ČK
ZNA
NÁ
OVÉ
NÁH
R
E
É DI
ADN
RE
LY P
V
KY
ŠET
T YP
SO
Y O
AU T
CH
BNÝ
OMO
BILO
V
IBA
E
SM
LY
NIE É DIE
N
AD
HR
OK
LÁN
-Č
INFO
Brzdové technológie zajtrajška
Naša precíznosť, vaša výhoda
Y
DIEL
IA A N
E
N
TES NIA FAI
E
RIAD
ODBORNÉ ŠKOLENIE – VYBAVENIE SERVISU
A AUTODIAGNOSTIKA
V PIATOK, 8.4.2011, SA USKUTOČNILO V PENZIÓNE Q VO ZVOLENE HISTORICKY
PRVÉ ODBORNÉ ŠKOLENIE ORGANIZOVANÉ SPOLOČNOSŤOU AUTOTECHNA
­BARÁNEK, S.R.O. PRE NAJLEPŠÍCH ZÁKAZNÍKOV.
Školenie bolo orientované na jednu z najkomplikova­
nejších činností v autoopravárenstve dnešných čias –
na autodiagnostiku a správne diagnostikovanie porúch
na vozidlách. Školenie sme organizovali v spolupráci
so spoločnosťou Galami, spol. s r.o..
zvolených typoch vozidiel. Zároveň bola predvedená diag­
nostika aj na častiach vozidiel, ktorá zaujímala samotných
aktérov školenia a s ktorou si naši zákazníci v minulosti,
resp. súčasnosti nevedeli poradiť.
Prvá časť školenia bola zameraná na teóriu, kde počas
takmer štyroch hodín prezentácií sa viac ako 40 účast­
níkov dozvedelo základné informácie o autodiagnostike
– o tom, aké sú najčastejšie poruchy a ako ich diagnos­
tikovať.
Podľa ohlasov zákazníkov bolo školenie pre nich prínosom
a už teraz pripravujeme ďalšie školenie, o ktoré naši zákaz­
níci prejavili najväčší záujem.
V prípade, ak máte aj vy návrhy na školenia, ktoré by ste
chceli absolvovať, kontaktujte, prosím, svojho obchodné­
ho zástupcu.
V poobedňajšej časti pokračovalo školenie v priestoroch
Autoservisu VH vo Zvolene, kde si účastníci školenia mohli
pozrieť názorné ukážky diagnostikovania porúch na nimi
2
Tešíme sa na vaše návrhy a tiež aktívnu účasť na ďalšom
školení!
ZÍSKAJTE SERVISNÉ VYBAVENIE ALEBO
ZARIADENIE SERVISU / PREDAJNE ZDARMA!
AKO NA TO?
•vyhliadnite si zariadenie alebo vybavenie, ktoré potre­
bujete na chod vašej prevádzky, alebo po ktorom túžite
(ďalej len „predmet“),
•vyberte si dodávateľa/značku, ktorá je vám blízka (ne­
musí byť len zo sortimentu Autotechna)*,
•rozhodnite sa, ako dlho chcete splácať odberom produk­
tov Autotechna financovaný predmet,
•kontaktujte svojho obchodného zástupcu Autotechna,
•vypočítame vám mesačný/ročný obrat, v prípade ktoré­
ho vám vieme vybrané predmety prefinancovať,
•po akceptácii z vašej strany pripravíme zmluvu,
•po podpise zmluvy vám dodáme vami vybraný predmet
v stanovenej lehote podľa dohody **.
Je to skutočne veľmi jednoduché!
Bližšie informácie vám radi poskytnú obchodní zástup­
covia.
*zariadenie musí pochádzať len od dodávateľov
z krajín EÚ
**platí pre existujúcich zákazníkov (Na podmienky
pre nových odberateľov sa, prosím, informujte
u svojho obchodného zástupcu.)
AKÉ SÚ VÝHODY PRE VÁS?
•vyberiete si predmet financovania podľa vlastného vý­
beru,
•vyberiete si značku, ktorá je vám blízka, resp. s ktorou
máte dobré skúsenosti,
•zvolíte si dĺžku splácania podľa vlastných schopností
a úvah,
•predmet financovania vám dodáme po podpise zmluvy.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
3
PAGID – BRZDOVÉ TECHNOLÓGIE ZAJTRAJŠKA
PAGID AKO SÚČASŤ KONCERNU TMD FRICTION
STRUČNÁ HISTÓRIA SPOLOČNOSTI TMD FRICTION
1879 – William Fenton založil spoločnosť pod menom Scandinavian Belting Ltd.
1934 – začiatok výroby brzdových dielov Textar v Nemecku
1970 – 1980 vyvinutá nová rada brzdových zmesí použitím pokročilých materiálov
2000 – založená TMD Friction so značkami Textar, Mintex a Don
2001 – akvizícia s RUTGERS Automotive so značkami Pagid, Cobreq a Cosid
2004 – otvorenie vývojového centra v USA a založenie pobočky v Japonsku
2006 – začiatok celosvetového reštrukturalizačného programu „Speed“
2007 – investícia 35 mil. € na rozvoj závodov v Nemecku, Rumunsku, Brazílii, Mexiku, Číne a USA
2008 – začiatok výroby v Rumunsku
2009 – reštrukturalizačný program „Speed“ dokončený
2010 – akvizícia s Eurofriction Limited z Kilmarnocku (Škótsko)
Výroba: 1 mil. brzdových dielov za deň po celom svete
Certifikáty kvality: DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001
PAGID – VEDÚCA ZNAČKA V RÁMCI TMD FRICTION PORTFÓLIA
TMD Friction Group je jednou z popredných spoločností
na trhu s originálnymi brzdovými dielmi pre automobily.
Portfólio produktov pozostáva z brzdových kotúčov, brzdo­
vých platničiek, bubnov a obložení pre osobné a úžitkové
automobily.
TMD Friction sa zameriava na kvalitu, bezpečnosť a do­
konalý brzdný komfort. Vyrába brzdné materiály najvyššej
kvality.
PAGID má silnú históriu a získal svoju povesť vďaka vý­
robcom vozidel ako VW Group, DaimlerChrysler, Opel,
Saab a Porsche. Filozofia kvality a výkonu priniesla značke
­PAGID povesť globálneho dodávateľa výrobcov vozidiel.
4
Povesť značky PAGID je doložená homologizáciou pre tieto vozidlá:
•Audi S4, S6, RS 6, TT, Q7, RS4
•Mercedes C-Klasse, SLR, E-Klasse AMG
•Opel Vectra OPC
•Lamborghini Murciélago
•Aston Martin Vanquish
•VW Phaeton, Touareg
•Porsche 997 GT3 RS, Cayenne, Panamera
Pretože je PAGID vedúcou spoločnosťou ako v oblasti origi­
nálnych dielov, tak aj vo vývoji brzdných materiálov pre trh
náhradných dielov, pracuje na partnerstve s vedúcimi sve­
tovými výrobcami vozidiel pre vysokovýkonné autá.
P RED S TAVU JEM E
Povrch nosnej dosky
Farba nanášaná práškovou
technológiou dáva konečnú
podobu výrobku a chráni ho
pred koróziou.
Trecí materiál
Je špecificky vyvinutý a kalibrovaný
pre každé vozidlo. PAGID má vo svojom
sortimente aktuálne viac ako 60 rôznych
trecích materiálov.
PAGID – VÝROBKY PRE VÝKON
Sortiment brzdových platničiek a kotúčov PAGID pozo­
stáva z viac ako 1000 referencií vyrábaných zo 60-tich
rôznych materiálov.
Tieto sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali individuál­
ne potreby vozidiel, brzdových systémov, výkonu motora
a zaťaženia vozidla. TMD Friction vyvíja a testuje brzdové
kotúče a platničky vo vlastnom výskumnom a vývojovom
centre.
Podklad
Poskytuje excelentné silové vlastnosti
a tepelnú ochranu. Servisné výhody zahŕňajú
ochranu pred vibráciami a prevenciu hluku.
Spojovací materiál
Zabezpečuje dokonalé
spojenie trecieho materiálu
a nosnej dosky a vysokú
odolnosť proti strihu.
Nosná doska
V sortimente PAGID je viac ako 800 druhov
nosných dosiek rôznych veľkostí. Nosné dosky
brzdových segmentov spĺňajú najprísnejšie
požiadavky na silu materiálu a sú vyrobené
v toleranciách univerzálnych dielov.
SORTIMENT PAGID PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
ZAHŔŇA:
a) viac ako 1000 brzdových platničiek: PAGID vyrá­
ba celý sortiment brzdových platničiek, aby pokryl široký
park vozidiel. PAGID platničky sú vyrábané podľa špecifi­
kácií originálnych dielov vrátane 20 typov sád pre tlmenie
hluku.
b) viac ako 300 brzdových čeľustí: široký sortiment
vyrobený podľa O.E. špecifikácií. Plne homologizova­
né, kvalitné čeľuste sú perfektným brzdným partnerom
k ­PAGID brzdovým bubnom.
c) viac ako 80 brzdových bubnov: vyrábané z ­ocelí
najvyššej kvality podľa štandardov originálnych dielov;
skonštruované pre zvýšenie životnosti a výkonu.
d) viac ako 1000 brzdových kotúčov: kotúče
pre každú platničku v sortimente PAGID. Tieto chvályhod­
né produkty ponúkajú optimálne, vysokovýkonné brzdné
riešenia.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
5
MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE VÝMENU BŔZD
PAGID investuje veľa do vývoja svojich produktov. Vyko­
náva do 300 tis. testovacích kilometrov a 1000 hodín
skúšok na testovacích stoliciach brzdových produktov
predtým, než sú pustené do sériovej výroby. Zručnosti
spoločnosti PAGID a vysoká kvalita ich produktov z nich
urobila jedného z hlavných výrobcov originálnych dielov
v svetovom automobilovom priemysle.
ALE IBA SPRÁVNE NAMONTOVANÉ BRZDY ­PLNIA
PERFEKTNE SVOJU FUNKCIU.
OPRAVA BRZDOVÝCH KOTÚČOV
1
Strmeň, ktorý je stále pripojený k hydraulickému systému, musí
byť upevnený tak, aby nadmerne nenamáhal brzdovú hadicu.
3
1. ZAČIATOK OPRAVY
Brzdové kotúče a/alebo platničky dosiahli maximálne
opotrebenie. Pred začatím opravy bŕzd musia byť skontro­
lované všetky súvisiace komponenty v priestore nápravni­
ce a hydraulického systému.
Je dôležité vymeniť akýkoľvek poškodený diel!
2
4. ČISTENIE STYČNEJ PLOCHY A NÁBOJA
Použite čistič bŕzd na čistenie lesklej kovovej kontaktnej
plochy. Odporúča sa skontrolovať vyčistený náboj prís­
lušným meracím zariadením (špeciálnym mikrometrom)
pre možné bočné hádzanie.
Skontrolujte nosnú dosku, či je čistá a nepoškodená.
2. MERANIE HRÚBKY BRZDOVÉHO KOTÚČA
Zmerajte hrúbku brzdového kotúča príslušným meracím
zariadením. Upozornenie: zistite minimálnu hrúbku!
Brzdový kotúč nesmie dosiahnuť minimálnu hrúbku
do konca servisného života nových brzdových platničiek.
V závislosti na prevedení – ložisko kolesa a/alebo krúžok
ABS by mali byť tiež vymenené.
3. OČISTENIE STYČNEJ PLOCHY A NÁBOJA
Po demontáži starého brzdového kotúča odstráňte hrdzu
z povrchu kontaktnej plochy a hrán náboja použitím vhod­
ného náradia (napr.: drôtená kefa, brúsny papier, atď.).
Upozornenie: nepoškoďte náboj kolesa!
6
4
5. ČISTENIE VODIACICH HRÁN BRZDOVÉHO
STRMEŇA
V závislosti na tvare odstráňte špinu a zostatky z vodiacich
P RED S TAVU JEM E
hrán odmontovaného brzdového strmeňa použitím drôte­
nej kefy a/alebo pilníka na brzdové strmene.
Upozornenie: Nepoškoďte strmeň!
Vizuálne skontrolujte, či nie je strmeň poškodený.
7
5
8. ZATLÁČANIE BRZDOVÉHO PIESTIKA
Brzdový piestik sa musí vždy zatlačiť späť použitím zodpo­
vedajúceho náradia, aby sa zabránilo jeho zadretiu alebo
otáčaniu.
Keď to robíme, musíme dávať pozor na rôzne typy strme­
ňov a/alebo brzdových systémov, ako aj na špeciálne po­
žiadavky výrobcov a na použitie špeciálneho náradia.
8
6. MAZANIE VODIACICH ČASTÍ BRZDOVÉHO
STRMEŇA
Namažte vyčistené vodiace plochy strmeňa nevodivou,
teplu odolnou a bezčasticovou (bez kovov) vazelínou.
Nepoužívajte medenú pastu!
6
7. MONTÁŽ BRZDOVÉHO KOTÚČA
Nasaďte nový brzdový kotúč na náboj kolesa a v závislos­
ti na type a systéme utiahnite zodpovedajúcimi skrutkami.
Odporúčame zmerať novo osadený brzdový kotúč na há­
dzavosť špeciálnym mikrometrom. Meranie prevádzame pri­
bližne 15 mm pod najväčším priemerom kotúča. Ideálne je,
keď sa toto meranie dá previesť s namontovaným kolesom.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
9. MAZANIE KONTAKTNÝCH BODOV
Nekovové, protihlukové mazivo nie je potrebné na nosných
doskách brzdových platni­
9
čiek s takzvanými sekun­
dárnymi antirezonančnými
vrstvami alebo farbami.
Mazivo je dôležité použiť
v priestoroch kontaktných
bodov platničiek s vodia­
cimi plochami. Správne
doťahovacie momenty, špe­
cifikácia a odporúčania vý­
robcov vozidiel a systémov
je potrebné dodržiavať po­
čas celého procesu opravy.
7
TLMIČE PRUŽENIA KAYABA
NAŠA PRECÍZNOSŤ, VAŠA VÝHODA
KAYABA je najväčším svetovým výrobcom tlmičov pruže­
nia a dodávateľom pre výrobcov vozidiel. Viac ako 1 mi­
lión tlmičov pruženia KAYABA sa vyrobí každý týždeň.
KAYABA Europe GmbH poskytuje kvalitu a zákaznícky
servis svetovej triedy pre trh náhradných dielov v ­Európe,
na Strednom východe a v Afrike. Sídlo spoločnosti
­KAYABA Europe je neďaleko Dűsseldorfu v Nemecku
a má 6 pobočiek, ktoré dodávajú tlmiče pruženia a pružiny
pre európsky „aftermarket“.
KAYABA Europe GmbH je súčasťou KAYABA Corporation,
svetovou spoločnosťou s hlavným sídlom v Tokiu (Japon­
sko). Takmer storočie sa KAYABA špecializuje na hydrauli­
ku s technológiami používanými aj v letectve, železničnej
doprave a lodnom priemysle.
Skupina KAYABA, ktorá má celosvetovo 8200 zamestnan­
cov, má ročný obrat viac ako 2,6 miliardy dolárov, z kto­
rých 60% tvorí predaj tlmičov pruženia pre ­auto­mobily.
Ročná kapacita 15 výrobných závodov v Ázii, Európe
a v Spojených štátoch je viac ako 75 miliónov tlmičov
pruženia. Okrem toho vlastní KAYABA najväčšiu továreň
na výrobu tlmičov na svete (Gifu v Japonsku) s kapacitou
viac ako 50 miliónov kusov. Je vysoko automatizovaná
a zmena výroby jedného typu tlmiča na iný trvá 15 sekúnd.
Tlmiče pruženia KAYABA pre trh náhradných dielov sa
vyrábajú v rovnakých továrňach a rovnakou technoló­
giou ako pre prvovýrobu. Tlmiče sú vyvíjané tak, aby ich
8
bolo možné namontovať do ojazdených vozidiel s rôznym
stupňom opotrebenia ostatných častí podvozku, pričom
vlastnosti pruženia a tlmenia sa aj napriek tomu priblížia
vlastnostiam nového automobilu. To znamená, že diely
pre aftermarket sú rovnaké ako originálne diely, dokonca
v mnohých prípadoch ešte lepšie.
KAYABA poskytuje vynikajúcu kvalitu produktov pre všet­
kých svojich zákazníkov po celom svete v rôznych prie­
myselných odvetviach. To vyjadruje aj slogan firmy: „naša
precíznosť, vaša výhoda“.
KAYABA nerobí žiadne kompromisy, čo sa týka kvality pro­
duktov a všetky továrne sú certifikované podľa štandardov
kvality ISO9001, QS9000 a ISO14001.
P RED S TAVU JEM E
SORTIMENT TLMIČOV PRUŽENIA KAYABA:
a) PREMIUM – olejové tlmiče pruženia, uloženia
a dorazy tlmičov
Keďže sú originálne zmontované a továrensky presné, zá­
kazníci môžu očakávať výkon a konzistentné doručenie
vlastností tlmenia a komfortu jazdy lepšie ako u nového
automobilu.
•kompletne eliminujú penenie a oslabenie výkonu
•až do 30% viac tlmenia ako dvojplášťové tlmiče
•jednoduchý hladký pracovný valec
•fenolické tesnenie piestu zabezpečuje konzistentný
­výkon
•pomocný pohyblivý piest oddeľuje olej a stláča dusíko­
vý plyn pre doplnenie citlivosti prietokovej rýchlosti
•hladké objímky a zvárané puzdra zvyšujú silu a eliminujú
pískanie
TYPY K MONTÁŽI TLMIČOV PRUŽENIA KAYABA
Nedržte piestnu tyč akýmkoľvek náradím (kliešťami, svor­
kami, atď.), pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu
piestnej tyče, čo spôsobí tečenie cez olejové tesnenie.
Nelejte vodu, olej alebo inú tekutinu do vnútra plášťa, pre­
tože to môže poškodiť náboj (vložku tlmiča). KAYABA vlož­
ky sú vyvinuté tak, aby ich bolo možné použiť bez tekutiny
pri vysokej a aj pri nízkej teplote.
Premium sú špeciálne vyvinuté tak, aby kompenzovali na­
hromadené opotrebenie a trhliny ostatných častí
systému zavesenia. Zabezpečujú lepšiu jazdu
a lepšie riadenie.
•ekonomická náhrada originálnych dielov
•špeciálny trojstupňový prepúšťací ventil
•viacvrstvové olejové tesnenie
•piestny ventil pokrytý teflónom
•pochrómovaná piestna tyč
b) EXCEL-G – plynové dvojplášťové tlmiče, uloženia a dorazy tlmičov
Patentovaný ventilový systém plus tlakový
dusíkový plyn dáva excelentný jazdný kom­
fort a zároveň redukuje zavzdušnenie alebo
penenie, ktoré sa bežne vyskytuje v tlmičoch
pruženia a spôsobí ich slabnutie, aj keď je tl­
mič v činnosti len pár minút.
•obnovujú výkon originálnych dielov
•jednosmerný ventil proti peneniu redu­
kuje penenie a oslabenie výkonu
•špeciálny trojstupňový prepúšťací ventil
•piestny ventil pokrytý teflónom
•hladký vnútorný valec a oko úchytu
•zvárané puzdra a objímky
•pochrómovaná piestna tyč
c) GAS-A-JUST – plynové jednoplášťové tlmiče pracujúce s vysokým tlakom
•obnovujú výkon originálnych dielov
•vyšší výkon oproti dvojplášťovým originálnym
dielom
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
Nepoužívajte elektrické alebo pneumatické uťahovačky
k dotiahnutiu matice na piestnej tyči. Toto môže zvýšiť krú­
tiaci moment nad odporúčaný limit.
Radšej používajte montážne príslušenstvo
(matice, rozpery, podložky, atď.) dodávané
s tlmičmi KAYABA ako príslušenstvo pre ori­
ginálne diely, keďže tieto môžu mať v nie­
ktorých prípadoch odlišné rozmery.
Tlmiče pruženia odporúčame vymieňať
vždy v pároch.
Ak nie je vymieňaný tlmič ako originálny
diel, ale náhradný diel inej značky, žiad­
ne doplnkové časti (prachovka, doraz,
objímka, atď.) nemôžu byť znovu použité
pre ­tlmiče KAYABA. Mali by ste objednať
originálne diely.
Tlmiče vždy pred montážou plne roztiah­
nite a stiahnite min. 3x, aby sa odstránili
vzduchové bubliny vo vnútri tlmiča.
Vždy sa presvedčte, že vozidlo je späť na všet­
kých 4 kolesách predtým, ako utiahnete horné
uloženie tlmiča.
Bližšie informácie o tlmičoch pruženia KAYABA
nájdete na www.kyb-europe.com.
9
NEPREHLIADNUTEĽNÉ SVETLO
PRE DVOJKOLESOVÝCH TÁTOŠOV
Nové zdokonalené žiarovky OSRAM Night Racer Plus,
špeciálne navrhnuté pre motocykle, zaručujú teraz okrem
vysokej výkonnosti aj extrémnu odolnosť a spoľahlivosť.
Vďaka technológii s vysokou odolnosťou proti vibráciám
v spojení so špeciálnym kompaktným vláknom a novou
zmesou inertného plynu sa táto žiarovka vyrovná aj s naj­
náročnejšími požiadavkami. Žiarovka produkuje o 90%
viac svetla na ceste a svetelný lúč je predĺžený až o 35
metrov, čo zabezpečí zvýšenú bezpečnosť a viditeľnosť
motocyklistu.
prekážku na ceste, tým skôr môže reagovať. Kvalitné osvet­
lenie motocykla je však dôležité nielen pre samotný moto­
cykel, ale aj pre ostatných účastníkov premávky, ktorí ich
tak ľahšie spozorujú najmä počas dňa. Tento prídavný re­
akčný čas môže v niektorých situáciách aj zachrániť životy.
Pre vodičov motocyklov je optimálne osvetlenie vozov­
ky nesmierne dôležité. Výmole, znečistenie či prekážky
na ceste, ktoré sú z pohľadu vodičov áut zanedbateľné,
môžu byť pre motocyklistov naopak veľmi nebezpečné, ak
ich nezaregistrujú dostatočne včas. Čím skôr vodič zbadá
VIAC SVETLA PRE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ
Žiarovka Night Racer Plus produkuje o 90% viac svetla
na ceste a až o 35 metrov dlhší svetelný lúč, aby čo najlepšie
osvetlila vozovku. Svetlo, ktoré produkuje, je o 10% belšie, čím
sa znižuje namáhanie očí a zvyšuje sa pohodlie jazdy.
10
P RED S TAVU JEM E
Okrem toho svetlá farba zlepšuje vnímanie kontrastov, čím
napríklad uľahčuje viditeľnosť špinavých cestných značení.
SPOĽAHLIVÉ AJ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH
Žiarovky Night Racer Plus sú vybavené technológiou
s vysokou odolnosťou proti vibráciám, aby zvládali aj tie
­najextrémnejšie podmienky. Spoľahlivosť tejto halogéno­
vej žiarovky overil rozsiahly rad testov vykonaný v spolu­
práci s uznávanými akademickými inštitúciami.
PRILBA NAMIESTO OBALU
Žiarovka Night Racer Plus sa predáva v kompaktnom ba­
lení tvaru motocyklistickej prilby, ktoré slúži ako štýlový
odkladací priestor na náhradné žiarovky. Prilba je navyše
ozdobená značkou Schuberth, jedného z popredných vý­
robcov heliem, čo len dokazuje, že žiarovky Night Racer
Plus sú pripravené presne na mieru práve motocyklistom.
Dizajn tohto balenia bol ocenený aj v najvýznamnejšej
svetovej dizajnérskej súťaži red dot design za rok 2009
a za rok 2011 je nominovaná na cenu za dizajn German
Design Award.
Svetelný lúč totiž osvetlí
vozovku až do 50–75
metrov pred vozidlom,
čo je v porovnaní
s bežnými žiarov­
kami o 20 met­
rov viac. V zá­
vislosti od typu
svetlometu
to
znamená, že vr­
hajú na cestu až
o 50% viac svetla
než konvenčné žia­
rovky. Vďaka zvýšenej
viditeľnosti sa skracuje
reakčný čas, čo umož­
ňuje vodičom veľmi rých­
lo identifikovať výmole, zvieratá a iné prekážky. Silverstar
umožňuje ostatným účastníkom premávky lepšie a rýchlej­
šie vidieť skútre poskytujúce oveľa menej ochrany než autá.
EFEKTÍVNY VÝKON A VZHĽAD
Dizajn HS1 Silverstar s charakteristickým strieborným
vrchlíkom žiarovky ideálne zapadne do moderných svet­
lometov s priezračným sklom. Navyše, strieborný vrchlík
si zachováva lesk počas celej prevádzkovej životnosti, čím
dodáva skútru elegantný vzhľad.
Viac informácií nájdete na www.osram.sk.
TEN NAJLEPŠÍ ROZHĽAD TERAZ AJ PRE SKÚTRE
Overená žiarovka OSRAM HS1 Silverstar je teraz k dispo­
zícii aj pre motorové skútre.
Tieto žiarovky produkujú o 50% viac svetla na ceste
pred vozidlom a svetelný lúč až o 20 metrov dlhší, než
majú konvenčné svietidlá, čím zaistia zvýšenú bezpečnosť
aj v neprehľadných situáciách.
Halogénové žiarovky OSRAM Silverstar sú špeciálne pri­
spôsobené pre hlavné a tlmené svetlá motorových skútrov.
Prinášajú vodičom lepší prehľad a zvýšenú bezpečnosť.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
11
TESNENIA A DIELY RIADENIA FAI
TOP KVALITA TESNENÍ, SKRUTIEK HLÁV A DIELOV RIADENIA,
NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ!
FAI má zaslúženú reputáciu vysokej kvality, vysokej do­
stupnosti dielov za ceny skutočne odrážajúce hodnotu,
vyrobené v prísne kontrolovaných závodoch podľa cer­
tifikátov ISO a zodpovedajúce kvalite originálnych dielov
– to všetko so zameraním na najmodernejšie automobily.
SPOLOČNOSŤ FAI AUTOMOTIVE
FAI Automotive so sídlom v Leighton Buzzard (v Anglic­
ku, severne od Londýna) je už viac ako 30 rokov vedúcim
britským distribútorom náhradných dielov pre automobily.
Pod značkou FAI ponúka program pre všetky značky po­
krývajúc európske a japonské osobné automobily a ľahké
úžitkové vozidlá.
Distribúciu v rámci Veľkej Británie zabezpečuje cez sieť lo­
kálnych skladov spolu s priamou podporou opravárov mo­
torov. Export sortimentu spoločnosti prebieha do ďalších
takmer 50 krajín.
FAI Automotive sa vyvinula z motoristického športu spre­
vádzaná vysokým štandardom technickej, logistickej a ad­
ministratívnej efektivity. Ian Walker, zakladateľ spoločnos­
ti, bol poloprofesionálny pretekár a rally jazdec od roku
1956 do 1962. Po ukončení pretekania založil Ian Walker
Racing.
To už bol plne profesionálny tím so 4 autami, ktoré úspeš­
ne pretekali v celej Európe a severnej Amerike. Súčasťou
tohto tímu boli také mená ako Jimmy Clark, Graham Hill
a Jackie Stewart. Keď IWR ukončila svoju činnosť v roku
1968, majetok spoločnosti a personál bol integrovaný do
Ian Walker Service – servis špecializujúci sa na športové
autá, predovšetkým Lotus.
12
Servis tiež vyrábal a predával prestavbové sady – kľuky,
hlavy motorov, sacie a výfukové potrubia a eventuálne aj
celé závodné motory.
V roku 1974 začali s opravami motorov pre cestné auto­
mobily a súčasne brúsením kľukových hriadeľov. Pre vyso­
kú cenu motorových dielov začali nakupovať diely z veľ­
koobchodov.
V súčasnosti majú priestory spoločnosti 67 500 m2. Sor­
timent pozostáva z 22 hlavných produktových skupín
s 35 000 položkami pokrývajúc 65 výrobcov vozidiel.
Celkové skladové zásoby tvoria cca 4 000 000 kusov
produktov.
Hlavné princípy spoločnosti:
•technická výnimočnosť
•kvalita produktov
•hodnota za peniaze
•vysoká dostupnosť na sklade (zvyčajne 98%)
•prvotriedne katalógy
•dobré vzťahy so zákazníkmi
TESNENIE PRE KAŽDÚ PRÁCU!
Určite jeden z najširších sortimentov na trhu s náhradnými
dielmi s viac ako 10 000 evidenčnými číslami, dosahujúci
kvalitu originálnych dielov a najnovšie materiály vrátane
viacvrstvovej ocele a zliatin.
FAI ponúka tesnenia pre všetky značky automobilov, tes­
niace krúžky a skrutky hláv valcov predovšetkým pre osob­
né a ľahké úžitkové vozidlá.
P RED S TAVU JEM E
Základnou filozofiou je dodávať kompletné riešenia ohľa­
dom tesnení – to znamená, že ku každému tesneniu, ktoré
je v katalógu, sú priradené všetky ďalšie tesnenia a tesnia­
ce krúžky potrebné na dokončenie celkovej opravy hlavy
motora.
Ak sa montuje vrstvené tesnenie hlavy, je veľmi dôležité,
aby sa nepoužila žiadna tesniaca hmota medzi blokom
motora a povrchom tesnenia, pretože to môže znefunkčniť
tesnenie.
Sortiment skrutiek hláv je dôležitý doplnkový sortiment,
keďže 99% moderných motorov používa tzv. rozpínacie
skrutky, ktoré musia byť vymenené pri výmene tesnenia
hlavy motora. Použitím týchto skrutiek si môže byť zákaz­
ník istý, že tesnenie hlavy je správne zaťažené v rámci tep­
lotných cyklov, resp. vysokého pracovného rozsahu teplôt.
Ak skrutky nie sú vymenené, tesnenie zlyhá predčasne.
Vysoký štandard znamená, že používajú tie najlepšie ma­
teriály pre každý vyrábaný diel, čo zabezpečuje maximál­
nu životnosť výrobku, ak nie sú prekročené teplotné limity
motora.
Sortiment neustále kontrolujú a rozširujú tak, aby zákazník
našiel v katalógu každý diel, ktorý potrebuje. Okrem pa­
pierových katalógov je k dispozícii aj katalóg na internete
alebo TecDoc.
NOVÉ TRENDY PRI VÝROBE TESNENÍ HLÁV
Tesnenie hlavy spaľovacieho motora má 2 funkcie. V pr­
vom rade utesniť motor hydraulicky a pneumaticky – za­
držiavať olej, vodu a spálené plyny. Napriek tomu sa za po­
sledné desaťročie vyvinulo jednoduché tesnenie hlavy
v špecifický komponent rozhodujúceho významu.
Určite sú všetkým známe tesnenia hláv z viacvrstvovej
ocele, ktoré sa v súčasnosti preferujú u viac ako 95%
všetkých moderných sériových motorov. Vzhľadom na re­
dukciu výfukových plynov sa mnohí výrobcovia originál­
nych dielov vrátili k tesneniu hlavy z jednovrstvovej ocele.
Výhodou tejto technológie je, že umožňuje chod motora
pri vysokom kompresnom pomere, ktorý na oplátku zvy­
šuje teplotu pri spaľovaní, čoho výsledkom je nižší obsah
CO2 vo výfukových plynoch.
Výroba takýchto tesnení z jednovrstvovej ocele bola veľ­
kou výzvou hlavne v oblasti otvorov valcov, kde sa kon­
centruje najvyšší stupeň tepelného namáhania. Riešením
je vývoj novej technológie, ktorá využíva veľmi presné la­
serové zváracie zariadenie. Tieto zariadenia vysielajú lase­
rový lúč 500x za sekundu, čo privarí krúžok z nehrdzave­
júcej ocele na tesnenie hlavy. Hrúbka sa mení v závislosti
od prevedenia, ale typické rozmery sú 0,1-0,2mm.
Tento dodatočný krúžok, aj keď je veľmi tenký, umožňuje,
aby bol dostatočný tlak vynaložený okolo vnútorného prie­
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
meru valcov, a tým zabráni unikaniu spaľovacích plynov.
FAI je jedným z mála dodávateľov tesnení pre trh náhrad­
ných dielov, kto vlastní túto technológiu, pričom náklady
na 1 takéto zariadenie sú viac ako £ 300 000.
Podobný vývoj je aj pri dieselových motoroch. Hoci stále
používajú koncepciu viacvrstvovej ocele, tesnenia sú stále
tenšie. A výsledkom je väčšie tepelné zaťaženie okolo vy­
pálených krúžkov. Najnovším riešením pre zadržanie spa­
ľovacích plynov v moderných dieselových motoroch, kde
teplota môže dosiahnuť až 700°C, je mriežka alebo dráž­
ky. Toto riešenie počas výroby tesnenia hlavy je nákladné,
keďže môže byť realizované len na špeciálnom zariadení.
NERISKUJTE TO S BEZPEČNOSŤOU!
Diely riadenia FAI sú skutočne bezpečné – preto nerisku­
jete s bezpečnosťou, ak si ich vyberiete pri montáži.
FAI vyrába všetky diely v závodoch, ktoré podliehajú cer­
tifikátom kvality TUV a ISO a sú pravidelne kontrolované.
V sortimente je v súčasnosti viac ako 4 000 položiek
a viac ako 500 noviniek, ktoré obsahujú aj montážne prí­
slušenstvo.
FAI Automotive je veľmi dobre známa tým, že má jeden
z najširších sortimentov, čo sa týka dielov riadenia na trhu
a veľkou rýchlosťou pokračuje vo vývoji a uvádzaní no­
vých produktov na trh.
V roku 2011 už zaradila do sortimentu viac ako 150 no­
vých dielov riadenia.
Štandardom je dopĺňanie noviniek do sortimentu – ako
príklady môžeme uviesť osobné automobily: Vauxhall/
Opel Insignia – Nissan Quashqai – Renault Megane III, ako
aj ľahké úžitkové automobily: Renault Kangoo 08-, Merce­
des Sprinter 06- a Renault Master 08-.
Dostupnosť je hlavným kľúčom – FAI sa usiluje ponúknuť
najlepšiu dostupnosť pre celú zákaznícku sieť. V prieme­
re sa dopĺňa 35 nových evidenčných čísel každý mesiac
za posledné 2 roky. FAI sa zameralo aj na kórejské auto­
mobily – napr. Kia Ceed alebo Huyndai i30/i20.
Jednou z najdôležitejších vecí je katalóg, ktorý je aktuálny
pre daný trh – dopĺňanie nových položiek do sortimentu,
odstránenie už nepredávaných položiek a tiež aktualizácia
podľa dopytu na trhu.
FAI pracuje veľmi tvrdo, aby zabezpečili rozsiahlu ponuku
dielov riadenia podľa príležitostí na trhu – príkladom je vy­
lepšená rada uložení tlmiča alebo vyvinuté inovatívne pro­
dukty, ako napríklad integrované rameno a ložisko pre au­
tomobil BMW E36 a nový MINI na prekonanie ťažkostí
pri montáži, ktoré boli bežné pre obidva modely.
Ďalšie informácie o sortimente spoločnosti FAI Automoti­
ve nájdete na www.faiauto.com
13
CONTITECH A CONTINENTAL DIRECT
SADY ROZVODOVÝCH REMEŇOV S KLADKAMI CONTITECH
A LOŽISKÁ CONTINENTAL DIRECT
SPOLOČNOSŤ CONTINENTAL DIRECT
Continental Direct je hlavným distribútorom pre ContiTech
Power Transmission systems vo Veľkej Británii, ktorá je di­
víziou Continental Tyre Group of Germany.
•zvýšená bezpečnosť motora
•jednotlivé časti nie je potrebné objednávať
•jednotlivé komponenty presne pasujú
•jeden zdroj pre všetky komponenty
ContiTech vyrába klinové a ploché remene a tiež rozvodo­
vé remene pre automobily, autobusy, kamióny a priemysel.
ContiTech je jedným z vedúcich európskych dodávateľov
originálnych dielov. Jeho zákazníkmi sú napr.: Mercedes,
VW, Audi, Ford, BMW, Rover, Vauxhall, DAF a Mann.
Continental Direct ponúka náhradné automobilové diely
ako ložiská kolies, vodné čerpadlá, kĺby poloosí, brzdové
hadice, diely riadenia a kompletný sortiment rozvodových
sád ContiTech pre osobné automobily, nákladné autá
a ďalej pre priemysel a lodné aplikácie.
PREVENCIA A EFEKTÍVNOSŤ NÁKLADOV
Vodiace a napínacie kladky zabezpečujú správne napnutie
a chod rozvodového remeňa a správny prenos sily napriek
extrémnemu namáhaniu, ktorému je vystavený remeň v mo­
derných motoroch. Výkon remeňa môže byť ovplyvnený vyso­
kými rýchlosťami, vibráciami a extrémnymi teplotami. Totálnou
poruchou je roztrhnutie remeňa počas chodu motora. Z týchto
dôvodov a tiež z ekonomického hľadiska je potrebné vymieňať
rozvodový remeň a všetky komponenty naraz. Aj automechanici
„hrajú na istotu“, ak vymieňajú celú rozvodovú sadu naraz. Chráni
ich to v tom najlepšom zmysle slova pred kvalitatívnymi rekla­
máciami.
Ako dodávateľ originálnych dielov ContiTech vyvíja a vyrába
rozvodové remene, klinové remene a ploché drážkované re­
mene pre všetkých popredných výrobcov automobilov. Ori­
ginálne výrobky sú tiež k dispozícii pre trh náhradných dielov.
ContiTech sortiment rozvodových sád ponúka kvalitu originál­
nych dielov pre rozvodové remene a aj pre kladky. Zároveň
poskytujú vyššiu bezpečnosť pre motor, a tým aj pre majiteľov
vozidiel vďaka tomu, že sa naraz vymení kompletný rozvod.
SADA ROZVODOVÉHO REMEŇA S NAPÍNACÍMI
A VODIACIMI KLADKAMI CONTITECH
Originálna kvalita je najlepšou náhradou – to isté platí aj
pre sady rozvodových remeňov.
Obsah sád:
•rozvodový remeň
•napínacie a vodiace kladky
•montážne príslušenstvo
Sú dostupné pre všetky bežné značky automobilov.
Výhody:
•OEM kvalita
14
SADY LOŽÍSK CONTINENTAL DIRECT
Continental Direct má vedúce postavenie na trhu ložísk
kolies pokrývajúc 98% automobilového parku. Každá
sada obsahuje všetky komponenty
potrebné pri výmene.
Vyrábané sú v OE kvalite v zariade­
niach certifikovaných podľa BS EN
ISO 90000. V záujme jednoduchej
a správnej identifikácie katalóg zahŕ­
ňa tabuľku s obsahom sady.
Pre ďalšie informácie
kliknite na www.contitech.de
alebo www.continental-direct.com.
PREDSTAVUJEME
CALL CENTRUM – ZVOLEN
Milan Ilčík
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
[email protected]
Monika Jaďuďová
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0905 510 222
[email protected]
Petra Bieliková
fakturantka
Tel.: 045/ 55 50 744
Fax: 045/ 53 21 636
[email protected]
CALL CENTRUM – KOŠICE
Matej Valko-Rokytovský
Tel.: 055/ 67 45 100
Mobil: 0903 908 522
[email protected]
SKYPE: auto777777
Ing. Bronislava Bieliková
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0911 510 222
[email protected]
Tomáš Mičian
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
[email protected]
SKYPE: auto888888
Zita Benáčková
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
benackova@
autotechna.sk
Tomáš Kalman
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
[email protected]
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2 / 2 0 11
Marek Bukovič
Tel.: 055/ 67 45 100
Mobil: 0903 640 991
[email protected]
Dušan Markuš
Tel.: 055/ 67 45 100
Mobil: 0907 908 532
[email protected]
RADI VÁM PORADÍME
OHĽADOM SORTIMENTU,
AKTUÁLNYCH CIEN ALEBO
DODACÍCH PODMIENOK!
15
K
Y
.S
L
A
E
I
M
O
N
U
D
H
A
C
Ý
R
N
B
H
O
S
O
Á
Š
R
E
V
WWW.AUTOTECHNA.BIZNISWEB.SK
Z
P
N
A
Č
E
T
K
K
O
Y
T
V
Y
P
É
Y
N
A
T
U
.A
W
W
W
T
O
É
T
O
E
B
D
IL
O
V
N
H
C
INTERNETOVÝ
OBCHOD DIELOV
PRE MOTOCYKLE
Kliknite už dnes a vyhľadajte
si ten pravý diel pre svoj
motocykel.
Photo: UFO
Tešíme sa na vaše on-line
objednávky!
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA
PRE AUTOMOBILOVÝ A MOTOCYKLOVÝ ŠPORT
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen
Tel.: 0903 266 656, [email protected], www.autotechna.sk
VAŠE OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME DENNE TELEFONICKY, MAILOM
ALEBO CEZ ELEKTRONICKÝ KATALÓG
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ZVOLEN
Pod Strážou 3, ZVOLEN, tel./fax: 045/ 53 21 636
mobil: 0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD KOŠICE
Opatovská cesta 4A, 040 01 KOŠICE, tel./ fax: 055/ 674 51 00
mobil: 0903 908 522, 0903 640 991, 0907 908 532
skype: auto777777, [email protected]
ZOZNAM MALOOBCHODNÝCH PREDAJNÍ AUTOTECHNA:
BANSKÁ BYS TRICA
NOVÁ KY
V E Ľ K Ý K R TÍ Š
Zvolenská cesta 83
tel: 048/ 416 12 34
[email protected]
Partizánska cesta 9
tel: 048/414 66 64
[email protected]
Ulica Gašpara Košťála 11
tel: 046/ 546 13 01
[email protected]
M.R. Štefánika 2
tel: 047/ 429 13 97
[email protected]
ZVOLEN
Pod Strážou 3
tel: 045/535 10 22
[email protected]
PR I EVI DZA
M A R T IN
S E RE Ď
Ulica Priehradka 20
tel: 043/ 413 32 77
[email protected]
Jesenského 4377/63
tel: 031/ 780 56 15
[email protected]
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Dolná 18
tel: 045/ 692 03 55
[email protected]
Hollého 1, tel: 046/ 542 32 85
[email protected]
MARTIN
PRIEVIDZA
NOVÁKY
SEREĎ
AUTOTEC HN A
špecializovaná predajňa
pre auto­mobilový šport:
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN
VEĽKÝ KRTÍŠ
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen
tel.: 045/ 535 10 22
racing@­autotechna.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:
Ing. MIROSLAV BRATH
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0903740505
[email protected]
STANISLAV URBAN
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0903509687
[email protected]
JOZEF PROKAY
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0903412332
[email protected]
Bližšie informácie nájdete na www.autotechna.sk.
Akékoľvek vaše požiadavky alebo otázky radi zodpovieme. Stačí, ak nám zašlete e-mail alebo zatelefonujete.
W W W . A U T O T E C H N A . S K
Bc. MIKULÁŠ ŠVÁB
Tel.: 045/ 53 21 636
Fax: 045/ 53 21 636
Mobil: 0903509701
[email protected]
Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení
a variante prezentovaných tovarov a neručí za chyby vzniknuté v tlači.
H T T P : //AU T O T E C H N A .W E B - C ATA L O G U E . E U/
Download

autotechna noviny 02/2011