mesačník občanov mesta Trenčín | ročník 1 | apríl 2011
Coach
zdravia
Dr. Nona na Slovensku
Rebeka
Hansman
„Milujem fotografiu“
Karol
Mikloš
„Snáď sa blýska na
lepšie časy“
Petra
Albert Camus
„Kráčaj vedľa mňa
a buď môj priateľ “
Polnišová:
„Baví ma byť
režisérkou
vlastného
Ján
sveta”
Babič:
„Nesnívam,
Zo sveta
Arabská jar 2011
„Mier alebo peniaze“
Japonsko a iné
strašiaky
iba si
premietam
zažité”
Milí Trenčania,
mesačník občanov mesta Trenčín
Vydavateľstvo Leukaristos
Sibírska 693/6
Petra
911 01 Trenčín
Polnišová:
IČO: 37 667 092
„Baví ma byť
režisérkou
vlastného
DIČ: 102018858
Ján
sveta”
mesačník občanov mesta Trenčín | ročník 1 | apríl 2011
Coach
zdravia
Dr. Nona na Slovensku
Rebeka
Hansman
„Milujem fotografiu“
Karol
Mikloš
„Snáď sa blýska na
lepšie časy“
Albert Camus
„Kráčaj vedľa mňa a
buď môj priateľ “
Zo sveta
Arabská jar 2011
„Mier alebo peniaze“
Japonsko a iné
strašiaky
Babič:
„Nesnívam,
iba si
premietam
zažité”
| šéfredaktor Ing. František Lintner
+421 907 891 536
[email protected]
| grafická úprava a layout
Michal Herman
+421 904 984 522
[email protected]
| jazyková úprava
Mgr. art. Judita Hansman
| účtovníctvo
Ing. Soňa Chudíková, ARTEKON s.r.o.
| spolupracovníci redakcie
Adam Jedlička, Dana Kršáková,
Peter Halák
| tlač
Merkantil, s.r.o. Trenčín
| náklad
20.000 ks
| príjem inzercie
[email protected]
Titulné foto: Milan Krupčík
Z
Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov, a tým nie je
zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.
obsahu:
04 Polnišová
Petra
„Baví ma byť režisérkou
vlastného sveta”
sme radi, že ste sa opäť rozhodli prelistovať si náš časopis. Teší nás, že sa Gong začína etablovať
v rámci Trenčína a jeho názov je už mnohým z Vás známy. Ďakujeme za desiatky pozitívnych
reakcií z vašej strany, vážime si to. Časopis by mal spĺňať isté kritériá, aj pokiaľ ide o vizuálnu stránku,
ale najmä, pokiaľ ide o obsah, ak sa chceme snažiť o to, aby si ho čitatelia naozaj prečítali. Dúfame,
že toto sa nám podarilo. Postupne chceme zviditeľniť všetkých súčasných dejateľov mesta, aby ste
mali prehľad, kto a ako pre Vás pracuje, predstavíme Vám osobnosti z kultúrneho života Slovenska.
Ponechali sme si rubriky, ktoré informujú o ľuďoch z nášho mesta, o názoroch, ktoré poučia, pobavia
a možno aj potešia oko. Naším cieľom je podporovať skutočných podnikateľov a ľudí, ktorí prinášajú
mestu úžitok. Chceme prispieť k obnoveniu pocitu lokálpatriotizmu a k pozdvihnutiu kultúrneho
povedomia Trenčanov. Rozhodli sme sa zvýšiť počet strán a dali sme príležitosť spolupracovať
s redakciou Gong Tn novým tváram, aj skúseným žurnalistom. Nebudeme sa brániť ani aktualitám
zo Slovenska, ale aj zo sveta. Pridali sme komentáre, fejtóny, zábavu, kultúru. Rozhodli sme sa spestriť
dramaturgiu časopisu tým, že niektoré z nasledujúcich vydaní budú tematicky zamerané, ako Gong
Tn pre ženy, Gong Tn šport, ale veľmi radi sa necháme inšpirovať aj Vašimi podnetmi. Jednotná „niť“,
ktorá spája a bude spájať všetky rozhovory s osobnosťami, bude otázka o ich snoch a víziách. Ako
povedal Nietzsche „Človek nesníva vôbec, alebo zaujímavo. Musíme sa naučiť tak aj bdieť, buď vôbec
nie, alebo zaujímavo“. A sen, ktorý žijeme, je naším výtvorom. Dúfame, že si aj naďalej udržíme Vašu
priazeň a spoločne s Vami vytvoríme časopis, na ktorý sa budete každý mesiac tešiť.
V aprílovom čísle Gongu Tn sme pre Vás pripravili exkluzívny rozhovor s Petrou Polnišovou,
ktorá si tento rok odniesla z udeľovania prestížnych cien OTO 2010 sošku za Najlepšiu herečku
v komediálnom žánri a s hudobníkom a spevákom Karolom Miklošom. V pravidelnej literárnofilozofickej rubrike sme nazreli do zákutí duše francúzskeho spisovateľa a filozofa Alberta Camusa,
ktorého odkazy diel sú stále aktuálne. V cykle profilových rozhovorov so zastupiteľmi mesta
Trenčín dostal priestor, po primátorovi Richardovi Rybníčkovi, poslanec Ján Babič, ktorý v rámci
pripravovanej rubriky „Pre a proti“ prezentuje svoje názory na problémy týkajúce sa mesta Trenčín.
Pripravované májové číslo bude bude tematicky zamerané na krimi problematiku. Môžete sa tešiť na
rozhovory s Krajským riaditeľom Policajného zboru v Trenčíne plk. Mgr. Petrom Müllerom, známym
spravodajcom Kriminovín TV JOJ Valérom Ferkom a predsedom Finančnej a majetkovej komisie
a poslancom mesta Trenčín JUDr. Jánom Kanabom. Mimo iného sa dozvieme ich názory a podnety
na riešenie rôznych aktuálnych problémov mesta Trenčín. Povieme si niečo o pojme „Goodwill“,
znamenajúcim dobré meno, dobrú povesť. „Goodwill“ je možné získať dlhodobo kvalitným prístupom
voči zákazníkom, partnerom, vytvára sa najmä spoľahlivosťou pri dodávkach tovarov a služieb
a zodpovedným dodržiavaním zmluvných vzťahov. O tom, že Obchodný a Občiansky zákonník
stanovujú rovnakú právnu silu zmluvy uzavretej ústne alebo písomne, o tom, ako postupovať v
v prípade keď narazíte na „sľubotechnu“, s ktorou sa na niečom ústne dohodnete, ale k naplneniu
dohody nikdy nedôjde. Pokúsime sa Vám poradiť, ako postupovať v prípade stretu s nepoctivými
podnikateľmi, ktorí vám odmietajú vyplatiť zarobené peniaze, budeme sa venovať fenoménu
zamestnávania za minimálnu mzdu, nepoctivým firmám, ktoré neplnia svoje záväzky, zistíme, ako sa
brániť voči fušerom, lajdákom, zlodejom... Ako píšeme v rubrike „Slovo do bitky“, je načase pozrieť
sa na „zuby“, aj týmto nepoctivcom, ktorí akoby počítajú s tým, že väčšina z nás to „nedotiahne do
konca“, lebo sa obávame zdĺhavého procesu vymáhania, súdenia a podobne. Zistíme, aké sú možnosti
v prípade, keď Vás susedia na sídlisku obťažujú hlukom, neporiadkom, zápachom, čo robiť v prípade,
keď niektorí bezcitní a bezohľadní jedinci „vyložia“ na balkón psa alebo papagája, ktorý tam celé dni
a noci breše, kvíli, škrieka, zavýja, trpí a zároveň tým bohužiaľ obťažuje aj okolie... Povedané slovami
klasika slovenského humoru Júliusa Satinského: „ Zvyk je železná košeľa, ale čo iné nám zostáva ako
vytvoriť si nové zvyky? Potrvá to síce, kým sa z nich stanú železné košele, ale niekto to začať musí“.
Nebojme sa, priatelia, začať, ale aj dotiahnuť veci do konca. Pretnime Gordický uzol.
František Lintner, šéfredaktor
16 Albert Camus 22 Karol Mikloš
Kráčaj vedľa mňa a buď
môj priateľ
Snáď sa blýska na lepšie časy
z obsahu:
10 Babič
Ján
„Nesnívam, iba si
premietam zažité”
14 Hansman
Rebeka
18 Nona
Coach zdravia
23 Nový showroom
Trenab
20 Arabská jar 24 Kultúra
a iné
Slovo do bitky
21 Japonsko
26
strašiaky
Mier alebo peniaze
Komentár
„Milujem fotografiu”
3
Fejtón Petra Haláka
V budúcom čísle: Gong TN krimi
B
aví
ma
byť
Petra režisérkou
”
Polnišová vlastného sveta
T
ak hneď na úvod ti gratulujem k ďalšiemu Otovi, máš ešte na polici miesto?
A máš vôbec policu na
ocenenia, alebo sa z cien stali hračky pre
tvojho syna?
Jeden Oto tuším váži dvanásť kilogramov,
takže z tejto príjemnej ceny by sa stala
v rukách môjho syna nebezpečná zbraň.
Radšej sošky držím mimo jeho dosahu.
Neviem, či je to špeciálne miesto, ale
máme doma taký výklenok, a tam sa im
celkom spolu páči, tak tam spolu sedia
a bohviečom diskutujú ☺
Peťu Polnišovú asi
netreba Slovákom
špeciálne predstavovať,
okrem toho, že je známa,
že svojou prácou získala
pomenovanie „celebrita“,
je to úplne normálna
baba, v ktorej spoločnosti
má človek pocit, že sa
cíti lepšie, ako pred
stretnutím, žena, ktorá
sa stará o svojich dvoch
chlapov a večné dievčatko,
ktoré normálne, ako všetci
ostatní, sníva.
Ako vnímaš to, že sú to vlastne divácke
ceny? I keď osobne si myslím, že diváci
sú asi tí najkompetentnejší oceňovatelia.
Divácke ceny sú o popularite. Popularitu
neodrážajú len hercove schopnosti, ale
aj to, ako sa správa, kde účinkuje, čo sa
o ňom píše atď. Takže ak chceš odpoveď
na moju otázku, nemyslím si, že divácke
ceny sú dôkazom toho, že človek je vo
svojom fachu najlepší, ale skôr by som to
definovala ako cenu sympatie , čo teda
vôbec nie je na zahodenie ☺
Navyše priazeň diváka vôbec nie je trvalá,
ľudia, ktorí kedysi zbierali jednu sošku
za druhou, dnes takmer nemajú robotu,
takže, aj keď dostať cenu nepatrí medzi
nepríjemné pocity, treba sa držať pri zemi.
Vnímaš slávu ako otravnú muchu, alebo
ti to spríjemnilo život? Vyzeráš ako
človek, ktorý má svojich fanúšikov rád,
takže podľa poučky: „Dostaneš, čo
dávaš“, je predpoklad, že nestretávaš
agresívnych fanúšikov.
No, zatiaľ mi nikto nevlepil za to, čo
robím ☺ Všeobecne považujem za
príjemné, že niekto oceňuje moju prácu
a pokiaľ to nerobí vyslovene invazívnou
formou, tak sa nemám na čo sťažovať.
Okrem toho, ja veľa času trávim
v zahraničí, kde som ľudom úplne jedno,
4
tak to je také vyváženie, ktoré osobne
potrebujem, aby mi z toho nepreplo.
Čo Partička? Idete ďalej? Čo pre teba
Partička znamená?
Jasné, zatiaľ ideme ďalej a bolo by mi ľúto,
keby nie. Partička pre mňa predstavuje
voľnosť, akú ponúka máloktorý projekt
a okrem toho, s chalanmi máme
nadštandardné vzťahy, čo myslím si je
hlavná devíza Partičky. Nás to všetkých
mimoriadne baví, každé predstavenie
je iné a aj keď viem, že takéto programy
majú svoju životnosť, dúfam, že tak skoro
neskončíme.
Neláka ťa vojsť aj do dramatickejších
vecí? Nechystáš sa do nejakého projektu,
kde by ťa ľudia mohli vidieť aj v trochu
inej podobe?
Vieš, ja som divadelne absolvovala už
všeličo, dokonca aj seriálovo, takže som si
užila dramatických polôh až až. Je pravda,
že som vo všeobecnosti považovaná
za komičku, lebo ma tak vidí väčšina
v televízii, ale divadelní fajnšmekri ma
videli aj v úplne iných rolách. Ja osobne
preferujem tragikomické postavy, také ma
bavia veľmi. A myslím, že časom prídu aj
tie „ dramatickejšie“ polohy v televízii. Ja
sa nikam neponáhľam, všetko príde
v správnom čase.
Máš niekedy dni, keď si poplačeš? Čo ťa
dokáže rozplakať?
Mňa, čo si? Všetko. Ja som ešte stále
hormonálne neuprataná, lebo stále dojčím,
takže plačem pri všetkom, čo je smutné
dojímavé, alebo aj veselé. Ale najviac ma
bolí bezmocnosť. Akákoľvek . To ma vie
vždy veľmi raniť, keď sa pácha bezprávie
a viem, že tí, na ktorých je páchané zlo,
majú minimálnu šancu zmeniť to. Keď
sa niekde objavili fotky malého chlapca,
ktorého vlastní rodičia utýrali a poznačili
na celý život, tak som myslela, že mi
5
pukne srdce. Ako je možné, že k niečomu
takému vôbec dôjde? A to nehovorím
o iných katastrofách. Preto som vďačná
za každú peknú sekundu môjho života.
Naozaj.
Dá sa povedať, že teraz si Francúzsko/
Slovenka. Je nejaký rozdiel v myslení
Francúzov a Slovákov? V čom a čím to
je?
Francúzi mimoriadne radi diskutujú.
O čomkoľvek. Radi veci analyzujú,
rozoberajú, triedia a ešte radšej vyjadrujú
svoj názor verejne. Ja to celkom
schvaľujem, aj keď to vedia trochu
prehnať, lebo nemajú problém verejne
kritizovať napríklad verejnú správu,
prípadne zakročiť, keď treba. Mám pocit,
že na Slovensku sme v tomto ohľade oveľa
pohodlnejší, máme radi svoj pokoj
a mobilizujeme sa, až keď je najhoršie. Ale
na druhej strane, mám pocit, že my sme
také otvorenejšie duše, sme starostlivejší
a pozornejší, čo sa týka rodiny,
v čom sme ale rovnakí, oba národy sme
mimoriadne ufrflané ☺
Považuješ Slovákov za kultúrne
zdatných? Sme schopní vnímať aj nové
veci a prípadne ich prijať?
Slovákov považujem za konzervatívny
a takzvaný opatrný národ. Prijímame
nové veci až po čase. Ja to vidím na
sebe, ale myslím, že je to pre malý národ
príznačné. hybnou silou musí byť mladá
generácia a úprimne, mám pocit, že mladí
ľudia z malých miest sú oveľa kultúrne
aktívnejší ako tí bratislavskí. Stačí sa
pozrieť na Pohodu , či na Žilinu Záriečie
a sme doma. Takmer z ničoho vznikli
dnes už takmer kultové veci. Možno práve
preto, že mimobratislavci nemajú takmer
žiadne podmienky na sebarealizáciu, sú
aktívni a učia sa vytvárať si ich sami. Som
v komisii Think big, kde sa podporujú
projekty mladých ľudí a skupín, ktoré chcú
niečo vytvoriť a mimobratislavskí výrazne
vedú, to je veľmi sympatické.
Si jedna z najslávnejších Slovenských
matiek a mne osobne je nesmierne
sympatické, že nemáš potrebu visieť
v každom časopise a ukazovať, ako
svojho syna prebaľuješ, ako ho kŕmiš,
kedy chodí spinkať, ako sa zbavuješ
prebytočných tukových vankúšikov, čo na
to tvoj partner, a všetky tieto vlezlé veci.
Tak sa opýtam jednoducho. Ako sa má
teraz Peťa Polnišová? Je spokojná sama so
sebou?
A čo na to všetko okolo nej jej partner?
Moje dieťa má deväť mesiacov a je taký
chutný, že sa ho neviem nabažiť. Máme
sa super, chodíme do parku, robíme si
pikniky, tešia ma veci, ktoré som pred pár
rokmi považovala za nezáživné. Takto si
predstavujem čistokrvné šťastie a som
vďačná, že sa mi ho dostalo. Ale keby mi
bolo dopriate trochu viac spánku, tiež by
som sa nehnevala ☺
MALIARSKE
A NATIERAČSKé
PRÁCE
Vymaľujem Váš byt kvalitne a lacno,
so zmyslom pre detail
volajte 0907 891 536
Snívaš? Len v spánku, alebo vždy?
A o čom?
Kedysi som snívala takmer stále, žila som
si svoj pohodlný paralelný svet, v ktorom
bolo úžasne, nič ma netankovalo, ale
musela som s tým prestať, aby mi nepreplo,
a aby som neostala tam ☺ Dnes som viac
pri zemi, ale niekedy neodolám. Moje sny
majú tú výhodu, že od nich neočakávam,
aby sa plnili, nesnívam o veciach, ktoré by
som chcela mať v reálnom živote, ja rada
snívam pre samotné snívanie. Baví ma byť
režisérkou vlastného sveta ☺
Ďakujem ti za tvoj čas, prajem veľa
krásnych rolí, ktoré dostaneš, veľa
krásnych ľudí, ktorých stretneš a čo
najmenej dôvodov na plač. I keď, slzy vraj
čistia oči a oči sú zrkadlom duše.
Ďakujem a zdravím môj milovaný Trenčín.
(red)
foto: Martin Črep, archív PP
2011
CASTING
14. 4. 2011 / 15. HOD.
CASTINGOM VÁS BUDE SPREVÁDZAŤ SIMONA KRAINOVÁ
JULIA SANER / ELITE MODEL LOOK WORLD WINNER / PHOTO OLEG COVIAN
Kvalitné a spoľahlivé preklady a tlmočenie
zo slovenčiny do maďarčiny a naopak
Všetky druhy dokumentov, listín a textov.
Príprava obchodných, technických
a prezentačných materiálov v maďarčine.
Cena za stranu už od 8,90 EUR.
0907 891 536
VÝŠKA NAD 170 CM / VEK 13 - 22 ROKOV
LACO
LACO DECZI
DECZI
&
CELULA
NEW
YORK
& CELULA NEW YORK
Jazzový koncert
Laco Deczi - trumpet
Brian Charette - keyboards
Nob Kinukawa - bass
Vaico Deczi - drums
12 rokov v Trenčíne
pondelok 16. mája / 18:00 h / v priestoroch CINEMAX / vstupné 10 eur
Predpredaj vstupeniek v CINEMAX alebo na tel. č. 0907 250 966
NAJVYŠŠIA KVALITA • NAJVÄČŠÍ VÝBER V TRENČÍNE • NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVANIE • KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY • ŠPECIALISTA NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ
NOVÉ modely slnečných a dioptrických okuliarov 2011 už v predaji!
Najväčší výber v meste - SUPER CENY!
Komplexné služby! Kontaktné šošovky všetky značky - najlacnejšie v Trenčíne.
Slnečné okuliare Polaroid 49,99 € Polar 59,99 €
AKCIA
Akciové sklá antireflexné 18,29 € Sklá sú z okuliarov to najdôležitejšie!
Značkové, kvalitné, proti zvyšovaniu dioptrií za SUPER CENY!
Nové značky v ponuke:
GUESS Nike
PUMA SERENGETI
Vyberáme z ponuky:
ACUVE OASYS
len 28,46 €
www.optikamartina.eu
TRADIČNE ŠPIČKOVÁ KVALITA, PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ! RADI VÁM PRI VÝBERE ODBORNE A INDIVIDUÁLNE PORADÍME.
Výstava hokejových figurín
v dobovej výstroji a výzbroji
od 29.4. do 15.5.
www.ocmax.sk
Atraktívne bývanie
Aby ste dospeli k tomu svojmu ideálnemu bývaniu,
mali by ste mať jasno v potrebách, určiť si priority
a hľadať rovnováhu medzi žiaducim a možným. Pri
tomto dome sa to podarilo. Jednak preto, že jeho
stavitelia presne vedeli, čo chcú, a jednak preto, že
našli správneho architekta a spolu s ním správnu
mieru – dom dáva presne to, čo potrebujete. Nič
menej, nič viac. Veď načo aj? Posúďte sami ...
v Trenčíne
Tvarovo jednoduchý rodinný dom, ktorý svojím čistým
stvárnením kontrastuje s okolitou zástavbou – odlišuje
sa od nej jednoduchosťou a účelnosťou. Aj keď na
prvý pohľad vyzerá malý, v interiéri je priestranný
a účelne vyriešený.
Dotyk s umením
Herecké
a prezentačné
kurzy
Funkčné rozvrhnutie vychádza z klasického holandského ‘grachtového’ domu (radového domu pri
vodnom kanáli), kde sú práce, bývanie a spanie
umiestené do samostatných podlaží spojených medzi
sebou priamymi schodiskovými ramenami.
Dom má jednoduchú, logickú kompozíciu –
takmer celé prízemie aj II. nadzemné podlažie je
otvorené a venované veľkej dennej miestnosti,
v ktorej môže tráviť spoločné chvíle celá rodina, na III.
nadzemnom podlaží sú zase intímne priestory pre jej
jednotlivých členov.
Hlasová príprava - aby ste vedeli vytvoriť tú správnu atmosféru
Pohybová príprava - zabezpečí uvoľnenie
Rétorika, rečový prejav - aby vám bolo rozumieť
Práca s textom - aby to, čo prezentujete malo hlavu aj pätu
+
Základy spevu
Prezentácia pred publikom
Sebavedomé verejné vystupovanie
Prízemie a II. nadzemné podlažie je vďaka veľkým
zaskleniam v južnej fasáde po celý rok otvorené
slnku a výhľadom do okolia, pred prílišným oslnením
chránia interiér vonkajšie horizontálne žalúzie
s elektrickým ovládaním. Vstup do domu ako aj garáž
so skladom sú orientované na severnú stranu.
Na poschodie sa vstupuje zo srdca spoločenskej
zóny – kovová konštrukcia schodiska popri svojej
pragmatickej funkcii pôsobí zároveň ako estetický
objekt, jeho podesta poskytuje zase zaujímavé
pohľady na celý interiér obidvoch spodných podlaží.
Hore, na najvyššom podlaží, je miesto na rodičovskú
spálňu so šatníkom, kúpeľňu a dve pekné detské izby
navrhnuté s dostatočnými úložnými priestormi.
Štandardné stavebné materiály a postupy, uplatnené
citlivým stavebníkom a skúseným architektom, doviedli
stavbu k harmonickému výsledku za rozumnú cenu.
Dom je postavený v zabývanej lokalite s veľmi dobrou
dostupnosťou do centra Trenčína – peši Vám to potrvá
len 10 minút a aj potrebná občianská vybavenosť
v jeho okolí Vás uspokojí.
Architektovi sa podarilo nájsť hľadanú rovnováhu
medzi potrebným a možným – jednoduchý dom
poskytne obyvateľom všetko, čo potrebujú, nič
nepredstiera, nesnaží sa byť za každú cenu honosný,
a pritom je elegantný a do detailu premyslený. Navyše
prekvapivý. Príjemná jednoduchá architektúra s priaznivými nákladmi na stavbu je jedným z príkladov
hodných nasledovania.
Dom na predaj
0908 755 926
hľadaj video (s-dom duplex)
na www.youtube.com
Judita
Hansman
Elena
Kolek-Spaskov
Ivan
Blahút
Štefan
Richtárech
špičková divadelná
a televízna herečka
režisér s dlhdobou
divadelnou a televíznou
praxou
vynikajúca herečka
pochádzajúca
z Macedónska. Pedagóg
pohybu na VŠMU
fascinujúci herec
s praxou pedagóga
herectva na
konzervatóriu
Doba trvania kurzu je 2 mesiace, 2x týždenne
od 17:00 do 20:00 hod.
Poplatok 290€
Možnosť platby na splátky. Bližšie informácie na 0907 891 536,
prípadne [email protected]
S
te hudobník, takže máte dosť vycibrený sluch. Počujete falošné tóny aj v ľudskom hlase? Ste schopný takto odhaliť
lož, alebo povedzme polopravdu?
A nemáte niekedy chuť byť radšej hluchý?
Áno, mám veľmi dobrý sluch. Dokážem
počuť dušu a odhaliť lož, alebo polopravdu.
Žiaľ, nie je to dôkaz, ktorý by presvedčil
dotyčného o tom, že sa mýlil... Ale byť
hluchý by bolo pre mňa veľké nešťastie.
Ján
Babič
”
Nesnívam,
iba si premietam
zažité
10
Vaši kolegovia poslanci sa o vás ako
o človeku vyjadrujú zväčša uznanlivo.
V rámci vašej práce v mestskom
zastupiteľstve vás však s troškou
nadsádzky označujú za „neriadenú
strelu“, čo vy na to?
Dve z troch volebných období som
sedel sám, nezávisle a bez politického
zafarbenia. Mohol som si dovoliť riadiť
svoje názory sám, podľa vlastného
uváženia. Neopustil som toto privilégium
a v mnohých veciach sa ukazuje, že moje
postoje boli a sú správne. Hoci som nemal
možnosť veci zmeniť... ale som rád, že som
nebol kolečkom mašinérie, ktorá doviedla
konkrétnym riešeniam. Hoci... na začiatku
sme si sľúbili lásku... trochu sme zišli
z cesty. Nejde o to prerábať zbabrané, je
treba nahlas povedať, kde sme sa dostali
a kto to zavinil. Hoci je to únavné
a nechutné...
Máte niekedy pocit bezmocnosti? Ako
sa z neho dostávate? Sadnete si za bicie,
alebo vynadáte susedovi?
Áno. Často... Dokážem to ale rýchlo
zmeniť. Moji dvaja krásavci – Rusty
a Harry - ma s láskou privítajú pri bráne
a prechádzka s nimi ma nabíja pozitívnou
energiou o hodnotách tohto sveta. Tie
bicie, to je mohutná nadstavba...
Pred poľom na sídlisko Sihoť? Už možno
30 rokov tadiaľ denne prechádzajú
desiatky, až stovky ľudí, ročne tam dôjde
k usmrteniu jedného, dvoch, nie je už
načase riešiť aj tento problém? „Oficiálny
prechod“ je natoľko vzdialený od oboch
Komunikujete s bežnými ľuďmi? Sú
trpezliví, alebo majú pocit, že všetky
problémy mesta by mal radšej riešiť
kúzelník, aby to bolo hneď všetko
v poriadku?
Veľmi často. Napĺňa ma to. Sám som bežný
človek a moja životná filozofia sa zakladá
na spolužití s ľuďmi paralelného myslenia
a pocitov. Myslím si, že bežní ľudia
nečakajú na kúzelníka. Poznajú riešenia –
len im treba načúvať ...
Bežný občan si jednanie v mestskom
parlamente predstavuje ako kopu
kričiacich ľudí, ktorí sa snažia presadiť
svoj názor a očierniť názor ostatných.
Je to tak? Podľa vášho názoru ste, alebo
budete, keď sa pri práci viac zžijete,
fungovať ako tím? Alebo inak, udržiavate
mimo práce
s poslancami priateľské vzťahy?
U mňa to tak nie je. Povedal som to
viackrát a nie ako frázu. Vážim si prácu
a názory všetkých ľudí. A záleží len na tom,
ako si kto s týmto vedomím narába. Ťažko
nájsť jednoliaty tím bez výhrad a nárokov.
Ale cez to všetko, mám s mnohými
poslancami priateľské vzťahy ... Mal som aj
v minulosti. Aspoň si myslím...
toto mesto do ekonomického a morálneho
dna.
A čo váš hlas za prehodnotenie projektu
Železničný most. Počuje ho niekto?
Dostane sa v tomto volebnom období
k slovu?
Ten hlas a to volanie je veľmi počuteľné.
Propaganda za milióny korún urobila
svoje. Mnoho ľudí si myslí, že už sa
s tým nedá nič robiť. Škoda, že sme
pohodlní a neskúmame skutočnosti.
Chýba nám právne povedomie. Necháme
si vyvlastňovať pozemky a vnucovať
demagogicky hlásané polopravdy. Radšej
podliehame stádovitosti a skepse v zmysle
– to už rozhodli iní...
s tým sa nedá nič robiť. Železnica stredom
mesta je zlé a nesprávne riešenie. Realizácia
tohto zámeru by bola mestským nešťastím.
Dá sa nejakým spôsobom vyriešiť
problém nešťastného rizikového
„čierneho“ prechodu pri Bille zo sídliska
sídlisk, že ho takmer nikto nevyužíva.
Obchádzka je cca 600-650 m a nedávna
iniciatíva polície, kedy jednotlivé
hliadky stáli celé hodiny pred prechodom
a „naťahovali“ sa tam s prechádzajúcimi
ľuďmi, vyznela skôr tragikomicky. Mnohí
zvolili dva ďalšie, ešte nebezpečnejšie
„čierne prechody“ po stranách, aby sa
rýchlo dostali tam, kam potrebovali.
Jednoducho - premiestniť železnicu von
z centra mesta, k diaľnici! Vyrieši to nie
len tento hrozný problém, ... ale aj tucet
ďalších.
Zdá sa, že mestskí páni sa ešte nemali
šancu dostať ku konkrétnym riešeniam,
ešte stále sa vlastne nachádzajú resty,
dohody a zmluvy, ktoré treba prešetriť,
zmiesť zo stola, alebo k nim zaujať
relevantný postoj. Nie je to únavné?
Hovorí sa, že je lepšie budovať na novo,
ako prerábať zbabrané.
Dúfam, že sa čoskoro dostaneme ku
11
Máte teraz čas na Jána Babiča? A na
hudbu? A povedzme na kaviareň
s džezovou hudbou?
Hudbu neopúšťam a hudba neopúšťa
mňa !!! Preto ju milujem. Hrám vo skvelej
kapele so špičkovými hráčmi a nádhernými
priateľmi. S jedným z najlepších basistov
na svete, zažívam husiu kožu pri hraní,
priamo na pódiu. Ku šťastiu by mi stačilo
počúvať jeho hru, nie ešte tak byť súčasťou
tej strhujúcej mašinérie...
Snívate? O čom?
Nesnívam, iba si premietam zažité.
Spomienky na nádherných ľudí, krajiny,
zážitky plné hodnôt, morálnych
a umeleckých... a som smutný, že nie je
v mojich silách to všetko preniesť sem,
k nám, do krajiny mojich detí, do mesta
mojich priateľov...
(red)
foto: archív JB
Televízna revolúcia už aj v Trenčíne
Aj v Trenčíne a trenčianskom kraji sa mení televízne vysielanie z analógového na digitálne. Každý obyvateľ bude môcť túto službu využívať
bez viazanosti a poplatkov. Čo to teda pre nás znamená a aké zmeny
tento prechod prinesie? V prvom rade lepší signál, čo znamená obraz
a zvuk vyššej kvality. Ďalej je to možnosť prijímať na jednom kanáli až
5 televíznych programov. Občanov určite poteší možnosť sledovať viac
televízií. Po zavedení digitálneho vysielania už nebude prevádzkované
analógové vysielanie televízií. Týka sa to všetkých domácností, ktoré
prijímajú signál cez antény, či už vlastné alebo kolektívne, avšak nie
tých, ktoré prijímajú signál cez kábel alebo cez satelit od operátora, pre
tieto domácnosti sa v podstate nič nezmení. Hlavná fáza digitalizácie
televízneho vysielania by mala začať už koncom marca 2011 a mala by
byť v našom regióne prevažne dokončená do leta tohto roku. V ponuke
slovenských DVB-T multiplexov má byť STV1, STV2, STV3, Markíza,
JOJ, JOJ plus a Doma. Digitalizácia si vo väčšine prípadov vyžiada
investície, predovšetkým do nových zariadení pre spoločný TV príjem
v bytových domoch, kde pôvodné zariadenia až na niektoré výnimky
nie sú schopné spracovať digitálny signál. Technicky najpokrokovejším
spôsobom rozvodu signálu k užívateľovi je rozvod digitálneho signálu
až na jednotlivé účastnícke TV zásuvky. Digitálny signál môže užívateľ
využívať len s pomocou set-top boxu, alebo nového televízneho
prijímača, ktorý je už vybavený vstavaným tunerom DVB-T.
ANSAT Šumichrast Peter www.ansat-tn.sk
Mierové nám. 25, 911 01 Trenčín
tel.: 032 744 24 78, 032 744 62 03, 0905 600 213, fax: 032 744 62 02
e-mail: [email protected]
HM TESCO, Belá 64963, 911 01 Trenčín
tel.: 0948 665 755, e-mail: [email protected]
Autorizovaný predajca Skylink, CSlink a UPC direct.
Vykonávame digitalizácie pre STA v bytových domoch.
Cenník plošnej
inzercie a PR článkov
GONG
GONG
Plnofarebný časopis, distribuovaný ZADARMO
v náklade 20 000 ks v trenčianskom regióne.
Je zameraný na profilové rozhovory so známymi
osobnosťami, hercami, spevákmi, politikmi, lekármi.
Zároveň dáva priestor podnikateľom, ktorí dosiahli
v trenčianskom kraji úspechy a chcú ich prezentovať.
Časopis obsahuje rubriky, ktoré sa už v minulosti
osvedčili a našli si svojich priaznivcov.
Články sú kombinované s inzerciou v pomere
60% (články) : 40% (inzercia). Jeho súčasťou je tzv.
„interaktívna časť“, ktorá sa bude zaoberať problémami
a námetmi Vás, občanov Trenčína, čím vytvára
predpoklady stať sa časopisom všetkých Trenčanov.
Základné ceny (vydavateľ nie je platcom DPH)
cena plošnej inzercie
celá strana
½ strany
1/3 strany (DL)
¼ strany
príplatky:
titulka + 100 %
zľavy:
3 mes. - 5%
12 mes. - 25 %
290 € 150 € 100 €
80 €
zadná strana + 25 %
6 mes. - 10%
Cena PR článkov - 30%
kontakt:
František Lintner - 0907 891 536
[email protected]
Z našich kancelárií,
predajní a obchodov
P
očas práce sa každý z nás stretne s množstvom komických výrokov, ktoré vyplynú z neinformovanosti, neznalosti, prípadne z momentálnych situácií odohrávajúcich sa či už v obchode,
v kancelárii, v podstate kdekoľvek, kde trávime svoj pracovný
čas. Vďaka našim priateľom z rôznych trenčianskych pracovísk, ktorí si tieto
výroky zapisujú, resp. pamätajú, sme sa rozhodli vám ich sprostredkovať.
Ak vás pobavia, prípadne máte sami k dispozícii nejaké podobné úsmevné
„skomoleniny“, pošlite nám ich na adresu redakcie, radi ich zverejníme.
Prosím si jedno minútové lepidlo.
Nestúpajte mi tu po tom!! Ani teraz, ani potom!!
Hmmm..tá sa bude vydávať asi až po sobáši..
Ale veď toto nie sú moje nohy!! (zákazníčka pri pohľade na svoje foto)
Kopírujete aj lesklý formát?
Jeden linajkový zošit. A koľko linajkový?
Máte diár jedna k jednej?
Robíte aj rebríčkovú väzbu? (hrebeňovú)
My nemáme, ale skúste v Priore, tam majú všeličo...
Predávate „ekzekarty“? (easy karty)
...a pridajte mi k tomu aj jeden čierny zvýrazňovač.
Máte tu vizitky Lubora Janča?
Chcete veľkosť fotky na občiansky alebo vodičský preukaz? Ale ja ešte nemám
vodičský..
Jednu podlhovastú obálku, a jednu tú väčšiu od tej menšej.
Nemáte tu kúsok leukoplastu na zalepenie obálky?
...noo..dajte mi minimálne veľa kusov...
Máte kameru Sony handicap?
Platí sa hneď alebo vopred?
Poprosil by som rámiky, ale najlepšie také bezrámikové..
Aké si prosíte fotky? No tie mastné...
...a máte aj nejaké panoramatické obálky? (DL)
Jeden lineárny kalendár (lunárny)
Pokračovanie nabudúce ☺
aan
ek
eb
R
ansm
H
R
ebeka, rozhodli sme sa dať ti priestor v našej rubrike venujúcej sa zaujímavým a nádejným mladým umelcom. Tvoje fotografické práce sú veľmi pôsobivé, vyzreté, poskytujú priestor na
zamyslenie. Čím to je, že tak mladé dievča robí tak hĺbavé
fotografie?
Fúú, to je otázka, alebo kompliment? :-) Práve si mi poskytol
nový pohľad na moje fotografie. Nikdy som nad nimi
nepremýšľala, ako nad niečim hĺbavým, proste som si len
povedala svoj názor.
Premýsľaš dopredu nad jednotlivými kompozíciami alebo sú
dielom náhody?
Niekedy viem presne, čo chcem odfotiť, fotka je dávno hotová
v mojej hlave. Taktiež, keď ma niekto požiada, aby som fotila
niečo konkrétne, tak mám v hlave predstavu, ale väčšinou
fotím spontánne.
Verbálnu komunikáciu milujem, ale nedokážem sa pri nej až
tak uvoľniť, ako pri fotografii. Občas, keď už to naozaj nejde,
tak si sadnem a píšem, ale za najúčinnejšiu formu vyjadrovania
sa rozhodne považujem fotku. Som toho názoru, že niektoré
veci sa proste povedať, či napísať, nedajú, a teda bez zbytočného
opotrebovávania hlasiviek, vezmem fotoaparát a odfotím, čo
práve cítim.
Z mnohých tvojich fotiek sála smútok
a beznádej, prečo? Zastávaš názor, že dobré umelecké diela
vznikajú len vtedy, keď má ich autor „rozorvanú“ dušu? Si
smutná zo sveta okolo seba?
Nuž, nie som nutne toho názoru, ale určite je, teda aspoň
14
pre mňa, smútok plodnejšou múzou,
ako radosť. Samozrejme sa dá tvoriť aj s
pocitom absolútneho šťastia, ale ja som
zatiaľ neprišla na to, ako. Asi v septembri
mi spolužiačka položila otázku, respektíve,
oznámila mi, že nechápe, ako môže mať
človek non-stop úsmev na perách. Neviem
sa jej zbaviť, napriek tomu, že som jej ju
ešte nikdy s takou láskou, až za posledné
dva roky. Stalo sa to mojím koníčkom,
mnou. Neviem si predstaviť, že by som zrazu
nemohla fotiť. Napriek tomu, že ma veľa
ľudí demotivuje, chcem to s fotkou určite
skúšať aj ďalej. Chcela by som ju ísť študovať
a venovať sa jej profesionálne, áno. Milujem
fotku.
že by som sa im naplno venovala. Možno
spevu, to ma naozaj baví. Keď som dostala
ponuku spievať Mishinu pieseň so Sanity,
nedalo sa odmietnuť. Nesmierne si tento
moment vážim, Sanity je hlúčik krásnych
ľudí s neuveriteľným zmyslom pre hudbu a
ja som naozaj šťastná, že som dostala šancu
sa vyspievať zo sprchy rovno k nim :-)
Milujem fotografiu
Je ťažké byť dcérou známej maminy?
Po mamke, (známej herečke Judite
ako tak zodpovedala. “Tak takto ma ľudia
Aké sú vzťahy medzi vami, podporujete
é
umeleck
Hansman, pozn. red.) si zdedila
vnímajú?” boli moje prvé myšlienky. Každý
sa navzájom?
alebo
i
fotografi
o
e
sklony, či už hovorím
má svoje problémy a tak isto ich mám aj ja.
Moja mama bola pre mňa vždy slávna, preto
anú
naspiev
tebou
som
Počul
o speve.
Sú ľudia, ktorí preplačú celé dni a ľutujú sa
si myslím, že za 18 rokov si človek celkom
verziu staršieho Mishinho hitu Desire to
na každom kroku a sú aj takí, ktorí svoje
aj zvykne :-) Nie je ťažké byť dcérou slávnej
a bola úžasná.
problémy majú, ale ignorujú ich. Potom sme Leave z repertoáru Sanity
mamy. Respektíve, ja to nevnímam, ale
venovať
Mieniš sa v budúcnosti aktívne
my “herci”, pri ktorých si človek nie je nikdy
myslím si, že je to podmienené povahou
si
a
Objavil
spevu?
aj
ovania
okrem fotograf
istý. Milujem dobrú náladu, ale dokážem sa
mojej mamy. Keďže sa jej správanie nijak
v sebe prípadne aj herecké sklony?
smiať aj nasilu. Napriek tomu, že svet okolo
nezmenilo, odkedy je na očiach, vôbec
Určite ma ľudia, ktorí ma obklopujú, jasne
mňa ma viac deptá, ako teší, usmejem sa.
to nevnímam. Pravdou je, že často som
ako
postrčili umeleckým smerom. Síce som
Nebudem sa predsa pridávať medzi všetky
namiesto mena oslovovaná “tá dcéra”, čo
som
tajne
árkou,
malá chcela byť zverolek
tie šedé tváre bez perspektívy. Taká som už
je po oslovení “Beka” druhá najhoršia vec
milovala divadlo a všetko s ním spojené.
bola, nechcem sa opakovať. Pobyt vonku
na svete, ale už ani to nepovažujem za
Neskôr som začala chodiť do zboru a na
mi ukázal, že úsmev, aj keď falošný, je vždy
taký tŕň v oku. Aj na to si človek zvykne.
klavír, kde sa na mňa nalepila hudba a po
lepší, ako očividná apatia voči čomukoľvek.
Mám priateľov, ktorí so mnou trávia čas
át,
tom, ako som dostala svoj prvý fotoapar
Keď však príde na fotku, neviem uhrať
pre mňa, nie pre môj rodokmeň. A tým
snom.
detským
len
bola
kariéra zverolekárky
emócie, nechcem. Nebudem o mojich
ostatným poprajem krásny deň, ale tam
Ešte som nevedela, že práve tento druh
problémoch hovoriť, ale keby som mlčala,
naša konverzácia končí. Milujem svoju
umenia ma takto zasiahne, ale vedela som,
tak už si dávno „hodím slučku“. Takto
mamu najviac na svete. „Toť náš vzťah“,
že to bude niečo umelecké.
mám svoj filter, nezaťažujem tým nikoho,
neviem, čo viac k tomu.. Podporujem ju,
,
spievala
som,
Hrala som v divadle, dabovala
lebo pri fotografii si každý detail možno
ako veľmi môžem a to isté robí aj ona, je tu
pred
si
som
dokonca
hrala na klavíri,
interpretovať po svojom. Ja som spokojná,
keď ju potrebujem a naopak, ja som tu, keď
nedávnom zahrala v jednom filme
že som sa niekomu zdôverila a ľudia to buď
ona potrebuje mňa. Veľa sa spolu smejeme,
považovala za
zoberú ako dobrý nápad, alebo skrat v hlave. s vlastnou mamou, čo som
niekedy sa pohádame, ale to plynule cez
čo
najbližší dotyk s herectvom, keďže jediné
trápne ticho opäť prejde len do úsmevu.
meno
je
mi pri “definuj herectvo” napadá,
Chceš sa stať profesionálnou fotografkou,
činnosti
tieto
Všetky
práve mojej mamy.
alebo je to len tvoja veľká záľuba?
(red), foto: Rebeka Hansman
mi dali veľa, ale neviem si reálne predstaviť,
K fotografii som pričuchla už dávnejšie, ale
15
Camus
Albert
”
Nekráčaj predo mnou, možno ťa
nebudem nasledovať. Nekráčaj za mnou,
možno ťa nedokážem viesť. Kráčaj vedľa
mňa a buď môj priateľ.
Filozofia
Ústrednými kategóriami jeho filozofie sú
kategória absurdného a kategória cudzosti
človeka vo svete. Nezmyselnosť
a beznádejnosť existencie sa nedá pochopiť
racionálnymi prostriedkami, treba ich
vziať prosto na vedomie. V tomto „vzatí na
vedomie“ absurdity života na svete, spočíva
hodnotnosť človeka, zúfalstvo a poníženie
jednotlivca, tápajúceho medzi udalosťami,
ktorého ho presahujú.
Albert Camus Mýtus o Sizyfovi
1913-1960
Bohovia potrestali Sizyfa tak, že musel
neustále kotúľať balvan na vrch hory, odkiaľ
sa kameň vlastnou váhou zakaždým skotúľal
späť. Mysleli si, a nie bez príčiny, že niet
strašnejšieho trestu, ako je zbytočná
a beznádejná práca. Sizyfos bol najmúdrejší
a najrozvážnejší zo smrteľníkov. Vyčíta sa mu
predovšetkým ľahkomyseľné správanie voči
bohom. Vraj vyzradil ich tajomstvá. Rozpráva
sa, že Sizyfos spútal smrť. Bohovia ho
potrestali a uvrhli do pekla. Tam sa rozčúlil,
lebo neznášal poslušnosť, ktorá je pravým
opakom ľudskej lásky a dostal povolenie
vrátiť sa na zem. Ale keď znovu uzrel tvár
tohto sveta, keď znovu ochutnal vodu a slnko,
vyhriate skaly a more, nechcel sa vrátiť späť do
pekelného šera. Márne ho volali späť, márne
hromžili a varovali ho, nič nepomohlo. Ešte
veľa rokov potom žil pri ohybe zátoky,
s výhľadom na jagavé more a usmievavú zem.
Musel prísť boží súd. Prišiel Merkúr, odtrhol
ho od všetkého, čo ho tešilo a nasilu zavliekol
do pekla, kde už mal pripravený svoj balvan.
Každý chápe, že Sizyfos je absurdný hrdina.
Je absurdný práve tak svojimi vášňami ako
svojím utrpením. Za to, že pohŕdal bohmi,
že nenávidel smrť a vášnivo miloval život,
dostalo sa mu neopísateľných múk, pri
ktorých nikomu nezáleží na tom, aby začatá
práca bola dokončená. Takouto cenou platil
za svetské vášne. Stokrát znovu
a znovu opakované úsilie pohnúť obrovským
balvanom a kotúľať ho hore svahom. Celkom
na konci tohto dlhého úsilia, ktorého mierou
je priestor bez nebies a čas bez hĺbky, je cieľ,
ktorý práve dosiahol. No a v tej chvíli Sizyfos
vidí, ako sa balvan za pár okamihov skotúľa
späť, odkiaľ ho bude treba znovu vyniesť
na vrcholky. A vracia sa späť do nížiny.
Ťažkým, no vyrovnaným krokom znovu
zostupuje v ústrety trápeniu, ktorého koniec
mu ostane navždy neznámy. Tá chvíľa je ako
francúzsky spisovateľ,
filozof a predstaviteľ
existencializmu, aj keď
on sám toto označenie
po celý život odmietal.
Nositeľ Nobelovej ceny za
literatúru. V románoch,
drámach a esejách sa
zamýšľal nad absurdnosťou
ľudskej existencie
a hľadal cesty úniku. Proti
nihilizmu, do ktorého by
takýto postoj mohol viesť,
však Camus stavia revoltu
a solidaritu spolublížnych.
Prírodu Camus stavia proti
dejinám ako korektúru.
Vyrástol v Alžíri v chudobnej rodine. Venoval
sa divadlu ako herec,
písal do novín, počas
druhej svetovej vojny bol
redaktorom, potom bol
šéfredaktorom časopisu
Combat v Paríži. Aktívne
sa zúčastnil hnutia
odporu.
16
nadýchnutie, je chvíľou vedomia. V každom
z tých okamihov je povznesený nad svoj osud.
Je mocnejší ako jeho balvan.
Ak je tento mýtus tragický, tak preto, lebo
jeho hrdina je človek vedomý. Jasné vedomie,
ktoré je zdrojom jeho utrpenia, je súčasne
aj vyvrcholením jeho víťazstva. Niet osudu,
nad ktorý by sa nebolo možné s opovrhnutím
povzniesť. V tom je celá tichá radosť Sizyfova.
Jeho osud je jeho vlastníctvom. Jeho balvan je
jeho vecou. Pokladá sám seba za pána svojich
dní. Je to osud, ktorý si on sám utváral. Niet
slnka bez tieňa, no treba poznať aj noc. Je
slepcom, ktorý túži vidieť, i keď vie, že noc je
nekonečná, a je stále na pochode a balvan sa
stále kotúľa. Sizyfos učí vyššej vernosti, ktorá
popiera bohov a dvíha balvany. Takýto svet
sa mu nevidí ani jalový, ani zbytočný. Každé
zrnko tohto balvana, každý úlomok tej hory
tvoria samy osebe svet. Dobýjať vrcholky – už
to dokáže naplniť srdce človeka. Sizyfos je
symbolom života. Syzifa si treba predstavovať
ako šťastného.
preklad: Albert Marenčin, krátené
Nabudúce: „Ako psa!“
Nádej a absurdno v diele Franza Kafku
Edgar Allan Poe „Démon, ktorý dušu trýzni,
buď už ticho, čuš a zmizni”
Albert Camus - citáty
- Istota, že sme inteligentnejší než tí ostatní, je povážlivá už preto, lebo to isté si okrem nás myslí veľa hlupákov.
- Láska zo súcitu, to je rana z milosti.
- Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.
- Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
- Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.
- Sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom. Nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme. Ach,
práve naopak, je to hrdovisko, diaľkový beh... úmorný, a v plnej osamelosti.
- Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti.
- V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.
17
Nona
A to je aj odpoveď na vašu otázku. Chcem
prispieť k zdraviu a dlhovekosti ľudí. Zdravie
je to jediné a najcennejšie čo na tomto svete
máme, bohužiaľ si to mnohokrát začneme
uvedomovať až príliš neskoro.
Mám za sebou ťažký úraz a trochu ma prekvapilo, keď mi lekár pri rozhovore o vhodnej rehabilitácii povedal:
Zožeňte si bahno a Dynamik z Nony, to vám to senzačne urýchli. Nuž som začala zháňať produkt, ktorý by mi mal
pomôcť, a teda, dosť som sa zapotila, kým som ho našla, vyskúšala som a aj keď nie som zanieteným fanúšikom
alternatívnej liečby, musím sa priznať, že som si produkty z Nony zamilovala tak, že pri nich asi ostanem. A keďže
som prekvapená, že také účinné produkty nie sú vo voľnom predaji v ktorejkoľvek lekárni, oslovila som predstaviteľov
firmy Nona na Slovensku, aby som vám ich aspoň trochu priblížila.
Tak teda ako je to? Prečo nie ste voľne
v predaji?
Produkty majú širokospektrálne využitie.
Je potrebné klientov informovať, čo všetko
tieto produkty dokážu a ako pôsobia, preto
bol zvolený klientský servis. V lekárni by na
to pracovník nemal čas.
Viem, že na Slovensku je veľa používateľov
vašich produktov, môžete Trenčanom
aspoň v skratke predstaviť, o čo vlastne ide?
Všetky produkty obsahujú Archeabaktériu,
ktorú ako prvý skúmal v 30-tych rokoch
dr. Mečnikov, známy mikrobiológ ocenený
Nobelovou cenou za medicínu. V tej dobe
ešte nemal technologické možnosti na jej
využitie, ale predpovedal jej veľkú budúcnosť.
V 90-tych rokoch sa ju podarilo skultivovať
a izolovať tímu 9. vedcov, pod vedením dr.
Nony Kuchyny (akademička New Yorskej,
Moskovskej a Izraelskej akadémie vied).
Archeabaktéria dokáže prírodnou cestou
stimulovať náš imunitný systém a ten je
strážcom nášho zdravia.
Ako ste sa o None dozvedeli? Pokiaľ
viem, ste na Slovensku prví ľudia, ktorí sa
rozhodli uviesť Nonu na trh.
Moja prvá skúsenosť bola smutná. Mal som
možnosť vidieť svojho priateľa, herca Petra
Raševa, ako bojuje so zákernou chorobou
2 roky, aj keď mu dávali
len 5 týždňov života.
Vtedy som si povedal:
„Ak Archeabaktéria
dokáže podržať človeka
počas najzávažnejšieho
ochorenia, akým rakovina
nesporne je, čo potom
dokáže z prevenčného
hľadiska? Rozhodol som
sa prispieť k zdraviu ľudí
a preto som sa pustil
do šírenia myšlienky
„Prevencie a zdravia“
v pravidelných
prednáškach po celom
Slovensku. Dnes mi moji
priatelia vravia „Coach zdravia“.
V dnešnej dobe sú ľudia skeptickí, pokiaľ
ide o akýkoľvek podomový predaj, pretože
pyramídových podvodníckych hier tu už
bolo neúrekom. Ako by ste Trenčanov
vyzvali k tomu, aby vašim výrobkom aspoň
venovali pozornosť, prípadne ich na sebe
vyskúšali?
O podomovom predaji toho veľa neviem,
ale fascinuje ma budúcnosť referenčného
marketingu a fransiza a túto formu
distribúcie akýchkoľvek výrobkov, či služieb,
už overil nielen čas, ale aj množstvo známych
svetových firiem, ktoré ju využívajú. Jednou
z nich je aj spoločnosť dr. Nona International.
Svetom sa šíri nový trend, tzv. Antiageing
(spomalit starnutie). Ľudia chcú byť dlho
zdraví, krásni a vitálni a to je aj filozofiou
našej spoločnosti. Výsledky našich klientov
nás oprávňujú byť optimistickými.
Môžete zverejniť aspoň nejaké prípady,
kedy Nona otočila niekomu život
k lepšiemu? Ide len o onkologických
pacientov, alebo máte skúsenosti aj s inými
chorobami?
Ide o na prvý pohľad veľmi jednoduchý
princíp. Naše telo je jemne zásadité, ale
väčšina našej stravy je kyslá a to je pozadie
tzv. civilizačných ochorení. Produkty
18
Smiem sa opýtať, patríte k ľuďom, ktorí
vodu kážu a víno pijú, alebo vy sám žijete
zdravým životným štýlom. Dá sa to zhrnúť
do niekoľkých základných bodov?
1: Pitný režim, 2: Detoxikácia, 3: Strava
(Alkalický životný štýl), výživa, antioxidanty,
4: Pozitívne myslenie, 5: Pohyb.
Nie som však žiadny asketik, len sa držím
Sokratovského: „Všetkého s mierou“.
Už Hippokrates vo svojom diele „Hygiena“,
pred 2500 rokmi, napísal: „Človek sa rodí
zdravý a všetky choroby doň vchádzajú
potravou“.
Keď chcem vedieť, či v reštaurácii dobre
varia, opýtam sa čašníka, či obedoval niečo
z ich ponuky. Už sa mi veru stalo, že čašník
odpovedal, že si nechá nosiť obed z inej
reštaurácie, čo je pre mňa signál, že budem
obedovať inde. Vy sám, alebo vaša rodina,
používate produkty Dr. Nona?
Celá moja rodina. Mamka bola onkologický
pacient, otec má 72 rokov, takže potrebuje
trošku energie, aby zvládal svoju vášeň –
záhradku. Obom by ste hádali o 10 rokov
menej. Môj obľúbený výrobok je čaj Gonseen,
má detoxikačné a stimulačné účinky
a zároveň orezáva hranu stresu, dokáže
upraviť tlak... Vidíte a práve preto sa to nedá
predávať v lekárni, lekárnik by nemal čas Vám
to vysvetliť.
o zdravie a o starostlivosť o samého seba,
nejaké rozdiely medzi nami a inými
Európanmi?
Bohužiaľ, v tomto sme všetci vo svete rovnakí,
riadime sa chuťovými pohárikmi a to využíva
potravinársky priemysel.
Ako Jozef Fila vníma Slovákov? Ste
scestovaný človek, vnímate, pokiaľ ide
(red)
foto: archív Jozef Fila
Ak by Trenčania chceli vedieť viac, prišli by
ste im Dr. Nonu predstaviť aj osobne? Kde si
môžu nájsť informácie o výrobkoch?
Veľmi rád. Prednášky sú v každom meste,
či mieste, kde o to prejavia záujem, stačí
mi poslať mail, prípadne zatelefonovať. Už
dopredu upozorňujem, že prednášky sú
zdarma.
www.zdravyanezavisly.sk
„Coach zdravia“
Jozef Fila, nar. 26.05.1964, slobodný, herec a moderátor. Narodil sa na Záhorí. Od svojich
4 rokov žije v Košiciach. Vyštudoval SPŠ vo Svite a študoval na vysokej vojenskej škole
v Liptovskom Mikuláši. V roku 1989 nastúpil ako herec v DJZ Prešov. Od roku 1995 je
na voľnej nohe, účinkuje v DJZ Prešov, DJB Košice, dabingu, moderuje spoločenské akcie.
Hrá v zahraničných filmoch, pretože u nás sa bohužiaľ nenakrúca a tak ako 300 000
ďalších Slovákov si hľadá prácu aj v zahraničí. Okrem práce miluje prírodu a jazdu na
horskom bicykli, pravidelne športuje. Rád číta, hlavne literatúru faktu. Spolupracuje na
charitatívnom projekte pre deti v nemocniciach, tiež na literárnom projekte pre základné
školy, kde deťom hravou formou približuje našu a svetovú literatúru.
dr. Nona dokážu upravovať PH v našom
tele smerom k zásaditému a v spojení
s mobilizáciou imunitného systému
nastáva omladzujúci a regeneračný proces.
Konkrétne výsledky sú prezentované na
prednáškach. Mimochodom, naše bunky
majú životnosť 160 – 180 rokov.
Prečo sa slovenský herec rozhodol venovať
radšej zdravotnej osvete, ako osvete
duševnej na javisku? Ste rád, že ste toto
rozhodnutie urobili?
Už od detstva som veľa športoval, mal
som blízko k zdravému spôsobu života.
Ako 25-ročný som čítal článok od dr.
Linusa Paulinga, ktorý robil výskum
účinkov vysokých dávok antioxidantov na
ľudský organizmus. Hlavne išlo o vitamín
C. Preukázateľne predĺžil život malým
laboratórnym myškám o 1/2, veľkým
domácim zvieratám o 1/3. Vitamín C užíval
tiež, mal 60 rokov keď začínal, a dožil sa 93.
Mimochodom, tohto výskumu sa zúčastnil aj
známy americký herec Clint Eastwood, ktorý
v máji oslávi 79 rokov.
Japonsko
a iné strašiaky
Arabská jar
uznaná nie je. Dočasná národná rada teda má reprezentovať ľud a má
ambíciu stať sa oficiálnym predstaviteľom Líbyjského štátu.
Podľa posledných správ však povstalci aj napriek vďake za podporu
chcú, aby spojenci opustili krajinu. List so žiadosťou adresovali
20
foto: http://www.thirdage.com
L
íbya. Krajina pre nás tak exotická a odlišná. Záhadná, tajomná a nepoznaná. V poslednom čase sa nám však prostredníctvom médií predstavuje
v trochu inom svetle. Povstania, nepokoje, výtržnosti,
násilie. Líbyjský ľud chce po štyridsaťdvaročnej vláde Muammara alKaddáfího zmenu. 19. marca táto vzbura prerástla do vojny.
Predtým boli Kaddáfího vzťahy s európskymi predstaviteľmi štátov
bratské, založené na obchode s ropou. Avšak po zastavení dodávky
čierneho zlata z tohto severoafrického štátu do Európy sa situácia
rýchlo zmenila. Veľmoci európskeho a amerického kontinentu
bombardujú krajinu pod zámienkou pomoci civilistom. Ale čo, ak
je dôvodom niečo iné? Je možné, že tieto štáty využili nepokoje na
získanie ropy? Alebo je cieľom OSN naozaj zachovať svetový mier?
Prečo teda nezasiahli aj pri iných afrických povstaniach?
Povstalci v Líbyi tiež vytvorili Dočasnú národnú radu, ktorá má mať
reprezentatívnu funkciu líbyjského ľudu. Bola uznaná už dvoma
štátmi, Francúzskou republikou a Katarom. Ostatné spojenecké
štáty s radou uzavreli diplomatické vzťahy, avšak nimi ešte oficiálne
foto: http://arabrevolt.wordpress.com
Mier alebo
peniaze?
Komentár
francúzskemu prezidentovi N. Sarkozymu, ktorý bol jedným
z iniciátorov vojenského zásahu. Podľa spojencov však tieto zásahy
zachránili mnoho životov práve ochranou pred Kaddáfího armádou.
Podľa líbyjského diktátora sa však Líbya nevzdá a je pripravená
obrániť sa, akokoľvek dlhá vojna bude.
Nemenej alarmujúcou situáciou je aj vojenský zásah USA v Sýrii.
Obyvatelia tejto republiky sa po vzore mnohých iných taktiež začali
dožadovať svojich ľudských práv a slobôd a taktiež zmenu režimu.
Výnimočný stav tu totiž trvá už bezmála päťdesiat rokov. Prezident
Sýrskej arabskej republiky Bašar al-Assad sa chystá predniesť svoj
prejav, v ktorom oznámi zavedenie nových reforiem. Napriek
tomu, že sa americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clinton
vyjadrila, že sa USA do konfliktu nebude zapájať, situácia je iná.
Američania však odmietajú vytvorenie bezletovej zóny, ako v Líbyi.
K prípadu sa vyjadril aj venezuelský prezident Hugo Chávez, podľa
jeho názoru sú tieto zásahy iba túžbou po nerastnom bohatstve
arabských krajín. Ďalej dodal, že podporuje ako sýrskeho prezidenta,
tak aj Kadáffího. Situácia v arabských štátoch je napätá, a zatiaľ
sa ťažko dá povedať, ako sa tieto konflikty vyvinú ďalej. Napriek
všetkým hrôzostrašným správam tu však ostáva otázka, či nejde
o ďalšiu, do prasknutia nafúknutú mediálnu bublinu.
(AJ), Foto: SITA
Z
médií sa na nás valí množstvo správ. Najprv povstalecká vlna na severe Afriky, teraz je fenoménom pre zmenu krajina vychádzajúceho slnka. Tá dostáva jednu ranu pod pás za druhou v podobe prírodných katastrof a jej
následkov, a teraz nás navyše drží v šachu aj jadrový reaktor, ktorý už
celé dni nie a nie schladiť. Zemetrasenie, cunami, zničená krajina
a v neposlednom rade zdrvení ľudia. To je obraz 21. storočia.
A príroda sa smeje. Tak, ako sa smiali ľudia varovaniam vedcov
a „zelených“. Ničíme Zem, ako keby nám patrila, ťažíme, znečisťujeme, čo je úplne „v poriadku“, lenže potom nám to príroda vráti.
A to už poriadku nie je, však? Nechcem ale prírodu personifikovať,
pripisovať jej nejakú myseľ či dokonca túžbu po pomste, veď to všetko
môže byť náhoda. Či tieto výstrelky prírody majú alebo nemajú súvis
s ľudskou činnosťou, ťažko povedať. No ešte aj dnes, s rozvinutou
technikou a rozvinutým (relatívne) inteligentným mozgom sme proti
sile prírody bezbranní. Pár katastrof, ktoré nás úplne paralyzujú po
dopravnej, energetickej stránke, k tomu ešte dobre známe teórie
o konci sveta či tretej svetovej, a máme tu recept na instantný
celosvetový strach. Už len zmiešať s vodou a dobre premiešať. Ale
vážne, čo ak to začalo? A prebehne to cez celý svet ničiac celé ľudstvo
a zem, akú ju poznáme? Nerád sa opieram o hrôzostrašné teórie, ale
toto už prekračuje všetky hranice pri akejkoľvek tolerancii. Záplavy,
21
únik kontaminovanej vody, unikanie radiácie, zemetrasenie, a to ešte
nehovorím o ľudskej hlúposti a nenásytnosti so štipkou chamtivosti
a túžbe po moci. Pomaly ničíme našu planétu aj sami seba,
samozrejme s klapkami na očiach, pretože vidíme iba vlastný úspech.
Česť výnimkám. Je toto normálne? Určite je to aspoň na zamyslenie.
Sami sme si strojcom svojich osudov, takže, ak chceme naozaj toto,
len smelo do toho... alebo to zmeňme. Možno je už neskoro, ale
prinajhoršom si skrášlime svoje posledné chvíle na modrej planéte.
(AJ), foto: SITA
Karol
rozhovor
Mikloš
Charizmatický človek
s umeleckou dušou.
Aktívne sa venuje
hudbe, pracuje na
projekte nahrávacieho
štúdia v Trenčíne. Jeho
tvorba je magická.
Spolupracoval s mnohými
slávnymi osobnosťami,
momentálne sa snaží
tráviť čo najviac času so
svojou rodinou. Dovoľte
mi, aby som Vám tohto
hudobného kúzelníka
predstavil bližšie.
O
dkedy pôsobíte na hudobnej scéne? Nejaké prvé pokusy sa odohrali ešte v dobe, keď som chodil na strednú
školu, teda koncom 80-tych rokov, ale
vážnejšie veci sa začali diať až po revolúcii,
keď som bol gitaristom a občasným
spevákom skupiny Shellwoy. V rokoch
1993/94 vznikli prvé nahrávky mojich
vlastných vecí a potom som sa už vybral
vlastnou cestou.
Ako spomínate na svoje začiatky?
Bola to dosť iná doba, ťažko dostupná
aparatúra, ťažko dostupné nahrávanie,
menej informácií, hudba iba na
magnetofónových páskach, CD a vinyloch,
ale, na druhej strane, mám pocit, že ľudia
mali k hudbe menej povrchný vzťah než
dnes a hudba mala väčšiu hodnotu.
Spolupracovali ste aj s Lacom Lučeničom.
Ako by ste túto spoluprácu opísali?
Keď som išiel nahrávať svoj prvý album
nemal som stálu kapelu a s nahrávaním
som mal málo skúseností, takže sme
sa s vydavateľstvom zhodli, že by sme
potrebovali niekoho, kto by to celé
„postrážil“ a muzikantsky k albumu prispel.
Vzhľadom na Lacovu progresivitu v 80-tych
rokoch a jeho blízky vzťah k britskej hudbe
padla voľba na neho. Bola to zaujímavá
skúsenosť sledovať pri práci profesionála,
ktorý chápe mnoho súvislostí, mnohé
skladby posunul dosť dopredu.
najčastejšie The Smiths, The Cure, možno
nejaký Depeche Mode, Joy Division, je to už
ale dosť dávno, dnes vnímam a zaoberám sa
veľmi širokou škálou hudby.
Chceli ste byť spevákom odmalička?
To už si pravdu povediac veľmi nepamätám,
ale pamätám si, že už ako veľmi malý som si
vymýšľal vlastné melódie :-).
V roku 2008 vyšiel Váš posledný album
The Past of the Future. Mohli by ste
priblížiť našim čitateľom, aký je?
Je skvelý - farebný, atmosférický, plný
emócií, zanechalo na ňom svoju pečať
niekoľko veľmi talentovaných ľudí, najmä
z Trenčína, takže myslím, že ten album je
pre mňa veľkým posunom, najmä vďaka
tomu, že je kolektívnym dielom.
Prečo ste sa rozhodli pre túto životnú
cestu?
Nemyslím si, že by spev bol mojou
životnou cestou, snáď jej súčasťou... ale v
spievaní je rozhodne niečo magické, akoby
umožňovalo človeku odlepiť sa od zeme...
Kto bol/je Vaším hudobným vzorom?
Na tých magnetofónových páskach boli asi
22
Kde Vás budú môcť ľudia vidieť v blízkej
budúcnosti? Plánujete koncerty?
V poslednej dobe som sa venoval najmä
budovaniu nahrávacieho štúdia, ktoré sme
”
snáď sa blýska
na lepšie časy
nedávno tu v Trenčíne dokončili, takže na
moje veci nezostával príliš čas, ale keďže
som teraz od nápadu k nahrávke vzdialený
len pár sekúnd/metrov, snáď sa veci
rozbehnú aj na tomto poli a neskôr možno
prídu na rad aj koncerty.
Pochádzate z Trenčianskeho kraja. Aký
máte vzťah k Trenčínu?
Istý čas som žil v Bratislave, ale necítil som
sa tam veľmi dobre, takže asi pred ôsmimi
rokmi som sa rozhodol usadiť v Trenčíne
- chodil som tu do školy a mám tu veľa
priateľov, takže to mesto mi vyhovuje
z hľadiska zázemia, aj z hľadiska veľkosti či
atmosféry. Samozrejme je tu aj množstvo
problémov, charakteristických pre našu
krajinku a príliš veľa ľudí, ktorých by som
tu rád videl, odtiaľto odchádza. Iní sa zase
vracajú, tak snáď sa blýska na lepšie časy.
Čomu sa radi venujete vo voľnom čase?
Je to asi fráza, ale voľný čas vlastne nemám.
Buď na niečom pracujem, alebo sa snažím
byť so svojou rodinou a osemmesačnou
dcérou. Na druhej strane, patrím k tým,
ktorí si občas môžu povedať, že práca je im
koníčkom, takže je to vlastne OK.
Každý o niečom sníva. Čo je Vaším snom?
Bude mi úplne stačiť, ak budem môcť v
pokoji a zdraví pozorovať ako rastie moja
dcéra a bude sa dariť nášmu štúdiu a ďalším
aktivitám, ktoré rozbiehame.
(AJ)
foto: Matej Kukučka, archív KM
Nový
showroom
Z hľadiska rozvoja a rozšírenia ponuky pripravuje spoločnosť
TrENAB, ktorá sa zaoberá výrobou kuchynských liniek, interiérové
štúdio pod názvom DIZAX, kde zákazníci budú môcť nabrať
inšpiráciu pri zariaďovaní svojich domov , bytov, kancelárií.
www.dizax.sk
Už 17 rokov sa spoločnosť TRENAB sídliaca v Trenčíne, zaoberá výrobou
kuchýň na mieru. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti sú zárukou kvality,
módnych trendov a vysokej úrovne poskytovaných služieb. Okrem
výroby zákazníkom ponúkajú aj komplexné riešenie, ktoré zahŕňa zdarma
poradenstvo a výmeru priamo v byte, 3D PC návrh s cenovou ponukou,
dodávku vstavaných elektrospotrebičov rôznych značiek, ako i dopravu a
odbornú montáž.
Kuchyne na mieru, ktoré vyrába TRENAB, obsahujú veľké množstvo
základných typov skriniek rôznych farieb a tvarov. Z týchto Vám skúsení
pracovníci zostavia praktickú linku požadovaného tvaru a dĺžky, o akej
už dlho snívate. Doplnky ako bodové svietidlá, farebné sklá v rámiku
a barové pulty vyčarujú nevšedný a estetický celok Vášho bytu. Okrem
181 druhov skriniek vyrábame aj atypické rozmery podľa Vašej potreby.
Fóliované dvierka, pracovné dosky, drezy, batérie a zásuvky s dobrzďovaním zabezpečíme podľa želania zákazníka, čo tvorí tiež súčasť ucelenej
ponuky našej spoločnosti.
www.trenab.sk
TrENAB individuálny prístup - vysoká štýlová variabilita - množstvo kombinácií - profesionálne riešenia
záruka na kuchyne 7 rokov
Fejtón Petra Haláka
A
si starnem. Nie asi, ale určite. Stále častejšie sa totiž pýtam sám seba, čo vyrastie zo súčasnej mladej
generácie. Otázka je nezodpovedaná, hoci je oprávnená. Dôvodom mojich obáv je „kultúra“, ktorej
sa venuje väčšina mladých ľudí...
Toť nedávno som si omylom prepol na televízny kanál MTV. Zo
zvedavosti som vydržal asi desať minút. Dávali tam niečo, čo sa
vznešene volalo rockový koncert. Ešteže sa už končil. Po skončení
poslednej skladby gitarista zlomil a úplne rozmlátil gitaru. Gitara
Gibson Les Paul chvíľu márne odporovala jeho deštrukčným
snahám, ale nemala šancu. Potom ju sólista šmaril medzi nič
netušiacich divákov. Len čo mal voľné ruky roztrhal na sebe
košeľu, aby fanynkám predviedol svoju plochú, tvarohovú mužnú
hruď s dvoma chlpmi. Pritom jačal ako pavián zasiahnutý guľovou
zbraňou. Nakoniec na kolene zlomil stojan pódiového mikrofónu.
(Asi sa bol inšpirovať v Piešťanoch. Tam sa tieto veci lámu úplne
bežne v snahe zdôrazniť liečivé účinky tamojšieho bahna). Po
skončení sledovania tohto kultúrneho výčinu som začal ľutovať, že
som v minulých rokoch nesledoval Jednoduchú Máriu...
V ktoromsi časopise som sa dočítal, že v apríli zaradí slovenská
televízia do vysielania záznam z Bachových Brandenburgských
koncertov. Už sa neviem dočkať. Po skončení koncertu prvý
huslista najprv rozhryzie a potom rozmláti stradivárky a hneď ich
aj hodí do prvých diváckych radov. Nasledovať ho budú ostatní
členovia z dychovej sekcie a nič netušiacich divákov zasypú
klarinety, hoboje a fagoty. Na zranenie divákov by bol ideálny
heligón, ale ten nemá v Brandenburgských koncertoch hudobný
part a ťahať ho tam len kvôli tomu, je nevhodné. Vzduchom
zasviští triangel, určený pre lóže na poschodí, lebo tam sa fagotom
dohodiť nedá z balistických dôvodov. Medzitým tympanista
prerazí blany na tympánoch pomocou požiarneho krompáča
z protipožiarnej výbavy v zákulisí. Pritom rozdriape na sebe frak
a skonzumuje motýlika, ktorého si pred koncertom prácne pol
hodinku uväzoval. Všetkému nasadí korunu dirigent, ktorý počas
klaňania vrazí predklonenému prvému huslistovi do zadku celú
dirigentskú paličku. Kultúrne sa dá vyžiť aj pri sledovaní rôznych
superstar, panelákov a iných klenotov. V poslednej dobe najmä
pri neustálom pípaní v seriáli pani Mojsejovej. Hádam si televízia
vážne nemyslí, že mladý človek nedokáže rozoznať podľa pohybu
Kultúra
úst rôzne anatomické výrazy tejto chodiacej klenotnice?! Jej
vulgarizmy, (všeobecne vulgarizmy), sú povýšené na kultúru. Ešte
nedávno nič nepípalo. Takéto veci sa jednoducho vystrihli a basta
fidli. Navyše, ich autor si dlhšiu dobu ani neštrajchol.
V šírení kultúry nezaostávajú ani noviny, moderne zvané, printové
médiá. Vytratili sa akékoľvek náznaky pozitívnych informácií.
Prevažujú správy o katastrofách, znásilneniach, únosoch a väčších
či menších zlodejinách. Ak sa chcete dostať na prvé stránky
musíte byť: a/homosexuál, b/alkoholik, c/brať drogy, d/
promiskuitný jedinec, najlepšie však promiskuitný homosexuál,
e/skorumpovaný, prípadne opitý politik. Ak nemáte nič z týchto
znakov, nemáte v novinách šancu. Ideálne je, ak ste opitý,
skorumpovaný homosexuálny politik, ktorý strieda partnerov
a berie drogy. V tom prípade sú Vaše šance uspieť na titulke veľmi
vysoké. Normálne pracujúci človek, žijúci usporiadaný život,
dnes nikoho nezaujíma. So svojou troškou do mlyna prichádza
aj šport. Hokejový zápas, po ktorom neostanú na ľade aspoň dva
vybité zuby, je považovaný za „čajový“. Ak cyklistovi nájdu v moči
zakázané dopingové látky, verejnosť ho neodsúdi. Väčšina ľudí
sa len blahosklonne pousmeje, že ten hlupáčik nevedel vymeniť
včas vzorky a nepreviezol antidopingových komisárov. Ak je
cyklista, (vzpierač, bežec, zápasník, lyžiar, to je jedno..), už príliš
známy, tréner a lekár radi vezmú všetko na seba, za tie peniaze sa
im to oplatí. Na tomto mieste treba vyzdvihnúť snahu Slovenskej
televízie o záchranu detských duší. Tá namiesto priameho prenosu
zo semifinále hokejovej extraligy zaradila gulečník a poker.
Skutočne sa tam nediali žiadne násilnosti. Ostáva len veriť, že
vypätú atmosféru finálových bojov nahradí dramaturgia priamym
prenosom z turnaja v mariáši, prípadne curlingu, aby sa mládež
zbytočne nestresovala. Ťažko hovoriť o športovej kultúre, ak musí
prísť na zápas, v európskom meradle dvoch bezvýznamných
mužstiev, dvetisíc policajtov so psami a vodnými delami. Peniaze
za vstupenky dostane futbalový klub, peniaze za policajný zásah
sme zaplatili Vy a ja. Mladí fanúšikovia, hovoriaci si Ultras, po
zápase pre istotu podpália sedadlá. Pri výhre od radosti, pri prehre
od zlosti. Lenže, kde sa majú inej kultúre naučiť? Kultúrne domy,
postavené generáciou našich otcov v akcii Zet, chátrajú. Nemajú
na kúrenie ani svietenie. Jedinou akciou je často dedinská zábava.
Najčastejšou kultúrnou vložkou tam býva poriadna dedinská
fackovačka. Z času na čas ožije kultúrny dom nejakou volebnou
kortešačkou, ale to je asi tak všetko. V televízii strieka krv na
všetky svetové strany. Keď už nie v spravodajstve, tak aspoň
v hodnotných amerických filmoch. Už dlhšiu dobu zápasím
s dilemou, či nemám požiadať melioračnú správu o osadenie
melioračných rúrok na regulovaný odvod krvi spod nášho
televízneho prístroja. Nechcem, aby krv presakovala ku spodným
susedom, (sú to sympatickí mladí ľudia), nebudem im predsa
platiť nové tapety! Jediná televízna relácia, v ktorej netečie krv,
je paradoxne reklama na dámske vložky. Tam používajú akúsi
modrú tekutinu, aby tak zdôraznili šľachtický pôvod väčšiny
nášho národa. Naviac reklamy navodzujú dojem, že polovica
populácie sa vyžíva v celomesačnej menštruácii a chodení
v bielych úzkych nohaviciach po baroch a diskotékach. (S pocitom
nekonečného bezpečia!) Dúfam, že nával antikultúry nejako
spoločnými silami zvládneme. Dievčatá z knižnice mi hovorili, že
ľudia, (dokonca čoraz viacej mladých), začali opäť čítať. Vidia to
podľa počtu vypožičaných titulov. No aspoň, že tak...
nechtová
mode
nechtová
model
manikúra,
nechtová
modeláž,
manikúra,
nechtová modeláž,
manikúra,
manikúra,
mokrá
pedikúr
mokrá
pedikúra
mokrá
pedikúra
mokrá
pedikúra
aaKOZMETIKA
KOZMETIKA
a
KOZMETIK
a KOZMETIK
sú naďalej pre Vás otvorené v OZC Južanka, na 2.posch.
Tešíme na Vás v novom priestore a týmto pozývame aj
nových klientov do nášho salónu služieb o Vaše telo.
Teší sa na Vás manikérka a pedikérka Martina
a kozmetička Deniska.
Objednávať sa môžete na tel.čísle:
Predaj paplónov a podhlavníkov
a iných výrobkov z peria, termovlákna, prinesenej ovčej vlny
0918 486 352
kaderníctvo
femina
Čistenie peria
Šitie paplónov
ul. Zamarovská 101, Trenčín - Zamarovce
(pri obecnom úrade v Zamarovciach)
Stanislava Dobiášová
0902 899 988
032 / 74 37 224
www.izomi.sk
0905 237 867
Jaroslav Prekop Autoškola,
VÚC, Krajský dopravný inšpektorát, Krajský úrad dopravy
a pozemných komunikácií
usporiada na požiadanie v obciach a mestách bezplatné prednášky, ktoré oboznámia
účastníkov s novými pravidlami resp. so zmenami pravidiel cestnej premávky, ktoré sú
uzákonené v dnešných právnych normách.
Info: 032/652 52 48 - p. Majerčíková
bitky
J
e úplne všade na Slovensku a ktovie, možno je úplne všade na svete. Kráča si po uliciach, škerí sa na nás a čaká, kedy ktorého
z nás preverí, hádže si kocku,
komu si sadne na plecia a bude sa ho držať,
kým sa ten niekto neosmelí, alebo aspoň
nenaštve a nestrasie ho zo seba. A tá úľava!
Tá úľava je nekonečná. Vždy som si myslel,
že so socializmom skapal. Strach. Vtedy
to bol strach z toho, že keď človek povie
nahlas niečo, čo nie je práve v súlade
s ideológiou, tak ho „bonzne“ nejaký milý,
večne usmiaty sused. Dnes sa bojíme
o prácu a o plácu. A sme ochotní kvôli
tomu strachu zabudnúť na sebaúctu.
Nepoznáte to? Deje sa to tak nenápadne,
pomaly. Najprv stratíte prácu. Ani neviete
prečo, jednoducho ste zrazu navyše. Potom
sa snažíte rýchlo nejakú nájsť, aby ste
mohli aj ďalej platiť hypotéku, alebo aby ste
svojim deťom mohli zabezpečiť aspoň akýtaký komfort. Nedarí sa, tak rozmýšľate
o tom, že sa z vás stane podnikateľ. Ale
napokon sa rozhodnete ísť podpísať veľmi
nevýhodnú dohodu. Budete drieť ako
kôň za minimálnu mzdu, aby človek, čo
vás zamestnal, uživil svoje krásne čierne
BMW. Nuž a po troch mesiacoch vám
oznámi, že vás nepotrebuje, tak hľadáte
znova. A odrazu zistíte, že majiteľ BMW
hneď obsadil vaše miesto iným chudákom,
ktorý mu bude drieť na jeho auto ďalšie
3 mesiace za minimálnu mzdu. Dobre,
to ešte predýchate, lenže potom sa chcete
dostať k svojim dokladom o zápočte
odpracovaných mesiacov a popri tom
zistíte, že človek, ktorý vás „zachránil“, keď
ste potrebovali prácu, za vás neodvádzal
odvody. Tak nesmelo zatelefonujete, že
asi došlo k nejakému omylu, že na vás
asi zabudol a ozaj, vlastne ani posledná
výplata vám ešte nedošla.
A z opačného konca telefónu vás prejde
vlak. Zistíte, že ste odvádzali mizernú
prácu, že v kancelárii niečo zmizlo, takže
ani nemáte nárok na poslednú výplatu,
že svoje dokumenty nedostanete a vôbec,
mali by ste byť vďačný a neotravovať,
ale ak veľmi chcete, prosím, pokojne sa
sťažujte. Po takom náraze je človek chvíľu
v šoku, potom sa naštve, potom to prejde
do zúfalstva a potom začnete podnikať,
sám seba aspoň neoklamete. Ale čo s tým
dlhom človeka, ktorého podnikateľskou
činnosťou je klamať a zdierať nešťastníkov,
ktorí sa boja svoj telefonát dotiahnuť do
konca? A vlastne, kam sa môžu obrátiť
a ako sa toho hnusného strachu zbaviť
a ako môžu postupovať, aby sa nemuseli
po čase odvracať od zrkadla, lebo im ten
strach začne trčať z tváre? Vypočul som si
niekoľko podobných príbehov z Trenčína.
Preto toto Slovo do bitky. V ďalšom čísle
oslovíme odborníkov, ktorí budú na tieto
príbehy a podnety reagovať. A ktovie,
možno to vás, ktorí to žijete, zbaví strachu.
Stojí to za tú úľavu.
dVERE | KľUčKy | zÁRUbnE
PONÚKAME DVERE A ZÁRUBNE OD 13 VÝROBCOV POD JEDNOU STRECHOU
- predaj a profesionálna montáž dverí a zárubní
v prevedení masív, dyha, lamino, fólia
- atypické, bezfalcové, posuvné...
- predaj zámkov, pántov, samozatváračov, vložiek...
- kľučky na dvere a okná - nerez, mosadz, chróm, bronz...
- plastové zlamovacie dvere, závesné systémy na dvere
- bezpečnostné a protipožiarne vchodové dvere
- kovové a plechové dvere pre interiér a exteriér
NOVINKY
AKCIA
BALART
Dvere fólia + obložková zárubeň od 99 EUR
Dvere laminát + obložková zárubeň od 139 EUR (dodanie dverí so zárubňou do 10-tich dní)
Akcia - zľava 50% na dvere PORTA, pri zakúpení kompletu so zárubňou
Veľkoobchod - maloobchod
m.R.Štefánika 379/19
91101 Trenčín (oproti Zoc maX)
Otvorené: po-pia: 8:30-17:00 hod.
Nájdete nás v Radegaste na Sihoti
pondelok - piatok: 9:00 - 19:00 | sobota: 8:00 - 12:00 | nedeľa: zatvorené
Svet Vína a Syrov Laugarício
Čerstvé syry zo Zázrivej a nakladané syry v olivovom
oleji bez konzervačných látok
pondelok - nedeľa: 9:00 - 21:00
Sudové víno za výhodné ceny na oslavy, svadby, stužkové...
(red)
SME TU PRE VÁS UŽ 12 ROKOV
+ obklad kovovej zárubne obložkovými zárubňami
+ nové značky dverí od ďaľších výrobcov
+ vyhadzovanie pôvodných kovových zárubní (aj zaliatych) pred montážou
nových obložkových zárubní
+ predaj stavebných puzdier eclisse a jap určených pre posuvné dvere do puzdra
Vždy čerstvé syry zo Zázrivej a kvalitné sudové i fľaškové vína
info: 0908 872 726 a 0905 143 579, [email protected]
Spokojnosť zákazníka, nízke ceny a kvalita vykonaných prác je pre nás prvoradá.
Slovo do bitky
Svet vína a syrov
MIKONA
BB Construction
- rekonštrukčné práce
- rekonštrukcia bytových jadier
- zateplovacie systémy
- sadrokartóny
- pokládka keramických a plávajúcich podláh
- maliarske práce
+ práce aj v menšom rozsahu
Kované ploty a brány
15% zľava
návrh | výroba | dodávka | montáž
0908 617 579
®
M.R. Štefánika 81, 911 01 Trenčín
ŠIROKÝ SORTIMENT PNEUMATÍK PRE VŠETKY TYPY AUTOMOBILOV
Využite kompletné pneuservisné služby: prezúvanie | vyvažovanie |
oprava defektov | predaj servisného materiálu | bezkonkurenčné ceny
Predaj - osobných, nákladných, motorkových, agro a špeciálnych pneumatík, plno gumy, EM plášte
Servis - osobný a nákladný pneuservis, motoservis, lisovanie plnogúm
Blíži sa čas „prezúvania“, nezabúdame na Vás
V mesiaci apríl sme pre Vás pripravili:
- predĺžené otváracie hodiny
- možnosť objednať sa na „prezutie“
tel./fax: 032 / 658 69 04
mobil: 0905 663 651
www.balart.sk
tel. 032/743 56 38 bližšie info na www.mikona.sk
Hasičská 4, TN
www.tna.sk
tel.: 0905 209 074
Aprílová akcia
po predložení kupónu
zľava
100 €
Celoročná
akcia
splátky s 0%
navýšením
žulový pomník, štufňa,
písmo, grafický návrh,
dodávka, montáž
289 €
na žulové pomníky vystavené
v predajni na Hasičskej ulici 4
v Trenčíne.
Ďalej ponúkame
- kompletné výkopové práce a betonárske práce hrobov
- žulové hrobky a žulové prekrytia s montážou
- brúsenie, čistenie a konzervácia hrobiek
- žulové pomníky v rôznych veľkostiach, farbách a tvaroch
- široký výber: lampáše, vázy, misy, krížiky, kahance
- dosekanie a obnova písma priamo na cintoríne
Možnosť zakúpiť v našich predajniach výrobky z kameňa
- náramky a prívesky, šachy, poháre, pyramídy, slony, misy, mažiare, urny
- sklenené kahance, náplne, sošky, anjelikov, svetielka, lampový olej
avky
- knôty, kytice, vence, plastové vázy, sviečky, čistiace a konzervačné prípr
Celoročné zľavy pre vás
Seniorské zľavy
Download

Stiahnuť PDF - Časopis GONG