Synchrónne hydraulické ohraňovacie lisy CNC radu AD-R4
•
certifikát CE
•
laserová ochrana FIESSLER AKAS
•
robustná konštrukcia
•
2D grafický švajčiarsky riadiaci systém
s farebným 10" monitorom
•
4 CNC riadené osi (Y1, Y2, X a R)
•
stôl pre kompenzáciu priehybu s
manuálnym nastavením
•
lineárne odmeriavanie polohy na
oboch stranách barana
•
klzné predné podperné ramená
•
ďalšie veľké voliteľné príslušenstvo
Popis
Zadný doraz
Ohraňovacie lisy radu AD-R4 majú 4 CNC riadené osi (Y1,
Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného
dorazu, R – výškové nastavenie palcov zadného dorazu).
Vďaka jednoduchosti programovania v českom jazyku je
doba od zadania parametrov výrobku do riadiacej
jednotky až po jeho výrobu minimálna.
Po zadaní
základných parametrov výrobku (typ a hrúbka materiálu,
rozmery a požadované uhly) systém automaticky navrhne
sled jednotlivých ohybov, polohuje všetky riadené osy,
odskok zadného dorazu a nastaví potrebnú lisovaciu silu.
Optimalizácia lisovacej sily vedie k úspore elektrickej
energie, lisu a nástrojov. Po vykonaní ohybu sa na
obrazovke zobrazí nasledujúci ohyb, čo sprehľadňuje prácu
obsluhe pri manipulácii s plechom. Samozrejmosťou je
ochrana proti prípadnej kolízii. Systém polohovania barana
umožňuje sledovanie polohy v reálnom čase a úplnú
kontrolu všetkých rýchlostí, polôh a dôb zotrvania barana.
Grafická knižnica výrobkov umožňuje uložiť a kedykoľvek
vyvolať naprogramované výrobky. Grafická knižnica
horných a spodných nástrojov urýchľuje prácu s lisom pri
používaní rôznych nástrojov.
Rad AD-R4 je dodávaný so zadným dorazom, ktorý je
riadiacim CNC systémom a elektromotormi polohovaný
v osiach X a R. Riadiaci systém automaticky po každom
prevedenom ohybe vypočíta a nastaví vzdialenosť
palcov zadného dorazu od stola so spodným nástrojom
a výškové nastavenie palcov zadného dorazu pre
nasledujúci ohyb.
Riadiaca CNC jednotka
DNC 880S je rada špičkových švajčiarskych riadiacich
jednotiek prispôsobených skutočným potrebám trhu s
výbornými grafickými schopnosťami. Riadiace jednotky
pracujú pod systémom WINDOWS a komunikácia je
v českom jazyku. Grafický softvér systému Cybelec DNC
880S s farebnou obrazovkou je k dispozícii aj pre inštaláciu
do PC, čo umožňuje programovanie v kancelárii a zálohu
dát cez USB.
Klzné predné podperné ramená
Ramená sú uložené v lineárnych vedeniach a
guľôčkových ložiskách, čo umožňujú jednoduchý posuv
ramien v celej pracovnej šírke lisu. Aretačnými páčkami
je možné ľahko zaistiť požadovanú nastavenú polohu.
Stôl pre kompenzáciu priehybu
Ohraňovacie lisy radu AD-R4 sú v štandardnej výbave
osadené stolom pre kompenzáciu priehybu s
manuálnym nastavením. Riadiaci systém automaticky
vypočíta hodnotu, ktorú obsluha manuálne kľukou
nastaví na stole.
Nástroje
Lis je v štandardnej výbave dodávaný s kompletnou
sadou štandardných ohraňovacích nástrojov.
Výrobca
DURMAZLAR (DURMA)
Poradenstvo, predaj, záručný a po záručný servis
IPECON, s.r.o.
Synchrónne hydraulické ohraňovacie lisy CNC radu AD-R4
Štandardné vybavenie
Zvláštne vybavenie (voliteľné príslušenstvo)
•
lisy so štyrmi riadenými osami (Y1, Y2 – polohovanie
barana, X – polohovanie zadného dorazu, R – výškové
nastavenie palcov zadného dorazu)
• stôl
pre
kompenzáciu
priehybu
automatickým motorickým nastavením
•
motorický zadný doraz s lineárnym vedením a s
guľôčkovými skrutkami
• dodatočný blok palca zadného dorazu
•
plne 2D grafický riadiaci systém Cybelec DNC 880S
•
možnosť programovania výrobku, simulovania ohybov
a zálohy dát na PC pomocou softvéru Cybelec a USB
•
laserová ochrana a bezpečnostný systém stroja
FIESSLER AKAS
•
stôl pre kompenzáciu
nastavením
•
manuálne nastavenie osí Z1 a Z2 – nastavenie palcov
zadného dorazu v pozdĺžnom smere so stolom
•
európsky
systém
Promecam)
•
horné a spodné nástroje kalené a brúsené v celej
pracovnej dĺžke lisu
•
prenosný ovládací nožný pedál s tlačidlom Centrál
STOP
•
pohyblivá konzola s CNC riadiacim systémom
•
klzné predné podperné ramená s T-drážkou a sklopnou
zarážkou
•
prevedenie zodpovedá požiadavkám CE
•
návod na obsluhu lisu v slovenskom jazyku
priehybu
upnutia
s
manuálnym
s
CNC
• dodatočné predné klzné podperné rameno
• rýchloupínanie horných nástrojov
• predĺženie posuvu zadného dorazu
• príprava na tandemové usporiadanie
• prevádzkové chladenie oleja
• dodatočný nožný pedál
nástrojov
(Amada
• otočné rameno s ovládacím panelom na opačnej
strane
Tabuľka základných technických parametrov
AD-R
AD-R 2060
AD-R 25100
AD-R 30100
AD-R 30135
AD-R 30175
AD-R 30220
AD-R 30320
AD-R 37175
AD-R 37220
AD-R 40175
AD-R 40220
AD-R 40320
AD-R 40400
AD-R 60220
AD-R 60320
AD-R 60400
Lisovacia
sila
Pracovná
dĺžka
[t]
[mm]
Priechod
medzi
stojanmi
[mm]
60
100
100
135
175
220
320
175
220
175
220
320
400
220
320
400
2 050
2 550
3 050
3 050
3 050
3 050
3 050
3 700
3 700
4 050
4 050
4 050
4 050
6 050
6 050
6 050
1 700
2 200
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
3 100
3 100
3 600
3 600
3 600
3 400
5 100
5 100
5 100
Približovacia
rýchlosť
Pracovná
rýchlosť
Dĺžka
Šírka
Výška
Približná
hmotnosť
[mm / s]
[mm / s]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
200
180
180
160
120
120
100
120
120
120
120
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
8
3 300
3 800
4 200
4 200
4 350
4 250
4 300
4 950
4 950
5 250
5 250
5 300
5 750
7 500
7 500
7 500
1 650
1 670
1 670
1 680
1 700
1 770
1 820
1 700
1 770
1 700
1 770
1 910
2 110
1 770
1 910
2 110
2 750
2 750
2 750
2 750
2 750
2 900
3 230
2 900
2 900
2 750
2 900
3 230
3 540
3 250
3 450
3 710
5 850
8 650
9 250
10 250
11 250
12 250
17 250
13 250
14 100
12 850
14 750
20 750
26 750
20 590
28 250
35 750
Výrobca si vyhradzuje právo zmien technických parametrov.
Kontaktujte nás pre lisy s väčšou pracovnou dĺžkou a s väčšou lisovacou silou.
Download

Synchrónne hydraulické ohraňovacie lisy CNC radu AD-R4