510
510
590
690
š x h (mm)
š x h (mm)
560x560
1015x560
CBF 65
CBF 65 S
CBF 85 S
CBF 115 S
Čtyřhranné
Štvorhranné
SQF 95 S
SQF 180 S
305
305
305
305
305
305
305
Naše pece jsou vyprojektovány k pravidelnému nasazení v udaném teplotním rozmezí. Opouštějí naši firmu pečlivě propočítané, smontované a přezkoušené - toto stvrzuje kontrolor svým jménem a
podpisem při konečném testu
na červené pečeti o provedené zkoušce. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, vyjma - jako
je zvykem - topných spirál.
Vypalovací pece KITTEC®CB
Studio Line jsou zhotovovány
v malých sériích a nabízejí vynikající poměr ceny a výkonu.
Tato série vznikla na základě velmi úspěšné CB řady, se
kterou Kittec v roce 1979 jako
první v Evropě odstartoval výrobní řadu poklopových pecí.
1310
860
880
780
700
700
620
Naše pece sú vyprojektované na pravidelné nasadenie
v uvedenom teplotnom rozmedzí. Opúšťajú našu firmu starostlivo prepočítané, zmontované a preskúšané - toto potvrdzuje kontrolór svojim menom a podpisom pri konečnom teste na
červenej pečati o vykonanej
skúške. Poskytujeme záruku
3 roky na pec, okrem - ako je
zvykom - vyhrievacích špirál.
Vypaľovacie
pece
KITTEC®CB Studio Line sú zhotovené v malých sériách a
ponúkajú vynikajúci pomer
ceny a výkonu. Táto séria
vznikla na velmi úspešnej CB
rady, s ktorou Kittec v roku
1979 ako prvý v Európe odštartoval výrobu rady poklopových pecí.
Technické změny vyhrazeny. Technické zmeny vyhradené.
4/14
430
Vonkajšia
šírka (mm)
Vnútorná
výška (mm)
Vnútorný
priemer ø (mm)
CBF 45
Průměr
Priemer
Venkovní
Šířka (mm)
Vnitřní výška
(mm)
Vnitřní průměr
ø (mm)
Přehled dat: Prehľad dát:
1150
1150
620
620
620
620
620
Vonkajšia
výška (mm)
Venkovní
výška (mm)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Max.
teplota (oC)
Max.
teplota (oC)
Naše pece obdržíte zo špecializovaného obchodu, ktorý
Vám veľmi rád poradí a pomôže so všetkým, čo sa týka
vypaľovania.
-
-
850
850
850
850
850
Vonkajšia výška pri
otočenom stajane (mm)
Venkovní výška při
otočeném stojanu (mm)
, a.s.
Kelčice 144
CZ - 798 08 Vranovice-Kelčice
Tel.: +420 582 360 601
Fax: +420 582 360 633
e-mail: [email protected]
www.kittec.cz
Naše pece obdržíte ze specializovaného obchodu, který Vám
velice rád poradí a pomůže se
vším, co se týká vypalování.
960
960
1010
910
830
830
750
Vonkajšia
hĺbka (mm)
Venkovní
hloubka (mm)
400 3N~
400 3N~
400 2N~
400 2N~
400 2N~
230 N~
230 N~
Napätie
(V)
Napětí
(V)
3x13 CEE16
3x10 CEE16
2x16 CEE16
2x14 CEE16
2x11 CEE16
16
16
Prúd
(A)
Proud
(A)
120
75
80
70
60
60
50
Hmotnosť
(kg)
Hmotnost
(kg)
Fusingové poklopové
pece 1000oC
Fusingové poklopové
pece 1000oC
8,4
6,6
7,5
6,4
5,0
3,6
3,6
Výkon
(kW)
Výkon
(kW)
Fusingové poklopové pece Fusingové poklopové pece
Široce otevíratelné víko (přes 90°)
Široko otvárateľné veko (cez 90°)
Topné elementy v drážkách cihel nebo na trubkách
Ohrevné špirály v drážkach tehál alebo na trubkách
Kantalové topné elementy s nízkým povrchový napětím
Kantalové výhrevné špirály s nízkým povrchovým napätím
Nerezové spony k dotahování
Antikorové spony k dotiahnutiu
Lehce otevíratelné víko plynovou pružinou
Ľahko otvárateľné veko s pomocou plynovej vzpery
Madla pro bezpečný a rychlý transport
Madlá pre bezpečný a rýchly transport
Nerezové komponenty odolné proti korozi
s nízkou povrchovou teplotou
Antikorové komponenty odolné proti korózii,
s nízkou povrchovou teplotou.
Čidlo pro měření teploty instalované tak, aby bylo chráněné
před poškozením
Snímač na meranie teploty inštalovaný tak, aby bol chránený
pred poškodením
Uzamykatelný uzávěr víka
Uzamykateľný uzáver veka
CBF 85 S
SQF 180 S
Dvě možné pracovní výšky díky možnosti obrátit rám
Dve možné pracovné výšky vďaka možnosti obrátiť rám
Volitelné vybavení:
transportní kolečka dvě ze čtyř brzdou
Standardně:
transportní kolečka (všechny s brzdou)
Na přání rám v barvách
Na prianie rám vo farbách
Voliteľné vybavenie:
transportné kolieska dve zo štyroch sú aretačné
Štandardne:
transportné kolieska (všetky s brzdou)
Všestranná regulace – termoregulátory Všestranná regulácia - termoregulátory
Vysoce kvalitní regulátor s velice snadným
ovládáním s nastavitelnou vypalovací křivkou. TC 44 má volitelný ohřev v krocích až
po 580 °C (fixní hodnota), poté následuje
zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou
konečnou teplotu. Následuje krokově nastavitelná doba výdrže a poté ukončení programu s nekontrolovatelných chládnutím.
Regulátor bez příplatku, je zahrnutý v základní ceně.
TC 44
Elektronický regulátor s veľmi jednoduchým ovládaním, s nastaviteľnou vypaľovacou krivkou. TC44 má pevne daný nárast teploty do 580°C (fixná hodnota) elektronicky z výroby, potom nasleduje nárast teploty maximálnou rýchlosťou na voliteľnú konečnú teplotu. Nasleduje krokovo nastaviteľná doba výdrže
a potom ukončenie programu s nekontrolovateľným chladnutím. Regulátor bez
príplatku, je zahrnutý v základnej cene.
Kompaktní a výkonný regulátor zejména
pro aplikace vyžadující plně flexibilní pálící
křivku (zpracování skla). Vypalovací křivka
se skládá z až z 10 libovolně nastavitelných
segmentů. Toto umožňuje všechny druhy
ohřevu/ výdrže/chládnutí. Každá rampa má
možnost přesného nastavení času. Možnost
odloženého startu. Možnost uložení až 3-pálících křivek. Regulátor je za příplatek.
TC 88
Kompaktný a výkonný regulátor TC66, hlavne pre aplikáciu vyžadujúcu si plne
flexibilnú páliacu krivku (spracovanie skla). Vypaľovacia krivka obsahuje až 10
ľubovoľne nastaviteľných intervalov. Toto umožňuje odložený štart, dve žiadané teploty, rýchlosť nárastu teploty, dobu výdrže a riadený pokles. Každá rampa má môžnosť presného nastavenia času. Možnosť uloženia až 6-tich vypaľovacích kriviek – programov. Regulátor je za príplatok.
Tento profesionální automatický regulátor disponuje maximálními bezpečnostními
standardy a vede vás při zadávání vypalovací křivky a omezuje tak možnost nesprávného zadání. Je možné naprogramovat až
99 segmentů což vede ke kompletně variabilní volně definovatelné pálící křivce. Uložit
je možné až 99 progrmů. TC 507 má mnoho dalších funcí jako např. odložený start,
překlenutí výpadku proudu, měření spotřeby. Regulátor je za příplatek.
TC 507
Tento profesionálny automatický regulátor disponuje maximálnymi bezpečnostnými štandardmi a vedie vás pri nastavovaní vypaľovacej krivky a obmedzuje tak možnosť nesprávneho nastavenia. Je možné naprogramovať až 99 intervalov, čo vedie ku kompletne variabilnej voľne definovateľnej páliacej krivke. Je možné uložiť až 99 programov. TC507 má veľa ďalších funkcií ako napr.
odložený štart, preklenutie výpadku prúdu, meranie spotreby. Regulátor je za
príplatok.
S kukátkem (vepředu)
S priezorom (vpredu)
Pec připravená s kabelem a zástrčkou
Pec pripravená s káblom s vidlicou
Jednoduchá regulace (různé modely)
s ochranou proti přehřátí.
Jednoduchá regulácia (rôzne modely)
s ochranou voči prehriatiu
Volitelně: výška pálícího prostoru 455 mm místo 305 mm
Voliteľné: výška páliaceho priestoru 455 mm
miesto 305 mm
Volitelně: sada nivelačních noh
Voliteľné: sada nivelačných nôh
Uživatelský manuál
Užívateľský manuál
3-roky záruka
3-roky záruka
Download

Fusingové poklopové pece 1000 C