záblesk
medzi mnou a tebou
sa v kúte krčí
zvieratko dôvera
skúpo a neochotne si oboch prezerá
plachejšie ako plch
a slepé
ako jež
Nitriansky samosprávny kraj
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
a Okresný úrad Nitra, odbor školstva
myslí si Zblíž sa človeče
ako chceš
ako vieš
Andrea Andrée
vyčítanka
po ulici bežia
kvapky a my za nimi blázni
blázniví dážď je na nás prosím krátky
krbáľa sa voda z krhly a nik nevie že sme
zdrhli rýchlejšie než dych cudzím ušiam očiam
rečiam
- do
s
v
o
j
i
.
c
.
h.
najradšej
NA MARGO
(Andrejovi Sládkovičovi)
Básnici
ľúbia dievčatá
s nadzemskou svätou úctou
básnici ľúbia dievčatá
a tie
si berú t(k)upcov
Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese
stredoškolákov a dospelých a v tvorbe divadiel poézie
Odborná porota – umelecký prednes
PaedDr. Zuzana Vaňová, Partizánske
Jozef Fabuš, Bratislava
Mgr. Zuzana Varhaníková, Bánovce nad Bebravou
Hviezdoslavov Kubín 2014
Odborná porota – divadlá poézie
by
n
ťa vždy
a
na hrote
j
aby som ťa r
básňou
a
pripichnúť d
ako tohto
š
e
j
som
mala
pera
každou
mohla
na papier
motýľa
Mgr.art. Miloš Lauko, Bratislava
Mgr. Jozef Krasula, Partizánske
Mgr. Róbert Chochula, Topoľčany
Topoľčany, 9. apríla 2014
Tribečské osvetové stredisko
v Topolčanoch
2014
Prednes poézie
Prednes prózy
Divadlá poézie
IV. kategória
IV. kategória
1. DS SOB NA CESTE pri ZUŠ Levice
ŠKAREDÉ KÁČATKO
1. Lukáš DÁVID, Gymnázium, Golianova ul., Nitra
Miroslav Válek: Dotyky
1. Christiana BROOS, SKDK Topoľčany
Dušan Tarageľ, Peter Pišťanek: V rodine
2. Mário DRGOŇA, Súkromné konzervatórium, Nitra
Charles Bukowski: Koláž
2. Kamila HALÁMKOVÁ, Gymnázium, Nové Zámky
Marína Čeretková-Gállová: Deti
3. Júlia KMEŤOVÁ,
3. Jennifer HRUŠKOVÁ, SKDK Topoľčany
Sarah Kame: Psychóza 4,48
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany
Miroslava Ábelová: Striptíz
4. Janka CHOTÁROVÁ,
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany
Miroslav Válek: Vzducholoď
4. Mária NAGYOVÁ, Gymnázium, Parovská ul., Nitra
Alexandra Salmela: 27 čiže smrť robí umelca
5. Natália PINTEROVÁ, ZUŠ, Ul. F. Engelsa, Levice
Ján Lenčo: Púsť, vrchy, oceán
5. Monika KUBÍKOVÁ,
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany
Erik Groch: Súkromné hodiny smútku
6. Nina POMPOŠOVÁ, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Roald Dahl: Genéza a katastrofa
6. Veronika MORAVCSÍKOVÁ, SPŠ stavebná, Hurbanovo
Ján Botto: Margita a Besná
7. Nikola ŠEVČÍKOVÁ, Piaristické gymnázium, Nitra
J. D. Salinger: Banánové rybičky
7. Roman POLIAK, ZUŠ, Ul. F. Engelsa, Levice
Andrew Motion: Tancujúci hroch
8. Natália VESELÁ, SKDK Topoľčany
Dušan Dušek: Topografia
8. Ráchel PROCHÁDZKOVÁ,
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno
Charles Bukowski: Báseň je mesto
9. Emma WESZELOWSZKÁ,
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno
Jerome Klapka Jerome: O tom, že sa neoplatí
poslúchať radu
9. Žofia ŠUTKOVÁ, Gymnázium, Šurany
Bella Achhmadulinová: Rozprávka o daždi
10. Henrieta VIRÁGOVÁ, Stredná zdravotná škola, Nitra
Nora Ružičková: Parcelácia vzduchu
V. kategória
1. Ján GALABA, Nitra
Vladimír Vysockij: Nemám rád
2. Veronika PETRÁŠOVÁ, Hronské Kľačany
Federico Garcia Lorca: Sonety temnej lásky
V. kategória
1. Dominika MODROVIČOVÁ, SKDK Topoľčany
Edgar Keret: Cheesus Christ
Réžia : Renata Jurčová
Účinkujú: Henrieta Virágová, Roman Poliak, Marína Urbanová,
Nina Pompošová, Lilien Petrová, Viktória Petrášová, Adriana
Šurková, Veronika Meszárošová, Michaela Maruškinová
2. DS TRINÁSŤPÄTNÁSŤ pri Súkromnom konzervatóriu
v Nitre
ŽIVOT
Scenár: Damián Hamada
Dramaturgia a réžia: kolektív súboru
Účinkujú: Mário Drgoňa, Damián Hamada, Timea Mináriková, Zuzana Knapová, Matej Truban, Michal Slamka
Pedagogické vedenie: Mgr.art. Renáta Ryníková
3. DS DVEZOŠTYROCH pri Súkromnom konzervatóriu v
Nitre
INÝ POHĽAD NA SMRŤ
Scenár, dramaturgia a réžia: kolektív súboru
Účinkujú: Lilien Tunegová, Patrícia Rybanská, Michal Slamka
Pedagogické vedenie: Mgr.art. Renáta Ryníková
4. DS ZASESMELENDVE pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
KÝM KOHÚTY NOC ZAŽENÚ
(Karel Jaromír Erben: Kytice)
Dramaturgia: Marica Šišková a kolektív súboru
Scenár a réžia: Marica Šišková
Účinkujú: Kristína Šimková, Kristína Magátová, Zuzana
Strnátová, Nina Zwiefelhoferová, Tibor Seidl,
Download

1. bulletin 1