O
V
NO
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
2
Uštedite vreme i novac kupovinom
Zomont BOX System elemenata!
Priprema elemenata – odabir elemenata iz kataloga
Proizvoljne dimenzije elemenata
Vizuelizacija elemenata u trodimenzionalnom prostoru
Odabir materijala i dezena
Izrada krojnih lista
Optimizacija materijala – najbolje moguće rešenje
Sečenje materijala na CNC mašinama
Obrada materijala na CNC mašinama
Brzo sastavljanje elemenata
Laka montaža okova
Brzo – poručivanje
Precizno – sečenje, obrada
Lako – sklapanje, montaža
BESPLATNO
BESPLATNO
BESPLATNO
BESPLATNO
3
Predstavljamo Vam novi, najsavremeniji način proizvodnje i
prodaje elemenata izrađenih od pločastih materijala Zomont BOX System
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izradi nameštaja, upotrebi najsavremenijih
tehnologija i timu stručnjaka različitih profila razvili smo inovativni koncept izrade i
prodaje korpusnih elemenata za opremanje enterijera, koji su unapred definisani i
kataloški sistematizovani. Ovakav način proizvodnje elemenata ubrzava i olakšava
proces proizvodnje, poručivanje elemenata, smanjuje rok izrade elemenata, što dovodi
do povoljnije cene krajnjeg proizvoda, uz izuzetnu fleksibilnost svih elemenata u
Zomont BOX System ponudi.
Priprema i projektovanje Zomont BOX System elemenata vrši se u najsavremenijem
softveru koji omogućava vizuelizaciju Vaših Zomont BOX System elemenata u
trodimenzionalnom prostoru. Upotreba najkvalitetnijih pločastih materijala stranih
proizvođača garantuje visok kvalitet odabranih elemenata, pruža široku paletu boja i
završnih obrada.
Sečenje i obrada materijala se obavlja prema krojnim listama koje mi izrađujemo.
Vaše je samo da odaberete elemente i boje.
Materijali se obrađuju na najmodernijim CNC mašinama koje garantuju kvalitet i
preciznost sečenja. U procesu sečenja i obrada ne koristi se testera, već frezer glodalo, što za rezultat daje savršeno obrađene elemente.
Materijal je pripremljen - razbušen za sklapanje.
Svi sastavni delovi Zomont BOX System elemenata su razbušeni za laku montažu
okova svetskih proizvođača. Takođe, možemo Vam isporučiti i sve sastavne delove
elemenata sa pratećim okovom, delimično ili potpuno sklopljene.
Zomont BOX System elementi su namenjeni profesionalnim stolarima, hobi
majstorima i svim ljudima koji u svom alatu poseduju čekić i odvijač, a žele sebi
napraviti nešto po sistemu „sam svoj majstor“.
VAŽNE NAPOMENE
Usluge koje su uključene u izradu i projektovanje Zomont Box System elemenata su BESPLATNE!
U obračun cene elemenata ulazi samo utrošen materijal (sa pripadajućim ostacima) i okov neophodan
za sklapanje elemenata. Elemente koji se ne nalaze u katalogu moguće je pripremiti za potrebe kupca
po posebnoj formiranoj ceni.
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
3
4
koraka do
kuhinjskih elemenata
Merenje i skiciranje kuhinje
Uz pomoć Porudžbenice za standardne kuhinjske
elemente skicirajte Vaš prostor, pozicionirajte sve elektro i
vodovodne instalacije koje se nalaze u kuhinji.
U skladu sa instalacijama, postavite standardne kuhinjske
elemente iz kataloga i odredite im dimenzije.
1
Poručivanje elemenata
2
Uz uredno popunjenu Porudžbenicu za standardne kuhinjske
elemente, osoblje Zomont-a, u kompjuterskom programu
pozicionira elemente, a u skladu sa Vašom porudžbenicom1.
Na ovaj način se dobija trodimenzionalna slika Vaše kuhinje sa svim
elementima, u odabranim dezenima.
Po definisanju svih mera i detalja kuhinje, Zomont izrađuje šeme
sečenja, na osnovu kojih se formira cena elemenata2.
Obrada materijala
3
Materijali se seku i obrađuju na CNC mašinama, što
garantuje preciznost i kvalitet obrade. Sve sastavne
delove elemenata, sa okovima, dobijate jasno obeležene i
izbušene za laku montažu.
VAŽNE NAPOMENE
1
Kupac je u obavezi da prilikom popunjavanja porudžbenice jasno definiše materijale i dimenzije
elemenata, sa odabranim konstruktivnim opcijama i napomenama, otvore i pozicije ugradne tehnike,
dimenzije radnih ploča, sa pozicijama i merama otvora za ugradnu tehniku i sudoperu. Sve troškove
eventualnih prepravki elemenata snosi kupac.
2
Usluge koje su uključene u izradu i projektovanje Zomont Box System elemenata su besplatne.
U obračun cene elemenata ulazi samo utrošen materijal (sa pripadajućim ostacima) i okov neophodan
za sklapanje elemenata.
Elementi koji se ne nalaze u katalogu moguće je pripremiti za potrebe kupca po posebnoj formiranoj
ceni.
Najavite i zakažite termin za poručivanje Zomont Box Sytem elemenata i naši stručnjaci će Vam
biti na raspolaganju za konsultacije i savete. Kontaktirajte nas telefonom ili email-om.
5
Kuhinjski donji element
1 vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 1V
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
150
600
dubina
150
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Levo*, desno
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
1 vrata sa fiksnom maskom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 1V 1M
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Orijentacija otvaranja vrata
Visina maske
Model spojnica
širina
150
600
dubina
150
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Levo*, desno
Od 100 do 350 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
sa žičanom korpom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE Ž
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
150
300
dubina
450
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski donji element
1 vrata 1 fioka
6
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 1V 1F
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Orijentacija otvaranja vrata
Visina fioke
Model spojnica
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Levo*, desno
Od 100 do 350 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
2 vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 2V
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Model spojnica
širina
600
1200
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
2 vrata 1 fioka
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 2V 1F
širina
300
600
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Visina fioka
Model spojnica
širina
600
1200
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Od 100 do 350 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
7
Kuhinjski donji element
2 vrata sa jednom maskom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 2V 1M
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Visina maske
Model spojnica
širina
600
1200
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Od 100 do 350 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
2 vrata i 2 fioke
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE 2V 2F
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Visina fioka
Model spojnica
širina
600
1200
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Od 100 do 350 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski element
za ugradni frižider
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
850
max
2800
Opis
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Visina frižidera
KDE F
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
600
800
dubina
550
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
frižidera.
Levo*, desno
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski donji
ugaoni element
KDUE 90O L ili D
90O levi ili desni
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Montažna leđa
Širina leve stranice
Širina desne stranice
Modeli šarki
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
800
1000
dubina
300
1200
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Od 300 do 700 mm
Od 300 do 700 mm
Hafele*, Blum, Hettich
Levo, desno (vrata na vrata)
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji ravni
ugaoni element
levi* ili desni
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
950
Opis
Položaj vezača
KDUE Ravni L ili D
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Modeli šarki
Širina maske
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
900
1200
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Hafele*, Blum, Hettich
Od 300 do 750 mm
Levo*, desno
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji ugaoni
element
45O levi ili desni
KDUE 45O L ili D
8
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
950
Opis
Montažna leđa
Širina leve stranice
Širina desne stranice
Modeli šarki
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
800
1200
dubina
450
1200
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Od 300 do 700 mm
Od 300 do 700 mm
Hafele*, Blum, Hettich
Levo*, desno
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
9
Kuhinjski donji element
za rernu sa fiokom Blum H-83 mm
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
750
max
1500
Opis
Položaj vezača
KDE R Blum
Montažna leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Visina fioke
Visina rerne
Model spojnica
širina
600
900
dubina
550
650
Opcije
Horizontalno
Vertikalno*
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Od 120 do 350 mm**
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski donji element
za rernu sa fiokom Hafele
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
750
max
950
Opis
Položaj vezača
KDE R Hafele
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Visina fioke
Visina rerne
Model spojnica
širina
600
900
dubina
550
650
Opcije
Horizontalno
Vertikalno*
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Od 120 do 350 mm**
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
5 fioka Hafele
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
750
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 5F Hafele
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
800
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski element sa fiokama
4 fioke
10
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 4F Hafele
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
3 fioke
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 3F Hafele
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
800
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
2 fioke
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
KF 2F Hafele
širina
300
800
širina
300
800
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
11
Kuhinjski element sa fiokama
3+1 fioka
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 3F 1F Hafele
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Visina poslednje fioke
Model spojnica
širina
300
800
dubina
300
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Od 100 do 400 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
4 fioke Blum H-83 mm
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 4F H83
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
KF 2F H115 1F H83 2O
2 fioke Blum H-115 mm
1 fioka Blum H-83 mm sa dve ogradice
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Visina poslednje fioke
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Od 250 - 500 mm
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski element sa fiokama
KF 2F H83 1F H83 2O
2 fioke Blum H-83 mm
1 fioka Blum H-83 mm sa dve ogradice
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Visina poslednje fioke
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Od 250 - 500 mm
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
2 fioke Blum H-83 mm
sa dve ogradice
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 2F H83 2O
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski donji element
3 fioke Blum H-115 mm
sa jednom ogradicom
KF 3F H115 1O
12
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
13
Kuhinjski element sa fiokama
3 fioke Blum sa Tandemplus sistemom
klizača i jednom ogradicom (drvene fioke)
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 3F TANDEM 1O
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
KF 3F H83 1F H115 1O
3 fioke Blum H-83 mm
1 fioka H-115 mm sa jednom ogradicom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Visina poslednje fioke
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
Od 200 do 400 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
4 fioke Blum H-115 mm
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 4F H115
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski element sa fiokama
5 fioka Blum sa Tandemplus
sistemom klizača (drvene fioke)
14
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 5F TANDEM
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski element sa fiokama
4 fioka Blum sa Tandemplus
sistemom klizača (drvene fioke)
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Položaj vezača
KF 4F TANDEM
Montaža leđa
Spoj stranica i poda sa leve strane
Spoj stranica i poda sa desne strane
Model spojnica
širina
300
1000
dubina
350
650
Opcije
Horizontalno*
Vertikalno
Ekseri*, Nut, Falc
Pod prepušten*, pod upušten
Pod prepušten*, pod upušten
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski donji element
završna polica
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
950
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
100
600
dubina
200
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KDE ZP
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
15
Kuhinjski donji element
Otvorena polica leva ili desna
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
950
Opis
Montaža leđa
Prečnik luka
Model spojnica
širina
100
250
dubina
200
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Od 50 do 350 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KDE OP
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
Jumbo žičane korpe
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
1800
max
2200
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
310
410
dubina
550
550
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KDE Jumbo
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Kuhinjski viseći element
1 vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
Orijentacija otvaranja vrata
širina
150
600
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Levo*, desno
KVE 1V
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski viseći element
2 vrata
16
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
600
1200
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 2V
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći ugaoni
element 90O levi ili desni
KVUE 90O L ili D
Opis
Montaža leđa
Orijentacija otvaranja vrata
Širina leve stranice
Širina desne stranice
Model spojnica
širina
600
900
dubina
100
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Levo*, desno (vrata na vrata)
Od 100 do 450 mm
Od 100 do 450 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći ugaoni
element
45O levi ili desni
KVUE 45O L ili D
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Položaj vezača
Montaža leđa
Orijentacija otvaranja vrata
Širina leve stranice
Širina desne stranice
Pod prepušten*, pod upušten
Model spojnica
širina
800
1000
dubina
300
450
Opcije
Horizontalno
Vertikalno*
Ekseri*, Nut, Falc
Levo*, desno
Od 100 do 450 mm
Od 100 do 450 mm
Od 100 do 400 mm**
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
17
Kuhinjski viseći ugaoni
element
KVUE Ravni L ili D
ravni levi ili desni
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Montaža leđa
Širina vrata
Orijentacija otvaranja vrata
Model spojnica
širina
600
800
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
od 150 do 600 mm
Levo, desno*
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
1 horizontalna vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
600
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 1VH
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
2 horizontalna vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
1200
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 2VH
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski viseći element
2 vrata vertikalno 1 vrata horizontalno
18
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
700
max
1000
Opis
Montaža leđa
Visina horizontalnih vrata
Model spojnica
širina
600
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Od 300 do 500 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 2V 1VH
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
otvorene police
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
100
800
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE OP
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
1 vrata za aspirator
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
KVE 1V Aspirator
Opis
Montaža leđa
Orijentacija otvaranja vrata
Visina aspiratora
Model spojnica
širina
600
600
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Levo*, desno
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
aspiratora.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije
predviđeno.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
19
Kuhinjski viseći element
2 vrata za aspirator
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
KVE 2V Aspirator
Opis
Montaža leđa
Visina aspiratora
Model spojnica
širina
600
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
aspiratora.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije
predviđeno.
Kuhinjski viseći element
1 horizontalna vrata za aspirator
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
500
KVE 1VH Aspirator
Opis
Montaža leđa
Visina aspiratora
Model spojnica
širina
600
900
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
aspiratora.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije
predviđeno.
Kuhinjski viseći element
1 vrata sa otvorom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
1000
KVE 1V O
Opis
Montaža leđa
Orijentacija otvaranja vrata
Visina otvora
Model spojnica
širina
300
600
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Levo*, desno
Od 100 do 450 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski viseći element
2 vrata sa otvorom
20
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
650
max
1000
Opis
Montaža leđa
Visina otvora
Model spojnica
širina
600
900
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
Od 100 do 450 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 2V O
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
Otvorena polica leva ili desna
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
950
Opis
Montaža leđa
Prečnik luka
Model spojnica
širina
100
250
dubina
300
650
Opcije
Ekseri, Nut, Falc
Od 50 do 350 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE OP
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
sa Aventos HF mehanizmom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
560
max
1040
KVE Aventos HF
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1200
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
l Prilikom projektovanja obratite pažnju na rastojanje između
gornje ploče elementa i plafona prostorije.
l
l
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
21
Kuhinjski viseći element
sa Aventos HL mehanizmom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
300
max
580
KVE Aventos HL
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
l Prilikom projektovanja obratite pažnju na rastojanje između
gornje ploče elementa i plafona prostorije.
l
l
Kuhinjski viseći element
sa Aventos HS mehanizmom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
600
KVE Aventos HS
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
l Prilikom projektovanja obratite pažnju na rastojanje između
gornje ploče elementa i plafona prostorije.
l
l
Kuhinjski viseći element
sa Aventos HK mehanizmom
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
450
max
600
KVE Aventos HK
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
širina
400
1000
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
l Prilikom projektovanja obratite pažnju na rastojanje između
gornje ploče elementa i plafona prostorije.
l
l
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Kuhinjski viseći element
2 vrata 1 vertikala
22
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
1000
Opis
Montaža leđa
Model spojnica
dubina
150
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
KVE 2V 1VE
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski viseći element
90O otvorena polica
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
400
max
950
KVUE 90O OP
Opis
Montaža leđa
Širina leve stranice
Širina desne stranice
Model spojnica
širina
600
900
dubina
300
450
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
od 100 do 450 mm
od 100 do 450 mm
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
2 vrata rerna 2 fioke
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
1900
max
2500
Opis
Montaža leđa
Visina donjih vrata
KDER 2V 2F Blum
širina
600
1200
Visina rerne
Model spojnica
širina
600
900
dubina
550
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa ostalim elementima u
kuhinji
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
23
Kuhinjski donji element
2 vrata rerna 2 vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
1900
max
2500
Opis
Montaža leđa
Visina donjih vrata
Visina rerne
KDER 2V 2V
Model spojnica
širina
600
900
dubina
550
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa ostalim elementima u
kuhinji
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
1 vrata rerna 1 vrata
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
1900
max
2500
Opis
Montaža leđa
Visina donjih vrata
Visina rerne
KDER 1V 1V
Model spojnica
širina
600
600
dubina
550
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa ostalim elementima u
kuhinji
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Kuhinjski donji element
2 vrata rerna 2 fioke
Preporučene dimenzije elementa
u mm
visina
min
1900
max
2500
KDER 2V 2F Hafele
Opis
Montaža leđa
Visina donjih vrata
Visina rerne
Model spojnica
širina
600
800
dubina
550
650
Opcije
Ekseri*, Nut, Falc
U skladu sa ostalim elementima u
kuhinji
U skladu sa tehničkom
dokumentacijom odabranog modela
rerne.
VB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
*prikazano na slici **preporučene dimenzije
k a t a l o g
s t a n d a r d n i h
k u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd + 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
VAŽNE NAPOMENE
tabeli preporučenih dimenzija elementa
U
prikazane su dimenzije koje ne narušavaju
konstrukciju elementa.
24
Mere elementa
dubina elementa
lemente je moguće izraditi i izvan ponuđenih
E
dimenzija iz kataloga na zahtev kupca
uz njegovu odgovornost za eventualne
konstruktivne probleme elemenata.
Ovi elementi pripremaju se po posebno
formiranoj ceni.
visina
elementa
bez
radne
ploče
širina elementa
ubina korpusa predstavlja
D
dubinu bez vrata.
isina korpusa predstavlja
V
visinu sa nogicama.
25
Model spojnica
VB 35/19 metalni/plastični
VB 36/19 metalni/plastični
Spoj stranice i poda
Upušten pod
Prepušten pod
Tumačenje opcija elemenata
Položaj vezača
Horizontalno
Vertikalno
Montaža leđa
k a t a l o g
Leđa se zakucavaju
ekserima
s t a n d a r d n i h
Falcovane
stranice
k u h i n j s k i h
Nutovane
stranice
e l e m e n a t a
Porudžbenica standardnih kuhinjskih elemenata
VAŽNO:
Pre popunjavanja porudžbenice, neophodno je da...
1.
Izmerite prostor - prvi korak kada rešite da izradite kuhinju.
SAVET
Obratite pažnju na sledeće detalje prilikom merenja:
Izmerite zidove na barem dve visine i ustanovite eventualna odstupanja od pravog ugla (postojeće subove,
neravnine i sl.).
Izmerite stolarske otvore (prozori, vrata) koji mogu uticati na raspored kuhinjskih elemenata.
Izmerite elektro i vodovodne instalacije i priključke (one uslovljavaju pozicije sudopere, sudomašine,
rerne, frižidera i sl.)
Izmerite poziciju ventilacionog otvora – dimnjačkog kanala (on uslovljava poziciju aspiratora).
Definišite elemente i ugradnu tehniku koje želite da imate u Vašoj kuhinji sa njihovim tehničkim podacima
– ugradnim dimenzijama (sudopera, sudomašina, frižider, rerna, grejna ploča ili šporet, aspirator, mikrotalasna
peć i sl.)
2.
Skicirate prostor kuhinje - sa pripadajućim zidovima, stolarskim otvorima i instalacijama koje
mogu uticati na raspored elemenata, a nije ih moguće pomerati i izmeštati. Na tako urađenu skicu unesite njihove
dimenzije i pozicije.
* obrazac porudžbenice možete preuzeti sa našeg sajta www.zomont.rs
Porudžbenica standardnih kuhinjskih elemenata
3.
Rasporedite kuhinjske elemente - nakon merenja možete rasporediti kuhinjske elemente iz ponude
4.
Popunite porudžbenicu - Prethodno definisani raspored elemenata unesite u obrazac porudžbenice sa
Zomont Box System-a u skladu sa dimenzijama i Vašim potrebama. Prilikom raspoređivanja elemenata obratite
pažnju na tolerancije u merama, tj. do zidova predvidite završne maske, koje će Vam pomoći da izbegnete
neuklapanja zbog kosih ili neravnih zidova i sl. Ove detalje i mere završnih lajsni napomenite u porudžbenici kako bi se
pomenute maske isporučile uz naručene elemente.
svim pripadajućim opcijama i napomenama (pogledati primer popunjene porudžbenice).
VAŽNE NAPOMENE
K
upac je u obavezi da prilikom popunjavanja porudžbenice jasno definiše materijale, dimenzije elemenata sa
odabranim konstruktivnim opcijama i napomenama, otvore i pozicije ugradne tehnike, dimenzije radnih ploča sa
pozicijama i merama otvora za ugradnu tehniku i sudoperu. Sve troškove eventualnih prepravki elemenata snosi
kupac!
omont nije u obavezi da rešava, tumači i definiše dimenzije elementa i uklapanja u okviru mera prostorija sa
Z
postojećim instalacijama!
* obrazac porudžbenice možete preuzeti sa našeg sajta www.zomont.rs
* obrazac porudžbenice možete preuzeti sa našeg sajta www.zomont.rs
Primer popunjenog idejnog crteža
Zomont d. o. o.
Gočka 59 b, 11090 Beograd
+ 381 11 2346062, 2321246
[email protected] www.zomont.rs
Porudžbenica standardnih kuhinjskih elemenata
h = 100 mm, PVC bele
Aluminijumska rebrasta
Nogice
Sokla:
/
Miele DA 6290
/
Aspirator:
Frižider:
Mikrotalasna: /
Ariston FZ103
Rerna:
Grejna ploča: Gorenje EIT2600
Sudopera:
Ugradna tehnika - dodaci
/
Diht lajsna:
Radna ploča: Sivo metal d = 38 mm . ABS - siva metal
Frontovi: Uni. tamna ferara / ABS - tamna ferara
Korpusi: Univer Belo/belo 120 gr / PVC - tamna ferara
Materijali - kantovanje
Potpis:
Datum: 1.11.2011.
E-mail: [email protected]
Telefon: 333.333.3
Adresa: Beogradska 35, Beograd
Kupac: Petar Perić
KF 4F Hafele
KDE R Hafele
KDUE Ravni desni
KDE 1V
KDE 2V
KVE 1V
KVUE 90* L
KVE 2VH
KVE OP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
44 x 80 x 30 cm
80 x 80 x 30 cm
60 x 80 x 60 cm
40 x 80 x 30 cm
80 x 82 x 55 cm
45 x 82 x 55 cm
100 x 82 x 55 cm
60 x 82 x 55 cm
45 x 82 x 55 cm
Dimenzije
(ŠxVxD)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kom.
/
/
/
/
Ver.
Hor.
Hor.
Ver.
Hor.
Falc
Falc
Falc
Falc
Falc
Falc
Falc
Falc
Falc
Položaj Montaža
vezača
leđa
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Pod prepušten
Levo
Desno
/
/
/
Levo
Levo
Desno
Levo/desno
Datum:
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Hafele
Spoj stranica Spoj stranica i
Orijentacija
Modeli
i poda sa leve poda sa desne
otvaranja
šarki
strane
strane
vrata
* obrazac porudžbenice možete preuzeti sa našeg sajta www.zomont.rs
15.
14.
13.
12.
11.
10.
Šifra
Br.
Elementi
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
VB 35/19 metalni
Model spojnica
Porudžbenica standardnih kuhinjskih elemenata
Potpis:
dve police
dve police
širina leve i desne stranice je 30 cm, dve police
dve police
jedna polica
jedna polica
Ostalo
Primer popunjene tabele
* obrazac porudžbenice možete preuzeti sa našeg sajta www.zomont.rs
Datum:
Porudžbenica standardnih kuhinjskih elemenata
Potpis:
Primer popunjavanja porudžbenice
Beleške
* obrazac
k a porudžbenice
t a l o g možete
s t a npreuzeti
d a rsadnašeg
n i hsajtakwww.zomont.rs
u h i n j s k i h
e l e m e n a t a
Usluge koje su uključene u izradu i projektovanje Zomont Box System elemenata su besplatne.
U obračun cene elemenata ulazi samo utrošen materijal (sa pripadajućim ostacima) i okov neophodan za
sklapanje elemenata.
Elemente koji se ne nalaze u katalogu moguće je pripremiti za potrebe kupca po posebnoj formiranoj ceni.
Najavite i zakažite termin za poručivanje Zomont Box Sytem elemenata i naši stručnjaci će Vam biti na
raspolaganju za konsultacije i savete. Kontaktirajte nas telefonom ili email-om.
Zomont d. o. o.
Gočka 59b - ulaz sa Ibarske magistrale, 11090 Beograd
+ 381 11 2346062, 2321246
www.zomont.rs [email protected]
USKORO...
Zomont Box System PLAKARI
Lasersko kantovanje revolucionarna primena lasera u tehnologiji izrade nameštaja
Download

Katalog elemenata