TruBend:
Viac voľnosti
pri ohýbaní
Obrábacie stroje / Elektrické ručné náradie
Laserová technika / Elektronika
Medicínska technika
Lepšie
ohýbanie
Obsah
Stroje TruBend sú známe bohatými skúsenosťami a smerodatnými inováciami v technológii ohraňovania. Za ich pomoci
Lepšie ohýbanie
2
Presvedčivé stroje TruBend
4
môžete presne a hospodárne vyrábať od jednoduchých až po
komplikované dielce v rôznych veľkostiach.
Technológie ohýbania ponúka TRUMPF už od roku 1989.
TruBend séria 3000
6
Dôležitými míľnikmi sú systém merania uhla ACB, patentovaná
technika pohonu štyroch valcov a riadenie stroja TASC 6000.
TruBend séria 5000
10
TRUMPF pritom kladie dôraz na programovanie a jednoduchú
obsluhu. Stroje TRUMPF sa vyznačujú najmä vysokou kvalitou
TruBend séria 7000
14
vyprodukovaných dielcov a flexibilitou výroby ako aj úspornými riešeniami. Nástroje, automatizácia alebo softvér – všetko
TruBend séria 8000
18
dostanete z jednej ruky. Na celom svete je úspešne v nasadení
viac ako 12.000 ohraňovacích lisov TRUMPF.
Automatizácia:
TruBend Cell 5000
22
Automatizácia:
TruBend Cell 7000
23
Ohraňovacie nástroje
24
Asistent tlačných síl
25
TruBend:
Prehľad vašich predností.
Softvér:
Naprogramovaný na úspech
26
TruServices:
Servis ako žiaden iný
2
1
Ten správny stroj pre každú geometriu ohýbaných
dielcov.
2
Hospodárne ohýbanie vďaka vysokej produktivite.
3
Najvyššia kvalita dielcov.
4
Všetko z jednej ruky vrátane kvalitných nástrojov.
5
Jednoduchá obsluha a ergonomická konštrukcia.
27
TruBend séria 3000
Úsporný základný stroj.
Správny stroj pre všetkých, ktorí kladú dôraz na kvalitu
TRUMPF, jednoduchú obsluhu a priaznivú vstupnú cenu.
TruBend séria 5000
Produktívny všestranný stroj.
Stála vysoká produktivita od programovania cez osadzovanie
nástrojov až po ohraňovanie: TruBend séria 5000 umožňuje
výrobu širokého spektra dielcov pri najvyššej presnosti.
TruBend séria 7000
Ergonomický stroj s vysokou rýchlosťou.
Vysoko dynamické a inovatívne ohýbanie malých a stredne
veľkých dielcov pri optimálnych pracovných podmienkach.
TruBend séria 8000
Vysoko výkonný stroj skonštruovaný na mieru.
Táto séria strojov ponúka individuálne riešenia pre špeciálne
požiadavky na výrobu dielcov.
3
Presvedčivé
stroje
TruBend
Ten správny stroj pre každú geometriu
ohýbaných dielcov.
Pomocou ohraňovacích strojov TruBend vytvoríte každú
geometriu ohýbaného dielca úsporne a vo vysokej kvalite.
Veľký výber verzií strojov.
Veľký výber tonáží a dĺžok ohraňovania.
Mnohostranné možnosti výbavy pri zadných dorazoch, riadení a manipulačných pomôcok.
Možnosť voľby medzi voľným ohýbaním a lisovaním,
Presné výsledky pri každom formáte.
ako aj ohýbaním regulovaným senzormi ACB.
Hospodárne ohýbanie vďaka vysokej
produktivite.
Chceme pracovať hospodárne a ukázať zodpo-
Stroje TruBend minimalizujú vaše náklady na výrobu dielcov.
vednosť – preto zmysluplne využívame zdroje.
Na znižovaní nákladov sa podieľajú viaceré činitele:
Minimálna spotreba energie vďaka moder-
Vysoké rýchlosti osí stroja.
ným technikám pohonu.
Minimálne doby výmeny nástrojov.
Pri modernom hydraulickom oleji nie je jeho
výmena potrebná.
Automatické systémy upínania nástrojov – aj pre
cudzie nástroje.
Montáž strojov TruBend šetrí vstupné zdroje
vďaka inovatívnej plynulej výrobe.
Ohýbanie regulované senzormi ACB znižuje
počet nepodarkov.
4
Premyslené bezpečnostné systémy.
Najvyššia kvalita dielcov.
Všetko z jednej ruky.
Pomocou strojov TruBend dosiahnete stabilne presné výsledky.
TRUMPF vyvíja a vyrába ohraňovacie stroje, ohraňovacie
nástroje a automatizačné riešenia – problémy s ich vzájomným
Presnosť vďaka tepelne upravenému, stabilnému
spolupôsobením sú teda cudzím pojmom.
rámu stroja.
Kvalitné nástroje TRUMPF LASERdur – aj individuálne
Optimálny prenos tlačnej sily pomocou patentovanej
vyrobené na mieru.
koncepcie štyroch valcov.
Najmodernejšie riadenie stroja.
Stabilne presné uhly vďaka integrovanému CNCbombírovaniu.
Individuálne možnosti automatizácie.
TRUMPF softvér a servis.
Jednoduchá obsluha a ergonomická
konštrukcia.
Správna súhra človeka so strojom je pri ohýbaní rozhodujúca.
Stroje TruBend sú konštruované tak, aby išla práca jednoducho
od ruky.
Riadenie s možnosťou individuálneho nastavenia.
Pomoc pri ohýbaní pre
Osvetlenie LED na stroji
TruBend série 5000.
TruBend série 7000.
Upínanie spodných nástrojov na stroji
Podpera na nohy na stroji
TruBend série 5000.
TruBend série 7000.
Ovládacie plochy jednoduché na obsluhu.
Ergonomická pomoc pri ohýbaní a nakladacie
konzoly.
Flexibilné ovládanie vďaka Mobile Control.
Jednoduché vertikálne osadzovanie nástrojov.
5
TruBend
séria 3000
TruBend séria 3000
Prehľad vašich predností.
1
Hospodárne, aj pri minimálnom vyťažení.
2
Možnosť konfigurácie podľa vašich požiadaviek.
3
Jednoduchá a premyslená obsluha.
4
Vysoká presnosť dielcov vďaka pohonu štyroch
valcov.
5
Voľný výber systémov upínania nástrojov.
K dispozícii sú rôzne systémy zadných dorazov.
Úsporný.
Dobre umiestnený.
Za pomoci stroja TruBend série 3000 vstúpite do sveta ohýba-
Zadný doraz zabezpečuje presnú polohu ohýbaného plechu.
nia pomocou technológie TRUMPF alebo si rozšírite váš strojový
Zvoľte si vhodnú výbavu podľa spektra vyrábaných dielcov:
park o ďalší flexibilný stroj. Za nízku vstupnú cenu ponúka
stroje TruBend série 3000 sú štandardne vybavené dvojoso-
presné výsledky, najvyššie bezpečnostné štandardy a jednodu-
vým systémom zadných dorazov. Formou doplnkovej výbavy
chú obsluhu. Pracuje ziskovo aj pri minimálnom vyťažení.
dostanete štvor- alebo päťosové systémy, pomocou ktorých
zvládnete takmer každú zložitú geometriu dielca.
6
Ohýbanie presných dielcov.
Patentovaná technika pohonu štyroch valcov vytvára vďaka
svojej plochej konštrukcii veľkorysý voľný priestor na ohýbanie
pred strojom. Keďže je tlačná sila prenášaná na viacero bodov,
je tlačný baran po celej svojej dĺžke výnimočne odolný voči
krutu.
Patentovaná technika pohonu štvoricou valcov.
Využitie všetkých nástrojov.
Pri strojoch TruBend série 3000 si zvolíte podľa vašich potrieb spomedzi viacerých systémov upínania nástroja. Nástroje iných
výrobcov je možné v prípade potreby upnúť priamo bez adaptéra. Takto môžete pri zmene technológie na stroje TRUMPF jednoducho používať vaše jestvujúce nástroje ďalej.
Delené manuálne upínanie pomocou
Quick Clamp – delené manuálne
vnútorného šesťhranu.
rýchloupínanie.
Jednodielne pneumatické upínanie.
Delené pneumatické upínanie.
7
8
Technické údaje
TruBend 3066
Tlačná sila
660 kN
TruBend 3120
TruBend 3180
1200 kN
1800 kN
Dĺžka ohraňovania
2080 mm
3110 mm
4140 mm
Rozchod medzi bočnicami
1750 mm
2690 mm
3680 mm
Max. vzdialenosť stôl–tlačný baran
432 mm
432 mm
432 mm
Využiteľná montážna výška
347 mm
347 mm
347 mm
Vyloženie
420 mm
420 mm
420 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
± 3 mm
± 3 mm
± 3 mm
200 mm / s
200 mm / s
200 mm / s
Pracovná výška
[1]
Šikmé postavenie tlačného barana
Rýchlosti[2]
Zrýchlený pohyb v smere Y
10 až 20 mm / s
10 až 18 mm / s
10 až 15[3] mm / s
Spätný chod v smere Y
180 mm / s
180 mm / s
180 mm / s
Os X
500 mm / s
500 mm / s
500 mm / s
Os R
250 mm / s
250 mm / s
250 mm / s
Os Z
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Pracovný pohyb v smere Y
[3]
[3]
Presnosť
Os Y
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Os X
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
Os R
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
Dráhy pohybu
Zdvih osi Y
200 mm
200 mm
200 mm
Dráha pohybu osi X
600 mm
600 mm
600 mm
Max. oblasť dorazov X
880 mm
880 mm
880 mm
Dráha pohybu osi R
340 mm
340 mm
340 mm
Riadenie
T 3000
T 3000
T 3000
Pripojovacie hodnoty
Elektrická prípojka
14,5 kVA
23 kVA
23 kVA
Náplň oleja
ca. 100 l
ca. 200 l
ca. 250 l
2600 x 1750 mm
3600 x 1750 mm
4610 x 2000 mm
Rozmery a hmotnosti
Dĺžka x šírka
Výška
2330 mm
2330 mm
Hmotnosť
5400 kg
8300 kg
[1]
Pri výške spodného nástroja 100 mm. Hodnota sa mení podľa veľkosti klinových podpier.
[2]
Voľne programovateľná rýchlosť pohybu.
[3]
V závislosti od zvolenej šírky zápustky a konkrétnej aplikácie.
2330 mm
13200 kg
V závislosti od miestnych predpisov.
9
TruBend
séria 5000
TruBend séria 5000:
Prehľad vašich predností.
Produktívny všestranný stroj.
Stroj TruBend série 5000 je najpredávanejším ohraňovacím
1
Najväčšie spektrum dielcov vo svojej triede.
lisom TRUMPF. Celý proces – od programovania cez osadzovanie nástrojov až po vlastné ohýbanie – je mimoriadne
produktívny.
2
Najvyššia presnosť.
3
Vysoká dynamika osí.
Presnosť je jeho silnou stránkou.
Stroj TruBend série 5000 dosahuje najvyššiu presnosť výroby
4
ACB: presné uhly od prvého dielca.
dielcov vďaka tepelne upravenému rámu stroja, osvedčenej
technike pohonu štyroch valcov ako aj CNC-riadenému bombírovaniu.
5
Intuitívne programovanie a riadenie stroja.
Optická pomôcka osadzovania nástrojov
a určenia polohy plechu.
Červený pás LED diód ukazuje presne na milimeter, kde je potrebné upnúť ohraňovacie nástroje. Optická pomôcka určenia
polohy plechu ukazuje, na ktorej stanici nástrojov sa vykoná
ďalší ohyb.
Mobile Control je diaľkové ovládanie stroja a šetrí nadbytočné premiestňovanie
sa obsluhy pri stroji.
10
Optická pomôcka osadzovania nástrojov a určenia polohy plechu.
ACB – správne uhly po každom zdvihu.
Presné uhly ohybov zabezpečuje patentovaný a jednoducho ovládateľný systém
merania uhlov ACB (Automatically Controlled Bending):
Nasadiť je možné až 8 senzorov ACB.
Možné je aj ohýbanie krátkych ramien.
3-bodová regulácia uhla pre dlhé profily.
Presnosť vďaka ACB.
Vysoká dynamika osí – plávajúco uložený zadný doraz.
Podľa geometrie dielcov a ich zložitosti sú vám k dispozícii rozličné systémy zadných
dorazov. Stroje TruBend série 5000 sú štandardne vybavené dvojosovým systémom
zadných dorazov, formou doplnkovej výbavy dostanete štvor- alebo päťosové systémy.
Pri šesťosovom systéme sa môže každý doraz presunúť nezávisle na akúkoľvek pozíciu.
Šesťosový zadný doraz zvyšuje úroveň flexibilnej výroby.
Dynamické zadné dorazy.
Intuitívne programovanie a riadenie stroja.
Riadenie TRUMPF Advanced Specialized Control, v skratke TASC 6000, ovládate
podľa ľubovôle pomocou myši, cez klávesnicu alebo dotykovou obrazovkou. Interaktívna obrazovka novej generácie riadenia uľahčuje programovanie a vedie obsluhu.
Riadenie TASC 6000 je pohodlné na obsluhu.
11
12
Technické údaje
Tlačná sila
TruBend 5050
TruBend 5085
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5230
TruBend 5320
500 kN
850 kN
1300 kN
1700 kN
2300 kN
3200 kN
[1]
[1]
[1]
Dĺžka ohraňovania
1275 mm
2210 / 2720 mm
3230 mm
3230 / 4250 mm
3230 / 4250 mm
4420 mm
Rozchod
medzi bočnicami
1040 mm
1750 / 2260 [1] mm
2690 mm
2690 / 3680 [1] mm
2690 / 3680 [1] mm
3680 mm
Max. vzdialenosť
stôl–tlačný baran
505 mm
505 / 735[1] mm
505 / 735[1] mm
735 mm
735 mm
735 mm
Využiteľná
montážna výška
385 mm
385 / 615[1] mm
385 / 615[1] mm
615 mm
615 mm
615 mm
Vyloženie
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
1085 – 1105 mm
1095 – 1115 mm
1095 – 1115 mm
1095 – 1115 mm
1095 – 1115 mm
1110 – 1130 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
Pracovná výška
[2]
Šikmé postavenie
tlačného barana
Rýchlosti[3]
Zrýchlený pohyb v smere Y
Pracovný pohyb
v smere Y
Spätný chod v smere Y
Os X
10 až 20 [4] mm / s
10 až 20 [4] mm / s
10 až 20 [4] mm / s
10 až 15[4] mm / s
10 až 15[4] mm / s
10 až 15[4] mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Os R
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
Os Z
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Os Y
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Os X
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
Os R
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
Zdvih osi Y
215 mm
215 / 445[1] mm
215 / 445[1] mm
445 mm
445 mm
445 mm
Dráha pohybu
osi X
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Max. oblasť dorazov X
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
Dráha pohybu osi R
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
Elektrická
prípojka
10 kVA
17 kVA
24 kVA
28 kVA
42 kVA
42 kVA
Náplň oleja
ca. 90 l
ca. 120 l
ca. 220 l
ca. 220 l
ca. 330 l
ca. 420 l
2190 x 1740 mm
3110 x 1740 mm
3620 x 1740 mm[1]
4070 x 1740 mm
4250 x 1865 mm
5240 x 1865 mm[1]
4270 x 1955 mm
5260 x 1955 mm[1]
5300 x 1955 mm
2375 mm
2375 / 2835[1] mm
2375 / 2835[1] mm
3000 mm
3200 mm
3200 mm
10200 / 10900 [1] kg
12000 / 16000 [1] kg
16000 / 19500 [1] kg
Presnosť
Dráhy pohybu
Riadenie
Pripojovacie hodnoty
Rozmery a hmotnosti
Dĺžka x šírka
Výška
[1]
Hmotnosť
4900 kg
7300 / 7800 kg
8200 [1] / 8600 [1] kg
[1]
Hodnoty pre zvýšenú verziu (doplnková výbava).
[2]
Pri výške nástrojov 100 mm. Hodnota sa mení podľa veľkosti klinových podpier.
[3]
Voľne programovateľná rýchlosť pohybu.
[4]
V závislosti od zvolenej šírky zápustky a konkrétnej aplikácie.
22400 kg
V závislosti od miestnych predpisov.
13
TruBend
séria 7000
TruBend séria 7000
Prehľad vašich predností.
1
Najvyššia produktivita.
2
Maximálna dynamika osí.
3
Vycibrená ergonómia.
4
Minimálna spotreba energie.
5
Minimálna inštalačná plocha.
Neunavujúca práca pri stroji TruBend série 7000.
Ergonomický stroj s vysokou rýchlosťou.
Maximálne komfortné.
Stroj TruBend série 7000 je vzorovým príkladom pre perfektnú
súhru človeka a stroja: vysoké rýchlosti a hodnoty zrýchlení
Nastaviteľná stolička na sedenie i opieranie
v spojení s optimálnymi pracovnými podmienkami vám zaisťujú
pri státí.
prvotriednu produktivitu. Obzvlášť hospodárne môžete ohýbať
Nastaviteľné podpery nôh aj rúk.
malé a stredné dielce.
Individuálna poloha obrazovky.
Certifikát ergonómie pre komfortné ohýbanie.
Jednoduchá obsluha dotykovej obrazovky.
LED-osvetlenie bez zohrievania sa.
postavenie. Ovládanie je radosť, je rýchle a zabezpečuje kon-
Laser dopadajúci na líniu ohybu za účelom
štantne vysokú kvalitu vyrábaných dielov. Ako prvý ohraňovací
presného umiestnenia ohýbaného plechu.
lis bol za to ocenený certifikátom ergonómie.
Praktický úložný priestor na dokumenty.
14
Pri strojoch TruBend série 7000 má ergonómia obzvlášť vysoké
Najvyššia produktivita.
Momentový motor (torque motor) s priamym pohonom pracuje bez prevodovky
a vytvára aj pri minimálnych otáčkach vysoký točivý moment – optimálne predpoklady
pre vysoké sily na ohýbanie súčasne pri vysokej pracovnej rýchlosti. Pracuje mimoriadne energeticky efektívne, čím šetríte náklady na elektrickú energiu.
Maximálna dynamika osí.
Dotyková obrazovka s prehľadným menu je príjemná na obsluhu a otočná pre zabránenie odrážaniu
Na výrobný čas malých ohýbaných dielcov má popri vlastnej pracovnej rýchlosti
svetla.
rozhodujúci vplyv predovšetkým zrýchlenie zadných dorazov. Ich rýchly pohyb je
docielený vďaka špeciálnej konštrukcii vytvorenej z ľahkých a stabilných uhlíkových
vlákien. Doba ohýbania je tak podstatne kratšia, pretože sa do pohybu dáva podstatne menej hmoty. Máte možnosť voľby medzi trojosovým a šesťosovým systémom.
Väčšie zabezpečenie kvality.
Laserový lúč zobrazuje líniu ohybu na povrchu plechu. Na prvý pohľad vidíte, či je
ohýbaný plech správne založený.
Presne umiestnený vďaka laseru dopadajúcemu
na líniu ohybu.
STATOR
ROTOR pozostávajúci z 2 častí:
vretenová matica (rotácia)
guľková skrutka (lineárny pohyb)
tlačný baran
Konštrukcia momentového motora.
15
16
Technické údaje
TruBend 7018
TruBend 7036
180 kN
360 kN
Dĺžka ohraňovania
510 mm
1020 mm
Rozchod medzi bočnicami
422 mm
932 mm
Max. vzdialenosť
stôl–tlačný baran
420 mm
420 mm
Využiteľná montážna výška
295 mm
295 mm
Tlačná sila
Vyloženie
Pracovná výška[1]
150 mm
150 mm
1150 mm
1150 mm
Rýchlosti[2]
Zrýchlený pohyb v smere Y
Pracovný pohyb v smere Y
Spätný chod v smere Y
220 mm / s
[3]
10 až 25 mm / s
220 mm / s
10 až 25[3] mm / s
220 mm / s
220 mm / s
Os X
1000 mm / s
1000 mm / s
Os R
330 mm / s
330 mm / s
Os Z
1000 mm / s
1000 mm / s
Os Y
0,002 mm
0,002 mm
Os X
0,02 mm
0,02 mm
Os R
0,02 mm
0,02 mm
Presnosť
Dráhy pohybu
Zdvih osi Y
120 mm
120 mm
Dráha pohybu osi X
235 mm
235 mm
Max. oblasť dorazov X
500 mm
500 mm
75 mm
75 mm
Dráha pohybu osi R
Riadenie
TASC 6000
TASC 6000
Pripojovacie hodnoty
Elektrická prípojka
5 kVA
6 kVA
Rozmery a hmotnosti
Dĺžka x šírka
1295 x 1320 mm
1805 x 1330 mm
Výška
2380 mm
2380 mm
Hmotnosť
1800 kg
2600 kg
[1]
Pri výške spodného nástroja 100 mm.
[2]
Voľne programovateľná rýchlosť pohybu.
[3]
V závislosti od zvolenej šírky zápustky a konkrétnej aplikácie.
V závislosti od miestnych predpisov.
17
TruBend
série 8000
TruBend série 8000:
Prehľad vašich predností.
Vysoko výkonný stroj skonštruovaný na mieru.
Ak požadujete stroj skonštruovaný podľa Vašich potrieb,
1
Nadrozmerné geometrie vyrábaných dielcov.
najlepšie riešenie Vám ponúka TruBend série 8000. Za jeho
pomoci môžete ohýbať aj mimoriadne veľké a hrubé plechy.
Vy stanovíte tlačnú silu a dĺžku ohýbania, príslušenstvo a
2
Konštruované podľa individuálnych požiadaviek.
3
Perfektné dielce vďaka uhlovému senzoru LCB.
4
Hospodárny použitím technológie nástrojov
Multi-V.
5
Vysoká tlačná sila až do 30 000 kN.
nadstavby.
Stroje TruBend série 8000 produkuje náš kooperačný partner,
spoločnosť EHT Werkzeugmaschinen GmbH. Z tohto partnerstva profitujete hlavne Vy: Spoločnosť EHT má viac ako
Ťažké váhy s tlačnými silami po 11 000 kN a dĺžkami 8 m.
18
50-ročné skúsenosti so stavbou strojov podľa požiadaviek
zákazníka, ktoré sú v úspešnom nasadení na celom svete.
Systém „Laser Controlled Bending“ (LCB) odmeriava uhol bezdotykovo, bez opotrebovania a nezávisle od použitých nástrojov.
Vďaka špecifickej optike je možné použiť systém LCB pri spodných
nástrojoch so šírkou až do 200 mm – a to bez demontovania.
Perfektné dielce vďaka uhlovému senzoru LCB.
Možnosť posúvania spodného nástroja v kombinácii s nástrojmi
Multi-V šetrí doby výmeny nástroja a investičné náklady.
Hospodárny použitím technológie nástrojov Multi-V.
Prácu Vám uľahčuje inovatívne zariadenie ToolShuttle:
Za pomoci dopravníkovej koľaje nasadzujete aj ťažké
horné a spodné nástroje úplne bez námahy.
ToolShuttle – ergonomický, rýchly a bezpečný.
19
Technické údaje
TruBend 8100
Tlačná sila
Pracovná dĺžka
Vzdialenosť stôl–tlačný baran
Na požiadanie sú možné aj špeciálne konštrukcie.
20
TruBend 8130
TruBend 8170
1000 kN
1300 kN
1700 kN
1550 – 4050 mm
1550 – 5050 mm
2050 – 6050 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
TruBend 8230
TruBend 8300
TruBend 8400
TruBend 8500
TruBend 8600
2300 kN
3000 kN
4000 kN
5000 kN
6000 kN
2550 – 6050 mm
3050 – 8050 mm
3050 – 8050 mm
3050 – 8050 mm
4050 – 8050 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
720 – 1020 mm
21
Automatizácia:
TruBend
Cell 5000
TruBend Cell 5000:
Prehľad vašich predností.
1
Hospodárna automatizácia.
2
Široké spektrum ohýbaných dielcov.
3
Komfortné offline programovanie.
4
Najvyššia bezpečnosť procesu.
5
Individálny materiálový tok.
Produktívna univerzálna ohraňovacia kabína.
Pomocou stroja TruBend Cell 5000 môžete cenovo výhodne
a produktívne vyrábať Vaše dielce. Zariadenie BendMaster
enormne odbremení obsluhu najmä pri veľkých a ťažkých konštrukčných dielcoch hmotnosti až do 100 kg. On sám zvládne
najťažšiu prácu – v prípade potreby kľudne aj sedem dní v týždni a po celých 24 hodín. Konštantne vysoká kvalita výrobkov
je pri automatizovanom procese ohýbania garantovaná.
22
Automatizácia:
TruBend
Cell 7000
TruBend Cell 7000:
Prehľad vašich predností.
1
Minimálne náklady na jeden ohyb.
2
Minimálne nároky na osadzovanie nástrojov.
3
Optimalizovaný materiálový tok.
4
Komfortné offline programovanie.
5
Kompaktný celkový systém.
Inovatívna vysoko rýchlostná ohraňovacia
kabína.
TruBend Cell 7000 je kompaktným riešením pre automatické
ohýbanie malých dielcov s vysokými nárokmi na produktivitu.
Jedinečnými sú jeho inovatívne prvky ohýbania, ktoré sa vyznačujú najmä ľahkou konštrukciou zadných dorazov a modernou
koncepciou pohonu. Bunka TruBend Cell 7000 sa tak stala
najrýchlejšou ohraňovacou kabínou vo svojej triede.
23
Ohraňovacie
nástroje
Ohraňovacie nástroje TRUMPF majú dlhšiu
životnosť.
Individuálne na mieru.
Presnosť a kvalita sú určujúce pri výrobe ohraňovacích nástroPomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF zvládnete
jov. Vďaka jedinečnému procesu kalenia LASERdur sú nástroje
každú hoc i ako zložitú výzvu. Skúsenosti desaťročí
výnimočne odolné voči opotrebovaniu. Laserový lúč ich zakalí
nášho tímu expertov Vám ponúka množstvo predností:
presne tam, kde sú najviac opotrebované.
Poradenstvo a výroba špecifická podľa
Flexibilné štandardné nástroje.
zákazníka.
Vývoj a testy individuálnych riešení.
Z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov si zvolíte
tie, ktoré sú pre Vás vhodné. A Vy sa rozhodnete, či si objed-
Rýchla dostupnosť.
náte nástroje ako sady alebo jednotlivo.
Vysoká presnosť a životnosť.
Stroje a nástroje z jednej ruky.
Nástroje špecfikované zákazníkmi.
Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás vyvinie TRUMPF úplne
individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita
Vašich dielcov ešte v predstihu, testujeme nástroje spolu s Vašim
špeciálnym materiálom a vytvárame prvé vzorky.
Meracie nástroje.
Pre takmer všetky štandardné nástroje ponúkame meracie
nástroje s osvedčeným princípom ACB. Meracie platničky, ktoré
sú umiestnené v tvare nástroja, merajú priamo v zóne procesu
ohýbania. Takto sa ACB stará o najvyššiu presnosť uhlov.
Kalenie procesom LASERdur.
24
Všetko z jednej ruky.
Assistent
tlačných síl
Tabuľka tlačných síl.
Za pomoci tabuliek jednoducho zistíte ku ohýbanému dielcu tlačnú silu potrebnú na jeden meter dĺžky ohybu. Výsledok je závislý
od hrúbky materiálu (vertikálna os) a zvolenej šírky zápustky nástroja (horizontálna os). Okrem zvolenej veľkosti nástroja je možné
v tabuľke odčítať aj minimálne ohýbané rameno a polomer ohybu.
s
F
b
Potrebná tlačná sila pre voľné ohýbanie 90°.
w
Konštrukčná oceľ
400 N / mm2
s
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
12
Nerezová oceľ
700 N / mm2
s
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
12
6
4,5
1
52
93
145
209
6
4,5
1
87
155
242
349
F v kN
s, w, b, Ri v mm
8
6
1,3
39
70
109
157
214
8
6
1,3
65
116
182
262
356
10
7,5
1,6
31
56
87
126
171
223
10
7,5
1,6
52
93
145
209
285
372
12
9
1,9
26
47
73
105
143
186
291
12
9
1,9
44
78
121
175
238
310
485
16
12
2,6
35
55
79
107
140
218
314
428
16
12
2,6
58
91
131
178
233
364
524
20
15
3,2
24
18
3,8
44
63
86
112
175
251
342
447
566
71
93
145
209
285
372
471
20
15
3,2
73
105
143
186
291
419
570
24
18
3,8
119
155
242
349
475
621
30
22,5
4,8
40
30
6,4
50
37,5
8
60
45
9,6
70
52,5
11
80
60
13
90
67,5
14
100
75
16
120
90
19
w
b
Ri
F/m
116
168
228
298
377
466
670
30
22,5
4,8
126
171
223
283
349
503
684
40
30
6,4
137
179
226
279
402
547
715
149
189
233
335
456
596
50
37,5
8
60
45
9,6
162
200
287
391
511
798
70
52,5
11
175
251
342
447
698
1005
223
304
397
621
894
274
358
559
804
298
466
670
80
60
13
90
67,5
14
100
75
16
120
90
19
w
b
Ri
F/m
194
279
380
497
628
209
285
372
471
582
838
228
298
377
466
670
912
1192
248
314
388
559
760
993
269
333
479
652
851
1330
291
419
570
745
1164
1675
507
662
1034
1490
596
931
1340
776
1118
= optimálna šírka zápustky
25
Softvér:
Naprogramovaný
na úspech
TruTops Bend:
Programovanie počas výroby.
S programom TruTops Bend je Vaša výroba ešte produktívnej-
Možnosti simulácií varujú pred vznikom kolízií a garantujú
šia: Váš ohraňovací stroj programujete počas doby jeho chodu.
vysokú bezpečnosť procesu. Pomocou programu TruTops Bend
Know-how firmy TRUMPF dodané v programe vo forme koefi-
môžete programovať samozrejme aj bunku TruBend Cell –
cientov skrátení, algoritmov pre voľbu nástrojov a na prepočet
v tom istom prostredí.
postupnosti ohýbania sa stará o najvyššiu kvalitu už od prvého
Doplnok programu Autorun vytvorí Vaše ohýbacie programy
dielca.
automaticky, napríklad v noci a dáva pozor na to, aby bol
Detailný zoraďovací plán Vás informuje o nástrojoch ktoré je
potrebný čo najmenší počet výmeny nástrojov. Takto ušetríte
potrebné osadiť, o vyrábaných dielcoch alebo o ich neskoršom
vzácny čas výmeny nástrojov a náklady.
paletovaní.
TruTops Bend:
Na tom získavate.
Vysoká produktivita vďaka programovaniu
stroja počas výroby.
Integrované know-how sa stará o najlepšie
výsledky ohýbania.
Autorun šetrí čas programovania.
Jeden program pre ohraňovací stroj i pre
ohraňovaciu bunku.
BendCalculation Vám zjednodušuje výpočet
cenovej ponuky.
26
TruServices:
Servis ako
žiaden iný
Životný cyklus Vášho stroja.
Použité stroje
Lízing
Poradenstvo
Softvér
Vysekávacie nástroje
Školenie
Doplnkové výbavy
Ohraňovacie nástroje
Náhradné diely
Servisné zmluvy
Technické služby zákazníkom
Nezáleží na tom, ktorú technológiu TRUMPF využívate, stále
požiadavky zmenili, ponúkame Vám flexibilné možnosti rozší-
dostanete optimálne služby. A vďaka ocenenej logistike náh-
renia výbavy stroja a technické inovácie, ktoré Váš stroj ešte
radných dielov TRUMPF budú všetky dielce v najkratšej dobe
viac vylepšia. Náskok vo vedomostiach Vám zaistí naša široká
u vás. Pomocou lízingu TRUMPF dostanete rýchlo a bez zby-
ponuka školení so skúsenými referentmi s vysokým podielom
točnej byrokracie individuálne finančné riešenia. Naši servisní
praxe.
technici sú vynikajúco vyškolení a v prípade potreby vždy
poruke. So servisnou zmluvou si okrem toho môžete zabezpečiť
Viac o téme služieb zákazníkom sa dozviete na stránke
optimálnu pripravenosť vášho stroja. Ak by sa neskôr Vaše
www.sk.trumpf.com
Skupina TRUMPF patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom výrobnej techniky a priemyselných laserov. Technické a hospodárne riešenia
pre našich zákazníkov sú stredobodom našich činností od roku 1923. Z vedúcej pozície v technológii vám TRUMPF dodáva všetko
z jednej dielne: stroje, automatizáciu, skladovú techniku a služby.
27
TRUMPF je certifikovaný podľa ISO 9001:2008
Ident-č. 0372725-30-10-10-F – Zmeny vyhradené
(bližšie informácie nájdete na www.trumpf.com/qualitaet)
TRUMPF Slovakia s.r.o.
Rozvojová 2 · 04011 Košice · Telefón +421 55 728 09 18 · Fax +421 55 728 09 22
[email protected] · www.sk.trumpf.com
Download

Viac voľnosti pri ohýbaní