Download

Stavať budovy tam, kde sa zosúva pôda, má byť