1
Obsah
História a vízia
2D laserové rezacie centrá Prima Power............................................. 04
Laserové rezacie centrá pre veľkoformátové plechy Prima Power...... 06
3D laserové rezacie centrá Prima Power............................................. 07
Servoelektrické vysekávacie centrá Prima Power................................ 08
Servoelektrické kombinované centrá Prima Power............................. 09
Automatizované centrá a výrobné systémy Prima Power................... 10
Servoelektrické ohýbacie centrá Prima Power.................................... 11
Servoelektrické ohraňovacie lisy SafanDarley Ergonomic .................. 12
Servoelektrické ohraňovacie lisy SafanDarley .................................... 13
Hydraulické ohraňovacie lisy SafanDarley........................................... 14
Servohydraulické tabuľové nožnice SafanDarley................................. 15
Portálové roboty Antil......................................................................... 16
Servoelektrické ohraňovacie lisy Coast One Cone............................... 17
Vyštipovacie lisy Boschert................................................................... 18
Kompaktné vysekávacie lisy Boschert................................................. 19
Vysekávacie nástroje Wilson Tool........................................................ 20
Brúska vysekávacích nástrojov SV metal............................................. 22
Ohraňovacie nástroje Wila.................................................................. 23
Ohraňovacie nástroje Eurostamp........................................................ 24
Špeciálne ohraňovacie nástroje Placke............................................... 25
Služby a poradenstvo.......................................................................... 26
Vážený zákazník,
sme veľmi poctení, že ste prejavili záujem o produkty našej spoločnosti.
V tomto prospekte nájdete stručný prehľad spoločností, ktoré
na slovenskom trhu exkluzívne zastupujeme.
Našou filozofiou už od počiatku bola vždy orientácia na špičkové produkty,
na riešenia ktoré sú vo svete unikátne a majú svoju hodnotu. Myslíme si,
že pre našich zákazníkov je to jediná cesta, ak chcú obstáť v tvrdom konkurenčnom
boji, ktorý na našom trhu už roky panuje.
Rozhodnutie o orientácii na špičkový segment padlo už v roku 1990, preto
sme si mohli vybrať zastúpenia podľa vnútorného presvedčenia a nie len kvôli
vidine rýchleho zisku. Vždy sme preferovali dlhodobú spoluprácu s daným
výrobcom, založenú na dobrých vzťahoch, vzájomnej dôvere a vysokým nárokom
na technické riešenia.
Samozrejme, z toho profitujeme nielen my, ale predovšetkým naši zákazníci.
Sme pre Vás garanciou špičkových riešení, individuálneho prístupu, spoľahlivosti
v jednaní a samozrejme v neposlednom rade, kompetentného servisu
a poradenstva.
Ak ste už dnes jedným z našich zákazníkov, sme Vám za prejavenú dôveru veľmi
vďační. Aj vďaka Vám, naša spoločnosť zanedlho oslávi 25 rokov existencie.
Naopak, ak ním ešte nie ste, budeme veľmi radi, ak dostaneme šancu Vás
o uvedených riadkoch uzavretým obchodom presvedčiť.
Ak to s plechom myslíte naozaj vážne, sme pre Vás rozhodne správnou
a zaujímavou alternatívou!
Peter Minárik
konateľ spoločnosti
2
Robert Minárik
konateľ spoločnosti
3
4
2D laserové rezacie centrá Prima Power
2D laserové rezacie centrá Prima Power
Fiber laser, perfektný súlad inovácie a skúseností
Univerzálny CO2 laser pre každého a na všetko
Ponuka modelov Fiber 2D rezacích centier spája modernú, efektívnu a ekologickú
laserovú technológiu s preukázanou spoľahlivosťou a flexibilitou konštrukcie
laserov Prima Power. Pevnolátkové lasery je možné používať k rezaniu širokej
škály materiálov. U oceli sa ich produktivita zvyšuje najmä pri tenkých plechoch.
Pri rezaní vysoko reflexných materiálov, ako napríklad hliníkových zliatin, medi
a mosadze sú omnoho efektívnejšie ako lasery s CO2 laserovým rezonátorom.
Použité zdroje sa vyznačujú vysokou účinnosťou, extrémne nízkou spotrebou
elektrickej energie, minimálnou údržbou a absenciou laserových plynov. Zdroj
ani vedenie lúča nepotrebuje vôbec žiadne optické ani mechanické komponenty,
zrkadlá, sklenené trubice, turbínu, vákuovú pumpu, takže prevádzkové náklady
sú takmer na nulovej úrovni.
Súčasný trh a konkurencia nechávajú iba veľmi malý priestor pre výrobcov, ktorí
nedokážu vyrábať rýchlo, flexibilne a s nízkymi nákladmi. Preto sa vývoj Prima
Power zameriava hlavne na vlastnosti, ktoré to umožňujú. Vysoká dynamika
pohonov znamená viac vyrobených výrobkov, teda vyššiu produktivitu práce.
Maximálnu prístupnosť k reznému stolu z troch strán ocení každý, kto má
skúsenosti s laserovým rezaním a vie, že výrobný čas nie je ovplyvnený iba
technickými parametrami stroja, ale aj možnosťou rýchlej korekcie výrobného
procesu. Jednoduchá obsluha a programovanie skracuje prestoje pri zmene
výroby na minimum, čo je kľúčové hlavne v kusovej a malosériovej výrobe.
A to všetko v kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi a za skutočne
konkurencieschopné ceny.
Vysokodynamické centrum Prima Power Syncrono ako jediné na trhu dokáže
naplno využiť extrémne vysoké kapacitné možnosti Fiber zdroja. Je to vďaka
dynamike pohonov osí dosahujúcej zrýchlenie až 6 g.
Unikátna konštrukcia s použitím syntetického žulového rámu zabezpečuje
najlepšiu tepelnú stabilitu a tlmenie vibrácií. Vďaka širokej a modulárnej ponuke
automatizácie sú laserové rezacie centrá Prima Power najlepším riešením
pre všetky typy a veľkosti vašej výroby.
5
Laserové rezacie centrá pre veľkoformátové plechy Prima Power
3D laserové rezacie centrá Prima Power
Rezanie veľkoformátových plechov bez repozície
Excelentný laser pre 3D aplikácie
Koncepcia centra Prima Power Maximo sa zakladá na použití technológie
a skúseností z už rokmi overeného modelu Platino. Maximo spája všetky
výhody tohto stroja s veľkou pracovnou plochou. Toto je dosiahnuté pomocou
jednoduchého, ale veľmi efektívneho riešenia – kompletný stroj Platino
sa so svojou mechanickou štruktúrou, laserovým rezonátorom s optickou cestou
a reznou hlavou pohybuje po koľajniciach nad pracovným stolom. Veľkou výhodou
tejto koncepcie je fakt, že aj pri rezaní veľkoformátových plechov sa dosahujú
vynikajúce hodnoty v oblasti dynamiky, presnosti a kvality rezu. Vysoká kvalita
rezu je garantovaná aj systémom konštantnej dráhy laserového lúča. Výhodou
je aj rýchla a ľahká inštalácia bez potreby nákladných kompletných základov.
Prima Power je mnoho rokov najväčším hráčom na trhu laserových rezacích
centier pre trojrozmerné aplikácie. Tuhá konštrukcia, veľké pracovné rozsahy
v kombinácii s veľkým pracovným objemom kabíny umožňujúce spracovanie
priestorovo veľkých výrobkov, prepracované možnosti manipulácie s materiálom,
rýchlosť a kvalita rezania – to sú kľúčové vlastnosti, ktoré umožnili Prima Power
získať túto pozíciu. Výborne zostavené portfólio modelov pokrýva rôzne aplikácie
v oblasti 3D rezania a zvárania, od rezania tabúľ plechu s možnosťou úkosov
a rezania malých trojrozmerných výrobkov, až po spracovanie veľmi veľkých
výrobkov bez potreby premiestnenia, ako sú napríklad kabíny automobilov
a diely pre letecký priemysel. Stroje môžu byť podľa typu výroby vybavené
pevnolátkovým alebo CO2 laserovým zdrojom.
Modulárna stavba stola umožňuje konfiguráciu pre plechy až do maximálnej
36 m dĺžky bez repozície stola. Ako jedno z mála laserových centier na trhu
je tiež možné rezanie plechu o šírke 3 m alebo ukladanie tabúľ z rôznych
materiálov veľkého formátu vedľa seba.
6
Zoznam zákazníkov je prehliadkou najzvučnejších mien v automobilovom,
leteckom a energetickom priemysle, vo výrobe medicínskych zariadení, bielej
techniky a podobne.
7
Servoelektrické vysekávacie centrá Prima Power
Servoelektrické kombinované centrá Prima Power
Vysoký výrobný výkon, ekológia a úspora energie
Maximálne výhody integrovaných technológií
Začiatkom 80. rokov to bola spoločnosť Finn-Power, kto zmenil vývoj vysekávacích
lisov z mechanického pohonu na hydraulický. O pätnásť rokov neskôr
to bol rovnako Finn-Power, kto ako prvý začal s výrobou vysekávacích lisov
so servoelektrickým pohonom. Dnes už nikto nepochybuje, že práve týmto
strojom patrí budúcnosť. Nízka spotreba energie, minimálne náklady
na údržbu, vysoká presnosť, univerzálnosť a výrobný výkon, jednoduché ovládanie
a sofistikovaný software – to sú vlastnosti, ktoré presvedčia technika aj ekonóma.
Flexibilné a zákaznícky optimalizované rozloženie revolveru s rekordným počtom
nástrojov, maximálnym počtom rýchlych indexových nástrojov, šírkou ponuky
nástrojov typu MultiTool uľahčuje nastavenie a programovanie, skracuje doby
výmeny nástrojov a zvyšuje rýchlosť výroby.
Jedinečnosť a inovatívnosť demonštruje Prima Power svojou ponukou
kombinovaných centier. Ich základom je servoelektrický vysekávací lis doplnený
o pravouhlé nožnice (rada Shear Genius), alebo laserovú rezaciu jednotku
(rada LaserPunch). Shear Genius ponúka výrobnú kapacitu, ktorá podstatne
prevyšuje konvenčné vysekávacie lisy tým, že umožňuje strihanie obvodových
kontúr výrobkov, namiesto postupného obsekávania. Naviac sa tu dosahuje
úspora materiálu až do výšky 15% podľa typu výrobkov, čo v mnohých prípadoch
predstavuje desiatky tísíc eur ročne. Zákazníkov, ktorí požadujú maximálnu
flexibilitu vysekávacieho lisu určite osloví LaserPunch. Vysekávací lis, rozšírený
o možnosti CO2 alebo fiber laseru, spodného tvárnenia, ohýbania, závitovania
a popisovania výrobkov, tlačenia čiarových kódov, určite uspokojí aj tie
najneobvyklejšie výrobné požiadavky.
Získané skúsenosti so servoelektrickým pohonom, v spojení s najnovšími
technológiami, riadeniami a software, drží súčasné vysekávacie centrá Prima
Power neustále o krok pred konkurenciou.
8
Výhodou kombinovaných centier je väčšia kapacita, úspora materiálu, kvalita,
hospodárnosť a univerzálnosť. V závislosti na výrobnej požiadavke si môžete vždy
zvoliť tú najvhodnejšiu technológiu výroby.
9
Automatizované centrá a výrobné systémy Prima Power
Servoelektrické ohýbacie centrá Prima Power
Bezobslužná prevádzka a zvýšená kapacita
Flexibilita, produktivita, presnosť a úspornosť pri ohýbaní
Prima Power má zo všetkých výrobcov na trhu najväčšie skúsenosti
s automatizáciou výroby. Či sa jedná o samostatné alebo kombinované vysekávacie
centrum, prípadne laserové rezacie centrum, v každom prípade dokáže ponúknuť
rôzne riešenia automatizácie. Unikátne koncepcie Prima Power vytvárajú
priestor pre použitie obrovskej škály zariadení pre automatizáciu výroby. Plechy
je možné zakladať z plne automatického skladu podľa momentálnych výrobných
požiadaviek. Hotové výrobky sa môžu následne triediť alebo stohovať na palety.
Takisto je možné prepojiť vysekávacie centrum s automatickým ohýbacím
centrom Express Bender a vytvoriť tak plne automatizovanú kompaktnú linku
Prima Power PSBB® na výrobu kompletných výrobkov panelového typu.
Pre potreby zákazníkov, ktorí ohýbajú dielce panelového typu, ako napríklad
výrobcovia kovového nábytku, elektrorozvádzačov, vzduchotechnických
komponentov, svietidiel a pod., ponúka Prima Power ohýbacie centrá. Ohýbacia
technológia umožňuje viac ohybov na každej strane v automatickom poradí
vrátane pozitívneho/negatívneho ohybu, falcovania a rádiusového ohybu.
Od mimoriadne flexibilného modelu FastBend, ktorý kombinuje manuálne
zakladanie rozvinov s automatickým ohýbaním, až po modely Bending Center
a Express Bender s plnoautomatickým procesom nakladania a vykladania
výrobkov. Najsofistikovanejší model Express Bender FM umožňuje pripojenie
do pružného skladového systému Prima Power Night Train FMS®, čím sa vytvorí
plne automatizovaný systém pre vysekávanie, delenie a ohýbanie výrobkov.
Vrcholom je pružný skladový systém Prima Power Night Train FMS®, ktorý
môže adekvátne rásť s vašimi potrebami. S centrálnym skladom prepája jedno
alebo viacero laserových rezacích centier, ohýbacích centier, vysekávacích resp.
kombinovaných centier alebo robotizovaných ohraňovacích lisov.
10
Aj pri ohýbacích centrách nahradil Prima Power konvenčný hydraulický pohon
moderným servoelektrickým. Získate tak nielen stroj s precízne riadenými
pohonmi, ale i so zníženou spotrebou elektrickej energie.
11
Servoelektrické ohraňovacie lisy SafanDarley Ergonomic
Servoelektrické ohraňovacie lisy SafanDarley
Maximálna produktivita a optimálny komfort obsluhy
E ako ekonomika, efektivita, ekológia a ergonómia
Najmä pri ohýbaní väčšieho množstva výrobkov je výhodné aby operátor mohol
na ohraňovacom lise pracovať v sede. Nielen, že to je pre operátora pohodlnejšie,
ale ani sa tak rýchlo neunaví. Sofistikovaný ergonomický paket zahŕňajúci vybratie
pre nohy v spodnom barane, stôl na podopretie rúk, odkladacie plochy na výrobky
na ľavej a pravej strane, osvetlenie ohýbacieho priestoru, nastaviteľný nožný pedál
pre režim státia a sedenia a ergonomickú stoličku, umožňuje operátorovi dlhý čas
udržať vysoký pracovný výkon. Vďaka flexibilnej koncepcii ergonomického paketu
je možné ľahké prispôsobenie lisu meniacim sa pracovným situáciám k akým
dochádza pri prechode na iný výrobok alebo výmene operátora. Výsledkom
je pohodlná práca operátora a zvýšená produktivita.
V roku 1995 sa Safan zapísal do histórie výroby ohraňovacích lisov predstavením
servoelektrického modelu E-Brake. Tento lis ideálnym spôsobom spája zdanlivo
odporujúce si vlastnosti – vysokú výrobnú kapacitu a nízku spotrebu energie,
komplexnosť funkcií a jednoduchosť ovládania, rýchlosť pohybu nástroja
a jeho presnosť. Zrýchlenie a spomalenie barana je neporovnateľne vyššie ako
u hydraulického lisu, pretože servomotory sa aktivujú rýchlejšie ako hydraulické
ventily. Doby trvania cyklov sú skrátené až o 30% v porovnaní s konvenčnými
hydraulickými ohraňovacími lismi. Absenciou hydrauliky je Safan Darley E-Brake
maximálne šetrný k životnému prostrediu. Neexistuje žiadne nebezpečenstvo
znečistenia olejom a navyše každý E-Brake je až o 50% energeticky účinnejší ako
porovnateľné hydraulické lisy.
Po jednoduchom a rýchlom sklopení stola na podopretie rúk a odkladacích plôch
na výrobky je možné na lise plnohodnotne pracovať v štandardnom režime státia.
Navyše verzia Ergonomic ponúka všetky výhody servoelektrického ohraňovacieho
lisu SafanDarley E-Brake.
12
V súčasnosti SafanDarley ponúka najširšiu a najucelenejšiu ponuku elektronických
ohraňovacích lisov na svete. Koncepcia lisu je navyše mimoriadne vhodná
pre robotizované ohraňovacie bunky.
13
Hydraulické ohraňovacie lisy SafanDarley
Servohydraulické tabuľové nožnice SafanDarley
Najmodernejší hydraulický ohraňovací lis
Maximálna účinnosť strihania s hybridným pohonom
Hydraulické lisy SafanDarley H-Brake v tejto modelovej rade nadväzujú
na dlhoročnú tradíciu výroby ohraňovacích lisov v spoločnosti SafanDarley. Nová
generácia H-Brake zaisťuje extrémne rýchlu a spoľahlivú produkciu v najvyššej
kvalite a v širokom spektre lisovacej sily a dĺžky. Medzi množstvo inovácií patrí nový
modulárny dorazový systém, funkcia Štart-Stop pre úsporu energie, viac možností
pre CNC riadené podpery ohybu, zväčšenie zdvihu a otvorenia pre nástroje.
Okrem výberu z ponuky štandardných lisov SafanDarley ponúka individuálne
riešenia presne podľa požiadaviek zákazníka, ako napr. tandemové usporiadanie
lisov, ľubovoľné otvorenie medzi upínaniami pre extra vysoké krabice, zväčšené
vyloženie C-rámu, ľubovoľné upínanie nástrojov pre dosiahnutie nástrojovej
kompatibility so súčasným ohraňovacím lisom.
Nástup laserových rezacích strojov a vysekávacích lisov vytvoril v minulosti tlak
na výrobcov tabuľových nožníc. Začali sa orientovať na zjednodušovanie strojov,
aby mohli nastupujúcim technológiám konkurovať hlavne nízkymi investičnými
nákladmi. Tým sa vytvoril priestor v hornej časti spektra, ktorý využila firma
Safan a uviedla na trh tabuľové nožnice kategórie high-end. Moderné riadenie
Touch Screen na platforme Windows, jedinečný pohon hydraulického čerpadla
servomotorom využívajúci len zlomok obvyklého množstva oleja a spotreby
energie, inovatívna koncepcia umiestnenia hydraulických valcov, bohatá ponuka
výbavy a prídavných zariadení – to je stručný výpočet vlastností, ktorými sa tieto
nožnice odlišujú od konkurencie.
S vysokou variabilitou dostupnej výbavy a so špeciálnymi zákazníckymi
riešeniami sa lisy SafanDarley plne prispôsobia individuálnym a náročným
potrebám vašej výroby.
14
Pre zákazníka tieto vlastnosti prinášajú presnú univerzálnu výrobu, jednoduché
ovládanie, nízku hlučnosť a zásadnú úsporu elektrickej energie a oleja. Presnosť
a nízke prevádzkové náklady sú zárukou úspechu koncepcie tabuľových nožníc
SafanDarley.
15
Portálové roboty Antil
Servoelektrické ohraňovacie lisy Coast One Cone
Jednoduchá obsluha a integrácia s ohraňovacím lisom
Ergonómia a minimalizácia prevádzkových nákladov
Veľkými nevýhodami univerzálnych robotov použitých pre ohraňovanie je ich
vysoká kvalifikačná náročnosť na programátorov a veľký zastavaný priestor pred
ohraňovacím lisom. Naopak portálové roboty Antil sú určené výhradne pre
prácu na ohraňovacích lisoch. Špecifiká technológie ohraňovania viedli k návrhu
jednoduchej kinematiky pohybov robota, ktorá sa skladá z piatich osí. Tri lineárne
osi sledujú prirodzené osi lisu, čo zaisťuje maximálnu efektivitu pri polohovaní
výrobku, veľkú manipulačnú oblasť pre nakladanie a vykladanie výrobkov
a možnosť presunutia robota mimo pracovnú oblasť pri práci na lise v manuálnom
režime. Dve polárne osi hlavy s upínačom manipulujú veľmi jednoduchým
spôsobom s výrobkom v ľubovoľnej polohe, pretože sú orientované v smere
pohybov, ktoré bežne operátor vykonáva pri práci v manuálnom režime.
Na vývoji ohraňovacích lisov Cone sa podieľali pracovníci s dlhoročnými
skúsenosťami vo vývoji CNC ohraňovacích a vysekávacích lisov. Servoelektrický
prenos lisovacej sily ponúka množstvo výhod oproti konvenčnému hydraulickému.
Princíp pohonu spočíva v prenose krútiaceho momentu pomocou ozubeného
remeňa na ozubené koleso guličkovej skrutky. Rotačný pohyb skrutky
sa prenáša na lineárny pohyb matice pevne spojenej s horným baranom. Vďaka
sprevodovaniu je možné dosahovať veľké lisovacie sily pri nízkom elektrickom
príkone. Vynikajúca ergonómia lisu sa veľmi priaznivo prejavuje na celkovej
produktivite lisu. Prehľadný riadiaci systém s dotykovou obrazovkou a jednoduché
programovanie je užívateľsky nenáročné aj pre neskúsených operátorov.
Vďaka možnosti dovybavenia takmer akéhokoľvek ohraňovacieho lisu
portálovým robotom Antil ušetríte značné finančné prostriedky na nákup nového
robotizovaného lisu.
16
Pri výrobe malých výrobkov tento malý a presný lis svojimi technologickými
možnosťami plnohodnotne nahradí veľké a investične náročné ohraňovacie lisy.
Ergonomický paket už v základnej výbave zaručuje pohodlnú prácu operátora
a zvýšenú produktivitu.
17
18
Vyštipovacie lisy Boschert
Kompaktné vysekávacie lisy Boschert
Robustnosť, vysoká presnosť a variabilita
Jednoducho a kvalitne
Všetky stroje firmy Boschert vynikajú svojou vysokou robustnosťou s masívnym
rámom a vysokou spoľahlivosťou. Napríklad základný rám vyštipovacích lisov
je vyrobený zo zváraného hrubého oceľového plechu. Na rozdiel od konkurencie
sa na trojbodovom vedení barana nepoužívajú žiadne plastové alebo
uretanové vedenia, vedenie je ukotvené v troch klzných oceľových puzdrách.
Najjednoduchším štandardom je základný model vyštipovacieho lisu, ktorý
umožňuje vystrihnutie rohov do plechu s nastaviteľnou veľkosťou rohu, ale
s pevným pravouhlým uhlom. Stroj zaručuje čisté rezy v širokom spektre hrúbok
plechu a vysokú opakovateľnú presnosť. Trojbodové vedenie vďaka svojej tuhosti
ponúka možnosť strihania len s jedným nožom mimo stred oproti zadnému dorazu.
Nie všetky prevádzky vyžadujú plne automatizované výrobné linky s dlhým
zoznamom vlastností. Zákazníkom, ktorí hľadajú vysekávací lis pre výrobu
jednoduchých výrobkov, bez vysokých nárokov na výrobnú kapacitu alebo
obsluhu, ponúka firma Boschert niekoľko modelových rád kompaktných
hydraulických vysekávacích lisov. Pretože sú určené hlavne do malých prevádzok
bez predchádzajúcich skúseností s vysekávaním, bol hlavný dôraz pri konštrukcii
kladený na jednoduchosť ovládania. Rovnako je dôležitá robustnosť stroja,
pretože práve v malých prevádzkach je častokrát potrebné vysekávať najrôznejšie
druhy plechov, od najtenších po najhrubšie, od plastu po nerez. Práve robustnosť
a tuhosť celej koncepcie je zárukou dlhodobej spokojnosti.
Pre zložitejšie výrobky sú v ponuke modely s nastaviteľným rozsahom uhla,
ktorý je plynule prestaviteľný. Kombinované centrá dávajú možnosť na druhom
pracovisku vysekávať otvory.
Pre zákazníkov so špeciálnymi požiadavkami ponúka Boschert unikátnu
kombináciu vysekávacieho lisu s plazmovým rezaním. Toto predstavuje cenovo
prístupnejšiu alternatívu k veľkým systémom s automatickou výmenou nástrojov
a laserom.
19
Vysekávacie nástroje Wilson Tool
Vysekávacie nástroje Wilson Tool
Najkomplexnejšia ponuka nástrojov, systém revolver
Presné nástroje s vysokým výkonom, systém Trumpf
Rodinná firma Wilson Tool sa špecializuje na vývoj a výrobu vysekávacích
a ohraňovacích nástrojov. Prístup ku konštrukcii nástrojov, starostlivý výber
materiálov, precízna výroba, hlboké skúsenosti s aplikáciami a dôraz na kvalitné
a rýchle služby zákazníkom boli hlavným kľúčom k získaniu dnešnej pozície
svetovej jedničky na celosvetovom trhu. Wilson Tool si dal za cieľ nesledovať
iba masovú výrobu, ale zlepšovať súčasné nástrojové systémy a prinášať nové
systémy a technológie. Skupina odvaľovacích nástrojov Wilson Wheel® je toho
príkladom. S použitím odvaľovacích nástrojov sú výrobné časy silne redukované,
zlepšuje sa kvalita výrobkov a eliminujú sa dokončovacie operácie. U niektorých
aplikácií umožňujú nástroje Wilson Wheel® na prelis alebo odsadenie použiť
tenší plech, pretože ten je prelisom alebo odsadením vystužený.
Štandardné aj špeciálne nástroje Wilson Tool sú svojim inovatívnym a flexibilným
prístupom zárukou, že jeho zákazníci patria vo svojej oblasti k najúspešnejším
firmám. Kompletná ponuka štandardných nástrojov v 63 základných tvaroch
je pripravená k rýchlemu dodaniu. Ponuka Wilson Tool rozšírená o nástrojový
systém 241 zásadným spôsobom vylepšuje tradičný nástrojový systém Trumpf
a súčasne výrazne predlžuje životnosť nástrojov, čím sa znížia vaše náklady
a ušetrí drahocenný čas. Súčasťou ponuky sú všetky typy a veľkosti držiakov
aj jednotlivých nástrojov Multi Tool. Razníky a matrice Multi Tool sú z unikátneho
materiálu Ultima a kruhové razníky sú už v základe povlakované. Na základe vášho
zadania a výkresov pre vás pripravíme nástrojové riešenia so špeciálnymi nástrojmi.
V ponuke sú nástroje pre vysekávacie lisy značiek Prima Power, Finn-Power,
Amada, LVD atď. Kompletná ponuka štandardných nástrojov k rýchlemu dodaniu
zahŕňa 63 základných tvarov.
20
Wilson Tool ako svetovo najväčší nezávislý výrobca vysekávacích nástrojov napomáha
zákazníkom s vysekávacími lismi Trumpf k optimálnemu využitiu ich strojov.
21
22
Brúska vysekávacích nástrojov SV metal
Ohraňovacie nástroje Wila
Brúsenie nástrojov pri vysekávacom lise
High-tech dokonalosť na najvyššej úrovni
Brúska PNB-5E bola vyvinutá ako kompaktná poloautomatická brúska a spája
výhody automatických a manuálnych brúsok. Operátor zodpovedá iba za správne
vloženie - upnutie nástroja, dotyku prebrusovaného nástroja s brúsnym kotúčom
a nastaveniu veľkosti úberu. Samotný proces brúsenia je už plne zaistený
brúskou, pričom rýchlosť brúsenia je automaticky riadená podľa veľkosti nástroja.
Po ukončení brúsenia dôjde k dvihnutiu nástroja od brúsneho kotúča a brúska
je znova pripravená k novému brúseniu. Brúsenie v plne automatickom režime
vylučuje vplyv ľudského faktoru a zaručuje vysokú kvalitu brúseného povrchu
nástrojov. Počas brúsenia sa operátor môže venovať práci na vysekávacom lise.
Bez ohľadu na to, ako náročné sú vaše požiadavky a ako sú prísne vaše tolerancie,
budete mať pri nástrojoch Wila vždy k dispozícii výnimočne presné, bezpečné
a flexibilné ohraňovacie nástroje. Počínajúc s konštrukciou nástrojov, použitím
špeciálnej CrMo zliatiny a špeciálnym CNC indukčným kalením pracovných
plôch s veľkou hĺbkou prekalenia získate nástroje s extrémne dlhou životnosťou
v spojení s najvyššími toleranciami presnosti. Štandardom špičkových nástrojov
je patentovaný bezpečnostný mechanizmus Safety-Click®, ktorý je súčasťou
horného nástroja. To umožňuje neprekonateľnú rýchlosť vertikálnej výmeny
nástrojov jednoduchým spôsobom z upínania.
Brúska je vhodná pre všetky firmy, ktoré využívajú vysekávacie lisy značiek Prima
Power, Finn-Power, Amada, Trumpf, LVD, Boschert, Euromac, ... a nedisponujú
vlastnou nástrojárňou. S vysokou presnosťou a kvalitou brúsenia je možné
dosiahnuť až dvojnásobné predĺženie životnosti nástrojov.
Okrem výroby nástrojov je Wila celosvetovo uznávaným nezávislým špecialistom,
udávajúcim trend vo výrobe kompletných upínacích systémov a antideformačných
bombírovacích stolov. Ich dodatočnou inštaláciou zmodernizujete vaše staršie
ohraňovacie lisy respektíve zabezpečíte nástrojovú kompatibilitu s novými lismi.
23
Ohraňovacie nástroje Eurostamp
Špeciálne ohraňovacie nástroje Placke
Štandardné nástroje za prijateľnú cenu
Naša sila je v špeciálnych riešeniach
Pre ohraňovacie lisy všetkých značiek využívajúce upínacie systémy Amada/
Promecam, Bystronic/Beyeler a Wila máme v ponuke nástroje od dynamickej
spoločnosti Eurostamp s dlhoročnou tradíciou vo výrobe ohraňovacích nástrojov
a ďalšieho príslušenstva. Silnou stránkou je šírka sortimentu štandardných
razníkov a matríc, s pestrou ponukou tvarov, pracovných rozmerov a pracovných
uhlov. Nástroje sú k dispozícii buď v celku so štandardnými dĺžkami, alebo
ako segmentované časti. Pre špeciálne aplikácie sú v ponuke aj nástroje
s výmennými vložkami pre ohyby tvaru Z, falcovacie nástroje, nástroje
pre výrobu veľkých rádiusov, predlžovacie adaptéry a ohýbacie fólie pre
elimináciu odtlačkov pri ohraňovaní. Taktiež vás osloví aj rýchla dostupnosť
nástrojov priamo zo skladu výrobcu.
Špeciálne aplikácie si vyžadujú špeciálne nástroje. Žiadna výzva nie je príliš ťažká,
žiaden výrobok príliš komplikovaný. Každá požiadavka je výzvou pre hľadanie
optimálneho riešenia. Vďaka dlhodobej spolupráci s nemeckým výrobcom
Placke sme sa už o špeciálnych aplikáciách niečo naučili. Zákazníci oceňujú naše
odborné vedomosti a skúsenosti v poradenstve, konštrukcii a výrobe nástrojov
pre ohraňovacie lisy všetkých výrobcov. Na základe výkresov výrobkov a údajov
o vašom ohraňovacom lise vám ponúkneme najvhodnejšie riešenie konštrukcie
nástrojov aj technológie ohraňovania. V ponuke sú aj ohýbacie nástroje pre
ohýbacie stroje, nože pre všetky typy tabuľových nožníc a adaptéry pre upínanie
nástrojov na staršie lisy.
Sortiment je doplnený o adaptéry s upínaním aj pre iné, resp. staršie ohraňovacie
lisy a príslušenstvo, ktoré pomáhajú riešiť každodenné starosti vo vašej výrobe.
24
Na želanie je možné riešiť konkrétne technologické problémy priamo
vo Vašej spoločnosti. Je nám potešením konzultovať s vami výrobu nerezového
gastronábytku z fóliovaného nerezového plechu, alebo pokojne aj bagrové lyžice
z 30 mm hrubého Hardoxu.
25
Služby a poradenstvo
I ten najlepší stroj je možné plne využiť iba v prípade, že máte za sebou partnera
poskytujúceho spoľahlivú pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Našim
zákazníkom preto ponúkame široké spektrum služieb od inštalácií, cez školenia
obsluhy, údržby a programovania, pomoc pri rozbehu výroby, riešenia u zložitých
aplikácií, pomoc pri riešení aplikačných problémov a servisné služby. Pre tieto
činnosti máme pripravený tým kvalitne vyškolených pracovníkov s dlhoročnými
skúsenosťami, ktorí sa nezľaknú žiadnej výzvy. Sme na trhu vyše 20 rokov
a nebojíme sa postaviť žiadnej výzve. Snažíme sa o čo najväčšiu profesionalitu
v odbore, ktorému rozumieme.
Budeme veľmi radi keď sa stanete jedným z našich zákazníkov a urobíme
maximum pre to, aby sme vás o správnosti Vašej voľby presvedčili. Pokiaľ Vás
nami ponúkané technológie zaujali, využite prosím možnosť konzultácie s našimi
pracovníkmi, prípadne navštívte naše webové stránky na internete.
26
27
Tlač 09/2014
Canmet s.r.o.
Bôrik 5
811 02 Bratislava
T: 02 / 6720 0030
E: [email protected]
Canmet s.r.o.
Vídeňská 296/112a
619 00 Brno
T: 545 424 542
E: [email protected]
www.canmet.eu
www.canmet.eu
Download

2D laserové rezacie centrá Prima Power