CENNÍK krbových vložiek POKROK
platný od 01.09.2011
uvedené ceny sú s 20% DPH
Krbové vložky otváracie
KVR E 1.1
KVR A4
KVR E.70
KVD E 1.1
Krbová vložka s ručnou reguláciou
horenia s vyberateľným
popolníkom z vonkajšej strany
tepelný výkon......10 kW
regulačný rozsah.......6-11 kW
Ø komínovej rúry....150mm
Krbová vložka s externým
prívodom vzduchu s automaticku
reguláciou spalovacieho procesu
tepelný výkon...........10 kW
regulačný rozsah......4-12 kW
Ø komínovej rúry....180 mm
Krbová vložka s ručnou
reguláciou horenia
tepelný výkon.......10 kW
regulačný rozsah..........6-11 kW
Ø komínovej rúry...150mm
Cena 789,60 €
Cena 1 148,40 €
Krbová vložka s centrálnym
prívodom vzduchu a s
možnosťou regulácie odťahu
spalín s manuálnou reguláciou
prívodu vzduchu na horenie.
Možnosť napojenia vodného
výmenníka s výkonom 4 kW.
tepelný výkon....14 kW
regulačný rozsah....10 -16 kW
Ø komínovej rúry.....180 mm
Cena 913,20 €
Cena 889,20 €
KVD A4
KVT E 1.1
KVT A4
KVT E 3
Krbová vložka s externým
prívodom vzduchu, druhým
plášťom na teplovzdušné rozvody
tepelný výkon......10 kW
regulačný rozsah.......4-12 kW
Ø komínovej rúry........180mm
Krbová vložka s manuálnym
režimom ovládania spaľovacieho
procesu s vonkajším popolníkom
tepelný výkon.....10 kW
regulačný rozsah..........6-11 kW
Ø komínovej rúry....... 150mm
Krbová vložka s automatickým
režimom spaľovania s druhým
plášťom a centrálnym prívodom
vzduchu
tepelný výkon.......10 kW
regulačný rozsah........4-12 kW
Ø komínovej rúry.... 180mm
Krbová vložka s manuálnym
režimom ovládania horenia
tepelný výkon..........10 kW
regulačný rozsah.........5-11 kW
Ø komínovej rúry..... 160mm
Cena 1 148,40 €
Cena 932,40 €
Cena 1 053,60 €
Cena 1 404,00 €
KVR 685
KVR 700
KVR 850
KVR 1000
tepelný výkon......7 kW
regulačný rozsah:........5 - 8 kW
Vonkajš Ø odťah.hrdla.. .178 mm
Krbový vložka so zabudovaným
tangenciálnym ventilátorom
určená na vykurovanie
nízkoenergetických domov.
tepelný výkon...........10 kW
regulačný rozsah........8-12 kW
Ø komínovej rúry:......180 mm
Krbová vložka s možnosťu
teplovzdušných rozvodov a
napojenia na ventilátor
tepelný výkon...... 12 kW
regulačný rozsah...... 9-14 kW
Ø komínovej rúry.......200mm
Krbová vložka s možnosťu
teplovzdušných rozvodov a
napojenia na ventilátor
Cena 891,60 €
Cena 1 098,00 €
Cena 1 210,80 €
tepelný výkon......14 kW
regulačný rozsah....10-16 kW
Ø komínovej rúry.........150mm
Krbová vložka s možnosťou
teplovzdušných vývodov a s
prídavným napojením na
ventilátor
Cena 1 280,40 €
Krbové vložky výsuvné
KVR V T 450x900
KVR V T 600x550
tepelný výkon...........9 kW
regulačný rozsah.........8-10 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla..... 248mm
rozmer skla......454 x 900 mm
tepelný výkon..........8 kW
regulačný rozsah......8-11 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla...... 198mm
rozmer skla......568 x 490 mm
Krbová vložka s terciálnym vzduchom,
s druhým plášťom na teplovzdušné rozvody
a s možnosťou napojenia na externý prívod
vzudhu.
Cena
2 114,40 €
Krbová vložka s terciálnym vzduchom,
s druhým plášťom na teplovzdušné rozvody
a s možnosťou externého prívodu vzduchu.
Cena 1 940,40 €
KVR V T 750x450
KVR V T 750x700
tepelný výkon......12 kW
regulačný rozsah......8-14 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla....248 mm
rozmer skla......754 x 450 mm
tepelný výkon.....14 kW
regulačný rozsah.....9-16 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla....248 mm
rozmer skla.............754 x 700 mm
Krbová vložka s terciálnym vzduchom,
s druhým plášťom na teplovzdušné rozovdy
a s možnosťou externého prívodu vzduchu.
Krbová vložka s terciálnym vzduchom,
s druhým plášťom na teplovzdušné rozvody
a možnosťou externého prívodu vzduchu.
Cena 2 048,40 €
Cena
2 276,40 €
KVR V T 900x450
KVR V T 900x700
tepelný výkon........14 kW
regulačný rozsah.....9-16 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla.... 248 mm
rozmer skla.....904 x 450 mm
tepelný výkon.....16 kW
regulačný rozsah......10-18 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla.... 248 mm
rozmer skla.......904 x 700 mm
Krbová vložka s terciárnym prívodom vzduchu
na horenie, s možnosťou externého prívodu a
napojenia ventilátora na nútený obeh
horúceho vzduchu do miestností.
Cena
2 124,00 €
Cena 2 451,60 €
KVR V T 1050x450
Cena
2 270,40 €
Krbová vložka s terciálnym vzduchom, s
druhým plášťom na teplovzdušné rozvody a s
možnosťou externého prívodu vzduchu.
KVR V T 1200x450
tepelný výkon.......16 kW
regulačný rozsah......12-20 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla.... 248 mm
rozmer skla...1054 x 450 mm
tepelný výkon.........18 kW
regulačný rozsah.........13-22 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla.... 248 mm
rozmer skla..............1204 x 450mm
Krbová vložka s terciálnym vzduchom, s
druhým plášťom na teplovzdušné rozvody a s
možnosťou napojenia na externý prívod
vzduchu.
Krbová vložka s terciárnym prívodom vzduchu
do spaľovania, automatickou reguláciou
procesu horenia a s možnosťou napojenia na
externý prívod vzduchu.
Cena
2 355,60 €
Krbové vložky výsuvné s obojstranným sklom
KVR V T 600x550 2D
KVR V T 900x700 2D
KVR V T 1050x450 2D
tepelný výkon.......8 kW
regulačný rozsah.......7-10 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla....... 198 mm
rozmer skla........568 x 490 mm
tepelný výkon........16 kW
regulačný rozsah.......10-18 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla... 248 mm
rozmer skla........904 x 700 mm
tepelný výkon....16 kW
regulačný rozsah.........12-20 kW
vonkajší Ø odťahového hrdla....... 248 mm
rozmer skla........1054 x 450 mm
Krbová vložka s obojstranným sklom a terciálnym
vzduchom s druhým plášťom na teplovzdušné
rozvody a s možnosťou externého prívodu
vzduchu.
Krbová vložka s obojstranným sklom a
terciálnym vzduchom, s plášťom na
teplovzdušné rozvody a s možnosťou pripojenia
externého prívodu vzduchu.
Krbová vložka s obojstranným presklením a
terciálnym vzduchom s druhým plášťom na
teplovzdušné rozvody a s možnosťou napojenia
na externý prívod vzduchu.
Cena 2 505,60 €
Cena 3 236,40 €
Cena 2 886,00 €
Termokrb EFFE
Termokrb EFFE+
Termokrb ELLE
Termokrb ELLE AC 12 kW + poistný systém
proti prehriatiu , 1,5 bar
Termokrb EFFE AC 12 kW poistný systém proti
prehriatiu, 1,5 bar
Termokrb EFFE + AC, 12 kW , 1,5 bar
Termokrb o výkone 12kW
( iné možné výkonové rady: 18, 24 alebo 30 kW)
Liatinové predné čelo so štrukturovaným lakom
Liatinové dvierka s rovným sklom
Sopúch na odvod spalín
Kompletná tepelná izolácia Termokrbu
V modeloch s označením AC - poistný systém
proti prehriatiu s chladiacim vinutím
Voliteľná zostava ARIA na automatickú
reguláciu prívodu vzduchu
Termokrb o výkone 12 kW
( iné možné výkonové rady: 18, 24 alebo 30 kW)
Liatinové predné čelo so štrukturovaným lakom
Liatinové dvierka so zaobleným sklom
Sopúch na odvod spalín
V modeloch označených AC poistný systém
proti prehriatiu skladajúci sa z chladiacého
vinutia a poistného termostatického ventilu STS
20
Voliteľná zostava ARIA na automatickú
reguláciu prívodu vzduchu
Termokrb o výkone 12 kW
( iné varianty : 18, 24 alebo 30 kW)
Liatinové predné čelo so štrukturovaným lakom
Liatinové dvierka so zaobleným sklom
Sopúch na odvod spalín
Kompletná tepelná izolácia Termokrbu
V modeloch s označením AC poistný systém
proti prehriatiu skladajúci sa z chladiaceho
vinutia a poistného termostatického ventilu
Voliteľná zostava ARIA na automatickú
reguláciu
Cena 1 957,20 €
Cena 1 706,40 €
TERMOKRBY
Cena 1 890,00 €
Download

Krbové Vložky