AUTOTECHNA
NOVINY
|
02
2013
DISTRIBÚTOR ZNAČKOVÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV
Š T V RŤ R O Č N Í K S P O LO Č N O S T I A U TOT E C H N A B A R Á N E K, S.R.O. | 3. R O Č N Í K
|
W W W.A U TOT E C H N A.S K
NIE SME IBA
NÁHRADNÉ DIELY
PREDSTAVUJEME
INFOČLÁNOK
•
•
•
•
•
•
•
•
• Školenie zákazníkov
na pneuservisnú techniku
a meranie geometrie
Pretekárske motorové oleje VR1™
Arva® oplachová
Przedsiębiorstwo „WP“
Brzdové kotúče LPR
Loctite
Brisk
Motocross Marketing
MOOG
V TOMTO ČÍSLE
• Titul Majster Európy
v pretekoch historických automobilov
do vrchu
ŠKOLENIE ZÁKAZNÍKOV NA PNEUSERVISNÚ
TECHNIKU A MERANIE GEOMETRIE
V stredu 13.03.2013 sa v Ružomberku v priestoroch firmy Homola autoservisná technika v spolupráci s firmou
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. uskutočnilo školenie
o pneuservisných zariadeniach a meraní geometrie automobilu. Ďakujeme Vám, zákazníkom, za hojnú účasť
na školení a dúfame, že ste boli spokojní s rozobratou
tematikou okolo vyzúvania pneumatík, vyvažovania kolies a nastavenia geometrie kolies.
Bolo predvedených zopár noviniek v oblasti sťahovákov, ako vyzúvačka SICE 48 PL s pneumatickým preklápaním pätky pneumatiky, upínaním kolesa za stredový
otvor bez možnosti poškodenia ráfika a prídavným ramenom na obutie run-flat a nízkoprofilových pneumatík. Nechýbal náš obľúbený prístroj od belgickej firmy
DQN pod názvom DQN(Duken) Pro-fit, ktorý je klasikou
v našom sortimente vyzúvačiek a pri žiadnom zo školení nesmie chýbať. Tohtoročnú premiéru majú u nás vyzúvačky a vyvažovačky od firmy Gulliano. Ukážku sme
si spravili na najvyššej rade, vyzúvačke Gulliano Crossage s centrálnym upnutím disku, s prízdvihom na ťažké
kolesá, pneumatickým preklápaním pätky pneumatiky,
ramenom na odtláčanie pätky a „pneumatickou rukou
na obutie run-flat pneumatík.
Práve pri vyvážení motorkových kolies sme sa dozvedeli, aký dôležitý je statický nevývažok kolesa, teda
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
ten, ktorý spôsobuje hádzanie kolesa vo zvislej rovine.
S narastajúcou rýchlosťou jazdy sa koleso pôsobením
odstredivých síl nevývažku môže dokonca odlepovať
od vozovky! Zabránením tohto javu správnym vyvážením kolesa zvyšujeme bezpečnosť jazdy, zabraňujeme
opotrebeniu pneumatiky a dielov nápravy. Taktiež je
dôležité dynamické vyváženie automobilových kolies,
teda vyváženie kolies, ktoré vyvažovačka vykonáva
v dvoch zvislých polrovinách. Preto nalepujeme alebo
naklepávame vyvažovacie závažia na ľavú a pravú stranu kolesa. Pri takomto vyvážení samozrejme automaticky odstraňujeme aj statický nevývažok.
3
INFOČLÁNOK
Čím vyššia rýchlosť, tým vyššia odstredivá sila.
SILA
NEVÝVAŽOK
Zopakujme si ešte zopár informácií, ktoré sme na školeniach zdôrazňovali. Vždy pred vyvážením kolesa odstráňme staré závažia. Pre správnu funkciu vyvažovačky
a minimalizovanie vibrácií kolesa nikdy nenaklepávajme
závažia na viaceré miesta po obvode kolesa! Väčšina
vyvažovačiek by mala automaticky upozorniť užívateľa
pri zobrazení väčšej hodnoty ako 60 gramov nevývažku
na optimalizáciu kolesa.
podhustené pneumatiky. Optimalizáciou pootočíme
ťažké miesto disku oproti pneumatike, aby sa hodnoty
nevývažku kolesa minimalizovali! Treba dbať na nerovnú a excentrickú montáž kolesa na náboj kolesa! Preto
treba mať dosadacie plochy kolesa a náboja vždy čisté
a na dotiahnutie skrutiek kolesa treba použiť rovnaký
uťahovací moment! Taktiež musíme dodržať čistotu
dosadacích plôch pri upínaní kolesa na vyvažovačku!
závažie
nevývažok
disku
Ľahšie miesto
Cudzie teleso
nevývažok pneumatiky
EXCENTRICITA
Pri veľmi veľkých hodnotách závaží pri odvaľovaní kolesa po vozovke vzniká tzv. impulz stopy pneumatiky. Ten
spôsobuje okamžitý nevývažok, pretože keď pneumatika dosadá na cestu práve vo svojom „tvrdom“ mieste
oproti vyrovnávaciemu závažiu, deformuje sa a rozlaďuje hodnotu nevývažku. Vtedy je vyvažovacie závažie predimenzované a mechanický impulz sa dostáva
cez koleso k vozidlu. Tento jav ešte viac podporujú
4
Ťažšie miesto
INFOČLÁNOK
Najväčším problémom, ktorý riešime v praxi pri servisných výjazdoch k vyvažovačkám, nie je samotná porucha stroja, ale zlé upnutie kolesa na vyvažovačke! Hlavne sa jedná o liate disky. U plechových diskov je systém
upnutia dostatočne presný hlavne kvôli ich presnejšej
výrobe a menšej citlivosti na trasenie, pretože vyvažovacie závažia naklepávame na najvzdialenejšie miesto
od stredovej roviny kolesa (veľká páka, malá hmotnosť).
Liate disky (elektróny), ktorých je už pomaly viacej ako
plecháčov, majú rôzne tvary a klenutia. U mnohých si
ani neuvedomujeme, že vonkajšie vyvažovacie závažie
lepíme takmer na stred kolesa, práve kvôli ich estetickým tvarom. Tým nám požiadavka na hmotnosť závažia
narastá, v mnohých prípadoch veľkých diskov na rôzne
offroady je hmotnosť vonkajšieho závažia aj 110g!
sme si o typoch kužeľov s malým stúpaním, ktoré nám
zabezpečujú kontaktnú kružnicovú plochu na vystredenie kolesa na hriadeli vyvažovačky a rôznych variantách upínacích hlavíc elektrónov od firmy Haweka. Takže správne upínanie kolies môžeme považovať za alfu
a omegu vyvažovania.
Pri nepatrnej chybe upnutia sa hodnota na priemere kolesa 19“ závratne mení! Preto sme sa naučili, že
u väčšiny elektrónov musíme simulovať upnutie kolesa na vyvažovačke ako na aute, t.j. centrovanie na rozstupovej kružnici upínacích otvorov skrutiek. Zásada
je použiť z vnútornej strany stredového otvoru kolesa
vždy kužeľ ako u plechového disku a z vonkajšej strany pritláčať koleso k prírube vyvažovačky upínacím
prípravkom na otvory skrutiek. Takto dosiahneme aj
opakovateľnosť upnutia s maximálnou odchýlkou 5g.
Nikdy nepoužívať kužeľ iba na pritlačenie kolesa z vonkajšej strany na prírubu vyvažovačky! Stredový otvor
kolesa z čelnej strany je vo väčšine prípadov stavaný
na krytku so znakom auta alebo disku. Je neopracovaný, odlievaný, často poškodený od vylupovania krytky.
Na takéto upnutie sa nemôžeme spoľahnúť! Povedali
voľným okom zistiť. Ak automobil dlhšiu dobu jazdil so
zlou geometriou, práve táto kuželovitosť mohla vzniknúť a ťahanie musíme odstraňovať správnou zámenou
kolies, napr. z prednej nápravy na zadnú. Mnohé moderné vyvažovačky už ponúkajú funkcie na meranie
kuželovitosti dezénu a programy na upozornenie rozloženia kolies na nápravy podľa ťahania do strany alebo kmitania vo volante. U nás je to napr. vyvažovačka
CEMB ER100 a Cemb C88.
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
Ku koncu školenia sme premerali geometriu kolies automobilu a vysvetlili si základné merané uhly, aby sa
nezabudlo, že problematika ťahania automobilu do
strany a trasenia volantu môže byť vo veľa prípadoch
spôsobená aj postavením kolies k vozovke a stredovej
rovine automobilu. Dokonca aj po správnom nastavení
geometrie kolies môže automobil ťahať do strany kvôli
kuželovitosti pneumatík, ktorú nemusíme mnohokrát
Ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia u nás vo firme Homola autoservisná technika na ďalších školeniach.
Zdroj: Ing. Ján Gaži
5
PRETEKÁRSKE MOTOROVÉ OLEJE VR1™
ZVÝŠENÝ VÝKON MOTORA V AUTOMOBILOVÝCH PRETEKOCH
Valvoline VR1™ rada pretekárskych motorových mazív pre maximálny výkon motorov v automobilových
pretekoch.
Vďaka viac ako storočným skúsenostiam v inováciách
pretekárskych motorov sa stali mazivá Valvoline VR1
najlepšími vo svojej triede. Umožnili dosahovať maximálne výkony a dlhodobo chrániť pretekárske motory
aj v najnáročnejších podmienkach. Pretekárske mazivá
Valvoline VR1 sú správna voľba ako pre cestné, tak aj
pre terénne automobily, pretože spĺňajú vysoké nároky
konštruktérov a úpravcov motorov. Počas svojho pôsobenia na poli motoristického športu sa stali ikonou
medzi profesionálnymi tak aj amatérskymi pretekármi.
• Maximálna viskózna stabilita mazív poskytuje ochranu pred vysokými teplotami
• Zvýšená účinnosť ochrany silnou olejovou vrstvou
a zníženie trenia aj pri vysokom zaťažení a tlakoch
zvyšuje výkon motora
• Špeciálne aditívum (ZDDP Zinc dialkyl dithio phospate) syntetický stabilizátor poskytujúci vysokú ochranu pred opotrebovaním
• Vylepšené prísady pre dokonalé čistenie pred usadeninami a znečistením oleja bohatou palivovou
zmesou
6
VYSOKOVÝKONNÉ MOTOROVÉ OLEJE VALVOLINE:
• VR1 Racing 10W-60
(EVČ: 900013, 900019)
API SL/CF, Ford M2C-153E,GM 6094 M
• VR1 Racing 5W-50
API SL/CF, Ford M2C-153E,
GM 6094 M, Königsegg
• VR1 Racing 20W-50
API SL/CF, Ford M2C-153E,
GM 6094M
MOTOROVÉ OLEJE SYNPOWER™
najmodernejšia technológia pre najvyššie výkony
a ochranu aj pre najvýkonnejšie motory.
Motorové oleje Synpower sú vyrábané z plne syntetických základových olejov a najmodernejšími aditivačnými technológiami. Moderné mazivá svojou výkonnosťou prekonávajú najnovšie výkonnostné štandardy
popredných výrobcov motorov a požiadavky novej generácie motorov na znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, predĺžené servisné intervaly a trendy v znižovaní objemu na druhej strane vyššieho výkonu.
P R E D S TAV U J E M E
Motorové oleje SynPower sú garanciou najvyššej ochrany motorov pri extrémnych prevádzkových a klimatických podmienkach.
• Špeciálne prísady znižujú trenie a pôsobia na využitie
maximálneho výkonového potenciálu a úspory paliva
• Zlepšená ochrana motora pri štartoch za extrémnych
teplotných pomerov
• Minimalizujú vytváranie usadenín a udržujú tak čistotu motoru počas celej životnosti
• Reálna ochrana pred opotrebením počas predĺžených intervalov výmeny oleja
• Svojím chemickým zložením prispievajú k ochrane
filtrov výfukových plynov a ich dlhšej účinnosti
SynPower MST 5W-30 (EVČ: 9000215)
Plne syntetický motorový olej Low-SAPS s dlhou životnosťou, určený
pre osobné automobily, najmodernejšie dieselové motory Mercedes-Benz a ostatné motory Euro IV a V
s trojcestnými katalyzátormi a filtrami pevných častí DPF.
• Chráni pred vytváraním nánosov
v filtroch (DPF) a znižuje výfukové
emisie
• Najvyššia ochrana v extrémne náročných podmienkach
API SM/CF, ACEA A3/B4, C3, BMW LL-04, MB schválenie
229.31, 229.51, VW 502.00, 505.00, 505.01, spĺňa požiadavky GM Dexos2
SynPower XL-III 5W-30 (EVČ: 9000211, 9000212)
Plne syntetický motorový olej pre osobné automobily
s vysokou životnosťou. Zabezpečuje ochranu najmodernejších motorov koncernu VW vybavených technológiou dieselových filtrov pevných častíc (DPF) počas
predĺžených výmenných intervalov oleja.
• Určený pre predĺžené
výmenné intervaly VW,
Audi, Škoda, Seat, BMW
a Mercedes-Benz
• Chráni pred vytváraním
nánosov vo filtroch (DPF)
a znižuje výfukové emisie
SynPower 5W-40 (EVČ: 900001, 900002, 9000240)
Plne syntetický motorový
olej pre osobne automobily,
poskytuje najlepšie výkony aj
počas dlhých intervalov výmeny oleja.
• Najlepšia ochrana motora pri štartoch aj v extrémnych
klimatických
podmienkach
API SM/CF, ACEA A3/B4, MB
schválenie 229.5 229.3, GM
LL-B-025, VW 502.00, 505.00,
Porsche A-40, Renault RN0700, RN0710
SynPower 5W-30 (EVČ: 900021, 900022)
API SL/CF, A3/B4-10, MB
schválenie 229.5, GM LL-A025, LL-B-025, VW 502.00,
505.00, BMW LL-01, Renault
RN0700, Fiat 9.55535.G1
ACEA C3, C2, A3/B4, BMW
LL-04, MB schválenie 229.31,
229.51, VW 504.00, 507.00,
Porsche C30
Zdroj: Valvoline
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
7
ARVA® OPLACHOVÁ
RADA PRE GARÁŽE, SERVISY, AUTOBAZÁRE A ÚDRŽBU VOZOVÝCH PARKOV
ARVA® OPLACHOVÁ
Balenie: 400 ml sprej, 500 ml, 4 L, 25 L, 60 L, 200 L
ARVA® je aktívny čistiaci prostriedok na čistenie a odmasťovanie rôznych kovových predmetov v autoopravárenstve, v údržbe vozového parku a na čistenie
dielenských a servisných priestorov. Čistiaci oplachovací prípravok odstraňuje mastné nečistoty z povrchu
motora, motorového priestoru a spodku všetkých druhov vozidiel, stavebných, nákladných a poľnohospodárskych strojov. Čistí aj plastové časti motora. ARVA®
je tiež riešenie pre nečistoty od olejov z rôznych častí
dielenského náradia, podláh dielní, garáží a parkovacích
miest.
ARVA® vytvára silnú aktívnu emulziu, ktorá na seba
viaže nečistoty a odplavuje ich.
ARVA® sa oplachuje vodou.
Nastriekajte prípravok na silné znečistené povrchy,
nechajte ho pôsobiť 5 – 10 minút a podľa stupňa
8
znečistenia dôkladne opláchnite vodou. Elektrické časti pred
použitím Arvy zakryte, aby sa
zabránilo preniknutiu vody pri
oplachu. Používa sa v pôvodnom
stave, neriedená. Pred použitím
prípravok v malom balení dôkladne pretrepte.
Oblasti využitia: autoservisy,
moto a cyklo servisy.
Zdroj: www.velvana.cz/
profesionalnichemie
PRZEDSIĘBIORSTWO „WP“
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
Nie je umenie uviesť auto do pohybu, ale umením je
zastaviť ho. Na zastavenie automobilu je nevyhnutný
správne fungujúci brzdový systém, ktorého dôležitou
súčasťou sú práve brzdové rozvody.
v našom sortimente pod EVČ: WP8889
Spoločnosť Przedsiębiorstwo „WP“ sa zaoberá výrobou
pevných brzdových rozvodov už viac ako 30 rokov. Malá
zámočnícka firma na výrobu spojovacieho materiálu
pre automobilovú a poľnohospodársku techniku rozbehla v roku 1986 najskôr obchodnú činnosť s brzdovými trubkami a v roku 1990 spustila vlastnú výrobu
brzdových komponentov.
Súčasná produkcia sa teší veľkej popularite nielen na
domácom poľskom trhu, ale už skoro v 40tich ďalších
štátoch. Činnosť spoločnosti je založená na výrobe
a predaji brzdových rozvodov z medi, ocele, zliatiny
medi a niklu, ako aj na výrobe spojovacieho materiálu
ako spojky, redukcie, T - rozvody, odvzdušňovacie skrutky a samostavy bubnových bŕzd.
Okrem finálnych produktov sú v ponuke tzv. polotovary,
ktoré poskytujú pracovníkom autoservisov variabilitu.
Použitím brzdových trubiek vo zvitkoch a ďalšieho potrebného príslušenstva si môžu zákazníci sami vyrobiť
brzdové rozvody na mieru. Z kompletnej ponuky tvarovacieho, rezacieho a lisovacieho náradia si určite vyberie každý odborník. V záujme ponúknuť svojim zákazníkom kompletný servis, ponúka spoločnosť „WP“ sadu na
výrobu brzdovej trubky, ktorá obsahuje: sadu koncoviek
trubiek 8 druhov 165 ks, brzdovú trubku 4,75 mm 25 m,
pertlovač, rezák trubiek a čistič hrán.
Táto sada je určená hlavne pre autoservisy. Nájdete ju
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
Kompletný sortiment spoločnosti Przedsiębiorstwo
„WP“ je obsiahnutý v katalógu brzdových rozvodov, kde
je možné vyhľadať brzdové rozvody na väčšinu osobných automobilov jazdiacich na európskych cestách.
Údaje z katalógu je potom možné využiť aj pri samotnej výrobe trubiek priamo v dielni mechanika, kde sú
uvedené všetky potrebné parametre a komponenty
k výrobe.
On-line katalóg je dostupný na stránke: www.pwpnet.
pl, kde sú zverejnené informačné videá ako postupovať
pri samotnej výrobe s náradím z ponuky dodávateľa.
Firma Przedsiębiorstwo „WP“ garantuje vysokú kvalitu svojich výrobkov, čoho dôkazom sú aj certifikáty
ISO9001 a TUV NORD, ktoré získala pred mnohými
rokmi.
Zdroj: Przedsiębiorstwo „WP“
9
BRZDOVÉ KOTÚČE LPR MAJÚ NOVÝ VZHĽAD
LPR PREDSTAVILO NOVÚ NÁTEROVÚ TECHNOLÓGIU KOTÚČOVÝCH BŔZD
Globálnu značku LPR sme vám predstavovali v treťom
čísle Autotechna Novín v minulom roku. V tomto čísle
vám priblížime pokročilú technológiu náterov diskov,
ktorú spoločnosť LPR nanáša pomocou sofistikovaných, počítačom riadených procesov. Tieto procesy
zabraňujú zmenám hrúbky diskov a pomáhajú tiež
zaistiť dlhšiu odolnosť voči korózií.
Tieto nové disky sú označené príponou „R“ v existujúcom evidenčnom čísle dielu kotúčových bŕzd LPR a nájdete ich už aj v našom e-cate.
postupov z rýchlosti cca. 50 km/h až do zastavenia,
s prestávkami, ktoré normálne zažijete v premávke.
Z dôvodu pohodlia a zaistenia optimálnej bezpečnosti
prevádzky, vykonajte prosím tento postup ešte predtým, ako si zákazník prevezme vozidlo.
Natretá plocha brzdového kotúča zostane po montáži
chránená proti korózii. To nezaisťuje len bezpečnosť,
ale dodáva autu i vynikajúci vzhľad.
Počas „zábehu“ brzdového kotúča, môže započuť zvuky
trenia spôsobené odstránením náterových hmôt na
trecích plochách.
Technológia je založená na náterovom systéme s hliníkovým základom a vysoko kvalitnom výrobnom procese LPR, ktorý zaisťuje extrémne nízku toleranciu
hrúbky max. 10 μm. Náter je aplikovaný z ekologicky
šetrných materiálov. Natretá plocha brzdového kotúča
ostáva neustále chránená proti korózii i po samotnej inštalácii. To nezaisťuje len bezpečnosť, ale tiež prispieva
k vynikajúcemu vzhľadu.
Lakovaním brzdových kotúčov bolo dokázané, že nemajú žiadny vplyv na brzdné vlastnosti pri brzdení. To
potvrdili testy vykonávané spoločnosťou TÜV Nord
(Asociácia technickej inšpekcie) na škále povrchových
úprav brzdového kotúča. Asociácia dospela k záveru,
že náter nemá za následok žiadne významné zníženie
koeficientu trenia pri brzdení s novým povlakom brzdových kotúčov.
Po „zábehovom“ cykle, ostanú trecie plochy ako leštený kov, a to bez akéhokoľvek pozostatku náterových
hmôt. Náterový materiál, hromadiaci sa v prednej časti
obloženia je normálny a nemá žiadny vplyv na brzdné
správanie.
S cieľom odstrániť náter na trecích plochách kotúčov
po inštalácii, odporúčame vykonať aspoň päť brzdných
Zdroj: LPR
12
Žiadne ďalšie úpravy, ako napríklad čistenie, nie sú nutné pred inštaláciou. Stačí rozbaliť a nainštalovať!
LOCTITE
PRODUKTY NA ÚDRŽBU AUTOMOBILOV
Spoločnosť Henkel vo svojom sortimente ponúka
produkty na priame zasklievanie, mechanické opravy,
ochranu podvozkov a karosérie, prípravu a čistenie
povrchu, sekundové lepenie a opravy plastov.
LOCTITE® 5910  PLOŠNÉ TESNENIE
Čierny silikón, ktorý sa používa na príruby, ktoré sú v
trvalom kontakte s olejom. Môže sa použiť na kovové,
plastové alebo lakované dielce.
TEROKAL 5055
Konštrukčné lepidlo na automobilové plechy odolné
voči nárazom. Jednoducho sa používa (univerzálny formát kartuše) aj bez primeru a s možnosťou bodového
zvárania do 90 min.
TEROSTAT 9320
Veľmi rýchly produkt na tesnenie švov. Štrukturálne húsenice ako z prvovýroby. Produkt je prelakovateľný „wet
on wet“ farbami na vodnej báze.
LOCTITE® 243
Produkt na zaistenie závitov, stredná pevnosť.
Zaisťuje a utesňuje skrutky, matice a čapy proti uvoľneniu v dôsledku vibrácií.
TEROTEX RECORD 2000 HS
Produkt na ochranu karosérie a podvozkov. Má vysoký obsah pevných častíc –
min. 65% a odolnosť voči starnutiu a oderu. Veľmi dobrá adhézia na štandardných
povrchoch.
LOCTITE® 406
Lepenie karosérie a dielcov – rýchle lepenie plastov, gumy, vrátane PE, PP EDPM
a elastomérov. Používa sa s primerom
Loctite 770 alebo 7239.
LOCTITE® HYGIENICKÝ SPREJ
Viacúčelový čistiaci a dezinfekčný produkt na klimatizácie. Účinný proti baktériám, plesniam a vírusom zo vzduchu. Zápach nahradí príjemnou vôňou
mäty a eukalyptu.
SADA TEROSON NA OPRAVU
PLASTOV
Praktická sada na opravu plastov.
Vhodná na opravy nárazníkov, spojlerov, podbehov, atď.
TEROSTAT 9220
Konštrukčné lepidlo na karosériu, ktoré vytvára trvalo
pružné spoje bez narušenia povrchu. Má vysokú odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a slanej vode.
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
13
BRISK
ČESKÉ SVIEČKY PRE BENZÍNOVÉ A DIESELOVÉ MOTORY
Brisk Tábor a.s. – český výrobca zapaľovacích a žhaviacich sviečok BRISK so sídlom v juhočeskom Tábore. Firma s takmer 80 ročnou tradíciou, viac ako 500
zamestnancov, produktivitou 40 miliónov kusov sviečok, ju radí medzi popredných svetových výrobcov.
Je držiteľom niekoľkých významných patentov a ocenení (každý rok sa radí medzi 100 najlepších českých
firiem). Aktívne sa zapojila do európskeho projektu
„Automobily pre udržateľnú mobilitu“, ktorý predurčuje ďalší vývoj v automobilovom priemysle a hľadá
efektívnu cestu výskumu a vývoja s cieľom získať náskok pred konkurenciou mimo Európskej Únie.
SORTIMENT BRISKU
nie je už hlavne doménou škodoviek a žiguliakov, ako
tomu bolo v minulých rokoch. Tak ako sa mení zloženie
vozového parku, tak sa mení a dopĺňa ponuka BRISKu.
Výber je z niekoľkých rád zapaľovacích sviečok, od
14
jednoelektródových, cez viacelektródové až ku špeciálnym (Racing/Tuning, LPG/CNG), po takmer všetky typy
značiek automobilov CITROEN, DACIA, FORD, HYUNDAI,
KIA, RENAULT, PEUGEOT, VW a iné.
P R E D S TAV U J E M E
www.brisk.cz). Stále široké je zastúpenie motocyklov
Jawa, ČZ, Simson, s čím sú spojené predaje bežných typov sviečok N17C, N15C a N14C.
Aj v tejto oblasti dodávajú do prvovýroby známemu
talianskemu výrobcovi motorov TM Racing. Jedná sa
o špeciálny typ striebornej sviečky s označením L10S.
Úspechy závodných tímov, s ktorými úzko spolupracujú, sú dokladom kvality a bezproblémovej funkcie
motocyklových sviečok BRISK. Napr. Martin Michek
sa na svojom motocykle KTM, doplneného sviečkou
AOR10LGS, stal v minulom roku vicemajstrom sveta
v motokrose triedy MX3.
ŽHAVIACE SVIEČKY BRISK EXCLUSIVE
žhaviace sviečky pre menej náročnejšie dieselové motory. Nová konštrukcia vychádza z požiadaviek na extrémne dlhé prevedenie a na priemer žhaviacej tyčinky
už od 4 mm.
PRODUKCIA ORIGINÁLNYCH NÁHRADNÝCH DIELOV
BRISK Tábor a.s. patrí už pár rokov medzi dodávateľov
originálnych dielov popredných svetových automobiliek ako je Volkswagen, Škoda, Seat, Avtovaz a ďalších
menej známych prvovýrob, kam sú úspešne dodávané
nielen „bežné“ zapaľovacie sviečky, ale aj automobilové
snímače, špeciálne žhaviace sviečky, či letecké zapaľovacie sviečky, ktorých výroba je realizovaná v úzkej spolupráci s vývojom odberateľov.
Príklady značení typov: 01S355E, 01T600E, 21R136E…
Certifikované systémy kvality podľa noriem ISO, požadované OE odberateľov, zabezpečujú bezporuchovosť
všetkých výrobkov a zároveň chránia životné prostredie.
OBCHODNÝM PARTNEROM BRISKU HUSQVARNA
celosvetovo známy výrobca záhradnej a lesnej techniky, kam smerujú z táborských liniek ročne státisíce
sviečok. České sviečky sa v týchto motoroch osvedčili,
čo dokladá aj stále sa zvyšujúci predaj v náhradnej spotrebe pre motory tejto firmy i rady ďalších, ako je B&S,
Honda, Oleo-Mac, Stihl a iné.
GARDEN sviečky pre motorové píly, benzínové sekačky,
krovinorezy, záhradné traktory či stacionárne pohonné
jednotky sú odolné proti vibráciám s možnosťou použitia v HOBBY i PROFI prevádzke. Presné obsadenie podľa
motorov všetkých svetových značiek nájdete v katalógu GARDEN na www.brisk.cz.
MOTO PONUKA
sviečok BRISK so závitmi M10, M12, M14, s výberom
z rád SUPER, PLATIN, SILVER a PREMIUM je veľmi široká.
Na svoje si prídu užívatelia motocyklov, skútrov i štvorkoliek všetkých svetových značiek (katalóg MOTO na
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
Zapaľovacie aj žhaviace sviečky BRISK sú zaradené do
TecDocu a údaje sú štvrťročne aktualizované a dopĺňané o nové typy, ktoré sa s pribúdajúcim automobilovým
trhom stále rozširujú.
Pokračovanie v ďalšom čísle...
Zdroj: Brisk
15
MOTOCROSS MARKETING
PREDSTAVENIE DODÁVATEĽA
Jedným z našich top dodávateľov náhradných dielov
pre off-road je aj talianska spoločnosť Motocross
Marketing. Od roku 1984 pôsobí ako veľkoobchodný
distribútor v Taliansku.
Vo svojom sortimente má prestížne značky náhradných dielov a príslušenstva pre všetky typy motocyklov,
so silným zameraním na off-road.
Nový sklad vo Varese (Taliansko) v rozlohe 2 500 m2 ponúka viac ako 6 000 položiek tovarov.
16
P R E D S TAV U J E M E
V sortimente nájdete zvučné mená značiek ako PROX,
WISECO, JT, CZ, MITAS, KAYABA, DEP, DP, NGK, HIFLO
FILTRO, GREEN FILTER, YUASA a iné...
Motocyklový trh sa každým rokom rozširuje a preto neustále hľadajú nové možnosti pre všetkých klientov.
Politika spoločnosti sa vždy riadi v prvom rade potrebami zákazníka.
Ich snahou je dodávať tovar a náhradné diely na opravu motocyklov zákazníkovi tak rýchlo, ako je to možné.
Ich prioritou je, aby zákazník mohol čo najskôr využívať
svoj motocykel.
V PONUKE AUTOTECHNA NÁJDETE:
Nájdete tu profesionálny personál ochotný vždy pomôcť. Na sklade je obrovské množstvo tovaru nižšie
prezentovaných značiek, ktoré sa denne mení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spojkové a brzdové páčky
držiak páčky spojkovej
rýchlopal
kryty vzduchových filtrov
skrutky rozety (sada 6ks)
vata do výfuku na 2T a 4T motocykle
vypínače motora
gumhaltre (vložka kolesa)
piesty, ojnice
riadidlá na motocykle
radiace páčky
spojkové lamely
tesniace sady na motor
špice na kolesá
kľúč na špice
monterpáky (na prezúvanie pneumatík)
Zdroj: www.motocrossmarketing.com
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
17
NOV
INK
A ŠO
MS
A
OR
VN
MOOG
T IM
EN T
E
JE ĽAHKÉ SA SPOĽAHNÚŤ
Globálna prítomnosť: 112 výrobných a 21 distribučných miest po celom svete
Lokality: 35 krajín
Výskum a vývoj: 17 globálne prepojených technologických centier v Severnej Amerike, Európe a Ázii
Kľúčové odvetvia: Automobilový priemysel, ľahké
úžitkové, ťažké nákladné, terénne, poľnohospodárske
vozidlá, námorná doprava, energetika, železničná doprava a priemysel
ĽAHKÁ INŠTALÁCIA
Skvelý sortiment súprav MOOG umožňuje ľahšie a rýchlejšie uskutočňovanie opráv
ĽAHKÉ DÔVEROVAŤ
Výrobky MOOG v kvalite prvovýroby sú vyrábané len
v závodoch certifikovaných podľa noriem ISO
ODBORNOSŤ EXPERTOV MOOG VÁM TO UĽAHŠÍ
Základné predpoklady MOOG dokazujú odhodlanie
konštruovať, vyvíjať a vyrábať komponenty riadenia
a zavesenia na úrovni kvality prvovýroby.
• špecifické riešenia náhradných produktov, aby vyhovovali potrebám a požiadavkám trhu s náhradnými
dielmi
• diely pokryjú všetky modely od dvoch rokov po ich
zavedení
• všetky diely spĺňajú prísne parametre prvovýroby
ĽAHKÉ POUŽITIE
Široký sortiment dielov a rozsiahle pokrytie sa neustále
rozširuje, rovnako ako automobilový park v regióne
ĽAHKÉ OBJEDNÁVÁNIE
Len MOOG ponúka katalóg s fotografiami jednotlivých
dielov a montážnymi diagramami pre ľahké a presné
vyhľadávanie a objednávanie
ĽAHKÉ ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ
Vďaka pravidelnej komunikácii o nových riešeniach
a zavádzaní zaujímavých dielov je vaša práca ľahšia
18
Zdroj: Federal-Mogul
TITUL MAJSTER EURÓPY
V PRETEKOCH HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV DO VRCHU
PRVÝKRÁT V HISTÓRII V RUKÁCH SLOVÁKA
V sobotu 16. 02. 2013 podvečer patrili exkluzívne
priestory Mercedes – Benz múzea v nemeckom Stuttgarte automobilovým jazdcom na historických automobiloch z celej Európy. Medzinárodná automobilová
federácia (FIA) práve tu odovzdávala ocenenia a tituly Majster Európy za rok 2012 tým najlepším jazdcom
a spolujazdcom v kategórii Historic Formula One
Championship, Historic Rally Championship, Historic
Regularity Rallies a Historic Hill Climb Championship.
Ferrari, na ktorom náš úspešný jazdec uspel, má osemvalcový motor s objemom 3 litre, výkon 220 Hp, päťstupňovú prevodovku a je to na Slovensku jediný kus. Vozidlo je
v pôvodnom stave, bez akejkoľvek elektroniky či iných moderných technológií, doplnené o predpísanú bezpečnostnú výbavu, t.j. má namontovaný vnútorný ochranný rám,
bezpečnostné sedadlo, šesťbodové pásy a hasiaci systém.
Pre Slovensko bol slávnostný večer výnimočný tým, že
prvýkrát v histórii našej krajiny, aj v histórii vyhlasovania
týchto titulov, bol v kategórii historických automobilov
ocenený slovenský jazdec.
Jaroslav Baránek, jazdiaci na vozidle Ferrari 308 GT4, získal titul Majster Európy v kategórii C3. Kategória C3 sú
vozidlá homologované v rokoch 1976 až 1981. Z jedenástich pretekov v minulom roku ich Jaro absolvoval deväť, v každých pretekoch bodoval a v konkurencii viac
ako tridsiatich jazdcov s prehľadom zvíťazil.
AUTOTECHNA NOVINY 02/2013
Jaroslav Baránek, jazdec zvolenského Autotechna Racing Teamu, sa motoristickému športu venuje od roku
1996 a získal už 5 titulov Majster Slovenska. S Ferrari
jazdí tretiu sezónu a zisk európskeho titulu je zatiaľ
vrcholom jeho kariéry. Ako nám sám potvrdil, bude aj
tento rok jazdiť európske kopce s cieľom obhájiť titul.
Tešíme sa, že budeme mať možnosť vidieť Jara a jeho
nádherné Ferrari aj na Slovensku, kde sa v júni v Košiciach a v júli v Dobšinej budú jazdiť Majstrovstvá Európy
v pretekoch historických automobilov do vrchu.
NOVÝ KALENDÁR ART 2013 NÁJDETE NA STRÁN
KE: WWW.AUTOTECHNA.SK.
Zdroj: AUTOTECHNA RACING TEAM
19
VITAJTE V NAŠEJ PONUKE
CELÚ AKCIOVÚ PONUKU PRE DIELNE A PNEUSERVISY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI, TYPOCH A AKTUÁLNYCH
CENÁCH NÁRADIA SEALEY VÁM RADI PODAJÚ TELEFONICKÍ OPERÁTORI ALEBO OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA.
EVČ: SEASX031
EVČ: SEASX031D
EVČ: SEASA602
EVČ: SEAGSA21
EVČ: SEA3075LE
EVČ: SEASA33/S
EVČ: SEAAH10C6
TU STE SPRÁVNE!
VAŠE OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME DENNE TELEFONICKY, MAILOM
A L E B O C E Z E L E K T RO N I C K Ý K ATA LÓG
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ZVOLEN
Pod Strážou 3, Zvolen
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD KOŠICE
Opatovská cesta 4A, 040 01 Košice
Kontakt: 055/674 51 00, 0903 908 522
0903 640 991, 0907 908 532
skype: auto777777, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ŠAĽA
Jesenského 22, 927 01 Šaľa
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
H T T P : //A U T O T E C H N A . W E B  C A T A L O G U E . E U /
ZOZN AM MALO O B CHO D NÝCH PR E DAJNÍ AUTOT EC H N A :
BANS K Á BYST RI CA
Zvolenská cesta 83
tel: 048/ 416 12 34
[email protected]
NOVÁKY
Ulica Gašpara Košťála 11
tel: 046/ 546 13 01
[email protected]
VEĽKÝ K RT Í Š
M.R. Štefánika 2
tel: 047/ 429 13 97
[email protected]
BANS K Á BYST RI CA
Partizánska cesta 9
tel: 048/414 66 64
[email protected]
MARTIN
Ulica Priehradka 20
tel: 043/ 413 32 77
[email protected]
SERE Ď
Jesenského 4377/63
tel: 031/ 780 56 15
[email protected]
Z VOL E N
Pod Strážou 3
tel: 045/535 10 22
[email protected]
BAN SKÁ ŠTIAVNIC A
Dolná 18
tel: 045/ 692 03 55
[email protected]
ŠAĽA
Jesenského 22
tel: 031/ 789 96 57
[email protected]
P RI E VI DZ A
Hollého 1
tel: 046/ 542 32 85
[email protected]
KOŠIC E
Opatovská cesta 4A
tel: 055/674 51 00
[email protected]
AUTOT EC H NA
špecializovaná predaja pre automobilový šport:
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, tel: 045/ 535 10 22
[email protected]
NOVÁKY
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN
KOŠICE
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
SEREĎ
VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠAĽA
DESIGN: MARTIN BIELY
OBC HODN Í ZÁST UPCOV I A :
Ing. MIROSLAV BRATH
Mobil: 0903 740 505
[email protected]
STANISLAV URBAN
Mobil: 0903 509 687
[email protected]
JOZEF PROKAY
Mobil: 0903 412 332
[email protected]
Mgr. MIKULÁŠ ŠVÁB
Mobil: 0903 509 701
[email protected]
Bližšie informácie nájdete na www.autotechna.sk.
Akékoľvek vaše požiadavky alebo otázky radi zodpovieme. Stačí, ak nám zašlete e-mail alebo zatelefonujete.
W W W . A U T O T E C H N A . S K
ANDREJ ŠKRÍBA
Mobil: 0903 322 023
[email protected]
Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení
a variante prezentovaných tovarov a neručí za chyby vzniknuté v tlači.
MARTIN
PRIEVIDZA
Download

autotechna noviny 02/2013