EXIMUS cs
Digitální teplom ry
REGULÁTORY
teploty, chlazení, vlhkosti a tlaku,
sondy
+
Ceníky
EXIMUS
Digitální panelové teplom ry
TM NiPt
TM NTC
TM JK
ervený
3místný displej
rozm ry provedení napájení
72x72mm = P7A
= 24 / 230 V AC
33x75mm = P3D
= 12÷24V AC/DC
ící rozsah pro sondu:
pozn.:
TM NTC-P3 - Digitální vstup
TM NiPt-P3 - Infra red p ijíma
snadné nastavení pomocí tla ítek; jeden p ístroj pro použití n kolika sond; krytí IP54 elo, IP20 svorky
TM NiPt - odporové PTC (Pozitivní Teplotní Coeficient) = Ni100, Pt100
TM NTC - odporové NTC (Negativní Teplotní Coeficient) = NTC
TM JK - termo lánky = J, K, L, R, S, T, E, N
Digitální regulátory teploty
HT NiPt
HT NTC
HT JK
HT PtJK
ervený 3místný interní
zvukový
displej
bzu ák
ící rozsah pro sondu:
digitální
nastavení
infra ervené
ovládání
provedení se 1 nebo 2 výstupními spínacími relé, akustický výstup; jeden digitální vstup s nastavením; p epínací
kontakty 8A/250V (max.2kVA); krytí IP54 elo, IP20 svorky; možnost rozsáhlejšího nastavení v základním menu;
snadné nastavení; možnost nastavení pomocí IR dálkového ovlada e; jeden p ístroj pro použití n kolika sond;
uložení hodnot bez použití baterie.
Pozn.: provední P7 nemá digitální vstup, ostatní ano
HT NiPt - odporové PTC (Pozitivní Teplotní Coeficient) = Ni100, Pt100
rozm ry
provedení
napájení
HT NTC - odporové NTC (Negativní Teplotní Coeficient) = NTC
48x48mm = HT PtJK2 = 24V AC/DC
HT JK - termo lánky = J, K, L, R, S, T, E, N
48x48mm = HT PtJK2 = 115-230V AC
HT PtJK - termo lánky J,K,S + Pt100 + 0..60mV
rozm ry
provedení
72x72mm = xP7A =
33x75mm = xP3D =
4 DIN 35 = xDA =
33x75mm = 1 P3A =
napájení
24 / 230 V AC ±10%
12÷24V AC/DC ±10%
24 / 230 V AC ±10%
100÷230V AC nebo 140÷300V DC
P7
x = po et kontakt
1 nebo 2 p epínací kontakty
Provedení D
Digitální regulátory teploty
- rozší ená verze
FHT NiPt
FHT NTC
FHT JK
ervený
3místný
displej
ící rozsah pro sondu:
digitální
nastavení
interní
zvukový
bzu ák
infra ervené
ovládání
nebo vstup 0/4..20mA, 0..1V z idla
provedení se 1 nebo 2 výstupními spínacími relé; snadné nastavení; spínací kontakty 8A/250V (max.2kVA),
krytí IP54 elo, IP20 svorky; jeden digitální vstup s nastavením; analogový výstup; výstup RS485 opticky
izolovaný; možnost nastavení pomocí IR dálkového ovlada e, jeden p ístroj pro použití n kolika sond, uložení
hodnot bez použití baterie, možnost rozsáhlejšího nastavení v základním menu, akustický výstup.
pozn.: provední FTH NTC- D nemá IR vst, ostatní ano
HT NiPt - odporové PTC = Ni100, Pt100
HT NTC - odporové NTC = NTC
rozm ry provedení napájení
HT JK - termo lánky = J, K, L, R, S, T, E, N
33x75mm = xP3D = 12÷24V AC/DC
4 DIN 35 = xDA = 24 / 230 V AC
HT Pt JK
H2T Pt JK
H2T PtJKx - odporové nap . Pt100, nebo
termo lánky J,K,L,R,S,T,E,N,B,U; 0-50mV;
napájení 24V AC/DC nebo 115-230Vac,
rozm ry 48x48mm
Digitální termoregulátory pro chlazení
FR NTC
ící rozsah
pro sondu
ervený
3místný displej
provedení
kontakty rozm ry
napájení
FR NTC-1P3D = 1 kontakt, 33x75mm, 12÷24 V AC/DC
FR NTC-1P3A = 1 kontakt, 33x75mm, 120÷240V AC/DC
FR NTC-1DA = 1 kontakt, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC
FR NTC-2DA = 2 kontakty, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC
FR NTC-4P3D = 4 kontakty, 33x75mm, 12÷24 V AC/DC
Digitální regulátory vlhkosti
HR
provedení kontakty rozm ry
napájení
HR 1P7A = 1 kontakt, 72x72mm, 24 / 230 V AC
HR 2P7A = 2 kontakty, 72x72mm, 24 / 230 V AC
HR 1P3D = 1 kontakt, 33x75mm, 12÷24V AC/DC
HR 1P3A = 1 kontakt, 33x75mm, 100÷240V AC/DC
HR 2P3D = 2 kontakty, 33x75mm, 12÷24V AC/DC
HR 1DA = 1 kontakt, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC
HR 2DA = 2 kontakty, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC
ervený 3místný displej,
1 vstup ze sondy s normalizovaným výstupem 0-20mA, 4-20mA a 0-1V,
regulace on/off-PWM-alarm-special, akustický výstup,
IR dálkové nastavení, spínací kontakty 8A/250V (max.2kVA),
krytí IP54 elo, IP20 svorky.
Digitální regulátory tlaku
provedení kontakty rozm ry
napájení
dig.vst.
PR 1P7A = 1 kontakt, 72x72mm, 24 / 230 V AC,
ne
PR 2P7A = 2 kontakty, 72x72mm, 24 / 230 V AC,
ne
PR 1P3D = 1 kontakt, 33x75mm, 12÷24V AC/DC, ano
PR 1P3A = 1 kontakt, 33x75mm, 100÷240V AC/DC, ano
PR 2P3D = 2 kontakty, 33x75mm, 12÷24V AC/DC, ano
PR 1DA = 1 kontakt, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC, ano
PR 2DA = 2 kontakty, 4 DIN 35, 24 / 230 V AC, ano
PR
ervený 3místný displej,
1 vstup ze sondy s normalizovaným výstupem 0-20mA, 4-20mA a 0-1V, regulace on/off-PWM-alarm-special,
akustický výstup, IR dálkové nastavení, spínací kontakty 8A/250V (max.2kVA), krytí IP54 elo, IP20 svorky.
Ostatní p íslušenství k teplom
m a regulátor m
SUR 2 - pokojová sonda vlhkosti
rozsah 10% ÷ 90% RH (0-50°C),
napájení 9-30Vdc nebo 12-24Vac ±10%, IP30,
idlo kapacitní, p esnost ±3% p i 25°C,
výstup proudový 4-20mA, nap ový 10mV/% RH
SPK-10 sondy tlaku
SPK-30
rozsah SPK10 -0.5 ÷ 7 bar, SPK30 0 ÷ 30 bar,
napájení 8-28Vdc, IP65,
ipojení G1/4“, linearita ±0.04 bar max. ±0.1 bar,
délka kabelu 1.5m hn dý(+)-bílý(výstup) 1.5mm2,
výstup proudový 4-20mA, pracovní teplota max. -40° ÷ +100°C.
TIR - infra ovlada
TIR - universální pro regulátory,
napájení 2x1.5V alkalická AAA baterie
EVCOP - krycí ráme ek pro IP54 na 72x72
krycí ráme ek pro zvýšení krytí na IP54 eln ,
pro rozm r p ístroj do panelu 72x72.
EVAD - adaptér z 96x96 na 72x72
rozm rový adaptér,
pro rozm r p ístroj 72x72 do panelu otvor 96x96.
NTC
Teplotní sondy
NTC -
rozsah -40°C ÷ +110°C - 2vodi . ervený-bílý,
idlo NTC polovodi ové (10k na 25°C), IP67, p esnost ±0.5°C
kabel silikon.: -40°C ÷ +110°C, pr.1.5 mm2, délka 1.5m nebo 3m
NTC BC - rozsah -50°C ÷ +120°C - idlo se sponou, 2vodi
erný, T.pryž
Ni 100
Pt 100
Ni 100 -
rozsah -60°C ÷ +160°C - 3vodi . ervený- erný- ervený,
idlo odporové teplotní, p esnost ±0.5°C, IP40
podle DIN 437760
kabel PVC: -20°C ÷ +105°C, pr.1.5 mm2, délka 3m
Pt 100 -
rozsah -70°C ÷ +500°C - 3vodi . ervený- erný- ervený,
idlo odporové teplotní, IP40, podle IEC-751B
kabel kovové opletení: -10°C ÷ +400°C,
pr ez 1.5 mm2, délka 3m nebo 10metr .
Pt 100 E
Pt 100 E - rozsah -40°C ÷ +200°C - 3vodi . ervený- erný- ervený,
idlo odporové teplotní, IP40
podle IEC-751B / CEI EN 60751 92
kabel silikon: -10°C ÷ +200°C,
pr ez 1.5 mm2, délka 1.5metru
Pt 100 EC
Pt 100 EC - rozsah -50°C ÷ +110°C - 2vodi . erný-šedý,
idlo odporové teplotní, IP68
podle IEC-751 t ída B / CEI EN 60751 92
kabel žlutá termoelastická pryž: -50°C ÷ +110°C,
pr ez 1.5 mm2, délka 1.5metru
Fe-Co (J)
Cr-Al (J) - rozsah -50°C ÷ +400°C - 2vodi . modrý- ervený,
idlo termo lánkové, IP40
podle IEC-584-1 t ída 2
kabel: 0°C ÷ +400°C, s kompenza ním vedením.
Cr-Al (K)
Cr-Al (K) - rozsah -50°C ÷ +400°C - 2vodi . zelený- ervený,
idlo termo lánkové, IP40
podle IEC-584-1 t ída 2
kabel: -10°C ÷ +400°C, s kompenza ním vedením.
Cr-Al (K)1200
Cr-Al 1200° (K) - rozsah -50°C ÷ +1200°C - 2vodi . zelený- ervený,
idlo termo lánkové, p esnost ±2°C, IP40
podle IEC-584-1 t ída 2
kabel: -10°C ÷ +400°C, s kompenza ním vedením.
Rozm ry:
12÷24V AC/DC
1 kontakt
Provedení P3
120÷240V AC/DC
2 kontakty
Odporové teplom rové sondy - p íložné, prostorové a interiérové
Typ teplom ru
PT05
Použití
na potrubí
Provedení
Rozsah m ení [ C]
Teplota hlavice [ C]
Odporové idlo
Výstupní signál
Stupe krytí
as. konstanta ve
Vod v=0,4m/s typ.
Materiál hlavice
Materiál stonek
Vyráb né
délky
armatur
[mm]
Montáž
íložné
s páskem
-25…+120
-25…+80
IP65
cca 3min
ABS
-
X
-
Y
stah. pás
PT10
PT20
PT30
PT31-38
PT40
PT50
PT50J
potrubí s potrubí s
kapalinou kapalinou
íložné
stonkové
stonkové stonkové
stonkové nást nné
kabelové
kabelové
s jímkou
-25…+80 -20…+60 -25…+120 dle typu -25…+100 -25…+400 -25…+400
-25…+80 -20…+60
-25…+100 -25…+100 -25…+100
Pt100/A,B po dohod i Pt1000, Ni1000, KTY… a.t.d.
dle použitého idla
IP65
IP30
IP56
dle typu
IP56
IP56
IP56
5min
2min
30s
dle typu
2,5s
10s
30s
vzduch
vzduch
ABS
krasten
hliník
hliník
hliník
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
160
160
65
50
dle typu
400
240
240
320
320
80
80
dle typu
stavitelná
160
160
šrouby M4 šrouby M3 p iložení
dle typu
držák
G1/2
G1/2
venkovní
pokojové
na potrubí
dle typu
vzduchotechnika
PT05
PT10
PT20
íložné na potrubí:
ístroj je ur en pro m ení povrchové teploty potrubí. M icí ást tvo í plastový výlisek, ve kterém je zalisovaný m ný
plech. Celek je spojen s plastovou p ipojovací hlavicí a na potrubí se p ipevní stahovacím páskem. Dva podélné výstupky
zajiš ují optimální p echod tepla z potrubí do m ného plechu pro trubky s pr
rem od cca 15mm. Maximální pr
r
potrubí je omezen pouze délkou dostupného stahovacího pásku. Teplota plechu se m í miniaturním plochým idlem Pt100,
které je odizolováno od okolního prost edí. Lze osadit Pt100/A nebo B, Pt1000, p ípadn Ni1000 ve dvou nebo
ty vodi ovém zapojení. Po dohod i dvojité idlo.
PT05 - venkovní použití, IP65, -25…+120°C
Prostorové:
Prostorové teplom ry slouží k m ení teploty vzduchu. Lze osadit Pt100/A nebo B, p ípadn niklové idlo Ni1000 ve dvou
nebo ty vodi ovém zapojení. Po dohod i dvojité idlo.
Interiérové:
PT10 - venkovní použití, IP65, -50…+80°C
PT20 - pokojové provedení, IP30, -20…+60°C
Typové zkoušky:
Základní typová zkouška:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN IEC 751
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SNEN 61010-1
Odporové teplom rové sondy - kabelové
Typ: Popis:
Rozsah teplot:
-40…+200°C
PT30 Kabelové p íložné provedení 6mm (po dohod
5mm), na
Zvl. provedení
potrubí se p ipev uje stahovacím páskem. idlo Pt100/B ve
až +350°C
ty vodi . zapojení.
-40…+200°C
PT31 Obdobné provedení jako PT30, na stonku je nava eno
Zvl. provedení
ipev ovací šroubení M12x1,5. Je možné osadit i šroubení
až +350°C
M12x1,75, G1/2, M20x1,5 nebo jiné. Ponor „Y“ dle pot eby.
PT33 Ploché provedení pro montáž do drážky statoru elektrických
to ivých stroj . idlo je zatmeleno v sklotextitové desti ce a Max. +180°C
z vn jšku chrán no speciální teflonovou smrš ovací bužírkou.
(t ída „H“)
PT34 Miniaturní a velice rychle reagující provedení pro montáž do
vinutí elektrických stroj . idlo Pt100 je chrán no pouze
speciální teflonovou smrš ovací bužírkou.
PT35 Kabelový teplom r 8mm s kleštinovou maticí M12x1,75
nebo G1/2, stavitelný ponor. Používá se nap . pro m ení
teploty ložisek velkých to ivých stroj . Stavitelná matice
není hermetická.
PT36 Teplom r cca 3,5mm pro montáž do vinutí elektrických
stroj . idlo je zalito v izola ní hadi ce - pouzdro není
esn válcové.
PT37 Stonkové provedení
mm, po dohod lze dodat i 3mm.
PT38 Pro m ení povrchové teploty. Podobné provedení jako PT30,
konec stonku plochý s otvorem Ø4,2mm pro p išrou- bování
k m enému povrchu. Pouze orienta ní m ení.
P ívody:
Materiál pouzdra:
4w kabel 200°C 1m
nerez 17248
2w kabel 350°C 1m
4w kabel 200°C 1m
2w kabel 350°C 1m
nerez 17248
2x lanko 200°C
2,5m
sklotextit + teflon
Max. +200°C
2x lanko 200°C
2,5m
teflon. hadi ka
-40…+120°C
4w kabel 200°C
2,5m
nerez 17248
-40…+150°C
(t ída „F“)
2x lanko 200°C
2,5m
izola ní hadi ka
Max. +200°C
Zvl. provedení
až +400°C
-40…+200°C
Zvl. provedení
až +350°C
2x lanko 200°C 1m
2x st íbrný drát
(skelná izolace)
4w kabel 200°C 1m
2w kabel 350°C 1m
nerez 17248
nerez 17248
Kovové ásti jsou vyrobeny z nerezové oceli t ídy 17248. Délku p ívod i mechanické provedení lze p izp sobit požadavk m zákazníka.
- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodi 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové op edení a z vn jšku je silikon (po dohod i teflon)
- 2w kabel 350°C má izolaci jednotlivých vodi 0,35mm2 ze skelné tkaniny, z vn jšku je kovové op edení
- lanko 200°C je m né post íb ené lanko 0,35mm2 s teflonovou izolací
K teplom m je možné vystavit kalibra ní protokol.
PT30
PT34
(+200°C)
PT31
PT33
PT34
PTP35
PT36
PT37
(+200/+400°C)
PT37
PT38
PT36
(+120°C)
PT35
(+150°C)
PT30
(+200/+350°C)
PT33
(+180°C)
PT31
(+200/+350°C)
PT38
(+200/+350°C)
otvor
4,2mm
, regulátor
a sond:
Odporové teplom rové sondy
Kabelové a p íložné
p a ra m e t ry
cena
e n í t e pl o ty
T M N iP t - P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 4 / 2 3 0 V a c
1 3 4 5 ,T M N iP t - P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 2 - 2 4 V a c / d c
1 3 1 5 ,T M N T C -P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 4 / 2 3 0 V a c
1 5 7 5 ,T M N T C -P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 2 - 2 4 V a c / d c
1 4 8 5 ,T M JK -P 7A
7 2 x7 2 ; 2 4 / 2 3 0 V a c
1 8 3 5 ,T M JK -P 3D
7 5 x3 3 ; 1 2 - 2 4 V a c / d c
1 3 9 5 ,e n í a r e g u l a c e te p l o ty
H T N iP t - 1 P 7 A
7 2 x7 2 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
1 7 3 0 ,H T N iP t - 2 P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 3 9 0 ,H T N iP t - 1 P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
1 7 0 0 ,H T N iP t - 2 P 3 D
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 0 9 5 ,H T N iP t - 1 P 3 A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 4 7 0 ,H T N iP t - 2 P 3 A
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t ; 2 3 0 V a c
2 7 9 5 ,H T N iP t - 1 D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 1 9 5 ,H T N iP t - 2 D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 3 9 5 ,H T N T C -1 P 7 A
7 2 x7 2 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 4 8 0 ,H T N T C -2 P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
4 1 6 0 ,H T N T C -1 P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
1 8 0 0 ,H T N T C -2 P 3 D
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 3 8 0 ,H T N T C -1 P 3 A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 4 8 0 ,H T N T C -2 P 3 A
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t ; 2 3 0 V a c
2 5 9 5 ,H T N T C -1 D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 1 5 0 ,H T N T C -2 D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 6 9 5 ,H T J K -1 P 7 A
7 2 x7 2 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 7 3 5 ,H T J K -2 P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
4 0 4 5 ,H T J K -1 P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
1 7 0 5 ,H T J K -2 P 3 D
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 5 1 0 ,H T J K -1 P 3 A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 6 1 0 ,H T J K -2 P 3 A
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t ; 2 3 0 V a c
2 9 9 0 ,H T J K -1 D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 1 4 0 ,H T J K -2 D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 2 5 5 ,H T P t J K -2 P 4 A
4 8 x4 8 ; 2 k o n t a k t y ; 1 0 0 -2 4 0 V a c
3 0 6 5 ,H T P t J K -2 P 4 D
4 8 x4 8 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 V a c / d c
3 1 9 5 ,H 2 T P t J K -2 P 4 A
4 8 x4 8 ; 2 k o n t a k t y ; 1 0 0 -2 4 0 V a c
3 2 6 5 ,H 2 T P t J K -2 P 4 D
4 8 x4 8 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 V a c / d c
3 3 5 5 ,F H T - 1 P 3 D v ý s t .R S 4 8 5 + a n a lg . 7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
3 4 9 5 ,F H T - 2 P 3 D v ý s t .R S 4 8 5 + a n a lg . 7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
3 6 4 5 ,F H T -1D A
v ý s t .R S 4 8 5 + a n a lg . 4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 0 8 5 ,F H T -2D A
v ý s t .R S 4 8 5 + a n a lg . 4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 2 2 0 ,F H T N T C -2 P 3 D
R S 485
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
3 6 4 5 ,F H T N T C -2 D A
R S 485
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 9 9 5 ,e n í a r e g u l ac e c h l az e n í
F R N T C -1P 3D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
1 8 5 5 ,F R N T C -1P 3A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 4 5 5 ,F R N T C -4P 3D
7 5 x3 3 ; 4 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 4 0 5 ,F R N T C -1D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 1 2 5 ,F R N T C -2D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 2 4 0 ,e n í a r e g u l a c e vl h k o s ti
H R -1P 7A
7 2 x7 2 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 4 8 5 ,H R -2P 7A
7 2 x7 2 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 9 7 5 ,H R -1P 3D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 1 4 5 ,H R -1P 3A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 8 5 5 ,H R -2P 3D
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 5 7 5 ,H R -1D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 2 9 5 ,H R -2D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 8 8 5 ,e n í a r e g u l á to r y tl a k u
P R -1 P 7 A
7 2 x7 2 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
3 4 8 5 ,P R -2 P 7 A
7 2 x7 2 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
4 3 8 0 ,P R -1 P 3 D
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 1 4 0 ,P R -1 P 3 A
7 5 x3 3 ; 1 k o n t a k t ; 1 2 0 -2 4 0 V a c / d c
2 8 5 5 ,P R -2 P 3 D
7 5 x3 3 ; 2 k o n t a k t y ; 1 2 -2 4 V a c / d c
2 7 8 5 ,P R -1 D A
4 D IN 3 5 ; 1 k o n t a k t ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 6 0 5 ,P R -2 D A
4 D IN 3 5 ; 2 k o n t a k t y ; 2 4 / 2 3 0 V a c
2 9 0 5 ,C e n ík s on d
a ) O d p o r o vé
N T C -4 0 ÷ + 1 1 0 ° C
s ilik o n k a b e l
1 .5 m / 3 m
3 2 0 ,- / 3 6 5 ,N T C -4 0 ÷ + 1 1 0 ° C
s ilik o n k a b e l I P 6 8
1 .5 m
3 6 5 ,N i1 0 0 - 6 0 ÷ + 1 1 0 ° C
P VC ka b e l
3m
4 6 5 ,P t 1 0 0 -4 0 ÷ + 4 5 0 ° C
k o v .o p le t .k a b e l
3m / 10m
7 6 0 ,-/ 1 9 9 5 ,P t 1 0 0 E -1 0 ÷ + 2 0 0 ° C
s ilik o n k a b e l
1 .5 m
5 0 5 ,P t 1 0 0 E C -5 0 ÷ + 1 1 0 ° C
k a b e l ž lu t á p r y ž I P 6 8
1 .5 m
3 2 5 ,P t 1 0 0 0 -4 0 ÷ + 1 2 0 0 ° C
kab e l
3m
1 6 5 5 ,b ) T e r m o l á n k o vé
F e -C o t y p J -5 0 ÷ + 4 0 0 ° C
3m
4 2 5 ,C r -A l t y p K - 5 0 ÷ + 4 0 0 ° C
3m
4 8 5 ,C r -A l 1 2 0 0 ° C -5 0 ÷ + 1 2 0 0 ° C
3m
1 8 2 5 ,c ) S n í m a vl h k o s ti
SU R 2
VN 873600
3 5 9 5 ,d) S n í m a e tl a k u (n a pá je n í 8 -3 0 V dc ;vý s t u p 4 -2 0 m A )
S P K - 1 0 (-0 ,5 - 7 b a r)
-0 .5 … 7 b a r / G 1 / 4 " / 4 -2 0 m A
4 9 1 0 ,S P K - 3 0 (0 -3 0 b a r)
0 … 3 0 b a r / G 1 / 4 " / 4 -2 0 m A
4 9 1 0 ,-
Typ
Popis
PT05
PT30
200°C
PT30
350°C
íložný na potrubí, IP65
íložné kabelové provedení
6x50mm, kabel 1m
íložné kabelové provedení
6x50mm, kabel 1m
Provedení PT30 s p ipev ovacím
šroubením M12
ploché provedení do drážky
statoru el. to ivých stroj
Miniaturní provedení pro montáž
do vinutí el. stroj
ložiskový teplom r 8mm,
stavitelný ponor
teplom r z izolantu 3,5mm do
vinutí elektrických stroj
stonkové provedení 4x50mm,
drátové vývody 1m
íložné kabelové provedení s
otvorem, kabel 1m
venkovní použití, IP65
pokojové provedení, IP30
pro vzduchotechniku, malá as.
Konstanta, 400mm
160/Y
pro kapaliny,
240/Y
8mm, nap .:
320/Y
160/80
pro kapaliny
240/80
s jímkou
240/160
10,2mm, nap .:
320/160
PT31
PT33
PT34
PT35
PT36
PT37
PT38
Prosto PT10
rové PT20
PT40
PT50
S hlavicí
Ceník rozvad ových teplom
PT50J
PT55
Nár st ceny
všech typ
teplom
pro kapaliny,
6mm , nap .:
Cena
160/Y
710
od417,od535,od355,325,259,940,259,429,od252,910
220,861,872,882,895,997,1013,1034,1050,872,-
+40,i osazení Pt100/A
+125,i osazení 2xPt100
na každých dalších 10cm stonku +30,- /
(X) / jímky (Y)
+40,na každý další 1 m kabelu pro
tel.
PT30…37
od 360,Vystavení kalibra ního prot.3
k 11.11.2014
uvedené ceny bez DPH +21%,
EXW Blansko
Ceny u zahrani ních p ístroj jsou pouze
informativní, záleží na aktuálním kurzu CZK,
informujte se na aktuální ceny.
Download

Regulátory teploty digitální řady HT