02
12
20
PREDSTAVUJEME
SPOLOČNOSŤ GLO
PUTOLINE – NOVINKA V MOTO SORTIMENTE
TURTLE WAX – ICE SORTIMENT
V TOMTO ČÍSLE
NOVINKA V SORTIMENTE – COMLINE SPOJKOVÉ SADY S JEDNOHMOTNÝM ZOTRVAČNÍKOM
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
TLMIČE KAYABA
INFO – ČLÁNOK
DIELY RIADENIA QH - IDENTIFIKUJ A ZAOBERAJ SA PROBLÉMAMI
COMMON RAIL SYSTÉMY, ICH DIAGNOSTIKA A POUŽITIE OSCILOSKOPU
Autotechna Racing Team pred novou sezónou
ED I TO R I A L
Prirodzený inštinkt
pre kontrolu rýchlosti.
Nekompromisný prístup PAGIDu k výskumu a vývoju pochádza z neustáleho hladu po vývoji brzdových dielov, poskytujúcich výnimočné výkony a bezpečnosť. V spolupráci so svetovými výrobcami vysoko výkonných vozidiel sú brzdové
diely PAGID štandardným vybavením niekoľkých najrýchlejších štvorkolesových „tátošov“.
V čase výmeny náhradných dielov stanovuje PAGID nové štandardy s využitím nevyčísliteľných vedomostí a znalostí.
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
Radi by sme vás informovali o rozšírení nášho sortimentu o kompletný sortiment originálnych náhradných dielov na všetky bežné
značky európskych a japonských osobných automobilov.
Pre brzdenie s inštinktom šelmy pri tých najvyšších rýchlostiach zvoľte PAGID.
Jedná sa o tieto značky:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,
Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Škoda,
Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo a VW.
Official series partner – Porsche Carrera Cup Germany
Informáciu o dodacej lehote konkrétneho dielu
vám na vyžiadanie poskytnú naši telefonickí operátori a obchodní zástupcovia. Keďže využívame skladové zásoby našich dodávateľov, obvyklá dodacia
lehota je 2 - 5 pracovných dní, podľa dostupnosti
tovaru.
Originálny náhradný diel vám objednáme na základe originálneho čísla dielu, ktoré nám poskytnete. V prípade, že disponujeme
katalógom, môže vám originálne číslo vyhľadať i náš telefonický
operátor, prípadne obchodný zástupca. V tomto prípadne postačuje uvedenie VIN kódu alebo bližšia špecifikácia typu automobilu. Rovnako ako v značkových servisoch, ani u nás sa originálne
diely nedajú vrátiť.
Originálne náhradné diely ponúkame v cenách, ktoré sú blízke
cenám v značkových servisoch. Naše posledné skúsenosti a skúsenosti našich zákazníkov sú také, že v mnohých prípadoch dokážeme ponúknuť výrazne lepšie ceny ako importér. Našim cieľom
nie je byť lacnejší ako importér, ale pri zabezpečovaní originálnych dielov robíme všetko pre najlepší servis a komfort našich
zákazníkov.
Výhody, ktoré má náš zákazník:
§§ v prípade, že disponujeme príslušným katalógom, vyšpecifikujeme diel na základe VIN kódu,
§§ nežiadame od zákazníka platbu žiadnej zálohy,
§§ ponúkame dopravu tovaru priamo k zákazníkovi.
Veríme, že uvedená novinka prispeje k zlepšeniu našej vzájomnej
spolupráce.
www.pagid.com
Pagid is a registered trademark of TMD Friction.
TMD Friction Services GmbH | Schlebuscher Str. 99 | 51381 Leverkusen | Germany
Tel.: +49 2171 703-0 | Fax: +49 2171 703-388
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
3
info – článok
regulácie tlaku nastaví na požadovanú úroveň, ktorá je uložená v pamäti riadiacej jednotky.
Vstrekovače sa používajú na vstreknutie požadovaného množstva paliva, ovláda ich riadiaca jednotka.
Najskôr sa vyrábali elektromagnetické, neskôr sa
začali používať piezoelektrické, ktoré majú rýchlejšiu reakciu a umožňujú presnejšiu reguláciu dávky
paliva. Rýchla reakcia vstrekovačov umožňuje viacej vstreknutí v krátkom časovom intervale, čo zabezpečí plynulejší chod motora, ako aj regeneráciu
filtra pevných častíc u nových systémov.
Common rail diesel vstrekovanie
DIAGNOSTIKA A POUŽITIE OSCILOSKOPU
Riadiaca jednotka spracováva údaje zo všetkých
snímačov použitých v systéme a následne pomocou akčných členov ovplyvňuje chod motora, riadi
žhavenie, reguluje turbo tlak u preplňovaných motorov, atď.. Zároveň si vymieňa dáta s ďalšími jednotkami vo vozidle, ako sú ABS, prístrojová doska,
automatická prevodovka.
Zdroj: Galami s.r.o.
Palivový systém common rail s čerpadlom
CP1 je znázornený na priloženom obrázku.
LP nízkotlaková časť
HP vysokotlaková časť
1 elektrické podávacie čerpadlo
2 palivový filter
3 vysokotlakové čerpadlo CP1
4 rail (zásobník paliva)
5 vstrekovače
6 regulátor tlaku paliva
7 snímač tlaku paliva
História vývoja common rail systémov siaha do 90-tych rokov minulého storočia. Systém bol vyvinutý firmou Fiat a tá následne patent predala firme Bosch, ktorá začala
sériovú výrobu systému. Prvým vozidlom vybaveným s týmto systémom bola Alfa
Romeo 156, ktorá používala čerpadlo CP1. Onedlho sa pridali aj ostatní výrobcovia
diesel vstrekovacích systémov, firmy: Delphi, Siemens, Denso a Magneti Marelli.
U každého systému sa reguluje tlak v systéme. Z obrázku vidieť, že systém je vybavený snímačom a regulátorom tlaku paliva. Jednotlivé systémy sa dajú
rozdeliť podľa princípu regulácie tlaku na systémy
regulujúce tlak paliva na vysokotlakovej strane palivového systému a na systémy s reguláciu prietoku paliva do čerpadla. V súčasnosti sa vyrábajú aj
systémy s dvojitou, kombinovanou reguláciou tlaku
paliva, ktorá eliminuje nevýhody oboch spôsobov
regulácie tlaku.
Nevýhodou regulácie na vysokotlakovej strane je
vyššie zaťaženie motora čerpadlom, aj keď nepotrebujeme vysoký tlak v raily. Nevýhodou regulácie
prietoku do čerpadla je mierne oneskorenie nárastu
tlaku. Prvé systémy pracovali s tlakom od 300 do
1300 až 1450 bar, postupne sa tlak na novších systémoch zvýšil na 1800 bar.
Regulátor tlaku paliva je elektromagnetický ventil,
ktorý ovláda riadiaca jednotka. Ak je ventil na vysokotlakovej strane, používa sa aj označenie DRV /
Druck-Regel-Ventil/, keď sa reguluje prietok, ventil
sa nazýva MROP Valve (Magnetic Proportion Valve).
Ventil je ovládaný PWM (Pulse Width Modulation
- pulzne šírková modulácia) signálom, ktorého tvar
a prítomnosť sa dá overiť osciloskopom.
Riadiaca jednotka kontroluje tlak v raily pomocou
snímača tlaku paliva a následne pomocou ventilu
4
Elektromagnetický vstrekovač
Maximálny prúd 20A - Čierna krivka
Maximálne napätie 80V - Červená krivka
Vstrekovací tlak 120 až 1600 bar
Na obrázku jasne vidieť kratší pilotný
a dlhší hlavný vstrek paliva.
Princíp činnosti u jednotlivých výrobcov je
rovnaký. Palivo je vysokotlakovým čerpadlom dodané do „railu“ (zásobníka), na ktorý
sú napojené vstrekovače. Riadiaca elektronika otvára vstrekovacie ventily. V reálnom
vyhotovení sú však značné rozdiely v nízko
aj vysokotlakovom systéme, vstrekovačoch,
ako aj v riadiacej elektronike.
Regulácia tlaku prebieha nasledovným spôsobom: na jeden vývod cievky ventilu je privedených + 12V,
druhý vývod cievky spína riadiaca jednotka na kostru. Čím dlhšie je ventil pripojený na kostru, tým je vyšší
tlak v systéme.
Zobrazenie priebehu osciloskopom: PWM signál regulačného ventilu tlaku paliva. Na obrázku vľavo je
signál pri znížení tlaku, PWM je 15% až 17%, tlak cca 300 barov. Na obrázku vpravo je zachytený signál
pri zvýšení tlaku - PWM je 43 až 47%, tlak cca 1300 barov.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
5
TLMIČE A PRUŽENIE VO VAŠOM VOZIDLE
OLEJE PUTOLINE
NOVINKA V MOTO SORTIMENTE
Spoločnosť AUTOTECHNA sa stala v roku 2011 výhradným distribútorom tlmičov
spoločnosti KAYABA na Slovensku. Táto značka je na celom svete známa ako najväčší dodávateľ tlmičov pre výrobcov automobilov. Každý štvrtý automobil, ktorý sa vo
svete vyrobí, je z výrobného závodu vybavený tlmičmi KAYABA.
Prečo sú neporušené tlmiče tak dôležité?
Pri rýchlosti 80 km/h predlžujú nefunkčné tlmiče
brzdnú dráhu až o 3 metre, a to dokonca aj u vozidiel vybavených systémami ABS, ESP. Taká vzdialenosť môže znamenať rozdiel medzi bezpečným
zastavením vozidla a zrážkou.
Nefunkčné tlmiče môžu byť príčinou straty schopnosti ovládať vozidlo pri:
§§ brzdení,
§§ prechádzaní zákrut,
§§ ťahaní prívesu,
§§ jazde po mokrej alebo zasneženej ceste.
Nefunkčné tlmiče majú vplyv taktiež na:
§§ opotrebenie pneumatík,
§§ únavu vodiča,
§§ zníženie cestovateľského pohodlia.
Tlmiče je vždy nutné meniť v pároch. Z hľadiska
bezpečnosti jazdy sú rovnako dôležitým prvkom
ako brzdný systém – brzdové segmenty sa tiež nevymieňajú len na jednej strane vozidla. Pri výmene
tlmičov sa odporúča tiež výmena montážnych sád –
horné uloženia tlmičov, axiálne ložisko a pod..
Aký tlmič KAYABA je vhodný pre váš automobil?
PREMIUM
Špeciálna konštrukcia olejových tlmičov, ktorá kom-
6
penzuje opotrebenie ostatných prvkov zavesenia
a zaisťuje vyššie pohodlie jazdy.
EXCEL-G
Unikátny patentovaný systém ventilov a stlačený
dusík eliminuje proces slabnutia tlmiacej sily, ktorá
je spôsobená penením hydraulického oleja, ku ktorému pri tlmičoch často dochádza.
Oleje značky Putoline sú dôležitým hráčom na trhu motoristického sveta. Svoj úspech
si zakladajú na vysokej kvalite a širokej škále produktov, ktoré uspokoja aj toho najnáročnejšieho zákazníka.
Spoločnosť Putoline Oil založil v roku 1970 pán Jan
Put v Bladel blízko Eidhovenu. Na začiatku sa Jan
Put špecializoval hlavne na mazivá pre mopedy a bicykle. Čiastočne vďaka svojmu koníčku začal vyrábať mazivá aj pre motocrosové motocykle.
Vďaka svojej vysokej kvalite a pozitívnym skúsenostiam s používaním týchto produktov sa čoskoro
udomácnili na motocyklovom trhu.
GAS-A-JUST
Tlmiče, ktoré automaticky prispôsobujú hodnotu
tlmiacej sily. Spojenie dusíku stlačeného pod vysokým tlakom a oleja so širokým rozsahom prevádzkových teplôt minimalizujú otrasy a hojdanie karosérie.
ULTRA SR
Konštruované pre športový štýl riadenia vozidla,
s vysokými požiadavkami na stabilitu jazdy. Zvýšená hodnota tlmiacej sily zaisťuje nekompromisnú
priliehavosť a presnosť riadenia.
AGX
Tlmiče AGX umožňujú ľahkú zmenu tlmiacej sily
bez nutnosti demontáže. Zmeny je možné prevádzať bez použitia náradia v 4 alebo 8 rozpätiach
s použitím ovládacieho kolieska umiestneného
na vnútornej strane tlmiča.
Zdroj: www.kyb-europe.com
Začiatkom osemdesiatych rokov popularita „Putoline Oil“ produktov presiahla holandské hranice a následne začal export do rôznych krajín, ktorý zaznamenal vysoký rast.
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
V roku 1992 Jan Put predal svoju spoločnosť pánovi Theovi Kothuisovi. Produktová rada sa i naďalej
rozširovala. Expandovala ďalšia výroba produktov
pre cestné motocykle, ATV, motokáry a motorové
člny. Balenia produktov boli už v tej dobe vyrábané
atraktívnym a nadštandardným vzhľadom.
V roku 2008 našiel Theo Kothuis nového partnera
– spoločnosť Kroon-Oil, jedného z najväčších nezávislých producentov a špecialistov v oblasti mazív
v Západnej Európe. Kroon-Oil sa stal ideálnym partnerom na spoločný vývoj nových produktov.
Putoline Oil sa rozvinul na celosvetovo známu značku v olejárskom priemysle pre motocykle. Jeho
úspech je založený na vysokej kvalite s kombináciou širokého sortimentu produktov pre všetky kategórie .
Zdroj: www.putoline.com
7
info – článok
4. Odtrhnuté gumené uloženie ramena
Príčina: Nové uloženie bolo nalisované v zlej polohe.
Riešenie: Pred demontážou skontrolujte či gumené uloženie potrebuje byť nalisované späť v určitej,
presnej polohe. Je časté, že bývajú značky na gumených uloženiach a ramenách. Ak nie, použite polohu, v akej bolo nalisované staré uloženie.
6. Napuchnutá manžeta kĺbu
Príčina: Predčasné zostarnutie vzhľadom na kontakt s agresívnou chemikáliou ako brzdová kvapalina, motorový olej, čistič bŕzd.
Riešenie: Pravidelná údržba v dielni je nevyhnutná
pre zistenie poškodeného dielu riadenia alebo zavesenia a zabezpečenie bezpečného brzdenia. Ak sa
nájde čap s opuchnutou manžetou, musí byť vymenený – odporúča sa výmena v pároch.
OPRAVY DIELOV RIADENIA
IDENTIFIKácia a zaoberanie sa PROBLÉMAMI
1. Čap ramena je predčasne opotrebený
Príčina: Keď bol čap montovaný, manžeta bola poškodená náradím.
Voda a nečistoty sa dostali dovnútra a spôsobili
opotrebenie uloženia.
Riešenie: Aby sa predišlo poškodeniu, používajte
špeciálne náradie, ak je to potrebné. Zabezpečte
vhodnú ochranu čapu a postupujte podľa inštrukcií výrobcu vozidla. Ak sa objaví takéto poškodenie,
nikdy nenechajte takýto diel na vozidle. Zabezpečte
okamžitú výmenu.
*Guľové čapy QH sú dodávané s ochrannými plastovými krytmi. Ten musí zostať na mieste až po finálnu montáž.
2. Guľový čap bol vytrhnutý z uloženia
Príčina: Pre poškodenie manžety vazelína bola vymytá vodou a nečistotami. Kĺb už viac nebol mazaný oproti uloženiu a zadrel sa.
Riešenie: Výmena čapu.
5. Golf IV gumené uloženie často vychádza
zo svojej pozície – vysúva sa
Príčina: Hydraulické uloženie stratilo olej a preto sa
vysúva.
Riešenie: Skoršie verzie hydraulických uložení
s kovovou klietkou bolo nahradené klasickým gumeným uložením a plastovou klietkou. Oprava samozrejme vyžaduje hydraulický lis so špeciálnymi
tlakovými podložkami. Ďalší problém predstavuje
inštalačná pozícia nového gumeného uloženia. Je
potrebné sa uistiť, že značka na uložení odpovedá
spodnému zvaru na zadnej náprave.
použité v moderných vozidlách. Výmena vzduchu je
možná prúdením cez prevodovku riadenia. Toto vyžaduje úpravu spojení tak, aby vzduch mohol prúdiť
okolo axiálneho kĺbu na hrebeň.
Bežnými variáciami sú:
Axiálny kĺb s navŕtanou dierou.
Axiálny kĺb s drážkou v závite.
Použitie lepidla môže blokovať drážku axiálneho
kĺbu a znemožniť prúdenie vzduchu. Ak sa vyskytne
3. Opotrebené uloženie ramena
Príčina: Skrutka uloženia bola utiahnutá v nesprávnej polohe – „visiace rameno“. Toto spôsobilo, že
gumené uloženie bolo nainštalované s väčším počiatočným predpätím.
Riešenie: Akonáhle je vozidlo na zemi, odskrutkujte skrutku ramena a znovu dotiahnite na požadovaný moment.
8
7. V krátkom čase roztrhnutá manžeta riadenia
Príčina: Manžeta roztrhnutá podtlakom, použitie
lepidla pri montáži.
Riešenie: Pár rokov dozadu bolo normálne, že
manžety riadenia boli spájané tenkými trubkami
tak, že vzduch mohol prechádzať z jednej manžety
do druhej cez riadenie. Toto spojenie už viac nie je
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
9
PR EDS TAV U J EM E
tento problém, manžeta riadenia sa čoskoro roztrhne, nečistoty a voda sa dostanú na axiálny kĺb a do
riadenia.
8. Lesklé kovové poškodenie okolo doťahovacích skrutiek guľového čapu, namodralé sfarbenie kovu
Príčina: Kĺb bol originálne nitovaný, nity boli odbrúsené uhlovou brúskou.
Riešenie: Nikdy nerežte nity uhlovou brúskou. Navŕtajte ich, odstráňte hlavu sekáčom a vytlačte nit.
Vo všeobecnosti pri výmene uhlovou brúskou zužujeme hrúbku materiálu a ovplyvňujeme ho teplom.
10.Tyčka stabilizátora s napuchnutým gumeným uložením/napuchnutou manžetou
Príčina: Roztrhnuté alebo napuchnuté manžety
alebo uloženia dovoľujú vode a nečistotám prístup
ku guľovému čapu. Výsledkom toho je zvýšené
opotrebenie zasiahnutých dielov, čo tiež ovplyvňuje
životnosť súvisiacich dielov zavesenia.
Riešenie: Pravidelná údržba v servise je nevyhnutná pre zistenie poškodených dielov riadenia a zavesenie, a tiež pre zabezpečenie bezpečného brzdenia.
Ak je nájdená napuchnutá manžeta alebo uloženie,
je potrebné ho vymeniť.
COMLINE SPOJKOVÉ SADY
S JEDNOHMOTNÝM ZOTRVAČNÍKOM
Koncom roka 2011 sme rozšírili náš sortiment o Comline spojkové sady s jednohmotným zotrvačníkom „SMF“ (SINGLE MASS FLYWHEEL). Radi by sme vám
predstavili výhody jednoduchého zotrvačníka SMF pred dvojhmotným DMF
(DUAL MASS FLYWHEEL) zotrvačníkom.
9. Zlomená objímka silentbloku
Príčina: Znížené vozidlá často znamenajú zvýšenú
záťaž na riadenie a diely zavesenia. Tvrdšia alebo
zlomená pružina vedie k zvlášť vysokému zaťaženiu
objímky silentbloku alebo uloženia a vedie tak k náhlej únavovej poruche. Nerovnosti vozovky majú
väčší dopad na vozidlá so zníženým podvozkom ako
na vozidlách so štandardným podvozkom.
Príčina: Tlmiče neabsorbujú adekvátne kmity,
a preto ďaleko viac namáhajú objímky silentblokov.
Riešenie: Pravidelné kontroly a nevyhnutné výmeny pružín tlmenia. Obzvlášť pre znížené vozidlá treba dbať na zvýšenú pozornosť pri kontrole a výmene objímok silentblokov.
11.Poškodené uloženie stabilizátora
Príčiny: Normálne opotrebenie a roztrhnutie, poškodenie spôsobené vytečeným olejom z motora,
alebo zníženie funkcionality gumy pôsobením environmentálnych faktorov (ozón), atď..
Riešenie: Pravidelné kontroly všetkých komponentov, výmena uložení.
SMF zotrvačník je originálne riešenie na náhradu DMF zotrvačníkov. Opotrebovaný DMF zotrvačník alebo odpovedajúca sada sú nahrádzané tradičným jednoduchým SMF zotrvačníkom
a spojkovou sadou. Nahrádzanie zotrvačníkov
umožňuje pokročilá technológia pre tlmenie vibrácií nazývaná „long travel damper“. Táto technológia je využívaná vďaka možnosti vytvorenia torzného pohybu
SMF zotrvačníkov až
o 40 stupňov, a preto je kompatibilná s
DMF technológiou,
ktorá má v tom istom čase približne 45
stupňov.
SMF sada obsahuje
nasledujúce časti:
§§ Prítlačný tanier
§§ Spojková lamela
§§ SMF zotrvačník
SMF verzus DMF zotrvačníky
SMF zotrvačník - vracia sa k osvedčenej technológii jednoduchého zotrvačníka, ktorý obstál
v skúške času po mnoho dekád. DMF zotrvačník
- jeho výmeny sú veľmi drahé a nezaručujú, že
budú spoľahlivejšie ako originálne jednotky.
10
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
Hlavné črty a výhody SMF zotrvačníka:
§§ jedná sa o kvalitný produkt za rozumnú
cenu,
§§ spoľahlivé riešenie DMF problému,
§§ lacnejšia sada ako ekvivalentná DMF s následnou výmenou podľa stavu,
§§ spoľahlivá jazda za výrazne znížené náklady
oproti náhrade DMF jednotkou,
§§ vhodné pre aplikácie s vysokým nájazdom
kilometrov, ako sú ľahké úžitkové vozidlá
alebo taxíky, kvôli nákladom a náročnejšiemu operačnému prostrediu,
§§ SMF spojkové konverzné sady sú široko
dostupné na Európskom trhu s náhradnými
dielmi od roku 2003,
§§ široká ponuka s pokračujúcim vývojom.
11
PR EDS TAV U J EM E
§§ Veľmi jednoduché použitie – bezpečné pre všetky typy povrchov.
ICE TOTAL
INTERIOR CARE
(objem: 500 ml,
EVČ: T10226)
§§ Čistí, upravuje a chráni
všetky interiérové povrchy
vozidla.
§§ Nesteká a nekvapká zo zvislých plôch.
§§ Nemastná formula čistí a chráni vnútornú výbavu vášho auta, obnovuje pôvodný vzhľad, zanecháva ochrannú antistatickú vrstvu a dlhotrvajúcu čistú vôňu.
§§ Pre použitie na kožu, plasty, gumu, kov, čalúnenie, koberce a fľaky.
TURTLE WAX – ICE SORTIMENT
ICE SYNTHETIC
TYRE SHINE
(objem: 750 ml,
EVČ: T10231)
Spoločnosť Turtle Wax vznikla v roku 1940 v americkom meste Chicago. Benjamin
Hirsch bol zakladateľom spoločnosti Turtle Wax a vynálezcom prvej tekutej leštenky na auto. Pôvodný názov spoločnosti bol Plastone. K zmene názvu spoločnosti
na Turtle Wax došlo v čase, keď spoločnosť uvádzala na trh nový extra tvrdý vosk.
Počas cesty po Wisconsine pán Hirsch stále premýšľal nad vhodným názvom pre
nový produkt. Zastavili sa na obed pri rieke s názvom Turtle Creek. Pri pohľade na
korytnačky, ktoré zbadal na brehu rieky ho napadlo, že korytnačka žije veľmi dlho
a má pevný a lesklý pancier. To bolo ideálne pre propagáciu výhod nového vosku.
Ben Hirsch bol naozajstný podnikateľ. Podporoval
svoje produkty tým, že dochádzal do preplnených
miest, ako je Wrigley Field. Jeden blatník ošetril
voskom a čakal na majiteľa auta s nádejou, že ho
presvedčí o kúpe jeho produktov. Takmer vždy
uzavrel obchod.
Po viac ako sedemdesiatich rokoch je Turtle Wax
stále rodinná firma so sídlom v Chicagu. Turtle
Wax je svetovým lídrom s najuznávanejším menom autokozmetiky. V súčasnosti predáva viac ako
1250 výrobkov v maloobchode, veľkoobchode
a obchodných reťazcoch v 90 krajinách sveta.
ICE SORTIMENT
Turtle Wax ICE™ nie je len
rad revolučných produktov,
ale úplne mení spôsob nášho myslenia na starostlivosť
o naše autá. S Turtle Wax
ICE™ môžete vaše auto vyčistiť rýchlejšie, oveľa ľahšie a prakticky všade
– v horúcom i chladnom počasí, v tieni alebo na
priamom slnku.
Turtle Wax® ICE® mení priemysel autokozmetiky
12
a je úplne odlišný od všetkého, čo ste doteraz videli. Jednoducho povedané, Turtle Wax® ICE® starostlivosť o auto je najrevolučnejšia technológia,
aká bola kedy vytvorená pre lesk vášho auta.
ICE LIQUID
CLAY BAR KIT
(objem: 500 ml,
EVČ: T10229)
§§ Intenzívny
kondicionér,
hĺbkovo čistiaca formula odstraňuje starý vosk, asfalt,
zvyšky hmyzu a cestné nečistoty.
§§ ICE™ tekutý kondicionér je revolučný trojvrstvový systém, ktorý očistí a obnoví lak vášho auta.
ICE™ tekutý kondicionér neobsahuje žiadne silné chemikálie alebo abrazíva, ktoré by doškrabali
alebo poškodili lak vášho auta a je bezpečný pre
použitie na všetky druhy lakovaných, laminátových a kovových povrchov.
§§ ICE™ tekutý kondicionér poskytne vášmu autu
ultraklzký sklovitý vzhľad. Na zabezpečenie trblietavého mokrého lesku vášho automobilu použite následne ICE™ syntetický tekutý vosk.
§§ ICE™ lesk na pneumatiky
poskytuje dlhotrvajúci mokrý
vzhľad stenám pneumatík.
§§ Aplikuje sa rýchlo nasprejovaním, pričom odnímateľná Ice Edge™ kefa uľahčuje použitie.
§§ ICE™ lesk na pneumatiky má rýchloschnúcu formulu, čo znamená, že nezašpiní lak.
ICE SYNTHETIC
LIQUID WAX KIT
(objem: 500 ml,
EVČ: T10224)
§§ ICE™ je špeciálne vyvinutý syntetický vosk. Prípravok
sa môže aplikovať na priamom slnku a na horúci povrch bez negatívnych následkov. ICE™ poskytne
bezkonkurenčný lesk pre všetky typy lakov, vrátane metalizovaných.
§§ S ICE™ môžete vyleštiť všetky vonkajšie povrchy, vrátane gumeného tesnenia, plastových
líšt, kľučiek a reflektorov, bez bielych zvyškov.
Bežné vosky na auto obsahujú prášky a vosky,
ktoré zanechávajú škaredé a ťažko odstrániteľné
biele zvyšky na plastových a gumených lištách.
ICE SYNTHETIC
PASTE POLISH KIT
(objem: 227 g,
EVČ: T10225)
§§ Obsahuje zmes najúčinnejších voskov a silikónov,
ktoré dodávajú bezkonku-
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
renčný lesk a trvanlivosť.
§§ Nezanecháva žiadne biele zvyšky.
§§ Môže byť aplikovaný na priamom slnku.
§§ ICE™ vosk vyleští všetky vonkajšie povrchy vášho auta, vrátane gumeného tesnenia, plastových
líšt, kľučiek, reflektorov a zadných svetiel, bez
bielych zvyškov.
ICE GLASS CLEANER
(objem: 500 ml,
EVČ: T10230)
§§ Nezanecháva šmuhy a zároveň vytvára ochrannú vrstvu (tekutý stierač).
§§ Vode odpudzujúca technológia zvyšuje viditeľnosť.
§§ Predchádza opätovnému znečisteniu skla.
ICE SYNTHETIC
SPRAY DETAILER
(objem: 500 ml,
EVČ: T10228)
§§ ICE™ syntetický detailer
v spreji používa jedinečnú
syntetickú polymérovú formulu na odstránenie jemných nečistôt a vytvorenie brilantného zrkadlového lesku na povrchu
auta.
§§ Poskytuje vášmu autu neuveriteľný lesk za minimálny čas, s minimálnym úsilím.
§§ Môže sa aplikovať na priamom slnku alebo na
horúce povrchy bez šmúh.
§§ ICE™ môže byť tiež aplikovaný na vonkajšie
plasty, gumy a plastové lišty pre bohatý lesk bez
bielych zvyškov. Je vhodný na posilnenie lesku
medzi aplikáciami vosku.
ICE SYNTHETIC
RAPID-DRYING
SHAMPOO
(objem: 500 ml,
EVČ: T10227)
§§ Vysoko efektívna zmes
povrchovo aktívnych látok
a kondicionérov pre dokonalé umytie.
§§ Špeciálne vyvinutá čistiaca formula s detailne čistiacou bohatou penou. Tento syntetický šampón
odstraňuje silné nečistoty a zvyšky hmyzu. Zanecháva vzhľad bez šmúh a bez vodných škvŕn.
§§ ICE™ syntetický šampón na autá bol špeciálne
vyvinutý na použitie spolu s ICE™ voskom na
autá. Vybrané saponáty oživia ICE™ voskový
lesk bez toho, aby akokoľvek zredukovali ochranu vosku. Vhodný na všetky povrchy, vrátane
metalizovaných.
13
info – článok
Autotechna Racing Team pred novou sezónou
TERMÍNY ART
Motoristická sezóna už klope na dvere a Autotechna Racing Team sa na ňu dobre pripravil.
techna Racing Teamu a určite navštívte náš stánok na pretekoch!
Ak máte záujem dostávať aktuálne informácie pred
pretekmi a po nich priamo od Jara Baránka, pošlite
mu mail na adresu [email protected] s textom: „Zaradiť do mailing listu“. Na túto emailovú adresu môžete tiež písať akékoľvek otázky, ktoré vás
zaujímajú ohľadom motoršportu.
Na záver pripájame kalendár tohtoročnej sezóny
pre obe vozidlá.
GLO
JAZDITE S POTEŠENÍM
Firma GLO bola založená v oblasti s hlboko zakoreneným potešením v autách, ich
opravách, pretekoch a súťažiach. Trvalý náskok v technológii a záujem o opravy automobilov, to sú hlavné dôvody, prečo sa firma GLO transformovala z malej rodinnej
firmy v roku 1978 do súčasného stavu, kedy je ako súčasť medzinárodnej skupiny
poprednou spoločnosťou vo svojom odbore.
Navrhuje, vyvíja a vyrába homokinetické kĺby
a kompletné poloosi pre
automobilový priemysel
v súlade s požadovanými
štandardmi kvality, zaručujúc spoľahlivosť, tak
potrebnú pre zabezpečenie bezpečnosti. Produkty
GLO sú dodávané celosvetovo ako originálne diely
pre popredných výrobcov automobilov, a tak isto
ako náhradné diely pre nezávislý trh náhradných
dielov. GLO konštruuje presné diely a systémy pre
automobilový priemysel, ako aj pre špeciálne aplikácie.
Ľudia, technológia, kvalita
Viac ako tridsaťročné skúsenosti v odbore zaručili
spoločnosti GLO plnú dôveru na národných a medzinárodných trhoch a vďaka kvalite, ktorá je a vždy
bola najväčšou prioritou spoločnosti, je jednou z popredných spoločností vo svojom segmente. Vďaka
pôsobeniu skúseností a nápadov ľudských zdrojov a adoptovaním si moderných technologických
postupov, sú schopní zaručiť vývoj, spoľahlivosť
a bezpečnosť svojich produktov, ktoré hrajú základnú úlohu v každom druhu automobilovej aplikácie.
14
GLO zaručuje totálnu kvalitu
v celom priereze svojej organizácie a výrobného procesu.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 od
prestížnej spoločnosti Lloyd´s
Register Quality Assurance
(LRQA), bola tiež certifikovaná podľa environmentálnych
štandardov ISO 14001 a je
v procese získania BS OHSAS
18001 certifikátu pre zdravie zamestnancov a systému manažmentu bezpečnosti.
Preteky
Pod značkou GLO TITANIA vyvinuli a vyrábajú kĺby
a poloosi pre preteky na všetkých povrchoch. V tejto oblasti ponúkajú obe štandardné a špeciálne riešenia, podľa požiadaviek zákazníkov a náročnosti
pretekov. Aj tu sa dostáva do popredia sila, spoľahlivosť a bezpečnosť produktov spoločnosti GLO,
keďže tvrdohlavo odolávajú veľkým silám, ktorým
sú pretekárske vozidlá vystavené, a tým zaisťujú
bezpečnosť jazdcovi a spolujazdcovi.
GLO TITANIA je ideálny partner pre úpravcov vozidiel a množstvo tímov mechanikov, ktorí pripravujú
pretekárske autá v Taliansku aj v zahraničí.
Zdroj: www.glo.it
Kia cee’d s dvojlitrovým dieselovým motorom má
za sebou už štyri úspešné sezóny, v ktorých vybojovala s Jarom Baránkom dva tituly „Majster Slovenska“ a s Tomášom Mádym minulý rok titul „Vicemajster Slovenska“. Mádyovci počas zimy Kiu rozobrali
a skontrolovali všetky dôležité podvozkové a motorové časti. Nič z dielov však nebolo potrebné meniť
a tak Kia dostala len nové náplne olejov a kvapalín,
repasiou prešli tlmiče Proflex a aj hasici prístroj. Pripravené sú nové brzdové segmenty, ktoré sa budú
meniť v priebehu sezóny. V tejto chvíli je už Kia
kompletne pripravená na sezónu, ktorú odštartuje
v máji na Ostrej Lúke pri Zvolene.
Ferrari 308 GT4 Dino odjazdilo v minulej sezóne
všetky preteky bez poruchy. Jazdec Jaro Baránek
však nebol spokojný s výkonom motora, a preto
v novembri 2011 cestovalo Ferrari do Talianska,
kde prezimovalo. Počas zimy odborníci, ktorí majú
skúsenosti s opravami motorov Ferrari odhalili, čo
motoru je. Zle nastavené rozdeľovače, karburátory,
netesné ventilové sedlá a vydraté vodítka ventilov.
Ako bonus ešte začala tiecť vodná pumpa a kvapkal
olej z rôznych miest motora. Hľadanie a vyrábanie
nových súčiastok chvíľu trvalo aj v Taliansku. Všetko sa však podarilo zohnať a motor je kompletne
pretesnený, sú namontované hlavy s novými sedlami, vodítkami aj ventilmi. Nastavovanie rozdeľovačov a karburátorov robil pán Paolo Lucca, ktorému
prešli cez ruky stovky pretekárskych áut. Paolo si s
dvoma rozdeľovačmi a štyrmi karburátormi, ktoré
tento motor má, poradil za dva dni. Opravené Ferrari je naspäť doma vo Zvolene a je pripravené na ďalšiu sezónu motoršportu. 14. a 15. apríla ho čakajú
prvé tohtoročné okruhové preteky na Redbullringu
v Rakúsku, ktoré budú zároveň dobrou príležitosťou
otestovať výkon motora a urobiť záverečné nastavenie pred prvými pretekmi do vrchu.
Držte, prosím, palce obom jazdcom a autám Auto-
A U T O T E C H N A N O V I N Y 0 2/2 012
Ferrari
14. – 15. apríl
28. – 29. apríl
26. – 27. máj
2. – 3. jún
9. – 10. jún
23. – 24. jún
Red Bull Ring / A - okruh
Rechberg (Majstr. Európy)
A - kopec
Verzegnis / I - kopec
Šternberk (Majstr. Európy)
CZ - kopec
Jahodná / SK - kopec
4. – 5. aug.
Gorjanci / SLO - kopec
Monte Bondone (Majstr. Európy)
I - kopec
Pannoniaring / H - okruh
Dobšiná (Majstr. Európy)
SK - kopec
Jankov Vŕšok / SK - kopec
11. – 12. aug.
Gorenja Vas / SLO - kopec
1. – 2. sept.
Ostrá Lúka / SK - kopec
8. – 9. sept.
Histo Cup Salzburgring / A - okruh
15. – 16. sept.
Cividale / I - kopec
30. jún – 1. júl
7. – 8. júl
21. – 22. júl
Kia
26. – 27. máj
Ostrá Lúka / SK
2. – 3. jún
Šternberk ( Majstr. Európy ) / CZ
9. – 10. jún
Jahodná / SK
23. – 24. jún
Limanová / PL
21. – 22. júl
Dobšiná ( Majstr. Európy ) / SK
4. – 5. aug.
Jankov Vŕšok / SK
1. – 2. sept.
Ostrá Lúka / SK
15. – 16. sept.
Zaluž / PL
15
K
Y
Y
.S
V
V
EE
II
O
O
IILL
D
D
B
B
O
O
ÉÉ
M
M
O
O
N
N
TT
U
U
D
D
A
A
H
H
A
A
C
C
Ý
Ý
R
R
O
O
S
S
O
O
Á
Á
B
B
H
H
N
N
PRETEKÁROV MÁME MOŽNOSŤ
KLIKNITEPRE
A VYHĽADAJTE
SI
ZAPOŽIČANIA
PRETEKÁRSKEHO
TEN PRAVÝ DIEL VÝSTROJA.
PRE SVOJ MOTOCYKEL!
Y
Y
TT
V
V
Y
Y
TT
K
K
O
O
K
K
EE
EE
V
V
Š
Š
Č
Č
R
R
A
A
V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE:
•PRILBY
•KOMBINÉZY
•SPODNÉ PRÁDLO
(NÁTELNÍK A SPODKY)
•TOPÁNKY
•RUKAVICE
P
P
N
N
Z
Z
P
P
ÉÉ
Y
Y
N
N
INTERNETOVÝ OBCHOD
DIELOV PRE MOTOCYKLE
LL
A
N
H
C
E
T
O
T
U
W
.A
W
W
POŽIČOVŇA
ŠPORTOVÉHO
OBLEČENIA
AKÉKOĽVEK RADY PRE PRETEKÁROV
RÁD POSKYTNE
JAROSLAV BARÁNEK,
AKTÍVNY JAZDEC PRETEKOV
NA OKRUHU A DO VRCHU.
([email protected]).
T E Š Í M E SA N A VAŠ E O N L I N E O B J E D N ÁV K Y !
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA PRE AUTOMOBILOVÝ A MOTOCYKLOVÝ ŠPORT
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA PRE AUTOMOBILOVÝ
A MOTOCYKLOVÝ
Pod
Strážou 3, ŠPORT
960 01 Zvolen
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen
0903
266
• 0907
860chna.sk,
868 www.autotechna.sk
• [email protected]
Kontakt: 0903
266 656,
0907656
860 868,
[email protected]
• www.autotechna.sk
VAŠE OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKYPRIJÍMAME
PRIJÍMAMEDENNE
DENNETELEFONICKY,
TELEFONICKY,
MAILOM
VAŠE
MAILOM
CEZ ELEKTRONICKÝ
ELEKTRONICKÝKATALÓG
KATALÓG
ALEBO CEZ
AUTOTECHNA BARÁNEK,
BARÁNEK,s.r.o.
s.r.o.,, POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN
AUTOTECHNA
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ZVOLEN
Pod Strážou 3, ZVOLEN, tel./fax: 045/ 53 21 636
mobil: 0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD KOŠICE
Opatovská cesta 4A, 040 01 KOŠICE, tel./ fax: 055/ 674 51 00
mobil: 0903 908 522, 0903 640 991, 0907 908 532
skype: auto777777, [email protected]
MALOOBCHODNÝCHPREDAJNÍ
PREDAJNÍAUTOTECHNA:
AUTOTECHNA:
ZOZNAM MALOOBCHODNÝCH
BANSKÁ BYS
BYSTRICA
T R ICA
BANSKÁ
NOVÁ KY
V E ĽK
Ľ KÝÝ KKRRTTÍ
VE
Í ŠŠ
Zvolenská cesta 83
tel.: 048/ 416 12 34
[email protected]
Partizánska cesta 9
tel: 048/414 66 64
[email protected]
Ulica Gašpara Košťála 11
tel.: 046/ 546 13 01
[email protected]
M.R. Štefánika 2
tel.: 047/ 429 13 97
[email protected]
M A R T IN
S E REĎ
Ď
SERE
Ulica Priehradka 20
tel.: 043/ 413 32 77
[email protected]
Jesenského 4377/63
tel.: 031/ 780 56 15
[email protected]
ZVOLEN
Z
VO L EN
Pod Strážou 3
tel.: 045/535 10 22
[email protected]
PR
I EV I DZA
P
RIEVIDZA
Hollého 1
tel.: 046/ 542 32 85
[email protected]
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Dolná 18
tel.: 045/ 692 03 55
[email protected]
KO Š I CE
MARTIN
PRIEVIDZA
NOVÁKY
SEREĎ
AUTOTEC
HNAA
AU
TOTECHN
špecializovanápredajňa
predajňa
špecializovaná
pre
auto
mobilový
p
re a
ut om
obilov ý ššport:
por t :
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN
KOŠICE
VEĽKÝ KRTÍŠ
Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen
tel.: 045/ 535 10 22
rracing@
[email protected]
utotechna.sk
Opatovská cesta 4A
tel.: 055/674 51 00
[email protected]
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:
Ing. MIROSLAV BRATH
Mobil: 0903740505
[email protected]
STANISLAV URBAN
Mobil: 0903509687
[email protected]
JOZEF PROKAY
Mobil: 0903412332
[email protected]
Bližšie informácie nájdete na www.autotechna.sk.
Akékoľvek vaše požiadavky alebo otázky radi zodpovieme. Stačí, ak nám zašlete e-mail alebo zatelefonujete.
W W W . A U T O T E C H N A . S K
Bc. MIKULÁŠ ŠVÁB
Mobil: 0903509701
[email protected]
Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení
tovaných tovarov a neručí za chyby vzniknuté v tlači.
a variante prezentovaných
H T T P : //AU T O T E C H N A .W E B - C ATA L O G U E . E U/
Download

autotechna noviny 02/2012