CLEAN
CAJKA
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Cenník- sacie motory pre profesionálne použitie
Vysvetlivky:
(16.7.2012)
-motory vytlačené hrubo sú štandardne na sklade, vytlačené tenko iba na objednávku
-dodávateľ môže dodať iný typ motora parametricky a cenovo príbuzný, ak to odberateľ
vopred neodmietne
-v prípade, že dodaný motor nevyhovuje (rozmerovo, parametricky), môže ho odberateľ
nepoužitý vrátiť alebo vymeniť za iný typ
-iné sacie motory na dopyt
Výmenu sacieho motora zverte odbornej dielni!
Motory s priamym chladením SYN
Kód
5052312
SY712030
SY712010
Kód
*HCX01-12Cup
Kód
SY712013Amsterd.101
SY712028
SY712011/7315S
SY712017/3118S
SY712015 Koala 103
SY712026
H
mm
156
120
130
H - mm
Fan
56
35
40
Ø - mm
Fan
106
144
144
H mm
Stator
30
25
30
H
mm
H – mm
Fan
Ø – mm
Fan
112
28 + 10
130
H
mm
156
151
156
164
164
190
H - mm Ø - mm
Fan
Fan
66
144
66
144
66
144
66
144
66
144
90
144
Volt
Watt
Stupne
230
230
230
1000
800
1000
2
1
1
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
//
230
1200
1
H mm
Stator
30
25
30
38
38
38
Volt
Watt
Stupne
230
230
230
230
230
230
800
1000
1000
1200
1000
1300
2
2
2
2
2
3
Cena €
bez DPH
66,80
59,80
58,50
Cena €
bez DPH
35,90
Cena €
bez DPH
63,00
56,30
63,50
72,00
65,30
81,00
CLEAN
CAJKA
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Motory s by-pass chladením a
perisférickým výstupom SYN
Kód
H
H - mm
mm
Fan
Ø - mm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
Cena €
bez DPH
3052321M
145
47
144
30
230
1000
1
69,50
SY711093
137
50
144
25
230
1000
1
57,60
3891SE/ SY711022
SY711251
(Kärcher, Numatic)
SY711235 (A40)
167
69
144
30
230
1000
2
162
69
144
30
230
1000
2
60,80
65,30
175
66,5
144
38
230
1000
2
62,60
3890SE /SY711095
SY711301 (A210)
175
180
69
66,5
144
144
38
43
230
230
1200
1200
2
2
62,60
67,50
SY711204
SY711177AU
SY711205
167
170
167
69
67
69
144
144
144
30
30
30
24
24
36
450
250
450
2
2
2
114,80
135,10
117,00
Volt
Watt
Stupne
230
230
24
36
1200
1400
500
550
3
3
3
3
Kód
SY711034
SY711359
SY711155/ 7323SA
SY711127/ 7319SA
H
mm
200
203
200
200
H - mm
Fan
92
92
92
92
Ø - mm
Fan
144
144
144
144
H mm
Stator
38
38
38
38
Cena €
bez DPH
92,10
99,50
134,00
136,20
CLEAN
CAJKA
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Motory s by-pass chladením a
tangenciálnym výstupom SYN
(bez alebo s nátrubkom na vstupe)
Kód
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
SY711302/7445SY
138
51
144
25
230
1000
1
Kód
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
9032322M
SY711315
SY711221
SY711316
SY711028
SY711208
SY711206/2472SR
169
171
182
179
182
169
169
71
77
77
71
77
72
72
144
144
144
144
144
144
144
30
30
38
38
38
30
30
230
230
230
230
230
24
36
550
1000
1000
1000
1200
500
500
2
2
2
2
2
2
2
Kód
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
198
198
192
199
95
95
92
96
144
144
144
144
38
38
38
38
24
36
230
230
500
600
1300
1400
3
3
3
3
SY711216
SY711217
9072313M
SY711358
Cena €
bez
DPH
62,60
Cena €
bez
DPH
86,80
69,80
74,30
73,80
78,30
114,80
117,00
Cena €
bez
DPH
130,50
132,80
101,10
99,90
H
mm
P
mm
Hmm
Fan
Ømm
Fan
H - mm
Stator
Volt
Watt
Stup
ne
Cena €
bez
DPH
SY711305
SY711306
S711308
SY711146
143
164
171
167
24
24
24
24
51
72
72
72
144
144
144
144
30
30
38
30
230
230
230
24
1000
550
1000
500
1
2
2
2
75,50
84,50
84,50
125,40
SY711166/2472
167
24
72
144
30
36
500
2
124,20
H
mm
P
mm
Hmm
Fan
Ømm
Fan
H – mm
Stator
Volt
Watt
Stup
ne
Cena €
bez
DPH
192
198
198
24
24
24
92
95
95
144
144
144
38
38
38
230
24
36
1200
500
600
3
3
3
Kód
Kód
SY711309
SY711154
SY711326
102,20
141,20
143,40
CLEAN
CAJKA
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Motory s priamym chladením AMETEK
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
153
66,5
143
38
230
1000
2
AS5N-4359601
063200314
063200016
063200020
063200172
H
mm
110
110
110
122
122
H Fan
mm
45
45
45
45
45
Ø - mm
Fan
132
132
132
132
132
063200085
063200114
129
129
45
52
064300028/ 314
064300008
064300015
064300035
124
124
124
124
45
45
45
45
Kód
AS5-4359501
Kód
šírka
Cena €
bez DPH
87,60
uhlíkov
Volt
Watt
Stupne
128
128
128
128
128
230
230
230
230
230
1000
900
1200
1200
1000
1
1
1
1
1
Cena €
bez DPH
66,60
52,80
65,40
66,60
66,60
132
132
128
128
230
230
1200
1200
1
1
69,90
69,90
140
140
140
140
128
128
128
128
230
230
230
230
1
1
1
1
1
1
1
1
106,00
112,10
119,90
126,90
300
400
600
900
Motory s by-pass chladením a
perisférickým výstupom AMETEK
Kód
H
mm
H Fan
mm
Ø
Fan
H
Stator
Volt
Watt
Stupne
Cena €
bez DPH
A39-2505145
A40-061300453
A210-2505450
168
176
181
66,5
66,5
66,5
144
144
144
30
38
40
230
230
230
800
1000
1200
2
2
2
85,20
85,20
92,10
SY711194
069103014
SY711130 (EMB)
171
171
171
67
67
67
144
144
144
30
30
30
230
12
12
250
200
2
2
2
103,60
155,20
121,50
Kód
H
mm
Hmm
Fan
Ø - mm
Fan
uhlíkov
Volt
Watt
Stupne
064200050
064200005
064200046
063700003 Kärch.
132
132
132
136
45
45
45
45
132/136
132/136
132/136
143/148
115
128
128
128
230
230
230
230
1000
1200
1200
1200
1
1
1
1
78,30
78,30
78,30
79,40
Domel 457.3.402
130
42
135
-
230
1200
1
69,00
šírka
Cena €
bez DPH
CLEAN
CAJKA
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Motory s by-pass chladením a tangenciálnym
výstupom AMETEK LAMB
(bez alebo s nátrubkom na vstupe)
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
Volt
Watt
Stupne
Cena €
bez DPH
166
175
199
199
69
69
92
92
144
144
144
143
24
36
36
24
300
510
550
650
2
2
3
3
207,60
207,60
215,50
231,50
Kód
H
mm
Hmm
Fan
Ømm
Fan
Volt
Watt
Stupne
117502-12
(117501-12)
224
87
182
230
1700
3
Kód
H
mm
H–
mm
Fan
Ø–
mm
Fan
Volt
Watt
Stupne
167
69
144
24
334
2
Kód
116157-00
116409-13
116513-13
116515-13
116157-21
Cena €
bez DPH
399,00
Cena €
bez DPH
221,70
Motory s by-pass chladením a perisférickým
výstupom AMETEK LAMB
Kód
116110-01
116555-13/18
116406-13/18
116514-13
116512-13
H
mm
Hmm
Fan
Ømm
Fan
169
166
175
198
198
69
69
69
92
92
144
144
144
144
144
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
230
24
36
24
36
1100
350
500
650
650
2
2
2
3
3
Cena €
bez DPH
186,70
239,10
186,70
231,50
267,80
CLEAN
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
CAJKA
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Motory s by-pass chladením a
perisférickým výstupom LAMB Acustek
(s nátrubkom na vstupe alebo bez)
Ømm
Fan
Cena €
bez DPH
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
25
24/36
370
1
172,90
144
25
36
-
2
223,60
Hmm
Fan
Ømm
Fan
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
Cena €
bez DPH
70
69
92
92
144
144
144
144
25
36
24
24
36
600
420
549
646
2
2
3
3
215,50
183,80
229,30
270,40
Kód
H
mm
Hmm
Fan
119652-29
167
52
119439-29
167
52
Kód
H
mm
119439-13
116599-18
116598-13
116596-13
175
167
198
198
144
25
Motory s by-pass chladením a
perisférickým výstupom WIRBEL
Kód
W11800
H
mm
H - mm
Fan
Ø - mm
Fan
240
104
190
H mm
Stator
Volt
Watt
Stupne
55
230
1320
3
Cena €
bez DPH
269,40
CLEAN
CAJKA
Príslušenstvo
Tesnenia motorov
Čajka
Nákladné nádražie 35
036 08 Martin
www.cajkaclean.sk
A
Foto
Kód
1
2502551
4
5
6
6
6
6
6
6
7
8
10
10
10
10
LE605
2502510
2502533
2502500
2502530
2502531
2502513
2502516
20080303
2502040
2502518
2502519
2502520
2502514
Sací motor
Kód
SYN.02
mm
-
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
ØB
mm
043/ 4 286 267, 4309 723
043/ 4 286 267
0905/ 659 727, 218 698
[email protected]
Cena
€
84
5
140
3
143
5
143
7,5
143
12
143
5
132
6
132
kryt vrtuľky
12
2,5
79
5
79
8
79
11
79
Adaptér vstupu
Popis
Adaptér vstupu
3,80
5,60
6,50
3,60
4,00
6,90
7,50
5,60
5,90
0,80
5,80
2,70
2,90
3,90
4,40
Motor s nátrubkom
Cena € bez DPH
8,30
Uhlíky motorov SYN, Ametek a ED
Kód
Popis
Cena €/ kus
20020010
20020009
SYN42009
SYN42015
SYN42011
053200185
Uhlík ED- 230 V, 6,3x11x43 mm
Uhlík ED 24 - 36 V , 6,3x11x31 mm
Uhlík SYN- 230 V, 6,3x11x43 mm
Uhlík SYN 24 - 36 V , 6,3x11x31 mm
SYN 24 - 36 V , 6,3x11x31 mm pre 711216 a 711217
Uhlík Ametek 230V pre 06420001 (cup dlhé BP chladenie)
3,90
6,30
5,60
6,90
6,90
19,80
053200210
Uhlík Ametek 230V pre 06320020, -85 (cup dlhé priame ch)
12,70
053200031
Uhlík Ametek 230V pre klasické motory (nie cup)
10,50
053200244
Uhlík Ametek 230V pre 06420050 (cup krátke BP chladenie)
19,80
Uhlíky motorov LAMB
Foto
Kód
Popis
33423-21
Uhlík Lamb pre 24 V motory (čierny)
11,30
053200182.00
Uhlík Lamb pre 230 V motory (hnedý)
16,10
33423-19
Uhlík Lamb pre 36 V motory (zelený)
21,30
Cena €/ kus
Download

Katalóg a cenník sacích motorov