akumulator.sk
CENNÍK
PLATNÝ OD 05.04.2012
Autobatérie
Motobatérie
Záložné zdroje a UPS
Solárne akumulátory
Akumulátory Optima
Akumulátory pre elektropohon
Akumulátory Dual Power
Staničné akumulátory a ťažké trakcie
Nabíjačky
Solárne systémy
Meniče napätia
Príslušenstvo pre akumulátory
Elektromobily
01
str.2
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
Vážený obchodný partner,
Spoločnosť AEE s.r.o. je nástupcom spoločnosti NOVA-AZ s.r.o , pôsobiacej na slovenskom trhu od roku 1990.
Ponúkame Vám služby odborného poradcu patriaceho medzi popredné spoločnosti profesionálne orientované na
dovoz a distribúciu značkových akumulátorov pre Slovenskú republiku.
Zameranie spoločnosti AEE s.r.o. sa orientuje v hlavnej miere na veľkoobchod a servis značkových akumulátorov a
príslušenstva. Cieľom spoločnosti je predaj hotových výrobkov a poradenská činnosť pri výbere správneho
technického riešenia podľa požiadaviek zákazníka. Činnosť zahŕňa aj maloobchod - predaj a montáž pripraveného
akumulátora do vozidla a kompletný servis počas doby jeho životnosti až po likvidáciu opotrebovaného
akumulátora. Prevádzkujeme vlastnú sieť distribučných stredísk v mestách:
● Banská Bystrica, Cementárenská cesta 4
● Bratislava, Topoľčianska 22
● Košice, Južná trieda 115
tel.: 048/ 414 1985, 286 3333
fax: 048/414 5607
tel./fax: 02/2086 1012
email: [email protected]
email: [email protected]
tel.: 055/286 3334
email: [email protected]
Produkty uvedené v cenníku patria svojou kvalitou k európskej špičke a sú u nás dostupné za prijateľnú cenu.
Základná ponuka uvedená v cenníku:
Autobatérie
Motobatérie
Záložné zdroje a UPS
Akumulátory Optima, Akumulátory pre elektropohon
Akumulátory Start-Stop, Dual Power
Nabíjačky
Meniče napätia
Príslušenstvo pre akumulátory
Elektromobily
Strana
3-5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kompletnú ponuku sortimentu našej spoločnosti nájdete na internetovej adrese:
WWW.AKUMULATOR.SK, WWW.AEE.SK, WWW.AUTOBATERIE.SK
Poskytované služby
- záručný servis 24 mesiacov
- pozáručný servis
- uvádzanie akumulátorov do činnosti
- poradenská služba
- odber opotrebovaných akumulátorov
- bezplatný dovoz na miesto určenia
- dodávka a servis staničných akumulátorov a ťažkých trakcií
- vypracovanie revíznych správ a vykonávanie kapacitných skúšok
Veríme, že sa znova radi obrátite na našich odborných pracovníkov a oceníte kvality nami ponúkaných výrobkov a
služieb.
str. 3
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
AUTOBATÉRIE
Platný od: 20. apríla 2011
AEE
Technológia: Ca/Ca
TYP
V
Kapacita
Ah
Vyb.prúd
A
EN
dĺžka
(mm)
AEE 41
12
41
360
207
AEE 45
12
45
400
207
AEE 56
12
56
480
AEE 56L
12
56
AEE 60N
12
AEE 72
AEE 74
Rozmery
šírka
(mm)
P
DPC
BEZ DPH
EUR
52,59
DPC
S DPH
EUR
63,11
P
57,55
69,06
P
72,10
86,53
190
Ľ
72,10
86,53
175
175
P
82,82
99,38
278
175
175
P
99,65
119,58
278
175
190
P
102,45
122,94
P
132,32
158,79
DPC
S DPH
EUR
216,46
výška
(mm)
Pól
175
175
175
190
242
175
190
480
242
175
60
540
242
12
72
680
12
74
680
AEE 95
12
95
800
353
175
190
- vhodné do vozidiel s nižším nárokom na vybíjacie prúdy s menovitým dobíjacím napätím 14V
- veľmi priaznivý pomer úžitková hodnota/cena
AEE
Technológia: Sb/Sb
Kapacita
Vyb.prúd
A
EN
dĺžka
(mm)
140
760
513
180
1000
513
TYP
V
Ah
AEE 140
12
AEE 180
12
Rozmery
šírka
(mm)
výška
(mm)
Pól
189
223
Ľ
DPC
BEZ DPH
EUR
180,39
223
223
Ľ
217,07
260,49
299,35
359,22
AEE 225
12
220
1150
518
276
242
Ľ
- vhodné do nákladných vozidiel, priemyselnej a poľnohospodárskej techniky so štandardným vybavením
- vyššia odolnosť mriežok proti korózii pri vyšších teplotách
- veľmi priaznivý pomer úžitková hodnota/cena
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 4
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
AUTOBATÉRIE
Platný od: 1. novembra 2011
AEE BOOSTER
Kapacita
V
Ah
Vyb.prúd
A
EN
dĺžka
(mm)
Rozmery
šírka
(mm)
výška
(mm)
Pól
DPC
BEZ DPH
EUR
DPC
S DPH
EUR
AEE BOOSTER 45
12
45
400
207
175
175
P
57,50
69,00
AEE BOOSTER 55
12
55
480
241
175
190
P
68,75
82,50
AEE BOOSTER 60
12
60
540
241
175
190
P
76,75
92,10
AEE BOOSTER 60L
12
60
540
241
175
190
L
76,75
92,10
AEE BOOSTER 66
12
66
570
241
175
190
P
79,95
95,94
AEE BOOSTER 75
12
75
680
276
175
175
P
89,00
106,80
AEE BOOSTER 100
12
100
800
353
175
190
P
124,00
148,80
DPC
S DPH
EUR
203,50
TYP
- vhodné do vozidiel s nižším nárokom na vybíjacie prúdy s menovitým dobíjacím napätím 14V
- prevedenie so zníženou údržbou
- možnosť kontroly hladiny elektrolytu
- kontrola stavu nabitia optickým indikátorom
- centrálne odplyňovanie
- veľmi priaznivý pomer úžitková hodnota/cena
AEE BOOSTER
Kapacita
V
Ah
Vyb.prúd
A
EN
dĺžka
(mm)
Rozmery
šírka
(mm)
výška
(mm)
Pól
130
800
513
175
230
L
DPC
BEZ DPH
EUR
169,58
AEE BOOSTER 130
12
AEE BOOSTER 150
12
150
1000
513
224
220
AEE BOOSTER 190
L
189,25
227,10
12
190
1100
513
224
220
L
220,00
AEE BOOSTER 225
264,00
12
225
1400
517
274
240
L
294,25
353,10
AEE BOOSTER 165
6
165
950
346
175
239
- vhodné do nákladných vozidiel, priemyselnej a poľnohospodárskej techniky so štandardným vybavením
- centrálne odplyňovanie
- kontrola stavu nabitia optickým indikátorom
- veľmi priaznivý pomer úžitková hodnota/cena
P
97,08
116,50
TYP
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 5
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
AUTOBATÉRIE
Platný od: 20. apríla 2011
ENERGIZER Premium
Technológia: Ca/Ca/Ag
TYP
podľa
KÓD
ETN
544 402 044
EM44-LB1
554 400 053
EM54-L1
563 400 061
EM63-L2
572 409 068
EM72-LB3
577 400 078
EM77-L3
580 406 074
EM80-LB4
600 402 083
EM100-L5
ENERGIZER a ENERGIZER Plus
E + 541 400 036 EP41-LB1
E 545 412 040
E-L1 400
E + 552 400 047 EP52-L1
E 556 400 048
E-L2 480
E 556 401 048
E-L2X 480
E + 560 408 054 EP60-L2
E + 570 144 064 EP70-LB3
E + 574 104 068 EP74-L3
E + 595 402 080 EP95-L5
Atypické prevedenie
E + 535 118 030 EP35J-TP
E + 535 119 030 EP35JX-TP
E + 540 406 034 EP40-L0
E + 545 155 033 EP45J-TP
E + 545 157 033 EP45JX-TP
E + 560 412 051 EP60J
E + 560 413 051 EP60JX
E + 568 404 055 EP68J
E + 568 405 055 EP68JX
E + 591 400 074 EP91J
E + 591 401 074 EP91JX
- vyšší štartovací prúd
- dlhá životnosť
- absolútne bezúdržbové
ENERGIZER Premium Truck
TYP
podľa
KÓD
ETN
ECP 1
640 103 080
ECP 3
680 108 100
ECP 4
725 103 115
- maximálna cyklická odolnosť
12
12
12
12
12
12
12
44
54
63
72
77
80
100
12
12
12
12
12
12
12
12
12
EXTRÉMNE VYSOKÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD !!!
Vyb.prúd
A
EN
440
530
610
680
780
740
830
Technológia: Ca/Ca/Ag
41
360
45
400
52
470
56
480
56
480
60
540
70
640
74
680
95
800
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
35
35
40
45
45
60
60
68
68
91
91
dĺžka
(mm)
207
207
242
278
278
315
353
Rozmery
šírka
(mm)
175
175
175
175
175
175
175
výška
(mm)
175
190
190
175
190
175
190
Pól
207
207
207
242
242
242
278
278
353
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
190
190
190
190
190
175
190
190
EC 25
Kapacita
P
P
P
P
P
P
P
DPC
BEZ DPH
EUR
68,48
90,62
106,12
110,47
130,09
124,07
166,92
DPC
S DPH
EUR
82,18
108,75
127,34
132,56
156,11
148,88
200,30
P
P
P
P
L
P
P
P
P
58,70
63,82
80,70
79,01
79,01
92,19
97,89
113,07
146,49
70,44
76,58
96,85
94,81
94,81
110,63
117,47
135,68
175,78
300
187
127
227
P
57,04
68,45
300
187
127
227
L
57,04
68,45
340
175
175
190
P
63,09
75,71
330
238
129
227
P
71,17
85,40
330
238
129
227
L
71,17
85,40
510
232
173
225
P
94,53
113,44
510
232
173
225
L
94,53
113,44
550
261
175
220
P
104,79
125,74
550
261
175
220
L
104,79
125,74
740
306
173
225
P
139,68
167,61
740
306
173
225
L
139,68
167,61
- dvojité bezpečnostné veko, extrémne nízke samovybíjanie
- zvýšená ochrana proti vyliatiu elektrolytu
- použitá najmodernejšia technólogia POWER FRAME na kladnej elektróde
Technológia: Ca/Ca/Ag
Kapacita
Vyb.prúd
Rozmery
V
Ah
A
dĺžka
šírka
EN
(mm)
(mm)
12
140
800
513
189
12
180
1000
513
223
12
225
1150
518
275
- extrémne nízke samovybíjanie
- absolútne bezúdržbové,
ENEEGIZER Commercial
TYP
podľa
KÓD
ETN
EC 21
610 048 068
EC 23
610 404 068
625 012 072
V
Kapacita
Ah
DPC
výška
Pól
BEZ DPH
(mm)
EUR
223
L
218,75
223
L
274,40
237
L
352,89
výrazne predlžená životnosť
DPC
S DPH
EUR
262,50
329,28
423,47
DPC
S DPH
EUR
197,52
197,52
226,42
dĺžka
(mm)
347
347
Rozmery
šírka
(mm)
173
173
výška
(mm)
234
234
Pól
110
110
Vyb.prúd
A
EN
680
680
L
P
DPC
BEZ DPH
EUR
164,60
164,60
125
720
349
175
290
P
188,68
V
Ah
12
12
12
Zdroj: Johnson Controls Battery Group Inc.
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 6
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
MOTOBATÉRIE
Platný od: 1. apríl 2012
MOTO START
TYP
Dodávka
suché s
náplňou
V
Kapacita
Ah
Vyb.prúd
A
EN
dĺžka
(mm)
Rozmery
šírka
(mm)
MOTO START "Standard"
6N2-2A-4 Yuasa
6
2
70
47
6N4B-2A Yuasa
6
4
102
48
6N6-3B
X
6
6
99
57
6N11A-1B
X
6
11
122
62
B38-6A
X
6
13
119
83
MOTO START "Standard"
12N5-3B
X
12
5
39
121
61
12N7-4B (MSE YB7-A)
12
7
74
137
76
12N9-3B
X
12
9
85
138
77
12N12A-4A-1 Yuasa
X
12
12
113
136
82
12N14-3A
X
12
14
128
136
91
12N24-3A
12
24
200
186
126
518 14
12
18(20HR) 100DIN
186
82
519 13
12
21(20HR) 100DIN
186
82
12
25(20HR) 180DIN
186
130
525 15 Yuasa
MOTO START "Yumicron" (antisulfatačná úprava)
YB3L-A
12
3
32
99
57
YB4L-B
X
12
4
56
121
71
YB9-B
12
9
130
135
75
YB12A-B
12
12
165
136
82
YB12AL-A
X
12
12
165
136
82
YB14-A2
12
14
190
136
91
YB14L-A2
12
14
190
136
91
YB16AL-A2
12
16
200
207
72
YB16B-A
12
16
207
161
91
YB16CL-B
12
19
240
176
101
Y50-N18L-A
12
20
260
206
91
MOTO START "SUPER MF" (bezúdržbové, vysoký štartovací prúd o 30%, nízke samovybíjanie, gelové)
YTX4L-BS
X
12
3
50
113
70
YTX5L-BS
X
12
4
70
114
71
YTX7L-BS
X
12
6
85
114
71
YTX7A-BS
X
12
6
90
152
88
YTX9-BS
X
12
8
120
152
88
YTX12-BS
X
12
10
180
152
88
YTX14-BS
X
12
12
200
152
88
YTX20L-BS
X
12
18
270
177
88
MOTO START "SUPER MF" (bezúdržbové, vysoký štartovací prúd o 30%, nízke samovybíjanie, gelové)
YTR4A-BS
X
12
2,3
45
114
49
YT7B-BS
X
12
6,5
85
150
65
YT12B-BS/4
X
12
10
125
150
69
MOTO START "SUPER MF" za mokra nabité- uzatvorené batérie
YT9B-4
X
12
8
115
150
70
MOTO START "INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabité- uzatvorené batérie
YTZ10S
X
12
8,6
190
150
87
YTZ12S
X
12
11
210
150
87
- vhodné do motocyklov, vodných a snežných skútrov, plážových vozítok a kosačiek
- dlhá životnosť
- vybrané typy v antisulfatačnej úprave
- bezúdržbovosť podľa normy DIN
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
výška
(mm)
Pól
DPC
BEZ DPH
EUR
DPC
S DPH
EUR
96
96
121
131
161
P
P
P
P
P
14,42
10,75
10,67
15,67
21,17
17,30
12,90
12,80
18,80
25,40
131
135
141
162
168
177
171
171
171
P
Ľ
P
Ľ
P
P
P
P
P
15,17
23,50
27,92
26,33
31,92
53,67
49,42
58,50
70,08
18,20
28,20
33,50
31,60
38,30
64,40
59,30
70,20
84,10
111
93
139
162
162
168
168
164
162
175
163
P
P
Ľ
Ľ
P
Ľ
P
P
Ľ
P
P
10,75
12,75
25,25
33,00
32,25
36,08
37,42
50,42
35,25
51,83
49,58
12,90
15,30
30,30
39,60
38,70
43,30
44,90
60,50
42,30
62,20
59,50
86
106
131
94
107
131
147
156
P
P
P
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
P
20,00
21,00
26,33
23,92
28,17
34,08
41,00
62,25
24,00
25,20
31,60
28,70
33,80
40,90
49,20
74,70
86
93
130
Ľ
Ľ
28,17
33,58
52,17
33,80
40,30
62,60
105
Ľ
45,17
54,20
93
110
Ľ
Ľ
57,00
62,33
68,40
74,80
- dlhý servisný interval
- vysoký štartovací výkon
- robustná konštrukcia
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 7
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
ZÁLOŽNÉ ZDROJE
Platný od: 1. januára 2011
Vstupné
Vnútorný
Výkon
napätie
akumulátor
W
BEZ DPH
S DPH
NZ 300 L
230V/50Hz
nie
300
160,00
192,00
NZ 600 L
230V/50Hz
nie
600
193,33
232,00
NÁZOV TOVARU
Predajná cena v EUR
Záložné zdroje sú plne automatické. V prípade výpadku el.energie, z pripojeného akumulátora dodáva 230V 50Hz a chráni
tak vaše čerpadlo, krb, krbové kachle, kotol na pelety a akýkoľvek iný spotrebič napojený na ústredné kúrenie. V prípade, že
sa el.sieť obnoví, automaticky prístroj typovej rady NZ dobije pripojený akumulátor. Prístroj je tiež vhodný pre použitie k
počítačom a môžeme ho zapojiť pomocou RS232 kábla a nainštalovania priloženého softwaru.
HAZE
Platný od: 1. januára 2011
Technológia: AGM
Kapacita
TYP
V
Rozmery
Ah
DPC
DPC
dĺžka
šírka
výška
BEZ DPH
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
EUR
EUR
H A Z E A G M - 6 V S É R I A H Z S - malé UPS, alarmy, životnosť 5 rokov
HZS 06-1.3
6
1,3
98
25
52
7,73
9,27
HZS 06-3.2
6
3,2
134
34
60
12,33
14,80
HZS 06-4.5
6
4,5
70
48
101
13,08
15,70
HZS 6-7.2
6
7,2
150
34
94
9,62
11,55
HZS 6-12
6
12
151
50
93,5
13,56
16,27
H A Z E A G M - 1 2 V - S É R I A H Z S - malé UPS, alarmy, životnosť 5 rokov
HZS 12-1.3
12
1,3
96,5
45
53
11,99
14,39
HZS 12-3.3
12
3,3
133,5
67
61
12,94
15,53
HZS 12-5
12
5
90
70
101
11,91
14,29
HZS 12-7.5
12
7,5
151
65
94
16,26
19,51
HZS 12-9
12
9
151
65
94
18,49
22,19
HZS 12-12
12
12
150
97
94
28,93
34,71
H A Z E A G M - 1 2 V - S É R I A H Z B - malé UPS, alarmy, životnosť 5 rokov
HZB 12-18
12
18
181
76
167
40,31
48,37
HZB 12-26
12
26
166
176
126
63,51
76,22
HZB 12-33
12
33
195
130
160
74,25
89,10
HZB 12-44
12
44
197
165
170
91,80
110,16
HZB 12-100
12
100
305
168
208
- vhodné na UPS, solárne a veterné zdroje, záložné systémy, bezpečnostné systémy, dopravnú signalizáciu,
187,31
224,77
Detské vozítka, invalidné vozíky a pod.
- nízke samovybíjanie
- absolútna bezúdržbovosť
- obal z odolného plastu ABS
- možnosť inštalácie v akejkoľvek polohe
- bezpečné pre letecký transport - schválené FAA a IATA
Zdroj: www.bateria.cz, Katalógy Bateria Slaný
celý sortiment zn. HAZE je uvedený v samostatnom cenníku na vyžiadanie
Na objednávku podľa špecifikácií zákazníka dodávame aj staničné akumulátory.
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 8
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
OPTIMA
Platný od: 1. januára 2011
DPC
DPC
V
Ah
A
EN
dĺžka
(mm)
šírka
(mm)
výška
(mm)
Usporiad.
Pólov *
Typ
Pólov **
bez DPH
EUR
s DPH
EUR
Kapacita
TYP
NÁZOV
Vyb.prúd
Rozmery
OPTIMA RED TOP
802 250 000
Red Top S-4.2
12
50
815
254
174
195
Ľ
1
184,60
221,52
820 255 000
Red Top S-3.7
12
44
730
237
162
191
Ľ
1
171,49
205,79
6
50
815
810 355 000
Red Top S-2.1 (6V)
OPTIMA RED TOP: Štartovacia batéria nabitá silou
- pre extrémne požiadavky
- extrémne vysoký štartovací výkon
254
90
195
Ľ
1
143,65
172,39
S
1
261,00
313,21
Ľ
P
1
1
209,57
196,01
251,48
235,21
12
38
460
Ľ
1
871 176 000
Yellow Top S-2,7
237
129
227
6
55
765
S
1
818 356 000
254
90
203
Yellow Top S-2,1 (6V)
OPTIMA YELLOW TOP: Trakčná batéria spĺňajúca extrémne nároky
- extrémne vysoká cyklická odolnosť - vhodný pre extrémne teploty - ideálny pre systémy Dual Power na štartovanie i napájanie
154,00
153,72
184,80
184,47
262,99
372,84
211,52
186,58
312,95
443,68
251,71
222,03
- vhodný pre extrémne teploty
OPTIMA YELLOW TOP
851 187 000
812 254 000
840 222 000
Yellow Top S-5.5
Yellow Top S-4.2
Yellow Top R-3,7
12
75
975
12
12
55
48
765
660
324
254
237
165
174
172
238
195
197
OPTIMA BLUE TOP
12
75
975
852 188 000
Blue Top DC-5.5
12
66
845
827 227 000
Blue Top DC-5.0
12
55
765
816 253 000
Blue Top DC-4.2
12
50
815
806 252 000
Blue Top SLI-4.2
OPTIMA BLUE TOP: Štartovacia a trakčná batéria pre lode
- pre extrémne požiadavky
- extrémen vysoká cyklická odolnosť
325
309
254
254
165
172
174
174
238
221
195
195
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
3
3
3
3
- ideálny pre Dual Power na štartovanie i napájanie
* Usporiadanie pólov: S – uprostred, L – ľavá, P – pravá
** Typ pólov: 1 – DIN póly, 2 – DIN póly + bočné, 3 – DIN + japonské póly - tenké
AKUMULÁTORY PRE ELEKTROPOHON
HAZE
Platný od: 1. januára 2011
Technológia: AGM
Kapacita
V
Ah
HAZE HZY 12-26EV
12
26
HAZE HZY 12-33EV
12
HAZE HZY 12-44EV
12
HAZE HZY 12-100EV
12
TYP
Rozmery
dĺžka
DPC
DPC
BEZ DPH
S DPH
šírka
výška
(mm)
(mm)
(mm)
EUR
EUR
165
174,5
125
75,12
90,14
33
194
130
166,5
85,77
102,92
44
196
165
170,5
107,78
129,34
100
305
168
208
226,86
272,24
celý sortiment zn. HAZE je uvedený v samostatnom cenníku na vyžiadanie
Popis akumulátorov pre elektropohon:
- vhodné na elektropohony, invalidné vozíky, na núdzové osvetlenie, solárne systémy a pod.
- nevhodné na štartovanie spaľovacích motorov
- odolnosť proti otrasom a vibráciám (trojbodové uloženie)
- vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu
Na objednávku podľa špecifikácií zákazníka dodávame aj staničné akumulátory a ťažké trakcie.
Zabezpečujeme servis, revízne správy a kapacitné skúšky
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str.9
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
AKUMULÁTORY START-STOP
Vyb.prúd
A
Ah
V
výška
DPC
DPC
BEZ DPH
S DPH
(mm)
(mm)
(mm)
EUR
EUR
560 901 068
680
60
12
242
175
190
0
B13
150,83
181,00
570 901 076
760
70
12
278
175
190
0
B13
176,67
212,00
580 901 080
800
80
12
315
175
190
0
B13
203,33
244,00
595 901 085
850
95
12
353
175
190
0
B13
240,83
289,00
605 901 095
950
105
12
393
175
190
0
B13
263,33
316,00
ETN
C20h
dĺžka
Rozmery
šírka
en
ie
podľa
Platný od: 1.novembra 2011
Kapacita
U
pe
vn
TYP
Za
po
je
ni
e
VARTA START-STOP PLUS (AGM)
AKUMULÁTORY DUAL POWER
Platný od: 20.apríla 2011
podľa
Ah
Ah
V
dĺžka
šírka
výška
ETN
930 060 056
930 075 065
930 090 080
C20h
60
75
90
C5h
51
64
77
12
12
12
(mm)
242
278
353
(mm)
175
175
175
(mm)
190
190
190
930 140 080
930 180 100
930 230 115
140
180
230
119
153
196
12
12
12
513
513
518
189
223
276
223
223
242
V
dĺžka
šírka
výška
en
ie
Rozmery
U
pe
vn
Kapacita
TYP
Za
po
je
ni
e
VARTA PROFESSIONAL DC
DPC
DPC
BEZ DPH
S DPH
0
0
0
B13
B13
B13
EUR
123,84
140,14
163,30
EUR
148,60
168,17
195,96
3
3
3
B00
B00
B00
213,13
265,75
332,92
255,75
318,89
399,50
Rozmery
Ah
en
ie
Kapacita
Ah
U
pe
vn
TYP
podľa
Za
po
je
ni
e
VARTA PROFESSIONAL DC AGM
DPC
DPC
BEZ DPH
S DPH
ETN
C20h
C5h
(mm)
(mm)
(mm)
EUR
EUR
830 024 016
830 060 037
830 070 045
24
60
70
20
49
58
12
12
12
165
265
260
176
166
169
125
188
230,5
0
0
0
B00
B00
B00
90,09
181,13
214,13
108,11
217,36
256,96
830 085 051
830 115 060
830 150 090
830 260 152
85
115
150
260
70
91
123
214
12
12
12
12
260
328
484
521
169
172
171
269
230,5
233,5
241
239,5
0
0
0
4
B00
B00
B00
B00
233,58
288,64
397,48
661,07
280,30
346,37
476,97
793,29
AGM znamená „Absorbent Glass Mat“
- extrémne vysoká cyklická odolnosť a extrémna odolnosť proti otrasom
- ideálne riešenie pre vozidlá s technológiou Start-Stop, spätným získavaním brzdnej energie a vysokým počtom elektrických spotrebičov
- bezpečný při používaní
- ľahko prenosný
- dlhá životnosť a odolnosť
VARTA Professional Deep Cycle:
- dvojnásobná cyklická odolnosť
- vhodný pre systémy Dual Power na štartovanie a napájanie
- bezúdržbový
- bezpečný pri používaní
- ľahko prenosný
- dlhá životnosť a odolnosť
VARTA Professional Deep Cycle AGM:
- 5 až 6-násobná cyklická odolnosť
- vhodný pre systémy Dual Power na štartovanie a napájanie
- ideálny pre aplikácie, ako sú elektrické prívesné motory
- rýchlo dobíjateľný
- extrémne bezpečný pri používaní
- ľahko prenosný
- dlhá doba skladovateľnosti
- dlhá životnosť a odolnosť
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 10
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
Platný od: 1. januára 2011
ELITE nabíjače a štartéry
NÁZOV TOVARU
Vstupné
Výstupné
napätie
napätie
BEZ DPH
Predajná cena v EUR
S DPH
NABÍJAČE
ELITE 7
230 V
12 V
49,60
59,51
ELITE 12
230 V
12 V
58,33
69,99
ELITE 16
230 V
12/24 V
74,06
88,87
ELITE 30
230 V
12/24 V
108,06
129,67
NABÍJAČE - ŠTARTÉRY
ELITE 16/150
230 V
12 V
132,50
159,00
ELITE 17/160
ELITE 35/250
ELITE 40/350
ELITE 50/600
ELITE 80/1000
230 V
230 V
230 V
230 V
230/400 V
12/24 V
12/24 V
12/24 V
12/24 V
12/24 V
149,76
155,98
211,16
364,38
982,96
179,72
187,18
253,39
437,26
1179,55
Nabíjače – umožňujú nabíjať olovené batérie s voľným elektrolytom, ktoré sú bežne používané v motorových vozidlách. Nabíjací prúd
pri nabíjaní postupne klesá so zvyšujúcim sa napätím batérie (nabíjacia charakteristika W podľa normy DIN 41774)
CEMONT nabíjače
NÁZOV TOVARU
Platný od: 20. apríla 2011
ICHARGER 1.5
Napájacie
napätie
230V
Výstupné
napätie
12 V
Nabíjací
Prúd
1A
Predajná cena v EUR
BEZ DPH
S DPH
34,10
40,92
ICHARGER 5.3
230 V
12 V
3,5A
42,63
51,16
IDCHARGER 9
230 V
12 V
6A
53,29
63,95
IDCHARGER 15
230 V
12 V
10A
63,95
76,73
Inteligentné invertorové nabíjače batérií riadené mikroprocesormi, ktoré riadia priebeh nabíjania. Priebeh nabíjania je rozdelený do
šiestich stupňov pre dosiahnutie maximálnej účinnosti pri nabíjaní. Akumulátor je možné ponechať na nabíjačke dlhšiu dobu, čiže
nabíjačka môže slúžiť aj na "konzerváciu" akumulátorov.
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str. 11
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
Platný od: 1. januára 2011
MENIČE NAPÄTIA
NÁZOV TOVARU
Vstupné
Výstupné
napätie
napätie
BEZ DPH
Predajná cena v EUR
S DPH
12V – 150W
12 V
230V
34,64
41,57
12V – 300W
12 V
230V
46,47
55,77
12V – 300W + USB
12 V
230V
56,96
68,35
12V – 300W + USB + sin. výstup
12 V
230V
174,70
209,64
Meniče napätia z 12V /24V/ na 230V
12V – 600W
12 V
230V
90,57
108,69
12V – 1200W
12 V
230V
211,44
253,72
12V – 2500W
12 V
230V
456,74
548,08
12V – 3000W
12 V
230V
534,23
641,07
12V – 5000W
12 V
230V
938,27
1125,93
24V – 150W
24V
230V
34,64
41,57
24V – 300W
24V
230V
46,47
55,77
24V – 300W + USB
24V
230V
56,96
68,35
24V – 300W + USB + sin. výstup
24V
230V
174,70
209,64
24V – 600W
24V
230V
90,57
108,69
24V – 1000W
24V
230V
186,95
224,34
24V – 2500W
24V
230V
456,74
548,08
24V – 3000W
24V
230V
534,23
641,07
24V – 5000W
24V
230V
938,27
1125,93
15A
24V
12V
33,84
40,60
20A
24V
12V
55,51
66,61
Meniče napätia z 24V na 12V
Meniče napätia z 12V /24V/ na 230V + dobíjač akumulátora/5-50A/ + záložný zdroj s 10ms prepínaním /UPS/
12V – 600W
12V
230V
146,81
176,17
12V – 1200W
12V
230V
289,37
347,25
12V – 2500W
12V
230V
513,81
616,57
24V – 600W
24V
230V
146,81
176,17
24V – 1000W
24V
230V
264,85
317,82
24V – 2500W
24V
230V
513,81
616,57
230V
12V
48,17
57,81
60,08
72,10
Meniče napätia z 230V na 12V
230V – 12V
Spínač meniča – diaľkový
SP1
Meniče napätia sa používajú vtedy, keď je potrebné použiť elektrický spotrebič, ktorý je konštruovaný na iné napätie
ako je k dispozícii. Aj v aute s napätím 12V je možné pomocou meniča pripojiť spotrebič konštruovaný na 230V.
Pred použitím meniča je potrebné zvážiť trvalý výkon, ktorý bude potrebný. Meniče napätia nie sú vhodné na napájanie
svetelných spotrebičov so zdrojom svetla trubicovou a kompaktnou žiarovkou.
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str.12
akumulator.sk
autobaterie.sk
aee.sk
PRÍSLUŠENSTVO PRE AKUMULÁTORY
NÁZOV TOVARU
Platný od: 1. januára 2011
M.J.
Predajná cena v EUR
BEZ DPH
S DPH
AKU TESTER BT01
ks
94,14
112,97
AKU TESTER 500A
ks
272,36
326,83
SKÚŠAČKA ZB-12
ks
64,35
77,22
MULTIMETER DT 830
ks
10,40
12,49
HUSTOMER PROFI
ks
11,60
13,92
NABÍJAČKOVÉ SVORKY 40 A
ks
0,61
0,74
NABÍJAČKOVÉ SVORKY 90-100 A
ks
1,00
1,21
NABÍJAČKOVÉ SVORKY 120 A
ks
1,17
1,41
NABÍJAČKOVÉ SVORKY 200 A
ks
1,28
1,54
SVORKA OLOVO + / - pól
ks
0,84
1,00
SVORKA MOSADZ – kábel 50mm2 + / - pól
ks
1,37
1,64
SVORKA PEUGEOT + / - pól
ks
2,68
3,21
SVORKY RENAULT + / - (pár)
pár
3,15
3,78
SVORKY FORD + / - (pár)
pár
3,10
3,72
KONCOVKA L- NA ŠTARTOVACIE KÁBLE
ks
5,33
6,39
KONCOVKA L+ NA ŠTARTOVACIE KÁBLE
ks
5,33
6,39
PREPOJ BATÉRIÍ + / - PÓL LIAZ
ks
5,97
7,16
PREPOJ BATÉRIÍ + / - PÓL AVIA
ks
7,81
9,37
PREPOJ BATÉRIÍ + / - PÓL TATRA
ks
5,41
6,49
POISTKA 120 A
ks
0,98
1,17
POISTKA 200 A
ks
1,42
1,71
POISTKA 500 A
ks
4,10
4,92
DEMINERALIZOVANÁ VODA 1L
ks
0,45
0,54
DEMINERALIZOVANÁ VODA 3L
ks
1,39
1,67
DEMINERALIZOVANÁ VODA 5L
ks
1,81
2,18
ŠTARTOVACÍ KÁBEL 3,5m 400A 35mm
2
ks
64,44
77,32
ŠTARTOVACÍ KÁBEL 3,5m 300A 25mm
2
ks
44,21
53,05
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
str.13
aee.sk
akumulator.sk
autobaterie.sk
elektromobil.sk
ELEKTRICKÉ SKÚTRE A BICYKLE
Platný od: 05.apríl 2012
Ponuka: www.aee.sk
TYP
ELEKTROBICYKEL
Guewer GRAND
Guewer GRAND LUX
Guewer CAMP
Guewer CROSS
ELEKTRICKÝ SKÚTER
Guewer RETRO
Guewer CLASSIC
Guewer CITY
AKUMOTO 300/L45
AKUMOTO 300/L65
AKUMOTO 300/L85
AKUMOTO 300/L120
AKUMOTO 600/L45
AKUMOTO 600/L65
AKUMOTO 600/L85
AKUMOTO 600/L120
AKUMOTO 600/L65
AKUMOTO 600/L85
AKUMOTO 600/L120
REKUPERÁCIA
TEKBEN 800
Výkon
motora
(Watt)
Dojazd
(km)
Max.
rýchlosť
(km/hod)
Doba
nabíjania
(hod.)
Nosnosť
(kg)
DPC
bez DPH
EUR
DPC
s DPH
EUR
Pov. Cest.
Komun.
250
250
250
250
50
50
50
50
25
25
25
25
4-6
4-6
4-6
4-6
120
120
120
120
441,67
766,67
616,67
766,67
530
920
740
920
x
x
x
x
2000
2000
350
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3000
3000
3000
65
60-70
35-40
45
65
85
120
45
65
85
120
65
85
120
45-60
45-50
35
50
50
50
50
60
60
60
60
>60
>60
>60
6-8
6-8
6-8
2-3
2-4
2-4
2-6
2-3
2-4
2-5
2-6
2-4
2-5
2-6
150
150
120
130
130
130
130
130
130
130
130
150
150
150
20
28
6-8
100
1500
1380
860
1780
1980
2260
2820
2140
2380
2620
3120
2480
2720
3280
114
489
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
800
1250,00
1150,00
716,67
1483,33
1650,00
1883,33
2350,00
1783,33
1983,33
2183,33
2600,00
2066,67
2266,67
2733,33
95,00
407,50
x
Pov. Cest.Komun - spôsobilosť pre jazdu na cestných komunikáciach: všetky skútre a bicykle majú certifikáty CE, ale
len označené majú aj certifikáciu potrebnú na vydanie technického preukazu a pre jazdu v riadnej premávke ako motorové vozidlá.
Rekuperácia – skútre AKUMOTO sa dodávajú už s rekuperáciou.
Farba:
RETRO - čierna, strieborná
CLASSIC - čierna, červená, modrá
AKUMOTO 300 – čierna
AKUMOTO 600 – čevená/strieborná/čierna
TEKBEN - čierna, modrá
CITY - čierno/strieborná, červeno/strieborná, modro/biela, modro/strieborná, oranžovo/strieborná
Vydaním tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky.
Spoločnosť AEE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
Download

CENNÍK - AEE sro