ČK
ZNA
OVÉ
NÁH
R
N
I
V
O
Y
N
N
I
Y
V
A
N
I
O
V
N
N
O
H
A
N
C
N
A
E
N
H
T
H
C
C
TO TETE
01
E
É DI
ADN
RE
LY P
V
KY
ŠET
T YP
SO
Y O
AU T
CH
BNÝ
OMO
BILO
V
AAUUATUOTO
3
201
A
Y
E IB DIEL
M
É
S
NIE RADN
H
NÁ
PREDSTAVUJEME
Novinka v našom sortimente
OMP
Ďalší úspech pre slovenský motoršport
JAROSLAV BARÁNEK – MAJSTER EURÓPY V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU
, VYŠ
OTOR OTNOSŤ:
M
Í
Š
J
V
ČISTE , DLHŠIA ŽI ORA
T
N
O
VÝKO BENIE M V SHELL
E
O
R
OPOT ODBORNÍK
I
OČAM
E
V TOMTO ČÍSLE
ABA
KAY STAVILA U
R
PRED PODPO
Ú
NOV ISOM
SERV
ŠÍ
UJEM
COMLINE OČAMI ZÁSTUPCOV SPOLOČNOSTI
Pôsobnosť, kvalita a prvky výroby
NOK
-ČLÁ
INFO
STAV
PRED
VALIVÉ LOŽISKÁ FAG
ED ITO RIA L
DOBRÝ DEŇ, PRIATELIA
A ZÁKAZNÍCI AUTOTECHNY.
SVIATOČNÁ ATMOSFÉRA VIANOC A NOVÉHO ROKU SA
POMALY VYTRÁCA A VŠETCI SME SA VRÁTILI K SVOJEJ
PRÁCI. VERÍM, ŽE PLNÍ ELÁNU A ODHODLANIA SME
VSTÚPILI DO ROKU 2013 A ŽE SA NÁM V ŇOM BUDE DARIŤ.
Jaroslav Baránek
majiteľ spoločnosti
Dovoľte mi ešte spomenúť minulý rok a poďakovať vám za priazeň, ktorú ste
nám venovali. Vďaka vašim nákupom, ktorými ste podporili 100%-nú slovenskú
Autotechnu, sme na trhu s autodielmi boli úspešní a opäť sme o kúsok narástli.
Za vašu loajalitu k Autotechne vám môžem sľúbiť, že aj tento rok budeme na
sebe pracovať, budeme rozširovať sortiment, zlepšovať nákupné podmienky pre
vás tak, aby ste mohli profitovať zo spolupráce s nami. Chceme a všetko pre to
robíme, aby sme vám naďalej poskytovali také kvalitné služby, pri ktorých budeme spokojní všetci traja: vy, váš zákazník aj Autotechna. Pretože tak je to správne.
V týchto pár riadkoch nechcem detailne popisovať, čo všetko chystáme, ale verte
mi, že toho bude naozaj dosť. Nový sortiment tovaru, zlepšenie rozvozov, zvýšenie
počtu obchodných zástupcov, nové funkcie v elektronickom katalógu a iné. O všetkom vás budeme včas informovať prostredníctvom Autotechna novín, e-mailom a
osobne obchodnými zástupcami. Opäť máme pripravené aj projekty podpory pre
vás, našich zákazníkov, na veci či služby presne podľa vášho výberu a želania. Stačí
nakupovať v Autotechne a informovať sa u obchodného zástupcu na podrobnosti.
Verím, že v roku 2013 sa mi podarí navštíviť aspoň niektorých z vás osobne. Verte
mi, že najlepšie sa cítim v “teréne” u vás v servise alebo na predajni. Dozviem sa
tam veľa informácií, ktoré nám pomáhajú zlepšovať sa a vracajú sa vám v podobe
lepších služieb, ktoré vám poskytujeme. Škoda len, že toho času mám tak málo.
Ale aj napriek tomu sa už teraz teším na stretnutia s vami. Kto z vás má rád automobilové preteky a chce sa o nich dozvedieť niečo viac, môže ma navštíviť aj na pretekoch do vrchu počas sezóny 2013. Veľmi rád vás privítam v stane ­Autotechna
Racing Teamu a môžeme sa rozprávať o pretekaní, o biznise, o ženách...
Pre všetkých som k dispozícii aj na mailovej adrese baranek@autotechna.sk ak
niečo nefunguje, alebo, ešte radšej, ak chcete pochváliť niektorého z našich ľudí.
Rok 2013 podľa mňa nebude jednoduchý. Vieme, čo všetko sa “hore” pripravuje pre nás podnikateľov a občanov. Našťastie však pre nás, robíme v automobilovej brandži, ktorá má na dlhé roky dobrú perspektívu. Na alkohol, na benzín a na
svoje auto budú mať Slováci peniaze vždy. Preto som presvedčený, že sa nám
bude aj naďalej dariť a všetkým nám k tomu želám veľa šťastia a pevné zdravie.
S pozdravom
Jaroslav Baránek
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
3
KAYABA PREDSTAVILA NOVÚ PODPORU
SERVISOM NA VEĽTRHU AUTOMECHANIKA
QR KÓDY ODHALILI RÝCHLU NAVIGÁCIU K NÁVODOM KAYABA
KYB predstavila Európe na veľtrhu Automechanika v nemeckom Frankfurte nad Mohanom nový
projekt podpory mechanikov a servisov. Táto
technická podpora pomôže uľahčiť mechanikom
prácu pri inštaláciách tlmičov pruženia, pružín,
ochranných sád a uložení.
Jean François Huan, Senior Product Manager pre KYB
Europe, prehlásil: „My v KYB Europe pevne veríme, že
technická podpora servisom je kľúčový element úspechu
našich zákazníkov. KYB neustále tvrdo pracuje na zlepšení
úrovne technickej pomoci svojim zákazníkom a tento QR
projekt im rozširuje ďalšie možnosti.”
Čoskoro nájdete na krabičkách výrobkov KAYABA QR kód,
ktorý sa bude nachádzať vedľa objednávacieho čísla. Každý mechanik bude mať možnosť si QR kód naskenovať
vďaka čítačkám, ktoré v dnešnej dobe majú snáď všetky
„smartfóny“. Ak daný telefón nebude disponovať potrebnou aplikáciou, ktorá sa volá čítačka QR kódov, tak je možné ju voľne stiahnuť z aplikácií v „smartfóne“, prípadne
z internetu. Po naskenovaní QR kódu budú mať užívatelia
k dispozícii informáciu užitočnú pre montáž tlmičov.
V súčasnej dobe zahŕňa projekt okolo 700 referencií a behom niekoľkých mesiacov tento počet vzrastie. Tieto informácie budú taktiež plne dostupné na KYB webových
stránkach, aby mal aj ten, kto nevlastní „smartfón“, prístup
k týmto informáciám.
Informácie obsahujú: montážne videá (pokiaľ sú k dispozícii), montážne inštrukcie (pre dané vozidlo) a základné
informácie pre montáž tlmičov, pružín, prachoviek a uložení. Ďalej tu nájdete informácie ohľadom vizuálnej kontroly
stavu zavesenia kolies a ďalšie užitočné rady, ktoré budú
pridané v priebehu budúceho roka.
4
Celosvetovo KYB namontuje viac než 1 milión tlmičov pruženia za jeden týždeň, a to im udeľuje prvenstvo. Jedno
zo štyroch vozidiel, ktoré vychádza z výrobného pásu, má
namontované tlmiče pruženia KAYABA.
Zdroj: Sue Clough, Brand Co-Ordinator, KYB Europe,
www.kyb-europe.com
IN FO -ČLÁN O K
ČO JE TO QR KÓD
Kapacita
QR kód môže obsahovať písmená, čísla alebo japonské
znaky kandži a je schopný pojať rôzne množstvo informácií podľa obsahu:
Typ obsahu
číslice
písmená a číslice
8-bitové dáta
kandži
QR Kód pre webovú adresu http://sk.wikipedia.org/
QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový
kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response (Rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle
dekódovanie.
Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený na
papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú
v kóde. V Japonsku sa QR kód stal de facto štandardom
a väčšina mobilných telefónov so vstavaným fotoaparátom vie tieto kódy dekódovať.
Obsah
QR kód sa skladá z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice. Veľkosť matice je
od 21×21 do 177×177 bodov s nárastom o 4 moduly
v každom rozmere.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
Počet znakov
7 089
4 296
2 953
1 817
Použitie
Kód bol pôvodne navrhnutý na sledovanie jednotlivých súčiastok pri výrobe automobilov. Neskôr sa začal používať
na kódovanie rôznych kontaktných informácií. QR kód tak
môže obsahovať:
•webovú adresu
•e-mailovú adresu
•telefónne číslo
•kontaktné informácie
•správu SMS
•správu MMS
•geografickú pozíciu
•údaje o udalosti – názov, miesto, čas, trvanie
Licencia
QR kód je otvorený štandard, keďže spoločnosť Denso-Wave zverejnila špecifikáciu a neuplatňuje patentovú
ochranu.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org
5
COMLINE OČAMI ZÁSTUPCOV SPOLOČNOSTI
PÔSOBNOSŤ, KVALITA A PRVKY VÝROBY
Spoločnosť COMLINE sme vám už prezentovali
v predošlých číslach Autotechna novín. V tomto
čísle sa jej zástupcovia rozhodli, že vás prevedú
jadrom ich pôsobenia, kvalitou ich výroby a v neposlednom rade kľúčovými prvkami výrobného
procesu.
Na dosiahnutie certifikátu ECE R-90 podstupuje každý výrobok nezávislé podrobné skúmanie. Brzdové segmenty
musia podstúpiť sériu testov, v ktorých musia byť plus-mínus 15% rovnako výkonné ako originálne segmenty.
Taktiež musia vyhovovať typovému schváleniu R-13H pre
zabezpečenie brzdnej stability.
V prvom rade sa venujú problematike brzdových segmentov. Viete, čo znamená Certifikácia ECE R-90? V skutočnosti ide o veľký obchod.
Toto prísne testovanie platí už viac ako desaťročie. Bolo
také úspešné, že si ho osvojilo mnoho krajín aj mimo Európskej únie ako štandard. K týmto krajinám patrí aj vzdialená Austrália.
Nákup, skladovanie a montáž brzdových
segmentov COMLINE schválených podľa ECE R-90 normy je niečo, čo môžete
urobiť s čistým svedomím.
Ilustráciu výhod brzdových segmentov
s novou RMR vrstvou vám ponúka práve
nasledujúci graf, ktorý znázorňuje percentuálny výskyt hlučnosti pri brzdení
vozidla s použitím rôznych typov brzdových segmentov. Test bol uskutočnený
na predných brzdových segmentoch automobilu VW GOLF IV.
6
P RED S TAVU JEM E
300
NAM-112A bez vrstvy
250
Tesniaca/papierová vrstva
Vrstva – guma/kov/guma
200
Originálne diely
150
100
50
0
80-90 dB
trochu hlučné
90-100 dB
hlučné
ČO JE TO RMR?
Nové RMR vrstvy sa pridávajú pre minimalizovanie hluku počas životnosti brzdového segmentu. Účelom vrstvy je izolovať hluk brzdového segmentu v brzdovom strmeni. S novými gumenými vláknami použitými na zvýšenie výkonu vrstvy
brzdového segmentu COMLINE prekračujú požiadavky trhu
s náhradnými dielmi a dosahujú kvalitu originálnych dielov.
Hlavným znakom COMLINE vrstvy je tzv. Clip on dizajn.
Tento umožňuje vrstvu upevniť na zadnú stranu základovej dosky brzdového segmentu a tieto špeciálne navrhnuté spony taktiež pomáhajú chrániť vrstvu pred otáčaním
v brzdovom strmeni zabezpečujúc maximálnu účinnosť
tlmenia hluku.
100-110 dB
veľmi hlučné
Pri problematike brzdových kotúčov vám prinášame
pohľad na výrobný proces. Brzdové kotúče COMLINE boli
navrhnuté pre výkony spĺňajúce najvyššie štandardy vo
všetkých operačných podmienkach a tiež tak, aby splnili
špecifikácie originálnych dielov. Sú vyrábané v starostlivo
kontrolovanom prostredí pre zabezpečenie širokého rozsahu parametrov, ako sú:
•Odchýlka hrúbky
•Opotrebenie
•Rozmerová jednotnosť
•Tvrdosť
•Špecifikácia materiálu
•Pevnosť
Výrobní partneri spoločnosti COMLINE používajú najmodernejšie budovy a testovacie zariadenia pre všetky
produktové skupiny. Spoločnosť COMLINE spolupracuje
iba s najlepšími dodávateľmi, ktorí majú certifikáty kvality ISO a podporu ostatných dodávateľov OE náhradných
dielov. Tým garantujú najlepšiu kontrolu kvality svojmu
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
7
P R ED S TAVUJ E ME
sortimentu.
V najväčšej miere sú vykonávané testy špecifikácií pre každú sériu v nasledovných kategóriách:
•Špecifikácia materiálu
•Celistvosť odliatkov
•Pevnosť v ťahu
•Rozmerová presnosť
•Priama röntgenová analýza zloženia
V NEPOSLEDNOM RADE PATRIA DO SORTIMENTU
SPOLOČNOSTI COMLINE – FILTRE.
COMLINE má s 20 ročnou históriou prvenstvo vo filtroch.
Vrátane najnovších modelov vozidiel majú jednu z najväčších
ponúk filtrov v Európe. COMLINE filtre sa montujú v autách
naprieč celou Európou – od Islandu cez Portugalsko, Litvu až
po Bulharsko. Všetky sú vyrobené s použitím najnovších noriem ISO a zodpovedajúcich štandardov originálnych dielov,
čím zabezpečujú spoľahlivú kvalitu. V ponuke nájdete:
Olejové filtre – tradičné “spin on” – 100% testované na
tlak, bohatý sortiment nových ECO filtrov.
Palivové filtre – benzínové a naftové filtre. Vývojový
program zabezpečuje distribútorom značky COMLINE
rýchly prístup k najnovším aplikáciám a produktom.
8
Vzduchové filtre – v ich sortimente prichádza spoločnosť neustále s novinkami. Predajcovia COMLINE získavajú
na zvýšených predajoch jedného z najväčších sortimentov
v Európe a maximalizujú zisk vzhľadom na konkurencieschopnú cenovú politiku.
Kabínové a kabínové uhlíkové filtre – zaznamenávajú rastúci potenciál pre distribútorov a mechanikov. Zabezpečte si zisk so zásobami kabínových filtrov pre vašu
predajňu či servis!
Comline filtre sú vyrobené použitím najnovších ISO postupov a zabezpečujú spoľahlivú kvalitu a spĺňajú štandardy originálnych dielov.
Zdroj: Comline
VALIVÉ LOŽISKÁ FAG
NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE
Značka FAG vznikla na geniálnej myšlienke.
Fridrich Fischer vynašiel v roku 1883 v Schweinfurte v Nemecku okrúhlu brúsku na guľky a odštartoval tým úspešnú históriu FAG v priemyselnej výrobe oceľových guliek. Fischer tým položil
základný kameň celého ložiskového priemyslu.
Práve tento vynález sa stal hlavným dôvodom,
prečo bola značka FAG dlho považovaná za priekopníka technológie valivých ložísk. FAG patrí od
roku 2001 do skupiny Schaeffler Group, ktorá
má spoločnosti, dcérske spoločnosti a predajné
agentúry vo všetkých hlavných priemyselných
krajinách. Dnes je FAG jednou z popredných značiek pre aplikácie v strojárstve, automobilovom
a leteckom priemysle a technike.
usporiadané valivé telesá, ktoré sa odvaľujú po obežných
dráhach. Ako valivé telesá sa používajú guľky, valčeky, ihlové valčeky, kuželíky a súdky. Klietka vedie spravidla valivé
telesá, pridŕža ich v rovnomernej vzájomnej vzdialenosti
Touto cestou by sme vám radi predstavili bližšie
novinku, ktorú sme od septembra 2012 zaradili
do nášho sortimentu.
VALIVÉ LOŽISKÁ
Valivé ložiská sa skladajú všeobecne z dvoch krúžkov
s integrovanými obežnými dráhami. Medzi krúžkami sú
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
9
P R ED S TAVUJ E ME
a bráni, aby sa navzájom dotýkali. Pri ihlových ložiskách
a beznákružkových súdkových ložiskách zaisťuje klietka
navyše správnu polohu osi valivých telies. Ak sú ložiská
rozoberateľné, klietka pridŕža valivé telesá pohromade
a uľahčuje tak montáž ložísk. Vo zvláštnych aplikáciách
sa používajú tiež valivé guľkové, valčekové a ihlové ložiská
bez klietky.
zaťaženie. Axiálne súdkové ložiská a jednosmerné axiálne
guľkové ložiská s kosouhlým stykom zachytávajú kombinované axiálne a radiálne zaťaženie. Ostatné axiálne ložiská sú vhodné len na čisto axiálne zaťaženie.
Štandardný materiál plechových klietok je oceľ, v niektorých aplikáciách tiež mosadz. Masívne klietky sa vyrábajú
z mosadze, ocele, tvrdenej tkaniny a ďalších materiálov.
Značne rozšírené sú tiež klietky z termoplastických hmôt,
predovšetkým z polyamidu vystuženého sklenými vláknami. Krúžky a valivé telesá ložísk sú prevažne vyrobené
z prekalenej chrómovej ocele, používa sa tiež cementačná oceľ. Špeciálne ložiská do extrémnych prevádzkových
podmienok (zaťaženie, otáčky, teplota, korózia) sú vyrobené z teplotne odolných alebo nehrdzavejúcich ocelí, plastov, keramiky a ďalších materiálov. Valivé ložiská môžu byť
v otvorenom a jednostranne alebo obojstranne utesnenom vyhotovení. Najbežnejšie druhy tesnení sú štrbinové
a s britom.
CHARAKTERISTIKY A POUŽITIE
Každý typ konštrukcie valivého ložiska má charakteristické
vlastnosti, ktoré sú zvlášť vhodné pre určité prípady uloženia. Všeobecné pravidlá výberu druhu ložiska je možné
definovať len všeobecne, pretože takmer vždy je potrebné
zohľadniť a navzájom zvažovať oveľa viac faktorov. Okrem
zaťaženia a frekvencie otáčania je väčšinou potrebné
zohľadniť taktiež také vplyvy, ako teplotu, mazanie, vibrácie, spôsob montáže, údržbu, atď. V mnohých prípadoch
je najmenej jeden z hlavných rozmerov ložiska – väčšinou
priemer otvoru – už daný okolitou konštrukciou.
Valivé ložiská určené pre prevažne radiálne zaťaženie nazývame radiálne ložiská. Väčšina radiálnych ložísk môže
zachytávať kombinované zaťaženia – napríklad radiálne
guľkové ložiská, guľkové ložiská s kosouhlým stykom,
kuželíkové ložiská alebo súdkové ložiská. Valčekové ložiská N, NU, väčšina ihlových ložísk, ihlové puzdrá a ihlové
klietky je možné zaťažovať iba radiálne. Ako axiálne ložiská sa označujú valivé ložiská určené prevažne na axiálne
10
Ak je v radiálnom smere k dispozícii len malý konštrukčný
priestor, volia sa ložiská s malou výškou prierezu – napríklad ihlové klietky, ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
alebo s ním, radiálne guľkové ložiská a súdkové ložiská
určitých radov.
Ak je axiálny konštrukčný priestor obmedzený, pri radiálnom a kombinovanom zaťažení sú vhodné jednoradové
valčekové ložiská, radiálne guľkové ložiská alebo guľkové
ložiská s kosouhlým stykom. Pri axiálnom zaťažení sa používajú axiálne ihlové klietky, axiálne ihlové ložiská alebo
axiálne guľkové ložiská určitých typov.
Ďalším charakteristickým znakom je spôsob, akým ložiská vedú hriadeľ. Existujú ložiská, ktoré pripúšťajú axiálne
P RED S TAVU JEM E
posunutie, ložiská, ktoré vedú hriadeľ v jednom alebo
v oboch axiálnych smeroch a ložiská, ktoré sú naklopiteľné a vďaka tomu dovoľujú šikmé postavenia napojovacej
konštrukcie.
AUTOMOBILOVÉ LOŽISKÁ
Ložiská kolies 1. generácie
Kompaktné ložiskové jednotky s guľkovými alebo kuželíkovými ložiskami, ktoré sú spoločnosťou FAG vybavené
definovanou a dopredu nastavenou vôľou ložísk, utesnené
a namazané na celé obdobie životnosti.
Ložiská kolies 2. generácie
Spojenie hospodárnosti konštrukcie ložísk kolies 1. generácie s prednosťami integrácie s prírubou kolesa. Jednotka
ložiska kolesa je zaistená v závese kolesa pokrokovým poistným krúžkom, ktorý súčasne axiálne predopína vonkajší
krúžok ložiska.
Pre určenie veľkosti ložiska sa v prvom rade zvažuje veľkosť a druh zaťaženia – dynamické alebo statické – únosnosť ložiska a požiadavky na dĺžku trvanlivosti a prevádzkovú bezpečnosť uloženia. Rotujúce ložiská sú dynamicky
namáhané. Staticky namáhané sú ložiská pri veľmi pomalom relatívnom pohybe medzi krúžkami ložísk, pri kývavých pohyboch a pri zaťažovaní v pokoji. Všeobecne je
možné pri porovnateľných vonkajších rozmeroch zaťažovať valčekové ložiská viac než guľkové ložiská. Pri menších
až stredných zaťaženiach sa preto väčšinou používajú guľkové ložiská, pri vyšších zaťaženiach a väčších priemeroch
hriadeľov častejšie valčekové ložiská.
Ložiská kolies 3. generácie
Ložisko kolesa ako vysoko integrovaná jednotka s upevňovacími prírubami zaručuje najvyššiu presnosť chodu brzdového kotúča, disku aj závesu kolies. Integrované kodéry
počtu otáčok generujú potrebné signály ABS/ESP nutné
pre riadenie podvozku. Predpätie ložiska je v spoločnosti
FAG zaistené a kontrolované pomocou nákružku zavalcovaného za studena.
Zdroj: http://fagtest.ina.com
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
11
ČISTEJŠÍ MOTOR, VYŠŠÍ VÝKON,
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
OPOTREBENIE MOTORA OČAMI ODBORNÍKOV SHELL
Udržať maximálny výkon motora aj po dlhšej
dobe prevádzky nie je ľahké. Náročnosť prostredia, v ktorom sa vozidlá pohybujú, vyžaduje vysokú kvalitu produkcie nielen od výrobcov motorov,
ale tiež vysokú profesionalitu, odborné zázemie
a schopnosť plniť náročné kritériá výrobcov motorových olejov.
Najrôznejšími testami bolo preukázané, že viac ako 75%
opotrebenie motora vzniká pri studených štartoch. Pri studených štartoch je motor najviac namáhaný. Veľmi malé
olejové náplne v objeme niekoľko litrov musia chrániť motor desiatky tisíc kilometrov. Olej musí mať správnu tekutosť, aby bol na všetkých miestach včas (dôležitá je rýchlosť zaolejovania) a musí mať dostatočnú životnosť, aby
všetky kladené požiadavky plnil po celú dobu výmenného
intervalu. Nesprávna voľba motorového oleja môže významne skrátiť životnosť motora.
V bežnej prevádzke môžeme charakterizovať tri najčastejšie jazdné režimy, ktoré majú vplyv na opotrebenie a chod
motora a môžu viesť nielen k zníženiu jeho výkonu, ale aj
priamo k jeho poškodeniu.
KRÁTKA PREVÁDZKA VOZIDLA – DLHÁ ODSTÁVKA
Najčastejší a pre motor veľmi náročný režim prevádzky,
kedy je po krátku dobu vystavovaný veľkej námahe. Motor sa nestačí dostatočne zahriať, v oleji sa hromadí palivo
a vlhkosť, čo môže viesť k tvorbe usadenín.
MESTSKÝ REŽIM JAZDY
Časté zastávky a jazda v režime „stop-go“ vedú k rýchlejšej degradácii oleja vplyvom obmedzenej oxidačnej a termickej stability.
VYSOKÉ ZAŤAŽENIE A JAZDA DO VRCHU
Teplota motora rastie, čo môže mať opäť za následok rýchlejšiu degradáciu oleja vplyvom obmedzenej oxidačnej
a termickej stability.
MOTOROVÉ OLEJE
Shell Helix spĺňajú všetky špecifické požiadavky kladené
na moderné motorové oleje. Využívajú unikátne aditivačné
zložky – špeciálne čistiace prísady, ktoré bránia zlepovaniu
12
IN FO -ČLÁN O K
zkarbonovaných častíc a výrazne tak znižujú množstvo
usadenín v motore. Umožňujú mazanie všetkých pohyblivých častí a chránia motor pred vnútornou koróziou, nečistotami a usadeninami. Zníženie vibrácií a hluku motora
vedie k tichšej a pokojnejšej jazde, ktorá zaručuje maximálny výkon motora.
Podľa typu základového oleja sa oleje delia na minerálne
(ropné), syntetické (plne syntetické) a oleje na syntetickej
báze (čiastočne syntetické alebo polosyntetické). Väčšina
olejov a mazív je vyrábaná na báze minerálneho oleja.
Vhodnosť minerálnych olejov pre výrobu olejov a mazív
vyplýva z ich viskozitnej charakteristiky, schopnosti účinne
odvádzať teplo a schopnosti chrániť pred koróziou.
nižšej viskozitnej triede kladú menší odpor. Úspora paliva
na prvý pohľad nevyzerá závratne, pohybuje sa v rozmedzí jednotiek percent. Stačí si ale spočítať, koľko paliva prejazdíte počas jedného výmenného intervalu oleja. Obvykle
sú to tisíce litrov paliva. A napríklad o tri percentá nižšia
spotreba paliva tak predstavuje nemalú úsporu.
Súčasné používanie paliva Shell FuelSave a motorového
oleja Shell Helix môže prispieť k úsporám paliva.
KONTROLUJTE PRAVIDELNE HLADINU MOTOROVÉHO OLEJA!
Hladinu motorového oleja v motore je potrebné pravidelne
kontrolovať a v prípade potreby včas motorový olej doplniť. Najmä potom pri motoroch s predĺženým výmenným
intervalom, kedy je olej ďaleko viac namáhaný, je kontrola
oveľa dôležitejšia než kedykoľvek predtým. V každom autorizovanom servise sú k dispozícii litrové balenia motorových olejov, ktoré Vám poslúžia ako rezerva pre prípad
okamžitej potreby. Pracovníci autorizovaných servisov sú
tými najlepšími odborníkmi, ktorí Vám doporučia najvhodnejší olej pre Vaše vozidlo. Pre okamžité doplnenie oleja na
cestách sú Vám k dispozícii čerpacie stanice Shell.
Medzi najbežnejšie typy syntetických základových olejov,
ktoré sa používajú pri výrobe motorových či prevodových
olejov, patrí predovšetkým PAO (polyalfaolefiny), XHVI
(syntetický základový olej firmy Shell) a estery. Syntetické
oleje majú niektoré úžitkové vlastnosti výrazne lepšie ako
oleje minerálne, napr. termickú a oxidačnú stabilitu, odparivosť, nízko teplotné chovanie, viskozitný index atď.
Určitý kompromis medzi minerálnymi a syntetickými olejmi predstavujú tzv. oleje na syntetickej báze (polosyntetické). Väčšinou sú výsledkom zmiešania minerálnych
základových olejov s určitým množstvom syntetických
základových olejov.
POUŽÍVANIE PLNE SYNTETICKÝCH MOTOROVÝCH OLEJOV PRISPIEVA K OCHRANE MOTORA.
Plne syntetické oleje dokážu oveľa rýchlejšie zaolejovať
kritické časti motora, ako sú ventily, vačky a výrazne tak
predĺžiť životnosť motora. To je veľmi dôležité, pretože
značná časť opotrebenia v motore vzniká práve v tejto
fáze. Je veľký rozdiel, či sa olej dostane na potrebné miesta za niekoľko sekúnd alebo za desiatky sekúnd.
Okrem vynikajúcej ochrany motora poskytujú plne syntetické motorové oleje Shell Helix aj úsporu pohonných
hmôt. Tieto oleje majú lepšie trecie vlastnosti a vďaka
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
ČO SA STANE, KEĎ SA PODCENÍ VÝMENA OLEJA?
Počas prevádzky vozidla dochádza ku kontaminácii oleja spalinami, oterovými kovmi, palivom, atď. Ďalej môže
dochádzať k tvorbe usadenín a kalov. Všetky tieto vplyvy
spôsobujú degradáciu oleja. Nadmerné predlžovanie výmenného intervalu nad odporúčania výrobcu automobilu
môže mať za následok degradáciu oleja v podobe znižovania mazacích schopností oleja a jeho nadmernú kontamináciu. To môže zapríčiniť vyššie opotrebenie motora
vedúce až k závažnej poruche.
Viac informácií Vám poskytneme v nasledujúcom čísle
Autotechna Novín.
Zdroj: Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o.
13
OMP
PREDSTAVENIE DODÁVATEĽA
OMP s.r.l. bolo založené v Janove v roku 1973 rodinou
Percivale, za účelom výroby ochranných rámov pre pretekárske vozidlá.
V priebehu niekoľkých rokov sa OMP stáva globálnym
hráčom v oblasti racingu, kartingu a tuningu. Do povedomia fanúšikov sa zapísali najmä obliekaním automobilových jazdcov zvučných mien ako Ayrton Senna, Nigel
­Mansell, Tommi Mäkinen, Carlos Sainz a iných.
Popularita OMP vzrástla od roku 1996, kedy si Michael
Schumacher vybral OMP oblečenie a 11 rokov v ňom
víťazil.
Niet pochýb, že si ho zvolil najmä pre dodržiavanie vysokých štandardov kvality ISO 9001/2000. Spoločnosť
OMP neustále skúma a vyvíja nové produkty s vysokou
úrovňou bezpečnosti. Práve bezpečnosť výrobkov OMP
zabezpečuje spoločnosti popredné miesto v segmente
a je jej silnou stránkou.
14
Dnes si z ponuky OMP vyberie skutočne každý jazdec.
Nájdete tu oblečenie od základného, lacnejšieho modelu,
po TOP kvalitu pre najnáročnejších klientov. V sortimente
sa nachádzajú kombinézy, spodné prádlo, rukavice, topánky vo viacerých farbách a prevedeniach. Okrem obleče-
nia je pre spoločnosť OMP samozrejmosťou v sortimente
aj povinná výbava každého pretekárskeho vozidla. Doba,
keď začínali len s bezpečnostnými rámami, je dávno preč
a okrem iného ponúkajú: hasiace prístroje a systémy, bezpečnostné pásy, sedadlá a držiaky sedadiel, ochranné
rámy motora, brzdové kotúče a platničky, rozpery tlmičov,
spojkové lamely, volanty a iné.
Kompletnú ponuku nájdete na www.ompracing.it
Zdroj: OMP
ĎALŠÍ ÚSPECH PRE SLOVENSKÝ MOTORŠPORT
JAROSLAV BARÁNEK – MAJSTER EURÓPY V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU
Jaroslav Baránek po nedávnom zisku titulu Majster Európy v pretekoch historických automobilov do vrchu pridal do zbierky úspechov ďalší.
Na pretekoch v Talianskom Cividale, ktoré boli záverečným podujatím FIA CEZ (Central European Zone) si jazdec
Autotechna Racing Teamu s vozidlom Ferrari 308 GT4
Dino pripísal 15 bodov a potvrdil tak svoju dominanciu
v kategórii 3. V celkovom súčte nad svojimi súpermi s prehľadom zvíťazil a získal cennú trofej pre rok 2012. Do kategórie 3 sú zaradené vozidlá, ktoré boli pre motoristický
šport homologované v rokoch 1976 až 1981.
Seriál FIA CEZ vyhlasuje Medzinárodná automobilová federácia v rôznych motoristických disciplínach pre jazdcov
z krajín Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká
republika, Maďarsko, Taliansko, Macedónsko, Čierna Hora,
Poľsko, Srbsko, Slovinsko a Slovensko. Medzi jazdcami je
tento seriál nazývaný aj „Malá Európa“ a je medzi nimi veľmi
obľúbený. Len v tabuľkách hodnotenia „historikov“ nájdeme
viac ako deväťdesiat jazdcov. To je naozaj pekné číslo.
Jaroslav Baránek jazdí za zvolenský Autotechna Racing
Team už od roku 1996. Počas svojej kariéry automobilového pretekára získal päť titulov Majstra Slovenska. Ako
sám tvrdí, najväčšiu radosť má z najťažšie vybojovaného
prvého titulu v roku 1996 na vozidle Škoda Favorit. Zatiaľ najúspešnejšou sezónou pre Jara je však určite sezóna
2012, keď získal nielen trofej FIA CEZ, ale aj titul Majster
Európy v pretekoch historických automobilov do vrchu
v kategórii 3. Európsky titul v historických vozidlách je o to
cennejší, že ho získal ako vôbec prvý Slovák v histórii.
Vozidlo Ferrari 308 GT4 Dino, na ktorom Jaro získal obe
trofeje, má osemvalcový motor s objemom 3 litre, výkon
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 1 / 2 0 13
cca 220 Hp a maximálnu rýchlosť 220 kilometrov. Na to,
že automobil má 38 rokov, sú to obdivuhodné parametre.
Zvlášť, keď si uvedomíme, že motor je bez akejkoľvek elektroniky, vybavený štyrmi dvojkomorovými karburátormi
a dvoma rozdeľovačmi.
V roku 2013 Jaro Baránek bude opäť reprezentovať Autotechna Racing Team a plánuje jazdiť preteky ME, FIA CEZ,
ako aj Majstrovstvá Slovenska. Jeho cieľom je obhájenie
oboch trofejí, aj keď vie, že to bude mimoriadne náročné.
Základom dobrých výsledkov je pripravovaná zimná repasia vozidla Ferrari 308 GT4 Dino, ktorú budú robiť šikovní
mechanici v Koiš Racing Teame, ktorí tento automobil aj
upravili pre automobilové preteky.
V novej sezóne si Jaro želá, aby sa na európskych tratiach objavovalo viac slovenských jazdcov v historických vozidlách.
Spoločná účasť na pretekoch nielen viac zviditeľní našu krajinu, ale môže znížiť náklady na účasť v pretekoch pre jednotlivé tímy. Potešila by ho aj účasť slovenských fanúšikov na pretekoch „vonku“. Všetky preteky sa konajú v miestach, ktoré
majú návštevníkom čo ponúknuť. Čo tak si urobiť víkendový
výlet do cudziny a návštevu pretekov si spestriť prehliadkou
miestneho hradu, historického centra, kúpaním v jazere či
túrou po krásnej prírode?.....Láka vás to? Jaro Baránek rád
každému poskytne informácie o chystaných pretekoch.
Zdroj: AUTOTECHNA RACING TEAM
15
NOVÉ SERVISNÉ VYBAVENIE SEALEY
NA PREDAJNI V BANSKEJ BYSTRICI
VZORKOVÁ PREDAJŇA NÁRADIA (ZVOLENSKÁ CESTA 83)
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ NA VLASTNÉ OČI, ŽE NÁRADIE OD SEALEY SA OPLATÍ!
EVČ: SEAVSE3156
EVČ: SEA1153CX
EVČ: SEASAC10030
EVČ: SEAS0635
EVČ: SEAAK699
EVČ: SEARS132
VAŠE OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME DENNE TELEFONICKY, MAILOM
ALEBO CEZ ELEKTRONICKÝ KATALÓG
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ZVOLEN
Pod Strážou 3, Zvolen
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, sklad@autotechna.sk
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD KOŠICE
Opatovská cesta 4A, 040 01 Košice
Kontakt: 055/674 51 00, 0903 908 522
0903 640 991, 0907 908 532
skype: auto777777, kosice@autotechna.sk
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ŠAĽA
Jesenského 22, 927 01 Šaľa
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, sklad@autotechna.sk
H T T P : //AU T O T E C H N A .W E B - C ATA L O G U E . E U/
BANSKÁ BYS T R ICA
NOVÁ KY
V E Ľ K Ý K R TÍ Š
Zvolenská cesta 83
tel: 048/ 416 12 34
bb05@autotechna.sk
Ulica Gašpara Košťála 11
tel: 046/ 546 13 01
novaky@autotechna.sk
M.R. Štefánika 2
tel: 047/ 429 13 97
velkykrtis@autotechna.sk
BANSKÁ BYS T R ICA
M A R T IN
S E RE Ď
Partizánska cesta 9
tel: 048/414 66 64
bb02@autotechna.sk
Ulica Priehradka 20
tel: 043/ 413 32 77
martin@autotechna.sk
Jesenského 4377/63
tel: 031/ 780 56 15
sered@autotechna.sk
ZVOLEN
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Pod Strážou 3
tel: 045/535 10 22
predajna_zv@autotechna.sk
Dolná 18
tel: 045/ 692 03 55
bst@autotechna.sk
ŠAĽA
PR I EVI DZA
KOŠICE
Hollého 1
tel: 046/ 542 32 85
prievidza@autotechna.sk
Opatovská cesta 4A
tel: 055/674 51 00
kosice@autotechna.sk
Jesenského 22
tel: 031/ 789 96 57
sala@autotechna.sk
MARTIN
PRIEVIDZA
NOVÁKY
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
SEREĎ
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN
KOŠICE
VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠAĽA
AUTOTEC HN A špecializovaná predajňa pre auto­mobilový šport:
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, tel: 045/ 535 10 22
racing@­autotechna.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:
Ing. MIROSLAV BRATH
Mobil: 0903 740 505
zapad@autotechna.sk
STANISLAV URBAN
Mobil: 0903 509 687
stred@autotechna.sk
JOZEF PROKAY
Mobil: 0903 412 332
juh@autotechna.sk
Mgr. MIKULÁŠ ŠVÁB
Mobil: 0903 509 701
vychod@autotechna.sk
Bližšie informácie nájdete na www.autotechna.sk.
Akékoľvek vaše požiadavky alebo otázky radi zodpovieme. Stačí, ak nám zašlete e-mail alebo zatelefonujete.
W W W . A U T O T E C H N A . S K
ANDREJ ŠKRÍBA
Mobil: 0903 322 023
skriba@autotechna.sk
Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení
a variante prezentovaných tovarov a neručí za chyby vzniknuté v tlači.
ZOZNAM MALOOBCHODNÝCH PREDAJNÍ AUTOTECHNA:
Download

autotechna noviny 01/2013