UNIVERZÁLNY NABÍJAČ AKUMULÁTOROV typ SN xx xxx/230M51
Nabíjač rady M51 je svojimi vlastnosťami vhodný pre nabíjanie všetkých typov akumulátorov Pb/NiCd/NiMH. Konštrukčne je vyhotovený s umiestnením na DIN lištu
s pasívnym chladením, alebo ako opcia je možné nabíjač vyhotoviť so stojanom. O samotnú reguláciu sa stará nová riadiaca jednotka M51 s procesorom
taktovaním na 50MHz a zobrazovacou jednotkou s 2 x 16 znakmi. V rozšírenom prevedení riadiaca jednotka zabezpečuje komunikáciu s nadradeným systémom
zbernicou MODBUS a rozhraním RS485. Podľa požiadavky – opcia je možnosť doplnenia teplotnej sondy na korekciu nabíjacieho napätia batérie od teploty.
Nabíjať je možné všetky batérie typu NiMH, NiCd a Pb podľa charakteristík,
možnosť naprogramovať 6 typov: IUIUUo, IUUo, IUo, IUIa, IUIaP, Uo
Viac info v programovacom manuáli M51.
Štandardné prevedenie na DIN lištu
Prevedenie nabíjača so stojanom – na dotaz
Základné technické parametre nabíjača
Napájacie napätie
napäťová sústava
Napájacie frekvencie
Menovitý vstupný fázový prúd
Istenie na vstupe nabíjačky
Menovité izolačné napätie
Izolačná pevnosť
Maximálny výkon
Výstupné nominálne napätie/ prúd
Rozsah regulácie výstupného napätia
Rozsah výstupného prúdu
Počet článkov batérie
Ovládanie a zobrazenie prevádzkových stavov
Signalizácia stavov a porúch
230V AC +10% -20%
1 N PE ~ 230V TN - S
50 – 60 Hz
4,5A
Poistka T10A
500V
4 kV, vstup – výstup
720W
podľa typu 12V/30A, 24V/25A, 48V/12A, 60V/10A, 110V/5A, 220V/2,5A
-50% až +30% z menovitého napätia
0 až 100% z menovitej hodnoty
programovateľné - viď programovací manuál M51
ovládací panel s LCD displejom
2x bez potenciálový kontakt relé RE ( 1x relé výpadok fáze napájania, 1x programovateľné relé )
3x LED – ON, OK, ERROR
<1 %
prirodzené
IP20
305 x 225 x 158mm / D1
opcia 305 x 255 x 160 / D1-II so stojanom
cca 4,5 kg – D1, cca 6 kg – D1-II so stojanom
Zvlnenie, stabilizácia výstupného napätia
Chladenie
Krytie
Rozmery š x v x h / tvar
Hmotnosť
Opcie:
- stojan, hlavný vypínač na 230V, prístrojové svorky, flexo šnúra
- odpojovač batérie do 30A - ochrana bat. proti hlbokému vybitiu, len pre 12V a 24V
- dva výstupy - jeden pre záťaž a jeden pre batériu, len pre 12V a 24V
- možnosť zrýchlenej voľby nabíjacieho napätia 12V / 24V
- komunikačná zbernica RS485(232) protokol MODBUS
- teplotná kompenzácia s teplotnou sondou
Príklad označenia s opciami: SN 5 110/230M51RST, 0-5A, 110Vdc / napájanie 1x230Vac, R- komunikačné rozhranie RS232, S – odpojovač batérie,
T – teplotná kompenzácia
Bloková schéma nabíjača:
FU3
SIEŤ
+
+
-
-
XC1
+BAT
FU1
FU4
1
2
3
4
7
10
-BAT
13
14
VÝSTUP
HW PID
VSTUP
PWM
11
8
XC2
5
9
RE1
RE1
DC
DC
6
RE2
RE2
12
15
NES Nová Dubnica s.r.o
07/2012
tel.: +421 42 4401 111
fax: +421 42 4401 201
e-mail: [email protected]
www.nes.sk
Download

UNIVERZÁLNY NABÍJAČ AKUMULÁTOROV typ SN xx xxx/230M51