VIESMANN
List technických údajů
Obj. č. a ceny: viz ceník
Solární sada
Vitocell 100-B/100-W, typ CVBA
Stacionární zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním
Ceraprotect a dvěma topnými spirálami pro ohřev pomocí
solárních kolektorů a dohřev topným kotlem. S předem smontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon a modulem solární regulace, typ SM1, nebo Vitosolic 100, typ SD1.
Vitosol 200-F, typ SVK
Optimalizované ploché kolektory pro rozsah použití pro montáž na střechu.
5693 368 CZ
10/2012
Solární sada
Solární sada s bivalentním zásobníkovým ohřívačem vody, čerpací stanicí Solar-Divicon,
solární regulací, solárními kolektory a solárními součástmi
Systémové schéma
■ Standardní solární sada se součástmi, které jsou sladěny k solárnímu ohřevu pitné vody.
■ Bivalentní zásobníkový ohřívač vody kompletně vybaven pro rychlé
a jednoduché zapojení solárního zařízení.
■ Nádoba zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým
smaltováním Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana v podobě
hořčíkové anody; anodu napájenou elektrickým proudem lze objednat jako příslušenství.
■ Rychlá a jednoduchá montáž. Plnicí, odvzdušňovací a uzavírací
ventil a solární regulace jsou integrovány v čerpací stanici SolarDivicon a jsou předem smontované u nádoby zásobníku.
■ Nízké ztráty tepla díky vysoce efektivní celkové tepelné izolaci.
■ Elektrickou topnou vložku lze objednat jako příslušenství.
■ Plochý kolektor s optimalizovanou plochou s vysoce selektivní vrstvou absorbéru a speciální meandrovou hydraulikou pro dobré stagnační chování.
■ Jasně definovaný rozsah použití: Solární zařízení pro ohřev pitné
vody dvěma solárními kolektory.
A
B
E
C
P
2
M
3
TV
4
1
D
SV
SV Studená voda
TV Teplá voda
A Solární sada:
B Vitosol 200-F, typ SVK, s připojovací sadou a kabely
C Vitocell 100-B/-W, typ CVBA:
1 Vitocell 100-B/-W
2 Solar-Divocon
3 Expanzní nádoba
4 Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100,
typ SD1 s čidlem teploty kolektoru a čidlem teploty
zásobníku
D Kotel
E Topný okruh
= rozsah dodávky
Hlavní součástí Vitosol 200-F, typ SVK je absorbér s vysoce selektivním povlakem. Ten zaručuje vysokou absorpci slunečního záření a
nízké emise tepelného záření. Na absorbéru je namontována měděná
trubka meandrového tvaru, kterou proudí teplonosná kapalina.
2
VIESMANN
Teplonosná kapalina odebírá přes měděnou trubku teplo z absorbéru.
Absorbér je obklopen vysoce tepelně izolovaným kolektorovým pláštěm, čímž se minimalizují tepelné ztráty kolektoru.
Vysoce kvalitní tepelná izolace je teplotně stálá a nedochází u ní k
úniku plynů. Kolektor je zakryt solárním sklem s nízkým obsahem
železitých prvků. Díky tomu se zvyšuje transmise solárního záření.
Solární sada
5693 368 CZ
Vitosol 200-F
Vitosol 200-F (pokračování)
Připojovací sada s připojovacím vedením umožňuje jednoduché spojení kolektorů s trubkami solárního okruhu. Čidlo teploty kolektoru se
instaluje do jímky (součást připojovací sady).
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
Kryt ze solárního skla, 3,2 mm
Hliníková krycí lišta
Těsnění skla
Absorbér
E
F
G
H
Meandrová měděná trubka
Tepelná izolace z minerálních vláken
Profil rámu z hliníku
Spodní ocelový plech s hliníko-zinkovým povlakem
Výhody
■ Cenově výhodný plochý konektor s vysokým výkonem.
■ Speciální meandrová hydraulická soustava pro dobré stagnační
chování.
■ Možnost použití pro montáž na střechu.
■ Vysoký stupeň účinnosti díky vysoce selektivně potaženému absorbéru a krytu ze solárního skla, s nízkým obsahem železitých prvků.
■ Trvalá těsnost a vysoká stabilita díky rotačně ohýbanému hliníkovému rámu a utěsnění skla v bezešvém provedení.
■ Zadní stěna odolná proti proražení i korozi, zhotovená z pozinkovaného ocelového plechu.
■ Snadno montovatelný upevňovací systém Viessmann se staticky
odzkoušenými a korozi odolnými součástmi z ušlechtilé oceli a hliníku.
■ Rychlé a bezpečné připojení kolektorů pomocí připojovacích dílů
nástrčné techniky a ohebným připojvacím vedením.
Technické údaje
m2
m2
m2
2,18
2,01
2,02
mm
mm
mm
1056
2066
73
%
W/(m2 · K)
W/(m2 · K2)
kg
l
°C
bar
Ø mm
80,4
4,01
0,139
37
1,27
205
6
22
60
100
W/m2
W/m2
5693 368 CZ
Celková plocha
Plocha absorbéru
Plocha apertury
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Následující hodnoty se vztahují na plochu absorbéru:
– Optická účinnost
– Koeficient ztráty tepla k1
– Koeficient ztráty tepla k2
Hmotnost
Objem kapaliny (Tyfocor)
Max. klidová teplota
Přípustný provozní tlak
Přípojka
Výkon výroby páry
– Vhodná montážní poloha
– Nevhodná montážní poloha
Solární sada
VIESMANN
3
Vitosol 200-F (pokračování)
73
36
1056
1886
2066
KV
90
KR
KR Vstup do kolektoru (vratná)
KV Výstup z kolektoru (přívodní)
Vitocell 100-B/-W
Výhody
■ Rychlá a jednoduchá montáž. Plnicí, odvzdušňovací a uzavírací
ventil a solární regulace jsou integrovány v čerpací stanici SolarDivicon a jsou předem smontované u nádoby zásobníku.
■ Nízké ztráty tepla díky vysoce efektivní celkové tepelné izolaci.
■ Elektrickou topnou vložku lze objednat jako příslušenství.
5693 368 CZ
■ Bivalentní zásobníkový ohřívač vody kompletně vybaven pro rychlé
a jednoduché zapojení solárního zařízení.
■ Nádrž zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým
smaltováním Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana v podobě
hořčíkové anody; anodu napájenou elektrickým proudem lze objednat jako příslušenství.
4
VIESMANN
Solární sada
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Revizní a čisticí otvor
Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect
Hořčíková anoda nebo anoda napájená elektrickým proudem
Vysoce efektivní celoobvodová tepelná izolace
Horní topná spirála k dodatečnému ohřevu pomocí topného
kotle
F
G
H
K
Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
Vitosolic 100, typ SD1
Oběhové čerpadlo solárního okruhu
Čerpací stanice Solar-Divicon
5693 368 CZ
A
B
C
D
E
Solární sada
VIESMANN
5
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
A
B
C
D
E
Revizní a čisticí otvor
Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect
Hořčíková anoda nebo anoda napájená elektrickým proudem
Vysoce efektivní celoobvodová tepelná izolace
Horní topná spirála k dodatečnému ohřevu pomocí topného
kotle
F
G
H
K
Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
Modul solární regulace, typ SM1
Oběhové čerpadlo solárního okruhu
Čerpací stanice Solar-Divicon
Technické údaje Vitocell 100-B/-W
Vhodné pro tato zařízení:
■ Teplota pitné vody až 95 °C
■ Teplota přívodu topné vody až 160 °C
■ Solární výstupní teplota až 110 °C
■ Provozní tlak na straně topné vody až 10 bar
■ Provozní tlak na solární straně až 10 bar
■ Provozní tlak na straně pitné vody až 10 bar
Objem zásobníku
Registr. č. DIN
Trvalý výkon horní topné spirály
90 °C
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a teplotě přívodu topné vody … při níže uvedeném
průtoku topné vody
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
6
VIESMANN
l
250
0266/07-13MC/E
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
31
761
26
638
20
491
15
368
11
270
Solární sada
5693 368 CZ
K ohřevu pitné vody ve spojení s topnými kotli a solárními kolektory.
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Objem zásobníku
Trvalý výkon horní topné spirály
90 °C
při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a teplotě přívodu topné vody … při níže uvedeném
průtoku topné vody
80 °C
70 °C
Průtok topné vody pro uvedené trvalé výkony
Odběrný výkon
Odebíratelné množství vody
bez dohřívání
Objem zásobníku ohřátý na 60 °C,
Voda s t = 60 °C (konstantní)
Tepelná izolace
Pohotovostní ztráty qBS
(normovaný parametr)
Objem pohotovostní části Vaux
Objem solární části Vsol
Rozměry (s tepelnou izolací a čerpací stanicí Solar-Divicon)
Délka (7)
Celková šířka
Výška
Klopná míra
Hmotnost (s tepelnou izolací a čerpací stanicí Solar-Divicon)
Celková provozní hmotnost
Objem topné vody
– Horní topná spirála
– Dolní topná spirála
Topná plocha
– Horní topná spirála
– Dolní topná spirála
Přípojky
Přívodní a vratná větev topné vody
Studená voda, teplá voda
Cirkulace
l
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
m3/h
l/min
l
kWh/24 h
250
23
395
20
344
15
258
3,0
15
110
Tuhá polyuretanová pěna
0,89
l
l
100
150
mm
mm
mm
mm
kg
kg
631
860
1489
1590
124
374
l
l
6
6,5
m2
m2
0,9
1,0
R
R
R
1
1
1
5693 368 CZ
Upozornění pro trvalý výkon horní topné spirály
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedený trvalý
výkon bude docílen tehdy, je-li jmenovitý tepelný výkon kotle ≥ než
trvalý výkon.
Solární sada
VIESMANN
7
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
VA
TV
HV/SPR1
ELH
Z
860
HRs
631
HRs
79
SPR2
HVs
194
A
348
617
HVs
840
960
1200
1384
1485
HR
KW/E
276
343
MAG
E
ELH
HR
HRs
HV
HVs
Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
Přípojky HVs a HRs se nachází na Solar-Divicon
Vypouštění
Elektrická topná vložka
Vratná větev topné vody
Vratná větev solárního zařízení
Přívod topné vody
Přívod topné vody k solárnímu zařízení
SV
MAG
SPR1
SPR2
VA
TV
Z
Koeficient výkonu NL
Podle DIN 4708.
Horní topná spirála.
Teplota zásobníku Tzás = vstupní teplota studené vody +50 K +5 K/-0 K.
Koeficient výkonu NL při teplotě přívodu topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
1,6
1,5
1,4
Krátkodobý výkon (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C.
Krátkodobý výkon (l/10 min) při teplotě přívodu topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
8
VIESMANN
Upozornění ke koeficientu výkonu NL
Koeficient výkonu NL se mění s teplotou předzásobení zásobníku
Tzás.
Směrné hodnoty
■ Tzás = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tzás = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tzás = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tzás = 45 °C → 0,3 × NL
Doba ohřevu
Uvedené doby ohřevu se dosáhne, je-li k dispozici max. trvalý výkon
zásobníkového ohřívače vody při příslušné teplotě výstupní topné
vody a ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C.
172
168
164
Max. odběrné množství (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
S dohřevem.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C.
Max. odběrné množství (l/min) při teplotě
přívodu topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
Studená voda
Expanzní nádoba
Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku
Čidlo teploty zásobníku solárního zařízení
Hořčíková anoda
Teplá voda
Cirkulace
Doba ohřevu (min.) při teplotě přívodu topné
vody
90 °C
80 °C
70 °C
16
22
30
17
17
16
5693 368 CZ
A
Solární sada
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Průtokové odpory
100
80
1000
800
60
50
40
600
500
400
30
3
průtok pitné vody v l/h
20
4000
5000
30
Průtokový odpor na straně pitné vody
10
8
8000
10000
průtok topné vody v l/h
4000
5000
6000
3000
2000
3
800
1000
6
5
4
500
600
průtokový odpor v mbar
6
5
4
500
600
60
50
40
10
8
3000
100
80
20
2000
200
800
1000
průtokový odpor v mbar
300
Průtokový odpor horní topné spirály na straně topné vody
Technické údaje čerpací stanice Solar-Divicon
V~
15–65
230
W
W
W
l/min
bar
°C
bar
50
65
80
2 až 15
6
120
6
5693 368 CZ
Technické údaje
Oběhové čerpadlo (výrobek Grundfos)
Jmenovité napětí
Příkon u
– Výkonový stupeň I
– Výkonový stupeň II
– Výkonový stupeň III
Indikace průtoku
Pojistný ventil (solární)
Max. provozní teplota
Max. provozní tlak
Solární sada
VIESMANN
9
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Dopravní výška v m
8
6
A
4
2
0
B
C
D
0
0,5
1,0
Dopravované množství v m³/h
E
1,5
2,0
A Odporová charakteristika (vztahuje se na všechny komponenty
čerpací stanice Solar-Divicon)
B Zbytková dopravní výška
C Výkonový stupeň I
D Výkonový stupeň II
E Výkonový stupeň III
Modul solární regulace, typ SM1
Konstrukce a funkce
Délka kabelu
Druh krytí
2,5 m
IP 32 dle ČSN EN 60529,
nutno zajistit montáží/vestavbou
Viessmann NTC 20 kΩ při
teplotě 25 °C
Konstrukční provedení
Modul solární regulace obsahuje:
■ Elektroniku
■ Připojovací svorky pro:
– 4 čidla
– Čerpadlo solárního okruhu
– KM-BUS
– Síťovou přípojku (síťový vypínač zajišťuje stavba)
■ Výstup PWM pro ovládání čerpadla solárního okruhu
■ Jedno relé ke spínání čerpadla nebo ventilu
Typ čidla
V rozsahu dodávky jsou obsaženy čidlo teploty kolektoru a čidlo teploty
zásobníku.
Druh krytí
Funkce
■ Spínání čerpadla solárního okruhu
■ Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C)
■ Bezpečnostní vypnutí kolektorů
■ Regulace podpory vytápění ve spojení s multivalentním akumulačním zásobníkem topné vody
■ Regulace ohřevu dvou spotřebičů jedním polem solárních kolektorů
■ Spínání doplňkového čerpadla nebo ventilu pomocí relé
■ Druhá regulace teplotních rozdílů nebo funkce termostatu
■ Regulace otáček čerpadla solárního okruhu prostřednictvím frekvenčního řízení nebo čerpadla solárního okruhu se vstupem PWM
(fa Grundfos)
■ Potlačení dohřevu zásobníkového ohřívače vody topným kotlem (je
možná doplňková funkce pro ohřev pitné vody)
■ Potlačení dohřívání vytápění prostřednictvím topného kotle při
podpoře vytápění
■ Bilancování výkonu a diagnostický systém
■ Obsluha pomocí zdroje tepla Vitotronic
Typ čidla
−20 až +200 °C
−20 až +70 °C
Čidlo teploty zásobníku
Čidlo je připojeno v modulu solární regulace a namontováno do zásobníkového ohřívače vody.
IP 32 dle ČSN EN 60529,
nutno zajistit montáží/vestavbou
Viessmann NTC 10 kΩ při
teplotě 25 °C
Přípustná teplota okolí
– za provozu
– při skladování a přepravě
0 až +90 °C
−20 až +70 °C
140
Technické parametry
0
18
58
5693 368 CZ
Čidlo teploty kolektoru
K připojení na přístroj.
Prodloužení připojovacího kabelu:
■ Dvoužilový kabel, délka kabelu max. 60 m při průřezu vodiče
1,5 mm2 , měď
■ Kabel se nesmí ukládat spolu s kabely 230/400 V
Přípustná teplota okolí
– za provozu
– při skladování a přepravě
10
VIESMANN
Solární sada
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý proud
Příkon
Třída ochrany
Druh krytí
Funkční charakteristika
Přípust. teplota okolí
– za provozu
230 V ~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 podle ČSN EN 60529,
zajistit montáží/vestavbou
typ 1B dle ČSN EN 60730-1
0 až +40 °C použití v obytných
místnostech a kotelnách (normální okolní podmínky)
−20 až +65 °C
– při skladování a přepravě
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů
– polovodičové relé 1
1 (1) A, 230 V~
– relé 2
1 (1) A, 230 V~
– Celkem
max. 2 A
Vitosolic 100, typ SD1
Konstrukce a funkce
Konstrukční provedení
Regulace obsahuje:
■ Elektronika
■ Digitální indikace
■ Nastavovací tlačítka
■ Připojovací svorky:
– Čidla
– Čerpadlo solárního okruhu
– KM-BUS
– Síťovou přípojku (síťový vypínač zajišťuje stavba)
■ Výstup PWM pro ovládání čerpadla solárního okruhu
■ Relé ke spínání čerpadel a ventilů
V rozsahu dodávky jsou obsaženy čidlo teploty kolektoru a čidlo teploty
zásobníku.
Funkce
■ Spínání čerpadla solárního okruhu pro ohřev pitné vody
■ Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C)
■ Bezpečnostní vypnutí kolektorů
■ Tepelná bilance měřením rozdílů teplot a zadáním objemového toku
■ Indikace provozních hodin na čerpadle solárního okruhu
■ Potlačení dohřevu topným kotlem:
– Zařízení s regulací Vitotronic se sběrnicí KM-BUS
V regulaci kotlového okruhu se zakóduje 3. požadovaná hodnota
teploty pitné vody. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným
kotlem teprve tehdy, když nebude tato požadovaná hodnota
dosažena při ohřevu solárním zařízením.
– Zařízení s dalšími regulacemi Viessmann
Prostřednictvím odporu se simuluje skutečná teplota pitné vody
vyšší o 10 K. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným kotlem
teprve tehdy, když nebude tato požadovaná teplota pitné vody
dosažena při ohřevu solárním zařízením.
■ Doplňková funkce pro ohřev pitné vody
(jen ve spojení se zařízeními s regulací Vitotronic se sběrnicí KMBUS a rozšířením přípojek, příslušenství):
U zařízení s celkovým objemem zásobníku větším než 400 litrů
se musí (podle EU) celkový objem vody jednou za den zahřát na
60 °C.
V regulaci Vitotronic se zakóduje 2. požadovaná hodnota teploty
pitné vody a aktivuje se 4. TUV-fáze. Tento signál se přenáší na
solární regulaci a zapne se promíchávací čerpadlo.
Upozornění
V zařízeních s regulací Vitotronic se sběrnicí KM-BUS jsou možné
potlačení dobíjení topným kotlem a doplňková funkce pro ohřev
pitné vody.
V zařízeních s dalšími regulacemi Viessmann jsou tyto funkce realizovatelné jen jako alternativa.
■ Funkce termostatu:
Touto funkcí se dosáhne, že se přebytečné teplo odvede co možná
nejdřív.
Tuto funkci lze používat nezávisle na solárním provozu.
Čidlo teploty kolektoru
K připojení na přístroj.
Prodloužení připojovacího kabelu:
■ dvoužilový kabel o délce max. 60 m s průřezem vodiče 1,5 mm2
měď
■ Kabel se nesmí ukládat spolu s kabely 230/400 V
Délka kabelu
Druh krytí
Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– za provozu
– při skladování a přepravě
2,5 m
IP 32 dle ČSN EN 60529,
nutno zajistit montáží/vestavbou
Viessmann NTC 20 kΩ při
teplotě 25 °C
−20 až +200 °C
−20 až +70 °C
Čidlo teploty zásobníku
Čidlo je připojeno v regulaci a namontováno do zásobníkového
ohřívače vody.
5693 368 CZ
Druh krytí
Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– za provozu
– při skladování a přepravě
Solární sada
IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ při
teplotě 25 °C
0 až +90 °C
−20 až +70 °C
VIESMANN
11
Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý proud
Příkon
Třída ochrany
Druh krytí
204
Technické údaje
Funkční charakteristika
170
47
Přípustná teplota okolí
– za provozu
– při skladování a přepravě
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů
– Polovodičové relé 1
– Relé 2
– Celkem
230 V ~
50 Hz
4A
2W
II
IP 20 podle
ČSN EN 60529, zajistit
montáží/vestavbou
typ 1B dle
ČSN EN 60730-1
0 až +40 °C použití v obytných místnostech a kotelnách (normální okolní podmínky)
−20 až +65 °C
0,8 A
4(2) A, 230 V~
max. 4 A
Stav při dodání
Solární sada:
■ Vitosol 200-F, typ SVK s připojovací sadou a kabely
Upozornění
Upevňovací systém pro kolektor se musí objednat samostatně.
■ Vitocell 100-W, barva bílá se stanicí Solar-Divicon a solární regulací
– Solar-Divicon s 3-stupňovým oběhovým čerpadlem
– Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100, typ SD1
nebo
Vitocell 100-B, barva stříbrná se stanicí Solar-Divicon a solární regulací
– Solar-Divicon s 3-stupňovým oběhovým čerpadlem
– Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100, typ SD1
■ Solární expanzní nádoba (18 litrů)
■ Teplonosná kapalina (20 litrů)
Upozornění
Provedení s modulem solární regulace, typ SM1 objednávejte jen ve
spojení s kotli Viessmann s následujícími regulacemi:
■ Vitotronic 100, typ HC1A, HC1B, KC2B a KC4B
■ Vitotronic 200, typ HO1A, HO1B, HO1C, KO1B, KO2B, KW6A a
KW6B
Projekční pokyny k Vitosol 200-F
Respektujte „projekční podklady solární termické systémy a fotovoltaika“.
Upevnění kolektoru na šikmých střechách
5693 368 CZ
U zařízení na střeše jsou kolektory a krov vzájemně spojeny. Upevňovacím bodem prochází střešní hák nebo střešní spona, které vedou
vodu v rovině pod kolektorem. Přitom musí být zachovány absolutní
těsnost proti dešti a bezpečné ukotvení. Upevňovací body a tím
i případné vady již nejsou po instalaci viditelné. Je potřeba dodržovat
minimální vzdálenosti k okraji střechy podle DIN 1055.
12
VIESMANN
Solární sada
Projekční pokyny k Vitosol 200-F (pokračování)
00
23
22
00
Potřebná plocha střechy
Krokvové kotvy jsou montovány na krokev.
Kritéria pro výběr upevňovacího systému:
■ Zatížení sněhem
■ Rozteč krokví
■ Střecha s nebo bez pojistného laťování (rozdílné délky šroubů)
5693 368 CZ
Montáž pomocí krokvových kotví
■ Tento upevňovací systém je univerzálně použitelný pro všechny
střešní krytiny a dimenzován na max. rychlosti větru do 150 km/h
a na zatížení sněhem do 2,55 kN/m2.
■ Upevňovací systém obsahuje krokvovou kotvu, upevňovací úhelník
pro montáž na plechové střechy, montážní profily, svěrné díly,
šrouby a těsnění.
■ Pro montáž na plechové střechy jsou k dispozici upevňovací úhelníky, které je možné přišroubovat k základním nosným prvkům
(přizpůsobeným povaze dané plechové střechy). Montážní profily se
našroubují přímo na upevňovací úhelník.
■ Záruka trvale bezpečného odvodu síly do střešní konstrukce. Tím je
bezpečně zabráněno popraskání tašek. V oblastech se zvýšenou
možností zatížení sněhem doporučujeme zásadně použití tohoto
systému upevnění.
■ Krokvové kotvy existují ve dvojím provedení:
– Krokvová kotva pro nízké tašky, výška 195 mm
– Krokvová kotva pro vysoké tašky, výška 235 mm
■ Max. vzdálenost 100 mm mezi horní hranou krokve nebo pojistným
laťováním a horní hranou tašky musí být dodržena.
■ V případě nástřešní izolace musí upevnění krokvových kotev zajistit
stavba.
K zajištění dostatečné nosnosti přitom musejí šrouby zasahovat
min. 120 mm do nosné dřevěné konstrukce.
Solární sada
VIESMANN
13
Projekční pokyny k Vitosol 200-F (pokračování)
A
B
C
D
A Kolektor
B Krokvová kotva
Montáž pomocí střešních háků nebo upevňovacích úhelníků
■ Tento upevňovací systém je univerzálně použitelný pro všechny
střešní krytiny.
■ Upevňovací systém obsahuje střešní háky nebo upevňovací úhelníky, montážní profily, svěrné díly a šrouby.
■ Pro montáž na plechové střechy jsou k dispozici upevňovací úhelníky, které je možné přišroubovat k základním nosným prvkům
(přizpůsobeným povaze dané plechové střechy). Montážní profily se
našroubují přímo na upevňovací úhelník.
■ Odvod sil do střešní konstrukce probíhá mj. prostřednictvím
střešních háků a střešní krytiny. Jelikož krytina může být velmi
různá, nelze při výskytu zátěže vyloučit její poškození.
Doporučujeme proto namontovat mezi střešní háky a krytinu dodatečné olověné plechy apod.
C Montážní profil
D Montážní plech
Upevňovací úhelník pro montáž na plechových střechách
5693 368 CZ
Střešní háky jsou zavěšeny a našroubovány do montážní latě.
14
VIESMANN
Solární sada
Projekční pokyny k Vitosol 200-F (pokračování)
A
B
C
D
E
A Kolektor
B Montážní lať
C Střešní hák
D Montážní profil
E Montážní plech
Instalace
A
A Čidlo teploty kolektoru v přívodu
Projekční pokyny Vitocell 100-B/-W
Jímka
16
Jímka je do zásobníkového ohřívače vody zavařena.
200
Záruka
Naše záruka na zásobníkový ohřívač vody předpokládá, že voda
určená k ohřátí odpovídá kvalitě pitné vody podle platného nařízení
o pitné vodě a že zařízení pro úpravu vody pracují bezporuchově.
5693 368 CZ
Teplosměnná plocha
Teplosměnné plochy, bezpečné a odolné vůči korozi (pitná voda/
teplonosná kapalina) odpovídají provedení C podle DIN 1988-2.
Solární sada
VIESMANN
15
Projekční pokyny Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Přípojka na straně pitné vody
Přípojka podle ČSN 736660
P
H
K
D
F
E
A G
M
L
O
N K
K
R
O
K
S
P
T
C
B
A
B
C
D
E
F
G
H
K
Expanzní nádoba
Vypouštění
Cirkulační potrubí
Teplá voda
Zpětná klapka, pružinová
Cirkulační čerpadlo
Pozorovatelné ústí odfukového potrubí
Pojistný ventil
Uzavírací ventil
Pojistný ventil
Doporučujeme namontovat pojistný ventil nad horní hranu zásobníku.
Tím je chráněn před znečištěním, zanesením vápenatými usazeninami a vysokou teplotou. Při práci na pojistném ventilu není třeba
vyprazdňovat zásobníkový ohřívač vody.
L
M
N
O
P
R
S
T
Regulační ventil průtoku
Přípojka manometru
Zpětný ventil
Vypouštění
Studená voda
Filtr pitné vody
Redukční ventil
Zpětný ventil/oddělovač trubky
Filtr pitné vody
Podle DIN 1988-2 se u zařízení s kovovým potrubím musí instalovat
filtr na pitnou vodu. Montáž filtru pitné vody doporučujeme také u plastového potrubí. Díky němu se do zařízení pitné vody nedostanou
nečistoty.
Příslušenství
Pojistná skupina podle ČSN 736660
■ 10 bar: Obj. č. 7180 662
■ a 6 bar: Obj. č. 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Max. topný výkon: 150 kW
5693 368 CZ
Součásti:
■ Uzavírací ventil
■ Zpětný ventil a kontrolní hrdlo
■ Hrdlo přípojky manometru
■ Membránový pojistný ventil
16
VIESMANN
Solární sada
Příslušenství (pokračování)
Oběhové čerpadlo na ohřev vody v zásobníku
Obj. č. 7339 467
Typ čerpadla
Napětí
Příkon
Přípojka
Připojovací vedení pro kotel
UP 25-40
230
55-65
1
4,7 až 40 kW
V~
W
R
m
180
237
6
5
4
dopravní výška v m
3
2
1
0
0
2
4
dopravované množství v m³/h
Regulátor teploty
Obj. č. 7151 989
■ S jedním termostatickým systémem.
■ S nastavovacím ovladačem na vnější straně krytu.
■ Bez jímky.
■ S montážním profilem pro montáž na zásobníkový ohřívač vody
nebo na stěnu.
Spínací diference
Spínací výkon
Spínací funkce
0
13
6 mm
IP 41 podle ČSN EN 60529
30 až 60 °C,
přestavitený do 110 °C
max. 11 K
6(1,5) A 250 V~
při stoupající teplotě z 2 na 3
3
2
95
72
Průměr čidla
Druh krytí
Rozsah nastavení
1400
1
5693 368 CZ
Technické údaje
Přípojka
Délka kapiláry
Solární sada
Reg. č. DIN
DIN TR 11 6807
nebo
DIN TR 96 808
3-žilový kabel s průřezem vodiče
1,5 mm2
1400 mm
VIESMANN
17
Příslušenství (pokračování)
Termostatický směšovací automat
Obj. č. 7438 940
Na omezení teploty teplé vody.
Rozsah nastavení: 35 až 65 °C.
Závitová přípojka s plochým těsněním (G1).
70
Ponorné čidlo teploty
Obj. č. 7438 702
Pro použití u následujících regulací:
■ Vitosolic 100, typ SD1
Obj. č. 7426 247
■ Modul solární regulace, typ SM1
Obj. č. 7438 702
K montáži do zásobníkového ohřívače vody.
Prodloužení připojovacího kabelu ze strany stavby:
■ 2-žilový kabel, délka kabelu max. 60 m při průřezu vodiče 1,5 mm2
z mědi
■ Kabel se nesmí ukládat spolu s kabely 230/400 V
Obj. č. 7426 247
Technické údaje
Délka kabelu
Druh krytí
Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– při provozu
– při skladování a přepravě
3,8 m
IP 32 podle ČSN EN
60529, zajistit montáží/vestavbou
Viessmann NTC 10 kΩ, při
teplotě 25 °C
0 až +90 °C
−20 až +70 °C
Technické údaje
Délka kabelu
Druh krytí
5,8 m, připravený k zapojení
IP 32 podle ČSN EN
60529, zajistit montáží/vestavbou
Viessmann NTC 10 kΩ, při
teplotě 25 °C
Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– při provozu
– při skladování a přepravě
0 až +90 °C
−20 až +70 °C
Elektrická topná vložka-EHE
Obj. č. 7247 972
K montáži do Vitocell 100-B/-W, typ CVBA.
Možnost použití jen u měkké a středně tvrdé vody do 14° dH (střední
stupeň tvrdosti, do 2,5 mol/m3).
Jmenovitý výkon
Druh proudu a jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Objem ohřívaný topnou vložkou
Doba ohřevu z 10 na 60 °C
Celková šířka (zásobník s čerpací stanicí Solar-Divicon a elektrickou topnou
vložkou)
Minimální vzdálenost zásobníku k montáži elektrické topné vložky
kW
A
l
h
mm
mm
2
3,2
4
6
3/N/400 V/50 Hz
8,7
110
1,6
1,1
778
650
Solární přívodní a vratné potrubí
5693 368 CZ
Pružné vlnité trubky z ušlechtilé oceli s tepelnou izolací a ochrannou
fólií, šroubeními se svěrnými kroužky a kabelem čidla:
■ Délka 6 m
Obj. č. 7373 477
■ Délka 12 m
Obj. č. 7373 478
■ Délka 15 m
Obj. č. 7419 567
18
VIESMANN
Solární sada
Příslušenství (pokračování)
46
Ø 22
Ø 22
88
Vlnitá trubka, vnitřní
Ø 16
6000 / 12000 / 15000
Ke spojení přípojných vedení s trubkovým spojem solárního zařízení:
■ 2 trubková hrdla
■ 4 O-kroužky
■ 2 opěrné kroužky
■ 2 profilové spony
Připojovací příslušenství pro zbytkové délky potrubí přívodu
a vratné větve solárního okruhu
Spojovací sada
Obj. č. 7817 370
Připojovací sada se šroubením se svěrnými kroužky
Obj. č. 7817 369
K prodloužení přípojného vedení:
■ 2 trubková hrdla
■ 8 O-kroužky
■ 4 opěrné kroužky
■ 4 profilové spony
Ke spojení přípojných vedení s trubkovým spojem solárního zařízení:
■ 2 ochranné trubky se šroubením se svěrným kroužkem
■ 4 O-kroužky
■ 2 opěrné kroužky
■ 2 profilové spony
Připojovací sada
Obj. č. 7817 368
Solární expanzní nádoba
b
Øa
Obj. č.
7248 241 (rozsah dodávky solární
sady)
7248 242
Objem
Øa
b
Přípojka
Hmotnost
l
18
mm
280
mm
370
R¾
kg
7,5
25
280
490
R¾
9,1
5693 368 CZ
Stagnační chladič, typ 21
Obj. č. Z007 429
Na ochranu systému součástí před nadměrnou teplotou v případě
stagnace.
S deskou, kterou neprochází proudění, jako dotyková ochrana.
Výkon při 75/65 °C: 482 W
Solární sada
Chladicí výkon při 140/80 °C: 964 W
VIESMANN
19
500
a
Příslušenství (pokračování)
55
0
a = 105 mm
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com
20
VIESMANN
Solární sada
5693 368 CZ
Technické změny vyhrazeny!
Download

VIESMANN - Viessmann