PODACI O IDENTIFIKACIJI
Naziv:
Adresa:
Proizvodnja:
Меsto:
PTT broj:
Telefon i fax:
WEB:
E-mail:
Tekući račun:
Odgovorno lice:
Registarski broj:
Poreski broj (PIB):
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Obveznik PDV:
PDV registracioni broj:
Preduzeće za proizvodnju i trgovinu
„ZOMONT“ d.o.o.
Gočka 45
Gočka 59b
Beograd
11090
011/2321-246,2346-062
www.zomont.rs
[email protected]
160-131952-77
Zoran Grubješić
12017206010
100174485
1623
17206010
Da
131470551
Download

Podaci za identifikaciju.