BLUM | ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
proizvod
opis
potreban prostor
• Fleksibilni sistem podele ORGA - LINE
ŠIFRA
ili
546135
546054
677612
678015
678228
ŠIFRA
560413
545848
545872
566411
546011
ili
560472
Šifra
549819
549827
549835
549843
550418
Naziv
Tandembox Orga-Line
ŠIFRA
pregrada uzdužna
565016
565024
565067
565075
565210
575038
565059
ŠIFRA
549819
549827
549835
549843
550019
komb.
FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON
par
1
Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G
par
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
kom
1
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - desni
kom
1
Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni
kom
2
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
Stabilizator fronta
kom
1
informacije za poručivanje
FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner M Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA D BOXSIDE (l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER
NAZIV
Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg
Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G
Tandembox Ogradica za fioku 600mm
Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - levi
Tandembox Space Corner D Prihvatnik drvenih leđa - desni
Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
2
par
1
kom
1
kom
1
set
1
ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE
NAZIV
Tandembox Orga-Line Escajg 600x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 600x500mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x450mm
Tandembox Orga-Line Escajg 900x500mm
Tandembox Orga-Line Tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line Pregrada za skraćivanje l-1077mm
550221 Tandembox Orga-Line Prihvatnik za pregradu
550418 Tandembox Orga-Line Pregrada uzdužna
JM RECEPTURA
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
uputstva za poručivanje
7 /8
104
JM RECEPTURA
par
1
kom
2
par
1
kom
2
kom
2
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
set
1
FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
ŠIFRA
NAZIV
JM RECEPTURA
Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON
par
1
560421
545856
Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G
par
1
545872
Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi
set
1
566411
TandemboxŠifra
M Prihvatnik
komŠifra
1
Šifra
Naziv
Naziv drvenih leđa - desni
Naziv
Naziv
546011 escajg
Tandembox 550019
Držač froTandembox
nta fioke - Orga-Line
univerzaln
i
kom
2
Tandembox Orga-Line
tanjiri
550213 Tandembox Orga-Line pregrada
550221 Tandembox Orga-Line
ili
560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm
set
1
za skraćivnje l-1077mm
prihvatnik
za pregradu
600x450
560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm
set
1
600x500
900x450
560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm
set
1
900x500
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON
560472
Stabilizator fronta
kom
1
ŠIFRA
565016
565024
565032
575011
565040
Šifra
FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE
• Sa poprečnom
pregradom na
NAZIV
skraćivanje
za posebne širine korpusa i
549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G
546100 Tandembox ogradica zSPACE
a fioku 4CORNER
50mm
• Montaža
bez alata
549622 Tandem Boxside stranica
500mm WA/G
546119 Tandembox ogradic•a zZa
a fioTANDEMBOX
ku 500mm
- frontalno izvlačenje
565067 Tandembox Ogradic•a zOsnovni
a fioku 600element,
mm
visina D sa
565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G
dvostrukim zidom BOXSIDE
Tandembox prihvatnik za leđa 2 reda ogradice fioke
nominalne
Tandembox M Front metalni•zaZa
unutrašnj
u fiokudužine
l-1081m450
m do 650 mm
• Preporučujemo:
širinu korpusa 300 do
Tandembox ručica za unutrašnj
u Boxside fioku
Tandembox poprečna pregrad1200
a za rumm
čicu boxside 1094mm
Tandembox Držač fronta za unutrašnju Boxside (L+D)
Download

BLUM | ORGA-LINE ISPUNE ZA FIOKE