemediği pazarlara ilk giren yabancı
olması
Tutarlılık- lezzette, kalitede, yönetimde (hep daha
ileriye)
Kurumsallaşma: Bir aile şirketi olarak kurulmasına
rağmen dünya genelinde tespit ettiği başarılı
profesyonelleri istihdam etmekte….
Küresel Girişimcilik
10
Adidas






1920’de kendisi atlet olan 20 yaşındaki Adi Dasler ilk
ayakkabısını üretir.
1930’da 11 değişik spor için farklı 30 çeşit ayakkabı
üretir, 100 kişiyi istihdam etmektedir.
1940’da dünyanın bir numaralı spor ayakkabı üreticisi
olur. Ancak savaşla birlikte yıkıma uğrar.
1947’de 47 çalışanıyla yeni bir başlangıç yapar.
Firmanın adını kendi adından esinleyerek Adidas olarak
koyar, meşhur 3 çizgili amblemini tescil ettirir.
Dünya Futbol Şampiyonalarına ve Olimpiyatlara sponsor
olarak adını duyurur. Bugün bünyesinde çok değişik
şirketler bulunduran bir grup olur. 30 bin çalışanıyla
dünyanın devleri arasındadır.
Adi Dasler 1978’de öldüğünde şahsen tescil ettirdiği,
patent aldığı 700 buluş ve yeniliğin sahibiydi.
Küresel Girişimcilik
11
Adidas Ne Öğretiyor?





Vizyoner: Adi Dasler’in Adidas’a sunduğu vizyon
şudur: “adidas- dünya genelinde sporun bütün
sektörlerinde yetkinlik anlamına gelen bir isim’
Hırs ve azim- savaşlar ve yıkım yeni bir başlangıç
Sürekli gelişme- ürün sayısında, malzemelerde,
kalitede sürekli iyileşme
Ar-Ge her dönem ayakkabı ve diğer spor ürünlerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar ve buluşların hemen
kayıt altına alınması, tescillenmesi.
Pazarlama: Futbol, atletizim, tenis, golf gibi sporun
her alanında sponsorluklarla adını dünyaya
duyurma becerisi
Küresel Girişimcilik
12
Dell Computer






Dell 1984’te Micheal Dell tarafından kuruldu. Dell
öğrenciyken yurt arkadaşlarına bilgisayar satmakla işe
başlamıştı. Dell bilgisayar sanayinin en uzun süreli
CEO’su olarak rekorlara imza atmakta.
6 ülkede yaptığı üretim yapmakta ve bölgesel
örgütlenme modeliyle dünya pazarını kontrol etmekte.
41 Milyar doların üzerinde yıllık gelir ve dünya
genelinde yaklaşık 46 bin çalışan (takım üyesi)
Doğrudan pazarlama sayesinde müşteriye yakın olma
ve rekabetçi fiyat sunabilme imkanı.
Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir teknolojik
altyapı.
www.dell.com sitesi 1994’te kuruldu ve Internet
üzerinden satışlara başladı. 1996 yılında Internetten 1
milyar dolarlık satış yaparak rekor kırdı.
Küresel Girişimcilik
13
Dell Ne Öğretiyor






Fırsatları Görebilme: Bir endüstrinin gidebileceği
yönü kestirmek ve hazırlıklı olmak,
Farklılaşmak: İşi rakiplerinin yaptıklarından farklı
şekilde yapabilmek- doğrudan pazarlama
Kalite ve İyi Fiyat: Müşteri ilişkileri sayesinde
düşük fiyatla kaliteli ürün sunabilmek
Profesyonel Örgütlenme: Kurumsallaşmayı
becerebilmek
Vizyoner: Dünya ölçeğinde düşünebilmek
Ar-Ge ve yenilikçilik (inovasyon) Internet
altyapısı sunmanın yanında Interneti bir
pazarlama aracı olarak kullanabilmek
Küresel Girişimcilik
14
Uluslararası KOBİ’ler






Küreselleşmenin aktörleri dev firmalar ama
uluslararası KOBİ’ler de var.
20-30 kişinin çalıştığı ve uluslararası teşkilatlanması
olan yazılım firmaları giderek yaygınlaşmaktadır.
Bazı firmalar “Doğuştan Küresel” (Born Global)
eğilimdedir. Hemen uluslararasılaşma
çabasındadırlar.
Avrupa Birliği ve hemen bütün gelişmiş ülkeler
girişimciliği ve uluslararası girişimciliği destekleme
programları geliştirmektedirler.
Özellikle İskandinav ülkelerinde uluslararası
girişimciliği özendirici destekler güçlüdür. Ayrıca bu
ülkelerin güçlü bir girişimcilik gelenekleri vardır.
Türkiye’de KOSGEB ihracat yapan KOBİ’leri
destekleme çalışmaları yapmaktadır.
Küresel Girişimcilik
15
Sonuç Niyetine…




İşletmenin boyutu ne olursa olsun yerelliği
kaybetmeden küresel ölçekte düşünme gereği
(Mevlana’nın pergeli)
Kurumsallaşma Gereği: Başarılı firmaların güçlüdinamik girişimcileri yanlarında iyi yöneticilerin
olmasına, işletmelerinin “anonimleşmesine” ve
hesap verebilirliğe dikkat etmektedirler.
Fırsatları Görebilme Yeteneği: Hangi endüstrinin
ne tür gelecek vaat ettiğini görebilme, çevreyi
analiz edebilme ve anlama yeteneği
Buluş ve yenilikçiliğe (inovasyon) özel önem
verme. Ar-ge yi destekleme. Taklidin katma
değeri düşüktür.
Küresel Girişimcilik
16
Sonuç Niyetine (devam)
• Farklılaşma: Rakiplerden belli yönlerle farklı olmak
zorunluluğu
• Çağdaş Pazarlama: Pazarlama ile satış arasındaki
farkı belirlemek, müşteri beklentilerini izlemek
• İş Ahlakı: Başarılı firmaların vazgeçilmezleri
arasında güvenilirlik, kalite-fiyatta tutarlılık,
sözünün arkasında durma gibi ilkeler vardır.
“Gerilla vur-kaç” yaklaşımı kısa dönemli
düşünmenin göstergesi.
• Stratejik Düşünme: Uzun dönemli perspektif
geliştirme ve işe madde ötesinde anlam katabilme
Küresel Girişimcilik
17
Download

12. hafta KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK