V centru pozornosti
Hydraulické stroje řady
ALLROUNDER
www.arburg.com
Vstřikovací stroje pro různé aplikace
Přehled řešení
1
2,0
80
1,5
60
1,0
0,5
40
20
0,0
270 S
370 S
470 S
Cenová úroveň
Variabilní způsoby použití: technologie hydrauliky
Efektivní využití nákladů: nepřekonatelný poměr
zkracuje doby chodu naprázdno.
ceny a výkonu.
Široké možnosti kombinací: Modulární vybavení pro nejlepší řešení konkrétních
požadavků zákazníka
Vzdálenosti mezi vodicími sloupy [mm]
4600
3200
2100
800
1300
400
290
70
170
1653 - 2583
723 - 1286
1125 - 1860
510 - 826
291 - 434
141 - 232
97 - 172
54 - 105
29 - 65
Hmotnost vstřikovací dávky v [g PS]
21 - 40
Uzavírací
síly [kN]
100
30
Vstřikovací jednotky dle EUROMAP
9,5 - 14
170 x 170
270 x 270
320 x 320
370 x 370
420 x 420
470 x 470
520 x 520
570 x 570
630 x 630
720 x 720
820 x 820
920 x 920
Výkonné a spolehlivé vstřikovací stroje
„Made by ARBURG – Made in Germany“: takové jsou naše hydraulické stroje
řady ALLROUNDER. Nabídka zahrnuje
jak cenově výhodné základní modely
řady GOLDEN EDITION, tak i stroje řady
ALLROUNDER S s možností individuálních úprav. Naše modulární konstrukce
přitom vždy umožňuje sestavit hospodárné konfigurace strojů s různým hydraulickým a elektrickým příslušenstvím
a několika variantami výbavy.
Díky možnostem úprav nabízejí hydraulické stroje řady ALLROUNDER nejen
široké možnosti použití, ale je také možné je vybavit energeticky úsporným příslušenstvím. Sdělte nám své požadavky
a my vám nabídneme vhodnou sestavu
hydraulického stroje řady ALLROUNDER.
Přesně pro vás.
Technologie jednookruhového čerpadla
Technologie dvouokruhového čerpadla
GOLDEN EDITION
100
[%]
[s]
2,5
2
Technologie jednookruhového čerpadla
Technologie dvouokruhového čerpadla
Technologie hydraulického akumulátoru
125 - 180
250 - 400
500
500 - 700
1.000
800 - 1.500
1.300 - 1.600
1.600 - 2.200
2.500
3.200
4.000
5.000
ALLROUNDER S
GOLDEN EDITION
ALLROUNDER S a GOLDEN EDITION
2
www.arburg.com · 01/2015
3
Systém úspory energie ARBURG
Servohydraulika
4
5
43,65
100
43,60
80
43,55
60
[g]
Podíly energie [%]
Regulace vstřikování
Polohově regulovatelný šnek (LGS)
43,50
43,45
40
43,40
20
43,35
Dvě čerpadla
15
Jedno čerpadlo
30
45
60
75
90
[počet cyklů]
Individualita: energetická efektivita díky různým
Vysoká reprodukovatelnost: LGS přesně určuje
Spolehlivost: výkonný systém diferenciálních pístů
provedením hydrauliky.
hmotnost vstřikované dávky.
v uzavírací jednotce.
1
2
4
Variabilní způsoby použití
Hydraulické stroje ALLROUNDER lze optimálně dimenzovat pro aplikace všech známých technologií vstřikování. Tato řada
strojů je zajímavá nejen značnou rozmanitostí konstrukčních velikostí stroje, ale nabízí
také pomocí volně programovatelného řízení SELOGICA možnost integrace nejrůznějšího periferního vybavení. Sady příslušenství pro jednotlivé specifické aplikace činí
koncepci využití hydraulických strojů mimořádně flexibilní a univerzální. Stroje řady
ALLROUNDER S mají následující vlastnosti:
• individuální úpravu výkonu technologie
pohonu,
• zastřikování dílů nebo práce v dělicí rovině
formy využitím principu ALLROUNDER
s otočnou uzavírací jednotkou a výměnnou vstřikovací jednotkou,
• realizaci lineárního plnění forem prostřednictvím principu VARIO se vstřikovací jednotkou s volným horizontálním posuvem.
01/2015 · www.arburg.com
Efektivní využití nákladů
Stroje řady ALLROUNDER GOLDEN EDITION
jsou základním modelem nabídky hydraulických zařízení. Jejich nepřekonatelný poměr
ceny a výkonu je výsledkem důsledné standardizace rozsáhlého kvalitního základního
technického vybavení při inovaci strojů. Do
sériového vybavení tak patří například dvě
regulační čerpadla a soustava servoventilů.
Vysoká reprodukovatelnost
Regulované vstřikování zajišťuje u všech
hydraulických strojů řady ALLROUNDER
reprodukovatelné výsledky plnění formy a
obvyklou vysokou kvalitu vstřikování.
Příslušenství „polohově regulovatelný šnek“
strojů řady ALLROUNDER S zajišťuje reprodukovatelnost vstřikování srovnatelnou
s elektrickými stroji.
3
5
Individualita
Hydraulické stroje ALLROUNDER lze upravovat s vysokou přesností, v závislosti na způsobu použití a s ohledem na spotřebu energie. Variabilitu úprav zajišťuje několik modelů provedení hydrauliky a elektrického příslušenství, perfektní odstupňování uzavíracích sil a vstřikovacích jednotek a celá řada
voleb vybavení a možných kombinací. Symbolem optimalizace spotřeby energie technologických procesů je u hydraulických
strojů značka efektivního využití energie
ARBURG „e²“.
Spolehlivost
Všechny hydraulické vstřikovací stroje řady
ALLROUNDER se vyznačují vysokou kvalitou
zpracování a výkonností. Vynikající dostupnost a dlouhá životnost – to je charakteristika značky ARBURG. Příklad osvědčených
systémů:
• energeticky úsporné přečerpávání oleje
pomocí systému diferenciálních pístů uzavírací jednotky,
• čtyřsloupové vedení zajišťující vysokou
stabilitu uzavírací jednotky.
• práškové nátěry částí strojů odolné proti
poškrábání.
3
Modulární koncepce stroje
1
Ověřeno praxí: Moduly válců lze používat nad
rámec konstrukčních řad.
Univerzální technika pohonu
Nezáleží na tom, zda se jedná o technologii
s jednookruhovým čerpadlem pro energeticky úspornou výrobu nebo o technologii
dvouokruhového čerpadla a technologií
hydraulického akumulátoru k dosažení krátkých cyklů a vyššího výkonu: technologii pohonu hydraulické řady ALLROUNDER můžete vždy perfektně přizpůsobit. Pro energeticky úsporný provoz je navíc k dispozici
také pohon čerpadla s regulací otáček
(servohydraulika nebo systém úspory energie) a elektromechanické dávkování.
2
Spolehlivé uzavírací jednotky
Široká škála konstrukčních velikostí se odráží
ve spektru aplikací a ve spolehlivé funkci
strojů. Lze tak dosáhnout jak vysoké rychlosti pojezdů, tak i pomalého pohybu s velkou silou. Díky přesnému vedení pohyblivých
upínacích desek je opotřebení forem minimální. Uzavírací jednotka je velmi dobře přístupná a umožňuje rychlou výměnu forem.
Spolehlivé uzavírací
jednotky
Pomocí našich hydraulických strojů řady
ALLROUNDER můžete pracovat se vstřikovacími stroji, které se důsledně orientují podle vašich každodenních výrobních požadavků. To umožňuje realizovat
průběžně vlastní hospodárná technická
řešení a výrobu za konkurenceschopné
jednicové náklady. Nezáleží na tom,
zda se jedná o základní model GOLDEN
EDITION s přesně definovaným vybavením nebo o modulární ALLROUNDER S
s možnostmi úpravy: hydraulické stroje
značky ARBURG tak v mnoha provozech
po celém světě zajišťují vysokou kvalitu
a současně efektivitu. A to všechno již
několik generací.
2
1
Univerzální technika
pohonu
4
www.arburg.com · 01/2015
3
Flexibilní vstřikovací jednotky
Velký výběr dodávaných vstřikovacích jednotek rozšiřuje individuální možnosti adaptace.
Jedná se o nejrůznější průměry šneků, třídy
odolnosti proti opotřebení modulů válců, alternativní geometrie šneků až po vysoce výkonné a směšovací varianty. Díky tomu lze
realizovat rozsáhlé energetické úspory i při
procesu vstřikování. Další potenciál úspory
energie je v použití elektromechanického
dávkovače (AED). Standardní regulace vstřikování zvyšuje dynamiku polohově regulovaného šneku a přesnost pohybu při vstřiko-
vání. Vstřikovací výkon lze podle potřeby
dále navýšit použitím hydraulického akumulátoru. Tyto varianty vybavení zajišťují vysoce
kvalitní výrobu vstřikovaných dílců.
Řídicí systém SELOGICA
4
01/2015 · www.arburg.com
4
Řídicí systém SELOGICA
Ovládání SELOGICA umožňuje použití stejného obslužného rozhraní pro různé konstrukční řady. Intuitivní programování procesů pracovního cyklu stroje prostřednictvím
grafických symbolů umožňuje dosažení
krátkých časů při seřizování. Přímá kontrola
správnosti všech zadávaných dat současně
zajišťuje vysoký komfort a bezpečnost obsluhy. V dialogu člověka a stroje lze tak
snadno sledovat i komplexní procesy.
Flexibilní vstřikovací
jednotky
3
5
Univerzální technika pohonu
1
2
Modularita: mnoho variant hydraulických pohonů.
Úspora energie: elektromechanické dávkování
(AED).
Vyřešená technologie hydraulických
pohonů je základem vysoké spolehlivosti a výkonnosti našich strojů
ALLROUNDER ve vašem provozu. Ať už
se jedná o standardní aplikace, komplexní formy se souběžnými cykly nebo
výrobky s krátkým cyklem a vysokou
dynamikou, pro všechny vaše požadavky máme vhodné hydraulické řešení.
Naše neustálé úsilí zaměřené na vylepšování modelů zaručuje mimořádně
vysokou disponibilitu. Pokud se tedy
rozhodnete pro naše hydraulické stroje
ALLROUNDER, máte jistotu, že vždy
získáte ideální spojení osvědčených
strojních komponent a nejmodernější
technologie vstřikování.
1
Modulární hydraulický systém
Podle účelu použití máte na výběr z následujících variant hydrauliky:
• technologie jednookruhového čerpadla
pro sériové sekvence,
• technologie dvouokruhového čerpadla
pro souběžné pojezdové pohyby,
• servohydraulika a systém úspory energie
(AES) pro energeticky úsporný provoz
s nízkou hladinou emisí,
• technologie hydraulického akumulátoru
pro dosažení vyšší dynamiky a rychlosti
vstřikování.
Příslušenství
2
Elektrické příslušenství
V oblasti pohonů je u strojů ALLROUNDER S
k dispozici elektromechanické dávkování
(AED) a elektromechanický vyhazovač. Obě
příslušenství jsou na hydraulickém pohonu
zcela nezávislá, a tak mohou být využívána
souběžně s ostatními pohyby. Jejich použitím dochází nejen k úsporám času, ale také
k vyšší přesnosti.
Zkrácení cyklu
+
++
Technologie jednookruhového čerpadla
Servohydraulika
Technologie dvouokruhového čerpadla
Systém úspory energie (AES)
Technologie hydraulického akumulátoru
Elektromechanické dávkování (AED)
Elektromechanický vyhazovač
6
Efektivní využití
energie
+
+
++
+
+
+
+
+
www.arburg.com · 01/2015
Přehled
3
4
Efektivita: různé stupně výbavy pro vyšší hospo-
Přesnost: reprodukovatelné výsledky vstřikování
dárnost výroby
ergonomickým uspořádáním ventilů
3
Verze pro vyšší efektivitu
U všech hydraulických strojů ALLROUNDER
tvoří systém úspory energie ARBURG (AES)
a vodou chlazený motor tzv. sadu produktivity. Díky systému regulace otáček čerpadla
je možné v případě potřeby dosáhnout také
vyšších otáček. Sada produktivity tak zajišťuje nejen úsporu energie, ale rovněž vyšší
výkon čerpadla, kratší doby chodu naprázdno a nižší emise.
Systém AES je u stroje ALLROUNDER S součástí verze vybavení „advance“, která zahrnuje také elektromechanické dávkování
(AED) a polohově regulovatelný šnek (LGS).
Díky tomu mají stroje ALLROUNDER S
advance vysoký stupeň reprodukovatelnosti
výrobního procesu, jsou energeticky
úsporné a vykazují optimalizované cykly
s dobrým poměrem ceny a užitné hodnoty.
01/2015 · www.arburg.com
4
Přesná regulační technika
Soustava servoventilů zajišťuje přesnou práci
a současně nízkou spotřebu energie. Uspořádání ventilů v blízkosti spotřebičů zlepšuje
přesnost regulace při vstřikování a dávkování. Sériová regulace tlaku a objemu zajišťuje nezbytnou dynamiku všech pojezdových pohybů. Lineární změny rychlosti při
najíždění do cílových poloh, které jsou závislé na dráze pohybu, umožňují přesné nastavování polohy. Kombinace těchto charakteristických vlastností vybavení umožňuje
přesné provádění všech pohybů a zajišťuje
bezchybnou kvalitu výlisků.
Servohydraulika
• Servomotor s konstantním čerpadlem
• Plynulá regulace výkonu čerpadla v závislosti na aktuálním zatížení
• Žádné ztráty při chodu naprázdno: Prostoj
pohonu při nečinnosti pohybu
• Nižší potřeba chlazení a hladina hluku
• Úspora energie až 50 %
• Varianty u strojů ALLROUNDER S
Technologie dvouokruhového čerpadla
• Dobu a průběh cyklu lze dále optimalizovat programováním souběžných pohybů
vyhazovače, trysky nebo tahačů jader.
• Maximální rychlost uzavírací jednotky i při
souběžném pohybu
• Regulované přidržování formy v průběhu
celého vstřikovacího cyklu
• Sériově u konstrukční řady GOLDEN
EDITION
Systém úspory energie ARBURG (AES)
• Motor s frekvenční regulací se dvěma regulačními čerpadly
• Plynulá regulace výkonu čerpadla v závislosti na aktuálním zatížení
• Minimální ztráty při chodu naprázdno a
nižší potřeba chlazení a hladina hluku
• Úspora energie až 20 %
Technologie hydraulického akumulátoru
• Všechny osy pohybu jsou ovládány servoelektricky. Díky tomu jsou na sobě zcela
nezávislé.
• Souběžné a přesné pohyby ve vysoké
rychlosti
• Průběžné vstřikování
• Vysoká dynamika plnění
7
Spolehlivé uzavírací jednotky
1
Dobrá přístupnost
Velkoryse dimenzované vzdálenosti sloupů
umožňují snadnou manipulaci i s většími
formami. Možnost vlastní konfigurace rozložení otvorů na upínacích deskách zajišťuje
vysokou flexibilitu při použití forem. Výměna
forem je díky shora otevřenému ochrannému krytu, rychloupínací spojce vyhazovače, volnému přístupu k přípojkám médií a
rozhraním na zadní straně stroje pohodlná a
rychlá. K dosažení ještě vyššího komfortu a
krátkých bezpečných vzdáleností od formy
můžete přípojky médií připojit i přímo na
pevnou nebo pohyblivou upínací desku.
Ochranný kryt stroje na modelech
ALLROUNDER S, zvětšený směrem k zadní
straně, nabízí velký volný prostor pro instalaci přídavných zařízení, jako jsou například
otočné a šroubovací jednotky.
Dobrá přístupnost: směrem nahoru otevřený
ochranný kryt pro rychlou výměnu formy.
Kompaktní konstrukce a perfektní přístupnost jsou vlastnosti, které mají největší význam v každodenním provozu
a umožňují jednoduchou, bezpečnou a
pohodlnou práci s hydraulickými stroji řady ALLROUNDER.
Čím stabilněji jsou dimenzovány a vyrobeny uzavírací jednotky příslušného
stroje, tím šetrnější je používání forem.
Z tohoto důvodu je i u základního
modelu GOLDEN EDITION používáno
osvědčené čtyřsloupové vedení. Díky
kompatibilitě, která je pro společnost
ARBURG běžnou záležitostí, nepředstavuje použití forem na různých řadách
strojů žádný problém. U menších strojů
ALLROUNDER S nabízí překlápění uzavíracích jednotek alternativní řešení
pro výrobu standardních výlisků nebo
dílců se zálisky v různých pracovních
polohách. Naše hydraulické stroje
ALLROUNDER jsou stejné jako vaše
výroba: maximálně flexibilní.
4
Systém válců s vysokou
energetickou účinností
8
Široké spektrum použití
www.arburg.com · 01/2015
2
Široké spektrum použití
Široká paleta velikostí stroje umožňuje spolu
s jemným odstupňováním uzavíracích sil optimální dimenzování pro konkrétní aplikaci s
nízkou spotřebou energie. Automatické nastavení výšky formy zajišťuje u větších strojů
řady ALLROUNDER S větší instalační výšku a
kratší cykly s nižší spotřebou energie.
3
Šetrný provoz formy
Skříňová konstrukce pohyblivé upínací
desky uzavírací jednotky má dlouhou vodicí
plochu a u větších strojů ALLROUNDER vícenásobné vertikální podpěry na stojanu
stroje. To zajišťuje společně se čtyřsloupovým vedením vysokou přesnost pomocí centrálního přivádění síly při pohybech a zavírání. Stabilní uzavírací jednotka a citlivá
ochrana formy umožňují šetrný provoz a zaručují tak optimální životnost formy.
4
Systém válců s vysokou energetickou účinností
Systém diferenciálních pístů vyvinutý společností ARBURG zajišťuje efektivní a současně
energeticky úsporné přečerpávání oleje.
Současně se snižují náklady související
s chlazením stroje. Systém hydraulických
válců umožňuje realizaci jak vysokých pojezdových rychlostí, tak i pomalého najíždění
s vysokou silou. Dalším významným charakteristickým znakem je kompaktní konstrukce
s malým počtem vnějších těsnicích míst.
Dobrá přístupnost
1
2
3
Šetrný provoz
formy
01/2015 · www.arburg.com
9
Flexibilní vstřikovací jednotky
1
Krátké doby přestavování stroje
Za účelem snadné a rychlé demontáže a čištění šneku a při výměně modulů válců se
vstřikovací jednotka vyklápí na stranu obsluhy. Vyjmutí šneku je možné bez demontáže celého modulu válce. Přestavbu stroje
je možné provádět prostřednictvím rychlouzavírací spojky šneku a centrálního připojení všech jednotek zajišťujících napájení
modulu válce. Tento proces je rychlý a zabezpečený proti záměně propojení.
K dosažení optimální přípravy materiálu a vstřikování je základní model
GOLDEN EDITION vybaven vstřikovacími jednotkami s možnostmi úpravy
v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějšími průměry šneku. Šneky se zvláštní geometrií a povrchovou úpravou
umožňují zpracovávat na strojích řady
ALLROUNDER S všechny běžné plasty.
Vstřikovací jednotky velikosti 30 až 400
mohou vstřikovat do dělicí roviny formy ve vertikální poloze. Další flexibilitu
přináší princip VARIO: Umožňuje horizontální plnění formy s posuvnou vstřikovací jednotkou. Toto široké spektrum
vybavení doplňuje také další hydraulické a elektrické příslušenství. Součástí je
záruka trvale kvalitní výroby dílců.
10
2
Široké možnosti kombinací
Velký výběr vstřikovacích jednotek s různými průměry šneků zajišťuje perfektní a
energeticky úsporné nastavení stroje v souladu s účelem využití. Dostupné jsou bimetalové válce vysoce odolné proti opotřebení
a šneky v provedení se zvláštní geometrií.
Navíc jsou pro stroje řady ALLROUNDER S
k dispozici moduly válců ke zpracování reaktoplastů a silikonu.
Krátké doby
přestavování
stroje
3
Přesné vedení přítlaku trysky
Výhodou dvousloupového vedení vstřikovací
jednotky bez přídavných momentů je dokonale těsná přítlačná plocha trysky. Bez problémů lze používat ploché i ponorné trysky.
Vystředěný náběh do formy pak umožňuje
snadné dosažení vysokých přítlačných sil
trysky. Průběh přítlačné síly trysky je programovatelný a regulovatelný, což příznivě působí na opotřebení trysky i formy.
Široké možnosti
kombinací
Přesné vedení
přítlaku trysky
2
1
3
www.arburg.com · 01/2015
4
Regulované vstřikování
Regulací v uzavřeném okruhu a procesem
vstřikování s regulovaným tlakem a rychlostí
docílíte reprodukovatelné výsledky plnění
formy a vysokou kvalitu výlisků. Zpětné otočení šneku je vyloučeno, a tím je zajištěna
konstantní hmotnost vstřikované dávky.
Polohově regulovaný šnek vyvinutý společností ARBURG umožňuje další zvyšování
kvality vstřikování u strojů řady
ALLROUNDER S (řada s rozšířeným vybave-
ním advance). Toto příslušenství zlepšuje
přesnost regulace tlaku a rychlosti při vstřikování. Charakteristickým znakem je samostatný uzavřený regulační obvod procesu
vstřikování (řízení pomocí serva). Technologie hydraulického akumulátoru umožňuje
dosažení ještě vyšší dynamiky a rychlosti
vstřikování.
Regulované vstřikování
4
01/2015 · www.arburg.com
5
Pohon dávkování s možností
dalšího rozšíření
Volitelný systém elektromechanického dávkování (AED) na strojích ALLROUNDER S
umožňuje dosažení až 20procentní úspory
energie při současném zachování vysoké
přesnosti. Nezávislý elektromechanický pohon dávkování do značné míry redukuje
doby cyklů. Současné dávkování dovoluje
navíc dosažení delších časů dávkování, a tím
i šetrnější zpracování taveniny.
Pohon dávkování
s možností dalšího
rozšíření
5
11
Řídicí systém SELOGICA
1
Centrální řízení
Jedinečný ucelený komunikační systém ovládání SELOGICA šetří čas i náklady. Snadnou
integrací různých periferií lze řízení využít i k
řízení kompletních výrobních pracovišť.
Správa programových dat je jednodušší než
kdy dříve: pro kompletní výrobní jednotku
existuje jediný datový soubor.
2
Intuitivní ovládání
Dotykový displej systému SELOGICA umožňuje bezprostřední, rychlý a přehledný přístup ke všem datům. Grafický komunikační
systém ovládání využívající univerzální technologie je intuitivní a srozumitelný. Unikátní
editor procesů s patentovanou přímou kontrolou správnosti jednoznačně zobrazuje logickou pozici aktuálního kroku programování, což vylučuje chybné úkony obsluhy.
Uživatelský komfort: společný přehled pracovních
procesů manipulátoru a stroje.
Pro bezpečné a současně přehledné
ovládání technicky náročného strojního a robotického zařízení je nezbytná
výkonná řídicí centrála. Procesy lze
přehledně programovat prostřednictvím
intuitivního grafického řízení SELOGICA.
Řízení SELOGICA funguje jako centrální systém pro nastavování a kontrolu
celého vstřikovacího procesu a zahrnuje
rovněž programování integrovaných
robotických systémů a periferních zařízení. Všechny technické vlastnosti řízení
SELOGICA jsou uzpůsobeny tak, aby
proces obsluhy byl realizovatelný rychle, bezpečně a přitom pohodlně. Tímto
způsobem můžete vykonat rozsáhlou
přestavbu stroje v rekordně krátkém
čase. Vstup dat je prováděn průběžně
a náročnost zaškolení je nízká, jelikož
systém obsluhy je shodný.
3
2
Další informace:
Prospekt k řízení SELOGICA
12
www.arburg.com · 01/2015
Hlavní údaje
3
Rychlá příprava při změně výroby
Vstupní logika systému SELOGICA se principielně zaměřuje jak na průběh výměny forem, tak na optimalizaci procesu vstřikování.
„Seřizovací asistent“ modulu podporuje každodenní činnosti pomocí nabídek, od montáže formy přes prvotní automatický výpočet parametrů až
po programování procesu, bez
nutnosti speciálních znalostí.
4
Bezpečná optimalizace
Systém SELOGICA nabízí velké množství
možností optimalizace, monitorování a dokumentace procesu. Pod souhrnným názvem kontrola stroje se ukrývají četné
ochranné, diagnostické a podpůrné funkce
nebo stav údržby. Všechna hlášení se zobrazují ve srozumitelné formě, obsluha
tedy vždy přesně ví, jak postupovat.
• Centrální řízení pro kompletní technologii vstřikování
• Přehledné programování sekvencí pomocí grafických symbolů
• Přímá kontrola správnosti
• Společný datový soubor pro kompletní výrobní jednotku
• „Seřizovací asistent“ modulu
• Interaktivní funkce Teach-in
• Řízení teploty ve vodou chlazené rozvodné skříni
Rychlá příprava při
změně výroby
Intuitivní ovládání
4
Bezpečná
optimalizace
1
Centrální řízení
01/2015 · www.arburg.com
13
Příklady využití
1
2
Speciální oblasti vstřikování: Vysoká flexibilita strojů ALLROUNDER umožňuje využití v nejrůznějších
Součást vyrobená vícekomponentním vstřikováním:
oborech a oblastech použití.
kompletní kardanová hřídel vyrobená vstřikováním.
Od základního modelu GOLDEN
EDITION až po modul ALLROUNDER S
přesně upravený podle vašich zvláštních výrobních požadavků: pokud
používáte naše hydraulické stroje řady
ALLROUNDER, můžete zaručeně efektivně a hospodárně zpracovávat všechny
materiály vhodné ke vstřikování včetně
keramických a kovových práškových
materiálů! Naše hydraulické stroje řady
ALLROUNDER vám tak nabízejí přesně
to, co potřebujete každý den. Moderní
komplexní stroje a výrobní pracoviště,
která snadno zvládnou jakýkoli úkol z
oblasti vstřikování.
1
Speciální oblasti vstřikování
Od vstřikování tlakovým plynem přes zpracování tekutých silikonů až po vstřikování
kompozitních materiálů na bázi kovů nebo
keramiky, využití konstrukční řady
ALLROUNDER S je velmi flexibilní díky možnosti sestavení nejvhodnějšího řešení různorodé nabídky velikostí, výkonnosti a alternativ vybavení. Princip stroje ALLROUNDER nabízí variantu vertikálního uspořádání uzavírací a vstřikovací jednotky, které je vhodné
například pro zastřikování zálisků nebo vstřikování do dělicí roviny.
Dobrým příkladem enormní flexibility je použití v čistých provozech. Instalací doplňkového vybavení, jako jsou například ionizační
jednotky pro zajištění čistého prostředí,
technologie vodou chlazených pohonů
a přípojky médií instalované na upínací
desce, můžete stroje ALLROUNDER S individuálně upravit.
2
Vícekomponentní výlisky
Modulární koncepce strojů řady
ALLROUNDER S je rovněž základem konstrukce strojů ke zpracování vícekomponentních dílců. Kombinací různých praktických modulů lze u těchto strojů nakonfigurovat ideální sestavu pro jakoukoli aplikaci.
Všechny vstřikovací jednotky a funkce
formy jsou zahrnuty do centrálního ovládání SELOGICA. K veškerým parametrům
zpracování lze přistupovat přímo. Díky
tomu jsou samotné komplexní procesy
transparentní a výroba plynulá. Z hlediska
technologie výroby lze použitím konstrukční řady ALLROUNDER S realizovat
všechny známé technologie vícekomponentního vstřikování. Vyrobeny byly již
stroje se šesti vzájemně nezávislými vstřikovacími jednotkami.
Další informace:
Prospekt ke kompetencím v oblasti aplikací
Prospekt k robotickým systémům
14
www.arburg.com · 01/2015
3
4
5
Zpracování reaktoplastů: Zvláštní výbava zajišťuje
Velkorozměrné díly: zpracování vstřikovacích
Automatizace: stroje ALLROUNDER a robotické
vysokou kvalitu součástí.
dávek větších než dva kilogramy
systémy od jediného dodavatele
3
4
5
Zpracování reaktoplastů
Ke zpracování reaktoplastů dodává výrobce
ARBURG pro hydraulické stroje
ALLROUNDER S speciální balíček na míru.
Systémové řešení obsahuje všechny potřebné funkce:
• technologie se třemi deskami s čtyřsloupovým vedením a centrálním působením
sil k dosažení přesného formování,
• kapalinou temperovaný válcový modul
pro přesnou regulaci teploty,
• bimetalové válce zajišťující dlouhou životnost,
• zvláštní geometrie šneku pro šetrné zpracování materiálů.
01/2015 · www.arburg.com
Od mikrosoučástí až po
velkorozměrné dílce
Hydraulické stroje ALLROUNDER pokrývají
možnostmi nejrůznějších kombinací mimořádně široké spektrum různých aplikací. Můžete tak sestavit stroj pro výrobu mikrodílů
menších než 0,1 gramu až po rozměrné výlisky s velkou hmotností vstřikovací dávky
nebo velkou plochou. Hydraulické a elektrické alternativy a varianty vybavení umožňují dosažení optimální konstrukce strojů
ALLROUNDER S z hlediska jejich využití, jako
je třeba spotřeba energie.
Automatizace
Kombinace strojů ALLROUNDER a robotických systémů tvoří základ kompletního automatizovaného výrobního pracoviště. Jeho vývoj probíhá v projektovém oddělení společnosti ARBURG ve spolupráci se zákazníky.
Automatizovány jsou přitom veškeré přípravné a dokončovací pracovní operace
vstřikování. Široká škála služeb generálního
dodavatele společnosti ARBURG zahrnuje
všechny činnosti počínaje optimalizováním
dílů a poradenstvím s konstrukcí formy, plánováním projektu, kompletním sestavením a
uvedením do provozu, přes instalaci na
místě, až po kompletní pozáruční servis.
15
Vzdálenosti mezi vodicími sloupy od 170 x 170 do 920 x 920 mm | uzavírací síly od 125 do 5.000 kN |
vstřikovací jednotky od 30 do 4600 (podle EUROMAP)
Film
ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg · Tel.: +49(0)7446 33-0 · Fax: +49(0)7446 33-3365 · www.arburg.com · e-mail: [email protected]
S pobočkami v Evropě: Německo, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Slovenská republika, Španělsko, Česká republika,
Více informací najdete na internetové adrese www.arburg.com
© 2015 ARBURG GmbH + Co KG
Tato brožura je chráněna autorským právem. Jakékoli další využití, které není výslovně dovoleno zákonem o autorských právech, je bez předchozího souhlasu firmy ARBURG zakázáno.
Sestavování všech údajů a technických informací bylo provedeno s největší pečlivostí, za správnost údajů však neposkytujeme žádnou záruku. Jednotlivé obrázky a informace se mohou od aktuálního provedení stroje při dodání poněkud lišit. Směrodatným dokumentem pro instalaci a provoz stroje je vždy platný návod na obsluhu dodaného stroje.
ARBURG GmbH + Co KG
certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001 + 50001
680480_CZ_012015 · Zmíny vyhrazeny
vytištíno v Nímecku
Turecko, Mad‘arsko | v Asii: Čínská lidová republika, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Spojené arabské emiráty | v Americe: Brazílie, Mexiko, USA
Download

Hydraulické stroje řady ALLROUNDER