Cenník 2014
Platný od 1. 1. 2014
Ceny sú v EUR bez DPH
Budeme spokojní,
až keď budete spokojní Vy.
Našim prvoradým cieľom je podporovať Vás dobre
premyslenými riešeniami. Tak, aby ste sa na rozsiahle
spektrum produktov Reflex a náš servis mohli vždy
spoľahnúť. Postaráme sa o to, aby rozhodnutie pre značku
Reflex bolo z každého pohľadu správnou voľbou. Od
technickej podpory a poradenstva, cez projektovanie,
realizáciu až po dlhodobú bezproblémovú prevádzku.
Naše motto „Thinking solutions“ vyjadruje vysoký dôraz,
ktorý kladieme na „Premyslené riešenia“. Sú to riešenia,
ktoré vznikajú vďaka našim technickým vedomostiam
a na základe dlhoročných skúsenosti a blízkosti k praxi.
„Thinking solutions“ Vás vždy posunú vpred.
2
Obsah
Expanzné nádoby
Staráme sa o to, aby všetko do seba zapadlo
Vykurovanie, chladenie, ohrev vody... Požiadavky kladené na
komponenty sú rozsiahle a často aj veľmi rôznorodé. Reflex
Vám ponúka v každej situácií to správne riešenie „šité na
mieru“. Môžete si byť istí, že s našou značkou sa stávate
fungujúcou súčasťou technologického celku.
Akumulačné
zásobníky &
Výmenníky
tepla
Spektrum
Reflex
Odplyňovacie
systémy &
Separátory
7
8
8
9
10
11
12
13
Expanzné nádoby pre sústavy pitnej vody,
úžitkovej vody a zvyšovania tlaku vody
Refix DD (vrátane príslušenstva)
15–16
Refix DT
17–18
Refix DE
20–21
Refix DC
24
Refix HW
25
Expanzné automaty
Expanzné
nádoby
Servis
Expanzné nádoby pre vykurovacie
a chladiace sústavy
Reflex N
Reflex F
Reflex C
Reflex G
Reflex S
Reflex V
Reflex ZLS
Reflex príslušenstvo
Kompresorové prevedenie
Reflexomat (vrátane príslušenstva) 30–36
Čerpadlové prevedenie
Variomat (vrátane príslušenstva)
37–42
Variomat Giga (vrátane príslušenstva)43–46
Expanzné
automaty
Doplňovacie
systémy &
Technológia
úpravy vody
V tomto cenníku je zahrnutý aktuálny výrobný program Reflex
(stav ku 01/2014). Cenník Vás poinformuje nielen o cenách,
ale aj o základných technických parametroch našich produktov.
Všetky uvedené ceny sú odporúčané brutto bez DPH. Uvedené
hmotnosti produktov sú netto. Zmeny a chyby sú vyhradené.
Pri uzatváraní kúpnych zmlúv na tovar uvedený v tomto
cenníku platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete
na konci cenníka.
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Fillset
Fillcontrol
Reglyk
Fillsoft (vrátane príslušenstva)
49
50–51
51
52
Odplyňovacie systémy & Separátory
Servitec
Exvoid
Exdirt
Extwin
Odkaľovacie nádoby, príslušenstvo
Odvzdušňovacie nádoby
Uvoľňovacie nádoby
54–55
57–59
60–62
63–64
65
66
66
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Storatherm akumulačný zásobník ÚK
68
Storatherm akumulačný zásobník ÚK
s rúrovým zásobníkom
69–70
Príslušenstvo pre akumulačné zásobníky
71
Storatherm akumulačný zásobník TÚV
72
Storatherm zásobníkový ohrievač TÚV 73–76
Longtherm
77–80
Príslušenstvo pre výmenníky tepla
81–82
Recon akumulačný zásobník ÚK a TÚV
85
Servis
Reflex servis 88
3
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Zmena obchodných názvov:
‘reflex‘ Reflex ‘servitec‘ Servitec
‘refix‘
Refix
‘extop‘
Exvoid T
‘exair‘
Exvoid
‘reflexomat‘
Reflexomat
‘exdirt‘
Exdirt
‘minimat‘
Reflexomat Compact
‘extwin‘
Extwin
‘variomat‘
Variomat
‘exiso‘
Exiso
‘gigamat‘
Variomat Giga
‘Pufferspeicher‘
Storatherm
‘fillset‘
Fillset
Storatherm F
‘fillcontrol‘
Fillcontrol Plus Compact
Storatherm Combi
‘magcontrol‘
Fillcontrol Plus Storatherm Aqua
‘control P‘
Fillcontrol Auto
Storatherm Aqua Solar
‘fillsoft‘
Fillsoft
Storatherm Aqua Compact
‘softmix‘
Softmix
Longtherm
4
Nový produkt:
Reflex Control Basic/Touch
5
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex
• sústava s obehovým čerpadlom
• expanzná nádoba inštalovaná
na vratnom potrubí
tV
PAZ+
tR
pSV
pst, H
pe
pF, pa
p0
PAZ
Definícia podľa DIN EN 12828 po vzore DIN 4807 T1/T2 na príklade vykurovacej
sústavy s jednou expanznou nádobou
Tlaky a objemy na príklade tlakovej expanznej nádoby
pF
plniaci tlak
pa
počiatočný tlak
p0
minimálny prevádzkový tlak
PAZ
= pretlak plynu v exp. nádobe
= DBmin minimálny prevádzkový tlak
pst
statický tlak
6
0,2
bar
Dovolený prevádzkový tlak
nesmie byť prekročený
v žiadnom mieste sústavy
DBmax potrebný DIN EN 12828
v prípade výkonu jednotlivých
kotlov
> 300 kW
Tlak v sústave
pri najvyššej teplote
Ve Expanzný objem
konečný tlak
VV Vodná
predloha
pe
Potrebné hodnoty udržovania
tlaku = hladiny tlakov
= DBmax obmedzovač tlaku
+
≥ 0,3 bar
PAZ
Uzatváracia diferencia
podľa TRD 721 = ASV
otvárací tlak poistného ventila
+ pD
pSV
≥ 0,2 bar
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Tlak v sústave
pri plniacej teplote
Tlak v sústave
pri najnižšej teplote
Minimálny tlak v sústave pre zabránenie
- vzniku podtlaku
- odparovaniu
- kavitácii
Tlak vodného stĺpca odpovedajúci
statickej výške
prevádzkový tlakový
rozsah
=potrebné hodnoty
udržovania tlaku medzi
pa a pe
Vodná predloha V V
slúži k pokrytiu drobných
únikov vody zo sústavy
DBmin Podľa DIN EN 12828
je pre zaistenie p0 v teplovodných sústavách odporúčané
automatické doplňovacie
zariadenie, optimálne
použitie obmedzovača
minimálneho tlaku
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex N a NG
• pre vykurovacie a chladiace sústavy
• so závitovým pripojením
• šedé a biele prevedenie
• dovolená prevádzková teplota
membrány 70 ºC
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
ØD
ØD
H
H
3 bar
Typ
3 bar /120 °C
H
A
35 – 140 Litrov
Obj. číslo
šedá
biela
Cena
€
Tovarová Počet na Hmotnosť Ø D
skupina palete
(kg)
(mm)
NG 8
NG 12
NG 18
NG 25
NG 35
8202505
8203306
8204305
8206305
8208405
7202805
7203505
7204405
7206405
7208505
38,00
40,00
42,00
45,00
48,00
10
10
10
10
10
96
72
56
42
24
1,9
2,2
2,9
3,6
5,0
NG 50
NG 80
NG 100
NG 140
8001105
8001205
8001405
8001605
7001106
7001305
-
74,00
106,00
126,00
194,00
11
11
11
11
24
12
10
8
9,6
13,3
15,8
19,9
H
A
h
A
8 – 25 Litrov
ØD
ØD
A
h
h
300 – 1000 Litrov
200 – 250 Litrov
H
(mm)
h
(mm)
A
206
280
280
280
354
286
275
345
465
460
–
–
–
–
130
R¾
R¾
R¾
R¾
R¾
Pretlak
vzduchu
(bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
409
480
480
480
495
565
670
912
175
175
175
175
R¾
R1
R1
R1
1,5
1,5
1,5
1,5
H
(mm)
h
(mm)
A
6 bar
Vn objem nádoby v litroch
Typ
6 bar /120 °C
Obj. číslo
šedá
biela
NG 8
NG 12
NG 18
NG 25
NG 35
NG 50
NG 80
NG 100
NG 140
8230100 7230107
8240100 7240107
8250100 7250107
8260100 7260107
8270100 7270107
8001011 7001100
8001211 7001300
8001411 7001500
8001611 7001700
N 200
N 250
N 300
N 400
N 500
N 600
N 800
N 1000
8213300
8214300
8215300
8218000
8218300
8218400
8218500
8218600
–
–
–
–
–
–
–
–
Cena
€
Tovarová Počet na Hmotnosť Ø D
skupina palete
(kg)
(mm)
38,00
40,00
42,00
45,00
48,00
82,00
112,00
142,00
230,00
10
10
10
10
10
11
11
11
11
96
72
56
42
24
24
12
10
6
1,9
2,2
2,9
3,6
5,0
9,6
13,3
15,8
19,9
206
280
280
280
354
409
480
480
480
286
275
345
465
460
495
565
670
912
–
–
–
–
130
175
175
175
175
R¾
R¾
R¾
R¾
R¾
R¾
R1
R1
R1
Pretlak
vzduchu
(bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
290,00
310,00
370,00
550,00
670,00
900,00
1 260,00
1 630,00
18
18
18
18
18
18
18
18
4
4
–
–
–
–
–
–
22,0
24,7
27,0
47,0
52,0
66,0
96,0
118,0
634
634
634
740
740
740
740
740
760
890
1060
1070
1290
1530
1995
2410
205
205
235
245
245
245
245
245
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vn objem nádoby v litroch
7
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex F
B
• pre vykurovacie a chladiace sústavy
• ploché nádoby v bielom prevedení
• dovolená prevádzková teplota membrány 70 ºC
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
T
H
B
H
H
3 bar
A
8 Litrov
Typ
3 bar /120 °C
Obj. číslo
biela
Cena
€
F8
F 12
F 15
F 18
F 24
9600011
9600030
9600040
9600000
9600010
100,00
116,00
126,00
140,00
172,00
Tovarová Počet na Hmotnosť
skupina
palete
(kg)
15
15
15
15
15
54
36
36
28
25
T
H
A
12–24 Litrov
H
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
A
389
444
444
444
444
389
350
350
350
350
88
108
134
158
180
G
G½
G¾
G¾
G¾
6,3
7,7
8,2
8,7
9,4
Pretlak
vzduchu
(bar)
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
Vn objem nádoby v litroch
Reflex C
ØD
• pre vykurovacie a chladiace sústavy
• vhodné aj pre nemrznúce zmesi do koncentrácie 50%
• s upevňovacou konzolou pre jednoduchú montáž
• butylová membrána podľa DIN EN 13831,
dovolená prevádzková teplota membrány 70 ºC
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
T
H
3 bar
A
Typ
3 bar /120 °C
Obj. číslo
šedá
Cena
€
Tovarová
skupina
C8
C 12
C 18
C 25
C 35
C 50
C 80
8280000
8280100
8280200
8280300
8280400
8280500
8280600
58,00
74,00
84,00
94,00
116,00
150,00
190,00
17
17
17
17
17
17
17
Vn objem nádoby v litroch
8
Počet Hmotnosť Ø D
na
(kg)
(mm)
palete
96
2,8
280
60
3,2
354
42
4,7
354
42
5,5
409
24
7,3
480
20
8,1
480
8
14,5
634
B
H
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
A
287
362
362
419
457
457
612
163
168
222
239
240
318
325
52
64
76
93
97
125
135
G½
G½
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
A
Pretlak
vzduchu
(bar)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex G
• pre vykurovacie a chladiace sústavy
• do 1000 l/Ø 740mm so závitovým pripojením
• od 1000 l/Ø 1000mm s prírubovým pripojením DN 65
• vymeniteľný vak
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• s revíznym otvorom
• vrátane manometra na strane vzduchu
• manometer a vzduchový ventil chránený kovovým držiakom
• dovolená prevádzková teplota vaku 70 ºC
ØD
ØD
ØD
H
H
h
A
h
6 bar
100 – 500 Litrov
10 bar
H
A
A
h
600 – 1000 Litrov
Ø 740
1000 – 5000 Litrov
Ø 1000
Typ
6 bar /120 °C
Obj. číslo
šedá
Cena
€
Tovarová
skupina
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
G 400
G 500
G 600
G 800
G 1000 Ø 740
8521605
8521705
8522605
8523610
8546605
1 470,00
1 730,00
2 050,00
2 270,00
2 700,00
21
21
21
21
21
43,0
51,0
66,0
94,0
150,0
740
740
740
740
740
1253
1473
1718
2183
2593
146
146
146
146
146
G1
G1
G1
G1
G1
Pretlak
vzduchu
(bar)
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
G 1000 Ø 1000
G 1500
G 2000
G 3000
G 4000
G 5000
8524605
8526605
8527605
8544605
8529605
8530605
3 380,00
4 360,00
6 670,00
9 080,00
10 550,00
11 900,00
22
22
22
22
22
22
228,0
280,0
250,0
620,0
770,0
849,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
1973
1971
2431
2480
3053
3588
307
305
305
334
334
334
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Typ
10 bar /120 °C
Obj. číslo
šedá
Cena
€
Tovarová
skupina
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
G 100
G 200
G 300
G 400
G 500
G 600
G 800
G 1000 Ø 740
8518000
8518100
8518200
8521005
8521006
8522006
8523005
8546005
740,00
940,00
1 400,00
1 990,00
2 150,00
2 600,00
3 000,00
3 460,00
21
21
21
21
21
21
21
21
14,9
33,4
34,6
51,0
57,1
118,0
166,0
174,0
480
634
634
740
740
740
740
740
856
972
1273
1245
1475
1859
2324
2604
153
144
144
133
133
263
263
263
G1
G1¼
G1¼
G1¼
G1¼
G1½
G1½
G1½
Pretlak
vzduchu
(bar)
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
G 1000 Ø 1000
G 1500
G 2000
G 3000
G 4000
G 5000
8524005
8526005
8527005
8544005
8529005
8530005
4 050,00
4 990,00
7 700,00
11 450,00
12 600,00
13 750,00
22
22
22
22
22
22
335,0
390,0
485,0
830,0
1064,0
1274,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2001
1991
2451
2532
3107
3642
286
291
291
320
320
320
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Vn objem nádoby v litroch
Špeciálne prevedenie na vyžiadanie
• od 1000 l/Ø 1000mm s nátrubkom pre MBM II signalizáciu netesnosti vaku
• >10 bar na vyžiadanie
9
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex S
Reflex S inštalovaná v solárnej sústave
Poznámky pre prax
Reflex S
• Obehové čerpadlo a expanzná nádoba Reflex S sú kvôli
menšiemu teplotnému zaťaženiu inštalované na vratnom potrubí solárnej sústavy. Preto je v tomto prípade expanzná nádoba na výtlačnej strane čerpadla. Preto je pri stanovení hodnoty
pretlaku plynu p0 v nádobe nutné počítať s tlakom čerpadla.
• Inštalovaním oddeľovacej nádoby Reflex V je zaistené, že do
expanznej nádoby sa nebude dostávať voda s vyššou teplotou
ako je 70°C.
Oddeľovacia
nádoba Reflex V
• pre solárne, vykurovacie a chladiace sústavy
• vhodné aj pre nemrznúce zmesi do koncentrácie 50 %
• so závitovým pripojením
• dovolená prevádzková teplota vaku 70 ºC
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• do 33 l biele prevedenie, od 50 l šedé prevedenie
ØD
ØD
ØD
H
H
10 bar
Obj. číslo
šedá
biela
10
50 – 250 Litrov
Tovarová Počet na Hmotnosť Ø D
skupina palete
(kg)
(mm)
h
300 – 600 Litrov
S2
S8
S 12
S 18
S 25
S 33
8707700
703900
8
8704000
8704100
8704200
8706200
–
9702600
9702700
9702800
9702900
9706300
70,00
76,00
80,00
88,00
108,00
150,00
14
14
14
14
14
14
280
96
72
56
42
24
1,0
2,5
2,7
3,2
4,5
6,3
132
206
280
280
280
354
260
316
300
374
496
455
–
–
–
–
–
–
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
Pretlak
vzduchu
(bar)
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
S 50
S 80
S 100
S 140
S 200
S 250
S 300
S 400
S 500
S 600
8209500
8210300
8210500
8211500
8213400
8214400
8215400
8219000
8219100
8219200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
350,00
470,00
500,00
790,00
840,00
930,00
1 020,00
1 470,00
1 600,00
1 940,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
12
10
6
–
–
–
–
–
–
9,5
14,6
15,5
17,4
35,6
40,8
47,0
61,0
72,0
87,0
409
480
480
480
634
634
634
740
740
740
469
538
644
941
758
888
1092
1102
1321
1559
158
166
166
210
205
205
235
245
245
245
R¾
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Vn objem nádoby v litroch
Cena
€
A
h
A
20 – 33 Litrov
Typ
10 bar /120 °C
H
A
H
(mm)
h
(mm)
A
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex V - oddeľovacie nádoby
• pre sústavy s teplotou spiatočky > 70 ºC alebo sústavy s teplotou spiatočky ≤ 0 ºC
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• použiteľné ako vyrovnávacia nádoba (zásobník)
ØD
ØD
ØD
H
H
10 bar
A
6 – 20 Litrov
6 bar
ØD
ØD
ØD
H
H
A
h
h
A
40 Litrov
60 – 350 Litrov
H
h
A
500 – 750 Litrov
H
h
A
1000 – 2000 Litrov
h
A
3000 – 5000 Litrov
Typ
10 bar /120 °C
V6
V 12
V 20
V 40
V 60
V 200
V 300
V 350
V 1000
V 1500
V 2000
V 3000
V 4000
V 5000
Obj. číslo
šedá
8403100
8403200
8402000
8403400
8402600
8701800
8701900
8702400
8400205
8400305
8400405
8400505
8400605
8400705
Cena
€
200,00
250,00
300,00
400,00
450,00
860,00
990,00
1 360,00
3 420,00
4 010,00
5 630,00
9 120,00
10 030,00
11 100,00
Tovarová
skupina
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Počet na
palete
96
72
42
18
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hmotnosť
(kg)
2,0
3,0
4,0
7,8
23,0
43,0
48,0
51,0
560,0
780,0
940,0
1405,0
1930,0
2015,0
ØD
(mm)
206
280
280
409
409
634
634
640
1000
1200
1200
1500
1500
1500
H
(mm)
244
287
360
562
732
901
1201
1341
2055
2045
2055
2598
3178
3173
h
(mm)
–
–
–
113
172
142
142
210
286
284
284
313
313
313
Typ
6 bar /120 °C
V 500
V 750
V 1000
V 1500
V 2000
V 3000
V 4000
V 5000
Obj. číslo
šedá
8852800
8851800
8851905
8852305
8852405
8852505
8853405
8854805
Cena
€
1 660,00
2 110,00
2 820,00
3 480,00
4 990,00
8 380,00
9 360,00
10 350,00
Tovarová
skupina
24
24
24
24
24
24
24
24
Počet na
palete
–
–
–
–
–
–
–
–
Hmotnosť
(kg)
160,0
205,0
310,0
445,0
545,0
775,0
1060,0
1095,0
ØD
(mm)
750
750
1000
1200
1200
1500
1500
1500
H
(mm)
1652
2323
2020
2020
2478
2556
3131
3666
h
(mm)
210
210
305
305
305
340
340
340
A
R¾
R¾
R¾
R1
R1
DN 40/PN 16
DN 40/PN 16
DN 40/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
A
DN 40/PN 6
DN 40/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
DN 65/PN 6
Vn objem nádoby v litroch
Špeciálne prevedenie na vyžiadanie, pozri tiež str. 85 (atyp nádoby Recon)
• >10 bar na vyžiadanie
11
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Pozinkované nádoby – sústavy úžitkovej vody
Refix ZLS 10 bar
10 bar
• nádoba určená pre úžitkovú vodu a zavlažovacie systémy
• vonkajšie aj vnútorné pozinkovanie
• max. pracovná teplota 95°C
Typ
10 bar /95 °C
ZLS 80
ZLS 100
ZLS 150
ZLS 200
ZLS 300
ZLS 400
ZLS 500
ZLS 600
Obj. číslo
7874000
7874100
7874200
7874300
7874400
7874500
7874600
7874700
Vn objem nádoby v litroch
12
Cena
€
300,00
320,00
390,00
400,00
1 050,00
1 950,00
2 200,00
2 500,00
Tovarová
skupina
29
29
29
29
29
29
29
29
A
B
G1
G1
G1
G1
DN65
DN65
DN65
DN65
G1"
G1 1/4
G1 1/4
G1 1/4
–
–
–
–
ØD
(mm)
409
409
480
480
634
634
634
740
H
(mm)
795
950
1020
1374
1369
1691
2013
1950
h
(mm)
98
98
91
91
102
102
102
229
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Reflex montážne konzoly
• Viacúčelová konzola pre expanzné nádoby Reflex KM 8-25 l
s viacerými pripojovacími miestami
Obj. číslo: 7612000
Cena:
30,00 €
Pripojenie pre plnenie
Rp ½
95
Pripojenie
manometra Rp
Pripojenie
pre odvzdušnenie Rp
95
TS 75
DN 32
Pripojenie pre expanz.
potrubie Rp ¾
210
280
Pripojenie
exp. nádoby Rp ¾
30
30
• Konzola s páskou pre expanzné nádoby Reflex KS 8-25 l
pre jednoduchú montáž
Obj. číslo: 7611000
Cena:
10,00 €
TS 75
Signalizácia netesnosti vaku MBM II
• signalizácia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G od 60 l
• pozostáva z elektródového relé a elektródy
• napájanie 230 V / 50Hz
• beznapäťový výstup (prepínací kontakt)
• dodávka len ako komplet s expanznou nádobou
• zariadenie si vyžaduje sprevádzkovanie autorizovaným servisom Reflex
Obj. číslo: 7857700
Cena:
450,00 €
TS 86
FK guľový kohút prírubový
• bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanzných nádob Reflex
FK
FK
FK
FK
FK
Typ
40/16
50/16
65/16
80/16
100/16
Obj. číslo
3010707
3010708
3010709
3010710
3010711
Cena €
205,00
220,00
295,00
350,00
520,00
Tovarová skupina
80
80
80
80
80
MK guľový kohút so zaistením
• bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanzných nádob Reflex
• s vypúšťaním na strane nádoby
• podľa STN EN 12828
• PN10 / 120 °C
Typ
MK 3/4"
MK 1“
MK 5/4“
MK 6/4“
MK 2“
Obj. číslo
7613000
7613100
6830300
6830400
6830500
Cena €
30,00
50,00
80,00
100,00
120,00
Tovarová skupina
84
84
80
80
80
13
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby – návrh
Tabuľka pre rýchly návrh expanzných nádob reflex N a reflex S
Vykurovacia sústava: Vykurovacie telesá: 70/50°C
Doskové radiátory
Presný postup výpočtu nájdete v našich technických podkladov, príp. návrh vykonajte pomocou výpočtového programu
na našom CD alebo požiadajte naše technické oddelenie na www.reflexsk.sk
Poistný
ventil psv
Pretlak
plynu 0,5
v EN po
10
14
24
37
55
80
130
160
Výkon
220
kW
320
400
480
640
800
960
1280
1600
2,5
Vn
3,0
1,0
1,5
litre
0,5
1,0
4
6
11
21
34
55
85
110
150
210
270
320
430
530
640
850
1070
4
11
19
24
30
41
60
75
90
120
150
180
240
300
8
12
18
25
35
50
80
100
140
200
250
300
400
500
600
800
1000
11
18
29
44
65
90
150
180
260
370
460
550
730
910
1100
1460
1830
7
11
18
30
47
70
110
140
190
270
340
410
550
690
820
1100
1370
Vn
1,5
1,8
litre
4,0
1,5
2,0
3
8
7
4
4
12
11
6
8
2
18
19
11
16
8
25
32
21
27
16
33
49
34
44
27
50 70
55
75
37 80 110 85
90
46 100 140 110
130 65 140 200 150
180 90 200 280 210
230 120 250 360 270
270 140 300 430 320
370 190 400 570 430
460 230 500 710 530
550 280 600 850 640
730 370 800 1140 850
910 460 1000 1420 1070
Vn
2,5
5,0
Vn
3,0
litre
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
litre
1
1
4
10
18
4
32
10
55
17
70
20
100 29
140 41
180 50
210 60
280 80
360 100
430 120
570 160
710 200
8
12
18
25
33
50
80
100
140
200
250
300
400
500
600
800
1000
8
12
20
32
50
75
120
150
200
290
360
440
580
730
870
1160
1460
5
8
14
24
38
60
95
120
160
230
290
350
470
580
700
930
1160
2
8
3
12
7
1
18
15
6
25
25
13
1
33
41
24
6
50
70
46
17
80
90 60
17 100
120 80
24 140
170 120 34 200
220 150 42 250
260 170 50 300
350 230 70 400
440 290 85 500
520 30 100 600
700 470 140 800
870 580 170 1000
Naše odoporúčanie:
• otvárací pretlak poistného ventilu voľte dostatočne veľký: pSV ≥ p0 + 1,5 bar
• ak je to možné, pridajte pri výpočte pretlaku plynu v nádobe 0,2 baru: p0 ≥
H [m]
+ 0,2 bar
10
• kvôli potrebnému tlaku na saní obehového čerpadla a rovnako pri nástrešnom prevedení kotolne nastavte pretlak plynu
v nádobe minimálne na 1 bar: p0 ≥ 1 bar
• po nastavení pretlaku plynu v nádobe, ju pripojte na systém, naplňte systém vodou, odvzdušnite a v studenom stave pridajte
na strane vody minimálne 0,3 baru nad nastavený pretlak plynu: pF ≥ p0 + 0,3 bar
14
Expanzné nádoby
Komplexné riešenie: Montáž expanznej nádoby Refix DD
s armatúrou Flowjet je správna voľba podľa DIN. Uzavierateľnosť,
možnosť vypúšťania a prietočnosť Refixu je tým zaručená.
Expanzné nádoby
Refix
Poznámky pre prax
• Tlak plynu v expanzných nádobách Refix sa nastavuje
pred pripojením na rozvod vody na hodnotu o 0,2 – 1
bar nižšiu, než je nastavený tlak na redukčnom ventile.
Kritériá
• Pri zapnutí alebo vypnutí čerpadla sa nesmie rýchlosť
prúdenia v prívodnom potrubí zmeniť viac ako o 0,15
m/s a pri vypnutí všetkých čerpadiel o viac ako 0,5 m/s.
• Pri prevádzke všetkých čerpadiel nesmie min. tlak v sieti pmin poklesnúť viac ako o 50% a musí byť najmenej
1 bar.
Refix DD
8 - 25 Litrov
• pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody
a ohrev pitnej vody
• prietočné, bez uzatváracej armatúry
• vak podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W 270
• konštrukcia a skúšky podľa DIN 4807 T5,
DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• vonkajšia a vnútorná úprava podľa KWT-A
• plniaci tlak plynu z výroby 4,0 bar
• biele a zelené prevedenie
ØD
H
H
A
A
10 bar
ACS
25 bar
33 Litrov s upevňovacími závesmi
(pohľad zo zadu)
ØD
T-kus Rp ¾ vrátane
(pre DD 8 - 33 l)
Typ
10 bar /70 °C
DD 21)
DD 8
DD 12
DD 18
DD 25
DD 33
Obj. číslo
zelená
biela
7381500
–
7308000 7307700
7308200 7307800
7308300 7307900
7308400 7380400
7380700 7380800
Cena
€
58,00
66,00
76,00
86,00
100,00
120,00
Tovarová
skupina
48
48
48
48
48
48
Počet na
palete
288
96
72
56
42
24
Hmotnosť
(kg)
1,0
1,7
2,0
2,5
3,3
5,8
D
(mm)
132
206
280
280
280
354
H
(mm)
269
330
318
387
507
468
Typ
25 bar /70 °C
DD 8
Obj. číslo
zelená
biela
7290200 7290300
Cena
€
136,00
Tovarová
skupina
48
Počet na
palete
60
Hmotnosť
(kg)
3,2
D
(mm)
206
H
(mm)
336
Vn objem nádoby v litroch
1)
A
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
A
G¾
dodávané bez T-kusu
15
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Flowjet ¾“ – prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním
• bezpečnostná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre Refix DD
podľa DIN 4807 T5
• dovolený prevádzkový pretlak 16 bar
• dovolená prevádzková teplota 70 °C
• pripojenie G ¾“
• možná kombinácia tiež s T-kusom > Rp 3/4“
Obj. číslo: 9116799
Cena:
26,00 €
TS 85
Konzola s páskou
• konzola s páskou pre expanzné nádoby Reflex 8 – 25 l
• jednoduchá montáž
Obj. číslo: 7611000
Cena:
10,00 €
TS 75
AG pripojovacia sada s guľovým kohútom so zaistením
• pre jednoduchú montáž a údržbu expanzných nádob Reflex
• vrátane pripojovacieho oblúku a uzatváracej armatúry so zaistením
• s vypúšťacím kohútom G ½“ a hadicovým nátrubkom
• podľa STN EN 12828
• PN16 / 120 °C
• vrátane šróbenia
• vhodné najmä pre expanzné nádoby Reflex G 100 – 1000 l (Ø 740 mm)
Typ
AG 1"
AG 5/4"
AG 6/4"
Obj. číslo
9119204
9119205
9119206
Cena €
70,00
90,00
110,00
Tovarová skupina
80
80
80
Digitálny tlakomer MD
• merací rozsah do 9 bar
• zobrazovanie tlaku v baroch, psi
Obj. číslo: 9119198
16
Cena:
30,00 €
TS 86
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix DT
• pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody a ohrev pitnej vody
• variant pripojenia flowjet 5/4“ ( DT 60 – 500 l ) alebo variant prírubový DUO
• vymeniteľný butylový vak podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W 270
• konštrukcia a skúšky podľa DIN 4807 T5,
DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• vonkajšia a vnútorná úprava podľa KWT-A
• plniaci tlak plynu z výroby 4,0 bar
H
• zelené prevedenie
• vrátane manometra
• manometer a vzduchový ventil chránený kovovým držiakom
ØD
ØD
H
h
h
10 bar
60 – 500 Litrov
(s Flowjetom)
Typ
10 bar /70 °C
DT 60
DT 80
DT 100
DT 200
DT 300
DT 400
DT 500
DT 600
DT 800
DT 1000 Ø 740
DT 1000 Ø 1000
DT 1500
DT 2000
DT 3000
Pripojenie
600 – 1000 (Ø 740) Litrov
Obj. číslo
zelená
Cena
€
Tovarová
skupina
Hmotnosť
kg
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
Flowjet RP 1 ¼
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
7309000
7309100
7365000
7335705
7335805
7309200
7365400
7365405
7365406
7309300
7365100
7365105
7365106
7309400
7365200
7336305
7336405
7319305
7365500
7336505
7336605
7309500
7365300
7365307
7365305
7365600
7336705
7336806
7365700
7336905
7337006
7365800
7337105
7337205
630,00
670,00
700,00
720,00
760,00
770,00
790,00
820,00
850,00
1 070,00
1 110,00
1 140,00
1 180,00
1 300,00
1 350,00
1 380,00
1 420,00
1 590,00
1 630,00
1 670,00
1 700,00
1 730,00
1 760,00
1 800,00
1 830,00
3 260,00
3 290,00
3 320,00
3 820,00
3 850,00
3 900,00
4 280,00
4 310,00
4 350,00
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
15,0
16,5
23,0
24,0
26,0
18,6
26,0
27,0
28,0
37,0
53,0
54,0
57,0
43,5
59,0
60,0
63,0
73,0
79,0
80,0
83,0
69,0
85,0
86,0
89,0
164,0
165,0
177,4
204,0
205,0
208,0
244,0
245,0
248,0
409
480
480
480
480
480
480
480
480
635
635
635
635
635
635
635
635
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
766
750
750
750
750
856
856
856
856
975
975
975
975
1275
1275
1275
1275
1245
1245
1245
1245
1475
1475
1475
1475
1860
1860
1860
2325
2325
2325
2604
2604
2604
80
65
100
110
115
65
100
110
115
80
105
115
120
80
105
115
120
70
95
105
110
70
90
100
110
235
235
235
235
235
235
235
235
235
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
7320105
7337305
7337405
7320305
7337505
7337605
7320505
7337705
7337805
7320705
7337905
7338005
4 500,00
4 530,00
4 600,00
5 550,00
5 600,00
5 640,00
7 560,00
7 620,00
7 660,00
13 120,00
13 180,00
13 230,00
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
386,2
386,2
386,2
502,4
502,4
502,4
686,5
686,5
686,5
1054,0
1057,0
1057,0
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2450
2450
2450
2520
2520
2520
160
150
140
160
150
140
160
150
140
190
180
170
Vn objem nádoby v litroch
17
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix DT (pokračovanie)
ØD
ØD
H
H
h
16 bar
A
1000 (Ø 1000) – 2000
Litrov
Typ
16 bar /70 °C
DT 80
DT 100
DT 200
DT 300
DT 400
DT 500
DT 600
DT 800
DT 1000 Ø 740
DT 1000 Ø 1000
DT 1500
DT 2000
DT 3000
Pripojenie
h
A
3000 Litrov
Obj. číslo
zelená
Cena
€
Tovarová
skupina
Hmotnosť
kg
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
Flowjet RP 1 ¼
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
7316005
7370000
7310306
7310307
7365408
7370100
7370101
7370102
7365108
7370200
7370205
7370206
7319205
7370300
7314205
7314206
7370400
7339006
7339005
7370500
7370507
7370505
7370600
7339105
7339205
7370700
7339305
7339406
7370800
7339505
7339605
1 550,00
1 590,00
1 620,00
1 660,00
1 690,00
1 730,00
1 780,00
1 800,00
1 990,00
2 010,00
2 050,00
2 080,00
2 630,00
2 660,00
2 690,00
2 720,00
3 120,00
3 160,00
3 190,00
3 330,00
3 370,00
3 400,00
3 870,00
3 910,00
3 940,00
3 820,00
3 850,00
3 900,00
5 800,00
5 850,00
5 880,00
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
27,0
32,0
33,0
35,0
29,0
34,0
35,0
37,0
55,0
61,0
62,0
65,0
64,0
70,0
71,0
74,0
113,0
119,0
122,0
130,0
131,0
134,0
174,0
175,0
178,0
224,0
225,0
228,0
259,0
260,0
263,0
480
480
480
480
480
480
480
480
634
634
634
634
634
634
634
634
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
750
750
750
750
835
835
835
835
975
975
975
975
1275
1275
1275
1275
1395
1395
1395
1615
1615
1615
1860
1860
1860
2325
2325
2325
2604
2604
2604
65
100
110
115
65
100
110
115
80
105
115
120
80
105
115
120
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
7320205
7339705
7339805
7320405
7339905
7340005
7320605
7340105
7340205
7320805
7340305
7340405
6 020,00
6 290,00
6 350,00
8 410,00
8 450,00
8 490,00
10 270,00
10 310,00
10 340,00
15 660,00
15 700,00
15 750,00
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
488,0
488,0
488,0
630,0
630,0
630,0
850,0
850,0
850,0
1240,0
1240,0
1200,0
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2450
2450
2450
2520
2520
2520
160
150
140
160
150
140
160
150
140
190
180
170
Vn objem nádoby v litroch
Špeciálne prevedenie > 16 bar na vyžiadanie
• od 1000 l/Ø 1000mm s nátrubkom pre MBM II
signalizáciu netesnosti vaku
18
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Príklady použitia expanzných nádob
Produkty Reflex v sústave s tepelným čerpadlom
5
6
1
3
2
AH … /2
1Refix DE pre vysokokorozívne médiá
(napr. soľanka)
2Reflex N pre vykurovacie okruhy
3Storatherm Aqua Heat pre akumuláciu
pitnej vody a ohrievanej teplom zo
solárneho okruhu a tepelným čerpadlom
4Refix DD pre rozvody pitnej vody
5Exvoid pre kontinuálne odplyňovanie
solárnych okruhov
6Reflex S pre nemrznúce zmesi do koncentrácie 50% (napr. solárne okruhy)
4
Refix (s pripojením Flowjet) na výtlačnej strane stanice na zvyšovanie tlaku vody (ATS)
Refix DD
Refix (s in-line prírubou DN) na výtlačnej strane stanice
na zvyšovanie tlaku vody (ATS)
• Nádoby Refix prispievajú rozhodujúcou mierou k
zníženiu počtu spínania tlakových staníc. Obzvlášť sa to
týka prípadov, kde je trvalý odber extrémne pod výkonom jedného čerpadla.
• Pri krátkodobom kolísaní tlaku alebo objemu v prívodnom potrubí sa Refix inštaluje na saciu stranu čerpadla
a chráni čerpadlo pred poklesom tlaku.
• Nádoby Refix môžu byť tiež použité súčasne na sacej aj
výtlačnej strane čerpadla.
Refix DT
19
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix DE
• pre zariadenia, ktoré nespadajú pod DIN 1988, napr. sústavy požiarnej vody,
úžitkovej vody a podlahového vykurovania
• neprietočné, bez uzatváracej a vypúšťacej armatúry
• vak podľa DIN EN 13831, od 60 l vrátane vymeniteľný
ØD
• s protikoróznou ochranou časti prichádzajúce do styku s vodou
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• plniaci tlak plynu z výroby 4,0 bar
H
• modré prevedenie
• od 1000 l/Ø 1000mm vrátane manometra
A
• manometer a vzduchový ventil chránený kovovým držiakom
ØD
ØD
H
10 bar
h
A
2 – 25 Litrov
ACS
H
33 Litrov
A
50 – 500 Litrov
*
Typ
10 bar/70 °C
Obj. číslo
modrá
Cena
€
Tovarová
skupina
Počet na
palete
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
DE 2
DE 8
DE 12
DE 18
DE 25
DE 33
DE 331)
DE 33 R2)
DE 50
DE 60
DE 80
DE 100
DE 200
DE 300
DE 400
DE 500
DE 600
DE 800
DE 1000 Ø 740
7200300
7301000
7302000
7303000
7304000
7303900
7305500
7305050
7306005
7306400
7306500
7306600
7306700
7306800
7306850
7306900
7306950
7306960
7306970
50,00
60,00
66,00
68,00
80,00
120,00
120,00
130,00
230,00
240,00
280,00
330,00
650,00
770,00
920,00
1 270,00
2 510,00
2 940,00
3 270,00
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
288
96
72
56
42
24
24
24
20
18
10
10
4
–
–
–
–
–
–
1,0
1,7
2,4
2,8
3,7
5,7
6,5
6,5
9,5
11,2
14,0
16,0
36,5
41,6
73,0
103,0
128,0
176,0
214,0
132
206
280
280
280
354
354
354
409
409
480
480
634
634
740
740
740
740
740
260
316
307
377
496
454
520
520
604
734
729
834
967
1267
1245
1475
1859
2325
2604
–
–
–
–
–
–
66
66
102
161
153
153
150
150
139
133
263
263
263
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G¾
G1
G1
G1
G1
G1¼
G1¼
G1¼
G1¼
G1½
G1½
G1½
DE 1000 Ø 1000
DE 1500
DE 2000
DE 3000
DE 4000
DE 5000
7311405
7311605
7311705
7311805
7354000
7354200
3 550,00
4 200,00
6 010,00
10 920,00
13 690,00
15 930,00
44
44
44
44
44
44
–
–
–
–
–
–
427,0
542,0
717,0
962,0
1085,0
1050,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2001
1991
2451
2521
3070
3635
286
291
291
320
320
320
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
Vn objem nádoby v litroch
20
* ACS symbol platí pre expanzné nádoby DE 2 – 33 l
1)
s nožičkami
2)
rozoberateľná (s vymeniteľným vakom)
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix DE (pokračovanie)
ØD
ØD
ØD
H
H
h
H
h
A
25 bar
16 bar
600 – 1000 Litrov
Ø 740
A
A
h
1000 – 2000 Litrov
Ø 1000
3000 – 5000 Litrov
Typ
16 bar/70 °C
Obj. číslo
modrá
Cena
€
Tovarová
skupina
Počet na
palete
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
DE 8
DE 12
DE 25
7301006
7302105
7304015
100,00
120,00
140,00
40
40
40
96
72
24
2,7
3,5
5,6
206
280
280
321
309
499
–
–
–
G¾
G¾
G¾
DE 80
DE 100
DE 200
DE 300
DE 400
DE 500
DE 600
DE 800
DE 1000 Ø 740
7348600
7348610
7348620
7348630
7348640
7348650
7348660
7348670
7348680
590,00
710,00
1 070,00
1 290,00
1 850,00
1 970,00
2 850,00
3 590,00
4 050,00
42
42
42
42
42
42
42
42
42
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23,0
27,0
57,0
66,0
116,0
127,0
158,0
202,0
244,0
480
480
634
634
740
740
740
740
740
729
834
967
1267
1394
1614
1859
2324
2604
153
153
150
150
265
265
265
265
265
G1
G1
G1¼
G1¼
G1½
G1½
G1½
G1½
G1½
DE 1000 Ø 1000
DE 1500
DE 2000
DE 3000
DE 4000
DE 5000
7312805
7312905
7313005
7313105
7354100
7354300
5 050,00
7 010,00
8 150,00
14 340,00
16 790,00
20 520,00
44
44
44
44
44
44
–
–
–
–
–
–
530,0
685,0
895,0
1240,0
1100,0
1120,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2001
1991
2451
2521
3110
3645
286
291
291
320
320
320
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
DN 65/PN 16
Typ
25 bar/70 °C
Obj. číslo
modrá
Cena
€
Tovarová
skupina
Počet na
palete
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
DE 8
7290100
180,00
40
60
3,5
206
321
–
G¾
DE 80
DE 120
DE 180
DE 300
DE 400
DE 600
DE 800
DE 1000 Ø 750
DE 1000 Ø 1000
DE 1500
DE 2000
DE 3000
7317600
7313700
7313500
7313800
7313300
7321500
7321200
7321000
7322200
7322100
7313400
7345700
2 090,00
2 250,00
2 460,00
3 170,00
4 400,00
5 000,00
5 610,00
6 010,00
9 570,00
13 130,00
16 590,00
23 100,00
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70,0
100,0
116,0
150,0
245,0
290,0
355,0
245,0
800,0
680,0
895,0
1550,0
450
450
450
750
750
750
750
750
1000
1200
1200
1500
942
1253
1528
1318
1423
1868
2268
2768
2051
2071
2531
2609
159
159
159
160
160
159
159
159
242
291
240
269
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 50/PN 40
DN 65/PN 40
DN 65/PN 40
DN 65/PN 40
DN 65/PN 40
Vn objem nádoby v litroch
Špeciálne prevedenie > 25 bar na vyžiadanie
21
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Tabuľka rýchleho návrhu Refix
Návrh podľa celkového objemu Vn
10 °C
pa
Vstupná teplota studenej vody
Vn
psv
60 °C Teplota v zásobníkovom ohrievači
VSp
p0
V
V S
Pretlak plynu v nádobe
p0 = 3,0 bar
Pretlak plynu v nádobe
p0 = 4,0 bar = Standard
Tlak za redukčným ventilom
pa ≥ 3,2 bar
Tlak za redukčným ventilom
pa ≥ 4,2 bar
psv / bar
VSp/litre
90
100
120
130
150
180
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000
6
7
8
10
8
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
33
33
33
60
80
100
8
8
8
8
8
8
8
8
12
18
18
18
25
25
25
33
60
80
100
Celkový objem refix/litre
8
8
8
8
8
12
12
12
18
25
25
33
33
60
60
60
80
100
200
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
33
33
60
60
80
100
200
VSp/litre
DD
DT
psv / bar
90
100
120
130
150
180
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000
6
7
8
10
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
33
60
60
60
80
100
200
8
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
25
33
60
60
80
100
Celkový objem refix/litre
8
12
12
12
18
18
18
25
25
33
60
60
60
80
80
100
200
200
300
8
8
8
8
12
12
12
18
18
33
33
60
60
60
60
60
100
200
200
DD
DT
Názorný príklad návrhu
Objem zásobníkového ohrievača (Vsp)
900 litrov
Teplota v zásobníkovom ohrievači (Tww) 60 °C
22
Tlak za redukčným ventilom (pa)
4,2 bar
Otv. pretlak poistného ventila (psv)
10,0 bar
Rozťažnosť média (60°C/10° C) (n)
1,7 %
Min. prevádzkový tlak (p0)
4,0 bar
Celkový objem (Vn)
31,5 litrov
vybraný príklad
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Návrh Refix pre najvyšší prietok média
Po návrhu veľkosti expanznej nádoby je nutné skontrolovať, či bude dosiahnutý potrebný špičkový prietok, ktorý je stanovený
normou DIN 1988 pri návrhu potrubia, na ktorom bude expanzná nádoba inštalovaná. V prípade že špičkový prietok u nádob
refi x DD 8-33 litrov nie je dosiahnutý, je nutné nahradiť ich nádobou refi x 60 litrov pre zväčšenie prietoku, prípadne použiť
odpovedajúci väčší T-kus s nádobou DD.
Doporučený maximálny
špičkový prietok S *
refix DD
s alebo bez flowjetu
prietok T-kusom
Flowjet
VS
V
T-kus
refix DT
s flowjet Rp 1 1/4
refix DT
Duo-pripojenie DN 50
Skutočná tlaková strata
pri objemovom prietoku
8 - 33 litrov
Rp 3/4 = Standard
≤ 2,5 m3/h
∆p = 0,03 bar
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
≤ 4,2 m3/h
≤ 7,2 m3/h
≤ 9,5 m3/h
zanedbateľná
zanedbateľná
zanedbateľná
60 - 500 litrov
≤ 7,2 m3/h
∆p = 0,04 bar
600 -3000 litrov
≤ 15 m3/h
zanedbateľná
[m3/h]
7,2 m3/h
[m3/h]
15 m3/h
refix DE, DC
(neprietočné)
[m3/h]
2,5 m3/h
neobmedzený
∆p = 0
[m3/h]
28 m3/h
Duo-Pripojenie
* Stanovené pre rýchlosť prúdenia od 2 m/s
23
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix DC
• pre zariadenia, ktoré nespadajú pod DIN 1988, napr. sústavy požiarnej
vody, úžitkovej vody a podlahového vykurovania
• neprietočné, bez uzatváracej a vypúšťacej armatúry
• nevymeniteľná membrána podľa DIN EN 13831
• s protikoróznou ochranou časti prichádzajúce do styku s vodou
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• plniaci tlak plynu z výroby 4,0 bar
ØD
ØD
H
H
A
h
10 bar
50 – 400 Litrov
500 – 600 Litrov
Typ
10 bar /70 °C
Obj. číslo
modrá
Cena
€
Tovarová
skupina
Hmotnosť
(kg)
ØD
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
A
DC 25
DC 50
DC 80
DC 100
DC 140
DC 200
DC 300
DC 400
DC 500
DC 600
7200400
7309600
7309700
7309800
7309900
7363500
7363600
7363700
7363800
7363900
80,00
170,00
220,00
260,00
390,00
450,00
550,00
700,00
790,00
950,00
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
4,7
12,5
17,0
20,5
29,0
40,0
52,0
78,0
80,0
103,0
280
409
480
480
480
634
634
740
740
740
484
588
650
755
997
883
1184
1173
1392
1629
–
113
104
104
104
91
93
81
82
73
G1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Vn objem nádoby v litroch
Tlmič tlakových rázov
• pre zariadenia s rýchlouzávernými armatúrami, napr. práčky, umývačky riadu
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• objem 165 cm³
• plniaci tlak plynu z výroby 4,0 bar
• 10 bar / 70 °C
Obj. číslo: 7351000
Cena:
40,00 €
∅ 86
115
WG 74
G½
24
h
A
Pretlak
vzduchu
(bar)
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
Refix HW
• Pre domáce vodárne, ktoré nespadajú pod DIN 1988
• Plastom potiahnuté časti prichádzajúce do styku s vodou
• vymeniteľný vak pre 50 – 100 l
• plniaci tlak plynu z výroby 2,0 bar
ØD
A
H
10 bar
F
L
Typ
10 bar /70 °C
HW 25
HW 50
HW 60
HW 80
HW 100
Obj. číslo
modrá
7200310
7200320
7200332
7200340
7200350
Cena
€
70,00
180,00
200,00
210,00
230,00
Tovarová Počet na Hmotnosť
skupina
palete
(kg)
49
36
5,3
49
20
15,0
49
–
16,0
49
–
17,0
49
–
20,0
ØD
(mm)
280
409
409
480
480
H
(mm)
293,4
433
433
494
494
L
(mm)
484
503
576
576
681
B
C
F
(mm)
228
175
230
340
B
(mm)
214
285
285
285
285
C
(mm)
270
350
350
355
355
A
G¾
G¾
G1
G1
G1
Vn objem nádoby v litroch
Digitálny tlakomer
• merací rozsah do 9 bar
Obj. číslo: 9119198
Cena:
30,00 €
TS 86
Signalizácia netesnosti vaku MBM II
• signalizácia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G od 60 l
• pozostáva z elektródového relé a elektródy
• napájanie 230 V / 50Hz
• beznapäťový výstup (prepínací kontakt)
• dodávka len ako komplet s expanznou nádobou
• zariadenie si vyžaduje sprevádzkovanie autorizovaným servisom Reflex
Obj. číslo: 7857700
Cena:
450,00 €
TS 86
25
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
26
Expanzné automaty
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné nádoby
27
Ovládanie Control
Ovládanie Control Basic
Ovládanie Control Touch
• 2-riadkový LCD displej
• 8 ovládacích tlačidiel
• 2 stavové indikátory
• integrovaná kontrola tlaku v systéme, odplyňovania a
doplňovania vody
• manuálna a automatická prevádzka
• hlásenie súhrnnej poruchy
• bezpotenciálový vstup, napr. pre kontaktný vodomer
• rozhranie RS 485
• 4,3“ dotykový farebný diplej
• grafické užívateľské rozhranie
• jednoducho štruktúrované textové menu, vrátane manuálu
a nápovedy
• integrovaná kontrola tlaku v systéme, odplyňovania a doplňovania
vody
• manuálna a automatická prevádzka
• stála expozícia z najdôležitejších prevádzkových parametrov
• inteligentné riadenie Plug-and-Play
• vyhodnocovanie a ukladanie najdôležitejších prevádzkových
údajov
• komplexné rozhranie:
– bezpotenciálový vstup, napr. pre kontaktný vodomer
– bezpotenciálové výstupy pre poruchové hlásenia
– analógové programovateľné výstupy pre tlak a hladinu
– rozhranie RS 485
• sloty pre Bluetooth-Modul, HMS-Networks a KNX-Modul,
SD-kartu
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
28
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Reflexomat
Expanzné automaty
Reflexomat s jedným kompresorom pre systémy do 12 MW
Reflex
VDR ventil
Reflex Fillset
NS
Doplňovacia voda
RS riadiaca jednotka
(B)
(A)
RS 90/1 230V / 50Hz
od RS 150/1 400V, 50Hz
parametrizovateľné, bezpotenciálový
kontakt pre poruchy + RS 485
(od RS 90/2)
RG základná nádoba
PIS
P
pripojovacie expanzné
potrubie
Udržiavanie tlaku, kompenzácia objemovej
rozťažnosti
Kompresor (A) a elektromagnetický ventil (B) sú nastavené
tak, že udržujú konštantný tlak sústavy v hraniciach ≤ 0,1
bar. Z expanzného potrubia (P) je privádzaná voda do vaku
základnej nádoby RG. Tlak v nádobe je udržovaný pomocou
pretlaku vzduchu medzi plášťom a vakom expanznej nádoby. Reflexomat s 2-mi kompresormi okrem štandardných
funkcií automaticky prepína kompresory.
LIS
Doplňovanie
Pri nedostatku vody v systéme je doplňovanie (NS) ovládané
riadiacou jednotkou Reflexomatu. Doplňovanie je aktivované nedostatkom vody v základnej expanznej nádobe RG.
Reflex VDR ventil pre doplňovanie a Reflex Fillset
s vodomerom a systémovým oddeľovačom sú objednávané
ako osobitné položky. Doplňovanie vody je kontrolované
riadiacou jednotkou a pri nadmernom úniku vody zo systému je doplňovanie prerušené. Signál z kontaktného
vodomera (Reflex Fillset s kontaktným vodomerom) môže
byť použitý k vyhodnocovaniu doplňovania. Pre sústavy
s vyšším takom v systéme ÚK alebo CHL ako je tlak v rozvode doplňovacieho potrubia je vhodné použiť doplňovací
automat Reflex Fillcontrol Auto Compact s integrovaným
čerpadlom.
29
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Reflexomat
Reflexomat
• kompresorový expanzný automat
• vždy zložený z riadiacej jednotky s expanznou nádobou
• pre sústavy s použitím nádoby do 600 l je kompresor
inštalovaný priamo na nádobe
• vymeniteľný vak v expanznej nádobe,
dovolená prevádzková teplota vaku 70 °C
• riadenie mikroprocesorom so zobrazovaním prevádzkových stavov
na displeji
• trvalá signalizácia tlaku a hladiny
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia
97/23/EG
Reflexomat s riadiacou jednotkou RS 300/1
a základnou expanznou nádobou RG 1000
30
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Reflexomat Compact
• kompresorový expanzný automat v kompaktnom dizajne pre
vykurovacie a chladiace sústavy do 2 MW, resp. 4 MW
• membrána podľa DIN EN 13831
• dovolený prevádzkový tlak 6 bar
• dovolená prevádzková teplota membrány 70 ºC
• dovolená prevádzková teplota okolia 0 - 45 ºC
• krytie IP 54
• napätie 230 V
• sériové rozhranie RS 485
• trvalá signalizácia tlaku a hladiny
• s riadením Control Basic
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
Expanzné automaty
ØD
H
h
Typ
Obj. číslo
RC 200
RC 300
RC 400
RC 500
8806405
8801705
8802805
8803705
Cena
€
2 990,00
3 210,00
3 310,00
3 570,00
Tovarová
skupina
31
31
31
31
ØD
mm
634
634
740
740
H
mm
1320
1620
1620
1745
h
mm
135
135
135
135
Pripojenie
R1
R1
R1
R1
Hmotnosť
kg
52,0
69,0
80,0
93,0
Zariadenie je nutné uviesť do prevádzky servisom Reflex. Cena uvedenia do prevádzky nie je súčasťou ceny
zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujete technické oddelenie REFLEX SK s.r.o.
(www.reflexsk.sk alebo +421 43 423 0983)
Príklad návrhu
• R ozsah výkonu expanzného automatu
Minimálny prevádzkový
tlak p0 [bar]
Reflexomat Compact
p0 ≥
H [m]
10
Nábrh nádoby:
veľkosť nádoby (litre)
0,2 bar [≤ 100 °C]
0,5 bar [ 105 °C]
+
0,7 bar [ 110 °C]
1,2 bar [ 120 °C]
Maximálna teplota sústavy
H = Statická výška
Výpočtová
teplota výstupnej vetvy
Vn = objem nádoby
VA = objem sústavy
Expanzné potrubie
Q / kW
3600
Príklad:
VA = 8,000 l t = 70 °C
Vn = 0,031 x 8,000 = 248 l
Výsledok: Reflexomat Compact RC 300
Q / kW
2500
• Pre chladiace sústavy do 30 °C sa pri
DN 25
1”
Dĺžka ≤ 10 m
Dĺžka > 10 m ≤ 30 m
Celkový tepelný výkon vykurovacej
sústavy [MW]
Vn ≥ VA x
0,031 [ 70 °C]
0,045 [ 90 °C]
0,054 [ 100 °C]
0,063 [ 110 °C]
DN 32
1¼”
návrhu uvažuje iba 50% chladiaceho
výkonu sústavy
31
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Expanzné automaty s kompresorom – návrh
Riadiaca jednotka - RS
• stanoví sa ako priesečník tepelného výkonu zdroja a minimálneho prevádzkového tlaku po
• pre chladiace sústavy do 30 °C sa pri návrhu
riadiacej jednotky uvažuje iba 50% chladiaceho
výkonu sústavy
• minimálny prevádzkový tlak po (bar)
p0 ≥
H [m]
10
0,2 bar [≤ 100 °C]
0,5 bar [ 105 °C]
+
0,7 bar [ 110 °C]
1,2 bar [ 120 °C]
RS
RS
RS
RS
RS
Príklad výpočtu
• Výkon tepelného zdrija Q = 500 kW
• Objem sústavy VA = 5000 litrov
• Výpočtová teplota = 70 °C
• Obmedzovacia teplota = 100 °C
• Statická výška = 30 m
• p0 ≥ H [m]
bar + 0,2 bar [100 °C]
10
p0 ≥ 30 bar + 0,2 bar = 3,2 bar
10
• Vn ≥ VA x 0,031
Vn ≥ 5000 x 0,031 = 155 litrov
RS
RS
RS
RS
RS
zvoliť:
reflex reflexomat
s riadiacou jednotkou RS 90/1
základnou nádobou RG 200
Nádoby – RG, RF
• Objem nádoby
použite diagram
alebo nasledujúce vzorce
Vn ≥ VA x
0,031 [ 70 °C]
0,045 [ 90 °C]
0,054 [ 100 °C]
0,063 [ 110 °C]
výpočtová teplota
výstupnej vetvy
Vn . . . objem nádoby
VA . . . objem sústavy
objem nádoby môže byť rozdelený do viac nádob
(RG - základná a RF - prídavná)
maximálny prevádzkový tlaj do 800 litrov
je 6 bar, od 1000 litrov 6 a 10 bar
32
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
• kompresorový expanzný automat pre vykurovacie a chladiace
sústavy do 120 ºC
• dovolená prevádzková teplota membrány 70 ºC
• dovolená prevádzková teplota okolia 0 - 45 ºC
• krytie IP 54
• napätie 230 V alebo 400 V
• sériové rozhranie RS 485
• trvalá signalizácia tlaku a hladiny
• od RS 150 štandardne s riadením Control Touch
• Control Touch grafické užívateľské rozhranie, stála expozícia
prevádzkových parametrov, rozsiahle rozhranie,
napríklad pre riadenie od stola, vzdialený
monitoring a systémových rozšírenie
• RS 90 alternatívne tiež s Control Touch
Expanzné automaty
Reflexomat riadiace jednotky
H
T
B
riadiaca jednotka RS s jedným kompresorom
Typ
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
Výška
mm
Šírka
mm
Hĺbka
mm
Hmotnosť
kg
Kompresor
RS 90/1
8880111
3 780,00
33
415
395
520
21,0
do 600 l RS 90/1
na nádobe
RS 90/1
8880211
3 830,00
33
690
395
345
25,0
od 800 l RS 90/1
postavený vedľa
RS 150/1
RS 300/1
RS 400/1
RS 580/1
8880311
8880411
8880511
8880611
4 940,00
5 650,00
7 820,00
10 060,00
33
33
33
33
920
920
920
920
395
395
395
395
600
700
700
700
28,0
34,0
51,0
102,0
postavený vedľa
Tovarová
skupina
33
33
33
33
33
Výška
mm
920
920
920
920
920
Šírka
mm
1225
1225
1225
1225
1225
Hĺbka
mm
800
800
800
800
800
Hmotnosť
kg
33,0
45,0
61,0
95,0
197,0
riadiaca jednotka RS s dvomi kompresormi
Typ
Obj. číslo
RS 90/2
RS 150/2
RS 300/2
RS 400/2
RS 580/2
8882100
8883100
8884100
8885100
8886100
Cena
€
4 670,00
5 900,00
7 930,00
12 600,00
16 850,00
Kompresor
postavený vedľa
16-napätie 230 V / 50 Hz, od RS 150 400 V / 50 Hz
Konzola
• pre ľahkú inštaláciu riadiacej jednotky RS v spojení s RG 800 (výška H / HG)
• vrátane 3 m dlhej pripojovacej hadice
Obj. číslo: 7881900
Cena:
180,00 €
TS 35
33
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Reflexomat – základné a prídavné nádoby RG a RF
ØD
Expanzné automaty
• od RS 150 štandardne s riadením Control Touch
• dovolená prevádzková teplota okolia 0 – 45 ºC
• vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
• napätie 230 alebo 400 V
HG
• sériové rozhranie RS 485
• grafické užívateľské rozhranie, stála expozícia prevádzkových
H
parametrov, rozsiahle možnosti ovládania
a kontroly – napríklad vzdialený monitoring
a systémové rozšírenie
H
h
Reflexomat 200 – 600
RG Základná nádoba
200
300
400
500
600
800
h
mm
115
115
100
100
100
100
1000
1500
2000
3000
4000
5000
h
A
RG Základná nádoba
h 1
A
RF Prídavná nádoba
Hmotnosť
kg
42,8
60,7
69,4
78,7
90,1
110,3
RF Prídavná nádoba (voliteľné)
Obj.
číslo
8789100
8789200
8789300
8789400
8789500
8789600
Cena
€
1 580,00
1 970,00
2 330,00
2 680,00
3 180,00
3 730,00
Tovarová
skupina
30
30
30
30
30
30
ØD
mm
634
634
740
740
740
740
H
mm
970
1270
1255
1475
1720
2185
Pripojenie
8799100
8799200
8799300
8799400
8799500
8799600
h 1
mm
155
155
140
140
140
140
R1
R1
R1
R1
R1
R1
HG*
mm
1350
1650
1640
1860
2110
–
195
185
185
220
220
220
8650105
8650305
8650405
8650605
8650705
8650805
4 580,00
7 040,00
9 240,00
11 450,00
13 550,00
14 910,00
305
305
305
334
334
334
8652005
8652205
8652305
8652505
8652605
8652705
4 290,00
6 620,00
8 420,00
10 480,00
11 450,00
13 340,00
32
32
32
32
32
32
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2025
2025
2480
2480
3065
3590
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
–
–
–
–
–
–
308,6
328,0
380,0
795,0
1.188,0
1.115,0
350
500
750
190
190
180
8654000
8654100
8654200
2 510,00
2 990,00
3 240,00
190
190
180
8654300
8654400
8654500
2 310,00
2 630,00
2 940,00
30
30
30
750
750
750
1340
1600
2185
DN 40
DN 40
DN 50
–
–
–
230,0
275,0
345,0
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
165
165
165
195
195
195
8651005
8651205
8651305
8651505
8651605
8651705
4 990,00
5 960,00
10 000,00
11 450,00
13 390,00
15 630,00
285
285
285
310
310
310
8653005
8653205
8653305
8653505
8653605
8653705
4 500,00
5 320,00
8 240,00
10 430,00
12 170,00
14 750,00
32
32
32
32
32
32
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2065
2055
2515
2520
3100
3630
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
–
–
–
–
–
–
580,0
800,0
960,0
1.425,0
1.950,0
2.035,0
10 bar
Obj. číslo
H
Cena
€
1 840,00
2 250,00
2 550,00
2 880,00
3 360,00
3 900,00
6 bar
Typ
ØD
* Celková výška expanznej nádoby vrátane riadiacej jednotky (od 200 – 600 l)
K zariadeniam je možné objednať tepelnú izoláciu (viď. str 40)
Zariadenie je nutné uviesť do prevádzky servisom Reflex. Cena uvedenia do prevádzky nie je súčasťou ceny
zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujete technické oddelenie REFLEX SK s.r.o.
(www.reflexsk.sk alebo +421 43 423 0983)
34
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Reflexomat riadiace jednotky bez kompresora (pre on-site rozvody vzduchu)
Obj. číslo
8881100
8881105
Cena €
3 370,00
3 510,00
Tovarová skupina
33
33
H/B/T (mm)*
415/395/520
690/395/345
Hmotnosť (kg)*
9,0
9,0
Expanzné automaty
Typ
do 600 l RS 90/1
od 800 l RS 90/1
* bez kompresora
za príplatok elektomanetický ventil doplňovania vzduchu
(pripojenie pripravené na riadiacej jednotke RS 90/1 bez kompresora)
MV ¼ Obj. číslo: 7913000
Cena:
210,00 €
TS 35
Signalizácia netesnosti vaku MBM II
• signalizácia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G od 60 l
• pozostáva z elektródového relé a elektródy ( )
• napájanie 230 V / 50Hz
• beznapäťový výstup ( prepínací kontakt )
• dodávka len ako komplet s expanznou nádobou
• zariadenie si vyžaduje sprevádzkovanie autorizovaným servisom Reflex
Obj. číslo: 7857700
Cena:
450,00 €
TS 86
Elektromagnetický ventil doplňovania VDR
• elektromagnetický ventil vrátane guľového kohúta a filtra
• ovládaný elektronikou Reflexomatu (hydraulické pripojenie dodávkou stavby)
• pri priamom napojení doplňovania na systém pitnej vody,
odporúčame inštalovať oddeľovací člen Reflex Fillset
• ak je rozdiel medzi tlakom v doplňovacej sieti a maximálnym prevádzkovým tlakom vo vykurovacej sústave
menší ako 1,3 bar, je pre doplňovanie nutné použiť zariadenie Reflex Fillcontrol Auto Compact
Obj. číslo: 7858300
Cena:
230,00 €
TS 35
35
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
I/O-Modul
Expanzné automaty
• dva prídavné analógové výstupy pre kontrolu tlaku a hladiny
• šesť voľne programovateľných vstupov
• šesť voľne programovateľných bezpotenciálových výstupov
Obj. číslo: 8858405
Cena: 1 160,00 €
TS 35
Zapojenie Master – Slave
• softwarové prepojenie pre prevádzku až 10 reflexomatov v jednej hydraulickej
sústave do vzdialenosti 1000 m
Obj. číslo: 7859000
Cena: 310,00 €
TS 35
Bus-Modul
• p re výmenu dát medzi riadiacou jednotkou ( RS 485 ) a centrálnym riadením budov
Lonworks Digital
Lonworks
Profibus-DP
Ethernet
36
Obj. číslo: 8860000
Obj. číslo: 8860100
Obj. číslo: 8860200
Obj. číslo: 8860300
Cena: 1 640,00 €
Cena: 3 830,00 €
Cena: 2 360,00 €
Cena: 3 830,00 €
TS 86
TS 86
TS 86
TS 86
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Variomat
TIME
Odplyňovanie
Časť vykurovacej vody sa prepúšťa do základnej nádoby VG,
tlakovo uvoľní a tým odplyní. Odplynenie je možné voliť
v nasledujúcich režimoch:
• Trvalé odplyňovanie: nepretržité odplyňovanie po uvedení do prevádzky a po údržbárskych prácach, aby došlo
k rýchlemu odstráneniu plynov, ktoré sú obsiahnuté
v povrchovej vode, ktorou sa sústava plní.
• Impulzné odplyňovanie: aktivované automaticky po uplynutí cyklu trvalého odplyňovania, prepúšťací ventil sa na
niekoľko sekúnd otvorí vždy pri behu čerpadla.
• Intervalové odplyňovanie: prebieha podľa dopredu nastaveného časového plánu.
PIS
Udržiavanie tlaku, kompenzácia objemovej
rozťažnosti
Čerpadlo a prepúšťací ventil sú ovládané tak, aby bol
udržovaný tlak v hraniciach ± 0,2 baru. Objem, potrebný
pre kompenzáciu teplotných zmien, je k nádobe privádzaný
a odvádzaný dvoma oddelenými expanznými potrubiami.
LIS
Doplňovanie
• Objem uvoľnených plynov a prípadné straty média
zo sústavy sú automaticky dopĺňané. Množstvo média
v nádobe je merané záťažovou sondou v nohe základnej
nádoby VG. Doplňovanie, v závislosti na množstve média
v nádobe, je automaticky prerušené a je signalizovaná
porucha v prípade, že sa v nastavenom časovom limite
nepodarí doplniť sústavu na požadovaný tlak. Pokiaľ
je na vetve doplňovania inštalovaný Reflex Fillset,
je možné kontrolovať množstvo doplňovaného média.
Pri zariadeniach Reflex Variomat 2 je možné
vyhodnocovať údaje kontaktného vodomera (Reflex Fillset
s kontaktným vodomerom).
37
Expanzné automaty
Variomat VS 1 s jedným čerpadlom pre sústavy do 2 MW
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Variomat – čerpadlový expanzný automat
• čerpadlový expanzný automat s integrovaným doplňovaním a odplyňovaním pre
vykurovacie a chladiace sústavy
• vždy zložený z riadiacej jednotky, prepojovacej sady a základnej nádoby VG
• väčší expanzný objem môže byť realizovaný buď z príslušne veľkej základnej
nádoby VG, ako aj radom tvoreným zo základnej nádoby VG a jednej alebo viacerých prídavných nádob VF
Variomat s riadiacou jednotkou VS 2-2/60 a základnou nádobou VG 500
Variomat riadiace jednotky VS
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové
zariadenia 97/23/EG
• riadenie Control Basic štandardne pre Variomat s riadiacou
jednotkou VS 1
• riadenie Control Touch štandardne pre Variomat s riadiacou
jednotkou VS 2 vrátane softštartu (pre VS 1 na vyžiadanie)
• dovolená prevádzková teplota vaku 70 °C
• dovolená prevádzková teplota okolia 0 – 45 °C
• hladina akustického tlaku cca. 55 dB
• krytie IP 54
• pripojenie doplňovania Rp ½“
• pripojenie čerpadla/-iel a prepúšťania Rp 1“
• sériové rozhranie RS 485
B
• trvalá signalizácia tlaku a hladiny na displeji
H
H
T
T
B
Variomat VS 2-1/60
Variomat VS 2-2/95
Riadiace jednotky s jedným čerpadlom
Typ
Obj. číslo
VS 1
VS 2-1/60
VS 2-1/75
VS 2-1/95
VS 1-1/140
8910100
8910200
8910300
8910400
8910700
Cena
€
4 970,00
5 640,00
6 740,00
6 920,00
9 330,00
Tovarová
skupina
38
38
38
38
38
p0
bar
≤ 2,5
≤ 4,8
≤ 6,5
≤ 8,0
≤ 13,5
Výška
mm
680
920
920
920
920
Šírka
mm
530
470
530
530
530
Hĺbka
mm
580
730
640
640
640
Pripojenie
nádoby
2xG1
2xG1
2xG1
2xG1
2xG1
Hmotnosť
kg
25,0
33,0
35,0
37,0
50,0
Tovarová
skupina
38
38
38
38
38
p0
bar
≤ 2,5
≤ 4,8
≤ 6,5
≤ 8,0
≤ 13,5
Výška
mm
920
920
920
920
920
Šírka
mm
700
700
720
720
720
Hĺbka
mm
780
780
800
800
800
Pripojenie
nádoby
2xG1¼
2xG1¼
2xG1¼
2xG1¼
2xG1¼
Hmotnosť
kg
54,0
58,0
72,0
76,0
80,0
Riadiace jednotky s dvomi čerpadlami
Typ
Obj. číslo
VS 2-2/35
VS 2-2/60
VS 2-2/75
VS 2-2/95
VS 1-2/140
8911100
8911200
8911300
8911400
8912700
Cena
€
8 060,00
8 390,00
10 030,00
10 500,00
14 270,00
p0 =
minimálny prevádzkový tlak
38
Expanzné automaty
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové
zariadenia 97/23/EG
• vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
ØD
ØD
H
h
h
VG Základná nádoba
Typ
Obj. číslo
200
300
400
500
600
800
1000 Ø 740
1000 Ø 1000
1500
2000
3000
4000
5000
Expanzné automaty
H
VG Základná nádoba
Expanzné nádoby
Variomat –základné a prídavné nádoby VG a VF
VF Prídavná nádoba
VF Prídavná nádoba*
8600011
8600111
8600211
8600311
8600411
8600511
8600611
Cena
€
1 610,00
1 800,00
2 050,00
2 250,00
2 570,00
2 940,00
3 320,00
8600705
8600905
8601005
8601205
8601305
8601405
3 970,00
5 920,00
7 150,00
11 120,00
12 020,00
13 310,00
Obj. číslo
8610000
8610100
8610200
8610300
8610400
8610500
8610600
Cena
€
1 240,00
1 420,00
1 640,00
1 870,00
2 210,00
2 570,00
2 940,00
Tovarová
skupina
36
36
36
36
36
36
36
ØD
mm
634
634
740
740
740
740
740
H
mm
1060
1360
1345
1560
1810
2275
2685
h
mm
146
146
133
133
133
133
133
8610705
8610905
8611005
8611205
8611305
8611405
3 770,00
5 590,00
6 920,00
10 710,00
11 720,00
12 880,00
37
37
37
37
37
37
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2130
2130
2590
2590
3160
3695
350
350
350
380
380
380
Pripojenie Hmotnosť
kg
G1
41,4
G1
52,2
G1
72,2
G1
81,8
G1
96,8
G1
109,9
G1
156,0
G1
G1
G1
G1
G1
G1
292,8
320,0
565,0
795,0
1080,0
1115,0
* Voliteľné
Variomat prepojovacia súprava
• prepojenie riadiacej jednotky a základnej nádoby VG
Variomat prepojovacia súprava G 1“
• Prepojovacia súprava pre 1-čerpadlové Variomaty
VG-nádoba (Ø/mm)
480–740
1000–1500
Obj. číslo
6940100
6940200
Cena €
210,00
210,00
Tovarová skupina
39
39
Hmotnosť (kg)
2,0
3,0
Cena €
210,00
210,00
Tovarová skupina
39
39
Hmotnosť (kg)
2,0
3,0
• Prepojovacia súprava pre 2-čerpadlové Variomaty
VG-nádoba (Ø/mm)
480–740
1000–1500
Obj. číslo
6940300
6940400
39
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Tepelná izolácia VW pre nádoby Variomat VG
Expanzné automaty
• oranžová tepelná izolácia z 50 mm hrubej mäkkej peny
so zipsovým zapínaním
Variomat s riadiacou jednotkou VS 2-2/60,
základnou nádobou VG 500 a izoláciou VW 500
VW tepelná izolácia
pre nádoby VG*
Typ
Obj. číslo
Tovarová
skupina
39
39
39
39
39
39
39
ØD
mm
634
634
740
740
740
740
740
H
mm
1060
1360
1345
1560
1810
2275
2685
h
mm
146
146
133
133
133
133
133
Pripojenie
7985700
7986000
7995600
7983900
7995700
7993800
7993900
Cena
€
230,00
250,00
270,00
280,00
370,00
380,00
410,00
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
Hmotnosť
kg
3,0
3,5
4,5
5,5
6,0
8,0
8,0
200
300
400
500
600
800
1000 Ø 740
1000 Ø 1000
1500
2000
3000
4000
5000
7986800
7987000
7987100
7993200
7993300
7993400
410,00
460,00
510,00
640,00
720,00
800,00
39
39
39
39
39
39
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2130
2130
2590
2590
3160
3695
350
350
350
380
380
380
G1
G1
G1
G1
G1
G1
10,0
12,5
15,0
16,0
18,0
24,0
* voliteľné
Zariadenie je nutné uviesť do prevádzky servisom Reflex. Cena uvedenia do prevádzky nie je súčasťou ceny
zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujete technické oddelenie REFLEX SK s.r.o.
(www.reflexsk.sk alebo +421 43 423 0983)
40
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Expanzné automaty s čerpadlom – kompletné 1 a 2-čerpadlové zostavy
=
+
Riadiaca jednotka
Prepojovacia súprava
+
Príslušenstvo VARIOMAT
Základná nádoba VG
Expanzné automaty
Celková cena VARIOMAT
+
1- čerpadlové
Zostavy expanzných automatov Variomat s 1 čerpadlom
Variomat VS 1
Objem
nádoby
200
300
400
500
600
800
1000
1001
1500
2000
3000
4000
5000
Obj.
číslo
7001111
7001001
7001002
7001003
7001004
7001005
7001006
7001007
7001009
7001010
7001012
7001013
7001014
Cena
€
6 790,00
6 980,00
7 230,00
7 430,00
7 750,00
8 120,00
8 500,00
9 150,00
11 100,00
12 330,00
16 300,00
17 200,00
18 490,00
Variomat VS 2-1/60
Obj.
číslo
7002100
7002101
7002102
7002103
7002104
7002105
7002106
7002107
7002109
7002110
7002112
7002113
7002114
Cena
€
7 460,00
7 650,00
7 900,00
8 100,00
8 420,00
8 790,00
9 170,00
9 820,00
11 770,00
13 000,00
16 970,00
17 870,00
19 160,00
Variomat VS 2-1/75
Obj.
číslo
7002116
7002117
7002118
7002119
7002120
7002121
7002122
7002123
7002125
7002126
7002128
7002129
7002130
Cena
€
8 560,00
8 750,00
9 000,00
9 200,00
9 520,00
9 890,00
10 270,00
10 920,00
12 870,00
14 100,00
18 070,00
18 970,00
20 260,00
Variomat VS 2-1/95
Obj.
číslo
7002132
7002133
7002134
7002135
7002136
7002137
7002138
7002139
7 0 0 2 1 41
7002142
7002144
7002145
7002146
Cena
€
8 740,00
8 930,00
9 180,00
9 380,00
9 700,00
10 070,00
10 450,00
11 100,00
13 050,00
14 280,00
18 250,00
19 150,00
20 440,00
Variomat VS 1-1/140
Obj.
číslo
7002148
7002149
7002150
7002151
7002152
7002153
7002154
7002155
7002156
7002157
7002158
7002159
7002160
Cena
€
11 150,00
11 340,00
11 590,00
11 790,00
12 110,00
12 480,00
12 860,00
13 510,00
15 460,00
16 690,00
20 660,00
21 560,00
22 850,00
2- čerpadlové
Zostavy expanzných automatov Variomat s 2 čerpadlami
Variomat VS 2-2/35
Objem
nádoby
200
300
400
500
600
800
1000
1001
1500
2000
3000
4000
5000
Obj.
číslo
7002200
7002201
7002202
7002203
7002204
7002205
7002206
7002207
7002209
7002210
7002212
7002213
7002214
Cena
€
9 880,00
10 070,00
10 320,00
10 520,00
10 840,00
11 210,00
11 590,00
12 240,00
14 190,00
15 420,00
19 390,00
20 290,00
21 580,00
Variomat VS 2-2/60
Obj.
číslo
7002216
7002217
7002218
7002219
7002220
7002221
7002222
7002223
7002225
7002226
7002228
7002229
7002230
Cena
€
10 210,00
10 400,00
10 650,00
10 850,00
11 170,00
11 540,00
11 920,00
12 570,00
14 520,00
15 750,00
19 720,00
20 620,00
21 910,00
Variomat VS 2-2/75
Obj.
číslo
7002232
7002233
7002234
7002235
7002236
7002237
7002238
7002239
7 0 0 2 241
7002242
7002244
7002245
7002246
Cena
€
11 850,00
12 040,00
12 290,00
12 490,00
12 810,00
13 180,00
13 560,00
14 210,00
16 160,00
17 390,00
21 360,00
22 260,00
23 550,00
Variomat VS 2-2/95
Obj.
číslo
7002248
7002249
7002250
7002251
7002252
7002253
7002254
7002255
7002257
7002258
7002260
7002261
7002262
Cena
€
12 320,00
12 510,00
12 760,00
12 960,00
13 280,00
13 650,00
14 030,00
14 680,00
16 630,00
17 860,00
21 830,00
22 730,00
24 020,00
Variomat VS 1-2/140
Obj.
číslo
7002264
7002265
7002266
7002267
7002268
7002269
7002270
7002271
7002272
7002273
7002274
7002275
7002276
Cena
€
16 090,00
16 280,00
16 530,00
16 730,00
17 050,00
17 420,00
17 800,00
18 450,00
20 400,00
21 630,00
25 600,00
26 500,00
27 790,00
41
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Expanzné automaty s čerpadlom – návrh
Riadiaca jednotka variomat
• pre chladiaci okruh do 30 °C
Expanzné automaty
sa pri návrhu riadiacej jednotky
uvažuje iba 50% chladiaceho
výkonu zdroja
• Minimálny prevádzkový tlak p0/bar
p0 ≥
H [m]
10
0,2 bar [≤ 100 °C]
0,5 bar [ 105 °C]
+
0,7 bar [ 110 °C]
1,2 bar [ 120 °C]
Maximálna teplota sústavy
H = statická výška
Nádoby VG a VF
• Objem Vn približne určený z diagramu
alebo výpočet podľa vzorca
Vn ≥ VA x
0,031 [ 70 °C]
0,045 [ 90 °C]
0,054 [ 100 °C]
0,063 [ 110 °C]
výpočtová teplota
výstupnej vetvy
Vn . . . objem nádoby
VA . . . objem sústavy
• objem nádoby môže byť rozdelený
do viac nádob
(VG - základná a VF - prídavná)
42
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Variomat Giga
Expanzné automaty
Variomat Giga so základnou a prídavnou nádobou vo vykurovacej sústave
43
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Variomat Giga
• modulárny čerpadlový expanzný automat s odplyňovaním pre vykurovacie
a chladiace sústavy s výkonom od 10 MW a teplotou aj nad 110 °C
• navrhnutý pre maximálnu spoľahlivosť ako istiaci komponent systému
• Variomat Giga vždy pozostáva z riadiacej jednotky, hydraulického modulu
a nádob/ -y ďalšieho voliteľného príslušenstva
• pre vyššie výkony a pracovné tlaky vám ponúkame individuálne navrhnuté
zariadenia
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
Variomat Giga riadiace jednotky
• čerpadlový expanzný automat s integrovaným doplňovaním
a odplyňovaním pre vykurovacie a chladiace sústavy
• s 2-mi čerpadlami a 2-mi elm. ventilmi prepúšťania
• dovolený prevádzkový tlak 16 bar
• dovolená prevádzková teplota vaku 70°C
• dovolená prevádzková teplota okolia 0-45°C
• hladina akustického tlaku cca. 55 dB
• pripojenie čerpadla DN 80 / PN16
• pripojenie nádoby DN 80 / PN 6
• pripojenie doplňovania Rp ½“
• riadenie Control Touch štandardne
H
Riadiace jednotky
T
B
Typ
Obj. číslo
GS 1,1
GS 3
8912500
8912600
Cena
€
1 630,00
2 760,00
Tovarová
skupina
38
38
Elektr.
výkon kW
2,20
6,60
Napätie
Pre hydraulický
modul
230 V/50Hz
GH 50/GH 70
400 V/50Hz GH 90/GH 100
Výška
mm
1200
1200
Šírka
mm
1170
1170
Hĺbka
mm
1020
830
Hydraulické jednotky
Typ
Obj. číslo
GH 50
GH 70
GH 90
GH 100
8931000
8932000
8931400
8931200
Cena
€
15 230,00
17 720,00
22 980,00
20 040,00
Tovarová
skupina
38
38
38
38
p0
bar
≤ 4,0
≤ 6,0
≤ 8,0
≤ 9,5
Výška
mm
1200
1200
1200
1200
Šírka
mm
1170
1170
1170
1170
Hĺbka
mm
830
830
830
830
p0 = Nastaviteľné na riadiacej jednotke
= statický tlak + odparovací tlak + 0,2 (odporúčané)
Špeciálne prevedenia na vyžiadanie
44
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Variomat Giga základné a prídavné nádoby GG a GF
ØD
H
Expanzné automaty
ØD
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
H
h
h1
GG Základná nádoba
GG Základná nádoba
GF Prídavná nádoba
GF Prídavná nádoba*
Typ
Obj. číslo
Cena
€
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
ØD
mm
H
mm
h
mm
h1
mm
1000
1500
2000
3000
4000
5000
8920105
8920305
8920405
8920605
8920705
8920805
3 830,00
4 540,00
5 370,00
8 700,00
11 040,00
11 890,00
8930105
8930305
8930405
8930605
8930705
8930805
3 360,00
4 060,00
4 920,00
8 210,00
10 160,00
11 210,00
37
37
37
37
37
37
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2130
2130
2590
2590
3160
3695
285
285
285
314
314
314
305
305
305
335
335
335
A
Hmotnosť
kg
DN 65 / PN 6 330,0
DN 65 / PN 6 465,0
DN 65 / PN 6 565,0
DN 65 / PN 6 795,0
DN 65 / PN 6 1.080,0
DN 65 / PN 6 1.115,0
* Voliteľné
Zariadenie je nutné uviesť do prevádzky servisom Reflex. Cena uvedenia do prevádzky nie je súčasťou ceny
zariadenia. Pre bližšie informácie kontaktujete technické oddelenie REFLEX SK s.r.o.
(www.reflexsk.sk alebo +421 43 423 0983)
45
Expanzné nádoby
Expanzné automaty
Expanzné automaty s čerpadlom pre neštandardné parametre
Expanzné automaty
Variomat Giga - hydraulický modul GH
• pre chladiace sústavy do 30°C sa pri voľbe hydraulického
modulu sa počíta len s 50% hodnoty chladiaceho výkonu
sústavy z grafu určeného pre vykurovacie sústavy
• Minimálny prevádzkový tlak p0/bar
p0 ≥
H [m]
10
0,2 bar [≤ 100 °C]
0,5 bar [ 105 °C]
0,7 bar [ 110 °C]
+
1,2 bar [ 120 °C]
1,9 bar [ 130 °C]
2,8 bar [ 140 °C]
Maximálna teplota
sústavy
H = statická výška
Variomat Giga - nádoby GG a GF
• Objem nádoby Vn
je možné približne určiť z diagramu
alebo
výpočtom podľa vzorca
Vn ≥ VA x
0,031 [ 70 °C]
0,045 [ 90 °C]
0,054 [ 100 °C]
0,063 [ 110 °C]
výpočtová teplota
výstupnej vetvy
Vn . . . objem nádoby
VA . . . objem sústavy
• Potrebný expanzný objem je možné rozdeliť do viacerých nádob
(GG - základná a GF - prídavná)
46
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
47
Expanzné nádoby
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Doplňovacie systémy & Technológia úpravy vody
Prehľad doplňovacích systémov Reflex
Armatúry
pre doplňovacie rozvody
Fillset FV
DVGW – testovaný
systémový oddeľovač
KVS
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Fillset FKV
Čerpadlo
Doplňovacie
automaty
Fillcontrol
Plus
Doplňovacie
automaty
s čerpadlom
Fillcontrol
Plus Compact
Fillcontrol
Auto Compact
Fillcontrol
Auto
5 ltr. zásobná
nádrž
–
1,5 m3/h
1,5 m3/h
1,4 m3/h
0,4 m3/h
0,18 m3/h
0,18 m3/h
–
–
–
–
8,5 bar
8,5 bar
Integrovaná
uzatváracia armatúra
Upevňovacia
konzola
Automatické
doplňovanie
Poruchové hlásenie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vodomer
Meranie
zmäkčenej vody
48
–
–
Závislé na čase,
Závislé na čase, Závislé na čase,
počte cyklov
počte cyklov
počte cyklov
–
alebo celkovom
alebo celkovom alebo celkovom
množstve
množstve
množstve
Level -Control
Level -Control
Level -Control
riadené
riadené
riadené
–
expanznými
expanznými
expanznými
automatmi
automatmi
automatmi
Magcontrol-závislé Magcontrol-závislé Magcontrol-závislé Magcontrol-závisna tlaku (sústavy na tlaku (sústavy na tlaku (sústavy lé na tlaku (sústavy s expanznými
s expanznými
s expanznými
s expanznými
nádobami )
nádobami )
nádobami )
nádobami )
Kontaktný vodomer
–
–
–
–
–
s kontaktným
vodomerom
–
s kontaktným
vodomerom
s kontaktným
vodomerom
Doplňovacie systémy & Technológia úpravy vody
Expanzné nádoby
Fillset
Fillset FV – so štandardným vodomerom
6811105
720,00
70
10 bar
60 °C
175 x 214 mm
0,9 kg
R ½/R ½
p0 + 1,3 bar
0,8 m3/h
0,7 m3/h
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Objednávacie číslo
Cena €
Tovarová skupina
Dovolený prevádzkový tlak
Dovolená prevádzková teplota
Šírka x výška
Hmotnosť
Vstup / Výstup
Minimálny tlak1)
Objemový prietok 2) kvs
Objemový prietok3) kvs
Expanzné automaty
• oddeľovací člen pre doplňovacie systémy v zmysle DIN 1988 a DIN EN 1717
pri priamom napojení doplňovania na rozvody pitnej vody
• systémový oddeľovač typ BA, schválený podľa DVGW
• uzatváracie armatúry na vstupe aj výstupe zariadenia
• so štandardným vodomerom a stenovým držiakom
p0 = Pretlak plynu v expanznej nádobe
= Minimálny prevádzkový tlak zariadenia
2)
ako jediná zostava
3)
v zapojení s Fillcontrol Plus, Variomat,
Reflexomat alebo Servitec
1)
Fillset FKV – s kontaktným vodomerom
• oddeľovací člen pre doplňovacie systémy v zmysle DIN 1988 a DIN EN 1717
pri priamom napojení doplňovania na rozvody pitnej vody
• systémový oddeľovač typ BA, schválený podľa DVGW
• uzatváracie armatúry na vstupe aj výstupe zariadenia
• s kontaktným vodomerom a stenovým držiakom
Objednávacie číslo
Cena €
Tovarová skupina
Dovolený prevádzkový tlak
Dovolená prevádzková teplota
Šírka x výška
Hmotnosť
Vstup / Výstup
Minimálny tlak1)
Objemový prietok2) kvs
Objemový prietok3) kvs
6811205
820,00
70
10 bar
60 °C
293 x 230 mm
1,7 kg
R ½/R ½
p0 + 1,3 bar
0,8 m3/h
0,7 m3/h
p0 = Pretlak plynu v expanznej nádobe
= Minimálny prevádzkový tlak zariadenia
2)
ako jediná zostava
3)
v zapojení s Fillcontrol Plus, Variomat,
Reflexomat alebo Servitec
1)
49
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Doplňovacie systémy & Technológia úpravy vody
Fillcontrol
Fillcontrol Plus Compact
• kompaktné automatické doplňovacie zariadenie1) vhodné pre sústavy
s tlakovou expanznou nádobou podľa DIN 1988 a DIN EN 1717
• systémový oddeľovač typ BA, schválený podľa DVGW
• kontrolované doplňovanie
• kapacita doplňovania cca. 0,5 m3/h pri Δp = 1,5 bar
Objednávacie číslo
Cena €
Tovarová skupina
Hmotnosť
Vstup / Výstup
Minimálny tlak2)
Výstupný tlak3)
Vstupný tlak
Menovité napätie
6811500
1 120,00
79
3 kg
R ½/R ½
p0 + 1,3 bar
0,5–5 bar
max. 10 bar
230 V/50 Hz
v kombinácii s Fillsoftom je nutné použiť extrný tlakový snímač FE
p0 = pst + 0,2 (odporúčané) statický tlak (= stat. výška (m)/10)
3)
Tlak v systéme, nastavenie z výroby 3 bar
1)
2)
Fillcontrol Plus – doplňovacie zariadenie bez čerpadla
• automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou tlaku v sústave s tlakovou
expanznou nádobou, bez čerpadla
• potrebný rozdiel tlakov medzi zdrojom doplňovania a nastaveným tlakom plynu
v expanznej nádobe musí byť väčší ako 1,5 bar
• riadenie Control Basic a stenová konzola vrátane
• sériové rozhranie RS 485, možnosť pripojenia Bus- / Rozširujúcich modulov
• možnosť monitorovania kapacity úpravne vody fillsoft
Objednávacie číslo
Cena €
Tovarová skupina
Dovolená prevádzková teplota
Výška x šírka x hĺbka
Hmotnosť
Vstup / Výstup
Dovolený prevádzkový tlak
Vstupný tlak
Minimálny tlak
Maximálny tlak
Menovité napätie
Objemový prietok3) kvs
Objemový prietok4) kvs
50
8812100
1 340,00
70
90 °C
320 x 340 x 190 mm
2,5 kg
G ¾/G ½
10 bar
max. 10 bar
p0 + 1,3 bar1)
p0 + 4 bar2)
230 V/50 Hz
1,4 m3/h
0,7 m3/h
p0 = Pretlak plynu v expanznej nádobe = Minimálny prevádzkový tlak zariadenia
Pri prekročení zníži tlak
3)
ako jediná zostava
4)
v zapojení s Fillset
1)
2)
Expanzné nádoby
Doplňovacie systémy & Technológia úpravy vody
Fillcontrol Auto – doplňovacie zariadenie s čerpadlom
Fillcontrol Auto Compact
Fillcontrol Auto
8812300
2 150,00
70
8 bar
30 °C
690 x 470 x 440 mm
25 kg1)
max. 5,5 bar
G1
–
–
4 m /h
min. 360 l/h
1¼
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Fillcontrol
Auto Compact
Objednávacie číslo
8688500
3 280,00
Cena €
Tovarová skupina
70
Dovolený prevádzkový tlak
10 bar
Dovolená prevádzková teplota
30 °C
Výška x šírka x hĺbka
620 x 580 x 290 mm
Hmotnosť
17,5 kg1)
Maximálny výtlak
max. 8,5 bar
Pripojenie vykurovania
G½
Pripojenie pitnej vody
G½
Pripojenie prepúšťania
DN 32
Vstupný tlak
max. 5,5 bar2)
Objemový prietok
120–180 l/h
Požadovaný obj. prietok na vstupe min. 360 l/h
Pripojenie sania čerpadla
–
Expanzné automaty
• automatické doplňovacie zariadenie vybavené čerpadlom na zvyšovanie tlaku
doplňovacej vody
• Fillcontrol Auto Compact v kombinácii s vstavanou vyrovnávacou nádržou
ako systémový oddeľovač
• Fillcontrol Auto pre doplňovanie napr. klimatizačných systémov
• riadenie Control Basic pre jednoduché a prehľadné ovládanie
• sériové rozhranie RS 485, možnosť pripojenia Bus- / Rozširujúcich modulov
• možnosť monitorovania kapacity úpravne vody fillsoft
• Fillcontrol Auto Compact vrátane systémového oddeľovača podľa DIN 1988
a DIN EN 1717
Fillcontrol Auto
3
1)
2)
bez dopĺňanej vody
pri prekročení zníži tlak
Reglyk – zariadenie pre prípravu glykolových zmesí
• zariadenie umožňuje miešať, skladovať a dopravovať glykolové zmesi
• plastová nádrž (valcová)
• miešacie nerezové čerpadlo
• komunikácia s expanznými automatmi reflex
• regulačné a uzatváracie prvky
• ručné alebo automatické riadenie
Typ
Obj. číslo
Cena €
Objem
litrov
Výtlak
čerpadla
Tovarová
skupina
Rozmery
DxŠ (mm)
Rozmer
nádoby
Pripojenie
Príkon
kW
Hmotnosť
kg
reglyk
205
9999502
3 100,00
200
55/2
05
850x600
580x600
1”
1,5
45
reglyk
405
9999504
3 710,00
400
55/2
05
1100x780
750x950
1”
1,5
52
reglyk
805
9999506
3 820,00
800
55/2
05
1150x830
800x1600
1”
1,5
94
reglyk 1605
9999508
4 300,00
1600
55/2
05
1450x1130
1100x1600
1”
1,5
123
reglyk 2005
9999510
4 670,00
2000
55/2
05
1620x1300
1270x1600
1”
1,5
145
51
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Doplňovacie systémy & Technológia úpravy vody
Fillsoft
Fillsoft I/II
• zmäkčovacie zariadenie pre prvé plnenie a doplňovanie vykurovacej sústavy
• Fillsoft I: zmäkčovacia kapacita 6.000 l x °dH
• Fillsoft I: zmäkčovacia kapacita 12.000 l x °dH
• Vrátane uzatváracej armatúry so vzorkovacím guľovým kohútom, regulátorom
prietoku a šróbením
• Fillsoft I vrátane prietokomeru
Fillsoft I
Objednávacie číslo
6811600
220,00
Cena €
Tovarová skupina
78
Dovolený prevádzkový tlak
8 bar
Dovolená prevádzková teplota 40 °C
Výška
600 mm
Šírka
260 mm
Maximálny prietok
0,4 m3/h
Hmotnosť
4,1 kg
Vstup / Výstup
Rp ½/Rp ½
Kapacita
6.000 l x °dH
Fillsoft I
Fillsoft II
6811700
340,00
78
8 bar
40 °C
600 mm
380 mm
0,4 m3/h
7,6 kg
Rp ½/Rp ½
12.000 l x °dH
Fillsoft II
*Nutný systémový oddeľovač podľa DIN 1988 a DIN EN 1717, odporúčame Fillset
Príslušenstvo
Fillmeter FLM
Softmix FS
Externý tlakový snímač FE
Fillsoft cartridge FP Sada na meranie celkovej tvrdosti vody GH
Obj. číslo: 9119193
Obj. číslo: 9119219
Obj. číslo: 9112004
Obj. číslo: 6811800
Obj. číslo: 6811900
Cena:
Cena:
Cena:
Cena:
Cena:
320,00 €
160,00 €
230,00 €
40,00 €
50,00 €
TS 78
TS 78
TS 86
TS 86
TS 86
Externý tlakový snímač je potrebný v kombinácii s doplňovacím automatom Fillcontrol Plus Compact
Softmix FS
52
Fillsoft cartridge FP
Externý tlakový
snímač FE
Fillmeter
FLM
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
53
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Servitec
Reflex Servitec v režime Magcontrol v sústave
s expanznou nádobou Reflex
PIS
Expanzné automaty
• tlak je zobrazovaný na displeji
• signalizácia odchýlky od nastaveného
rozpätia tlaku
• automatické, kontrolované doplňovanie
pri poklese tlaku o 0,2 baru pod hodnotu
plniaceho tlaku
• podtlakové odplyňovanie doplňovaného
média
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
TIME
Odplyňovacie systémy &
Separátory
oplňovanie závislé na tlaku –
D
magcontrol
Odplyňovanie
Podtlakové odplyňovanie časti objemu sústavy
podľa optimálneho časového plánu v zvolenom
odplyňovacom režime
• trvalé odplyňovanie (po uvedení do
prevádzky)
• intervalové odplyňovanie (aktivuje
sa automaticky po ukončení trvalého
odplyňovania)
Servitec
• Podtlakové odplyňovacie zariadenie s integrovaným doplňovaním pre
sústavy s tlakovou expanznou nádobou alebo expanzným automatom
• flexibilné nastavenie prevádzkových režimov Mag- alebo Levelcontrol
• centrálne odplynenie sústavy a doplňovacej vody
• dovolený prevádzkový tlak: 8 bar – Typ 25, 60
10 bar – Typ 75, 95, 120
• výstupná teplota do 120°C
• mikroprocesorové riadenie so zobrazovaním tlaku na displeji
• beznapäťový výstup pre hlásenie súhrnnej poruchy
• jednoduchá prevádzka
• patentované, plnoautomatické prepúšťanie
• SafeControl (doplňovanie cez guľový kohút so servopohonom)
• možnosť doplňovať zo zásobnej nádoby (dodávka stavby)
• pre Servitec s riadením Control Touch
H
T
Servitec 25
54
Servitec 35
Servitec 60
B
Servitec 95
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Servitec (pokračovanie)
Typ
Servitec
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
Objem sústavy
VA (m3), 70 °C
Pracovný tlak
(bar), 70 °C
Doplňovací výkon
(m3/h)
HxBxT
(mm)
Hmotnosť
(kg)
25
35
60
75
95
Magcontrol 120
Levelcontrol 120
8828900
8829000*
8829100*
8829200*
8829300*
8829400
8829500
3 680,00
4 570,00
4 650,00
6 270,00
6 430,00
8 830,00
8 740,00
71
71
71
71
71
71
71
< 12
< 220
< 220
< 220
< 220
< 220
< 220
0,5 až 2,5
0,5 až 2,5
0,5 až 4,5
0,5 až 5,4
0,5 až 7,2
1,3 až 9,0
1,3 až 9,0
< 0,05
< 0,35
< 0,55
< 0,55
< 0,55
< 0,55
< 0,55
660 x 545 x 290
1.030 x 620 x 440
1.215 x 685 x 440
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
13,0
28,0
34,0
39,0
40,0
43,0
43,0
Objem sústavy
VA (m3), 90 °C
Pracovný tlak
(bar), 90 °C
Doplňovací výkon
(m3/h)
HxBxT
(mm)
Hmotnosť
(kg)
1,3 až 5,4
1,3 až 7,2
1,3 až 9,0
1,3 až 9,0
< 0,55
< 0,55
< 0,55
< 0,55
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
39,0
40,0
43,0
43,0
Doplňovací výkon
(m3/h)
HxBxT
(mm)
Hmotnosť
(kg)
< 0,05
< 0,55
< 0,55
< 0,55
< 0,55
< 0,55
660 x 545 x 290
1.215 x 685 x 440
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
1.215 x 600 x 525
13,0
34,0
39,0
40,0
43,0
43,0
Expanzné automaty
Dovolená prevádzková teplota: 70 °C
Typ
Servitec
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
75
95
Magcontrol 120
Levelcontrol 120
8825300
8825400
8825500
8825600
6 720,00
6 860,00
9 640,00
9 470,00
71
71
71
71
<
<
<
<
220
220
220
220
Dovolená prevádzková teplota: 70 °C, voda/glykol
Typ
Servitec
Obj. číslo
Cena
€
25
60
75
95
Magcontrol 120
Levelcontrol 120
8828900
8828100*
8828200
8828300
8828400
8828500
3 680,00
4 810,00
6 030,00
6 210,00
8 520,00
8 520,00
Tovarová Objem sústavy Pracovný tlak
skupina VA (m3), 70 °C, gl* (bar), 70 °C, gl*
71
71
71
71
71
71
< 4
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
0,5 až 2,5
1,3 až 4,5
1,3 až 4,9
1,3 až 6,7
1,3 až 8,3
1,3 až 8,3
* pre prevádzkový tlak od 0,5 bar doplňovací tlak > 0,1 bar
Špeciálne prevedenia na vyžiadanie
55
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Dovolená prevádzková teplota: 90 °C
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
* Prevedenie 25-95 pre prevádzkový tlak od 0,5 bar doplňovací tlak > 0,1 bar
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Návrh separátorov
• Účelový dizajn separátorov plynov a kalov uľahčuje návrh vhodného zariadenia pre konkrétny systém. Veľkosť zariadenia záleží
od rýchlosti prúdenia média, bez ohľadu na to aký variant zariadenia bol vybraný. V grafe alebo tabuľke je zobrazený maximálny
objemový prietok pre jednotlivé veľkosti zariadení.
Graf tlakových strát
reflex exvoid, exdirt, extwin
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Návrh pre reflex exvoid, exdirt a extwin
Tabuľka kvs hodnôt:
Veľkosť
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
DN 50
DN 65
kvs v m3/h
10,7
17,2
31,8
40,0
56,1
72,2
121,7
max
m3/h
1,25
2,00
3,70
5,00
7,50
12,50
20,00
Tlaková strata počítaná pre všetky objemové prietoky:
56
Veľkosť
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Príklad:
kvs v m3/h
158,5
244,3
351,3
487,9
780,6
1 185,7
1 696,4
max
m3/h
27,00
47,00
72,00
108,00
180,00
288,00
405,00
Odplyňovacie systémy & Separátory
Expanzné nádoby
Exvoid
Exvoid T pre odplyňovanie, napríklad po naplnení systému
Exvoid T
Expanzné automaty
Exvoid T
Exvoid T
Reflex
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Reflex
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Exvoid T
Exvoid
separátor plynov
• odstraňuje mikrobubliny plynov cirkulujúcich v systéme
• minimálna údržba
• minimálna tlaková strata
• nepretržitá prevádzka
• dimenzie pripojenia od Rp ½“ do DN 600*
• aj v prevedení pre solárne systémy
Typ
Obj. číslo
Cena €
T 1/2
9250000
50,00
Tovarová
skupina
82
H
T, mosadz
• 110 °C, 10 bar
Pripojenie
Ø (mm)
H (mm)
Rp ½
63
120
Ø
Typ
Obj. číslo
Cena €
T 1/2 S
9250600
100,00
Tovarová
skupina
82
Pripojenie
Ø (mm)
H (mm)
Rp ½
63
120
H
T Solar, mosadz
• 180 °C, 10 bar
Ø
57
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Exvoid, inštalovaný v sústave s nástenným kotlom
na najvyššom bode sústavy s termickým odplyňovacím
efektom
Exvoid, inštalovaný v kotolni s najvyššou statickou výškou
v sústave
Exvoid
Expanzné automaty
Exvoid
Reflex
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Reflex
Exvoid (pokračovanie)
Obj. číslo
Cena €
A 22 S
A 3/4 S
A1S
A 1 1/4 S
A 1 1/2 S
9251600
9251610
9251620
9251630
9251640
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
Tovarová
skupina
82
82
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
106
85
88
88
88
63
63
63
63
63
1652)
1652)
1822)
2022)
2362)
Tovarová
skupina
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm1)
Rp ¾
Rp 1
1,25
1,25
2,00
104
84
84
63
63
63
2202)
2062)
2062)
Tovarová
skupina
82
82
82
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
8,00
106
85
88
88
88
132
63
63
63
63
63
100
1652)
1652)
1802)
2022)
2362)
277
1)
Ø
H
Typ
L
Solar, mosadz, vertikal
• 180 °C, 10 bar
Cena €
A 22 SV
A 3/4 SV
A 1 SV
9251700
9251710
9251720
190,00
210,00
230,00
L
Obj. číslo
H
Ø
Typ
Mosadz
• 110 °C, 10 bar
Typ
Obj. číslo
Cena €
A 22
A 3/4
A1
A 1 1/4
A 1 1/2
A2
9251000
9251010
9251020
9251030
9251040
9251050
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
700,00
pripojenie zvernými krúžkami
1)
izolácia dostupná * štandard do DN 300, vyššie dimenzie na vyžiadanie
2)
58
1)
Ø
H
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Solar, mosadz
• 180 °C, 10 bar
L
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Exvoid (pokračovanie)
Mosadz, vertikal
• 110 °C, 10 bar
9251500
9251510
9251520
Tovarová
skupina
82
82
82
Pripojenie
22 mm1)
Rp ¾
Rp 1
V˙max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)
1,25
1,25
1,25
84
84
84
63
63
63
Ø
Expanzné automaty
A 22 V
A 3/4 V
A1V
Cena
€
140,00
140,00
210,00
H
Obj. číslo
2062)
2062)
2062)
L
Typ
pripojenie zvernými krúžkami
1)
izolácia dostupná
2)
Oceľ, navarovacie pripojenia
• 110 °C, 10 bar
Pripojenie
(mm)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
6291)
6291)
7431)
7431)
7671)
7671)
1050
1157
1426
HA
(mm)
145
155
151
161
206
221
276
338
393
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
8251100
8251110
8251120
8251130
8251140
8251150
8251160
8251170
8251180
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Ø
L
Odplyňovacie systémy &
Separátory
A 60.3
A 76.1
A 88.9
A 114.3
A 139.7
A 168.3
A 219.1
A 273.0
A 323.9
Cena
€
950,00
980,00
1 430,00
1 460,00
2 980,00
3 050,00
4 760,00
9 420,00
17 750,00
HA
Obj. číslo
H
Typ
min. 50 mm
izolácia dostupná
1)
Oceľ, prírubové pripojenia
• 110 °C, 10 bar
A 50
A 65
A 80
A 100
A 125
A 150
A 200
A 250
A 300
8251300
8251310
8251320
8251330
8251340
8251350
8251360
8251370
8251380
Cena
€
1 240,00
1 280,00
1 750,00
1 810,00
3 360,00
3 480,00
5 260,00
10 430,00
18 720,00
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Pripojenie
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 125/PN 16
DN 150/PN 16
DN 200/PN 16
DN 250/PN 16
DN 300/PN 16
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
6291)
6291)
7431)
7431)
7671)
7671)
1050
1157
1426
HA
(mm)
145
155
151
161
206
221
276
338
393
HA
Obj. číslo
H
Typ
min. 50 mm
Ø
L
izolácia dostupná
1)
Špeciálne prevedenie na vyžiadanie
59
Exdirt
Exdirt, inštalovaný ako ochrana proti zanášaniu kotlového
telesa ( každý kotol chráni samostatne)
Expanzné automaty
Exdirt
Exdirt
Reflex
Reflex
Exdirt
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Exdirt, inštalovaný v prívodnom potrubí ako ochrana citlivých
zariadení na nečistoty, napr. konvektory, fancoily, atď.
Reflex
Exdirt
Separátor kalov
• odstraňuje kaly cirkulujúce v systéme
• minimálna údržba
• minimálna tlaková strata
• nepretržitá prevádzka
• dimenzie pripojenia od Rp ½“ do DN 600*
• odstraňuje aj mikročiastočky kalov cca 5 μm ( = 0,005 mm )
• odstránenie nánosu kalu je možné aj počas prevádzky systému
• vhodné pre veľké aj malé systémy
• nevyžaduje žiadne by-passové pripojenia
Mosadz
• 110 °C, 10 bar
Typ
Obj. číslo
D 22
D 3/4
D1
D 1 1/4
D 1 1/2
D2
9252000
9252010
9252020
9252030
9252040
9252050
60
L
Cena
€
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
700,00
Tovarová
skupina
82
82
82
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm1)
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
8,00
85
85
88
88
88
132
63
63
63
63
63
100
1032)
1032)
1202)
1402)
1742)
215
H
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Ø
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Exdirt (pokračovanie)
Nov ý!
M s magnetom, mosadz
• 110 °C, 10 bar
9256000
9256010
9256020
9256030
9256040
9256050
Tovarová
skupina
82
82
82
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
8,00
85
85
88
88
88
132
63
63
63
63
63
100
1032)
1032)
1202)
1402)
1742)
215
Cena
€
140,00
140,00
220,00
Tovarová
skupina
82
82
82
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp ¾
Rp 1
1,25
1,25
1,25
84
84
84
63
63
63
1442)
1442)
1442)
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm1)
Rp ¾
Rp 1
1,25
1,25
1,25
84
84
84
63
63
63
1442)
1442)
1442)
H
(mm)
5021)
5021)
6171)
6171)
7921)
7921)
1002
1266
1476
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
1)
Expanzné automaty
D 22 M
D 3/4 M
D1M
D 1 1/4 M
D 1 1/2 M
D2M
Cena
€
140,00
140,00
150,00
160,00
180,00
820,00
Ø
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Obj. číslo
H
Typ
L
D 22 V
D 3/4 V
D1V
9252500
9252510
9252520
Obj. číslo
D 22 V-M
D 3/4 V-M
D 1 V-M
9256500
9256510
9256520
Cena
€
200,00
190,00
280,00
pripojenie zvernými krúžkami
Ø
Nov ý!
M s magnetom, mosadz, vertikal
• 110 °C, 10 bar
Typ
1)
Tovarová
skupina
82
82
82
Ø
izolácia dostupná
1)
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Obj. číslo
H
L
Typ
H
L
Mosadz, vertikal
• 110 °C, 10 bar
2)
* štandard do DN 300, vyššie dimenzie na vyžiadanie
Obj. číslo
D 60.3
D 76.1
D 88.9
D 114.3
D 139.7
D 168.3
D 219.1
D 273.0
D 323.9
8252100
8252110
8252120
8252130
8252140
8252150
8252160
8252170
8252180
Cena
€
800,00
840,00
1 300,00
1 330,00
2 880,00
2 950,00
4 550,00
9 180,00
17 290,00
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Pripojenie
(mm)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
HB
Typ
H
Oceľ, navarovacie pripojenia
• 110 °C, 10 bar
Ø
L
61
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Exdirt (pokračovanie)
D 50
D 65
D 80
D 100
D 125
D 150
D 200
D 250
D 300
8252300
8252310
8252320
8252330
8252340
8252350
8252360
8252370
8252380
Cena
€
1 100,00
1 150,00
1 630,00
1 690,00
3 280,00
3 410,00
5 040,00
11 320,00
18 400,00
Tovarová
Pripojenie
skupina
83
DN 50/PN 16
83
DN 65/PN 16
83
DN 80/PN 16
83
DN 100/PN 16
83
DN 125/PN 16
83
DN 150/PN 16
83
DN 200/PN 16
83
DN 250/PN 16
83
DN 300/PN 16
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
470
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
5021)
5021)
6171)
6171)
7921)
7921)
1002
1266
1476
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
5021)
5021)
6171)
6171)
7921)
7921)
1002
1266
1476
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
5021)
5021)
6171)
6171)
7921)
7921)
1002
1266
1476
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
H
Obj. číslo
HB
Typ
Ø
L
Obj. číslo
D 60.3 R
D 76.1 R
D 88.9 R
D 114.3 R
D 139.7 R
D 168.3 R
D 219.1 R
D 273.0 R
D 323.9 R
8252200
8252210
8252220
8252230
8252240
8252250
8252260
8252270
8252280
Cena
€
2 210,00
2 260,00
3 140,00
3 230,00
6 760,00
6 860,00
9 220,00
17 040,00
25 620,00
Pripojenie
(mm)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Ø
HB
Typ
H
Oceľ, navarovacie pripojenia
• 110 °C, 10 bar, revízna príruba
L
Typ
Obj. číslo
D 50 R
D 65 R
D 80 R
D 100 R
D 125 R
D 150 R
D 200 R
D 250 R
D 300 R
8252400
8252410
8252420
8252430
8252440
8252450
8252460
8252470
8252480
Cena
€
2 500,00
2 570,00
3 480,00
3 840,00
7 150,00
7 320,00
10 020,00
18 620,00
27 960,00
izolácia dostupná
1)
Špeciálne prevedenie na vyžiadanie
62
Tovarová
Pripojenie
skupina
83
DN 50/PN 16
83
DN 65/PN 16
83
DN 80/PN 16
83
DN 100/PN 16
83
DN 125/PN 16
83
DN 150/PN 16
83
DN 200/PN 16
83
DN 250/PN 16
83
DN 300/PN 16
H
Oceľ, prírubové pripojenia
• 110 °C, 10 bar, revízna príruba
HB
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Oceľ, prírubové pripojenia
• 110 °C, 10 bar
Ø
L
Odplyňovacie systémy & Separátory
Expanzné nádoby
Extwin
Extwin, inštalovaný v sústave s nástenným kotlom na najvyššom
bode sústavy s termickým odplyňovacím efektom
Expanzné automaty
Extwin
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Reflex
Extwin
Kombinácia Exvoidu a Exdirtu
• kombinuje funkcie Reflex Exvoidu a Exdirtu v jednom komponente
• jednoduchá inštalácia, dvojitý efekt
• odstraňuje mikrobubliny plynov a súčasne mikročiastočky kalov v systéme
• nepretržitá prevádzka
• pripojenie od Rp ¾“ do DN 600*
Mosadz
• 110 °C, 10 bar
TW 22
TW 1
9253000
9253010
pripojenie zvernými krúžkami
Pripojenie
V˙max (m /h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp 1
1,25
2,00
105
84
63
63
261
261
1)
3
L
1)
Nov ý !
Typ
Obj. číslo
TW 22 M
TW 1 M
9257000
9257010
Cena
€
220,00
420,00
Tovarová
skupina
82
82
Ø
Pripojenie
V˙max (m /h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
Rp 1
1,25
2,00
105
84
63
63
261
261
1)
3
H
M s magnetom, mosadz
• 110 °C, 10 bar
L
pripojenie zvernými krúžkami
1)
Mosadz, vertikal
• 110 °C, 10 bar
TW 22 V
9253500
Tovarová
skupina
82
Ø
Pripojenie
V˙max (m3/h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm
1,25
105
63
261
H
Obj. číslo
Cena
€
220,00
L
Typ
Klemmring
1)
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Obj. číslo
Tovarová
skupina
82
82
H
Typ
Ø
Cena
€
180,00
310,00
1)
pripojenie zvernými krúžkami
1)
Nov ý !
Obj. číslo
TW 22 V-M
9257500
Tovarová
skupina
82
Ø
Pripojenie
V˙max (m /h)
L (mm)
Ø (mm)
H (mm)
22 mm1)
1,25
105
63
261
3
H
Typ
Cena
€
280,00
L
M s magnetom, mosadz, vertikal
• 110 °C, 10 bar
pripojenie zvernými krúžkami
1)
63
Extwin (pokračovanie)
Oceľ, navarovacie pripojenia
• 110 °C, 10 bar
L
(mm)
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
770
770
925
925
1185
1185
1455
1855
2175
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
Oceľ, prírubové pripojenia
• 110 °C, 10 bar
Obj. číslo
TW 50
TW 65
TW 80
TW 100
TW 125
TW 150
TW 200
TW 250
TW 300
8253300
8253310
8253320
8253330
8253340
8253350
8253360
8253370
8253380
Obj. číslo
TW 60.3 R
TW 76.1 R
TW 88.9 R
TW 114.3 R
TW 139.7 R
TW 168.3 R
TW 219.1 R
TW 273.0 R
TW 323.9 R
8253200
8253210
8253220
8253230
8253240
8253250
8253260
8253270
8253280
Cena
€
1 500,00
1 570,00
2 050,00
2 150,00
3 780,00
3 940,00
6 730,00
14 200,00
24 900,00
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Pripojenie
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
DN 100/PN 16
DN 125/PN 16
DN 150/PN 16
DN 200/PN 16
DN 250/PN 16
DN 300/PN 16
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
770
770
925
925
1185
1185
1455
1855
2175
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
Cena
€
2 630,00
2 710,00
3 620,00
3 720,00
7 340,00
7 480,00
10 270,00
19 340,00
33 960,00
Obj. číslo
TW 50 R
TW 65 R
TW 80 R
TW 100 R
TW 125 R
TW 150 R
TW 200 R
TW 250 R
TW 300 R
8253400
8253410
8253420
8253430
8253440
8253450
8253460
8253470
8253480
64
Cena
€
2 930,00
3 020,00
3 960,00
4 080,00
7 740,00
7 940,00
11 440,00
20 930,00
34 730,00
Ø
L
min. 50 mm
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Pripojenie
(mm)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
770
770
925
925
1185
1185
1455
1855
2175
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
Oceľ, prírubové pripojenia
• 110 °C, 10 bar, revízna príruba
Typ
L
min. 50 mm
Oceľ, navarovacie pripojenia
• 110 °C, 10 bar, revízna príruba
Typ
Ø
H
Typ
H
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
HB
Pripojenie
(mm)
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
HB
8253100
8253110
8253120
8253130
8253140
8253150
8253160
8253170
8253180
Tovarová
skupina
83
83
83
83
83
83
83
83
83
H
TW 60.3
TW 76.1
TW 88.9
TW 114.3
TW 139.7
TW 168.3
TW 219.1
TW 273.0
TW 323.9
Cena
€
1 210,00
1 270,00
1 740,00
1 790,00
3 380,00
3 480,00
6 100,00
13 790,00
23 740,00
HB
Obj. číslo
Ø
L
min. 50 mm
Tovarová
Pripojenie
skupina
83
DN 50/PN 16
83
DN 65/PN 16
83
DN 80/PN 16
83
DN 100/PN 16
83
DN 125/PN 16
83
DN 150/PN 16
83
DN 200/PN 16
83
DN 250/PN 16
83
DN 300/PN 16
V˙max
(m3/h)
12,5
20,0
27,0
47,0
72,0
108,0
180,0
288,0
405,0
L
(mm)
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
(mm)
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
(mm)
770
770
925
925
1185
1185
1455
1855
2175
HB
(mm)
370
370
430
430
550
550
600
800
900
H
Typ
min. 50 mm
HB
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Ø
L
Odplyňovacie systémy & Separátory
Expanzné nádoby
Príslušenstvo
Exferro
Typ
D 50/140.3
D 125/219.1
D 250/323.9
D 350/600
Obj. číslo
9258300
9258310
9258320
9258330
Cena €
460,00
520,00
640,00
760,00
Expanzné automaty
• magnetická vložka pre separátor kalov Exdirt
• 110°C / 10 bar
• magnetická tyč naskrutkovaná do T-kusa
• pre ešte účinnejšie zachytávanie feromagnetických látok obsiahnutých v kaloch
Stavebná dĺžka (mm)
300
350
400
500
Oblasť použitia
DN 50 – DN 100
DN 125 – DN 200
DN 250 – DN 300
> DN 100
Exiso
Typ
Obj. číslo
Cena €
A/D 22 1 ½
9254811
40,00
Tovarová
skupina
82
Hrúbka izolácie
(mm)
15
Ø (mm)
H (mm)
125
215–275
Ø (mm)
H (mm)
228
290
395
447
567
742
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Izolácie pre Exvoid A22 – A1 ½“ a Exdirt D22 – D1 ½“
Typ
Obj. číslo
Cena €
50-76.1
80-114.1
125-168.3
9254831
9254841
9254851
240,00
300,00
480,00
Tovarová
skupina
83
83
83
Hrúbka izolácie
(mm)
30,5
30,5
30,5
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Izolácie pre Exvoid a Exdirt v prevedení oceľ
Odkaľovacie nádoby EB
ØD
• pre zachytávanie kalov vo vykurovacích a chladiacich sústavách
• schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• šedé prevedenie
A1
ØD
A1
A1
H
A1
H
h
h
A2
6 bar
10 bar
30 Litrov
Typ
10 bar / 120 °C
EB 30
EB 60
EB 80
EB 100
6 bar / 120 °C
EB 180
EB 300
EB 400
EB 750
Obj. číslo
A2
60 - 750 Litrov
Tovarová
skupina
25
25
25
25
ØD
mm
409
409
480
480
H
mm
455
770
765
870
h
mm
270
465
468
535
A1
A2
8636000
8635100
8636200
8636300
Cena
€
280,00
400,00
520,00
750,00
R1¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
R1
R1
R1
R1
8632000
8633000
8634000
8634100
1 430,00
1 780,00
2 390,00
3 090,00
25
25
25
25
600
600
750
750
1110
1600
1500
2215
726
1141
1027
1677
DN 100 / PN 6
DN 125 / PN 6
DN 150 / PN 6
DN 250 / PN 6
R1
R1
R1
R1
65
Expanzné nádoby
Odplyňovacie systémy & Separátory
Odvzdušňovacie nádoby LA
Nátrubok Rp 3/8
• pre odvzdušňovanie vykurovacích a chladiacich sústav
s malou statickou výškou
• šedé prevedenie
Expanzné automaty
D
D
h
B
B
L
LA 32 – LA 50
Typ
10 bar / 120 °C
LA 32
LA 40
LA 50
LA 65
LA 80
LA 100
LA 125
LA 150
LA 200
Obj. číslo
8671000
8672000
8673000
8674000
8675000
8676000
8677000
8678000
8679000
Cena
€
100,00
110,00
140,00
180,00
190,00
410,00
450,00
530,00
750,00
Tovarová
skupina
72
72
72
72
72
72
72
72
72
L
mm
300
300
300
390
390
390
390
590
590
h
A
A
10 bar
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Nátrubok Rp 3/8
L
LA 65 – LA 200
h
mm
30
40
40
60
60
50
40
90
40
ØD
mm
206
206
206
280
280
280
280
409
409
A
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
Uvoľňovacie nádoby T
• pre fázové oddelenie vody a pary na výfuku poistného ventila na tepelnom zdroji
podľa DIN EN 12828
• šedé prevedenie
A2
A 1
H
A3
ØD
66
Typ
Obj. číslo
T 170
T 270
T 380
T 480
T 550
8680000
8681000
8682000
8683000
8684000
Cena
€
90,00
130,00
220,00
270,00
490,00
Tovarová
skupina
73
73
73
73
73
H
mm
328
400
528
710
896
h
mm
55
65
75
115
125
ØD
mm
206
280
490
480
634
A 1
DN
50
65
80
125
150
A2
DN
65
80
100
150
200
A3
DN
65
80
100
150
200
h
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
67
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm
Storatherm Heat
• akumulačný zásobník pre vykurovacie a chladiace sústavy
• akumulačný zásobník vyrobený z kvalitnej ocele S235JRG2 (RSt 37-2)
• do 2000 l vrátane 90 mm hrubej tepelnej izolácie so snímateľnou vrchnou
plastovou fóliou
• Storaterm inštalovaný v chladiacich sústavách musí byť izolovaný
špeciálnou izoláciou na takýto typ aplikácie
• vnútro bez povrchovej úpravy, vonkajšia úprava plastovým povlakom
• dovolený prevádzkový tlak zásobníka 3 bary ( od 1500 l je 6 barov )
• dovolený prevádzkový tlak rúrového výmenníka 16 bar
• dovolená prevádzková teplota zásobníka 95°C
• dovolená prevádzková teplota rúrového výmenníka 110°C
• Storatherm Heat: akumulačný zásobník bez revízneho otvoru
• Storatherm Heat/R: akumulačný zásobník s revíznym otvorom
• Storatherm Heat/1: akumulačný zásobník s rúrovým výmenníkom
pre ďalší zdroj tepla
• Storatherm Heat/2: akumulačný zásobník s dvomi rúrovými výmenníkmi
pre ďalšie zdroje tepla
H
Storatherm Heat akumulačný zásobník bez revízneho otvoru
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
8500000
8500010
8500020
8500030
8500040
8500050
8500060
7788100
7788400
7788700
1 000,00
1 110,00
1 270,00
1 840,00
2 200,00
3 350,00
4 810,00
7 320,00
8 660,00
9 670,00
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Typ
Odplyňovacie systémy &
Separátory
HF 200
HF 300
HF 500
HF 800
HF 1000
HF 1500
HF 2000
H 30002)
H 40002)
H 50002)
1)
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
ØD
vrátane izolácie
Nominálny
objem
l
200
300
500
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Ø D1)
mm
Výška H
Nátrubok
9x
660
777
777
970
970
1180
1380
1500
1500
1500
1500
1320
1950
1825
2115
2120
2122
2101
2676
3211
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 2
Rp 2
Rp 2
Ø D1)
mm
Výška H
Nátrubok
9x
777
777
970
970
1180
1380
1500
1500
1500
1320
1950
1825
2115
2120
2122
2101
2676
3211
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 2
Rp 2
Rp 2
Sklopná
Hmotnosť1)
výška2)
kg
mm
1525
51,0
1355
59,0
1974
72,0
1870
124,0
2153
139,0
2178
186,0
2200
266,0
2205
567,0
2756
674,0
3264
811,0
bez izolácie
2)
Storatherm Heat akumulačný zásobník s revíznym otvorom
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
8500070
8500080
8500090
8500100
8500200
8500300
7788200
7788500
7788800
1 180,00
1 340,00
1 910,00
2 270,00
3 480,00
4 860,00
7 490,00
8 760,00
9 850,00
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Typ
HF 300/R
HF 500/R
HF 800/R
HF 1000/R
HF 1500/R
HF 2000/R
H 3000/R2)
H 4000/R2)
H 5000/R2)
1)
vrátane izolácie
68
2)
bez izolácie
Nominálny
objem
l
300
500
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Sklopná
Hmotnosť1)
výška2)
kg
mm
1355
62,0
1974
75,0
1870
127,0
2153
142,0
2178
189,0
2200
269,0
2205
570,0
2756
677,0
3264
814,0
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm Heat (pokračovanie)
vrátane izolácie
Tovarová
skupina
8500400
8500500
8500600
8500700
8500800
8500900
7788300
7788600
7788900
1 370,00
1 580,00
2 380,00
2 770,00
4 100,00
5 480,00
8 890,00
10 880,00
12 380,00
63
63
63
63
63
63
63
63
63
2)
Nominálny
objem
l
300
500
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Ø D1)
mm
Výška H
Nátrubok
9x
777
777
970
970
1180
1380
1500
1500
1500
1320
1950
1825
2115
2120
2122
2101
2676
3211
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 2
Rp 2
Rp 2
Sklopná
Výhrevná
Hmotnosť1)
výška2)
plocha
kg
mm
m2
1355
82
1,34
1974
100
1,88
1870
197
3,76
2153
225
4,48
2178
272
4,48
2200
352
4,48
2205
637
5,00
2756
754
6,00
3264
871
7,00
bez izolácie
V
NO
Storatherm Heat akumulačný zásobník s dvomi rúrovými výmenníkmi
Typ
HF 500/2
HF 800/2
HF 1000/2
HF 1500/2
HF 2000/2
1)
vrátane izolácie
Obj. číslo
8500513
8500613
8500713
8500813
8500913
2)
Cena
€
Tovarová
skupina
1 810,00
2 590,00
2 980,00
4 310,00
5 690,00
63
63
63
63
63
Rp 2“ pre veľkosti 3000, 4000 a 5000 l
Nominálny
objem
l
500
800
1000
1500
2000
3)
Ø D1)
mm
mm/Rp 1½“ Rp 2“ 2)
Nátrubok
9x
777
970
970
1180
1380
1950
1825
2115
2120
2122
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Rp 1 ½
Výška h
Sklopná
Hmotnosť1)
výška3)
kg
mm
1974
125
1870
267
2153
308
2178
355
2200
438
É
Výhrevná
plocha
hore/dole, m2
1,17/1,88
1,86/2,47
2,47/3,10
2,30/3,72
2,05 / 9,72
bez izolácie
Tepelná izolácie pre akumulačný zásobník Storatherm
Heat 3000, 4000 a 5000 l
• 90 mm hrubá mäkká pena s bielou plastovou
vrchnou fóliou
• snímateľná, montáž na mieste inštalácie
Typ
Obj. číslo
HW 3000
HW 4000
HW 5000
9119307
9119308
9119309
Cena
€
900,00
1 030,00
1 260,00
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
1)
Cena
€
Odplyňovacie systémy &
Separátory
HF 300/1
HF 500/1
HF 800/1
HF 1000/1
HF 1500/1
HF 2000/1
H 3000/12)
H 4000/12)
H 5000/12)
Obj. číslo
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Typ
Expanzné automaty
Storatherm Heat akumulačný zásobník s rúrovým výmenníkom
Tovarová
skupina
64
64
64
69
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm Heat Combi
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
1)
Odplyňovacie systémy &
Separátory
É
• kombinovaný zásobník pre ohrev pitnej vody a podporu vykurovania
• akumulačný zásobník vyrobený z kvalitnej ocele S235JRG2 (RSt 37-2)
• teplá pitná voda vo veľkom objeme v nerezovom vlnovcovom rúrovom výmenníku
• tepelný výkon prenášaný cez jeden (HC XX/1) alebo dva (HC XX/2) rúrové výmenníky
• vrátane 6/4“ nátrubku pre prípadné doplnenie elektrickým výhrevným telesom
• vrátane 120 mm hrubej polyesterovej izolácie novej generácie a striebornou vrchnou
plástovou fóliou
• vnútro bez povrchovej úpravy, vonkajšia úprava plastovým povlakom
• rúrový výmenník ÚK: max. 10 bar/110 °C
• zásobník: max. 3 bar/95 °C
• rúrový výmenník TÚV: 6 bar/95 °C
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
HC 500/1
HC 500/2
HC 800/1
HC 800/2
HC 1000/1
HC 1000/2
HC 1500/1
HC 1500/2
8601000
8601050
8601010
8601060
8601020
8601070
8601030
8601080
2 780,00
2 920,00
3 230,00
3 470,00
3 780,00
3 970,00
4 960,00
5 210,00
63
63
63
63
63
63
63
63
vrátane izolácie
2)
Typ
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
V
NO
Nominálny
Objem rúrového
objem
výmeníka l
l
428
27
418
27
722
37
706
37
852
47
833
47
1332
52
1317
52
Ø D1)
mm
Výška Hmotnosť
mm
kg
840
840
1030
1030
1030
1030
1240
1240
1970
1970
1850
1850
2140
2140
2130
2130
92
106
131
152
152
179
219
237
Sklopná
výška2)
mm
1974
1974
1870
1870
2153
2153
2178
2178
Výhrevná
plocha
hore/dole m2
1,6
1,14/1,6
2,6
1,75/2,6
2,6
2,2/2,6
2,15
1,5/2,15
bez izolácie
Reflex HWF vrchná plastová fólia
• ďalšie farebné krycie fólie na Reflex Storatherm akumulačné zásobníky
Typ
oranžová
HWF 200 9119320
HWF 300 9119321
HWF 500 9119322
HWF 800 9119483
HWF 1000 9119487
HWF 1500 9119325
HWF 2000 9119326
Obj. číslo
modrá
9119330
9119331
9119332
9119484
9119488
9119335
9119336
strieborná
9119340
9119341
9119342
9119485
9119489
9119345
9119346
Cena
€
50,00
60,00
80,00
100,00
120,00
130,00
150,00
Tovarová
skupina
64
64
64
64
64
64
64
Príruba pre elektrické výhrevné teleso
• pre akumulačné zásobníky Storatherm Heat a zásobníkové ohrievače Storatherm Aqua
• vrátane tesnenia (montáž namiesto zaslepovacej príruby kontrolneho otvoru)
• s nátrubkom Rp 6/4“ pre elektrické výhrevné teleso
Príruba PP1
Príruba PP2 70
Obj. číslo: 7760000
Obj. číslo: 7760100
Cena:
Cena:
60,00 € 100,00 €
TS 64 TS 64 (pre veľkosť zásobníka 150-500 litrov)
(pre veľkosť zásobníka 750-1000 litrov)
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
7755150
7755250
7755350
7755450
7755550
7755750
7755950
€
190,00
220,00
260,00
280,00
290,00
330,00
380,00
Tovarová
skupina
05
05
05
05
05
05
05
Výkon
kW
2,0
2,5
3,3
4,5
6,0
7,5
9,0
125
Napätie
V
230
400
400
400
400
400
400
Expanzné automaty
Tj 6/4 - 2,0
Tj 6/4 - 2,5
Tj 6/4 - 3,3
Tj 6/4 - 4,5
Tj 6/4 - 6,0
Tj 6/4 - 7,5
Tj 6/4 - 9,0
Cena
L
L
mm
350
360
330
400
520
580
580
Elektrické výhrevné teleso – prírubové
• pre inštaláciu do Storatherm Heat / R, Storatharm Aqua a Storatherm Aqua Solar
• vhodné pre nepretržitú prevádzku
• tri výkonové stupne
• s regulátorom teploty do 95°C
• elektrické pripojenie je dodávkou stavby
• vrátane príruby s tesnením
B
D
*
Typ
Obj. číslo
EFHR 4,0
EFHR 6,0
EFHR 8,0*
EFHR 10,0*
EFHR 16,0
EFHR 19,0
EFHR 25,0
9116314
9116315
9116316
9116317
9116501
9116502
9115569
Cena
€
690,00
720,00
750,00
800,00
1 440,00
1 590,00
2 650,00
Tovarová
skupina
68
68
68
68
68
68
68
Objem zásobníka
Výkon
Napätie
Litrov
kW
V
150 – 500
4,0 / 2,7 / 2,0
400
300 – 500
6,0 / 4,0 / 3,0
400
300 – 500
8,0 / 5,5 / 4,0
400
300 – 500
10,0 / 6,7 / 5,0
400
750–1000
16,0/11,0/8,0
400
1000–2000 19,0/12,7/9,0
400
1000–2000 25,0/18,8/12,5
400
H
L
L
mm
295
395
495
495
610
740
740
B
mm
150
150
150
150
225
225
225
H
mm
110
110
110
110
140
140
140
D
mm
185
185
185
185
280
280
280
nie pre SF 300/2, priemer zásobníka je len 600 mm
• pre inštaláciu do Storatherm Heat / R, Storatharm
Aqua a Storatherm Aqua Solar
• vhodné pre vykurovacie a solárne sústavy
• z rebrovanej rúrky
• maximálny prevádzkový tlak 10 bar
• maximálna prevádzková teplota 90°C
Typ
Obj. číslo
RWT 1
RWT 2
7755900
7756300
Cena
€
Tovarová
skupina
560,00
1 130,00
68
68
G¾
L
D1
Objem
zásobníka
Litrov
300 – 5000
500–5000
Výkon
kW
9,0
31
B
Prídavný výmenník tepla RWT 1 a RWT 2
Výhrevná
plocha
m2
1,1
2,3
L
mm
B
mm
D1
mm
420
450
150
210
110
165
71
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Obj. číslo
90
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Typ
G 1 ½, Na ploché tesnenie
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
• pre inštaláciu do Storatherm Heat Combi HC/1 alebo 2, Storatharm Aqua
a Storatherm Aqua Solar
• s termostatom do 80°C
• pre doplnkové vyhrievanie
• elektrické pripojenie je dodávkou stavby
• krytie IP 54
• nevhodné pre nepretržitú prevádzku
• tvrdosť ohrievanej vody max. 14°dH
Expanzné nádoby
Elektrické výhrevné teleso – závitové
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Expanzné nádoby
Storatherm Aqua
Storatherm Aqua Load
Typ
NO
VÉ
AL 300/R
AL 500/R
AL 750/R
AL 1000/R
AL 1500/R2
AL 2000/R2
AL 3000/R2
AL 1500/R3
AL 2000/R3
AL 3000/R3
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
• stacionárny akumulačný zásobník pitnej vody
• vnútorný priestor smaltovaný podľa DIN 4753 T3
• vrátane horčíkovej anódy, teplomera a výškovo nastaviteľných nôh
• objemy od 1500 litrov vrátane dvoch horčíkových nádob
• objemy 1500/2000/3000 litrov s dvomi alebo tromi revíznymi a čistiacimi otvormi, vhodné
pre dodatočnú inštaláciu el. výhrevného telesa alebo prídavného výmenníka tepla
• Izolácie: do 500 litrov – PU tvrdená pena, hrúbky 80 mm, s bielou vrchnou plastovou fóliou
od 750 litrov – PU mäkká pena, hrúbky 100 mm, so snímateľnou vrchnou bielou plastovou fóliou (montáž na mieste)
• s jedným revíznym otvorom ........ AL .../R
• s dvomi revíznymi otvormi ........ AL .../R2
• s tromi revíznymi otvormi ........ AL .../R3
• max. prevádzkový tlak: 10 bar
• max. prevádzková teplota: 95 °C
72
Obj. číslo
Cena
€
6500500
900,00
6500600
1 200,00
6500000
2 000,00
6500100
2 400,00
6500300
4 300,00
6500400
6 100,00
6501200
8 000,00
6500303 na vyžiadanie
6500403 na vyžiadanie
6501203 na vyžiadanie
Tovarová
skupina
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Ø D s izol. Ø D bez izol. Výška s izol. Výška bez izol. Hmotnosť
mm
mm
mm
mm
kg
600
700
910
1010
1200
1400
1400
1200
1400
1400
750
850
1000
1200
1200
1000
1200
1200
1834
1961
2010
2035
2215
2126
2876
2215
2126
2876
1932
1959
2122
2033
2800
2122
2033
2800
90
155
214
267
390
550
630
395
555
635
Sklopná
výška1)
mm
1892
2044
1990
2025
2220
2235
2848
2220
2235
2848
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm Aqua
biela
7764000
7741800
7741900
7742000
7742100
700,00
720,00
950,00
1 200,00
1 350,00
60
60
60
60
60
540
540
700
700
700
1222
1473
1334
1631
1961
67
79
117
137
189
AF 200/1-M
AF 300/1-M
AF 400/1-M
AF 500/1-M
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7741805
7741905
7742005
7742105
720,00
950,00
1 200,00
1 350,00
60
60
60
60
540
700
700
700
1473
1334
1631
1961
79
117
137
189
1530
1472
1738
2044
0,95
1,45
1,80
1,90
AF 750/1
–
–
–
7754600
2 300,00
60
1990
3,70
–
–
–
7754700
2 600,00
60
322
2025
4,50
AF 1500/1
–
–
–
7800700 5 300,00
60
480
2520
6,00
AF 2000/1
–
–
–
7800800
7 100,00
60
650
2545
7,00
AF 3000/1
–
–
–
7800900 8 800,00
60
20231)/
1932
20501)/
1959
22161)/
2019
21261)/
2019
28781)/
2784
259
AF 1000/1
9101)/
750
10101)/
850
12001)/
1000
14001)/
1200
14001)/
1200
790
3300
9,50
Hmotnosť
kg
Výhrevná
plocha
m2
0,75
0,95
1,45
1,80
1,90
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Výška
mm
VÉ
ØD
mm
NO
Cena
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
strieborná
7768800
7768900
7759400
7759500
7772100
Sklopná
výška1)
mm
1290
1530
1472
1738
2044
Obj. číslo
Odplyňovacie systémy &
Separátory
oranžová
7743700
7743800
7760500
7757500
7743900
€
AF 150/1
AF 200/1
AF 300/1
AF 400/1
AF 500/1
modrá
7759200
7759300
7760400
7772200
7772000
Tovarová
skupina
Typ
1)
Expanzné automaty
• stacionárny zásobníkový ohrievač pitnej vody pre všetky systémy vykurovania,
najmä nízkoteplotné systémy
• vnútorný priestor smaltovaný podľa DIN 4753 T3, vyhovujúci hygienickým predpisom
• vrátane horčíkovej anódy, teplomera a výškovo nastaviteľných nôh
• objemy 750 a 1000 litrov: vrátane dvoch horčíkových anód, namontované priečne
• objemy 1500, 2000 a 3000 litrov s jednou bezúdržbovou anódou
• objemy od 150 litrov vrátane čistiaceho a revízneho otvoru, vhodný pre dodatočnú inštaláciu
el. výhrevného telesa alebo prídavného výmenníka tepla
• typ AF ..../1 do 500 litrov PU tvrdená pena s vrchnou farebnou plastovou fóliou
• typ AF ..../1 od 750 litrov PU mäkká pena so snímateľnou vrchnou bielou plastovou fóliou
(montáž na mieste)
• typ AF ..../1-M s prídavným 6/4“-ným nátrubkom pre dodatočnú inštaláciu el. výhrevného
telesa
• max. prevádzková teplota: rúrkovnica 110°C, plášť 95°C
• max. prevádzkový tlak: rúrkovnica 16 bar, plášť 10 bar
vrátane izolácie
73
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm Aqua Solar
• stacionárny bivalentný (dve rúrkovnice) zásobníkový ohrievač pitnej vody
• vnútorný priestor smaltovaný podľa DIN 4753 T3
• vrátane horčíkovej anódy, teplomera a výškovo nastaviteľných nôh
• objemy 1500, 2000, a 3000 litrov s jednou bezúdržbovou anódou
• s prídavným nátrubkom Rp 6/4“ pre dodatočnú inštaláciu el. výhrevného telesa
• s revíznym a čistiacim otvorom, vhodné pre dodatočnú inštaláciu el. výhrevného telesa
alebo prídavného výmenníka tepla
• do 500 litrov PU tvrdená pena s vrchnou farebnou plastovou fóliou
• od 750 litrov PU mäkká pena so snímateľnou vrchnou bielou plastovou fóliou (montáž na mieste)
• max. prevádzkový tlak: rúrkovnica 16 bar, plášť 10 bar
• max. prevádzková teplota: rúrkovnica 110°C, plášť 95 °C
Obj. číslo
61
61
61
61
61
61
AF 1000/2
–
–
–
7743300
2 600,00
61
AF 1500/2
–
–
–
7800750 5 600,00
52
AF 2000/2
–
–
–
7800850 7 200,00
52
AF 3000/2
–
–
–
7800950 9 800,00
52
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
74
495
2250
1,9/3,9
670
2200
2,25/4,2
820
3300
3,4/6,8
1473
1834
1334
1631
1961
20231)/
1932
20501)/
1989
22161)/
2019
21261)/
2019
2875
880,00
1 100,00
1 100,00
1 400,00
1 700,00
2 200,00
3)
1,17/2,45
540
600
700
700
700
9101)/
750
10101)/
850
12001)/
1000
14001)/
1200
1400
€
AF 200/2
AF 300/2
AF 300/23)
AF 400/2
AF 500/2
AF 750/2
biela
7743400
7741500
7753300
7741300
7741400
7743200
vrátane balenia
2025
Hmotnosť2)
kg
strieborná
–
7740800
–
7740900
7741000
–
2)
309
Výška
mm
oranžová
–
7740000
–
7753600
7754100
–
vrátane izolácie
Výhrevná
plocha
hore/dole m2
0,7/0,95
0,8/1,55
0,85 / 1,45
1,05/1,80
1,30/1,90
1,17/1,93
Ø D1)
mm
modrá
–
7740100
–
7753500
7754000
–
1)
84
123
123
149
179
249
Sklopná
výška
mm
1530
1892
1472
1738
2044
1990
Cena
Tovarová
skupina
Typ
špeciálny model, D = 700 mm
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Storatherm Aqua Heat Pump
7772310
7772410
7772510
7782200
7782900
AH 300/2
AH 400/2
AH 500/2
AH 750/2
AH 1000/2
7772320
7772420
7772520
7782220
7782920
1 700,00
1 900,00
2 250,00
2 610,00
2 970,00
Tovarová
skupina
60
60
60
60
60
Ø D1)
mm
700
700
700
990
1090
Výška
mm
1294
1591
1921
2050
2083
2 040,00
2 300,00
2 600,00
3 350,00
3 800,00
60
60
60
60
60
700
700
700
990
1090
1294
1591
1921
2050
2083
€
Hmotnosť Sklopná výška1) Výhrevná plocha
kg
mm
hore/dole m2
139
1393
3,2
170
1672
5,0
222
1990
6,2
É
263
1972 (2173)
7,0
OV
N
335
2010 (2226)
9,2
145
189
235
290
385
1393
1672
1990
1972 (2173)
2010 (2226)
2,4 / 1,1
3,2 / 1,4
4,3 / 1,6
5,2 / 2,2
6,1 / 3,1
Cena
€
450,00
450,00
490,00
490,00
Tovarová
skupina
68
68
68
68
V
NO
vrátane izolácie
Izolácie pre Storatherm Aqua Heat Pump
750 a 1000 litrov je nutné objednať osobitne.
Typ
Obj. číslo
AHW 750/1
AHW 750/2
AHW 1000/1
AHW 1000/2
9119696
9119697
9119698
9119699
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
AH 300/1
AH 400/1
AH 500/1
AH 750/1
AH 1000/1
Cena
É
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Obj. číslo
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
1)
Typ
Expanzné automaty
• stacionárny zásobníkový ohrievač pitnej vody so zväčšenou výhrevnou plochou, zvlášť vhodný
na použitie k tepelnému čerpadlu
• vnútorný priestor smaltovaný podľa DIN 4753 T3
• vrátane horčíkovej anódy, teplomera a výškovo nastaviteľných nôh
• s prídavným nátrubkom Rp 6/4“ pre dodatočnú inštaláciu el. výhrevného telesa
• izolácie:do 500 litrov - PU tvrdená pena, hrúbky 80 mm, s bielou vrchnou plastovou fóliou
od 750 litrov – PU mäkká pena, hrúbky 100 mm, so snímateľnou vrchnou bielou
plastovou fóliou (montáž na mieste)
• typ AH .../1 – s jednou rúrkovnicou
• typ AH .../2 – s dvomi rúrkovnicami
• max. prevádzkový tlak: rúrkovnica 16 bar, plášť 10 bar
• max. prevádzková teplota: rúrkovnica 110°C, plášť 95 °C
75
Storatherm Aqua Combi
• kombinovaný stacionárny zásobník pre ohrev pitnej vody a podporu vykurovania
(tank in tank)
• ohrev pitnej vody v integrovanej vnútornej smaltovanej nádobe
• vnútorný priestor smaltovaný podľa DIN 4753 T3
• vrátane horčíkovej anódy a výškovo nastaviteľných nôh
• upínacia lišta pre variabilné umiestňovanie teplotných snímačov
• izolácia sa objednáva osobitne
• max. prevádzkový tlak: vykurovacia voda 3 bar
pitná voda 10 bar,
solárny výmenník 16 bar
• max. prevádzková teplota: vykurovacia voda 95 °C
pitná voda 95 °C
solárny výmenník 110 °CC
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
€
Tovarová
skupina
7774600
2 390,00
60
AC 750/200
7774750
2 640,00
60
AC 900/200
7774900
3 000,00
60
Obj. číslo
AC 600/200
vrátane izolácie
2)
ØD
mm
Výška
mm
9001)/
700
9901)/
790
9901)/
790
18801)/
1808
19101)/
1844
20801)/
2006
Hmotnosť2)
kg
Výhrevná
Sklopná výška
plocha Solar
mm
m2
178
1830
2,1
200
1868
2,6
214
2028
3,0
vrátane balenia
Izolácie pre Storatherm Aqua Combi
• PU mäkká pena, hrúbky 100 mm, so snímateľnou vrchnou
bielou plastovou fóliou ( montáž na mieste)
• nie je vhodná pre izolovanie zásobníka inštalovaného
v rozvodoch chladenia
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
1)
Cena
Typ
76
Typ
Obj. číslo
ACW 600/200
ACW 750/200
ACW 900/200
9118391
9118392
9118393
Cena
€
540,00
590,00
620,00
Tovarová
skupina
68
68
68
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Expanzné nádoby
Longtherm
Longtherm so závitovým pripojením
rhc 15
Obj. číslo Obj. číslo
rhc
rlc
6712100
–
6712200
–
6712300
–
Cena
€
190,00
280,00
380,00
Tovarová
skupina
76
76
76
Šírka L Hĺbka B/b Výška H/h Hmotnosť Pripojenie Objem
Objem
mm
mm
mm
kg
mm
s1/s2 in l s3/s4 in l
51
74/40 204/170
1,4
0,10
0,13
74
74/40 204/170
1,9
G¾
0,23
0,25
97
74/40 204/170
2,4
0,35
0,38
rhc 40
rhc 40
rhc 40
rhc 40
rhc 40
rhc 40
10
20
30
40
50
60
6713100
6713200
6713300
6713400
6713500
6713600
–
–
–
–
–
–
460,00
640,00
800,00
960,00
1 120,00
1 260,00
76
76
76
76
76
76
53
76
99
122
145
168
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
335/281
335/281
335/281
335/281
335/281
335/281
3,2
4,5
5,8
7,1
8,4
9,7
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
6
8
10
14
20
24
30
40
50
60
80
100
6714100
6714200
6714300
6714400
6714500
6714600
6714700
6714800
6714900
6715000
6715100
6715200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
500,00
520,00
580,00
690,00
730,00
800,00
910,00
1 120,00
1 390,00
1 670,00
2 060,00
2 470,00
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
44
49
53
63
76
86
99
122
145
168
214
260
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
124/73
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
532/478
3,7
3,9
4,4
5,2
6,5
7,3
8,6
10,7
12,8
14,9
19,1
23,3
G1
0,26
0,59
0,91
1,24
1,56
1,89
0,33
0,65
0,98
1,30
1,63
1,95
G1¼
0,20
0,30
0,40
0,60
0,90
1,10
1,40
1,90
2,40
2,90
3,90
4,90
0,30
0,40
0,50
0,70
1,00
1,20
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
Odplyňovacie systémy &
Separátory
rhc 15
rhc 15
rhc 15
Počet
dosiek
10
20
30
rhc 60
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
rhc 60
rhc 40
rhc 15
Typ
rhc 40
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
• nerezový výmenník tepla letovaný meďou
• bez protiprírub, skrutiek a tesnení
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• maximálna prevádzková teplota 195°C
• maximálny prevádzkový tlak 30 bar
77
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Longtherm so závitovým pripojením (pokračovanie)
L
H
rhc 85
rhc 150
rhc 200
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
Počet
dosiek
30 G 2
40 G 2
50 G 2
60 G 2
80 G 2
100 G 2
120 G 2
Obj. číslo
rhc
6719100
6719200
6719300
6719400
6719500
6719600
6719700
Obj. číslo
rlc
6718100
6718200
6718300
6718400
6718500
6718600
6718700
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
50 G 2 ½
60 G 2 ½
80 G 2 ½
100 G 2 ½
120 G 2 ½
150 G 2 ½
180 G 2 ½
200 G 2 ½
6721100
6721200
6721300
6721400
6721500
6721600
6721800
6721700
–
–
–
–
–
–
–
–
3 170,00
3 550,00
4 360,00
5 120,00
5 900,00
7 080,00
8 380,00
9 060,00
76
76
76
76
76
76
76
76
197
221
269
317
365
437
509
557
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
39,4
44,8
55,6
66,4
77,2
93,4
109,6
120,4
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
50 G 2 ½
60 G 2 ½
80 G 2 ½
100 G 2 ½
120 G 2 ½
150 G 2 ½
180 G 2 ½
200 G 2 ½
6723100
6723200
6723300
6723400
6723500
6723600
6723800
6723700
–
–
–
–
–
–
–
–
4 780,00
5 410,00
6 700,00
7 920,00
9 180,00
11 060,00
12 820,00
14 060,00
76
76
76
76
76
76
76
76
197
221
269
317
365
437
509
557
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
802/690
802/690
802/690
802/690
802/690
802/690
802/690
802/690
53,9
61,9
77,9
93,9
109,9
133,9
157,9
173,9
rhc 150
r…c 85
Typ
rhc 200
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
B
78
Cena
Tovarová Šírka L Hĺbka B/b Výška H/h Hmotnosť Pripojenie Objem
Objem
€
skupina
mm
mm
mm
kg
mm
s1/s2 in l s3/s4 in l
2 290,00
76
145
271/200 532/460
27,6
3,22
3,45
2 540,00
76
168
271/200 532/460
33,0
4,37
4,60
2 840,00
76
191
271/200 532/460
38,4
5,52
5,75
3 140,00
76
214
271/200 532/460
43,8
G2
6,67
6,90
3 740,00
76
260
271/200 532/460
54,6
8,97
9,20
4 850,00
76
306
271/200 532/460
65,4
11,27
11,50
5 390,00
76
352
271/200 532/460
76,2
13,57
13,80
G2½
5,30
6,41
8,62
10,83
13,04
16,35
19,67
21,88
5,53
6,63
8,84
11,05
13,26
16,58
19,89
22,10
G2½
9,58
11,57
15,56
19,55
23,54
29,53
35,51
39,50
9,98
11,97
15,96
19,95
23,94
29,93
35,91
39,90
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Longtherm s prírubovým pripojením
rhc 150
r...c 85
Typ
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
Počet
dosiek
30
40
50
60
80
100
120
Obj. číslo
rhc
6717100
6717200
6717300
6717400
6717500
6717600
6717700
Obj. číslo
rlc
6716100
6716200
6716300
6716400
6716500
6716600
6716700
Cena
€
2 900,00
3 140,00
3 460,00
3 770,00
4 370,00
5 270,00
6 070,00
Tovarová
skupina
76
76
76
76
76
76
76
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
50
60
80
100
120
150
180
200
6720100
6720200
6720300
6720400
6720500
6720600
6720800
6720700
–
–
–
–
–
–
–
–
4 260,00
4 660,00
5 510,00
6 230,00
7 010,00
8 200,00
9 010,00
10 160,00
76
76
76
76
76
76
76
76
Šírka L1) Hĺbka B/b Výška H/h Hmotnosť Pripojenie Objem
Objem
mm
mm
kg
mm
s1/s2 in l s3/s4 in l
mm
180
271/200 532/460
38,0
3,22
3,45
203
271/200 532/460
43,4
4,37
4,60
226
271/200 532/460
48,8
5,52
5,75
Príruba
249
271/200 532/460
54,2
DN 50/
6,67
6,90
PN 40
295
271/200 532/460
65,0
8,97
9,20
341
271/200 532/460
75,8
11,27
11,50
387
271/200 532/460
86,6
13,57
13,80
194
218
266
314
362
434
506
554
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
271/161
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
532/421
45,8
51,2
62,0
72,8
83,6
99,8
116,0
126,8
Príruba
DN 65/
PN 40
5,30
6,41
8,62
10,83
13,04
16,35
19,67
21,88
5,53
6,63
8,84
11,05
13,26
16,58
19,89
22,10
­ dĺžka rhc 150, rhc 200, rhc 300 bez prírub
Odplyňovacie systémy &
Separátory
rhc 150*
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
• nerezový výmenník tepla letovaný meďou
• prírubové pripojenie, od rhc 150 špeciálne príruby
• schválené v zmysle Európskej smernice
pre tlakové zariadenia 97/23/EG
• maximálna prevádzková teplota 195°C
• maximálny prevádzkový tlak 30 bar
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
1)
Odporúčame vždy objednať 2 sady protiprírub (obsahujú 4 kusy prírub)
Od konštrukčnej veľkosti rhc 150 je nutné objednať vždy 2 sady protiprírub (obsahujú 4 kusy prírub)
* Stojan nie je súčasťou dodávky
79
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Longtherm s prírubovým pripojením (pokračovanie)
BB
bb
B
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
H
rhc 200
Typ
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
Počet
dosiek
50
60
80
100
120
150
180
200
rhc 300
rhc 300
rhc 300
rhc 300
rhc 300
rhc 300
rhc 300
rhc 300
50
60
80
100
120
150
180
200
L
LL
HH hh
h
rhc 200*
rhc 300
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
b
rhc 300
Obj. číslo Obj. číslo
rhc
rlc
6722100
–
6722200
–
6722300
–
6722400
–
6722500
–
6722600
–
6722800
–
6722700
–
Cena
€
5 930,00
6 560,00
7 840,00
9 060,00
10 320,00
12 200,00
13 920,00
15 240,00
Tovarová
skupina
76
76
76
76
76
76
76
76
6724100
6724200
6724300
6724400
6724500
6724600
6724900
6724700
9 360,00
10 440,00
12 710,00
14 920,00
17 110,00
20 440,00
24 580,00
26 240,00
76
76
76
76
76
76
76
76
–
–
–
–
–
–
–
–
Šírka L Hĺbka B/b Výška H/h Hmotnosť Pripojenie Objem
Objem
mm
mm
mm
kg
mm
s1/s2 in l s3/s4 in l
194
271/161 802/690
60,3
9,58
9,98
218
271/161 802/690
68,3
11,57
11,97
266
271/161 802/690
84,3
15,56
15,96
Príruba
314
271/161 802/690 100,3
19,55
19,95
DN 65/
362
271/161 802/690
116,3
23,54
23,94
PN 40
434
271/161 802/690 140,3
29,53
29,93
506
271/161 802/690
164,3
35,51
35,91
554
271/161 802/690 180,3
39,50
39,90
284
308
356
404
452
524
596
644
386/237
386/237
386/237
386/237
386/237
386/237
386/237
386/237
875/723
875/723
875/723
875/723
875/723
875/723
875/723
875/723
114,5
127,0
152,0
177,0
202,0
239,5
277,0
302,0
­
Odporúčame vždy objednať 2 sady protiprírub (obsahujú 4 kusy prírub)
Od konštrukčnej veľkosti rhc 150 je nutné objednať vždy 2 sady protiprírub (obsahujú 4 kusy prírub)
* Stojan nie je súčasťou dodávky
80
Príruba
DN 100/
PN 40
14,40
17,40
23,40
29,40
35,40
44,40
53,40
59,40
15,00
18,00
24,00
30,00
36,00
45,00
54,00
60,00
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Longtherm - varianty pripojenia
S vonkajším závitom, mosadz
Obj. číslo
6762100
6762200
6762300
6762400
6762500
6762500
Cena setu
€
30,00
50,00
90,00
170,00
410,00
410,00
Tovarová
skupina
77
77
77
77
77
77
Cena setu
€
20,00
30,00
50,00
150,00
310,00
310,00
Tovarová
skupina
77
77
77
77
77
77
G1
G1
¾
1
1¼
2
2½
2½
½
¾
1
1½
2
2
G1
Ø
¾
1
1¼
2
2½
2½
21,2
26,9
33,7
48,3
60,3
60,3
G1
Ø
¾
1
1¼
18
22
28
L
mm
36
41
51
60
66
66
G1
G2
L
S navarovacím pripojením, oceľ
Obj. číslo
6760100
6760200
6760300
6760400
6760500
6760500
L
mm
30
30
40
40
50
50
G
Ø
L
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Šróbenie
podľa typu
rhc- 15
rhc- 40
rhc- 60
r...c- 85
rhc- 150
rhc- 200
S letovacím pripojením, mosadz
Šróbenie
podľa typu
rhc- 15
rhc- 40
rhc- 60
Obj. číslo
6761100
6761200
6761300
Cena setu*
€
30,00
40,00
70,00
Tovarová
skupina
77
77
77
Cena setu*
€
190,00
190,00
430,00
Tovarová
skupina
77
77
77
Cena setu*
€
100,00
100,00
280,00
Tovarová
skupina
77
77
77
L
mm
16
19
22
G
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Šróbenie
podľa typu
rhc- 15
rhc- 40
rhc- 60
r...c- 85
rhc- 150
rhc- 200
Expanzné automaty
• pripojovacie šróbenie na ploché tesnenie vrátane, pripojenie sústavy na vonkajší
závit, letovanie alebo zváranie
• od veľkosti rhc 150 je možné dodať protipríruby
Ø
L
Príruba
podľa typu
rhc- 150
rhc- 200
rhc- 300
Obj. číslo
6770200
6770200
6770400
DN
Ø
65
65
100
76,1
76,1
114,3
DN
Ø
65
65
100
76,1
76,1
114,3
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Protipríruby, nerez
Ø
Protipríruby, oceľ
Príruba
podľa typu
rhc- 150
rhc- 200
rhc- 300
Obj. číslo
6770100
6770100
6770300
* sada, obsahuje 2 kusy,
dodávka len celej sady
Od konštrukčnej veľkosti rhc 150 je nutné objednať vždy 2 sady protiprírub
(obsahujú 4 kusy prírub)
81
Longtherm tepelná izolácia
• t epelná izolácia z 20 mm hrubej polyuretánovej peny
• p ozostáva z dvoch polovíc s upevňovacou páskou
•m
aximálna prevádzková teplota 135°C
• o d typu rhc 150/180 je tepelná izolácia z 40 mm hrubej minerálnej vlny
s vonkajšou hliníkovou fóliou
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Typ
Počet dosiek
Obj. číslo
Cena
€
Tovarová
skupina
rhc 15
rhc 15
10–20
30
6750000
6750100
100,00
110,00
77
77
Rozmery
L x B x H in mm
108 x 127 x 282
153 x 127 x 282
rhc 40
rhc 40
rhc 40
10–20
30–40
50–60
6750200
6750300
6750400
110,00
120,00
130,00
77
77
77
128 x 179 x 400
174 x 179 x 400
218 x 179 x 400
rhc 60
rhc 60
rhc 60
rhc 60
6–24
30–40
50–60
80–100
6750500
6750600
6750700
6750800
170,00
190,00
210,00
240,00
77
77
77
77
150 x 179 x 600
180 x 179 x 600
228 x 179 x 600
322 x 179 x 600
r...c 85
r...c 85
r...c 85
r...c 85
30–40
50–60
80–100
120
6750900
6751000
6751100
6751200
220,00
290,00
320,00
350,00
77
77
77
77
180 x 325 x 600
228 x 325 x 600
322 x 325 x 600
440 x 325 x 600
rhc 150
rhc 150
rhc 150
rhc 150
50–60
80–100
120–150
180–200
6751300
6751400
6751500
6751600
290,00
310,00
350,00
400,00
77
77
77
77
228 x 325 x 600
322 x 325 x 600
440 x 325 x 600
580 x 358 x 620
rhc 200
rhc 200
rhc 200
rhc 200
50–80
100–120
150
180–200
6751700
6751800
6751900
6752000
420,00
460,00
500,00
560,00
77
77
77
77
297 x 358 x 890
390 x 358 x 890
459 x 358 x 890
574 x 358 x 890
rhc 300
rhc 300
rhc 300
50–80
100–150
180–200
6752100
6752200
6752300
2 200,00
2 390,00
2 530,00
77
77
77
318 x 520 x 980
483 x 520 x 980
647 x 520 x 980
Tepelná izolácie nie je vhodná pre chladiace sústavy
Longtherm stojan
pre veľkosti výmenníkov rhc 85 – 200
výmenníky rhc 300 sú vrátane stojanu
1)
Typ
Obj. číslo
r...c 85
rhc 150
rhc 200
rhc 300
6771100
6771100
6771300
–1)
súčasťou rhc 300
82
Cena
€
150,00
150,00
200,00
Tovarová
skupina
77
77
77
a
mm
138
158
158
231
b
mm
598
579
848
954
c
mm
–
–
989
1092
c
b
a
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Doskové výmenníky – návrh
55/49 °C*
55/40 °C*
40/45 °C
30/40 °C
Tepelný výkon
kW
kW
5
6
11
17
16
28
6
13
13
27
20
40
26
52
32
64
38
75
5
11
8
16
11
23
14
28
17
35
80/60 °C**
50/70 °C
80/60 °C**
55/75 °C
kW
5
10
11
31
52
73
95
116
19
28
42
52
65
kW
4
8
11
15
18
8
14
24
31
41
65/40 °C**
40/25 °C***
38% Glykol
38% Glykol
kW
9
16
23
30
37
17
31
51
66
82
kW
8
9
25
40
53
65
76
10
16
23
28
34
Obj. číslo
izolácie
6750000
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Podlahové vykurovanie* – Oddelenie systémov **
Primár 70/50 °C*
70/50 °C*
35/45 °C
Sekundár 40/50 °C
Typ
Obj. číslo
kW
kW
výmenníku
výmenníku
rhc
15/10
6712100
8
11
rhc
15/20
6712200
22
22
rhc
15/30
6712300
32
32
rhc
40/10
6713100
13
13
rhc
40/20
6713200
27
27
rhc
40/30
6713300
40
40
rhc
40/40
6713400
53
53
rhc
40/50
6713500
64
65
rhc
40/60
6713600
75
76
rhc
60/10
6714300
11
11
rhc
60/14
6714400
16
16
rhc
60/20
6714500
23
23
rhc
60/24
6714600
28
28
rhc
60/30
6714700
35
34
Expanzné automaty
• Návrh pre individuálne prípady použitia si môžete sami previesť pomocou výpočtového programu na našom CD
alebo na www.reflexsk.sk
Typ
výmenníku
rhc
15/20
rhc
15/30
rhc
40/10
rhc
40/20
rhc
40/30
rhc
40/40
rhc
40/50
rhc
40/60
rhc
60/10
rhc
60/14
rhc
60/20
rhc
60/24
rhc
60/30
Solár/ohrev pitnej vody**
Solár/ohrev bazénovej vody***
70/50 °C*
70/25 °C*
65/40 °C*
55/30 °C*
Primár
Sekundár
10/60 °C
10/60 °C
10/60 °C
10/50 °C
Obj. číslo
Tepelný výkon
kW
kW
kW
kW
výmenníku
6712200
14
6712300
24
6
6713100
27
7
6713200
54
8
20
11
6713300
81
14
33
18
6713400
106
20
47
26
6713500
1129
26
61
33
6713600
151
32
75
41
6714300
24
15
29
19
6714400
33
27
41
33
6714500
48
45
59
55
6714600
57
57
71
70
6714700
71
76
88
89
10/60 °C
15/25 °C
Obj. číslo
izolácie
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Ohrev pitnej vody*
Odplyňovacie systémy &
Separátory
• Návrh pre maximálnu tlakovú stratu 20 kPa
• Návrh pre maximálnu tlakovú stratu 20 kPa
83
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Doskové výmenníky – návrh (pokračovanie)
Typ
výmenníku
rhc
15/10
rhc
15/20
rhc
15/30
rhc
40/10
rhc
40/20
rhc
40/30
rhc
40/40
rhc
40/50
rhc
40/60
rhc
60/10
rhc
60/14
rhc
60/20
rhc
60/24
rhc
60/30
Primár
Sekundár
Obj. číslo
výmenníku
6712100
6712200
6712300
6713100
6713200
6713300
6713400
6713500
6713600
6714300
6714400
6714500
6714600
6714700
130/55 °C
50/90 °C
130/55 °C
50/70 °C
kW
4
7
9
27
45
64
83
101
45
67
94
112
140
kW
5
16
27
27
54
80
105
129
150
23
33
47
56
70
• Návrh pre maximálnu tlakovú stratu 20 kPa
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Diaľkové vykurovanie
84
130/60 °C
110/55 °C
55/80 °C
50/90 °C
Tepelný výkon
kW
kW
3
11
18
21
59
10
98
16
136
23
161
30
189
37
29
17
41
30
59
51
71
65
88
84
110/55 °C
50/70 °C
110/60 °C
55/80 °C
kW
10
16
19
52
83
108
129
150
23
33
47
56
70
kW
5
9
11
32
54
76
97
120
29
41
59
70
87
Obj. číslo
izolácie
6750000
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Obj. číslo
recon 100/6
recon 200/6
recon 300/6
recon 400/6
recon 500/6
recon 600/6
recon 700/6
recon 800/6
recon 801/6
recon 1000/6
recon 1600/6
recon 2000/6
recon 2001/6
recon 2500/6
recon 3000/6
recon 4000/6
recon 5000/6
recon 6000/6
recon 8000/6
recon 10000/6
9700100
9700200
9700300
9700400
9700500
9700600
9700700
9700800
9700801
9701000
9701600
9702000
9702001
9702500
9703000
9704000
9705000
9706000
9708000
9710000
Cena €
Cena € sedlá
Cena €
úprava na ležaté
bez úpravy
Anticon nádoby
2 ks
820,00
45,00 40,00
1 090,00 55,00 50,00
1 220,00 65,00 50,00
1 380,00
75,00 55,00
1 560,00 85,00 55,00
1 660,00 95,00 55,00
1 810,00 95,00 85,00
1 920,00 110,00 125,00
1 920,00 110,00 125,00
2 170,00 110,00 125,00
3 360,00 160,00 185,00
3 840,00 195,00 185,00
4 190,00 195,00 205,00
4 330,00 215,00 230,00
5 080,00 245,00 230,00
6 340,00 270,00 250,00
7 240,00 300,00 250,00
8 600,00 320,00 280,00
12 160,00 540,00 395,00
13 900,00 675,00 485,00
ØD
mm
H
mm
N 2-3
400
500
500
650
650
650
700
750
800
800
1000
1000
1200
1200
1200
1400
1400
1600
1800
2000
1080
1350
1860
1350
1870
2150
2180
2160
1750
2370
2450
2960
2220
2700
3130
3000
3770
3590
3830
3930
G 1”
G 1”
G 1”
G 5/4”
G 5/4”
G 6/4”
G 6/4”
G 2”
G 2”
G 2”
DN 65
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
ØD
mm
H
mm
N 2-3
400
500
500
650
650
650
700
750
800
800
1000
1000
1200
1200
1200
1400
1400
1600
1800
2000
1080
1350
1860
1350
1870
2150
2180
2160
1750
2370
2450
2960
2220
2700
3130
3000
3770
3590
3830
3930
G 1”
G 1”
G 1”
G 5/4”
G 5/4”
G 6/4”
G 6/4”
G 2”
G 2”
G 2”
DN 65
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
N1
N4
G 3/4” G 3/4”
G 3/4” G 3/4”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 5/4” G 5/4”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
MW
h1
mm
h2
mm
h3
mm
h4 Hmot.
mm
kg
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
400
400
440
530
530
550
550
550
570
580
590
590
690
690
740
740
740
840
840
890
1100
1200
840
1085
1595
1030
1550
1820
1835
1810
1400
2020
2040
2520
1730
2210
2640
2460
3200
2970
3140
3170
1080
1350
1860
1350
1870
2150
2180
2160
1750
2370
2450
2960
2220
2700
3130
3000
3770
3590
3830
3930
MW
h1
mm
h2
mm
h3
mm
h4 Hmot.
mm
kg
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
DN 450
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
400
400
440
530
530
550
550
550
570
580
590
590
690
690
740
740
740
840
840
890
1100
1200
840
1085
1595
1030
1550
1820
1835
1810
1400
2020
2040
2520
1730
2210
2640
2460
3200
2970
3140
3170
1080
1350
1860
1350
1870
2150
2180
2160
1750
2370
2450
2960
2220
2700
3130
3000
3770
3590
3830
3930
47
85
108
122
160
183
205
215
220
255
403
525
437
525
605
1100
1264
1255
1690
1965
10 bar
Vn celkový objem nádoby v litroch
Typ
10 bar/200 °C
recon 100/10
recon 200/10
recon 300/10
recon 400/10
recon 500/10
recon 600/10
recon 700/10
recon 800/10
recon 801/10
recon 1000/10
recon 1600/10
recon 2000/10
recon 2001/10
recon 2500/10
recon 3000/10
recon 4000/10
recon 5000/10
recon 6000/10
recon 8000/10
recon 10000/10
Cena €
Cena € sedlá
Cena €
úprava na ležaté
Obj. číslo
bez úpravy
Anticon nádoby
2 ks
9700102
910,00
45,00 40,00
9700202 1 140,00 55,00 50,00
9700302 1 280,00 65,00 50,00
9700402 1 540,00
75,00 55,00
9700502 1 690,00 85,00 55,00
9700602 1 930,00 95,00 55,00
9700702 2 090,00 95,00 85,00
9700802 2 300,00 110,00 125,00
9700803 2 300,00 110,00 125,00
9701001 2 500,00 110,00 125,00
9701601 3 790,00 160,00 185,00
9702001 4 250,00 195,00 185,00
9702003 4 430,00 195,00 205,00
9702501 4 900,00 215,00 230,00
9703001 5 640,00 245,00 230,00
9704001 6 960,00 270,00 250,00
9705001 7 850,00 300,00 250,00
9706001 9 470,00 320,00 280,00
9708001 13 660,00 540,00 395,00
9710001 15 120,00 675,00 485,00
N1
N4
G 3/4” G 3/4”
G 3/4” G 3/4”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 1”
G 5/4” G 5/4”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
DN 80 G 2”
65
124
130
150
190
260
280
310
350
450
590
720
650
830
860
1170
1390
1600
1990
2560
Vn celkový objem nádoby v litroch
85
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Typ
6 bar/200 °C
• N1 – vypúšťanie
• N2, N3 – vstupné a výstupné hrdlo
• N4 – odvzdušnenie
• N5 – miestny teplomer 1/2“
• N6 – miestny manometer 3/4“
• MW – servisný otvor
Odplyňovacie systémy &
Separátory
6 bar
• vhodné pre kvapaliny a plyny
• materiál je z uhlíkovej ocele
• vnútorné plochy sú bez úpravy
• vonkajší základný náter, šedá
• výhrevné rúrkovnice na objednávku
• max. teplota 200 °C, max. tlak 6 a 10 barov
• tlaková rada 15,9 bar na vyžiadanie
• izolácia nie je súčasťou
• k dispozícii aj horizontálne prevedenie
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Akumulačný zásobník RECON
Expanzné automaty
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky pre vodu a stlačený vzduch
Expanzné nádoby
Akumulačné zásobníky & Výmenníky tepla
Akumulačné zásobníky príslušenstvo
Príslušenstvo zásobníkov RECON
• voliteľné položky
• pripočítať k cene základnej nádoby
Vnútorný
závit
Vonkajší
závit
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 5/4”
G 6/4”
G 2”
G 5/2”
G 3”
RP 3/8”
RP 1/2”
RP 3/4”
RP 1”
RP 5/4”
RP 6/4”
RP 2”
RP 5/2”
RP 3”
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Závitové pripojenia
Privarovacie
príruby PN 16
Cena €
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
4,00
4,50
5,00
6,00
7,50
9,50
12,00
13,50
15,50
Výhrevné Cu rúrkovnice do zásobníka RECON
Cena €
12,00
14,00
14,50
16,50
17,00
20,00
23,00
30,00
35,00
55,00
70,00
160,00
280,00
570,00
Výhrevná
plocha m2
1
2
3
4
5
6
8
10
Doplnky
Cena €
DN 150
DN 450
12
105,00
800,00
koleno na PSV
19,00
zrážací plech
25,00
16
Tlak
bar
Ležaté
cena €
Stojaté
cena €
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
do 10
16
590,00
660,00
910,00
970,00
1 280,00
1 340,00
1 630,00
1 700,00
1 920,00
1 980,00
2 240,00
2 300,00
3 010,00
3 240,00
3 750,00
4 080,00
4 500,00
4 730,00
6 000,00
6 270,00
620,00
690,00
1 170,00
1 240,00
1 570,00
1 630,00
2 050,00
2 120,00
2 430,00
2 500,00
2 750,00
2 810,00
3 670,00
3 730,00
4 590,00
4 650,00
5 590,00
5 730,00
7 340,00
7 470,00
• možnosť vybaviť každý zásobník vody stavoznakom
• možnosť vnútorného zinkovania
• možnosť výroby hranatých zásobníkov Rexon na vyžiadanie
Anuloid – hydraulický vyrovnávač
• používa sa pre hydrulické oddelenie zdroja tepla od vykurovacej sústavy
• pracovný tlak 6 barov
• pre pracovný tlak 10 bar cena na vyžiadanie
• pracovná teplota do 120 °C
• väčšie typy na vyžiadanie
Typ
Obj. číslo
Cena €
Prietok
m3/h
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
8980001
9890002
9890003
9890004
9890005
9890006
9890007
9890008
650,00
780,00
1 030,00
1 150,00
1 390,00
1 920,00
2 340,00
2 680,00
4
8
12
20
30
50
80
100
86
Výkon Pripojenie
kW
PN 16
h1
mm
h2
mm
h3
mm
h4
mm
h5
mm
D
mm
d
mm
S
mm
70
140
210
350
550
900
1400
1800
300
300
300
300
300
300
300
300
450
450
450
450
450
450
450
450
550
600
650
650
700
750
850
900
950
1100
1350
1350
1600
1750
2150
2400
1050
1200
1550
1550
1800
1950
2400
2650
108
159
219
219
273
321
424
457
57
76
89
108
133
159
219
219
400
400
500
500
560
620
750
800
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 200
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
87
Expanzné nádoby
Servis
Servis
Servis
Expanzné nádoby
Servis
Uvedenie do prevádzky, profilaktický servis pre automatické zariadenia
Akumulačné zásobníky &
Výmenníky tepla
Odplyňovacie systémy &
Separátory
Doplňovacie systémy &
Technológia úpravy vody
Expanzné automaty
Uvedenie do prevádzky
• ceny za uvedenie zariadenia Reflex do prevádzky sú platné len v SR
• mimo Slovenskej republiky sa cena stanoví dohodou
• platnosť 2-ročnej záruky je podmienená vykonaním uvedenia do prevádzky a ročnej prehliadky (profilaktického servisu
po jednom roku prevádzky) autorizovaným servisom Reflex.
• pri nabiehaní viacerých zariadení do prevádzky súčasne (na jednom mieste v jeden deň) bude zákazníkovi poskytnutá zľava
• všetky návody na montáž, prevádzku a údržbu sa nachádzajú na webovej stránke www.reflexsk.sk
• pred uvedením zariadenia Reflex do prevádzky, musí zariadenie spĺňať nasledovné podmienky:
- ukončená montáž zariadenia na systém (hydraulické pripojenie) v zmysle návodu na montáž, prevádzku a údržbu
- naplnená priľahlá časť systému, najvhodnejšie celý objem systému
- pripojenie na doplňovaciu vodu
- systém je po tlakovej skúške a odvzdušnený, resp. aspoň priľahlá časť, kde sa zariadenie nachádza
- zariadenia musia byť v blízkosti pripojenia na el. sieť pod napätím
- prítomnosť obsluhy z dôvodu zaškolenia
Typ
Variomat 1-čerpadlový
Variomat 2-čerpadlový
Reflexomat 1-kompresorový
Reflexomat 2-kompresorový
Fillcontrol Plus
Fillcontrol Plus compact
Servitec
Chemická úpravňa vody
Reglyk
Dávkovacie čerpadlo, MBM II
Fillcontrol Auto
Fillsoft + fillmeter + softmix
Obj. číslo
Cena €
7945610
7945640
7945630
7945635
7946570
7945680
7945685
7945650
7945660
7945655
7945620
7945690
240,00
270,00
240,00
270,00
v cene tovaru
v cene tovaru
200,00
165,00
135,00
100,00
165,00
70,00
Profilaktický servis
• cena za profilaktický servis platí len v SR.
• mimo SR sa cena servisu stanoví dohodou
• pri servisovaní viacerých zariadení (v jeden deň a na jednom mieste) bude zákazníkovi poskytnutá zľava
Typ
Obj. číslo
Profilaktický servis
7945699
Cena €
200,00
Servis objednávajte na:
tel: 043 423 0983 alebo 0905 584 732
fax: 043 423 9154
Servis
e-mail: [email protected]
88
Ako objednávať
DOPORUČENÉ PRAVIDLÁ PRE NÁKUP TOVARU
Dopyt
1)Zákazník môže vychádzať z platného cenníka (pre projekt,
prvú kalkuláciu, objednanie)
2)Zákazník môže osobne telefonicky alebo písomne (listom,
faxom, mailom) dopytovať tovar (odporúčame!)
3)Predávajúci preberá záruky za špecifikáciu tovaru, ak si
zákazník vyžiada ponuku.
4)V dopyte je nutné uviesť firmu, meno, adresu, telefón a fax
popri technickej špecifikácii alebo vstupných dátach pre
dopytovaný tovar.
Ponuka
Ponuka bude spracovaná a zaslaná späť do 24 hodín.
V zložitých prípadoch alebo v prípade neštandartného tovaru
bude zákazník informovaný o predĺženom termíne.
Objednávka
1) Objednávka bude vždy v písomnej forme.
2) Pri objednávaní doporučujeme udávať číslo ponuky.
3)O prijatí objednávky bude zákazník vyrozumený do 24 hodín
písomným potvrdením objednávky.
4)Potvrdenie objednávky musí obsahovať minimálne: názov
a skladové číslo tovaru, počet, cenu eventuálne zľavy, termín
dodania, platobné podmienky, záruky, všeobecné obchodné
podmienky a špecifické obchodné podmienky.
5)Potvrdenie objednávky je považované za Kúpnu zmluvu
pokiaľ zákazník nevyjadrí námietku.
6)Ak dodávateľ nebude môcť dodať tovar podľa potvrdenia
objednávky, bude zákazníka o zmene v predstihu informovať.
Zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle § 344
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
7)Ak dodávateľ dodrží podmienky uvedené v potvrdení objednávky alebo kúpnej zmluve a zákazník od plnenia zmluvy
odstúpi, dodávateľ má právo zákazníkovi vyúčtovať vynaložené náklady v súvislosti s obchodným prípadom
8)Pre ďalší styk je potrebné udávať vždy číslo objednávky
(potvrdenia objednávky).
Dodávky
1) Dodávka je realizovaná podľa potvrdenia objednávky.
2)Tovar je možné odobrať priamo zo skladu v termíne podľa
dohody.
3) Dodávka môže byť realizovaná vrátane dopravy. Doprava musí
byť objednaná písomnou objednávkou s uvedením miesta,
zodpovednej osoby, telefónu príp. času dodania. Dodávateľ
oznámi zákazníkovi v predstihu či bude doprava faktúrovaná
alebo je v cene tovaru.
4)S dodávkou zákazník obdrží dodací list, záručný list, návod
na použitie, pre vyhradené technické zariadenia predpísanú dokumentáciu a ďalšie potrebné technické podklady.
Vyhlásenie o zhode obdrží zákazník na vyžiadanie.
Záruky a servis
Reklamácia tovaru, požiadavky na servis príp. technickú
pomoc sa prevádzajú písomne. Predávajúci oznámi zákazníkovi do 24 hodín stanovisko k reklamácii a termín konečného
vyriešenia reklamácie.
Provízia
Osobe, ktorá preukázateľne odporučila k nákupu zariadenia REFLEX, buď spracovaním projektu alebo inou vhodnou
formou a tovar bol objednaný, dodaný a zaplatený, prináleží
zmluvná odmena. Podkladom pre vyplatenie odmien je osobitná písomná zmluva.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Všeobecné podmienky
1)Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú
platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté s predávajúcim –
firmou. S týmito VOP je kupujúci oboznámený pri podpise
kúpnej zmluvy. Podpisom každej kúpnej zmluvy sa tieto VOP
stávajú ich súčasťou a ich obsah či platnosť nie je dotknutá
existenciou prípadných nákupných podmienok kupujúceho
– tieto sa naopak nestávajú súčasťou kúpnej zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
2)Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody, či oneskorenie
dodávok a nárokov z nich vyplývajúcich spôsobených vyššou
mocou.
3)Dôsledky akýchkoľvek zmien v dodávkach, ktoré boli prevedené na žiadosť kupujúceho, najmä zvýšenie ceny, predĺženie
termínu dodávky a pod., idú na jeho tiaž
II. Dodacie podmienky
1) Predávajúci sa zaväzuje riadne plniť kúpnu zmluvu v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej dodacej
lehote (dobe plnenia). Dodržanie doby plnenia je závislé od
riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. Pri nesplnení povinnosti súčinnosti sa dodacia lehota automaticky predlžuje.
Vtedy je kupujúci povinný dodávku tovaru prijať. Dodacia
lehota sa predlžuje v prípade, že bez zavinenia predávajúceho
nastanú okolnosti, ktoré spôsobia, že tovar nemôže byť dodaný v správnej lehote a to o dobu, počas ktorej takéto okolnosti
trvajú.
2) Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podľa tejto zmluvy
jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou odovzdania tovaru
kupujúcemu v mieste plnenia, ktorým je sídlo predávajúceho
alebo v prípade odoslania tovaru miesto odovzdania tovaru
89
Ako objednávať – pokračovanie
prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Ak kupujúci
do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry neodoberie tovar
z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto
dňom dodanie splnené, na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar
uskladniť na náklady kupujúceho.
3)Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho
vo chvíli splnenia dodávky tovaru kupujúcemu, ak nie je
v zmluve uvedené inak.
4)Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, je povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prvému
dopravcovi v dohodnutom mieste odovzdania, (prípadne
bez určenia miesta odovzdania) k preprave pre kupujúceho
do miesta určenia podľa prepravných pokynov v kúpnej
zmluve, a to podľa obvyklých zvyklostí na účet kupujúceho.
Okamihom tohto odovzdania prvému dopravcovi k preprave
pre kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovar
kupujúceho. Predávajúci avizuje odoslanie tovaru a nie je
jeho povinnosťou tovar poistiť. V prípade, že kupujúci neudá
žiadne odosielacie pokyny, zvolí predávajúci spôsob dopravy
sám, podľa svojho zváženia a s ohľadom na ekonomickosť
dopravy.
5)Spôsob prepravy, uloženie, prepravné pokyny:
– strany sa dohodli, že povinnosť označiť tovar je splnená
vyplnením prepravných a dodacích listín, ktoré sprevádzajú tovar
–tovar bude zabalený spôsobom obvyklým v obchodnom
styku pre prepravu dohodnutého tovaru, a to v stredoeurópskych poveternostných podmienkach. Balenie nad
tento rámec hradí kupujúci zvlášť (špeciálne obaly, kontajnery a pod.)
6)Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkových dodávok
7)Predávajúci si vyhradzuje dodať tovar v pozmenenom konštrukčnom, príp. dielenskom prevedení voči objednanému, ak
takéto zmeny nemajú funkčný vplyv na účel použitia tovaru.
8)Kupujúci nesmie prevádzať akékoľvek zmeny ani úpravy na
dodanom tovare ani ho označovať inak ako je prevedené vo
výrobnom závode. Nesmie ho ani označovať značkami, ktoré
môžu vyvolať dojem, že sa jedná o iný výrobok ako dodaný.
9)Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho do doby úplného
zaplatenia tovaru.
III. Cena
1)Cena tovaru je stanovená podľa platného cenníka, ponuky
alebo potvrdenej objednávky. Ak sa ceny na týchto dokumentoch líšia, platia priority cien v poradí: potvrdená objednávka,
ponuka, cenník.
2) Cena platí, pre dodaciu podmienku EXW Rakovo (sklad dodávateľa) ak nie je dohodnuté inak.
90
IV. Chyby a záručné podmienky
1)Chyby dodávky je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu v lehote a postupom OBZ, vrátane uplatnenia
nárokov z chýb s tým, že chyby množstva môžu byť reklamované do 8 dní od obdržania zásielky a chyby skryté do 6-tich
mesiacov od obdržania zásielky.
2)Drobné, nepodstatné chyby nemajú za následok odklad
povinnosti uhradiť kúpnu cenu. Predávajúci dodá tovar v kvalite obvyklej u firmy REFLEX.
3)Predávajúci preberá záruku za akosť predávaného tovaru
v dĺžke dohodnutej záručnej doby, ktorá začína plynúť od
dátumu predaja. Záručná doba je stanovená v záručnom liste.
4) Záruka zaniká vedľa dôvodov uvedených v OBZ najmä z dôvodov:
– nepredloženia vyplneného záručného listu
– ak je dodaný tovar skladovaný, inštalovaný alebo používaný v rozpore s technickými podmienkami, príp. doporučeniami predávajúceho, účelom použitia tovaru a pri
neodbornej inštalácii alebo manipulácii
– v prípade zásahu, opráv, úprav, demontáží, resp. obchodnou činnosťou, prevádzanou neodbornou osobou, ak sú
niektoré diely tovaru vymenené za cudzie bez vedomia
predávajúceho.
5)V prípade výskytu chýb má kupujúci právo iba na opravu,
alebo výmenu dielov uznaných zodpovedným zástupcom
predávajúceho. Bezplatne môžu byť vymenené iba diely,
u ktorých je chyba spôsobená konštrukčnými alebo výrobnými chybami výrobcu. Na výmenu celého tovaru má kupujúci
právo iba v prípade, že zodpovedný zástupca predávajúceho
uzná zariadenie ako neopraviteľné. Predávajúci nezodpovedá
za iné škody vzniknuté v súvislosti s chybami výrobku a jeho
prevádzkou (napr. ušlý zisk a pod.).
6)O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci.
7)Predávajúci si vyhradzuje právo modifikovať časť, alebo celú
dodávku tak, aby vyhovel garančným podmienkam príp. na
výmenu dodaného tovaru, ak sa považuje tento spôsob za
výhodnejší.
8)Výmena alebo oprava dielov predlžuje záručnú dobu. Ak
kupujúci nemôže tovar pre jeho chybu používať, dochádza
k zastaveniu záručnej doby. Záručná doba sa preruší a pokračuje až potom, ako predávajúci chyby tovaru odstráni. O dobu,
ktorá bola potrebná na odstránenie chýb a ktorú nemohol
kupujúci používať sa záručná doba predlžuje.
V. Zrušenie zmluvy a sankcie
1)V prípade, že kupujúci odmietne, buď čiastočne alebo iným
spôsobom znemožní predávajúcemu splniť túto kúpnu zmluvu,
môže predávajúci vyžadovať zmluvnú pokutu vo výške 25%
z ceny neodobratého tovaru. Predávajúci môže odstúpiť od
Ako objednávať – pokračovanie
zmluvy v prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností
stanovenú v kúpnej zmluve alebo týchto Všeobecných obchodných podmienkach. V prípade, že možnosť vrátenia tovaru
nebude vopred písomne dohodnutá, zaplatí kupujúci zmluvnú
pokutu (vratné) vo výške 25 % z kúpnej ceny tovaru. Tovar vráti
nepoškodený do skladu predávajúceho na vlastné náklady.
3) Pri prekročení dátumu splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre
je dodávateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške
diskontnej úrokovej sadzby NBS zvýšenej o 2%.
4)Ak bola objednávateľovi spôsobená škoda oneskorenou
dodávkou tovaru, inou ako je uvedené na potvrdenej objednávke, je objednávateľ oprávnený požadovať odškodné vo
výške 0,5% za týždeň z hodnoty nedodaného tovaru v termíne. Táto čiastka nebude však vyššia ako 5% z hodnoty tovaru.
91
Reflex SK – kontakty
REFLEX SK, s.r.o. – sídlo firmy a sklady
technický a obchodný úsek, sklady, expedícia, centrála servis, náhradné diely
Rakovo pri Martine, 038 42 Príbovce, Telefón: 043 423 0983, Fax: 043 423 9154
konateľ firmy Ing. Peter Páltik tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0905 210 640
e-mail: [email protected]
technický úsek Ing. Branislav Jelínek tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0905 894 470
e-mail: [email protected]
technický úsek Ing. Marián Vaňko tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0907 385 392
e-mail: [email protected]
technický úsek Ing. Jozef Markovič vedúci servisu tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0905 584 732
e-mail: [email protected]
REFLEX SK – servisná služba
servisný pracovník Ján Suchý tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0905 727 713
e-mail: [email protected]
servisný pracovník Ondrej Kamenský tel.: 043 423 0983
fax: 043 423 9154
mobil: 0907 193 929
e-mail: [email protected]
Pracujeme podľa ISO 9001:2008
92
93
Reflex SK, s.r.o.
Rakovo
SK - 038 42 Príbovce
Tel.: +421(0)43 423 0983
Fax: +421(0)43 423 9154
www.reflexsk.sk
Download

REFLEX_SK_Cennik 2014.pdf