Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 75/50
1 GENEL AÇIKLAMA
1.1 50 A ya kadar Yük akımı ve 75 V a kadar PV voltajı
BlueSolar MPPT 75/50 şarj regülatörü, yüksek nominal gerilimli PV diziden daha düşük nominal
gerilimli pili şarj edebilir.
Regülatör otomatik olarak 12V veya 24V nominal akü gerilimi ayarlar.
1.2 Süper hızlı MPPT
Özellikle bulutlu havalarda, ışık yoğunluğu sürekli olarak değiştiği zaman, MPPT regülatör PWM
yük regülatörüyle kıyaslandığı zaman fazladan %30 enerji hasatı sağlayacaktır ve daha yavaş
MPPT regülatörleriyle kıyaslanınca enerji hasatını %10 artıracaktır.
1.3 Kısmi gölgeleme durumunda Gelişmiş Maksimum Güç Noktası Algılama
Eğer kısmi gölgeleme oluşursa, 2 veya daha fazla Maksimum Güç Noktaları güç voltaj eğrisi
üzerinde mevcut olabilir.
1.4 Göze çarpan dönüşüm verimliliği
Soğutma fanı yoktur. Maksimum verim % 98 i aşmaktadır. 40°C (104°F) tam çıkış akımı
1.5 Esnek Şarj Algoritması
Sekiz önceden programlanmış algoritma, bir döner anahtar yardımıyla ile seçilebilir.
1.6 Kapsamlı Elektronik Koruma
Aşırı sıcaktan koruma ve sıcaklık yüksekse güç değer kaybı sağlar.
1.7 İç sıcaklık Sensörü
Sıcaklık için emilimi dengeler ve yük gerilimlerini dalgalandırır.
1.8 Otomatik Akü Voltajı Tanıma
MPPT 75/50 kendini otomatik olarak 12V veya 24V a ayarlar.
1.9 Üç adımda şarja uyarlanır.
BlueSolar MPPT 3 adımlı şarj işlemi için yapılandırılmıştır; Bulk-Absorption-Float
1.9.1 ‘Bulk’ Evresi,
Bu evre süresince, regulatör hızla pilleri şarj etmek için mümkün olduğu kadar çok şarj akımı sağlar.
1.9.2
‘Absorption’ Evresi,
Pil voltajı emilim voltaj seviyesine ulaştığı zaman, Regülatör sabit voltaj moduna geçer. Sadece
yüzeysel deşarj meydana geldiğinde emilim süresi akünün aşırı şarj kullanımını önlemek için kısa
tutulur. Derinlemesine bir deşarjdan sonra, emilim süresi pilin tamamen şarj olduğundan emin olmak
için otomatik olarak artar. Ayrıca, Şarj Akımı en az 2 A'ya azaldığı zaman, emme süresi de sona erer.
1.9.3
‘Float ‘ Evresi,
Bu evre süresince, FLOAT voltajı pil tam şarj moduna gelene kadar sürekli uygulanır.
2
3
GÜVENLİK AÇIKLAMALARI
Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka okuyunuz,
Bu ürün uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Cihaz
sadece belirlenen uygulama için kullanılmalıdır.
Isıya dayanıklı bir ortamda kurun. Ortamda hiçbir kimyasal madde, plastik parçaları,
perde vs. bulunmadığından emin olun.
Ekipmanın doğru çalışma koşulları altında kullanıldığından emin olun. Islak bir ortamda
asla çalıştırmayın.
Gaz ya da toz patlamalar meydana gelebilecek alanlarda ürünü asla kullanmayın.
Ürünün çevresinde havalandırma için her zaman yeterli boş alan olduğundan emin olun.
Akünün bu ürün ile kullanım için uygun olduğundan emin olmak için, bataryanın üreticisi
tarafından sağlanan klavuza bakınız. Akü üreticilerinin güvenlik uyarıları mutlaka dikkate
alınmalıdır.
Kurulum sırasında direk ışıktan güneş modülleri koruyun, örneğin üstünü kapatın.
Yalıtımsız kablo uçlarını dokunmayın.
Yalnızca yalıtımlı araçlar kullanın.
Bağlantılar bölüm 3.5 'de tarif edilen sırayla yapılmalıdır.
KURULUM
3.1 GENEL
Aşağı bakacak güç terminalleri ile yanıcı olmayan bir alt tabaka üzerinde dikey olarak monte
edin.
Pile yakın monte ediniz, ama asla doğrudan pilin üstüne değil.
En az 10 mm² veya AWG 6 kesitli kablo kullanın. Kablonun tavsiye edilen maksimum uzunluğu
kablo kaybını sınırlamak amacıyla, 5 m'dir.
PV panellerin kablolarının 5 metreden uzun olması gerekiyorsa, kesiti artırılmalı veya paralel
kablo kullanılmalıdır ve regülatörden sonra bir bağlantı kutusu yükleyiniz ve regülatörü 10
mm² den kısa veya AWG 6 kablo ile bağlayınız.
Topraklama : Regülatörün soğutucusu topraklama noktasına bağlı olmalıdır.
3.2 PV DÜZENLEMESİ
Regülatör sadece PV voltajı akü voltajını geçerse çalışacaktır.
Regülatörün başlaması için PV voltajı Vbat + 5V ı aşmalıdır. Bundan sonra minimum
PV voltajı Vbat + 1V dır.
Maksimum açık devre PV voltajı : 75 Volt
Regülatör, yukarıda belirtilen 3 şartı karşılayan herhangi bir PV yapılandırma ile
kullanılabilir.
Örneğin:
12 V akü ve mono veya polycristalline paneller
Seri hücrelerin minimum sayısı : 36 (12V panel).
Yüksek regulatör verimliliği için tavsiye edilen hücrelerin sayısı : 72
Maximum : 108 Hücre (3x 12V panel ).
24 V akü ve mono veya polycristalline paneller
Serilerdeki minimum hücre sayısı :72 (2x12V veya 1x24 V)
En fazla : 108 Hücre (3x12 V)
Not: Düşük sıcaklıklarda 108 hücreli güneş pili dizinin açık devre gerilimi,
yerel koşullara ve hücre özelliklerine bağlı olarak, 75V u aşabilir. Bu durumda,
seri olarak hücre sayısı azaltılmalıdır.
3.3 Regulatörün Düzenlenmesi
Pos
Önerilen Akü Tipi
0
Gel Victron long life (OPzV)
Gel exide A600 (OPzV)
Gel MK
Gel Victron deep discharge
Gel Exide A200
AGM Victron deep discharge
Stationary tubular plate
(OPzS)
Rolls Marine (flooded)
Rolls Solar (flooded)
Gel Victron deep discharge
Gel Exide A200
AGM Victron deep discharge
Stationary tubular plate
(OPzS)
Rolls Marine (flooded)
Rolls Solar (flooded)
AGM spiral cell
Stationary tubular plate
(OPzS)
Rolls AGM
PzS tubular plate traction
batteries or
OPzS batteries
PzS tubular plate traction
batteries or
OPzS batteries
PzS tubular plate traction
batteries or
OPzS batterie
Lithium Iron Phosphate
(LiFePo4) batteries
1
2
3
4
5
6
7
Absorption Float
V
V
28.2
27.6
dv/dT
mV/C
-32
28.6
27.6
-32
28.8
27.6
-32
29.4
27.6
-32
29.8
27.6
-32
30.2
27.6
-32
30.6
27.6
-32
28.4
27.0
0
3.4 LEDler
Mavi LED ‘’BULK’’
: Pil çalışmaya başladığı zaman yanıyor olacak
Mavi LED ‘’ABSORPTİON’’
: Emilim voltajına ulaşıldığı zaman yanıyor olacak
Mavi LED ‘’FLOAT’’
: Solar şarj cihazı float evresine döndükten sonra
çalışmaya başlayacak.
3.5 Kablo Bağlantı Sırası
İlk olarak : Pile bağlanır (batarya / akü)
2.olarak : Solar diziye bağlanır.
(Ters bağlantı yapıldığı zaman, regülatör ısınacaktır ancak pili şarj etmeyecektir.
Sistem kullanıma hazırdır.
3.6 Pil şarj bilgileri
Her sabah güneş doğmaya başladığı zaman, şarj regülatörü yeni bir şarj etme
evresine başlayacaktır.
Emme süresinin maksimum süresi, solar şarj sabah başlamadan hemen önce ölçülen
pi voltajı ile tespit edilir.
Battery voltage Vb
Vb < 23,8V
23,8V < Vb < 24,4V
24,4V < Vb < 25,2V
Vb > 25,2V
Maximum emilim süresi
4 saat
2 saat
1 saat
0 saat
Eğer emilim periyodu bulutlu havaya göre veya yük kullanımına göre kesintiye
uğrarsa, emilim voltajına gün sonunda tekrar ulaşıldığında emme periyodu
tamamlanana kadar emme işlemi devam edecektir.
Solar şarj çıkış akımı 2 Amperden daha aza düştüğünde emme süresi de sona erer.
(Düşük güneşten değil, tam şarj durumundan dolayı)
Sistem yük olmadan veya küçük bir yükle çalıştığı zaman, bu algoritma günlük
emilime bağlı olarak pilin fazla şarj olmasını önler.
3.7 Bağlantı
Çeşitli parametreler özelleştirilebilir.
Web sitemizdeki veri iletişimiyle ilgili beyaz kağıda bakın.
Gerekli yazılımı buradan indirebilirsiniz: http://www.victronenergy.nl/support-anddownloads/software/
Yük regülatörü Color Control GX paneline bağlanabilir.
(VE.Direct ile BPP000300100R, to VE.Direct kablosuna.)
4.TAMİR
Problem
Olası Nedenleri
Ters PV bağlantısı
Ters akü bağlantısı
Çözümü
PV yi doğru bağlayınız
Sigorta atması değiştirilemez. Tamir
için VE ye geri gönderiniz.
Yanlış akü bağlantısı
Kablo kayıpları çok
yüksek
Şarj cihazı ve akü
arasında büyük
ortam sıcaklık farkı.
T(şarj cihazı)>T(akü)
Sadece 24 V
sistemler için: yanlış
sistem voltajı
seçilmiş olabilir.
Akü pilleri zarar
görmüş
Şarj cihazı ve akü
arasında büyük
ortam sıcaklık farkı.
T akü>T şarj cihazı
Akü bağlantısını kontrol ediniz
Daha geniş kesitli kablolar kullanınız.
Şarj cihazı çalışmıyor
Akü tam şarj olmuyor
Akü aşırı şarj oluyor
Ortam sıcaklığının aynı olduğundan
emin olun.
PV ve akünün bağlantısını kesin, akü
voltajının en az 19V olduğundan
emin olduktan sonra, düzgünce geri
bağlantıyı sağlayın.
Aküyü yenileyiniz.
Ortam sıcaklığının aynı olduğundan
emin olun
5 Özellikler
BlueSOLAR
Akü Voltajı
Maksimıum akü akımı
Maksimum PV gücü,12 V
Maksimum Pv gücü,24 V
Maksimum PV açık devre voltajı
En yüksek verim
Öz tüketim
‘absoprtion’ yük voltajı
‘float’ yük voltajı
Yük algoritması
Sıcaklık dengelemesi
Koruma
Çalışma sıcaklığı
Nem
Veri iletişim bağlantı noktası
DIŞ KISIM
Renk
Güç terminalleri
Koruma kategorisi
Ağırlık
Boyutlar
MPPT 75/50
12/ 24 V otomatik
50A
720 W (15 V dan 75 V a)
1440 W (30 V dan 75 V a)
75 V
%98
10 mA
14.4 V / 28.8 V
13.8 V / 27.6 V
Çok aşamalı uyarlanabilir
16 mV / °C resp. -32 mV / °C
Ters akü kutupluğu
Kısa devre çıkışı
Yüksek sıcaklık
-30 to +60°C
Azami verim için tavsiye edilen 40°C
95 %
VE direct
Mavi
13 mm2 / AWG6
IP43 (elektronik bileşenler)
IP 22 (bağlantı alanı)
1.25 kg
130 x 186 x 70 mm
Download

Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 75/50 1