Prehľad výroby:
Kompletný
program
Obrábacie stroje / Elektrické ručné náradie
Laserová technika / Elektronika
Medicínska technika
Všetko,
čo
potrebujete.
Obsah:
Strana 5 TruLaser:
Rezať hrubé i tenké je
také jednoduché.
Strana 15 TruMatic:
Perfektne skombinované
vysekávanie a rezanie.
Strana 21 TruPunch:
Vysekávanie
s budúcnosťou.
Strana 27 TruShear:
Hospodárne rezanie.
Strana 33 TruBend:
Viac voľnosti pri ohýbaní.
Strana 41 TruLaser Tube:
Optimálne rezanie
rúr a profilov.
2
Strana 45 Laserové systémy:
Zvládnu každú úlohu.
Strana 53 TruMark Station:
Všetky možnosti pri
popisovaní.
Strana 57 Laser:
Perfektné vyriešenie
každej úlohy.
Strana 67 TruStore:
Sklad, ktorý rastie s vami.
Strana 70 TruTool:
Elektrické, akumulátorové a pneumatické
ručné náradie.
Strana 73 TruServices:
Servis ako žiaden iný.
Skupina TRUMPF patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom výrobnej techniky
a priemyselných laserov. Technické riešenia pre našich zákazníkov sú stredobodom našich činností od roku 1923. Naše inovácie udávajú smer – pri obrábacích strojoch a elektrickom ručnom náradí na obrábanie plechu ako aj
v laserovej i medicínskej technike. Nadšenie pre technické špičkové výkony
a úspechy našich zákazníkov nás nabádajú vyvíjať stále produktívnejšie stroje.
Najvyššie požiadavky na kvalitu a spoľahlivá starostlivosť o zákazníkov sú pre
nás samozrejmosťou. Môžete sa na nás spoľahnúť pri každom vašom zámere,
náš kompletný servis zasahuje oblasti od plánovania vášho výrobného zariadenia až po optimalizáciu vašich pracovných procesov. Ale aj keď by ste sa len
chceli informovať o novom nástroji – sme vám k dispozícii.
3
4
TruLaser:
Rezať
hrubé i tenké
je také jednoduché.
Pomocou strojov TruLaser dosiahnete rozhodujúci náskok v dvojrozmernom obrábaní laserom. Pomocou
nich vyrežete takmer každý obrys v oblasti tenkých aj
hrubých plechov – a to všetko v najvyššej kvalite.
5
TruLaser Séria 2000:
TruLaser
2025 / 2030
Stroj na obrábanie tenkých plechov, ktorý šetrí miesto –
vrátane automatizácie.
• Vynikajúca kvalita laserového lúča pre presné výsledky rezania.
• Najvhodnejšie pre tenký plech vďaka vysokým rýchlostiam lasera TruCoax
pri rezaní.
• Minimálne prevádzkové náklady vďaka nízkej spotrebe laserových plynov
a dobrej energetickej bilancii.
• Priestorovo úsporná inštalácia.
• Efektívny lineárny tok materiálu vďaka integrovanej automatizácii.
TruLaser 2025
TruLaser 2030
Údaje o výkone
Pracovná oblasť
2 500 x 1 250 mm
3 000 x 1 250 / 1 500 mm
Max. rýchlosť simultánne
170 m/min
170 m/min
TruCoax 2000
TruCoax 3200
Dostupné lasery
Max. výkon lasera
2 000 W
3 200 W
Max. hrúbka konštr. ocele
12 mm
20 mm
Max. hrúbka nehrdz. ocele
6 mm
10 mm
Max. hrúbka hliníka
5 mm
8 mm
6
TruLaser Séria 2000:
TruLaser
2525
Priestorovo úsporný stroj na stredný formát –
produktívny vďaka prídavnej osi.
• Ideálne riešenie pre výrobu malých dielcov.
• Prídavná os garantuje dynamickú a hospodárnu prácu.
• Integrovaný menič paliet umožňuje bleskovú výmenu tabúľ plechu.
• Priestorovo vysoko úsporné obrábanie plechu stredného formátu.
TruLaser 2525
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
2 500 x 1 250 mm
Max.
rýchlosť simultánne 85 m/min
Dostupné lasery
TruFlow 2700
TruFlow 3200
TruFlow 4000
Max.
výkon lasera
2 700 W
3 200 W
4 000 W
Max.
hrúbka
15 mm
20 mm
20 mm
6 mm
12 mm
15 mm
5 mm
8 mm
10 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
7
TruLaser Séria 3000:
TruLaser
3030 / 3040
3060 / 3530
Štandardné univerzálne stroje – vševedkovia.
• Robustná a osvedčená koncepcia stroja s veľmi vysokou bezpečnosťou procesu.
• Obrábanie rúr je možné pomocou prídavného modulu RotoLas.
• Zvýšená dynamika vďaka prídavnej osi X na stroji TruLaser 3530, najmä
pri zložitých obrysoch a v oblasti tenkých plechov.
• Cenovo priaznivý vstup do obrábania laserom je možný pomocou stroja
TruLaser 3030 Basic Edition.
TruLaser 3030
Basic Edition 1
TruLaser 3030
Pracovná oblasť
3 000 x 1 500 mm
3 000 x 1 500 mm
Max.
rýchlosť simultánne
85 m/min
85 m/min
TruFlow 2000
TruFlow 2700
Max.
výkon lasera
2 000 W
2 700 W
Max.
hrúbka konštr. ocele
12 mm
15 mm
Max.
hrúbka nehrdz. ocele
4 mm
6 mm
Max.
hrúbka hliníka
3 mm
5 mm
Údaje o výkone
Dostupné lasery
1
Bez automatického meniča paliet a len s TruFlow 3200.
2
Dostupné len s TruFlow 3200 / 4000.
8
TruLaser 3040
TruLaser 3060
TruLaser 3530 2
4 000 x 2 000 mm
6 000 x 2 000 mm
3 000 x 1 500 mm
85 m/min
85 m/min
170 m/min
TruFlow 3200
TruFlow 4000
3 200 W
4 000 W
20 mm
20 mm
12 mm
15 mm
8 mm
10 mm
9
TruLaser Séria 3000:
TruLaser
3030 NEW
Štandardné univerzálne stroje –
nová definícia štandardu.
• Výmena páliacej hlavy nie je potrebná vďaka stratégii jednej páliacej hlavy.
• Vysoké rýchlosti obrábania pomocou laserového výkonu až do 5 000 W.
• Vysoké rýchlosti osí vďaka lineárnym a rotačným priamym pohonom.
• Nízka spotreba energie pomocou optimalizovaného režimu stand-by lasera.
• Podstatná úspora času vďaka doplnkovému automatickému meniču dýz.
• Ideálne využitie priestoru vďaka priestorovo úspornému priečnemu usporiadaniu.
• Ergonomický ovládací pult s intuitívnou koncepciou ovládania.
TruLaser
3030 NEW
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
3 000 x 1 500 mm
Max.
rýchlosť simultánne 140 m/min
Dostupné lasery
TruFlow 3200
TruFlow 4000
TruFlow 5000
Max.
výkon lasera
3 200 W
4 000 W
5 000 W
Max.
hrúbka
20 mm
20 mm
25 mm
12 mm
15 mm
20 mm
8 mm
10 mm
12 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
10
TruLaser Séria 5000:
TruLaser
5030 /
5040 NEW /
5060 NEW
Produktívne univerzálne stroje.
• Výmena páliacej hlavy nie je potrebná vďaka stratégii jednej páliacej hlavy.
• Najvyššie rýchlosti osí pomocou laserového výkonu až do 7 000 W.
• Obrába bez námahy plechy až do hrúbky 30 mm.
• Podstatná úspora času vďaka doplnkovému automatickému meniču dýz.
• Obrábanie rúr je možné pomocou prídavného modulu RotoLas.
• Vysoké rýchlosti osí a dynamika polohovania vďaka lineárnym pohonom.
• Najväčšia mnohostrannosť inovatívnych doplnkových výbav.
TruLaser
5030
TruLaser
5040NEW
TruLaser
5060 NEW
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
3 000 x 1 500 mm 4 000 x 2 000 mm 6 000 x 2 000 mm
Max.
rýchlosť simultánne 300 m/min
300 m/min
300 m/min
Dostupné lasery
TruFlow 5000
TruFlow 6000
TruFlow 7000
Max.
výkon lasera
5 000 W
6 000 W
7 000 W
Max.
hrúbka
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
12 mm
15 mm
20 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
11
TruLaser Séria 7000:
TruLaser
7025 / 7040
Stroje pre sériovú a hromadnú výrobu –
vo dvojici to ide ľahšie.
• Vysoká produktivita vďaka súčasnému obrábaniu pomocou dvoch páliacich
hláv, každá s výkonom až do 6 000 W.
• Vynikajúca kvalita dielcov vďaka veľmi robustnej konštrukcii stroja a lineárnym pohonom bez vôle vo všetkých osiach.
• Možnosť obrábania plechu až do rozmerov 14 x 2,5 m.
• Vysoká dynamika polohovania vďaka lineárnym pohonom.
TruLaser 7025 1
TruLaser 7040
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
2 500 x 1 250 mm 2 500 x 4 000 mm
Max.
rýchlosť simultánne 304 m/min
304 m/min
Dostupné lasery
TruFlow 3200
TruFlow 3600
TruFlow 6000
Max.
výkon lasera
3 200 W
3 600 W
6 000 W
Max.
hrúbka
20 mm
20 mm
20 mm
12 mm
15 mm
20 mm
8 mm
10 mm
15 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
1
Dostupné s TruFlow 3200 / 3600.
12
TruLaser Séria 7000:
TruLaser
7040 NEW
Stroje pre sériovú a hromadnú výrobu –
bezkonkurenčne produktívny.
• Výkonovo silný pevnolátkový laser TruDisk 6001 s veľmi vysokou účinnosťou.
• Jeden laser zásobuje paralelne obe páliace hlavy a v prípade potreby je
možné ho nasmerovať len do jednej jedinej páliacej hlavy.
• Najvyššia rýchlosť rezania v oblasti tenkých plechov.
• Výrazná dynamika a perfektné obrysy vďaka extrémne stabilnej a ľahkej
pohyblivej jednotke z uhlíkových vláken.
TruLaser 7040 NEW
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
2 500 x 4 000 mm
Max.
rýchlosť simultánne 304 m/min
Dostupné lasery
TruDisk 6001
Max.
výkon lasera
6 000 W
Max.
hrúbka
25 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
20 mm
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
20 mm
13
Automatizácia
pre
2D laserové
stroje.
Hospodárnejšia a efektívnejšia výroba.
• LoadMaster – vstup do automatizácie strojov s plochým stolom:
jednoduché, priestorovo úsporné a cenovo výhodné nakladanie meniča paliet.
• LiftMaster – univerzálne automatizačné zariadenie na nakladanie
a vykladanie plechu.
• LiftMaster Compact – krátke časy cyklov a minimálne potrebné miesto
vďaka rýchlej automatizačnej jednotke na nakladanie a vykladanie plechu.
• LiftMaster Linear – efektívne nakladanie a vykladanie až do troch strojov.
• LiftMaster Sort – rýchle nakladanie a vykladanie plechu ako aj automatické
triedenie.
• LiftMaster Store – o 40 % kratšie časy cyklov zabezpečené nakladaním
a vykladaním plechu s priamym napojením na sklad.
• LiftMaster Store Linear – kompletné riešenie pre plnoautomatické výrobné
procesy: nakladanie a vykladanie plechu s napojením na sklad a individuálnym systémom vozíkov.
• SortMaster – flexibilné a cenovo priaznivé triedenie a vykladanie hotových
malých dielcov so 144 jednotlivo naprogramovateľnými prísavkami.
14
TruMatic:
Perfektne skombinované
vysekávanie
a rezanie.
Pomocou strojov TruMatic profitujete z predností obrábania vysekávaním aj pálením laserom. Náročné obrysy
vyrežete laserom, štandardné obrysy a tvárnenia docielite cenovo výhodne pomocou vysekávacej hlavy.
15
TruMatic
3000
Kompaktný stroj na obrábanie tenkých plechov pre
vysoko kvalitné výsledky obrábania.
• Vynikajúca kvalita laserového lúča pre presné výsledky pri rezaní.
• Najviac vhodné pre tenké plechy vďaka vysokým rýchlostiam pri rezaní
laserom TruCoax.
• Minimálne prevádzkové náklady vďaka nízkej spotrebe laserových plynov
a dobrej energetickej bilancii.
• Priestorovo úsporná inštalácia.
• Vysoká kvalita výroby dielcov vďaka koncepcii stroja s opracovaním bez
poškrabania.
• Hospodárny svojim kompletným riešením automatizácie.
Stredný formát
Pracovná oblasť 1
Kombinovaná
prevádzka
2 175 x 1 270 mm
vysekávanie / laser
Režim vysekávania
2 550 x 1 270 mm
Režim rezania laserom
2 550 x 1 270 mm
Max. hrúbka plechu
4 mm
Max. početnosť zdvihov
600 1/min
pri vysekávaní
Max. počet nástrojov
18 – 180
Doba výmeny nástroja
2,2 – 4,4 s
Dostupné lasery
TruCoax 2000
1
Bez prechytávania.
16
TruMatic
6000
Kombinovaný viacúčelový stroj s overenou koncepciou
vysekávania a rezania laserom.
• Rýchly a flexibilný vo všetkých aplikáciách kombinovaného obrábania
až do hrúbky plechu 8 mm.
• Laser TruFlow so širokým spektrom použitia a individuálne voliteľným
výkonom lasera.
• Osvedčená a vylepšená koncepcia stroja.
• Bezpečná práca so sledovaním pomocou senzorov a hydraulickým upínaním nástrojov.
• Hospodárny vďaka modulárnej automatizácii.
Stredný formát
Veľký formát
2 535 x 1 270 mm
2 535 x 1 615 mm
Pracovná oblasť 1
Kombinovaná
prevádzka
vysekávanie / laser
Režim vysekávania
2 535 x 1 270 mm
3 060 x 1 615 mm
Režim rezania laserom
2 535 x 1 270 mm
3 060 x 1 615 mm
Max. hrúbka plechu
8 mm
8 mm
Max. početnosť zdvihov
900 1/min
900 1/min
pri vysekávaní
Max. počet nástrojov
19 – 190
18 – 180
Doba výmeny nástroja
0,7 – 6,5 s
0,7 – 6,5 s
Dostupné lasery
TruFlow 2000 / 2700 / 3200
1
Bez prechytávania.
17
TruMatic
7000
Špičkový kombinovaný stroj pre vysokú produktivitu
a najvyššiu kvalitu vyrobených dielcov.
• Produktívne a vysoko kvalitné kombinované obrábanie dielcov vyrábaných
vysekávaním a rezaním laserom.
• Prídavné laserové osi a laser TruFlow s výkonom lasera až do 4 000 W,
pre dosiahnutie najvyššej dynamiky rezania.
• Obrábanie bez poškrabania a rozšírené možnosti tvárnenia vďaka
aktívnej matrici.
• Rýchle vykladanie – trvá len 1 sekundu, cez integrovanú laserovú klapku.
• Bezpečnosť procesu a odoberanie viacerých dielcov vďaka novému zariadeniu SheetMaster.
Stredný formát
Veľký formát
Pracovná oblasť 1
Kombinovaná
prevádzka
2 536 x 1 270 mm
2 536 x 1 580 mm
vysekávanie / laser
Režim vysekávania
2 550 x 1 270 mm
3 060 x 1 580 mm
Režim rezania laserom
2 550 x 1 270 mm
3 060 x 1 580 mm
Max. hrúbka plechu
8 mm
8 mm
Max. početnosť zdvihov
1 200 1/min
1 000 1/min
Max. počet nástrojov
21 – 210
22 – 220
Doba výmeny nástroja
0,3 – 2,8 s
0,3 – 2,8 s
Dostupné
lasery
TruFlow 2700 / 4000
pri vysekávaní
1
Bez prechytávania.
18
Automatizácia
pre
vysekávacie / kombinované stroje.
Hospodárnejšia a efektívnejšia výroba.
• SheetMaster – rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie plechu, ukladanie
a triedenie.
• Systémy vozíkov – zdvojenie kapacít nakladania a vykladania pomocou
flexibilných možností skladu a triedenia surového materiálu a hotových
dielcov. Dostupné sú riešenia s podlahovými koľajami alebo s pohonom
ozubeným remeňom.
• SortMaster Pallet – triedenie a ukladanie hotových dielcov až na 6 europaliet.
• SortMaster Box – triedenie hotových dielcov do štyroch štandardizovaných,
stohovateľných nádob.
• GripMaster – rýchle, procesne bezpečné odoberanie a ukladanie zbytkových
mriežok paralelne s procesom nakladania.
• ShearMaster – rozsekávanie zbytkovej mriežky za účelom zníženia nákladov
procesu súbežne s hlavným výrobným časom.
• ToolMaster – nakladanie nástrojov v čase kratšom ako 9 sekúnd a rozšírenie
kapacít až o 70 miest s nástrojmi.
19
20
TruPunch:
Vysekávanie
s
budúcnosťou.
Vysekávacie stroje TruPunch vám ponúkajú výnimočné
spektrum dielcov. Siaha od jednoduchých až po zložité
plechové dielce s rôznorodými tvárneniami a vynikajúcou kvalitou povrchu a hrán.
21
TruPunch
1000
Malý a nekomplikovaný.
• Ovláda všetky technológie nástrojov TRUMPF.
• Vynikajúca ovládateľnosť cez dotykovú obrazovku a jednoduché programovanie.
• TruTops Punch Basic je k dispozícii priamo na stroji.
• Obrábanie plechu stredných formátov teraz aj bez prechytávania.
• Minimálna vstupná investícia.
Malý formát
Stredný formát
Pracovná
oblasť
2 070 x 1 280 mm
2 535 x 1 270 mm
Max. hrúbka plechu
6,4 mm
6,4 mm
Max. vysekávacia sila
165 kN
165 kN
Max. početnosť zdvihov
600 1/min
600 1/min
pri vysekávaní
Max. počet nástrojov
15 – 150
18 – 180
Doba výmeny nástroja
2,2 – 4,4 s
2,2 – 4,4 s
22
TruPunch
2020
Kompaktný a automatizovaný.
• Vysoká produktivita vďaka početnosti zdvihov až do 900 1/min, krátke doby
výmen nástrojov a bezpečný proces obrábania.
• Integrovaná automatizácia s minimálnym potrebným miestom na inštaláciu.
• Vykladanie tabúľ plechu vcelku, pomocou technológie Micro-Joint.
• Flexibilné osadenie lineárneho zásobníka osvedčenými nástrojmi TRUMPF.
Stredný formát
Pracovná
oblasť
2 545 x 1 270 mm
Max.
hrúbka plechu
6,4 mm
Max.
vysekávacia sila
180 kN
Max.
početnosť zdvihov
900 1/min
pri vysekávaní
Max.
počet nástrojov
19 – 190
Doba výmeny nástroja
0,9 – 3,5 s
23
TruPunch
3000
Mnohostranný a automatizovateľný.
• Produktívny vďaka vysokej početnosti zdvihov a rýchlemu polohovaniu plechu.
• Rýchla výmena nástrojov umožňuje flexibilné použitie technológie vysekávania a tvárnenia.
• Hospodárny vďaka kompletným riešeniam automatizácie pre variant stredného formátu.
Stredný formát
Veľký formát
Pracovná
oblasť
2 550 x 1 270 mm
3 060 x 1 580 mm
Max. hrúbka plechu
6,4 mm
6,4 mm
Max. vysekávacia sila
180 kN
180 kN
Max. početnosť zdvihov
900 1/min
780 1/min
pri vysekávaní
Max. počet nástrojov
19 – 190
22 – 220
Doba výmeny nástroja
0,6 – 3,1 s
0,6 – 3,1 s
24
TruPunch
5000
Produktívny pre vysoko hodnotné dielce.
• Doteraz nedosiahnutá produktivita s početnosťou až do 1 400 zdvihov 1/min
pri vysekávaní a 2 800 zdvihov 1/min pri značení.
• Silnejší vďaka najvyšším zrýchleniam a vďaka rýchlym dobám výmen nástrojov.
• Obrábanie bez poškrabania a rozšírené možnosti tvárnenia vďaka
aktívnej matrici.
• Výrazne vyššie doby denného chodu stroja a menšie náklady na personál
vďaka modulárnej automatizácii.
Stredný formát
Veľký formát
Pracovná
oblasť
2 550 x 1 270 mm
3 060 x 1 580 mm
Max. hrúbka plechu
8 mm
8 mm
Max. vysekávacia sila
220 kN
220 kN
Max. početnosť zdvihov
1 400 1/min
1 200 1/min
Max. počet nástrojov
18 – 180
21 – 210
Doba výmeny nástroja
0,3 – 2,8 s
0,3 – 2,8 s
pri vysekávaní
25
26
TruShear:
Hospodárne
rezanie.
Tabuľové nožnice TruShear strihajú váš plech presne
a sú presvedčivé svojou hospodárnosťou, kompaktnou
konštrukciou a možnosťou prispôsobiť sa vašim
požiadavkám.
27
TruShear
Séria
3000
Strihanie za výhodnú cenu.
• Spoľahlivý pre všetky materiály.
• Veľmi jednoduchá obsluha.
• Mimoriadne robustná konštrukcia stroja.
• Vysoko hodnotné nože pre dosiahnutie presných výsledkov strihania.
TruShear 3103
TruShear 3133
Strižný
výkon pri 450 N/mm²
0,7 – 10 mm
0,7 – 13 mm
Dĺžka
strihu
3 050 mm
3 050 mm
Uhol
strihu
1° – 4°
1° – 4°
Oblasť
zadného dorazu
10 – 1 000 mm
10 – 1 000 mm
Hnací
motor
15 kW
18,5 KW
Max.
počet zdvihov
24 1/min
21 1/min
Dĺžka
x šírka x výška
4 025 x 2 260 x 2 000 4 350 x 2 310 x 2 100
28
TruShear 3163
0,7 – 16 mm
3 050 mm
1° – 4°
10 – 1 000 mm
22 kW
18 1/min
4 380 x 2 305 x 2 200
29
TruShear
Séria
5000
Strihá takmer sám.
• Ergonomická manipulácia s materiálom vďaka CNC riadenému pridržiavaniu
plechu v hornej polohe.
• Viac produktivity s výrazným stupňom automatizácie.
• Pre najvyššie nároky na kvalitu stroja a strihaných dielcov.
• Vysoko hodnotné nože pre presné výsledky strihania.
TruShear 5062
TruShear 5063
Max.
hrúbka plechu
6 mm
6 mm
Max.
dĺžka strihu
2 050 mm
3 050 mm
Max.
uhol strihu
2,5°
2,5°
Max.
početnosť zdvihov
26 1/min
23 1/min
Množstvo
oleja
140 l
140 l
TruShear 5104
TruShear 5162
Max.
hrúbka plechu
10 mm
16 mm
Max.
dĺžka strihu
4 050 mm
2 050 mm
Max.
uhol strihu
2,5°
2,5°
Max.
početnosť zdvihov
18 1/min
17 1/min
Množstvo
oleja
300 l
300 l
30
TruShear 5064
TruShear 5103
6 mm
10 mm
4 050 mm
3 050 mm
2,5°
2,5°
20 1/min
19 1/min
300 l
300 l
TruShear 5163
16 mm
3 050 mm
2,5°
16 1/min
300 l
31
TruShear
Séria
8000
Strihanie na mieru.
• Individuálne riešenia podľa vašich požiadaviek.
• Robustná technológia kyvného strihu pre extrémne dlhú životnosť.
• Konštantne vysoká produktivita vďaka rovnakej početnosti zdvihov pri
všetkých hrúbkach plechu.
• Vysoko hodnotné nože pre presné výsledky strihania.
Strižný
výkon
4 – 16 mm
Dĺžka strihu
6 050 – 8 100 mm
Oblasť zadného dorazu
variabilná
Hnací motor
variabilný
Max. početnosť zdvihov
variabilný
Dĺžka x šírka x výška
variabilné
32
TruBend:
Viac
voľnosti
pri ohýbaní.
Jednoduché aj zložité dielce každého formátu ohýbate
pomocou strojov TruBend presne a hospodárne.
33
TruBend
Séria
3000
Váš vstup do technológie ohýbania.
• Vysoká presnosť dielcov pomocou technológie pohonu štvoricou valcov.
• Vysoká flexibilita polohovania pomocou až do 5 CNC riadených osí
zadných dorazov.
• Rýchlo a zároveň bezpečne pomocou bezpečnostného systému BendGuard.
• Flexibilný systém nástrojov svojej triedy.
• Samoregulujúci systém bombírovania garantuje konštantné ohýbané uhly.
TruBend 3066
TruBend
3120
TruBend
3180
Tonáž
660 kN
1 200 kN
1 800 kN
Pracovná dĺžka
2 080 mm
3 110 mm
4 140 mm
Využiteľná
montážna
347 mm
347 mm
347 mm
Vyloženie
420 mm
420 mm
420 mm
Max.
rýchlosť
200 mm/s
200 mm/s
200 mm/s
Max.
pracovná rýchlosť
20 / 10 1 mm/s
18 / 10 1 mm/s
15 / 10 1 mm/s
Riadenie
T3000, 2D grafika
výška
zrýchleného pohybu
1
V Európe.
34
TruBend
Séria
5000
Flexibilné a produktívne viacúčelové stroje.
• Všeobecne vysoká produktivita od programovania cez osadzovanie
nástrojov až po ohýbanie.
• Až do 6 CNC riadených osí zadných dorazov pre maximálnu funkčnosť.
• Vysoká flexibilita vďaka širokému spektru doplnkových výbav strojov.
• Už prvý dielec série je vďaka senzoru merania uhla ACB perfektný.
• Automatizovateľné pomocou zariadenia BendMaster.
TruBend 5050
TruBend
5085
TruBend
5130
Tonáž
500 kN
850 kN
1 300 kN
Pracovná
dĺžka
1 275 mm
2 210 / 2 720 1 mm 3 230 mm
Využiteľná
montážna
385 mm
385 / 615 1 mm
385 / 615 1 mm
Vyloženie
420 mm
420 mm
420 mm
Max.
rýchlosť
220 mm/s
220 mm/s
220 mm/s
Max.
pracovná rýchlosť
10 mm/s
10 mm/s
10 mm/s
Riadenie
TASC 6000, 3D grafika, dotyková obrazovka
výška
zrýchleného pohybu
1
Doplnková výbava.
35
TruBend
Séria
5000
TruBend 5170
TruBend
5230
TruBend
5320
Tonáž
1 700 kN
2 300 kN
3 200 kN
Pracovná
dĺžka
3 230 / 4 250 1 mm 3 230 / 4 250 1 mm 4 420 mm
Využiteľná montážna
615 mm
615 mm
615 mm
Vyloženie
420 mm
420 mm
420 mm
Max.
rýchlosť
220 mm/s
220 mm/s
220 mm/s
Max.
pracovná rýchlosť
10 mm/s
10 mm/s
10 mm/s
Riadenie
TASC 6000, 3D grafika, dotyková obrazovka
výška
zrýchleného pohybu
1
Doplnková výbava.
36
TruBend
Séria
7000
Svetový rekord v ohýbaní malých dielcov.
• Vysoká dynamika stroja vďaka špičkovým torzným pohonom tlačného
barana a stabilným elementom z uhlíkových vláken v zadnom doraze.
• Až do 40 % nižšia spotreba energie vďaka bezprevodovkovému torznému
pohonu.
• Prvý a jediný ohraňovací stroj na svete s certifikátom ergonómie.
• Extrémne priestorovo úsporný vďaka kompaktnému systému konštrukcie.
• Laser označujúci líniu ohybu na zamedzenie vzniku odpadu.
• Taký hospodárny: znižuje náklady na dielce až o 50 %.
TruBend
7018
TruBend
7036
Tonáž
180 kN
360 kN
Pracovná
dĺžka
510 mm
1 020 mm
Využiteľná
montážna
300 mm
300 mm
Vyloženie
150 mm
150 mm
Max.
rýchlosť
220 mm/s
220 mm/s
Max.
pracovná rýchlosť
25 mm/s 1
25 mm/s 1
Riadenie
TASC 6000, 3D grafika, dotyková obrazovka
výška
zrýchleného pohybu
1
V závislosti od šírky zápustky a prevádzkového cyklu.
37
TruBend
Séria
8000
Funkcia na mieru.
• Možné sú extrémne geometrie vyrábaných dielcov.
• Individuálne riešenia podľa vašich požiadaviek.
• Už prvý dielec série je vďaka senzoru merania uhla LCB perfektný.
• Obzvlášť veľké dĺžky ohybov a tlačné sily na požiadanie.
Tonáž
500 – 6 000 kN
Pracovná
dĺžka
1 550 – 8 050 mm
Montážna výška
570 – 1 020 mm
Vyloženie
405 – 605 mm
Max. rýchlosť zrýchleného pohybu 120 – 220 mm/s
Max. pracovná rýchlosť
9 – 10 mm/s
Riadenie
Cybelec ModEva 10S / 12S, 2D grafika
38
Bend
Master
Špecialista na automatizované procesy ohýbania.
• Vysoká procesná bezpečnosť a produktivita vďaka jedinečnej senzorike plechu.
• Automatizované ohýbanie každý deň, hodinu čo hodinu.
• Odbremenenie obsluhy – najmä pri ťažkých dielcoch.
• Nie je potrebné žiadne „teachen“, pretože je možné programovanie offline.
• Až o 80 % hospodárnejšie ako manuálne ohýbanie.
Nosnosť až do 60 kg
Nosnosť až do 150 kg
Max.
nosnosť
60 kg
150 kg
Max. hmotnosť platne
40 kg
100 kg
Max. veľkosť platne
2 000 x 1 000 mm
3 000 x 1 500 mm
Max. počet miest pre palety
24
26
Min. hrúbka plechu
0,7 mm
0,7 mm
39
40
TruLaser Tube:
Optimálne
rezanie
rúr a profilov.
Rezacie zariadenia TruLaser Tube vám ponúkajú
rýchle a presné obrábanie rúr a profilov v jednom
pracovnom kroku.
41
TruLaser
Tube
5000
Univerzálne zariadenie na obrábanie rúr a profilov.
• Rezanie zložitých tvarov bez námahy.
• Krátke výrobné časy na dielec vďaka riadeniu výkonu lasera a rýchlemu
NC počítaču.
• Vysoká flexibilita docielená dobrou prístupnosťou k stroju.
• Optimalizované pracovné procesy s doplnkovou automatizáciou.
• Šetrné vyhadzovanie dielcov na kefkový stôl, ktorý slúži zároveň ako sklad
vyrobených dielcov.
TruLaser Tube 5000
Údaje o výkone
Max.
priemer
150 mm
opísanej kružnice
Max.
dĺžka polotovaru
6 500 mm
Max.
hmotnosť obrobku
20 kg/m
Dostupné lasery
TruFlow 2000
TruFlow 2700
TruFlow 3200
Max.
výkon lasera
2 000 W
2 700 W
3 200 W
Max.
hrúbka
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
3 mm
4 mm
4 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
42
TruLaser
Tube
7000
Rezanie aj rúr XXL.
• Nové polia použitia vďaka zväčšenej pracovnej oblasti a výkonu rezania
pre steny profilov až do hrúbky 8 mm konštrukčnej ocele.
• Vysoká produktivita pomocou plnoautomatických nastavení stroja.
• Vynikajúcu presnosť dielcov zabezpečujú samocentrovacie upínacie čeľuste.
• Vysoký komfort pri nakladaní polotovarov a vyhadzovaní dielcov.
• Interaktívna koncepcia ovládania cez dotykovú obrazovku.
• Najlepšie využitie materiálu pomocou optimalizácie uloženia dielcov
na profile.
TruLaser Tube 7000
Údaje o výkone
Max.
priemer
200 / 250 1 mm
opísanej kružnice
Max. dĺžka polotovaru
6 500 / 9 200 1 mm
Max.
hmotnosť obrobku
25 / 37,5 2 kg/m
Dostupné lasery
TruFlow 2000
TruFlow 2700
TruFlow 3600
Max.
výkon lasera
2 000 W
2 700 W
3 600 W
Max.
hrúbka
8 mm
8 mm
8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
3 mm
4 mm
5 mm
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
1
Doplnková výbava.
2
Pri doplnkovej výbave 250 mm, hmotnosť rúry max. 225 kg.
43
44
Laserové systémy:
Zvládnu
každú
úlohu.
Pomocou laserových systémov TRUMPF máte otvorené
všetky možnosti pre flexibilné a cenovo efektívne trojrozmerné obrábanie laserom. Bez ohľadu na to, či ide
o laserové rezanie, zváranie, naváranie alebo kalenie.
45
TruLaser Cell
Séria
1000
Univerzálny lúčovod na plynulé a prerušované
obrábanie laserom.
• Perfektný pre pásy, rúry a profily.
• Možnosť jednoduchej integrácie do výrobnej linky.
• Individuálne konfigurovateľný.
• Kompaktná konštrukcia stroja s minimálnou potrebou miesta na inštaláciu.
• Jednoduché napojenie cez preddefinované prípojky riadenia.
TruLaser Cell 1004 1
TruLaser Cell 1100
Dráha
pojazdu osí X / Z
X: ± 200 mm
X: ± 100 mm (± 200 mm)
Z: 150 mm
Z: 100 mm
Presnosť
polohovania
0,1 mm
0,1 mm
Max.
výkon lasera
20 000 W
20 000 W
Dostupné
lasery
TruFlow / TruDisk
Údaje o výkone
1
Hospodárne zváranie rotačne symetrických konštrukčných dielcov.
46
TruLaser Cell
Séria
3000
Presná a univerzálna výroba.
• Vysoká presnosť a dynamika pri najmenších obrysoch.
• Zváranie a rezanie od jednotlivého dielca až po sériovú výrobu.
• Najjemnejšie kontúry od rovinných plechov až po trojrozmerný konštrukčný dielec.
• Jednoduché, konštantné vedenie lúča laserovým optickým káblom.
• Kompaktná konštrukcia stroja s minimálnou potrebou miesta na inštaláciu.
TruLaser Cell 3004
TruLaser Cell 3010
Údaje o výkone
Dráha pojazdu osí X / Z
400 x 400 mm²
1 000 x 500 mm²
Dráha pojazdu osi Z
300 mm
400 mm
Kinematika
Portál
Portál
Max.
rýchlosť
30 m/min
50 m/min
Max. výkon lasera
2 000 W
6 000 W
TruLaser Cell 3008
TruLaser Cell 3309
Údaje o výkone
Dráha pojazdu osí X / Z
1 000 x 500 mm²
1 000 x 500 mm²
Dráha pojazdu osi Z
400 mm
400 mm
Kinematika
Výložník
Výložník
Max.
rýchlosť
30 m/min
30 m/min
Max. výkon lasera
6 000 W
6 000 W
Dostupné lasery
TruDisk / TruPulse / TruFiber
47
TruLaser Cell
Séria
5000
Flexibilné trojrozmerné obrábanie laserom
v hromadnej výrobe.
• Koncipované pre vysoko produktívne sériové výroby.
• Najvyššie zrýchlenia a dynamika vďaka priamym lineárnym pohonom.
• Pre aplikácie zvárania a rezania.
• Kompaktná, modulárna konštrukcia stroja s minimálnym miestom na inštaláciu.
TruLaser Cell 5005
TruLaser Cell 5010
500 x 500 x 300 mm³
1 000 x 500 x 300 mm³
Údaje o výkone
Pracovná oblasť
Pohony X / Y
Priamy lineár
Priamy lineár
Max. rýchlosť
120 m/min
120 m/min
Max. výkon lasera
8 000 W
8 000 W
Dostupné lasery
TruFlow
48
TruLaser Cell
Séria
7000
Špičkový model trojrozmerného laserového obrábania.
• Rezanie vysokou rýchlosťou s laserovým výkonom až do 6 000 W.
• Minimálne časy potrebné na zabehnutie nových konštrukčných dielcov
vďaka programu TruTops Cell Basic.
• WeldLine – technologické údaje aj k zváraniu.
• Bezpečné procesy zabezpečené vodou chladenou senzorikou zrkadiel
a šošoviek.
• Jednoduché a komfortné začlenenie prípravkov pomocou integrovaného
riadenia a štandardných prípojok.
TruLaser Cell Serie 7000
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
4 000 (2 000) x 1 500 x 750 mm³
Max.
rýchlosť simultánne
173 m/min
Dostupné
lasery
TruFlow 2000 – TruFlow 7000
Laser
TruFlow 4000
TruFlow 5000
TruFlow 6000
Max.
výkon lasera
4 000 W
5 000 W
6 000 W
Oceľ
1 mm
26 m/min
30 m/min
35 m/min
Oceľ
1,5 mm
16 m/min
18 m/min
20 m/min
Oceľ
2 mm
7 m/min
12 m/min
14 m/min
Max. rýchlosť rezania
49
TruLaser
Robot
Výhodná alternatíva pre flexibilné trojrozmerné
obrábanie materiálu laserom.
• Riešenia podľa potrieb na najvyššej úrovni, vďaka individuálnej integrácii
štandardných modulov.
• Koncentrácia technológie TRUMPF a know-how ako aj dostupnosti všetkých
servisných štandardov TRUMPF.
• Hospodárne zváranie a rezanie aj pri menších sériách.
• Najvyššia flexibilita pomocou technologických balíkov na zváranie,
rezanie a naváranie.
• Úplné, externé programovanie v programe TruTops Cell.
TruLaser Robot 5020
Údaje o výkone
Pracovná
oblasť
2 000 x 1 000 x 1 000 mm³
(veľkosť konštrukčného dielca)
Technologické
balíky
rezanie laserom, zváranie laserom,
LMD, skenerové zváranie
Dostupné
lasery
TruDiode / TruDisk
50
TruLaser Station
Séria
3000
Laserová stanica s programovateľnou
zaostrovacou optikou (PFO).
• Možnosť flexibilného použitia pre malé až stredné série.
• Nie je potrebný žiaden pohyb obrobku alebo laserovej optiky.
• Nakladanie a vykladanie paralelne s hlavným časom pomocou
rotačného meniča.
• Samostatne stojaci stroj s kompaktnými rozmermi.
TruLaser Station 3002
Údaje o výkone
Variant
Zdvíhacie dvere
Rotačný menič
Zdvíhacie dvere
+ osi
Pracovná oblasť
Z = 300 mm
Z = 300 mm
X = 250 mm
Z = 250 mm
A = n x 360°
Uhlopriečka
poľa PFO
Max. 241 mm
Max. 241 mm
Max. 241 mm
Dostupné
lasery
TruPulse / TruDisk 1000
Inštalačná
plocha
1 m² + 1,5 m²
Laserová
bezpečnosť
Trieda laser.ochrany 1
51
TruLaser Station
Séria
5000
Presné obrábanie malých aj veľkých obrobkov laserom,
vrátane automatizácie.
• Rentabilné od výrobnej dávky 1 ks.
• Flexibilné použitie, aj bez prípravkov.
• Minimálne časy nastavovania.
• Na remeselné naváranie a poloautomatické sériové zváranie.
• Vysoká ergonómia, koncepcia pracoviska so sedením.
• Dobrá prístupnosť, nakladanie pomocou žeriava, zdvíhacím vozíkom
alebo ručne.
TruLaser Station 5004 TruLaser Station 5010
Údaje o výkone
Pracovná oblasť
450 x 300 x 300 mm³
1 000 x 1 000 x 1 000 mm³
Inštalačná plocha
2 m²
12 m²
Laserová bezpečnosť
Trieda ochrany pred
Trieda ochrany pred
laserom
1
laserom 4
Integrácia
Laser, chladenie
Laser separátne
a odsávanie je
integrované
Dostupné lasery
TruPulse (do 160 W)
52
TruMark Station:
Všetky možnosti
pri
popisovaní.
Pomocou laserových pracovísk TruMark Station popisujete trvalo a s najvyššou kvalitou. Profitujete z ľahkej
ovládateľnosti a bezhraničnej flexibility pri označovaní
a zušľachťovaní vašich produktov.
53
TruMark
Station
Bezpečné a výkonné značkovacie lasery pre popis
každého druhu.
• Neunavujúca a ergonomická práca.
• Samostatné riešenia s minimálnou potrebou miesta.
• Možnosť integrovať do procesov a na automatizáciu.
• Efektívne integrované odsávanie častíc a výparov.
• Vysoká flexibilita vďaka rôznorodému príslušenstvu.
TruMark Station 1000
TruMark
Station 5000
Údaje o výkone
Šírka
410 mm 860 mm
Výška
521 mm
2 000 mm
Hĺbka
831 mm
1 310 mm
Hmotnosť
41,5 kg
410 kg
Elektrická prípojka
–
230 / 200 / 115 V
50 / 60 Hz
10 / 13 / 15 / 16 / 20 A 1
Dostupné
osi
X, Y, Z, A
Z
Dostupné série lasera
TruMark Séria 3000
TruMark Séria
3000 / 5000 / 6000
Trieda
ochrany pred laserom Trieda ochrany pred laserom 1 podľa IEC 60825.1
1
V závislosti od typu lasera.
54
TruMark
Station 7000
1 200 mm
2 000 mm
1 200 mm
612 kg
400 / 200 V
50 / 60 Hz
12,5 / 25 A
X, Y, Z, A
TruMark Séria
3000 / 5000 / 6000
55
56
Laser:
Perfektné
vyriešenie
každej úlohy.
Zvoľte si pre vaše výrobné úlohy ideálny zdroj lúča
z našej širokej palety produktov CO2 a pevnolátkových
laserov. Pomocou laserov TRUMPF dosiahnete perfektné výsledky pri zváraní, rezaní, dierovaní, uberaní
materiálu a značení.
57
TruFlow
Univerzálne lasery CO2 na rezanie, zváranie a ešte
omnoho viac.
• Najvyššia využiteľnosť a hospodárnosť pomocou čistého vysoko frekvenčného budenia.
• Optimálna účinnosť vďaka rýchlemu obehu plynu cez bezúdržbovú turbínu.
• Najvyššia kvalita a opakovateľnosť výsledkov rezania vďaka robustnej
a tepelne stabilnej konštrukcii rezonátora.
• Ideálne zladenie výkonu lasera a vlastností lúča na hospodárne procesy
od hrubých až po tenké materiály.
TruFlow 2700
TruFlow
3200
TruFlow
4000
Max.
výkon lasera
2 700 W
3 200 W
4 000 W
Max.
hrúbka
15 mm
20 mm
20 mm
6 mm
12 mm
15 mm
Max.
hrúbka hliníka
5 mm
8 mm
10 mm
TruFlow 5000
TruFlow
6000
TruFlow
7000
Max.
výkon lasera
5 000 W
6 000 W
7 000 W
Max.
hrúbka
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Údaje o výkone
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Údaje o výkone
konštr. ocele
Max.
hrúbka
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
58
TruCoax
Kompaktné, difúzne chladené lasery CO2.
• Vynikajúca kvalita laserového lúča pre presné výsledky rezania.
• Najvhodnejšie pre tenký plech prípadne nekovy vďaka vysokým rýchlostiam
pri rezaní.
• Minimálne prevádzkové náklady vďaka nízkej spotrebe laserových plynov
a dobrej energetickej bilancii.
• Priestorovo úsporná inštalácia.
• Minimálna náročnosť pri inštalácii vďaka integrovanej fľaši s laserovými plynmi.
TruCoax 1000
TruCoax
2000
TruCoax
3200
1 000 W
2 000 W
3 200 W
12 mm
20 mm
6 mm
10 mm
5 mm
8 mm
Údaje o výkone
Max.
výkon lasera
Max.
hrúbka
na požiadanie
konštr. ocele
Max.
hrúbka
na požiadanie
nehrdz. ocele
Max.
hrúbka hliníka
na požiadanie
59
TruDisk
Najvyšší výkon z disku.
• Výkon lasera až do 16 kW pre aplikácie rezania a zvárania pri veľmi dobrej,
opakovateľnej kvalite lúča.
• Budiace diódy s vysokou životnosťou. Jednoduchá výmena a redundancia.
• Regulácia výkonu lasera v reálnom čase pre opakovateľné výsledky obrábania pri všetkých podmienkach.
• Oddelená modulárna konštrukcia zariadenia a preto nenáročná na údržbu.
• Možnosť rozšírenia výbavy priamo na mieste.
• Jednoduché zapojenie laserového optického kábla aj počas obrábania.
TruDisk 1000 –
TruDisk 6603 TruDisk 10002 –
TruDisk 16002
Výkon lasera 1
1 000 – 6 600 W
10 000 – 16 000 W
Kvalita lúča 2
2 – 8 mm · mrad
8 mm · mrad
ø laserového optického kábla 50 – 200 µm
200 µm
1
Regulovaný na obrobku počas celej životnosti diódy.
2
Možné dostať od 2 do 6 kW ako variant s 8 alebo 4 mm · mrad.
60
TruFiber
Vláknový laser na zváranie a rezanie s vysokou presnosťou.
• Najjemnejšie zvarové švy, úzke rezné škáry a zložité tvary pri najvyšších
rýchlostiach, aj pri skenerovom zváraní.
• Kvalita lúča v základnom režime umožňuje najmenší priemer ohniska aj pri
veľkej pracovnej vzdialenosti.
• Variabilný druh prevádzky, cw alebo modulovaný, pre najrôznejšie aplikácie.
• Priestorovo úsporná konštrukcia kompaktného laserového modulu.
• Pre tri laserové moduly postačuje jedno napájacie zariadenie.
• Efektívne, cenovo priaznivé využitie laserového zariadenia.
TruFiber 300
Výkon
lasera
300 W
Max.
modulačná frekvencia
5 kHz
Kvalita
lúča
0,4 mm · mrad
61
TruPulse
Impulzné bodové alebo švové zváranie a rezanie –
tak v remeselnej ako aj v automatizovanej oblasti.
• Jemne odstupňovaný výrobný program s modulárnou konštrukciou zariadenia a variabilnými parametrami lasera umožňuje presné prispôsobenie na
konkrétne úlohy.
• Dynamická regulácia výkonu v reálnom čase pre vysokú stabilitu od impulzu
po impulz a tým vysoká opakovateľnosť.
• Kompaktné laserové zariadenia s chladením vzduchom alebo kvapalinou.
• Až do šesť vývodov umožňuje napájanie maximálne šiestich pracovných
staníc jedným laserom.
• Jednoduchá integrácia do výrobných liniek.
TruPulse 21 – TruPulse 556
Stredný výkon lasera 1
20 – 530 W
Max. impulzný výkon
1,5 – 10 kW
Max. impulzná energia
15 – 120 J
Trvanie
impulzu
0,2 – 50 ms
Kvalita
lúča
4 – 25 mm · mrad
ø laserového optického kábla
100 – 600 µm
1
Regulovaný na obrobku počas celej životnosti lampy, v závislosti od nastaveného
trvania impulzu a energie impulzu.
62
TruMicro
Najvyššia produktivita v mikroobrábaní s lasermi
s krátkymi a ultrakrátkymi impulzmi.
• Úber materiálu, dierovanie, štruktúrovanie alebo rezanie s najvyššou
presnosťou.
• Pre každú aplikáciu ten správny laser: trvanie impulzov v oblastiach od
mikro- až po pikosekundy a výkony laserov až do 750 W.
• Veľkoplošný, rýchly úber vrstvy pomocou vysokých výkonov lasera.
• Vysoko presné obrábanie s pikosekundovými impulzmi bez mechanického
a tepelného ovplyvňovania materiálu.
• Jednoduchá integrácia do výrobných liniek.
TruMicro
3040
TruMicro 3140
TruMicro
5050
Vlnová
dĺžka
1 047 nm
1 064 nm
1 030 nm
Stredný
výkon
40 W
40 W
50 W
Kvalita
lúča
M² < 1,3
M² < 1,3
M² < 1,3
Trvanie
impulzu
25 – 120 ns
15 – 80 ns
< 10 ps
Frekvencia
impulzu
8 – 70 kHz
20 – 200 kHz
200 / 400 1 kHz
1
Vysoké frekvencie impulzov na požiadanie.
63
TruMicro
TruMicro
5250
TruMicro 5350
TruMicro
7050
Vlnová
dĺžka
515 nm
313 nm
1 030 nm
Stredný
výkon
25 W
> 15 W
750 W
Kvalita
lúča
M² < 1,3
M² < 1,3
M² < 1,3 (LLK 01) 2
Trvanie
impulzu
< 10 ps
< 10 ps
35 – 700 ns 3
Frekvencia impulzu
200 – 400 1 kHz
200 – 400 1 kHz
5 – 100 kHz
1
Vyššie frekvencie impulzov na požiadanie.
2
Minimálny priemer vlákna je závislý od trvania impulzu.
3
Pevné trvanie impulzu pri vyexpedovaní.
64
TruMark
Z konštantnej kvality značenia sa stal štandard.
• Vhodný označovací laser pre každé použitie.
• Flexibilný pri obrábaní materiálu so všetkými podstatnými vlnovými dĺžkami.
• Vysoká presnosť a rýchlosť značenia.
• Kompaktná a modulárna konštrukcia.
• Jednoducho integrovateľný, nenáročný na údržbu.
• Teplotne stabilný a výkonovo konštantný až do teploty okolia 40°.
TruMark
Séria 3000
TruMark
Séria 5000
Údaje o výkone
Rozmery
laserovej hlavy
380 x 138 x 138 mm³
414 x 131 x 157 mm³
Rozmery napájacieho zariadenia
420 x 445 x 465 mm³
420 x 445 x 550 mm³
Hmotnosť laserovej hlavy
10 kg
11 kg
Hmotnosť napájacieho zariadenia 34 kg
47 kg
Dostupné vlnové dĺžky
1 064 nm
1 064 nm
Laserovo aktívne médium
Nd:YAG, Nd:YVO 4
Yb:fiber
Elektrická prípojka
100 .. 230 V
100 .. 230 V
50 .. 60 Hz
50 .. 60 Hz
10 A
16 A
Trieda ochrany pred laserom
Trieda ochrany pred laserom 4 podľa
IEC 60825.1
65
TruMark
TruMark
Séria 6000
Údaje o výkone
Rozmery laserovej hlavy
670 x 200 x 301 mm³
Rozmery napájacieho zariadenia
785 x 445 x 645 mm³
Hmotnosť laserovej hlavy
34 kg
Hmotnosť napájacieho zariadenia 104 kg
Dostupné vlnové dĺžky
1 064 nm, 532 nm, 355 nm
Laserovo aktívne médium
Nd:YAG, Nd:YVO 4
Elektrická prípojka
230 / 115 V
50 / 60 Hz
10 A
Trieda ochrany pred laserom
Trieda ochrany pred laserom 4 podľa
IEC 60825.1
66
TruStore:
Sklad,
ktorý rastie
s vami.
Efektívne, cenovo výhodné a modulárne rozširovateľné
regálové a skladovacie systémy TruStore umožňujú vaše
pracovné postupy, zabezpečujú poriadok a optimálne
využitie priestoru.
67
TruStore
Séria
1000
Nekomplikovaný regál pre vaše 2D laserové stroje.
• Váš cenovo priaznivý vstup do laserovej techniky TRUMPF.
• Jednoducho konštruovaný a rýchlo nainštalovaný.
• Minimálne miesto potrebné na inštaláciu.
• S možnosťou rozšíriť na sklad TruStore 3000.
• LiftMaster Store funguje ako regálový zakladač.
TruStore 1030
TruStore 1040
Výšky nakladania
90 / 170 mm
90 / 170 mm
Max. naloženie na jednu paletu
3 000 kg
5 000 kg
Systémová výška
3 500 mm
3 500 mm
Max. rozmery formátov
3 000 x 1 500 mm
4 000 x 2 000 mm
Max. počet paliet na vežu
10
7
68
TruStore
Séria
3000
Kompaktný sklad pre dynamické plány do budúcnosti.
• Jednoducho konštruovaný a rýchlo nainštalovaný.
• Minimálne miesto potrebné na inštaláciu.
• Podľa potrieb je možné ho modulárne rozširovať a zväčšovať.
• Stavebnicový systém umožňuje variabilné prispôsobenie vášho skladu.
• Bezpečný materiálový tok pomocou integrovaného regálového zakladača.
TruStore 3030
Výšky
nakladania
90 / 170 mm
Max. naloženie na jednu paletu
3 000 kg
Max. systémová výška
8 200 mm
Max. rozmery formátov
3 000 x 1 500 mm
Max. počet paliet na vežu
30 / 35
69
Elektrické,
akumulátorové
a pneumatické
ručné náradie
Od roku 1934 vám ponúkame inovatívne a praktické elektrické a pneumatické
ručné náradie pre profesionálne obrábanie plechu. Používa sa na celom svete
v najrôznejších odvetviach, v dielňach, priemyselných podnikoch ako aj priamo
na montážach. V mnohých prípadoch dopĺňa aj stacionárne stroje na obrábanie plechu. Delenie, spájanie a zrážanie hrán plechu všetkého druhu – s našim
robustným ručným náradím s jednoduchou obsluhou pracujete stále bezpečne a presne.
Delenie
Štrbinové nožnice, nožnice, prestrihovačky (niblery),
profilové prestrihovačky
Spájanie
Uzatvárače falcov, spojovačky
Zrážanie hrán
Frézové zrážačky hrán, ukosovačky zvarových hrán
70
TruTool
TSC 2
Rýchle a hospodárne čistenie.
• Čistenie paralelne s hlavným výrobným časom, pri laserových páliacich
strojoch s plochým stolom, vybavených meničom paliet.
• Komfortná práca vďaka vlastnému posuvu.
• Automatické prispôsobenie rôznym hrúbkam nápekov.
• Stabilita pomocou pevného uloženia na susediacich lištách.
• Možnosť obsluhy aj len jednou osobou.
TruTool
TSC 2
Hrúbka
úložných líšt
2 – 3,9 mm
Max. hrúbka nápeku
15 mm
Min. vzdialenosť úložných líšt
33,5 mm
Pracovná rýchlosť
8 – 10 m/min
Menovitý príkon
1 400 W
Hmotnosť
13 kg
71
1 Lízing
2 Softvér
3 Vysekávacie nástroje a príslušenstvo
4 Ohraňovacie nástroje a príslušenstvo
5 Náhradné diely
6 Technické poradenstvo zákazníkom
7 Servisné zmluvy
8 Rozšírenia funkcií
9 Školenie
10 Poradenstvo
11 Používané stroje
72
TruServices:
Servis
ako
žiaden iný.
Nezáleží na tom, aký stroj TRUMPF používate, stále vám
budú poskytnuté najvhodnejšie služby, počas celej životnosti stroja. Naše služby optimalizujú pripravenosť vášho
stroja a umožňujú vám vyrábať ešte produktívnejšie.
1
11
2
10
3
9
4
8
5
7
6
73
TruServices:
Lízing
Ostaňte flexibilní na solídnom základe.
• Stroj a financovanie z jednej ruky – nezávisle od bánk.
• Finančné riešenia sú prispôsobené vašim požiadavkám.
• Rýchle rozhodnutie.
• Jednoduchý a nekomplikovaný priebeh.
• Osobné poradenstvo a starostlivosť počas celej doby financovania.
74
TruServices:
Softvér
Naprogramovaný na úspech.
• Softvérové riešenia prevládajúce v procese od konštrukcie až po
riadenie výroby.
• Ergonomická práca s modernými konceptmi obsluhy.
• Úspora času a plné využitie funkcií stroja.
• Softvér, ktorý rastie s vašimi požiadavkami.
• Úspora financií, napríklad optimalizovaným využitím materiálu.
Konštrukcia
SheetAdvisor
TruTops CAD
TruTops Unfold
TruTops Convert
Programovanie
TruTops Laser
TruTops Punch
TruTops Bend
TruTops Tube
TruTops Cell
Efektívne konštruovanie zložitých trojrozmerných
plechových konštrukcií.
Rýchle a jednoduché vytváranie výkresov vhodných
pre plech.
V sekunde vytvorený rozvinutý tvar trojrozmerných
dielcov s parametrami vhodnými na výrobu.
Automatické konvertovanie vašich jestvujúcich
CAD súborov.
Pre efektívne a procesne bezpečné NC – programy
vašich laserových strojov.
Perfektná podpora pri vysekávaní a v kombinovanom
obrábaní.
Rýchle programovanie vašich ohraňovacích strojov
súbežne s hlavným výrobným časom.
Váš vstup do obrábania rúr a rúrových konštrukcií
strojmi TRUMPF.
Zjednodušuje zložité trojrozmerné obrábanie.
75
TruServices:
Softvér
Riadenie výroby
TruTops Fab
Jednoduché riadenie celej výroby.
TC-Cell
Optimalizácia materiálového toku v automatických
skladoch.
TruTops FMC
Bezpečné vedenie automatizovaných zariadení.
TruTops Message
Redukovanie prestojov vďaka dobrej informovanosti.
TruTops Calculate
Spoľahlivé kalkulovanie časov a nákladov.
Individuálny vývoj
Systémová integrácia
Perfektné zapojenie softvéru TRUMPF do vášho
systémového prostredia.
Automatizmy
Prispôsobené automatizmy na vaše spektrum dielcov.
Individuálny vývoj
Vývojové služby ušité na mieru podľa vašich potrieb.
76
TruServices:
Vysekávacie
nástroje
a
príslušenstvo
Know-how pre každú aplikáciu.
• Poradenstvo, riešenia a výroba individuálne podľa zákazníka.
• Nástroje pre všetky aplikácie.
• Zladené so softvérom a strojom.
• Nekomplikovaný priebeh objednávania.
• Rýchle dodacie lehoty a spoľahlivosť dodávok.
Vysekávacie nástroje
Veľká základňa systémov vysekávacích nástrojov:
Štandard, Multitool, Multiuse a deliace nástroje.
Tvárniace nástroje
Vysekávanie v treťom rozmere pomocou rozsiahleho
programu tvárniacich nástrojov.
Odvaľovacie nástroje
Rýchle tvárnenie, delenie a odihľovanie pomocou
technológie odvaľovania na vysekávacom stroji.
Popisovacie a
značiace nástroje
Pre každé označenie plechu ten ideálny nástroj.
Príslušenstvo
vysekávania
Riešenia pre osadzovanie, brúsenie a správu nástrojov.
77
TruServices:
Ohraňovacie
nástroje
a
príslušenstvo
Individuálne na mieru.
• Poradenstvo a výroba na zákazku.
• Nástroje a stroje od jedného výrobcu.
• Veľmi presné nástroje s dlhou životnosťou.
• Rýchla dostupnosť nástrojov.
• Pohodlný priebeh objednávania.
78
TruServices:
Náhradné diely
Kvalita až do detailu.
• Rýchle a spoľahlivé dodávky do celého sveta.
• Pohodlné objednávanie faxom alebo e-mailom.
• Kompetentné poradenstvo.
• Stále napredujúci vývoj originálnych náhradných dielov TRUMPF.
• Všetky servisné a spotrebné diely z prvej ruky.
79
TruServices:
Technické
poradenstvo
zákazníkom
Môžete sa na nás spoľahnúť.
• Hustá servisná sieť po celom svete.
• Rýchla podpora v prípade chyby.
• Vysoký štandard vzdelanosti a kvality našich servisných technikov.
80
TruServices:
Servisné
zmluvy
Pre najvyššiu pohotovosť strojov.
• Najvyššia pohotovosť a produktivita vašich strojov.
• Možnosť plánovať náklady na údržbu a prevádzku.
• Lepšie udržanie hodnoty stroja.
Dobré poradenstvo je individuálne.
Od pravidelných údržieb až po ucelený balík – naše servisné zmluvy sú také
indivi­duálne, ako vy a váš strojový park. Z našich ponúk služieb spoločne
s vami ušije­me balík, ktorý bude zodpovedať presne vašim individuálnym požiadavkám. Tak si zaručíte vysokú produktivitu a udržíte vysokú hodnotu
vašich strojov za atraktívnu pevnú cenu. V rámci TruServices je istota plánovania a prehľadnosť nákladov sa­mozrejmosťou.
81
TruServices:
Rozšírenia
funkcií
Váš stroj dokáže viac.
• Flexibilné rozšírenie výrobných možností.
• Profitujte z inovácií TRUMPF.
• Zvyšovanie hodnoty stroja.
Automatizačné
komponenty
Či už ide napríklad o SheetMaster, SortMaster Box alebo
ToolMaster, všetky uľahčujú manipuláciu s materiálom,
zvyšujú výstupný výkon stroja a skracujú priebežné časy.
Rozšírené vybavenie
stroja
Viac možností pri obrábaní plechu a vyššia kvalita dielcov, napríklad vďaka technológii odihľovania a odvaľovania.
82
TruServices:
Školenie
Náskok vďaka vedomostiam.
• Široká ponuka kurzov – pre začiatočníkov až po expertov.
• Možnosti získavať online informácie aj rezervácie.
• Vedenie kurzov skúsenými referentmi.
• Najlepšie podmienky vo vlastných školiacich centrách.
• Vysoký podiel praxe vďaka početným cvičeniam.
Školenia zamerané na Naučte sa bezpečne zaobchádzať s našimi strojmi:
používanie strojov
• Kurzy obsluhy
• Technologické kurzy
Školenia
programovania
Umožňujú vám optimálne využitie programovacích
softvérov a tým aj strojov:
• Základný výcvik TruTops
• TruTops Profi
• TruTops Update
Školenia presahujúce
technológie
Doškoľovania nezávislé od strojov k oblastiam tém:
• Plánovanie a riadenie výroby
• Konštrukcia
• Náuka o materiáli
• Optimalizácia výrobných procesov
83
TruServices:
Poradenstvo
Naše know-how je vaše plus.
• Sprostredkovanie poznatkov výrobcu – prispôsobené podľa vašich potrieb.
• Vykonávanie skúsenými špecialistami TRUMPF.
• Využite plne potenciál vášho stroja.
• Získajte náskok pred konkurenciou.
Aplikačné poradenstvo Využite plný výkon vašich strojov a softvérových
produktov.
Riešenie plechu
Odhaľte rôznorodosť možností riešenia v obrábaní
plechu a rúr ako aj pri laserovom zváraní.
Výrobné procesy
Využite profesionálnu podporu pri ďalšom vývoji
vašich výrobných procesov a profitujte pritom zo
skúseností z nášho vlastného výrobného systému
SYNCHRO.
84
TruServices:
Používané
stroje
Prvá voľba z druhej ruky.
• Spätné odkúpenie a započítanie používaných strojov TRUMPF za trhové ceny.
• Ďalšie sprostredkovanie používaných strojov certifikovaným partnerom.
• Bezplatná burza používaných strojov na internete.
• Objektívne a nezávislé stanovenie hodnoty stroja.
• Vyhľadanie a predaj vhodných používaných strojov TRUMPF.
85
Miesto na poznámky:
Zapíšte
si
to.
86
Ak požadujete ďalšie informácie, jednoducho vyplňte kartičku na odpoveď
a zašlite ju poštou, faxom alebo e-mailom.
Odpoveď:
Napíšte
nám.
Fax: +421 55 728 09 22
E-mail: [email protected]
Moja adresa:
Meno
Firma/Pozícia
Ulica/Číslo
PSČ
Mesto
Telefón
E-mail
Zaujímajú ma nasledujúce témy:
TruLaser: Rezať hrubé i tenké je také jednoduché.
TruMatic: Perfektne skombinované vysekávanie a rezanie.
TruPunch: Vysekávanie s budúcnosťou.
TruShear: Hospodárne rezanie.
TruBend: Viac voľnosti pri ohýbaní.
TruLaser Tube: Optimálne rezanie rúr a profilov.
Laserové systémy: Zvládnu každú úlohu.
TruMark Station: Všetky možnosti pri popisovaní.
Laser: Perfektné vyriešenie každej úlohy.
TruStore: Sklad, ktorý rastie s vami.
TruTool: Elektrické, akumulátorové a pneumatické ručné náradie.
TruServices: Servis ako žiaden iný.
T
o
u
T
E
040 01 Košice
TRUMPF Slovakia s.r.o.
ul. Bačíkova 5
ODPOVEĎ
Prosíme
ofrankovať.
Ident. č. 0374809-5-05-09-F – Zmeny vyhradené
TRUMPF je certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001 a VDA 6.4
TRUMPF Slovakia s.r.o.
obchodné oddelenie
ul. Bačíkova 5 · 04001 Košice
Telefón +421 55 728 09 11 · Fax +421 55 728 09 22
E-mail [email protected] · www.sk.trumpf.com
Download

program - TRUMPF Slovakia, sro