V centru pozornosti
Robotické systémy
www.arburg.com
Flexibilní manipulace s díly
= komplexní robotizace
Přehled řešení
1
Made by ARBURG - Made in Germany: Známka
2
Plug and Work: Komplexní řešení zajišťující rychlou provozuschopnost.
jakosti a výkonnosti.
Největší výhodou komplexního využití
našich strojů ALLROUNDER a robotického systému je perfektní vzájemně
sladěná a plně integrovaná technika.
Zvolíte-li takovou výrobní jednotku,
můžete již od prvního dne nejen snadno vyrábět výlisky, ale také zakládat
zálisky, odebírat hotové výrobky,
separovat vtoky, šetrně manipulovat
s výrobky a odkládat je tak, jak to vyžadují následné procesy zpracování nebo
balení. ARBURG jako jeden z největších
světových výrobců vstřikovacích strojů
tyto výrobní jednotky nejen konstruuje,
ale také zprovozňuje a zajišťuje jejich
komplexní péči. Přesně v okamžiku,
kdy tyto služby potřebujete.
2
1
Made by ARBURG –
Made in Germany
Také v případě robotické techniky platí to,
na co jsou naši klienti zvyklí již z řady
ALLROUNDER : „Made by ARBURG – Made
in Germany“ je synonymem moderních robotických systémů s vysokou kvalitou i výkonem. Robustní konstrukce a bezúdržbové
provedení strojů zaručuje jejich dlouhou životnost a disponibilitu. Všechny robotické
systémy ARBURG jsou hospodárné díky minimální náročnosti na vybavení a krátkým
operačním dobám. Navíc jsou operativně
k dispozici celosvětové servisní služby prováděné operativně vyškoleným personálem.
2
Plug and Work:
Vstřikovací stroje a robotické systémy
ARBURG tvoří kompletní výrobní jednotku,
které byla i s bezpečnostním oplocením
udělena certifikace CE. Výsledek schváleného postupu: Systém s ergonomicky optimalizovaným designem, například bez krytování zadní strany stroje. Od počátku bezproblémový chod. To má nepopiratelné výhody: Jedna osoba zodpovědná za vše od
plánování až po dodávku. Společnost
ARBURG jako generální dodavatel zaručuje
vzájemně perfektně sladěné mechanické
a elektrické rozhraní a zajišťuje optimální
zabezpečení.
www.arburg.com · 02/2015
3
4
5
Schopnost integrace: Společné řízení stroje
Flexibilita: Individuální přizpůsobení procesu
Efektivní využití energie: Rekuperace energie
ALLROUNDER i manipulátoru.
manipulace.
servomotorů při brzdění.
3
4
5
Schopnost integrace
Stroje ALLROUNDER a robotické systémy využívají společný centrální řídicí systém
SELOGICA. To má následující výhody:
• jednotný komunikační systém ovládání
s grafickým programováním průběhu
cyklu a nízké náklady na školení,
• řízení, regulace a datové soubory bez
nutnosti adaptace,
• rychlé seřizování díky intuitivní
funkci Teach-in,
• výrazně vyšší funkčnost ve srovnání s připojením přes rozhraní EUROMAP,
• neomezená synchronizace pohybů
robota a stroje.
Pouze tak lze zajistit kompletní integraci
a současně pohodlnou obsluhu.
02/2015 · www.arburg.com
Flexibilita
Pro požadované procesy lze vybrat a nastavit nejvhodnější manipulační techniku
ARBURG přímo na míru. K tomuto je určena
široká paleta produktů a kombinací os,
jejich délek a pohonů. Pro procesy vkládání
a odebírání nabízíme rovněž různé varianty
připojení úchopu. Jedině tak je možné
zaručit spolehlivou, rychlou a šetrnou
manipulaci s díly.
Efektivní využití energie
Vysoká účinnost servoelektrických pohonů
pojezdových os a rekuperace energie servomotorů při brzdění zajišťují u robotických
systémů energeticky efektivní procesy.
K dalším výhodám, které pomáhají snižovat
spotřebu energie, patří:
• odlehčená konstrukce ramene
manipulátoru,
• individuální konfigurace os a
• libovolně programovatelné souběžné
pojezdy.
3
A
INTEGRALPICKER V
1
270-570
370-570
270-570
170-570
270-570
MULTILIFT H
5
270-920
370-570
270-920
270-920
270-570
MULTILIFT SELECT
6-25
270-920
370-570
270-920
270-920
270-570
MULTILIFT V
6-25
270-920
370-570
270-920
270-920
270-570
Šestiosý robot
6-60
270-920
370-570
270-920
270-920
Robotický systém
přístup z...
Manipulační
hmotnost [kg]
Modulární koncepce výroby
Modularita je známým znakem naší
technologie vstřikování. A to platí rovněž pro robotické systémy ARBURG.
Pro požadované procesy nabízíme optimální technicky náročné avšak ekonomicky příznivé řešení. To je modularita v
té nejlepší formě.
Konstrukční rozměry stroje ALLROUNDER
elektrický
hybridní
hydraulický
E
H
S
GOLDEN
EDITION
vertikální
V
T
175-375
1200-1800
175-375
1200-1800
Flexibilní manipulační technika
1
4
1
Flexibilní manipulační technika
Široká paleta produktů s horizontální i
vertikální dráhou pohybů nabízí pro každou
aplikaci vlastní řešení. Četné kombinace os,
jejich délek a pohonů os zajišťují vysokou
flexibilitu. Pojezdové (hlavní) osy robotického systému jsou poháněny servoelektricky.
Pohyby jsou díky tomu dynamické, souběžné a vykazují vysokou reprodukovatelnost.
Díky tomu lze výlisky odebírat i ukládat
rychle a spolehlivě. Zálisky lze přesně a
pohodlně uchopit a vkládat do formy.
Vnitřní měření absolutních hodnot zajišťuje
spolehlivé určování pozice. Díky tomu již
není nutné najíždění do referenční polohy.
Vzhledem k tomu, že při změně procesu není
nutné opětovné nastavení servoelektrických
os, vzniká méně poruch a kratší prostoje.
2
Řídicí systém SELOGICA
Intuitivní grafická obrazovka Řízení stroje
SELOGICA je již osvědčené: Společné řízení
vstřikovacího stroje a robota. Rychlá aplikovatelnost. Seznamování se novým řízením
není nutné, adaptace vstřikovacího stroje
s robotickým systémem kompletně odpadá.
Díky centrálnímu řízení nových procesů je
skutečně velmi jednoduché.
Řídicí systém SELOGICA
2
5
Efektivita: INTEGRALPICKER V
1
Spolehlivý proces odebírání
výlisků
INTEGRALPICKER V je cenově dostupné
zařízení, které provádí automatizovaný proces snímání. Zasahuje do formy vertikálně
a vyniká výkonnou technologií pohonů se
třemi servoelektrickými pohyblivými osami.
U jednotlivých zakázek tedy vznikají pouze
nízké náklady na vybavení. Práce je uživatelsky příjemná a téměř bezporuchová.
2
Krátké operační časy
Manipulátor INTEGRALPICKER V nabízí libovolně programovatelné pojezdy, vysokou
dynamiku, přesnost opakování a rovněž efektivní využití energie. Je možné specifikovat
libovolné množství různých pozic osy, jako
například mezipolohu. Současné pohyby
nezávislé na dráze lze snadno provádět
u sekvencí robota i mezi sekvencemi robota
a stroje. Tak je například možné spustit
Dynamika: zrychlení pohybu ponorné osy až
do 20 m/s².
Snadné, rychlé, spolehlivé: To jsou
charakteristiky našich efektivních
manipulátorů. Díky tomu jsou ideální
například k odebírání výlisků. Vertikální
manipulátory INTEGRALPICKER V lze
díky široké škále možností optimálně
přizpůsobit konkrétním požadavkům
na snímání v konkrétním provozu.
Manipulátory jsou kompaktní a skladné
a umožňují snadnou instalaci forem
shora. Doba manipulace je minimální.
Spolehlivý proces odběru výlisků
Krátké operační časy
6
svislou osu již při otevírání formy nebo
naprogramovat snímání dílů synchronně
s vyhazovačem. Tím se výrazně zkrátí
doby cyklů.
3
3
Komplexní promyšlená koncepce
Kombinace vstřikovacího stroje a robotického systému tvoří kompaktní výrobní jednotku s certifikací CE. Výpadová šachta na
díly je tak integrována přímo v ochranném
krytu. Řídicí jednotka SELOGICA je centrální
řídicí systém pro vše. Doby seřizování zůstávají díky snadnému programování pohybů
os krátké. Využít lze množství opcí, například různé typy čelistí chapadla.
Komplexní promyšlená koncepce
1
2
7
Výkonnost: Horizontální zařízení MULTILIFT H
1
Nízká konstrukční výška
Optimální do nízkých hal: Díky horizontálnímu vstupu do formy ze zadní strany stroje
zůstává nad uzavírací jednotkou volný prostor pro instalaci formy. MULTILIFT H je ideální pro aplikace v čistých a bezprašných
prostorech, k vertikálnímu vstřikování do
dělicí roviny, jako například vícekomponentní vstřikování, a pro instalaci vertikálních periferií uzavírací jednotky.
Flexibilní použití: Ideální pro vícekomponentní aplikace.
Určen ke snadnému a šetrnému odebírání a odkládání výlisků: systém
MULTILIFT H se vyznačuje minimálním
časem manipulace a ve srovnání se
samovolným vyformováním také
vysokou spolehlivostí. Celkový výrobní
proces je bezporuchový a variabilní.
Rychlé pojezdy manipulátoru MULTILIFT H
se dále doplňují integrací moderní řídicí
techniky. Různá provedení a vybavení
navíc umožňují bezproblémové a
přesné dimenzování i pro individuální
manipulační úkony.
Nízká konstrukční výška
Rozmanité
možnosti výběru
1
3
8
www.arburg.com · 02/2015
2
Rychlý a spolehlivý odběr výlisků
Nízká hmotnost pohyblivých součástí zajišťuje rychlé pojezdové pohyby. Základní vybavení s jedinou servoelektrickou pohybovou osou a pneumatickou osou podávacího
ramena pak maximálně zkracuje dobu akce
a snižuje spotřebu energie. Pozice převzetí a
odložení výlisku lze přitom libovolně programovat. Výsledek: šetrné odebírání výlisků a
bezporuchový výrobní postup
3
Rozmanité možnosti výběru
Přídavná pneumatická osa k otáčení chapadla o 90° mimo stroj redukuje instalační
šířku. Pro zajištění obzvláště šetrného odebírání výlisků synchronně s činností vyhazovače lze MULTILIFT H navíc vybavit další
servoelektrickou osou pojezdu. Přídavná
pneumatická osa chapadla zvyšuje flexibilitu
manipulace s výlisky, zejména při vyjímání z
formy a odkládání.
Možnost modulárního rozšíření: Pneumatická osa
úchopu pro vyformování a odklad
Rychlý a spolehlivý odběr výlisků
2
9
Kompaktnost: Vertikální MULTILIFT SELECT
1
Nakonfigurovaná robotická
technika
MULTILIFT SELECT je u ARBURGu klasický
robotický systém s vertikálním vstupem do
formy. Robot lze snadno doplnit o další vybavení. Délky os manipulátoru jsou kompaktní a adaptované s jednotlivými velikostmi strojů stejně jako kompletní technika. Standardizací toho vznikl právě u tohoto robotického systému velmi atraktivní
poměr ceny a výkonu.
2
Flexibilní odkládání dílů
Systém MULTILIFT SELECT je vybaven
kvalitním základním vybavením pro
přesnou manipulaci s dílci. Tři servoelektrické pojezdové osy a jedna pneumatická
osa chapadla umožňují volně programovatelný vzorec odběru a odkládání. Výměna
úchopu je rychlá a snadná použitím standardizovaných připojení rychlospojkami a
kompaktních konektorů.
Úspora místa: kompletní výrobní jednotka
s certifikací CE.
Vhodný pro mnohovrstvé manipulační
procesy s algoritmy odběru a odkládání: Naše zařízení MULTILIFT SELECT
představuje mimořádně hospodárnou
kombinaci sofistikované technologie a
nízké pořizovací ceny. Optimální, trvale
standardizovaná robotická technika:
Upraveno v souladu s požadavky jakékoliv velikosti stroje s pevně stanovenou konfigurací, mimořádně atraktivní
poměr ceny a výkonu. Kompaktní délky
os snižují potřebný prostor na minimum.
Z řady ALLROUNDER a robotického
systému se stává použitím pásového dopravníku a ochranného plotu kompletní
výrobní jednotka s certifikací CE.
Nakonfigurovaná
robotická technika
Flexibilní odkládání dílů
10
3
Praktické příslušenství
Přídavné osy podávacího ramena k samostatnému vyjímání vtoku či odkládání hotových výrobků zlepšují flexibilitu manipulace
s výlisky díky možnosti pootočení do různých poloh. Systém MULTILIFT SELECT
lze doplnit dopravním pásem a ochranným krytem a vytvořit tak společně se
strojem kompletní výrobní jednotku s
osvědčením CE.
Vše v jednom: odběr vstřikovaného výlisku
i vtoku.
Praktické příslušenství
3
1
2
11
Mnohostranné: Vertikální systém MULTILIFT V
1
Větší pracovní prostor
Z technického hlediska představuje systém
MULTILIFT SELECT základ systému
MULTILIFT V. Vertikální vstup do formy zde
lze individuálně přizpůsobit prostřednictvím
velkorysých a variabilních délek os. Výsledek: velký čtvercový pracovní prostor umožňuje bezproblémové umístění a připojení
periferních zařízení. Díky tomu je systém
MULTILIFT V ideální pro komplexní aplikace.
2
Flexibilní odkládání dílů
Kvalitní základní vybavení pro přesnou manipulaci s výlisky: Je vybaveno třemi servoelektrickými pojezdovými osami a jednou
pneumatickou osou chapadla. Algoritmy
odběru a odkládání lze libovolně programovat. Nabídku dále rozšiřují široké možnosti
připojení mechanismů chapadel a četná řešení použitých forem.
Široké spektrum použití: Konstrukční provedení je
uzpůsobeno pro vertikální vstřikovací jednotku.
Zařízení s velkým pracovním prostorem
je předurčené především k integraci do
automatizovaných výrobních pracovišť:
Systém MULTILIFT V je univerzálním
robotickým systémem. Systém vychází
z manipulátoru MULTILIFT SELECT a je
zajímavý variabilitou konstrukce pro
různé manipulační hmotnosti. Můžete
tak s maximální přesností snadno manipulovat se zálisky i výlisky. Příslušenství
na míru umožňuje úpravy v souladu
s danými požadavky vašich manipulačních procesů.
Větší pracovní prostor
Příslušenství na míru
4
1
12
www.arburg.com · 02/2015
3
Různá konstrukční provedení
Standardní příčná konstrukce na pevné
desce k upínání formy nabízí výhody v podobě krátkých drah
pojezdu, krátkých cyklů a mimořádně velkého pracovního prostoru.
Naproti tomu
příčná kon-
strukce na pohyblivé desce k upínání formy
je, stejně jako podélná konstrukce, vhodná
pro vertikální vstřikování do dělicí roviny –
například při vícekomponentovém vstřikování. Tyto alternativy navíc poskytují optimální přístup k formě ze všech stran. U podélné konstrukce lze pak využít i prostor
nad zavírací jednotkou, takže montážní plocha zůstává malá.
Flexibilní
odkládání dílů
4
Příslušenství na míru
Vybavení můžete modulárně rozšířit. Dynamická svislá osa ještě více zkracuje dobu
akce. Svislá osa v teleskopickém provedení
zajišťuje nízkou konstrukční výšku. Přídavná
osa podávacího ramena dokáže odkládat
hotové výlisky s pootočením do různých poloh. To vše jsou skvělé předpoklady pro výkonnou a praktickou výrobu.
Různá konstrukční provedení
3
2
13
Flexibilita: Šestiosý robot s ovládaním panelem SE
1
Fotografie: KUKA Roboter GmbH
Jednotný systém programování
Programování systému SELOGICA pro šestiosé roboty nabízí ARBURG formou sady
Plug and Work. Roboty tak mají rovněž výhody typického programování sekvencí
ARBURG v podobě grafických symbolů s
uloženými stránkami parametrů. Obsluha
strojů tak může nastavit ukládání dobrých a
špatných výlisků, vytvořit vzorové programy
nebo nastavit vstupy a výstupy úchopu ve
známém ovládacím prostředí SELOGICA.
Pomocí rozšířeného propojení systému
SELOGICA a robota v reálném čase lze
synchronizovat pohyby robota a stroje.
Tím je možné efektivně zkrátit doby
cyklů, například při pohybu do formy
z nastavené pozice.
Efektivní: Ovládací panel SELOGICA pro řídicí
jednotky robotů Kuka.
Ideální k realizaci složitějších manipulací: Šestiosé roboty se vyznačují vysokou
flexibilitou, kompaktní konstrukcí a minimálními prostorovými nároky. Doposud bylo programování velmi náročné
a předpokládal se u něj zvláštní know-how. Implementací ovládacího panelu
SELOGICA do řídicí jednotky robotů
Kuka jsme nastoupili zcela novou cestu.
Intuitivní systém programování vám
nyní umožňuje samostatně nastavit i
komplikované pohyby. Získáte novou
nezávislost a vaše náklady na školení
a vybavení se sníží na minimum. Zdokonalená komunikace mezi systémem
ovládání SELOGICA a robotem zkracuje
doby cyklů a zvyšuje možnost využití
zařízení. Stručně řečeno, využití šestiosých robotů je efektivnější a zajímavé
i pro váš podnik.
14
Jednotný systém
programování
1
LOGICA
Výrazně vyšší funkčnost se projevuje například v následujících bodech:
• Při posunu do základní polohy
• při separování namátkových, dobrých
kusů a zmetků,
• při sestavování některých sekvencí
prvního nebo posledního cyklu.
Kompletní výrobní jednotka vyžaduje pouze
jediný datový soubor.
2
Centrální obsluha
Sekvence robota jsou programovány pomocí samostatného manuálního ovládání.
Všechny další akce, jako je například změna
provozních režimů, spuštění a zastavení výroby nebo potvrzení alarmů můžete pohodlně řídit z ovládacího panelu SELOGICA.
Díky tomu je opětovné spuštění po přerušení provozu snadné.
3
Náročná manipulace s díly
Šestiosý robot je mistrem flexibility, který
umožňuje například snadné dokončovací
obrábění kontur výlisků. Jeho přestavba je
možná formou řešení v rámci balíčku Plug
and Work. Kompaktní konstrukce je vhodná
do nízkých hal, čistých provozů nebo k vytváření propojených výrobních celků.
3
Náročná manipulace
s díly
Centrální obsluha
2
15
Libovolně programovatelný: Řídicí systém SELOGI
1
Interaktivní funkce Teach-in
Všechny potřebné pohyby robotického systému je třeba provádět a potvrzovat postupně. Zadávání parametrů, sestavení sekvence robota a integraci do cyklů stroje přebírá systém SELOGICA. Dialog mezi člověkem a strojem funguje právě tak pohodlně
díky možnosti konfigurace základních poloh
a pracoviště.
2
Flexibilní ovládací panel AMS
Mobilní ovládací panel ARBURG Mobile
SELOGICA (AMS) byl vytvořen speciálně pro
stroje ALLROUNDER s robotickým systémem. Panel a funkce jsou stejné jako u řídicího systému SELOGICA. Prostřednictvím
panelu AMS lze ovládat celou výrobní jednotku. Spolehlivost obsluhy zůstává díky aktivaci pojezdů hardwarovými tlačítky na vysoké úrovni. Panel AMS lze použít u různých
robotických systémů.
Uživatelský komfort: společný přehled pracovních
procesů manipulátoru a stroje.
Doménou systému SELOGICA je současné ovládání technicky náročného strojního a robotického řešení a technického
řešení forem. Pomocí tohoto univerzálního systému pro nastavování a kontrolu stroje můžete rychle přestavovat,
intuitivně ovládat a bezpečně optimalizovat složité vstřikovací procesy. Stručně řečeno: můžete vše centrálně řídit.
Funkce systému SELOGICA jsou uzpůsobeny tak, aby bylo celý vstřikovací proces možné realizovat rychle, bezpečně
a pohodlně. Proto jsou plně integrovány také robotické systémy. Což znamená: jedno řízení, jedna filozofie obsluhy, jeden datový soubor. Tím získáte
rozhodující výhody: nízké náklady na
školení, krátké doby seřizování stroje,
maximální flexibilitu použití a vysokou
produktivitu.
ARBURG Mobile SELOGICA (AMS)
3
2
Další informace:
Prospekt k řízení SELOGICA
16
www.arburg.com · 02/2015
Highlights
CA
3
Individuální řízení procesu
Pohyby robota a stroje lze dokonale synchronizovat, protože robotický systém se
chová jako další osa stroje. Všechny sekvence robota je možné běžným způsobem
snadno, rychle a pohodlně seřizovat. Programování jednotlivých procesů probíhá v závislosti na pohybech stroje
nebo formy. Optimální snímání lze
konfigurovat libovolně podle konkrétní aplikace a souběžné pohyby
závislé na dráze umožňují zkrácení doby
cyklů. Osa X se tak může pohybovat souběžně s vyhazovačem a osa Y se může
spustit již při otevírání formy.
• Centrální řízení komplexní techniky
vstřikování
• Přehledné programování procesů
pomocí grafických symbolů
• Přímá kontrola správnosti
• Společný soubor dat pro kompletní
výrobní celek
• Interaktivní funkce Teach-in
• Synchronizace pohybů robota a stroje
• Ovládací panel ARBURG Mobile
SELOGICA (AMS)
Řídicí systém SELOGICA
1
Interaktivní funkce
Teach-in
3
Individuální řízení
procesu
Flexibilní ovládací
panel AMS
02/2015 · www.arburg.com
17
Příklady využití
1
2
Individualita: automatizovaná přizpůsobená výrobní řešení od jediného dodavatele.
Synchronizace: Pohyby formy a manipulátoru
při snímání dílů.
Vysoká flexibilita kombinací modelů
ALLROUNDER a robotických systémů
umožňuje perfektní pokrytí všech
vašich potřeb. Naše univerzální manipulační technika zkracuje návratnost a
dosahuje hospodárného a výkonného
řešení vašich pracovních úkonů. Jako
generální dodavatel provádíme kompletní projekty na klíč (Turn-Key) od
plánování přes realizaci až po uvedení
do provozu a servis. Jinými slovy:
Specialisté společnosti ARBURG se starají o veškerý engineering a zajišťují
kompletní řízení projektu a plnou
integraci systému.
18
1
Projekty na klíč (Turn-Key)
Stroje ALLROUNDER a robotické systémy
představují základ kompletních automatizovaných výrobních jednotek, které vytváří
projektové oddělení společnosti ARBURG ve
spolupráci se zákazníky. Při použití vhodných periferních zařízení tak lze automatizovat veškeré přípravné a dokončovací operace související se vstřikovacím procesem.
Díky modulárnímu charakteru výrobního
programu jsou vždy k dispozici alternativní
možnosti. Při hledání konkrétních řešení lze
využít také komplexní odborné poradenství
společnosti ARBURG včetně aplikační technologie a strojní techniky. Generální dodavatel společnosti ARBURG nabízí ucelené
služby od poradenství v oblasti konstrukce
výlisků a forem přes optimalizaci dílů a poradenství ohledně uspořádání, sestavení
a uvedení jednotlivých zařízení do provozu
a instalaci na místě až po kompletní pozáruční servis.
2
Šetrný odběr výlisků
V porovnání s vyformováním dílů samovolným vypadnutím zaručuje využití robotických systémů ARBURG spolehlivý, šetrný a
rychlý odběr různých dílců. Pohyby manipulátoru a stroje přitom mohou probíhat synchronně. Systém MULTILIFT může například
vstupovat do otevírající se formy. Tím dochází k efektivnímu zkrácení cyklu. Pro šetrný odběr výlisků nebo u komplexních procesů vyjímání z formy se mohou robot i vyhazovač pohybovat souběžně.
www.arburg.com · 02/2015
3
4
5
Vysoký stupeň uživatelského komfortu: Různé
Flexibilita: Libovolné programování různých algo-
V souladu s praxí: Vzájemné sladěná manipulace
funkce namátkových kontrol.
ritmů odběru a odkládání.
se zakládáním.
3
4
5
Spolehlivý proces separace
Separace vtoků, vzorků nebo třídění vadných kusů pomocí robotických systémů
značky ARBURG zaručuje vysokou spolehlivost procesu. Tyto procesy jsou realizovatelné bez přerušení výroby. Speciální funkce
namátkové kontroly v řízení SELOGICA dovoluje odložení vzorku po uplynutí určité
doby, určitého počtu kusů nebo aktivací tlačítka. Všechny tyto funkce lze synchronizovat s počitadlem dobrých kusů.
Úloha
Flexibilní paletizace
Rovněž jenoduché je programování libovolných akcí odběru a odkládání, které umožňují například vertikální robotické systémy
MULTILIFT. Volitelně lze odkládat výlisky s
mezivrstvou. Programování je pomocí řízení
SELOGICA snadné a spolehlivé. Díky tomu
se efektivně zkracuje čas přestavby.
INTEGRALPICKER
V
H
Přesné vkládání
Díky široké paletě produktů, kterou ARBURG
nabízí zákazníkům v oblasti robotických systémů, lze spolu se strojem ALLROUNDER realizovat individuální řešení manipulace. Výhoda: Zákazníci získají vždy přesně takovou
robotickou techniku, jakou pro své manipulační procesy potřebují.
MULTILIFT
SELECT
Šestiosý robot
V
Odběr hotových součástí/výlisků
Odběr hotových součástí pomocí funkce/síly
Separace hotových dílů
Stohování/ukládání dílů podle vzoru
Otočení hotových dílů / manipulace vzhůru nohama
Přebírání zálisků
Přebírání dílů podle vzoru
Individuální nastavení dílů
Integrace dalších pracovních kroků
Propojení strojů
02/2015 · www.arburg.com
19
Film
ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg · Tel.: +49(0)7446 33-0 · Fax: +49(0)7446 33-3365 · www.arburg.com · e-mail: [email protected]
S pobočkami v Evropě: Německo, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Slovenská republika, Španělsko, Česká republika,
Více informací najdete na internetové adrese www.arburg.com
© 2015 ARBURG GmbH + Co KG
Tato brožura je chráněna autorským právem. Jakékoli další využití, které není výslovně dovoleno zákonem o autorských právech, je bez předchozího souhlasu firmy ARBURG zakázáno.
Sestavování všech údajů a technických informací bylo provedeno s největší pečlivostí, za správnost údajů však neposkytujeme žádnou záruku. Jednotlivé obrázky a informace se mohou od aktuálního provedení stroje při dodání poněkud lišit. Směrodatným dokumentem pro instalaci a provoz stroje je vždy platný návod na obsluhu dodaného stroje.
ARBURG GmbH + Co KG
certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001 + 50001
525443_CZ_022015 · Zmíny vyhrazeny
vytištíno v Nímecku
Turecko, Mad‘arsko | v Asii: Čínská lidová republika, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Spojené arabské emiráty | v Americe: Brazílie, Mexiko, USA
Download

2 - Arburg