NABÍJAČ PRE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE
TYP: SN 20 24/230.1
Použitie:
Nabíjač - spínaný zdroj jednosmerného napätia je určený pre široké použitie v priemysle. Robustná konštrukcia umožňuje použitie nabíjača aj v
najnáročnejších podmienkach ako sú napr. železnica, cementárne, železiarne a pod.
Charakteristika:
Nabíjač je napájaný zo striedavej siete a má jeden napäťový výstup,
ktorý je galvanicky oddelený od vstupu.
výkon do 600W
spínacia frekvencia 40 kHz
Zvlnenie, stabilizácia výstupného napätia ≤1%
vhodný do obvodov SELV, PELV
možnosť paralelného radenia zdrojov
trvalý chod naprázdno a skratová odolnosť
Technické parametre:
Možnosť nastavenia výstupných parametrov /len výrobcom/
Menovité výstupné napätie /DC/
13,8V 13,8V 27,6V 55,2V 68V 68V 72V
Menovitý výstupný prúd
30A
20A
20A
10A
5A 8A 8A
Iné hodnoty výstupného napätia a prúdu na dotaz
•
•
•
•
•
•
•
Napájacie napätie
Vstupné doporučené predradné istenie
Izolačná pevnosť vstup-výstup
signalizácia
krytie
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
1x230 V AC ±10%, 50 Hz
C10A
4 kVac
2x LED – chod, porucha
IP 20
170 x 240 x 180 mm
6,5 kg
Príslušenstvo:
•
bezpotencálový kontakt na hlásenie poruchy alebo podpätia, len nabíjače do 48V
•
držiak na DIN lištu
Vonkajšie pripojenie nabíjača:
Typové označenie:
Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-3:
Atmosferické podmienky okolia
Nadmorská výška
Výskyt vody
Výskyt cudzích pevných telies
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
Vibrácie
Rozsah skladovacích teplôt
NES Nová Dubnica s.r.o
AB4 ( -5 °C až +40 °C )
AC1 ( do 2000 m nad morom )
AD1 ( zanedbateľný )
AE1 ( zanedbateľný )
AF1 ( zanedbateľný )
AH2 ( stredné )
-25 až +40°C,
09/2011
tel.: +421 42 4401 111
fax: +421 42 4401 201
SN 20 24 /230 Axx Bxx Cxxx
1
2
3
4
1. skupina - výstupný menovitý prúd
2. skupina - výstupné menovité napätie
3. skupina - vstupné menovité napätie
4. skupina - OPCIE
A nastavenie parametrov 1. skupiny
B nastavenie parametrov 2. skupiny
C nastavenie parametrov 3. skupiny
Strana 1 z 1
e-mail: [email protected]
web: www.nes.sk
Download

sn 20 24/230.1 - NES Nová Dubnica sro