Priemyselná automatizácia
Elektromateriál
Strojárstvo
Zváracia technika
Náradie a nástroje
Úvod
Industrion ponúka široký sortiment produktov a sluţieb pre priemyselnú automatizáciu. Spoločnosť
dodáva elektromateriál a vykonáva inštalácie elektrických komponentov, vyrába strojárske
súčiastky, ponúka zváraciu techniku, náradie a nástroje. Industrion vyuţíva poznatky a skúsenosti
najlepších odborníkov a obchodníkov pre jednotlivé odbory, ktorí Vám veľmi radi poradia a
pomôţu. Spoločnosť komplexne dodáva efektívne riešenia pre Vašu maximálnu spokojnosť za
najvýhodnejšie ceny.
Priemyselná
automatizácia
Snímače, Pneumatika, Interfejsová technika, Zbernicová technika,
Aktuátory, Pohony, Systémové riešenia, Kamerové systémy,
Bezpečnostné systémy, Automatická identifikácia, Meracia technika,
Zariadenia, Mechanické zabezpečenie, Programovanie a vizualizácie,
Technická dokumentácia
Elektromateriál
Aktívna a pasívna elektronika, Elektromechanika, Elektrotechnika,
Energetické zdroje, Meracia a testovacia technika, Osvetlenie a ledky
Strojárstvo
Obrábanie, Rezanie, Tvárnenie, Potrubný materiál,
Spájanie, Meranie, Armatúry, Tesnenia
Zváracia technika
Zdroje, Zváracie horáky, Autogén, Príslušenstvo, Prídavný materiál
Náradie a nástroje
Elektrické, pneumatické a ručné náradie, Príslušenstvo,
Dielenské vozíky, Ochranné pracovné pomôcky
Priemyselná automatizácia
Snímače
Induktívne, magnetické, magneto-induktívne, Kapacitné, Lineárne,
Ultrazvukové, Kontrastné, Tlaku, Prítomnosti, Stráţiče prietoku,
Meranie vzdialenosti, náklonu, natočenia, Optické snímače štandardné,
špeciálne, meracie závesy, signalizácie, Optické vlákna
Pneumatika
Valce, Ventily, Spojky a rýchlospojky, Rozvody, Hadice
Interfejsová
technika
Moduly IM, IMC, IMB - Backplane,
IMS - Tenký Interface modul
Zbernicová
technika
Modulárne I / 0 systémy,
Kompaktné I/0 moduly
Aktuátory
S lineárnym pohonom, S guličkou, So skrutkou,
Polohovacie a rotačné stoly
Pohony
Servomotory, Torzné motory, Lineárne motory, Krokové,
Lineárne, inkrementálne a absolútne enkódery
Systémové riešenia
RFID - identifikačné systémy, HMI - ovládacie zariadenie
Kamerové systémy
2D a 3D kamery, Kamerové senzory inšpekčné systémy,
Meranie veľkosti plochy, Meranie hrán a uhla, Vyhľadanie,
Detekcia, Snímanie farieb, Rozpoznanie znakov
Bezpečnostné
systémy
Optické závory, Bariéry kategórie 2 a 4, Skenery, Dvojručné ovládanie,
Bezpečnostné relé, Pohotovostné STOP tlačidlá, Safety PLC a moduly
Automatická
identifikácia
Čítačky 1D a 2D kódov,
Ručné a stacionárne čítačky
Meracia technika
Teplomery, Tlakomery, Prietokomery, Hladinomery
Zariadenia
Prepínacie, Meracie, Monitorovacie, Povelové, Signalizačné
Enkódery
Inkrementálne, Absolútne
Príslušenstvo
Počítadlá, Časovače, Regulátory, Panelové meracie prístroje,
Zobrazovacie jednotky, Spínané zdroje, Riadenie senzorov,
Krokové motory s riadením, Riadenie pohybu,
Procesné displeje, Laserové značenie
Mechanické
zabezpečenie
Lisov, Jednoúčelových strojov, Technologických liniek,
Automatizovaných a ručných pracovísk
Programovanie a
vizualizácie
PLC SIEMENS Logo a Simatic S5 a S7,
SIEMENS HMI tlačidlové a dotykové operátorské panely,
Oţivovanie pohonov SIEMENS Micromaster, Simodrive, S a G Sinamics,
CNC riadenia Sinumerik 802D, 810D, 828D, 840D, Návrhy riadiacich
strojov s pohonmi SIEMENS Sizer a NCSD Configurator
Technická
dokumentácia
Návody na pouţitie, Analýzy rizík,
Spustenie do prevádzky
Elektromateriál
Aktívna
elektronika
Analógové a digitálne obvody, Vývojové nástroje, Kryštály,
Diskrétne polovodiče, Elektrónky, Montáţny materiál pre polovodiče,
Optoelektronika
Pasívna elektronika Ferity, Induktory, Filtre, Kondenzátory, Poistky,
Ističe, Rezistory, Potenciometre
Elektromechanika
Dosky DPS, Konektory, Relé, Spínače,
Tlačidlá, Indikátory, Otočné ovládače
Elektrotechnika
Bezpečnostné technológie, Inštalačný materiál, Káble, Vodiče, Poistky,
Ističe, Prúdové chrániče, Prepäťová ochrana, Skrine, Vetráky, Ohrievače
Energetické zdroje
Energetické zdroje, Nabíjačky, Solárna a veterná energia,
Laboratórne a sieťové napájacie zdroje, Meniče DC/AC, Transformátory
Meracia a
testovacia technika
Meracie vývody, Laboratórne kolíkové konektory, Multimetre,
Monitorovanie teploty a prostredia, Osciloskopy, Generátory, Kalibrátory,
Testovanie komponentov a dekád, Panelové meracie zariadenia,
Elektrické testovanie, Kliešťové ampérmetre a wattmetre,
Meranie telekomunikačných sietí a LAN, Zber dát, PC meracie prístroje
Osvetlenie
Svietidlá, Indikátory, Drţiaky lámp, Pracovné lampy
Ledky
Ţiarovky, Bodovky, Panely, Moduly, Napájacie zdroje,
Pásiky, RF ovládače, Trubice
Strojárstvo
Obrábanie
Sústruţenie, Frézovanie, Vŕtanie, Brúsenie
Rezanie
Laser, Plazma, Plameň, Vodný lúč, Píla
Tvárnenie
Ohýbanie, Ohraňovanie, Strihanie
Potrubný materiál
Príruby, Tvarovky, Prechody, Ohyby, Kolená,
Hrdlá, Dná, Jímky, Návarky, Slučky
Spájanie
Skrutky, Svorníky, Závitové tyče, Strmene, Objímky, Matice, Podloţky,
Nity, Závlačky, Fitinky, Skrutkovania, Rýchlospojky, Adaptéry
Meranie
Tlakomery, Teplomery, Plynomery, Regulátory,
Prietokomery, Hladinomery
Armatúry
Kohúty, Ventily, Posúvače, Klapky, Filtre
Tesnenia
Kovové tesniace krúţky, Ploché tesniace dosky, Špirálovo vinuté tesnenia
Zváracia technika
Zdroje
Zváracie invertory a poloautomaty, Plazmové rezačky, Bodové zváračky,
Nabíjače, Štartéry, Polohovadlá, Úpinky
Horáky
MIG / MAG, TIG, Plazmové rezacie horáky, Hubice
Autogén
Redukčné ventily, Manometre, Rezáky, Rezacie stroje, Hubice,
Nástavce, Suché predlohy, Poistky, Rukoväte, Súpravy
Príslušenstvo
Zváracie kliešte a káble, Zemniace kliešte a svorky, Rýchlospojky,
Separačné prostriedky, Spreje, Tavidlá, Moriace a pasivačné prostriedky,
Chladiace kvapaliny, Wolfrámové elektródy, Tepelné ochrany, Kliešte,
Mierky na zvary, Mierky na zvary, Sušičky elektród, Chladiace jednotky
Prídavný materiál
Elektródy, Zváracie drôty, Spájky
Servis
Zváracie zariadenia a zdroje, Plazmové rezačky,
Autogénna technika, Zváracie horáky
Služby
Zváračský inţinier IWE / EWE, Zváračské postupy WPS / WPQR,
Zváranie elektrickým oblúkom, MIG / MAG, TIG, plameň
Náradie a nástroje
Elektrické náradie
Vŕtačky, Kladivá, Uťahovačky, Brúsky, Píly, Frézky, Horúcovzdušné
pištole, Rezačky, Strihačky, Merače, Elektrocentrály
Pneumatické
náradie
Klincovačky, Sponkovačky, Kompresory, Hadice
Ručné náradie
Skrutkovače, Kľúče, Kladivá, Kliešte, Metre, Vodováhy
Príslušenstvo
Vrtáky, Frézy, Korunky, Hroty, Kefy, Kartáče, Kotúče,
Skľučovadlá, Kľúče, Skrutkovače, Objímky, Reťaze
Dielenské vozíky
Univerzálne, Špeciálne, Profesionálne, Zásuvné moduly, Moduly náradia,
Moduly vyrábané na mieru vozíka, Peny do zásuviek
Ochranné pracovné Pracovné odevy, obuv, rukavice,
Ochrana hlavy, očí, dýchania, sluchu
pomôcky
Kontakty
Adresa
Industrion s.r.o.
Agátová 2317/22
841 01 Bratislava
IČO
DIČ
IČ DPH
46012591
2023184416
SK2023184416
Web
www.industrion.sk
E-mail
Tel.
[email protected]
0904 343 262
[email protected]
0911 402 404
[email protected]
0911 404 402
Download

Zváracia technika