MIP
Modulárny spínaný usmerňovač určený pre
priemyselné aplikácie
Vstup
230V AC
Výstup
24V 50 A
48V 40 A
120V 15 A
220V 9 A
Použitie
Je určený pre všetky priemyselné aplikácie.
V kombinácii s paralelnou batériou poskytuje
zaistené napájanie všetkých typov DC
spotrebičov ako aj zdroje konštantného napätia
a prúdu. Usmerňovač je vhodný pre nabíjanie
všetkých typov olovených akumulátorov ako aj
NiCd batérií. Môže byť použitý aj pre priame
napájanie bez batérií.
Princíp činnosti
Striedavé jednofázové napätie je cez EMI filter
privedené do PFC obvodu, kde sa zvýši na 400
V DC s účinníkom na vstupe > 0,99. Toto
napätie je pomocou MOSFET tranzistorov
menené na AC napätie s frekvenciou 100 kHz
a privedené na primárne vinutie
transformátora. Na jeho sekundárnej strane je
napätie usmernené rýchlymi diódami
a vyhladené výstupným filtrom. Výstupné
napätie a prúd sú regulované zmenou šírky
pulzov na primárnej strane.
Kľúčové vlastnosti
• Kompaktný 19“ dizajn
• Sínusový odber prúdu a nízke skreslenie
znižuje inštalačné a prevádzkové náklady.
• Vysoká účinnosť
• Nízke zvlnenie napätia predlžuje životnosť
batérií
• Odolný vďaka širokému rozsahu vstupného
napätia (80 až 280 V)
• Spoľahlivá prevádzka vďaka zabudovaným
ochranám (vstup, výstup, teplota, prúd,
výkon) a vysokému MTBF
• Nastaviteľné výstupné napätie
• Automatické vypnutie a zapnutie pri
sieťovom podpätí a prepätí
• Ochrana voči prehriatiu automatickým
znížením výkonu
• Jednoduchá prevádzka: podsvietený displej,
LED signalizácia, bez potreby nastavovania
• Možnosť diaľkového riadenia a
monitorovania
• ROHS kompatibilný
• Jednoduchá údržba
Technické údaje
Typ
Číslo produktu
24V / 50A
8000029681
VSTUP
Nominálne vstupné napätie
Frekvencia
Vstupný prúd
120V / 15A
8000029683
220V / 9A
8000029684
230 V AC ±20% (+20% -60% funkčný)
50 alebo 60 Hz ± 5%
7,5 A
Nábehový prúd
Účinník
VÝSTUP
Výstupné napätie
Rozsah nastavenia
Výstupný prúd
Rozsah nastavenia
Zvlnenie
Celková účinnosť
Presnosť regulácie
Dynamická odozva
Skratová odozva
Výstupná charakteristika
48V / 40A
8000029682
10 A
10 A
10 A
1,5 x menovitý vstupný prúd
0,99
24 V DC
16,5 až 33 V DC
50 A DC
150 až 220 A DC
88%
48 V DC
120 V DC
220 V DC
33 až 66 V DC
83 až 166 V DC
151 až 302 V DC
40 A DC
15 A DC
9 A DC
75 až 125 A DC
25 až 60 A DC
17 až 30 A DC
≤ 200 mVšš (30MHz pásmo)
90%
91%
91%
≤ 1%
≤ 5% pre 10% - 90% - 10% - 90%, doba zotavenia ≤ 5 ms
Odolný voči trvalému skratu, 1x menovitý prúd
I/U charakteristika podľa IEC 478 1 pri udržiavacom napätí
MANAŽMENT
Sumárna porucha
Ovládací panel
cez prepínací reléový kontakt 60V AC/2A, 24V DC/2A, 60V DC/1A
multifunkčný LCD s 2 stavovými LED
OCHRANA
Vstup, batéria, záťaž
Soft štart
Limitácia výkonu
Nadprúd, skrat
Znižovanie výkonu
Prehriatie
Istič
Áno
Áno
Áno
Áno – automaticky od teploty
Áno – automaticky reštart
MECHANICK0 ÚDAJE
Konštrukcia
Krytie
Mechanická pevnosť a odolnosť voči vibráciám
Farba
Rozmery v x š x h (mm)
Hmotnosť (kg)
Pripojenie
1U zasúvací modul v 19“ Protect MIP sub-racku
IP 21
Podľa EN 60721-3-2
RAL 7035
176 x 482 x 380
19
zozadu cez káblový vstup na svorky
PROSTREDIE
Chladenie
Rozsah prevádzkových teplôt
Rozsah skladovacích teplôt
Max. nadmorská výška
Nútené vzduchom s elektronickou reguláciou
Od 0°C do +45°C
Od -40°C do +80°C (v originálnom balení)
Do 1000 m n. m. pri nominálnej záťaži
NORMY
Bezpečnosť
EMC
Prostredie
EN 60950-1
EN 55022, trieda B, EN 61000.6-1,2,3,4, EN 61000.3-2,3, EN 21000,
IEC 60146-1-1 trieda B 2kV
EN 60721-3-1,2,3, ROHS
PRÍSLUŠENSTVO
Reléová karta 8 kontaktov
Batérie OPzS, VRLA, NiCd
zabudovaná
Áno
AEG Power Solutions GmbH
Emil-Siepmann-Str. 32
59581 Warstein-Belecke
Germany
Tel.: +49 2902 763 141
Fax: +49 2902 763 1239
http://www.aegps.com
Pre Slovensko:
Rhea, spol. s r. o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Tel.: 02/491019-14, 16, 18
Odkazovač/Fax: 02/49101922
http://www.rhea.sk
Download

PROTECT MIP 19" sub-rack (1-ph.; 24-220V/50-9A