FIOKE
fioke FGV
metalbox
prime
ten h - 90mm, 45kg
ten h - 90mm, 45kg unutrašnja
fioke blum
tandembox fioka - n h - 68 mm, 30kg, 500mm
tandembox fioka - m h - 83 mm
tandembox fioka - m h - 83 mm unutrašnja
boxside unutrašnja
tandembox fioka - m h - 83mm tip-on
tandembox fioka - m h - 83mm, 50kg, 600mm space corner
tandembox fioka - d, boxside 50kg, 600mm space corner
orga-line ispune za fioke
blum servo drive
74
78
82
86
88
89
92
94
96
100
101
104
105
FGV | METALBOX
FGV | METALBOX
05
40
kg
proizvod
opis
fioke
uputstva za montažu
Klizači za Metalbox
• Mogućnost potpunog izvlačenja
• Visok kapacitet opterećenja celom
površinom
• Nosivost 40 kg
• Čelične bočne stranice - A6 siva
• Lagano i tiho zatvaranje
• Podesivi frontovi
• Laka i jednostavna montaža
• Mogućnost primene SLOWMOTION
tehnologije
Prednja strana
informacije za poručivanje
ŠIFRA
60429
60445
36226
36285
36242
36307
36269
36323
Šifra
Naziv
128767 Metalbox ograda za fioku
500 mm
Šifra
Naziv
523836 Prihvatnik za ZETA usporivač SD
Šifra
423629
Naziv
ZETA RS usporivač za običan
klizač - beli
Dužina dna fioke
Gubitak
TELESKOPSKI KLIZAČI
TELESKOPSKI KLIZAČI
NAZIV
Klizač teleskop
Šifra300mm
Naziv
403229
Osvetljenje za fioku FARO
Klizač teleskop
350mm
Klizač teleskop 400mm
Klizač teleskop 450mm
Klizač teleskop 500mm
Klizač teleskop 550mm
Klizač teleskop 600mm
Klizač teleskop 700mm
uputstva za poručivanje
JM
par
par
par
par
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
1
1
JM
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
set
par
kom
1
1
1
JM
set
set
set
set
set
set
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
Zadnja strana fioke
245569
403423
185396
185361
107204
107220
68187
68209
107352
68160
Naziv
Metalbox fioka - silver
551 53 x 500 mm
651 85 x 400 mm
651 85 x 450 mm
651 85 x 500 mm
751 117 x 400 mm
751 117 x 450 mm
751 117 x 500 mm
851 150 x 400 mm
851 150 x 450 mm
851 150 x 500 mm
Prednja strana fioke
Šifra
Dno fioke
Prednja strana
FIOKE - METALBOX
ŠIFRA
245569
403423
185396
185361
107204
107220
68187
68209
107352
68160
128767
403636
403229
FIOKE METALBOX
NAZIV
Metalbox fioka 551 FGV 53x500mm - silver
Metalbox fioka 651 FGV 85x400mm - silver
Metalbox fioka 651 FGV 85x450mm - silver
Metalbox fioka 651 FGV 85x500mm - silver
Metalbox fioka 751 FGV 117x400mm - silver
Metalbox fioka 751 FGV 117x450mm - silver
Metalbox fioka 751 FGV 117x500mm - silver
Metalbox fioka 851 FGV 150x400mm - silver
Metalbox fioka 851 FGV 150x450mm - silver
Metalbox fioka 851 FGV 150x500mm - silver
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKE METALBOX
Metalbox ograda za fioku FGV 500mm
Metalbox usporivač ZETA SD FGV
FGV osvetljenje za fioku FARO
Montaža fronta za metalbox H - 53 mm
FIOKE - PRIME
ŠIFRA
334561
185787
185760
402532
68241
68225
74
470422
405442
405426
405310
FIOKA PRIME
NAZIV
Prime fioka FGV 90x400mm - silver
Prime fioka FGV 90x450mm - silver
Prime fioka FGV 90x500mm - silver
Prime fioka FGV 122x400mm - silver
Prime fioka FGV 122x450mm - silver
Prime fioka FGV 122x500mm - silver
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU PRIME
Prime ogradica za fioku FGV 500mm - okrugla
Prime nosač ogradice za drvena leđa za fioku FGV
Prime nosač ogradice leđni za fioku FGV
Prime cev pregradna prednja l-600mm za fioku FGV
par
par
par
kom
katalog okova
75
FGV | METALBOX
FGV | METALBOX
fioke
Šablon za bušenje
05
Montaža fronta za Metalbox H 117 mm
uputstva za montažu
Podešavanje
Leđa
Podešavanje
Šablon za bušenje
Leđa
Montaža fronta za Metalbox H 85 mm
Montaža fronta za Metalbox H 150 mm
Šablon za bušenje
Podešavanje
Šablon za bušenje
Podešavanje
Leđa
Leđa
76
katalog okova
77
FGV | PRIME
FIOKE - METALBOX
proizvod
opis
• Visok kapacitet opterećenja celom
površinom
• Veliki broj različitih kombinacija stranica
i ogradica
• Mogućnost kačenja metalnih i drvenih
leđa
• Čelične bočne stranice - A6 siva
• Lagano i tiho zatvaranje
334561
185787
185760
402532
68241
68225
Naziv
Prime fioka - silver
90 x 400 mm
90 x 450 mm
90 x 500 mm
122 x 400 mm
122 x 440 mm
122 x 500 mm
Šifra
Naziv
470422 Prime ogradica za 500 mm
- okrugla
Šifra
Naziv
405442 Prime nosač ogradice za
drvena leđa
FIOKE - PRIME
Šifra
Naziv
405426 Prime nosač ogradice leđni
470422
405442
405426
405310
405337
405620
405647
405663
405272
405116
405132
405027
405043
405078
405094
405221
405256
405299
491217
214787
214809
405698
405825
403229
404438
par
par
par
par
FGV | PRIME
FIOKE METALBOX
ŠIFRA
NAZIV
245569
Metalbox fioka 551 FGV 53x500mm - silver
403423
Metalbox fioka 651 FGV 85x400mm - silver
185396
Metalbox fioka 651 FGV 85x450mm - silver
185361
Metalbox fioka 651 FGV 85x500mm - silver
107204
Metalbox fioka 751 FGV 117x400mm - silver
107220
Metalbox fioka 751 FGV 117x450mm - silver
68187
Metalbox fioka 751 FGV 117x500mm - silver
68209
Metalbox fioka 851 FGV 150x400mm - silver
10Šifra
7352 Naziv
Metalbox fioka 851 FGV 150x450mm
- silverNaziv
Šifra
6405698
8160 Prime
Metstabilizator
albox fiokzaa fioku
851 FGV 150x500mm
- silverPrime cev za stabilizator
405825
l - 1200 mm
PRATEĆA OPREMA
ZA FIOKE METALBOX
128767
Metalbox ograda za fioku FGV 500mm
403636
Metalbox usporivač ZETA SD FGV
403229
FGV osvetljenje za fioku FARO
ŠIFRA
334561
185787
185760
402532
68241
68225
informacije za poručivanje
Šifra
Klizač teleskop 500mm
Klizač teleskop 550mm
Klizač teleskop 600mm
Klizač teleskop 700mm
1
1
1
1
JM RECEPTURA
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
Šifra
Naziv
sefioku
t
403229 Osvetljenje za
FARO1
uputstva za poručivanje
FIOKA PRIME
NAZIV
Prime fioka FGV 90x400mm - silver
Prime fioka FGV 90x450mm - silver
Prime fioka FGV 90x500mm - silver
Prime fioka FGV 122x400mm - silver
Prime fioka FGV 122x450mm - silver
Prime fioka FGV 122x500mm - silver
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU PRIME
Prime ogradica za fioku FGV 500mm - okrugla
Prime nosač ogradice za drvena leđa za fioku FGV
Prime nosač ogradice leđni za fioku FGV
Prime cev pregradna prednja l-600mm za fioku FGV
Prime cev pregradna prednja l-800mm za fioku FGV
Prime cev pregradna l-1200mm za fioku FGV
Prime konektor T za pregradnu cev za fioku FGV
Prime razdelnik metalni za pregradnu cev za fioku FGV
Prime pregrada plastična za pregradnu cev za fioku FGV
Prime front metalni 90x1200mm za fioku FGV
Prime front metalni 122x1200mm za fioku FGV
Prime prihvatnik metalnog fronta h-90mm za fioku FGV
Prime prihvatnik metalnog fronta h-122mm za fioku FGV
Prime prihvatnik metalnog fronta sa ogradicom h-90mm za fioku FGV
Prime prihvatnik metalnog fronta sa ogradicom h-122mm za fioku FGV
Prime leđa metalna 200x600mm za fioku FGV
Prime leđa metalna 200x800mm za fioku FGV
Prime ograda dupla za metalna leđa za fioku FGV
Prime stranica aluminijum h-200mm za metalna leđa za fioku FGV
Prime stranica staklo h -200mm za drvena leđa za fioku FGV
Prime stranica aluminijum h-200mm za drvena leđa za fioku FGV
Prime stabilizator za fioku FGV
Prime cev za stabilizator l-1200mm za fioku FGV
FGV osvetljenje za fioku FARO
Set kuhinjskog pribora 900x500mm
set
par
kom
1
1
1
JM
set
set
set
set
set
set
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
05
fioke
36242
36307
36269
36323
par
par
par
kom
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
par
par
set
set
kom
kom
kom
par
kom
kom
set
kom
kom
set
uputstva za montažu
Naziv
Prime cev pregradna
405310 600 mm
405337 800 mm
405620 1200 mm
Šifra
Naziv
Prime front metalni
405116 90 x 1200 mm
405132 122 x 1200 mm
Šifra
Šifra
Šifra
Naziv
405647 Prime konektor T za
pregradnu cev
Šifra
Naziv
Prime prihvatnik metalnog fronta
405027 h - 90 mm
405043 h - 122 mm
Šifra
Naziv
405663 Prime razdelnik za
pregradnu cev
Šifra
Naziv
Prime prihvatnik metalnog
fronta sa ogradicom
405078 h - 90 mm
405094 h - 122 mm
Šifra
Naziv
405272 Prime pregrada plastična za
pregradnu cev
Uputstvo za montažu Prime fioke H 90 mm
Uputstvo za montažu Prime fioke H 122 mm
3/8
Naziv
Prime leđa metalna
405221 200 x 600 mm
405256 200 x 800 mm
dužina
fioke
Šifra
Naziv
405299 Prime ograda dupla za
metalna leđa
78
Šifra
Naziv
491217 Prime stranica aluminijum
h - 200 mm za metalna leđa
Šifra
Naziv
214787 Prime stranica staklo h - 200 mm
za drvena leđa
dužina
dna fioke
Šifra
Naziv
214809 Prime stranica aluminijum
h - 200 mm za drvena leđa
katalog okova
79
FGV | PRIME
FGV | PRIME
05
fioke
uputstva za montažu
Unutrašnja fioka H 90 mm
80
Unutrašnja fioka H 90 mm
Unutrašnja fioka H 122 mm
Unutrašnja fioka H 90 mm
Unutrašnja fioka H 122 mm
Unutrašnja fioka H 90 mm
Unutrašnja fioka H 122 mm
Unutrašnja fioka H 122 mm
Montaža stabilizatora za Prime fioku
katalog okova
81
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg
673439
673463
proizvod
opis
• Mogućnost potpunog izvlačenja
• Visok kapacitet opterećenja celom
površinom
• Nosivost 45 kg
• Čelične bočne stranice - A6 siva
• Lagano i tiho zatvaranje
• Podesivi frontovi
672610
672629
672815
672823
673617
Naziv
Ten klizač fioke- 45 kg
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm (INDUS.)
500 mm SET Ten fioke
Šifra
673013
673021
673048
673056
Naziv
Ten stranica fioke h - 90 mm - A6
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm (INDUS.)
Šifra
Naziv
673218 Ten prihvatnik drvenih leđa
h - 90 mm (L+D) A6
673447
673463
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 450mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
673455
673463
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
NAZIV
Ten Klizač fioke 500mm 45 kg (L+D) (INDUS)
Ten Stranica fioke h-90mm 500mm A6 (L+D) (INDUS)
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 500mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
673617
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
Ten fioka h-90mm 500mm A6 SET
ŠIFRA
672823
673056
673218
673412
FIOKA TEN (h=90 mm, 45 kg) UNUTRAŠNJA
NAZIV
672610 Ten Klizač fioke 350mm 45 kg
672629 Ten Klizač fioke 400mm 45 kg
672815 Ten Klizač fioke 450mm 45 kg
ili
673013 Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6
673021 Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6
673048 Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6
Ten fioka
673218
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
673625
Ten Držač metalnog fronta unutrašnje fioke A6
673641
Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku
ŠIFRA
ili
informacije za poručivanje
Šifra
ŠIFRA
672815
673048
673218
673412
NAZIV
Ten Klizač fioke 400mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 400mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
Šifra
Naziv
Ten držač fronta fioke sa
673412
zavrtnjem
ŠIFRA
673617
673218
673625
673641
uputstva za montažu
FIOKA TEN (h=90 mm, l-500mm 45 kg) UNUTRAŠNJA
NAZIV
Ten fioka h-90mm 500mm A6 - KIT/SET
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač metalnog fronta unutrašnje fioke A6
Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
10
10
par
par
1
1
set
1
05
fioke
ŠIFRA
672629
673021
673218
673412
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
kom
1
JM RECEPTURA
set
1
par
1
par
1
kom
1
4 /8
Dužina stranice
Šifra
673420
673439
673447
673455
Naziv
Ten ogradica za fioku A6
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Šifra
Naziv
Ten prihvatnik drvenih leđa
673463
h - 200 mm (L+D) A6
Montaža pomoću vijka
uputstva za poručivanje
FIOKE - TEN
ŠIFRA
672610
673013
673218
673412
673420
673463
ŠIFRA
672629
673021
673218
673412
673439
673463
82
ŠIFRA
672815
673048
673218
673412
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 350mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 350mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 400mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 400mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 450mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
Klizač
- dno fioke
katalog okova
83
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg
05
fioke
uputstva za montažu
Klizači
Metalna leđa
Debljina metalnih leđa
Nominalna dužina
Dužina klizača
Širina elementa
Dubina elementa = dužina klizača + 3 mm
Drvena leđa - pogled spreda
Pogled od pozadi
unutrašnja širina elementa
84
katalog okova
85
proizvod
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg | UNUTRAŠNJA
opis
05
fioke
FGV | TEN | h - 90mm, 45kg | UNUTRAŠNJA
uputstva za montažu
• Mogućnost potpunog izvlačenja
• Visok kapacitet opterećenja celom
površinom
• Nosivost 45 kg
• Čelične bočne stranice - A6 siva
• Lagano i tiho zatvaranje
• Jednostavna montaža bez alata
FIOKE - TEN
ŠIFRA
672610
673013
673218
673412
673420
673463
Šifra
ŠIFRA
672629
673021
Naziv
673218
Ten klizač fioke673412
45 kg
672610 350 mm
672629 400 mm
672815 450 mm
673439
673463
ŠIFRA
672815
673048
673218
673412
673447
673463
Šifra
673625
informacije za poručivanje
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 400mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6
Šifradrvenih
Šifra
Naziv
Naziv
Ten Prihvatnik
leđa h-90 (L+D) A6
Tensastranica
fioke h-90 mm A6
Ten Držač fronta fioke
zavrtnjem
673218 Ten prihvatnik drvenih leđa
h-90
350 mm OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm,
673013 PRATEĆA
l= mm
400(L+D)
mm,A6
45 kg)
Ten ogradica673021
za fioku400
400mm
mm A6
Ten Prihvatnik
drvenih
450leđa
mm h-200mm (L+D) A6
673048
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 450mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg)
PAKOVANJE
Naziv
ŠifraFIOKA
Naziv
ŠifraINDUSTRIJSKO
Naziv
ŠIFRA
Ten držač metalnog
fronta NAZIV
Ten fioka h - 90 mm, 500 mm
673641 Ten front metalni l -1000 mm A6
673617
unutrašnje fioke
A6
A6 - 45
KIT/SET
za unutrašnju fioku
Ten Klizač fioke 500mm
kg (L+D) (INDUS)
672823
673056
673218
673412
673455
673463
Ten Stranica fioke h-90mm 500mm A6 (L+D) (INDUS)
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 500mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
673617
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
Ten fioka h-90mm 500mm A6 SET
uputstva za poručivanje
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
zavrtnjem
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
par
par
1
1
JM
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
10
10
par
par
1
1
set
1
Dubina fioke
Dužina dna
Drveni front
537
673218
673625
673641
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
kom
1
ŠIFRA
673617
673218
673625
673641
FIOKA TEN (h=90 mm, l-500mm 45 kg) UNUTRAŠNJA
NAZIV
Ten fioka h-90mm 500mm A6 - KIT/SET
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač metalnog fronta unutrašnje fioke A6
Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku
JM RECEPTURA
set
1
par
1
par
1
kom
1
ili
Formula za izračunavanje širine fronta u zavisnosti od vrste fronta
za metalni front
za drveni front
JM RECEPTURA
par
1
par
1
Naziv
parŠifra
1
par673412 Ten
1 držač fronta fioke sa
FIOKA TEN (h=90 mm, 45 kg) UNUTRAŠNJA
NAZIV
672610 Ten Klizač fioke 350mm 45 kg
672629 Ten Klizač fioke 400mm 45 kg
672815 Ten Klizač fioke 450mm 45 kg
673013 Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6
673021 Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6
673048 Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač metalnog fronta unutrašnje fioke A6
Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku
ŠIFRA
ili
86
FIOKA TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)
NAZIV
Ten Klizač fioke 350mm 45 kg
Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6
Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)
Ten ogradica za fioku 350mm A6
Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6
katalog okova
87
proizvod
opis
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83 mm
proizvod
potreban prostor
opis
• Skriveni vođeni element za potpuno
izvlačenje
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od sivog čelika (WA/G, RAL 9006)
• Maksimalno opterećenje din. 30 kg
• Dvodimenzionalno podešavanje
frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako i
tiho zatvaranje
potreban prostor
• Skriveni vođeni element za potpuno
izvlačenje
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od sivog čelika (WA/G)
• Maksimalno opterećenje din. 30 kg
• Dvodimenzionalno podešavanje
frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako i
tiho zatvaranje
NL - Nominalna dužina
NL - Nominalna dužina
informacije za poručivanje
Šifra
545821
Naziv
Tandembox M klizač fioke
500mm 30kg
Šifra
575216
Naziv
Tandembox N stranica fioke
500mm WA/G
Šifra
575224
Naziv
Tandembox N prihvatnih
drvenih leđa (L + D)
informacije za poručivanje
Šifra
546011
Naziv
Tandembox držač fronta
fioke - univerzalni
uputstva za poručivanje
FIOKE - TANDEMBOX
ŠIFRA
545821
575216
575224
546011
ŠIFRA
600814
600822
545872
566411
546011
ili
ili
ŠIFRA
545813
545848
545872
566411
546011
ili
ili
ili
FIOKA N (h=68 mm, l= 500 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
Tandembox N Stranica fioke 500mm WA/G
Tandembox N Prihvatnik drvenih leđa (L+D)
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
FIOKA M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 400mm WA/G
Dimenzije za ugradnju frontova
Tandembox M Prihvatnik
drvenih leđa levi
zavrtnjima
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
uputstva za montažu
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
8
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
kom
2
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
2
1
4
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
2
1
4
1
1
2
1
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)
ŠIFRA
549452
545848
545872
566411
546011
ili
ili
88
ili
05
fioke
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - N | h - 68 mm, 30kg, 500mm
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
strana
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
2
1
4
1
1
2
1
Šifra
600814
545813
549452
545821
559628
559636
549444
565016
Šifra
600830
546100
546119
565067
Šifra
575046
Naziv
Tandembox M klizač fioke
400mm - 30kg
450mm - 30kg
450mm - 50kg
500mm - 30kg
500mm - 30kg levi (INDUS.)
500mm - 30kg desni (INDUS.)
500mm - 50kg
600mm - 50kg
Šifra
Naziv
Tandembox ogradica za fioku
400mm
450mm
500mm
600mm
Šifra
Naziv
Tandembox poklopac za
stranicu fioke sa otiskom
ŠIFRA
545821
575216
575224
546011
ŠIFRA
600814
600822
545872
566411
546011
ili
ili
ŠIFRA
545813
545848
600822
545848
545856
559644
559652
565024
546127
Naziv
Tandembox M stranica fioke WA/G
400mm
450mm
500mm
500mm levi (INDUS.)
500mm desni (INDUS.)
600mm
Šifra
Naziv
Tandembox M prihvatnik
drvenih leđa
545872 levi
566411 desni
Naziv
Tandembox prihvatnik za
leđa1 red ogradice fioke
Šifra
546135
Šifra
546011
Naziv
Tandembox prihvatnik za
leđa 2 reda ogradice fioke
Naziv
Tandembox držač fronta
fioke - univerzalni
Naziv
Tandem Boxside stranica WA/G
549614 450 mm
549622 500 mm
565075 600 mm
Šifra
FIOKE - TANDEMBOX
FIOKA N (h=68 mm, l= 500 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
Tandembox N Stranica fioke 500mm WA/G
Tandembox N Prihvatnik drvenih leđa (L+D)
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
uputstva za poručivanje
FIOKA M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 400mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
kom
2
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
JM
par
par
2
1
4
1
RECEPTURA
katalog
1
1
okova
89
ili
ili
ŠIFRA
545813
545848
545872
566411
546011
ili
ili
ili
ŠIFRA
549452
545848
545872
566411
546011
ili
ili
ili
ŠIFRA
545821
545856
545872
566411
546011
ili
ili
ili
ŠIFRA
559628
559636
559644
559652
545872
566411
546011
575046
ŠIFRA
549444
545856
545872
566411
546011
ili
ili
ili
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83 mm
uputstva za poručivanje
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg)
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg) - INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg levi (INDUS.) 5 / 8
Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg desni (INDUS)
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G leva(INDUS.)
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G desna(INDUS.)
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
Tandembox poklopac za stranicu fioke sa otiskom
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
565067
565075
565210
575038
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg)
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
ŠIFRA
ili
FIOKA M UNUTRAŠNJA
NAZIV
600814 Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
90
FIOKA M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
NAZIV
Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg
Tandembox M Stranica fioke 400mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 400 mm, 30 kg)
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546127 Tandembox prihvatnik za leđa 1 red ogradice fioke
600830 Tandembox ogradica za fioku 400mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
kom
par
kom
par
2
1
4
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83 mm
uputstva za montažu
05
fioke
ŠIFRA
600814
600822
545872
566411
546011
Dimenzije za ugradnju frontova
zavrtnjima
2
1
4
1
1
2
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
2
1
4
1
1
2
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
Dimenzije za krojenje ploče
8 od iverice, 18mm debljine
strana
2
1
4
1
1
2
1
JM RECEPTURA
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
20
kom
20
kom
40
kom
40
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
par
kom
par
par
kom
par
2
1
4
1
1
2
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
par
kom
kom
2
1
1
1
JM
par
RECEPTURA
1
katalog okova
91
ili
proizvod
opis
potreban prostor
• Skriveni vođeni element za potpuno
izvlačenje
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od sivog čelika (WA/G)
• Maksimalno opterećenje din. 30 kg
• Dvodimenzionalno podešavanje
frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako i
tiho zatvaranje
• Unutrašnja fioka po izboru sa ručkom ili
ručkom prihvatačem
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
565067
565075
565210
575038
ili
545872
566411
546011
NL - Nominalna dužina
546054
546046
546062
ŠIFRA
ili
informacije za poručivanje
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
1
2
1
BLUM | TANDEMBOX FIOKA
| MFIOKA
M mm,
|50hkg)- 83 mm UNUTRAŠNJA
(h=83 mm,l= 600
ŠIFRA
ili
* - Sa ručkom
par
kom
par
uputstva za poručivanje
FIOKA M UNUTRAŠNJA
NAZIV
600814 Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg
545813 Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
545821 Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
565016 Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
600822 Tandembox M Stranica fioke 400mm WA/G
545848 Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
545856 Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
565024 Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M UNUTRAŠNJU
Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku l-1081mm
Tandembox M Prihvatnik metalnog fronta za unutrašnju fioku
Tandembox M Ručica za unutrašnju fioku sa prihvatnikom
kom
par
kom
kom
05
fioke
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83 mm UNUTRAŠNJA
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
546135 Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
2
1
1
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
2
FIOKA UNUTRAŠNJA
NAZIV
545813 Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
545821 Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
565016 Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
545848 Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
545856 Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
565024 Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
uputstva za montažu
kom
set
kom
1
1
1
JM
par
par
par
par
par
par
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
8
6/8
Šifra
600814
545813
545821
565016
Šifra
546054
92
Naziv
Tandembox M klizač fioke
400mm - 30kg
450mm - 30kg
500mm - 30kg
Space Corner 600mm - 50kg
Šifra
Naziv
Tandembox M front metalni
za unutrašnju fioku l-1081mm
Šifra
600822
545848
545856
565024
Naziv
Tandembox M stranica fioke WA/G
400mm
450mm
500mm
600mm
Naziv
Tandembox M prihvatnik
546046 metalnog fronta za
unutrašnju fioku
Šifra
Naziv
Tandembox M prihvatnik
drvenih leđa
545872 levi
566411 desni
Šifra
546062
Šifra
546011
Naziv
Tandembox držač fronta
fioke - univerzalni
strana
Naziv
Tandembox M ručica za
unutrašnju fioku sa prihvatnikom
katalog okova
93
proizvod
BLUM | BOXSIDE | UNUTRAŠNJA
opis
potreban prostor
• Skriveni vođeni element za potpuno
izvlačenje
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od sivog čelika (WA/G)
• Montaža frontova bez alata
• Trodimenzionalno podešavanje frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako
i tiho zatvaranje, sa mogućnošću
kombinovanja sa SERVO-DRIVE ili sa
integrisanim Tip-On
ili
informacije za poručivanje
Naziv
Tandembox M klizač fioke
545813 450mm - 30kg
545821 500mm - 30kg
565016 Space Corner 600mm - 50kg
Šifra
Šifra
546135
Naziv
Tandembox prihvatnik za
leđa 2 reda ogradice fioke
Naziv
Tandembox M stranica fioke WA/G
545848 450mm
545856 500mm
565024 Space Corner 600mm
Šifra
Šifra
546054
Naziv
Tandembox M front metalni
za unutrašnju fioku l - 1081mm
Naziv
Tandem Boxside stranica WA/G
549614 450mm
549622 500mm
565075 600mm
Šifra
Šifra
677612
Naziv
Tandembox ručica za
unutrašnjuBoxside fioku
uputstva za poručivanje
ŠIFRA
ili
NL - Nominalna dužina
05
fioke
BLUM | BOXSIDE | UNUTRAŠNJA
546135
546054
677612
678015
678228
FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE
NAZIV
545813 Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg
545821 Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg
565016 Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
545848 Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
545856 Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
565024 Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
565067 Tandembox ogradica za fioku 600mm
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku l-1081mm
Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku
Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm
Tandembox drzač fronta za unutrašn ju Boxside (L+D)
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
kom
2
par
1
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
uputstva za montažu
Naziv
Tandembox ogradica za
fioku
546100 450mm
546119 500mm
565067 600mm
Šifra
Šifra
678015
Naziv
Tandembox poprečna pregrada
za ručicu boxside 1094mm
8
Naziv
Tandembox držač fronta za
678228
unutrašnju Boxside (L+D)
Šifra
94
strana
katalog okova
95
proizvod
opis
potreban prostor
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83mm | TIP-ON
05
fioke
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83mm | TIP-ON
uputstva za montažu
• Skriveni vođeni element za potpuno
izvlačenje
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od sivog čelika (WA/G)
• Maksimalno opterećenje din. 30 kg
• Dvodimenzionalno podešavanje
frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako i
tiho zatvaranje
informacije za poručivanje
Dimenzije za ugradnju frontova
zavrtnjima
Šifra
Naziv
Tandembox M klizač fioke za
TIP-ON
560413 450mm - 50kg
560421 500mm - 50kg
Šifra
Naziv
Tandembox M stranica fioke
450mm WA/G
545848 450mm
545856 500mm
Šifra
Naziv
Tandembox M prihvatnik
drvenih leđa
545872 levi
566411 desni
FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE
NAZIV
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox
ogradica za fioku 450mm
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
549622 Tandem
Boxside
stranica
500mm WA/G
Tandembox TIP-ON sinhronizacija
Stabilizator
fronta
560472
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
560448 558 - 620mm
565067 Tandembox Ogradica za fioku 600mm
560456 758 - 820mm
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
560464 858 - 920mm
546135
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
546054
Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku l-1081mm
677612
Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku
678015
Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm
678228
Tandembox Držač fronta za unutrašnju Boxside (L+D)
ŠIFRA
ili
uputstva za poručivanje
ŠIFRA
560413
545848
545872
566411
546011
ili
560472
546011
Naziv
Tandembox držač fronta
fioke - univerzalni
JM RECEPTURA
par
1
kom
2
par
1
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
kom
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
560472
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
set
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
ŠIFRA
565016
565024
565032
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
ŠIFRA
560421
545856
545872
566411
546011
ili
96
Šifra
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
katalog okova
97
98
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83mm | TIP-ON
uputstva za montažu
uputstva za montažu
05
fioke
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83mm | TIP-ON
katalog okova
99
proizvod
opis
546135
546054
677612
678015
678228
545848
545872
566411
546011
ili
560472
NL - Nominalna dužina
informacije za poručivanje
Naziv
Šifra
Naziv
ŠIFRA
NAZIV
Tandembox Space
Corner M
Tandembox Space Corner M
565024
565016
Tandembox
M
klizač
fioke 450mm
50 kg WA/G
za TIP-ON
560413
klizač fioke 600mm 50kg
stranica
fioke 600mm
Šifra
Naziv
Tandembox Space Corner M
prihvatnik drvenih leđa
565032 levi
575011 desni
JM RECEPTURA
par
1
kom
2
par
1
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
Šifra
Naziv
JM RECEPTURA
Tandembox Space Corner M
par565040 SYNCROMOTION
1
set
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
kom
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
560472
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
set
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
565040
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ŠIFRA
565016
565024
565067
565075
565210
575038
565059
FIOKA D BOXSIDE (l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
2
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
NAZIV
Tandembox Orga-Line Escajg 600x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 600x500mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x500mm
Tandembox Orga-Line Tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line Pregrada za skraćivanje l-1077mm
550221 Tandembox Orga-Line Prihvatnik za pregradu
550418 Tandembox Orga-Line Pregrada uzdužna
JM RECEPTURA
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
ŠIFRA
560421
545856
545872
566411
546011
ili
uputstva za poručivanje
ŠIFRA
549819
549827
549835
549843
550019
komb.
100
proizvod
ŠIFRA
ili
FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE
NAZIV
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
565067 Tandembox Ogradica za fioku 600mm
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku l-1081mm
Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku
Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm
Tandembox Držač fronta za unutrašnju Boxside (L+D)
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Šifra
05
potreban prostor
• Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja
sa SYNCROMOTION
• Upotreba standardnih frontova
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od belog čelika (WA/G) i sivog
čelika (WA/G, RAL 9006), aluminijumom
(EV/G) i plemenitim čelikom (IG/G, Inox)
• Maksimalno opterećenje din. 50 i 65 kg
• Dvodimenzionalno podešavanje
frontova
• Sa integrisanim BLUMOTION za lako i
tiho zatvaranje
ŠIFRA
ili
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - D, BOXSIDE | 50kg, 600mm | SPACE CORNER
546135
546054
677612
678015
678228
opis
potreban prostor
• Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja
sa SYNCROMOTION
• Upotreba standardnih frontova
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje nameštaj
• Okviri od belog čelika (WA/G) i sivog
čelika (WA/G, RAL 9006), aluminijumom
(EV/G) i plemenitim čelikom (IG/G, Inox)
• Maksimalno
opterećenjeBOXSIDE
din. 50 i 65 kg
FIOKA UNUTRAŠNJA
• Trodimenzionalno podešavanje
NAZIV
549614 Tandem Boxside stranica
450mm WA/G
frontova
546100 Tandembox ogradic•a zSa
a fiointegrisanim
ku 450mm
BLUMOTION za lako i
549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G
tiho zatvaranje
546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm
565067 Tandembox Ogradica za fioku 600mm
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku l-1081mm
Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku
Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm
Tandembox Držač fronta za unutrašnju Boxside (L+D)
informacije za poručivanje
fioke
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - M | h - 83mm, 50kg, 600mm | SPACE CORNER
JM RECEPTURA
par
1
kom
2
par
1
NL - Nominalna
dužina
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
kom
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
Šifra
Naziv
Šifra
Šifra
Šifra
Naziv
Naziv
Naziv
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
Tandembox Space Corner M
Tandembox
Space
Corner
M
Tandembox
ogradica
za
fioku
Tandembox
Boxside stranica
565024
565067
565016 klizač fioke 600mm 50kg
PRATEĆA
OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450
mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON 565075
stranica fioke 600mm WA/G
600mm
600mm WA/G
560472
Stabilizator fronta
kom
1
ŠIFRA
560413
545848
545872
566411
546011
ili
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
set
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
Šifra
Naziv
Naziv
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Tandembox Space Corner D
Tandembox Space Corner D
565059
560472
Stabilizator fronta
kom
1
prihvatnik drvenih
leđa
SYNCROMOTION set
ŠIFRA
560421
545856
545872
566411
546011
ili
Šifra
565210 levi
575038 desni
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
565040
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ŠIFRA
565016
565024
565067
565075
565210
575038
565059
FIOKA D BOXSIDE (l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
2
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
NAZIV
Tandembox Orga-Line Escajg 600x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 600x500mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x500mm
Tandembox Orga-Line Tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line Pregrada za skraćivanje l-1077mm
550221 Tandembox Orga-Line Prihvatnik za pregradu
550418 Tandembox Orga-Line Pregrada uzdužna
JM RECEPTURA
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
ŠIFRA
549819
549827
549835
549843
550019
komb.
uputstva za poručivanje
7 /8
katalog okova
101
102
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - D, BOXSIDE | 50kg, 600mm | SPACE CORNER
BLUM | TANDEMBOX | FIOKA - D, BOXSIDE | 50kg, 600mm | SPACE CORNER
uputstva za montažu
uputstva za montažu
fioke
05
katalog okova
103
proizvod
opis
BLUM | SERVO DRIVE
proizvod
potreban prostor
opis
• Fleksibilni sistem podele ORGA - LINE
ŠIFRA
ili
546135
546054
677612
678015
678228
ŠIFRA
560413
545848
545872
566411
546011
ili
560472
Šifra
549819
549827
549835
549843
550418
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
kom
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
informacije za poručivanje
Naziv
Tandembox Orga-Line
ŠIFRA
pregrada uzdužna
565016
565024
565067
565075
565210
575038
565059
ŠIFRA
549819
549827
549835
549843
550019
komb.
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA D BOXSIDE (l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
2
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
NAZIV
Tandembox Orga-Line Escajg 600x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 600x500mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x500mm
Tandembox Orga-Line Tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line Pregrada za skraćivanje l-1077mm
550221 Tandembox Orga-Line Prihvatnik za pregradu
550418 Tandembox Orga-Line Pregrada uzdužna
JM RECEPTURA
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
uputstva za poručivanje
potreban prostor
• Lagano i tiho zatvaranje, u kombinaciji
sa BLUMOTION
• Montaža bez alata
• Jednostavno povezivanje kablova. Za
dovod struje dovoljan je jedan mrežni
deo za celu kuhinju
JM RECEPTURA
par
1
kom
2
par
1
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
ŠIFRA
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON
par
1
560421
545856
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
par
1
545872
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
set
1
566411
TandemboxŠifra
M Prihvatnik
komŠifra
1
Šifra
Naziv
Naziv drvenih leđa - desni
Naziv
Naziv
546011 escajg
Tandembox 550019
Držač froTandembox
nta fioke - Orga-Line
univerzaln
i
kom
2
Tandembox Orga-Line
tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line pregrada
550221 Tandembox Orga-Line
ili
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
za skraćivnje l-1077mm
prihvatnik
za pregradu
600x450
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
600x500
900x450
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
900x500
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
560472
Stabilizator fronta
kom
1
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
565040
Šifra
FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE
• Sa poprečnom
pregradom na
NAZIV
skraćivanje
za posebne širine korpusa i
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica zSPACE
a fioku 4CORNER
50mm
• Montaža
bez alata
549622 Tandem Boxside stranica
500mm WA/G
546119 Tandembox ogradic•a zZa
a fioTANDEMBOX
ku 500mm
- frontalno izvlačenje
565067 Tandembox Ogradic•a zOsnovni
a fioku 600element,
mm
visina D sa
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
dvostrukim zidom BOXSIDE
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
nominalne
Tandembox M Front metalni•zaZa
unutrašnj
u fiokudužine
l-1081m450
m do 650 mm
• Preporučujemo:
širinu korpusa 300 do
Tandembox ručica za unutrašnj
u Boxside fioku
Tandembox poprečna pregrad1200
a za rumm
čicu boxside 1094mm
Tandembox Držač fronta za unutrašnju Boxside (L+D)
05
fioke
BLUM | ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
informacije za poručivanje
Naziv
604828 Tandembox Servo Drive
distancer Ø 5mm
Šifra
Naziv
604836 Tandembox Servo Drive noseći
profil sa kablom 800mm
Šifra
Naziv
604844 Tandembox Servo Drive
prihvatnik za noseći profil
Šifra
Šifra
Naziv
Aventos/Tandembox Servo
Drive ispravljač BLUM
Šifra
Šifra
Šifra
Naziv
Aventos/Tandembox Servo
Drive spojnica za kablove
Šifra
Šifra
603864
Šifra
604054
604011
Naziv
Aventos/Tandembox Servo
Drive nosač ispravljača
Naziv
604038 Aventos/Tandembox Servo
Drive kabal (ispravljač-utičnica)
Naziv
604852 Tandembox Servo Drive
motor
604046
Naziv
Aventos/Tandembox Servo
Drive kabal (motor-ispravljač) 8m
Naziv
Tandembox Space Corner set
Servo Drive
604615 M
604623 D
7 /8
104
katalog okova
105
BLUM | SERVO DRIVE
uputstva za poručivanje
uputstva za montažu
05
fioke
BLUM | SERVO DRIVE
SERVO DRIVE ZA FIOKE TANDEMBOX
ŠIFRA
604828
604836
604844
604852
603864
604011
604038
604046
604054
SERVO DRIVE ZA 1 FIOKU U JEDNOM KORPUSU
NAZIV
Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm
Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm
Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil
Tandembox SERVO DRIVE MOTOR
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
JM RECEPTURA
kom
2
kom
1
set
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ŠIFRA
604828
604836
604844
604852
603864
604011
604038
604046
604054
SERVO DRIVE ZA 2 FIOKE U JEDNOM KORPUSU
NAZIV
Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm
Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm
Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil
Tandembox SERVO DRIVE MOTOR
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
JM RECEPTURA
kom
4
kom
1
set
1
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ŠIFRA
604828
604836
604844
604852
603864
604011
604038
604046
604054
SERVO DRIVE ZA 3 FIOKE U JEDNOM KORPUSU
NAZIV
Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm
Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm
Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil
Tandembox SERVO DRIVE MOTOR
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
JM RECEPTURA
kom
6
kom
1
set
1
kom
3
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ŠIFRA
604828
604836
604844
604852
603864
604011
604038
604046
604054
SERVO DRIVE ZA 4 FIOKE U JEDNOM KORPUSU
NAZIV
Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm
Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm
Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil
Tandembox SERVO DRIVE MOTOR
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m
AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove
JM RECEPTURA
kom
8
kom
1
set
1
kom
4
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ŠIFRA
604615
604623
IZMENE ELEMENATA ZA FIOKU SPACE CORNER ZA SERVO DRIVE
NAZIV
Tandembox Space Corner M set Servo Drive
Tandembox Space Corner D set Servo Drive
JM
set
set
RECEPTURA
1
1
- Širina korpusa
- Unutrašnja širina korpusa
- Unutrašnja dubina korpusa
Nominalna dužina
Mesto otvora
Minimalni potrebni prostor
8 /8
106
katalog okova
107
BLUM | SERVO DRIVE
uputstva za montažu
uputstva za montažu
05
fioke
BLUM | SERVO DRIVE
Otvaranje fronta
Visina fronta
Unutrašnja visina korpusa
Dužina nosećeg profila
Unutrašnja visina korpusa
Dužina nosećeg profila
Širina korpusa
strana
108
katalog okova
109
Download

fioke FGV fioke blum