Sezona 2013/2014
32
84
104
120
Koncerty
Zájezdy
a koncerty pro
jiné pořadatele
Edukativní
programy
Praktické
informace
Concerts
Tours and
Concerts for Other
Promoters
Educational
Programmes
Useful
Information
34
Abonentní koncerty A
Subscription concerts A
86
Zájezdy
Tours
50
Abonentní koncerty B
Subscription concerts B
101
Koncerty pro jiné pořadatele
Concerts for other promoters
66
Mimořádné koncerty
Special concerts
72
Veřejné generální zkoušky
Public open rehearsals
78
Adventní koncerty
Advent concerts
106
108
114
Edukativní programy
s Českou filharmonií
Czech Philharmonic educational
programmes
Koncerty a programy
pro rodiče a děti
Events for parents and children
Programy pro školy
Programmes for schools
122
Informace o vstupenkách
Ticket information
130
Doprava a vstup do Rudolfina
Finding the Rudolfinum
132
Dvořákova a Sukova síň
Dvořák and Suk Halls
136
Kontakty
Contacts
Vážení přátelé,
milí naši abonenti,
To Our Friends
and Subscribers,
je mi velkým potěšením pozvat Vás ke čtení kapitol z nové koncertní sezony České filharmonie.
Se svými spolupracovníky jsem pro Vás z nepřeberného bohatství žánrů a forem vybíral skladby,
o nichž se domníváme, že jsou buď trvalou hodnotou, kterou je nutno stále připomínat a s níž se
všichni vždy znovu rádi setkáváme, nebo jsou to naopak kompozice stojící z nějakého důvodu
mimo hlavní repertoárový proud či představující tvorbu umělců méně známých. Všechny tyto
atributy jsme bedlivě zvažovali a podrobili přísnému výběru, a nyní je předkládám Vám.
it is a great pleasure to present to you the Czech Philharmonic’s new concert season. From our rich musical
canon I have selected, together with my colleagues, works which I believe are of enduring value; works of which
we need to be reminded regularly, and which give lasting pleasure. Alongside this repertoire, we have also
selected compositions which, for one reason or another, are distinct from the mainstream, or which represent
less well-known composers. We are delighted to present to you the selection of works chosen as a result of this
process.
Věnujeme pozornost významným výročím – P. I. Čajkovského, R. Strausse, J. Haydna, S. Rachmaninova.
We will be focusing on anniversaries of important composers, including Tchaikovsky, Richard Strauss, Haydn
and Rachmaninoff.
Dokončíme náš velký projekt vytvoření kompletní nahrávky symfonií Antonína Dvořáka.
We will also complete our recording of all nine Dvořák symphonies.
Podařilo se nám opět získat výtečné zahraniční sólisty i dirigenty, jejichž zvučná jména spolu
s našimi domácími vynikajícími instrumentalisty ozdobí naši koncertní sezonu.
4
Once again, we will be joined by outstanding international soloists and conductors, performing alongside our
own exceptional musicians.
Jsem přesvědčen, že klasická hudba není pouhou kratochvílí, ale médiem, jehož pomocí se můžeme
vyvázat z všednosti každodenních povinností a povznést se k prožitku obohacujícímu náš vnitřní svět.
Pěstování a zjemňování schopnosti vstřebávat umělecké podněty je zajisté cestou k rozvíjení kvalit
jedince a tím i kulturních a mravních hodnot celé společnosti.
I believe that classical music is not simply a pastime, but a medium through which we can free ourselves from
everyday routines, and experience something that enriches our inner world. Cultivating this ability to value the
arts is hugely beneficial to the individual, and, by extension, to our whole society.
Před rokem jsme společně se všemi mými spolupracovníky otevřeli novou kapitolu vývoje České
filharmonie. Myslím, že to bylo zahájení zdařilé a radostné. Jsme připraveni pokračovat na této cestě
a těšíme se na společná setkávání se s Vámi v Rudolfinu i jinde.
This time last year, a new chapter in the life of the Czech Philharmonic began. It has been a successful and
joyful new beginning. As we prepare to continue on this journey, we look forward to welcoming you to our
concerts at the Rudolfinum and elsewhere.
Upřímně Váš
Jiří Bělohlávek
šéfdirigent a hudební ředitel
Yours sincerely,
Jiří Bělohlávek
Chief Conductor and Music Director
5
6
Vážení
posluchači,
Dear
Listeners,
máme nesmírnou radost z přízně a podpory, kterou jste nám dávali znát v uplynulé sezoně, jedinečné
návratem šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka do čela České filharmonie. Právě díky Vám, Vašemu nadšení
a dobré náladě patrné na koncertech v Rudolfinu se nám všem daří lépe odvádět naši práci. Co nejsrdečněji
Vás tedy vítáme v sezoně 2013/2014, v níž se pokusíme zase o něco více přiblížit ideálu a přinášet Vám
během všech večerů jedinečné hudební zážitky.
thank you for all your support during the past season, which was distinguished by the return of Jiří Bělohlávek
as Chief Conductor of the Czech Philharmonic. Thanks to you, and to the enjoyment you have expressed during
your visits to the Rudolfinum, we have been inspired to new heights. We welcome you to the 2013/2014 season,
during which we will once again aspire to provide you with a unique musical experience during all our events.
Z pestrého programu naší již 118. koncertní sezony si Vás dovolujeme upozornit na Čajkovského
Patetickou, Schubertovu Nedokončenou a Dvořákovu Novosvětskou, které spolu s Osudovou Ludwiga
van Beethovena patří do čtyřlístku nejoblíbenějších symfonií. Oba abonentní cykly vyvrcholí velkolepými
vokálními programy – Haydnovým Stvořením a Verdiho Requiem. Těšit se můžete na přední světové
dirigenty (Blomstedt, Nagano, Zinman) a sólisty (Zimmermann, Nakarjakov, Grimaud). Na podzim 2013
uzavřeme nahrávání dvořákovského kompletu pro společnost Decca Classics. Dvořákovu hudbu provede
Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka v obou abonentních řadách.
The Czech Philharmonic’s 118th season features a varied programme, with highlights including Tchaikovsky’s
Pathétique, Schubert’s ‘Unfinished’ and Dvořák’s ‘New World’ Symphonies, which, together with Beethoven’s
Fifth Symphony, are among the most popular symphonies in the world. Both subscription cycles will culminate
in magnificent vocal programmes: Haydn’s Creation and Verdi’s Requiem. We look forward to performances
by leading international conductors such as Herbert Blomstedt, Kent Nagano and David Zinman, and soloists
including Frank Peter Zimmermann, Sergei Nakariakov, and Hélène Grimaud. In the Autumn of 2013 we shall
also be completing the recording of the cycle of Dvořák Symphonies for Decca Classics. Dvořák’s music will be
presented in both subscription series under the baton of Jiří Bělohlávek.
Česká filharmonie bude i nadále naplňovat nově započatou zájezdovou strategii, jejiž součástí je návrat
do Carnegie Hall v New Yorku, Suntory Hall v Tokiu a na další prestižní pódia. Představí široký hudební
repertoár, ale jsou to především skladby českých skladatelů, po nichž zahraniční posluchači v podání České
filharmonie nejvíce touží. Hudební skvosty Smetany, Dvořáka a Janáčka potěší posluchače během dvou
velkých asijských turné v Japonsku a Číně nebo na zájezdech v Itálii, Švýcarsku a Německu.
The Czech Philharmonic will continue to develop its newly launched tour strategy, returning successfully to
the most prestigious world stages. On tour, the orchestra will perform a broad repertoire, but will continue to
keep its celebrated interpretations of Czech music at the heart of its programmes. Works by Smetana, Dvořák
and Janáček will be among the delights offered to listeners during major tours of Japan, China and Korea, and
Italy, Switzerland and Germany.
David MarečekRobert Hanč
generální ředitelgenerální manažer
David MarečekRobert Hanč
Chief ExecutiveGeneral Manager
7
Česká filharmonie
Česká
filharmonie
Czech
Philharmonic
Česká filharmonie je přední symfonický orchestr světového
významu. Renomovaný britský měsíčník Gramophone ji zařadil
ve svém žebříčku mezi 20 nejlepších orchestrů na světě. Česká
filharmonie byla založena v roce 1894. Její první koncert v Rudolfinu
řídil 4. ledna 1896 Antonín Dvořák, nejslavnější český skladatel
všech dob. Na programu byly jeho vlastní skladby: třetí Slovanská
rapsodie, ve světové premiéře uvedené Biblické písně č. 1–5,
předehra Othello a Symfonie č. 9 „Z Nového světa“. S českými
filharmoniky také uvedl světovou premiéru své Symfonie
č. 7 e moll Gustav Mahler. Mezinárodního věhlasu dosáhl orchestr
pod vedením Václava Talicha, Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla
a Václava Neumanna.
Po svém návratu z Velké Británie, kde řídil Symfonický orchestr
BBC, vede orchestr znovu po více než dvaceti letech Jiří Bělohlávek.
Současným stálým hostujícím dirigentem je Rakušan Manfred
Honeck. Česká filharmonie v Rudolfinu během své historie přivítala
i celou řadu dalších významných dirigentů, naposledy to byli např.
Sir Charles Mackerras, Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach
či Semjon Byčkov.
Česká filharmonie se stala symbolem české kultury u nás
i v zahraničí, kam úspěšně vyváží českou hudbu v originální domácí
interpretaci. Navštívila již většinu světových hudebních metropolí
(Amsterdam, Berlín, Londýn, Madrid, New York, Paříž, Tokio, Vídeň
ad.). Je častým hostem vyhlášených festivalů (Berliner Festspiele,
Lucerne Festival, Salzburger Festspiele, BBC Proms a Edinburgh
International Festival).
Česká filharmonie se pyšní rozsáhlou diskografií čítající několik
stovek nahrávek. Svůj první snímek – Smetanovu Mou vlast
s Václavem Talichem vydala v roce 1929 u His Master´s Voice.
V současné době natáčí komplet Dvořákových symfonií
a koncertů pro Decca Classics. Nahrávky České filharmonie získaly
celou řadu ocenění (10x Grand Prix du disque de l´Académie
Charles Cros, 5x Prix du disque de l´Académie française, zvláštní
cenu Gramophone Award, několik cen Cannes Classical Award
a řadu nominací na Grammy).
8
9
The Czech Philharmonic
For over a century, the Czech Philharmonic has represented the
pinnacle of Czech cultural achievement. The Czech Philharmonic
has become a symbol of national culture both at home and abroad
with its highly successful interpretations of Czech music. Dvořák
conducted the orchestra in its debut performance in 1896, in
a programme which included his Third Slavonic Rhapsody, the
world-premiere of his Biblical Songs Nos.1-5, the Overture to
Othello and the Symphony No.9, ‘From the New World’.
In 1908, Mahler conducted the Czech Philharmonic for the world
premiere of his Symphony No.7. The orchestra’s reputation grew
under the great Czech conductors Václav Talich, Rafael Kubelík,
Karel Ančerl and Václav Neumann. In 1990 Jiří Bělohlávek was
appointed Chief Conductor of the Czech Philharmonic. In the wake
of his achievements, Gerd Albrecht, Vladimir Ashkenazy, Zdeněk
Mácal and Eliahu Inbal took the role. In 2012, Jiří Bělohlávek made
a welcome return as Chief Conductor of the Czech Philharmonic.
During its history, the Czech Philharmonic has welcomed a number
of other outstanding conductors, including Sir Charles Mackerras,
Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach and Semyon Bychkov.
The orchestra’s Permanent Guest Conductor is Austrian conductor
Manfred Honeck.
The Czech Philharmonic performs in the world’s most prestigious
venues, including Carnegie Hall in New York, Concertgebouw
in Amsterdam, Musikverein in Vienna, Philharmonie in Berlin,
Royal Festival Hall in London and Suntory Hall in Tokyo. Festival
appearances include the BBC Proms, Berliner Festspiele, Lucerne
Festival and Salzburger Festspiele.
The Czech Philharmonic boasts an extensive discography of several
hundred recordings. The orchestra is currently recording the
complete nine Dvořák symphonies for Decca Classics. Recordings
by the Czech Philharmonic have received many awards, including
10 Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros, 5 Prix du
disque de l’Académie française, a special Gramophone Award,
several Cannes Classical Awards and a number of Grammy
nominations.
zleva stojící / standing, from the left
Pavel Herajn, Jaroslav Tachovský, Tomáš Kopáček,
Robert Kozánek, Petr Žďárek, Jaroslav Kubita, Ivan Sequardt,
René Vácha
zleva sedící / sitting, from the left
Daniel Mikolášek, Irena Herajnová, Václav Vonášek
zleva / from the left
František Bláha, Miroslav Vilímec, František Bártík,
Jan Šimon, Antonín Pecha, Josef Špaček st., Jiří Havlík
zleva / from the left
Ivan Pazour, Barbara Pazourová,
Josef Dvořák, Petra Čermáková,
Pavel Polívka, Viktor Mazáček,
Jan Ludvík, Jan Jírů
zleva stojící / standing, from the left
Jan Kopecký, František Host, Jana Boušková,
Jiří Vopálka, Pavel Nejtek, Radomír Pivoda,
Jan Vobořil, Ondřej Skopový, Ondřej Vrabec
klečící / kneeling
Jan Holeňa
zleva stojící / standing, from the left
Vladislav Borovka, Karel Malimánek, Jiří Řehák, Jakub Dvořák
zleva sedící / sitting, from the left
Lenka Machová, Jiří Poslední, Zuzana Hájková, Jiří Kubita
zleva / from the left
Eduard Šístek, Zdeněk Starý, Marie Dvorská,
Lukáš Valášek, Marek Novák, Jiří Valenta
Jiří Bělohlávek
Manfred Honeck
zleva / from the left
Jitka Kokšová, Karel Kučera, Ivan Doksanský,
Jindřich Kolář, Roman Novotný
zleva stojící / standing, from the left
Otakar Bartoš, Vojtěch Jouza, Václav Mácha,
Magdaléna Mašlaňová, Jan Jouza, Zdeněk Zelba,
Ladislav Kozderka, Břetislav Kotrba, Vlastislav Horák
zleva sedící / sitting, from the left
Miroslav Kejmar, Aida Shabuová, Petr Holub
zleva stojící / standing, from the left
Petr Veverka, Jan Keller, František Havlín,
Pavel Nechvíle, Bohumil Kotmel, Ondřej Roskovec
zleva sedící / sitting, from the left
Jan Machat, Martin Petrák, Marcel Kozánek, Jiří Zelba
zleva / from the left
Tomáš Františ, Jiří Ševčík, Jiří Šedivý, Zdeněk Tesař,
Xenie Dohnalová, Helena Šulcová, Karel Stralczynský,
Zdeněk Šedivý, Petr Havlín, Petr Hadraba, Petr Sinkule
zleva stojící / standing, from the left
Petr Ries, Luboš Dudek, Ondřej Kameš, Jaroslav Pondělíček,
Pavel Ciprys, Milan Vavřínek, Lukáš Moťka
zleva sedící / sitting, from the left
Josef Špaček ml., Jaroslav Kroft, Veronika Kozlovská
zleva / from the left
Jan Mareček, Václav Prudil, Michael Kroutil,
Jaroslav Halíř, Jiří Hudec, Petr Duda,
Jana Brožková, Andrea Rysová, Jiří Sládeček
zleva / from the left
Tomáš Hostička, František Lhotka, Ondřej Balcar,
Dominik Trávníček, Zdeněk Divoký, Jaromír Černík
Členové České filharmonie v sezoně 2013/2014
Members of the Czech Philharmonic in the
2013/2014 Season
KONTRABASY
/ DOUBLE BASSES
Jiří Hudec
KLARINETY / CLARINETS
František Bláha
POZOUNY / TROMBONES
Robert Kozánek
1. hráč / principal
1. hráč / principal
vedoucí skupiny / principal
Tomáš Kopáček
Lukáš Moťka
Petr Ries
1. hráč / principal
1. hráč / principal
Zdeněk Tesař
Ivan Doksanský
Petr Sinkule
Břetislav Kotrba
Jaroslav Tachovský
Karel Kučera
Jiří Sušický
1. zástupce / co-principal
Pavel Nejtek
2. zástupce / sub-principal
PRIMY / VIOLIN I
Miroslav Vilímec
SEKUNDY / VIOLIN II
František Havlín
koncertní mistr / concertmaster
vedoucí skupiny / principal
Josef Špaček ml.
Václav Prudil
koncertní mistr / concertmaster
1. zástupce / co-principal
Irena Herajnová
Ondřej Skopový
1. zástupce koncertního mistra
/ 1st associate concertmaster
2. zástupce / sub-principal
Magdaléna Mašlaňová
František Bártík
Jan Ludvík
Marcel Kozánek
Zuzana Hájková
Petr Hadraba
Petr Havlín
Pavel Arazim
Veronika Kozlovská
Jiří Ševčík
Jan Jírů
Pavel Herajn
Jitka Kokšová
Xenie Dohnalová
Helena Šulcová
2. zástupce koncertního mistra
/ 2nd associate concertmaster
Jan Jouza
Jiří Kubita
Otakar Bartoš
Zdeněk Starý
Jindřich Vácha
Milan Vavřínek
Zdeněk Zelba
Viktor Mazáček
Bohumil Kotmel
Petr Novobilský
Pavel Nechvíle
Lenka Machová
Marie Dvorská
Luboš Dudek
Vlastislav Horák
Helena Skopová
Aida Shabuová
VIOLY / VIOLAS
Jaroslav Pondělíček
vedoucí skupiny / principal
Pavel Ciprys
1. zástupce / co-principal
Dominik Trávníček
2. zástupce / sub-principal
24
25
Ivan Pazour
Jaromír Páviček
Petr Žďárek
Jaroslav Kroft
René Vácha
Jan Šimon
Jan Mareček
Jiří Řehák
Lukáš Valášek
Jiří Poslední
Ondřej Kameš
Jiří Valenta
Zdeněk Benda
Jaromír Černík
Martin Hilský
Roman Koudelka
Ondřej Balcar
Jiří Vopálka
HARFY / HARPS
Jana Boušková
FAGOTY / BASSOONS
Ondřej Roskovec
1. hráč / principal
Jaroslav Kubita
1. hráč / principal
Martin Petrák
Václav Vonášek
Tomáš Františ
vedoucí skupiny / principal
Barbara Pazourová
zástupce / co-principal
FLÉTNY / FLUTES
Radomír Pivoda
1. hráč / principal
koncertní mistr / concertmaster
1. hráč / principal
1. hráč / principal
Josef Špaček st.
Andrea Rysová
1. zástupce koncertního mistra
/ 1st associate concertmaster
1. hráč / principal
Josef Dvořák
Roman Novotný
Jan Machat
Petr Veverka
Jan Kopecký
Karel Stralczynský
František Lhotka
Peter Mišejka
Jakub Dvořák
Tomáš Hostička
Jan Holeňa
Marek Novák
Jan Keller
Eduard Šístek
HOBOJE / OBOES
Ivan Sequardt
tympanista / timpanist
Michael Kroutil
Daniel Mikolášek
Pavel Polívka
Miroslav Kejmar
Ondřej Vrabec
Jiří Havlík
Zdeněk Divoký
Petr Duda
Jindřich Kolář
neobsazeno
Petra Čermáková
1. hráč / principal
TRUBKY / TRUMPETS
Jaroslav Halíř
Jana Brožková
1. hráč / principal
1. hráč / principal
Ladislav Kozderka
1. hráč / principal
Vojtěch Jouza
Jiří Zelba
Vladislav Borovka
TYMPÁNY, BICÍ NÁSTROJE
/ TIMPANI, PERCUSSION
Petr Holub
tympanista / timpanist
LESNÍ ROHY
/ FRENCH HORNS
Jan Vobořil
VIOLONCELLA
/ VIOLONCELLOS
František Host
2. zástupce koncertního mistra
/ 2nd associate concertmaster
TUBA
Karel Malimánek
Zdeněk Šedivý
Jiří Šedivý
Antonín Pecha
KLAVÍR / PIANO
Václav Mácha
Orchestrální akademie / Orchestral Academy
zleva stojící / standing, from the left
Ondřej Šindelář, Petr Špaček, Lukáš Dittrich,
Alisée Frippiat, Walter Hofbauer, Tomáš Karpíšek,
Pavel Hudec, Martina Fílová, Oto Reiprich,
Kamila Kozáková, Chikako Tomita, Kurt Neubauer
zleva sedící / sitting, from the left
Yuki Takahashi, Matěj Štěpánek, Matouš Pěruška,
Libor Vilímec, Anton Čonka
Členové Orchestrální akademie
v sezoně 2013/2014
Members of the Orchestral
Academy in the 2013/2014 Season
Libor Vilímec housle / violin
Matouš Pěruška housle / violin
Anton Čonka housle / violin
Kenta Kato housle / violin
Chikako Tomita housle / violin
Martina Fílová viola
Ondřej Martinovský viola
Matěj Štěpánek violoncello
Petr Špaček violoncello
Pavel Hudec kontrabas / double bass
Tomáš Karpíšek kontrabas / double bass
Oto Reiprich flétna / flute
Kamila Kozáková hoboj / oboe
Lukáš Dittrich klarinet / clarinet
Ondřej Šindelář fagot / bassoon
Walter Hofbauer trubka / trumpet
Kurt Neubauer pozoun / trombone
Petr Salajka tuba
Yuki Takahashi tympány, bicí / timpani, percussion
Simon Lessing tympány, bicí / timpani, percussion
Alisée Frippiat harfa / harp
Jiří Bělohlávek
šéfdirigent a hudební ředitel
Jiří Bělohlávek
Chief Conductor and Music Director
Jiří Bělohlávek již od dětství projevoval náklonnost k hudbě. Byl členem dětského sboru, učil se hře na
klavír a violoncello. Studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění. V roce 1968 angažoval
Jiřího Bělohlávka jako asistenta rumunský dirigent Sergiu Celibidache. O dva roky později Bělohlávek
zvítězil v celostátní soutěži mladých dirigentů a v roce 1971 byl finalistou Mezinárodní dirigentské soutěže
Herberta von Karajana. V roce 1973 úspěšně debutoval s Českou filharmonií.
Jiří Bělohlávek’s love of music became apparent at an early age. Bělohlávek studied the cello with Czech cellist
Miloš Sádlo, before continuing his studies at the Prague Conservatory and at the Academy of Performing Arts
in Prague. In 1968, Rumanian conductor Sergiu Celibidache invited Jiří Bělohlávek to become his assistant. Two
years later, Bělohlávek won the Czech Young Conductors’ Competition, and in 1971 he was one of the finalists
of the Herbert von Karajan International Conducting Competition. He debuted successfully with the Czech
Philharmonic in 1973.
V roce 1972 se stal dirigentem Státní filharmonie Brno a tuto pozici zastával do roku 1978. Poté přijal
šéfdirigentský post u Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, kde působil až do roku 1989. V té
době byl zároveň i stálým dirigentem v České filharmonii. V roce 1979 debutoval uvedením Smetanovy
opery Tajemství v berlínské Komische Oper, kde později dirigoval i Stravinského Život prostopášníka.
V roce 1990 byl Jiří Bělohlávek jmenován šéfdirigentem České filharmonie. Při jejím vedení vycházel ze
skvělé reputace orchestru, kterou filharmonie získala zejména soustavným uváděním tvorby českých
autorů. Po Václavu Talichovi, Rafaelu Kubelíkovi, Karlu Ančerlovi a Václavu Neumannovi se Jiří Bělohlávek
stal dalším z dlouhé řady vysoce uznávaných českých dirigentů.
Pražskou komorní filharmonii založil Jiří Bělohlávek v roce 1994 a řídil ji až do roku 2005, od té doby je
jejím čestným dirigentem. Bělohlávek dlouhodobě spolupracuje s řadou špičkových světových orchestrů,
mimo jiné například s Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra,
Gewandhausorchester Leipzig, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Philadelphia
Orchestra, Rotterdams Philharmonisch, Royal Concertgebouworkest, Sächsische Staatskapelle Dresden,
San Francisco Symphony Orchestra či Wiener Philharmoniker.
Od roku 1994 byl Jiří Bělohlávek hlavním hostujícím dirigentem Národního divadla v Praze a o rok později
se stal hostujícím dirigentem BBC Symphony Orchestra v Londýně. Dlouholetá spolupráce s tímto
orchestrem vyvrcholila v roce 2006, kdy byl jmenován jeho šéfdirigentem. Bělohlávkův komplet symfonií
od Bohuslava Martinů s BBC Symphony Orchestra se v únoru 2012 dostal do užší nominace na cenu
Grammy. Nahrávka rovněž získala ocenění Gramophone Awards v kategorii orchestrálních skladeb.
V roce 2012 přijal Bělohlávek nabídku na posty šéfdirigenta České filharmonie a hlavního hostujícího
dirigenta v orchestru Rotterdams Philharmonisch. Pod jeho taktovkou Česká filharmonie připravuje
od podzimu 2012 kompletní nahrávku devíti symfonií Antonína Dvořáka pro společnost Decca Classics.
V březnu 2012 udělila Bělohlávkovi britská královna Alžběta II. Řád britského impéria.
28
29
In 1972 Jiří Bělohlávek was appointed Chief Conductor of the Brno State Philharmonic Orchestra, a position
he held until 1978. He then became Chief Conductor of the Prague Symphony Orchestra, a partnership which
lasted until 1989. During these years Václav Neumann, Chief Conductor of the Czech Philharmonic between
1968 and 1990, worked closely with Bělohlávek. Neumann brought Jiří Bělohlávek to Berlin’s Komische Oper
in 1979, where he debuted with Smetana’s opera The Secret. Jiří Bělohlávek was appointed Chief Conductor
of the Czech Philharmonic in 1990. He built upon the orchestra’s already excellent reputation, particularly in
its interpretations of Czech music, and became part of a long line of esteemed Czech conductors to direct the
orchestra: Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel Ančerl and Václav Neumann.
In 1994, Jiří Bělohlávek founded the Prague Philharmonia, which he directed until 2005, since when he has
been its Conductor Laureate. Bělohlávek has collaborated for many years with a number of major orchestras,
including the Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Gewandhausorchester
Leipzig, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Rotterdams
Philharmonisch, Royal Concertgebouworkest, Sächsische Staatskapelle Dresden, San Francisco Symphony
Orchestra and Wiener Philharmoniker.
From 1994 Jiří Bělohlávek was Principal Guest Conductor of the National Theatre in Prague, and a year later
became Guest Conductor of the BBC Symphony Orchestra in London. The long partnership with the latter
culminated in 2006 when Bělohlávek was appointed its Chief Conductor. In February 2012, the complete CD
cycle of Martinů’s Symphonies with Jiří Bělohlávek conducting the BBC Symphony Orchestra was shortlisted for
the Grammy Awards. The recording also won a Gramophone Award in the orchestral category.
In 2012, Jiří Bělohlávek became Chief Conductor of the Czech Philharmonic, as well as Principal Guest Conductor
of the Rotterdams Philharmonisch. Since Autumn 2012, the Czech Philharmonic conducted by Jiří Bělohlávek has
been recording the cycle of all nine Dvořák Symphonies for Decca Classics. In 2012, Jiří Bělohlávek was awarded
the O.B.E. by H.M. Queen Elizabeth II.
30
Manfred Honeck
hlavní hostující dirigent
Manfred Honeck
Principal Guest Conductor
Manfred Honeck pochází z Rakouska, hudbu vystudoval na Akademii múzických umění ve Vídni. Víc než
deset let byl členem Vídeňské filharmonie a orchestru Vídeňské státní opery, kde se uplatnil jako vynikající
houslista a violista. Právě tato zkušenost zásadně ovlivnila jeho dirigování a přispěla k jeho specifickému
dirigentskému stylu. Svou uměleckou dráhu začal jako dirigent Wiener Jeunesse Orchester, který
spoluzaložil, a dále jako asistent Claudia Abbada v Gustav Mahler Jugendorchester ve Vídni.
Austrian conductor Manfred Honeck studied music at the Academy of Music in Vienna, and for over ten years
was a member of the Vienna Philharmonic and Vienna State Opera Orchestra as an outstanding violinist
and viola player. This experience had a major impact on his conducting style. Manfred Honeck started his
conducting career with the Wiener Jeunesse Orchester, which he co-founded, and as assistant to Claudio
Abbado in the Gustav Mahler Jugendorchester in Vienna.
Poté byl angažován v curyšské Opeře, kde mu byla udělena prestižní cena v Evropské dirigentské soutěži
v roce 1993. Dále působil v MDR Sinfonieorchester Leipzig, při Oslo Philharmonic a několik let jako hlavní
hostující dirigent a hudební ředitel Švédského rozhlasového symfonického orchestru Stockholm. Od
roku 2008 do 2011 byl hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie. Tuto pozici bude opět zastávat
od sezony 2013/2014.
He conducted at the Zurich Opera House, where he received a prestigious prize in the European Conductors’
Competition in 1993. He held a regular position with the MDR Sinfonieorchester Leipzig, Oslo Philharmonic, and
for several years as Principal Guest Conductor and Music Director of the Swedish Radio Symphony Orchestra in
Stockholm. From 2008 to 2011 he was Principal Guest Conductor of the Czech Philharmonic. He returns to this
post in the 2013/2014 season.
Významných úspěchů Manfred Honeck dosáhl jako šéfdirigent Pittsburského symfonického orchestru,
s kterým bude spolupracovat až do sezony 2019/2020. Po vystoupeních v Carnegie Hall a vysoce
oceňovaném turné po evropských hudebních centrech v roce 2010 řídil Pittsburský symfonický orchestr
na významných evropských hudebních festivalech jako např. Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein
Musik Festival, Grafenegg Festival, Musikfest Berlin, Beethovenfest Bonn, Lucerne Festival, BBC Proms
v Londýně a na koncertech v Paříži a Vilniusu v Litvě.
Manfred Honeck has achieved great acclaim as Music Director of the Pittsburgh Symphony Orchestra, where
his contract has been extended through the 2019/2020 season. Following performances at Carnegie Hall and
a highly successful European tour in 2010, he conducted the Pittsburgh Symphonic Orchestra at significant
European music festivals, including the Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, Grafenegg
Festival, Musikfest Berlin, Beethovenfest Bonn, Lucerne Festival, the BBC Proms in London, and concerts in Paris
and Vilnius, Latvia.
Manfred Honeck se věnuje i opeře, ve Státní opeře ve Stuttgartu dirigoval řadu premiér (Berliozova
opera Trojané, Mozartův Idomeneo, Verdiho Aida, Růžový kavalír Richarda Strausse, Poulencovy Dialogy
karmelitek a Wagnerův Lohengrin a Parsifal). Jako hostující dirigent se objevil na operních scénách
Semperoper v Drážďanech, Komische Oper v Berlíně, Théâtre de la Monnaie v Bruselu, Královské opery
v Kodani, na festivalu Bílé noci v Petrohradě a na festivalech v Salcburku a ve Verbier.
Manfred Honeck is also devoted to opera. He conducted a number of premieres at the Stuttgart State Opera:
Berlioz’s Les Troyens, Mozart’s Idomeneo, Verdi’s Aida, Richard Strauss’s Der Rosenkavalier, Poulenc’s Dialogues
of the Carmelites and Wagner’s Lohengrin and Parsifal. He appeared as Guest Conductor on opera stages
of the Semperoper in Dresden, Komische Oper in Berlin, Théâtre de la Monnaie in Brussels, Royal Opera in
Copenhagen, White Nights Festival in St. Petersburg and at the Salzburg and Verbier festivals.
Manfred Honeck hostoval u řady významných evropských orchestrů a to např. Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig,
Sächsische Staatskapelle Dresden, Royal Concertgebouw Orchestra, London Philharmonic Orchestra,
Orchestre Philharmonique de Radio France, Wiener Philharmoniker a ve Spojených státech u Chicago
Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, National Symphony Orchestra Washington
a Boston Symphony Orchestra.
Manfred Honeck has guest conducted with a number of outstanding European orchestras, including the
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester
Leipzig, Sächsische Staatskapelle Dresden, Royal Concertgebouw Orchestra, London Philharmonic Orchestra,
Orchestre Philharmonique de Radio France, Wiener Philharmoniker, and in the United States with the
Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, National Symphony Orchestra Washington
and the Boston Symphony Orchestra.
31
Preludia večerních koncertů
Koncerty
Concerts
Česká filharmonie pravidelně před každým koncertem abonentních
řad A a B nabízí jejich návštěvníkům odborně-populární přednášky.
Hlavním smyslem preludií je zasvětit zájemce do tematiky
programů a pomoci více porozumět uváděným skladbám.
Výklad zahrnuje populárně-naučný hudební rozbor, představení
autorů a okolností vzniku děl v historicko-uměleckém kontextu.
Součástí prezentace jsou hudební ukázky nahrávek z archivu
České filharmonie a Českého rozhlasu, popř. promítání fotografií.
Hosty preludií jsou ve většině případů vystupující dirigenti,
sólisté, členové orchestru, popř. muzikologové a další odborníci
– specialisté na danou hudební tematiku.
Preludia večerních koncertů pořádá Česká filharmonie zdarma
bezprostředně před večerním představením od 18.30 hodin,
zpravidla v Západním salonku v Rudolfinu. Slovem i poslechem
nad partiturou provází Markéta Vejvodová nebo Petr Kadlec.
Zvláštní poděkování patří Českému rozhlasu za velkorysé
zapůjčování archivních nahrávek.
32
34
Abonentní koncerty A
Subscription concerts A
50
Abonentní koncerty B
Subscription concerts B
66
Mimořádné koncerty
Special concerts
72
Veřejné generální zkoušky
Public open rehearsals
78
Adventní koncerty
Advent concerts
33
Dvořákovský komplet s Decca Classics
Česká filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem zahájila v roce 2012
nahrávání dvořákovského cyklu se společností Decca Classics.
Všech devět symfonií natočí živě v rozmezí dvou sezon během
abonentních koncertů v Rudolfinu. Hudební režii má na starosti
Arend Prohmann, podepsaný pod nahrávkami Berlínských
filharmoniků.
Dvořákovský komplet nahrávala Česká filharmonie naposledy před
více než pětadvaceti lety s Václavem Neumannem. Vedle symfonií
natočí Česká filharmonie také tři Dvořákovy koncerty s předními
zahraničními sólisty (Alisa Weilerstein – violoncello, Garrick
Ohlsson – klavír a Frank Peter Zimmermann – housle).
Partnerem projektu je Česká televize, která pořizuje souborný
záznam. Devět pořadů včetně doprovodné publicistiky odvysílá
v roce 2014 u příležitosti 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka.
Barbara Willis Sweete, režisérka přímých přenosů z Metropolitní
opery, snímá dění prostřednictvím časosběrného dokumentu.
Pre-Concert Talks
Prior to each subscription cycle A and B concert, the Czech
Philharmonic offers specialized lectures for the concert audience.
Speakers at the pre-concert talks include conductors, soloists,
orchestra members, and other experts such as academics who
specialize in the particular theme. Pre-concert talks take place
at 6.30 p.m., usually in the Western Salon of the Rudolfinum.
Admission is free. Markéta Vejvodová and Petr Kadlec, who act
as guides during the talks, use spoken word and music samples.
Special thanks are due to Czech Radio for generously allowing the use
of their archive recordings.
The Dvořák cycle with Decca Classics
In 2012, the Czech Philharmonic conducted by Jiří Bělohlávek
started recording a Dvořák cycle with Decca Classics. All the nine
symphonies will be recorded live over two concert seasons, during
subscription concerts at the Rudolfinum. Our producer is Arend
Prohmann, who also works on recordings made by the Berlin
Philharmonic.
The complete Dvořák Symphonies were last recorded by the Czech
Philharmonic over 25 years ago with Václav Neumann. As well as
the symphonies, the Czech Philharmonic will record three Dvořák
concerti with leading international soloists: cellist Alisa Weilerstein,
pianist Garrick Ohlsson and violinist Frank Peter Zimmermann.
An additional project partner is Czech Television, who will be
filming the concerts and producing nine TV programmes with an
accompanying commentary. These will be broadcast in 2014 on
the occasion of the 110th anniversary of Dvořák´s death. Barbara
Willis Sweete, director of the Metropolitan Opera HD broadcasts,
is recording the events using time-lapse technology for a film
documentary.
www.ceskafilharmonie.cz
www.facebook.com/ceskafilharmonie
The main objective of the pre-concert talks is to introduce listeners
to the programme’s themes and to enhance understanding of the
works being performed. The lectures involve an accessible and
educational musical analysis, an introduction to the composers,
and an overview of the historical and artistic context in which the
works originated. Each presentation includes recorded excerpts
from the Czech Philharmonic and Czech Radio archives, and may
include visual displays.
09/10/2013 / 19.30
10/10/2013 / 19.30
11/10/2013 / 19.30
A1
Michail Ivanovič Glinka
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Ruská romantika s pohádkovými
a folklorními motivy
Ryze romantický koncert zahájíme předehrou k opeře
Ruslan a Ludmila zakladatele ruské národní opery,
Michaila Ivanoviče Glinky. Při jejím psaní se nechal
inspirovat atmosférou během svatební hostiny
na ruském dvoře. Přesvědčte se, zda i vy uslyšíte
v Glinkových tónech zvuky řinčení nádobí a příborů.
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 6 h moll op. 74
„Patetická“
Hisako Kawamura klavír
dirigent Jiří Bělohlávek
Mikhail Ivanovich Glinka
Ruslan and Ludmila, overture to the opera
Sergei Rachmaninoff
Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Petr Ilyich Tchaikovsky
Druhý klavírní koncert Sergeje Rachmaninova,
významného pianisty své doby ovlivněného Čajkovským,
přednese mladá japonská pianistka Hisako Kawamura,
laureátka mezinárodních soutěží Královny Alžběty
v Bruselu, ARD v Mnichově, Clary Haskil ve Vevey
a Gézy Andy v Curychu. Témata z tohoto koncertu
s oblibou užívají filmoví tvůrci. Naposledy jste je mohli
slyšet ve filmu Život po životě Clinta Eastwooda.
Večer uzavře Symfonie č. 6 h moll „Patetická“ hudebního
génia Petra Iljiče Čajkovského. Patetická má charakter
tragicky zabarvené osobní výpovědi. Sám Čajkovskij
prozradil, že do ní vložil celou svou duši. Uslyšíte citát
chorálu z ruské mše za zemřelé, ve druhé větě typicky
ruskou valčíkovou melodii v 5/4 taktu!, třetí věta má zas
povahu heroického pochodu a skladbu uzavírá Adagio
lamentoso, odpovídající tempem i náladou větě první.
34
Russian romance with fairy-tale
and folklore motifs
35
Symphony no. 6 in B minor op. 74
“Pathetique”
Hisako Kawamura piano
conductor Jiří Bělohlávek
20/11/2013 / 19.30
21/11/2013 / 19.30
22/11/2013 / 19.30
A2
Karl Amadeus Hartmann
Symfonie č. 3
Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 13 b moll op. 113
„Babij Jar“
Anatolij Kotscherga bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
dirigent Ingo Metzmacher
36
Hluboký filozofický prožitek
pro náročného posluchače
Karl Amadeus Hartmann je považován za největšího
symfonika a představitele německé hudby dvacátého
století. Pro ni je typická strukturální vypracovanost,
formální dokonalost a vybroušenost. O propagaci
Hartmannova díla ve světě se zasloužili dirigenti Rafael
Kubelík, Mariss Jansons a také Ingo Metzmacher, který
Hartmannovu Symfonii č. 3 představí v Rudolfinu.
V druhé polovině koncertu zazní jedna z nejznámějších
symfonií ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče. Vokální
Symfonie č. 13 b moll je společensky výrazně angažovaná
skladba, zahrnující satirickou břitkost, hrdost, ale také
filozofickou kontemplaci, hluboký smutek až tragédii.
Šostakovičovou inspirací se stala slavná Jevtušenkova
báseň Babij Jar – přímá kritika sovětského režimu.
Ve skladbě najdete také odkazy na Dreyfusovu aféru,
pogrom v Bialystoku a osud Anny Frankové.
37
A deep philosophical experience
for the demanding listener
Karl Amadeus Hartmann
Symphony no. 3
Dmitri Shostakovich
Symphony no. 13 in B-flat minor op. 113
“Babi Yar”
Anatoli Kotscherga bass
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek choirmaster
conductor Ingo Metzmacher
04/12/2013 / 19.30
05/12/2013 / 19.30
06/12/2013 / 19.30
A3
Antonín Dvořák
Houslový koncert a moll op. 53
Antonín Dvořák
Symfonie č. 4 d moll op. 13
Večer tří hudebních es
– Dvořákovský komplet
České filharmonie
Koncert uzavírající nahrávání kompletu Dvořákových
symfonií a koncertů s Českou filharmonií pod vedením
Jiřího Bělohlávka. Symfonie č. 4 d moll a Houslový
koncert a moll jsou již vyzrálými díly, v nichž se
projevuje úsilí o vytvoření vyhraněného českého slohu.
Ve skladbách uslyšíte osobitou dvořákovskou hudební
řeč, výrazné vyjádření nálad a jejich působivé střídání,
bohatství melodických nápadů, živost i bohatou rytmiku.
Frank Peter Zimmermann housle
dirigent Jiří Bělohlávek
38
An evening with three musical stars
– The Czech Philharmonic’s
complete Dvořák symphonies
Antonín Dvořák
Violin Concerto in A minor op. 53
Antonín Dvořák
Symphony no. 4 in D minor op. 13
Frank Peter Zimmermann violin
Houslový koncert si budete moci vychutnat v provedení
vynikajícího německého houslisty Franka Petera
Zimmermanna, patřícího k dnešní interpretační špičce.
Hraje na Stradivariho nástroj z roku 1711, který patřil
německému houslovému virtuosovi Fritzi Kreislerovi.
Zimmermann spolupracoval s nejlepšími dirigenty
a orchestry (Newyorskou filharmonií, Berlínskými
filharmoniky a Marissem Jansonsem, Vídeňskými
filharmoniky a Franzem Welser-Möstem, Cleveland
Orchestra, Symfonickým orchestrem Bavorského
rozhlasu a Filharmonií della Scala).
39
conductor Jiří Bělohlávek
08/01/2014 / 19.30
09/01/2014 / 19.30
10/01/2014 / 19.30
A4
Jules Massenet
Cherubín, předehra k opeře
Fryderyk Chopin
Klavírní koncert č. 2 f moll op. 21
Maurice Ravel
Dafnis a Chloé (1. a 2. suita)
Ivan Klánský klavír
dirigent Pinchas Steinberg
Esprit francouzských hudebních
salonů, opery a baletu
The esprit of French music salons,
opera and ballet
Společným jmenovatelem tohoto koncertu je jevištní
hudba; operní, baletní nebo operou inspirovaná. Večer
nabitý hudební elegancí, okouzlujícími melodiemi
a prchavostí okamžiku zahájíme Massenetovou
předehrou k opeře Cherubín, jejíž libreto navazuje na
Mozartovu Figarovu svatbu. Těšit se můžete na milou,
příjemnou až veselou hudební atmosféru, inspirovanou
milostnými zápletkami.
Jules Massenet
Druhý klavírní koncert f moll napsal Fryderyk Chopin ve
svých dvaceti letech z podnětu beznadějné lásky ke své
spolužačce. Polský autor interpretoval virtuosně hudbu
v intimním prostředí francouzských hudebních salonů,
kde si podmaňoval posluchače kultivovanou, brilantní
a poetickou hrou. Stejně je koncipována tato poetická
skladba s dominujícím sólovým partem klavíru, bohatá
na harmonii a krásu melodické klenby. Interpretovat
ji bude tentokrát český klavírista Ivan Klánský.
Doprovodná role orchestru se instrumentací podobá
Rossiniho a Belliniho operám.
Ovlivněn módní zálibou francouzské smetánky
v ruském baletním umění napsal Maurice Ravel
velkolepý balet s antickým námětem Dafnis a Chloé.
Sám Ravel popisoval dílo jako choreografickou symfonii,
přesto největšího úspěchu dosáhlo na koncertních
pódiích. Právě zde, nerozptylováni dalšími vjemy,
mohou posluchači nejlépe obdivovat jeho virtuozitu,
organickou strukturu a barvitou instrumentaci.
40
41
Cherubin, overture to the opera
Frederic Chopin
Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé (1st and 2nd suites)
Ivan Klánský piano
conductor Pinchas Steinberg
22/01/2014 / 19.30
23/01/2014 / 19.30
24/01/2014 / 19.30
A5
Modest Petrovič Musorgskij
Chovanština, předehra k opeře
(arr. Nikolaj Rimskij-Korsakov)
Dmitrij Šostakovič
Violoncellový koncert č. 1 Es dur op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 29 A dur KV 201/186a
Ludwig van Beethoven
Leonora, předehra č. 3 op. 72b
Truls Mørk violoncello
dirigent James Gaffigan
Pestrá cesta napříč styly
– od Mozarta k Šostakovičovi
A multicoloured journey across styles
– from Mozart to Shostakovich
Violoncellový koncert Es dur Dmitrije Šostakoviče je
asi vůbec nejpopulárnějším dílem dvacátého století pro
cello. Zároveň také asi nejobtížnějším v literatuře pro
tento nástroj. Šostakovič ho napsal pro svého přítele
a vynikajícího cellistu Mstislava Rostropoviče. V celém
koncertu se pravidelně objevuje motiv tónů odvozených
z písmen Šostakovičova jména: DSCH. Spolu s Českou
filharmonií ho přednese norský violoncellista Truls Mørk,
držitel prestižních cen (ECHO Klasik, Gramophone Award,
Sibeliovy ceny a Ceny norských kritiků), o němž Daily
Telegraph loni napsal: Truls Mørk je hráčem andělského
půvabu a tónové čistoty, který zvládá virtuózní nároky
s ohromující bravurou.
Modest Petrovich Mussorgsky
Na jeho hru naváže Mozartova svěží Symfonie A dur,
nejznámější z jeho raných děl. Je to pozoruhodná skladba
s osobitou náladou, která dovedně kombinuje komorní
styl s ohnivým a impulzivním nábojem.
Program rámují dvě předehry k operám. V první
– Musorgského Chovanštině v instrumentaci Nikolaje
Rimského-Korsakova je účinná deklamace vycházející
z hovorové ruštiny, typická pro Musorgského styl,
dotažena asi nejdále. Osobitý, novátorský a revoluční styl
vykazuje Beethovenova Leonora III, jedna ze čtyř verzí
předehry k opeře Fidelio. Leonora III se dnes obvykle hraje
uprostřed druhého dějství, kam logicky patří a kam ji jako
první zasadil Gustav Mahler.
42
43
Khovanshchina, overture to the opera
(arr. Nikolai Rimsky Korsakov)
Dmitri Shostakovich
Cello Concerto no. 1 in E-flat major op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphony no. 29 in A major KV 201/186a
Ludwig van Beethoven
Leonora, overture no. 3 op. 72b
Truls Mørk violoncello
conductor James Gaffigan
12/03/2014 / 19.30
13/03/2014 / 19.30
14/03/2014 / 19.30
A6
Francis Poulenc
Hodie natus est
Francis Poulenc
Litanie à la Vierge noir
Henryk Górecki
Tři kusy ve starém slohu
Večer s duchovní hudbou
pro milovníky sopránu
a sborového zpěvu
An evening of spiritual music
for soprano and choir fans
Henryk Górecki je představitelem novodobé polské
skladatelské školy, pro kterou je typický silný emocionální
výraz. Až do uvedení Symfonie č. 3 v osmdesátých
letech zůstával mimo Polsko neznámý. Její nahrávka se
sopranistkou Dawn Upshaw, které se prodalo více než
milion kusů, mu však zajistila celosvětový úspěch. Vedle
Lenta ze Symfonie č. 3 si budeme moci poslechnout
také další Góreckého díla – Totus tuus pro smíšený sbor
a Tři kusy ve starém slohu.
Francis Poulenc
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate jubilate, moteto pro soprán
a orchestr KV 165/158a
Henryk Górecki
Totus tuus pro smíšený sbor op. 60
Henryk Górecki
Symfonie č. 3 op. 36 „Symfonie
žalostných písní” (Lento)
Francis Poulenc
Gloria pro soprán, sbor a orchestr
Christiane Karg soprán
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
dirigent Manfred Honeck
44
Hodie natus est
Francis Poulenc
Litanie à la Vierge noir
Henryk Gorecki
Three Pieces in the Old Style
Wolfgang Amadeus Mozart
Po melodiích, které vznikaly po druhé světové válce, se
vrátíme o dvě stě let zpět prostřednictvím Mozartova
duchovního moteta Exsultate jubilate. Ačkoliv jde
o duchovní hudbu, má více společného s typickými
mozartovskými koncertantními a operními áriemi.
Závěrečné Aleluja je hudebním klenotem sršícím dobrou
náladou a sebedůvěrou.
Neoklasicista Francis Poulenc psal hudbu duchaplnou
s jasnou melodickou linií. Je autorem četných písňových
a sborových děl. V šestidílném Gloria pro soprán, smíšený
sbor a orchestr se představí fenomenální německá
sopranistka Christiane Karg. Senzačně debutovala na
Salcburském festivalu v roce 2006 jako Amor v Orfeovi
a Euridice s Riccardem Mutim a zároveň jako Zerlina
v Donu Giovannim s Yanickem Nézet-Séguinem.
Je členkou Frankfurtské opery a pravidelně hostuje
v Theater an der Wien, Bavorské státní opeře, Komické
opeře v Berlíně a na festivalu v Glyndebourne. Jako
koncertní pěvkyně vystupovala s celou řadou špičkových
evropských orchestrů. Spolupracuje s dirigenty Marissem
Jansonsem, Christianem Thielemannem a Danielem
Hardingem.
45
Exsultate jubilate, motet for soprano
and orchestra KV 165/158a
Henryk Gorecki
Totus tuus for mixed choir op. 60
Henryk Gorecki
Symphony no. 3 op. 36
“Symphony of Sorrowful Songs” (Lento)
Francis Poulenc
Gloria for soprano, choir and orchestra
Christiane Karg soprano
Czech Philharmonic Choir of Brno
Petr Fiala choirmaster
conductor Manfred Honeck
16/04/2014 / 19.30
17/04/2014 / 19.30
18/04/2014 / 19.30
A7
Igor Stravinskij
Pták Ohnivák, suita (1919)
Samuel Barber
Houslový koncert op. 14
Aaron Copland
Symfonie č. 3
James Ehnes housle
dirigentka Marin Alsop
Moderní, velmi přístupný
koncert pod temperamentní
ženskou taktovkou
A modern, easily accessible concert
under a vivacious female baton
Koncert zahájí suita z baletu Pták Ohnivák. Ten se stal
vstupenkou ke slávě pro mladého Stravinského. Pták
Ohnivák je ovlivněn uměním Rimského-Korsakova, ale
zaznamenáme i příklon k francouzskému impresionismu.
Stravinskij patří k velkým inspirativním osobnostem
hudby dvacátého století. Nikdy mu ale nešlo o úplné
zrušení tradic, neopouštěl zcela tonalitu. Jeho melodika je
poměrně periodická a tematická. Vždy usiloval o formální
čistotu a řemeslnou dokonalost.
Igor Stravinsky
Druhá část koncertu se ponese ve znamení americké
klasické hudby minulého století. Jazzové prvky a dokonale
zvládnutou techniku oceníte v obou skladbách. Barberův
Houslový koncert se stal okamžitě jedním z nejhranějších
moderních houslových koncertů. Vychutnáme si
ho v podání kanadského houslisty Jamese Ehnese,
absolventa elitní newyorské hudební univerzity Juilliard
School a nejmladšího držitele First Prize in Strings
v historii Kanadského hudebního festivalu. V minulém
roce vystoupil například s London Symphony Orchestra
a Valerijem Gergijevem v New Yorku, se San Francisco
Symphony, Philharmonia Orchestra, Rotterdamskou
filharmonií a mnoha dalšími orchestry. Má na svém kontě
úctyhodnou řadu nahrávek a ocenění (Gramophone
Award, Grammy a Juno Award). Hraje na Stradivariho
nástroj Marsick z roku 1715.
Symfonie č. 3 Aarona Coplanda se proslavila jako
základ americké symfonické literatury spojující ryze
americký styl s evropskou formou. Jejím jednotícím
prvkem je slavná Fanfára pro obyčejného člověka, která
zazní jako téma čtvrté věty. Její úryvky se také objevují
v předchozích třech částech.
46
47
The Firebird Suite (1919)
Samuel Barber
Violin Concerto op. 14
Aaron Copland
Symphony no. 3
James Ehnes violin
conductor Marin Alsop
30/04/2014 / 19.30
01/05/2014 / 19.30
02/05/2014 / 19.30
A8
Joseph Haydn
Die Schöpfung (Stvoření), oratorium
pro sóla, sbor a orchestr
Ruth Ziesak soprán
Daniel Behle tenor
Daniel Kotlinski bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
dirigent Jiří Bělohlávek
Příběh stvoření světa
vyprávěný třemi hlasy
The creation story told
by three voices
Stvoření patří k Haydnovým vrcholným dílům. Své
oratorium rozdělil podle händlovského vzoru na tři
velké části, v prvních dvou popisuje samotné stvoření
světa, v třetí pak život v ráji. Příběh vzniku světa vypráví
tři archandělé Gabriel (soprán), Uriel (tenor) a Rafael
(bas). Dalšími postavami jsou obyvatelé ráje Adam
a Eva a výraznou úlohu plní i smíšený sbor.
Joseph Haydn
Úvodní hudba působivě zobrazuje chaos, po němž
následuje slavné, originální a efektně instrumentované
místo s použitím jednoduchého akordu C dur při
verších „a bylo světlo“. Orchestr dále umně napodobí
zvuky a melodie zobrazující celou řadu přírodních jevů,
jako jsou: bouřka, déšť, sníh, krupobití, moře, hory,
řeky, východ slunce, putující měsíc. Objeví se i ptačí
zpěv a celý zvěřinec, když archanděl Gabriel zpívá své
vyprávění nazývané „zoologickou árií“. Třetí část oratoria,
život v ráji, se nese pak zcela v romantickém duchu.
Stvoření si rychle získalo ohromnou oblibu po celém
světě, je emotivní, barevné a dokonale vystavěné.
48
49
Die Schöpfung (The Creation), oratorio
for soloists, choir and orchestra
Ruth Ziesak soprano
Daniel Behle tenor
Daniel Kotlinski bass
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek choirmaster
conductor Jiří Bělohlávek
16/10/2013 / 19.30
17/10/2013 / 19.30
18/10/2013 / 19.30
B1
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 8 F dur op. 93
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92
dirigent Herbert Blomstedt
Skvělá kombinace
dvou B – Beethoven pod
taktovkou Blomstedta
A brilliant combination
of two Bs – Beethoven
conducted by Blomstedt
Beethovenova Symfonie č. 8 F dur stojí mezi jeho
dvěma revolučními díly – symfonií sedmou a devátou.
Osmá představuje intimní a láskyplný pohled zpět,
k vlastnímu mládí, k Mozartovi a Haydnovi. Slyšíme v ní
i vliv Mendelssohna a Schuberta. Symfonie č. 8 F dur je
především směsí klasické jednoduchosti a Beethovenovy
vrozené progresivní síly, okořeněná všudypřítomným
humorem. Zvláště finále je přehlídkou autorova důvtipu,
humoru a mnoha harmonických a formálních překvapení.
Ludwig van Beethoven
Sedmá symfonie A dur vznikala během Beethovenova
lázeňského pobytu v Teplicích. Premiéra ve Vídni byla
obrovským úspěchem a druhou větu, Allegretto, museli
hudebníci okamžitě opakovat. Připravte se na dílo
strhujícího rytmu a radostně opojné melodiky, které
Ferenc Liszt nazval „apoteózou tance“.
50
51
Symphony no. 8 in F major op. 93
Ludwig van Beethoven
Symphony no. 7 in A major op. 92
conductor Herbert Blomstedt
13/11/2013 / 19.30
14/11/2013 / 19.30
15/11/2013 / 19.30
B2
Koncert k poctě Václava Talicha
Antonín Dvořák
Symfonie č. 2 B dur op. 4
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
dirigent Jiří Bělohlávek
52
Počátky a vrcholy Antonína
Dvořáka – Dvořákovský
komplet České filharmonie
Antonín Dvořák – beginnings and
pinnacles – the Czech Philharmonic’s
complete Dvořák symphonies
Koncert je součástí dvouletého projektu nahrávání všech
Dvořákových symfonií Českou filharmonií po více než
dvaceti pěti letech. Během tohoto večera můžete sledovat
zrání českého hudebního velikána Antonína Dvořáka.
Úvodní Symfonie č. 2 B dur je svědectvím Dvořákovy
rané tvorby, během které navazoval především na klasiky
a na Schuberta. Druhá symfonie často na koncertních
pódiích nezaznívá. Přijďte si ji poslechnout v podání
České filharmonie řízené Jiřím Bělohlávkem.
Concert in honor of Václav Talich
V druhé části koncertu zazní ikonická Symfonie
č. 9 e moll „Z Nového světa“. Jedno z vrcholných děl
vznikalo během Dvořákova působení v New Yorku.
V cizím prostředí jako by se ještě víc prohloubil jeho
citový vztah k české vlasti, skladby z té doby odrážejí
jeho stesk po domově. Dvořákova hudební řeč opakovaně
uchvacuje svěžestí, melodickou invencí, rytmickou
originalitou a orchestrální fantazií. Najdeme v ní vlivy
mistrů klasicismu i novoromantiků. Nejcennější jsou ale
typické dvořákovské atributy – melodické a rytmické
bohatství vycházející z české lidové tanečnosti.
53
Antonín Dvořák
Symphony no. 2 in B-flat major op. 4
Antonín Dvořák
Symphony no. 9 in E minor op. 95
“From the New World”
conductor Jiří Bělohlávek
11/12/2013 / 19.30
12/12/2013 / 19.30
13/12/2013 / 19.30
B3
Dny Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů
Dvojkoncert pro dva smyčcové
orchestry, klavír a tympány H. 271
Anton Bruckner
Symfonie č. 9 d moll
Václav Mácha klavír
Michael Kroutil tympány
dirigent Kent Nagano
54
Proti proudům – originály
výjimečných osobností diriguje
světová špička
Against the stream – originals by
extraordinary personalities conducted
by one of the world’s best
Bohuslav Martinů, výrazný představitel meziválečné
avantgardy ovlivněný Stravinským a jazzem, se postupně
dopracoval k novému expresivnímu hudebnímu projevu.
Od avantgardistů se ale originálně odlišil užíváním
české lidové zpěvnosti. Dvojkoncert pro dva smyčcové
orchestry, klavír a tympány vznikl v třicátých letech
minulého století jako reakce na válečné události. Skladba
vyjadřuje obavy o bezpečí vlasti a mír v Evropě. Martinů
tak rozšířil svou tvorbu o polohy tragické a dramatické.
Dílo patří k jeho nejsilnějším a nejvíce proslulým.
Days of Bohuslav Martinů
Podobně originální, své době se zcela vymykající, je
hudba Antona Brucknera. Hudební vědci znovu a znovu
obdivují bohatství jeho tvůrčí logiky. Charakteristické
je střídání širokých kontrapunktických ploch s lidově
laděnou hravostí ve scherzech. Podstatnou roli hraje
i charakteristický osobitý rytmus. Jeho poslední
Symfonie č. 9 d moll zůstala nedokončená (tři věty
a finále v náčrtech). Soustřeďte se na pomalé adagio,
přinášející hlubokou osobní citovou výpověď.
Václav Mácha piano
Michael Kroutil timpani
conductor Kent Nagano
55
Bohuslav Martinů
Double Concerto for Two String
Orchestras, Piano and Timpani H. 271
Anton Bruckner
Symphony no. 9 in D minor
18/12/2013 / 19.30
19/12/2013 / 19.30
20/12/2013 / 19.30
B4
Ludwig van Beethoven
Trojkoncert C dur pro housle,
violoncello, klavír a orchestr op. 56
Sergej Rachmaninov
Symfonie č. 2 e moll op. 27
Ye-Eun Choi housle
Maximilian Hornung violoncello
Julianna Avdějeva klavír
dirigent Manfred Honeck
Večer ve stylu concerta grossa
s mladými vycházejícími
hvězdami
A concerto grosso-style evening
with young rising stars
Beethovenův Trojkoncert pro housle, violoncello, klavír
a orchestr je skladba ojedinělá obsazením, tvarem
i obsahem. Na rozdíl od sólového koncertu tu má
každý ze tří sólistů několik úkolů: od sólové hry přes
komorní souhru až po dialog s orchestrem. Ten zde
navíc nezastává jen roli doplňkového doprovodu, nýbrž
je plnoprávným partnerem hudebního dialogu a využívá
všech možností symfonické hudby. Beethoven zde
dokázal jedinečně oživit dávnou ideu concerta grossa
spojující účinek komorní souhry s efektem sólového
vystoupení.
Ludwig van Beethoven
Sólisty večera budou mladí talentovaní hudebníci,
vítězové prestižních světových soutěží. Korejská
houslistka Ye-Eun Choi a Maximilian Hornung, německý
violoncellista a koncertní mistr Symfonického orchestru
Bavorského rozhlasu, jsou oba stipendisty Nadace Anne
Sophie Mutter. Trojici doplňuje klavíristka a vítězka
Chopinovy soutěže ve Varšavě Julianna Avdějeva,
pocházející z Ruska.
V druhé části koncertu zazní v podání České filharmonie
Symfonie č. 2 e moll světově proslulého klavíristy,
dirigenta a skladatele Sergeje Rachmaninova. Byl
silně ovlivněn Čajkovským, s nímž ho spojuje lyrický
charakter, vazba na lidové písňové motivy a romance.
S prvními náčrty Druhé symfonie nebyl vůbec spokojen
a strávil měsíce jejich přepisováním. Premiéra nakonec
byla jednoznačným úspěchem a skladba patří k jeho
nejhranějším dílům.
56
57
Triple Concerto in C major for Violin,
Violoncello, Piano and Orchestra op. 56
Sergei Rachmaninoff
Symphony no. 2 in E minor op. 27
Ye-Eun Choi violin
Maximilian Hornung violoncello
Julianna Avdeeva piano
conductor Manfred Honeck
05/03/2014 / 19.30
06/03/2014 / 19.30
07/03/2014 / 19.30
B5
Paul Hindemith
Koncert pro dechové nástroje,
harfu a orchestr
Franz Schubert
Symfonie č. 7 h moll D 759
„Nedokončená“
Johannes Brahms
Snový večer s romantickou hrou
pianistické hvězdy
A dreamy evening with the romantic
music of a piano star
V Hindemithově Koncertu pro dechové nástroje,
harfu a orchestr skupina sólistů soupeří a doplňuje se
s orchestrem. Pro tvorbu jednoho z nejvšestrannějších
hudebníků minulého století je charakteristická snaha najít
novou melodiku a pokus zachytit svým uměním prudký
vývoj a změny poválečného světa. Technika, humor,
klaunovství, jazz – to vše můžeme v jeho skladbách slyšet.
V této skladbě vás jistě překvapí citace z Mendelssohnova
Svatebního pochodu.
Paul Hindemith
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
Hélène Grimaud klavír
Andrea Rysová flétna
Vladislav Borovka hoboj
František Bláha klarinet
Tomáš Františ fagot
Jana Boušková harfa
dirigent Jiří Bělohlávek
58
Concerto for Winds, Harp
and Orchestra
Franz Schubert
Symphony no. 7 in B minor D 759
“Unfinished”
Johannes Brahms
Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
Dvouvětá Symfonie h moll „Nedokončená“ patří
k nejkrásnějším Schubertovým skladbám a dodnes se
těší velké oblibě na celém světě. Svou opojnou a jímavou
melodikou patří k vrcholným dílům raného romantismu.
Její úryvky pronikly například do Spielbergova filmu
Minority Report nebo do kultovního seriálu Simpsonovi.
Koncert uzavře První klavírní koncert d moll Johannesa
Brahmse, který vznikl pod dojmem Beethovenovy Deváté
symfonie. Původně měl být Brahmsovou první symfonií.
Skladatel nakonec použil hudební materiál z první věty
zamýšlené symfonie a připsal k němu dvě nové části.
S klavírem a orchestrem zachází jako s rovnocennými
partnery a oběma svěřuje stejně důležitou úlohu.
59
Hélène Grimaud piano
Andrea Rysová flute
Vladislav Borovka oboe
František Bláha clarinet
Tomáš Františ bassoon
Jana Boušková harp
conductor Jiří Bělohlávek
19/03/2014 / 19.30
20/03/2014 / 19.30
21/03/2014 / 19.30
B6
Ludwig van Beethoven
Klavírní koncert č. 5 Es dur op. 73
„Císařský“
Richard Strauss
Don Quijote, symfonická báseň
pro violoncello a orchestr op. 35
Piers Lane klavír
František Host violoncello
dirigent Petr Altrichter
Kouzelné barvy a fantazie
sólových hudebních nástrojů
The magic colours and fantasies
of solo musical instruments
Beethovenův Klavírní koncert č. 5 proslul pod názvem
„Císařský“. Toto označení dokonale vystihuje majestátní
šíři první věty. Koncert zahájí tři mohutné akordy
orchestru následované vždy krátkou kadencí klavíru.
Celé to vypadá jako dokonalá improvizace, která je však
přesně zapsána do not. Beethoven zde vykročil směrem
k romantismu, což dokládá i tklivá a hluboce působivá
druhá věta, z níž údajně čerpal melodie i Leonard
Bernstein pro svůj slavný muzikál West Side Story.
Finále koncertu bez přerušení navazuje na druhou větu.
Jeho hlavní téma zahraje klavír nejdříve jakoby ve snu
a pak už se rozproudí nekončící ohňostroj nástrojové
virtuozity a hudebních nápadů.
Ludwig van Beethoven
Symfonická báseň Don Quijote aneb Fantastické
variace na téma rytířského charakteru pro velký
orchestr je především opravdovým hudebním divadlem,
v němž chybí jen scéna a zpěv. Strauss vynalézavě se
smyslem pro drobné tónomalebné detaily líčí v podobě
mistrovských variací jednotlivé epizody slavného
příběhu. Během tohoto koncertu si můžete vychutnat
umění hned několika sólistů, kteří se svými nástroji
představují jednotlivé hrdiny. Dona Quijota představuje
sólové violoncello a jeho sluhu Sancho Panzu uvádí
basklarinet, po něm tenorová tuba a nakonec sólová viola.
Nepropásněte také nádherný vstup hoboje krátce po
zahájení skladby.
60
61
Piano Concerto no. 5 in E-flat major op. 73
“Emperor“
Richard Strauss
Don Quixote, symphonic poem
for violoncello and orchestra op. 35
Piers Lane piano
František Host violoncello
conductor Petr Altrichter
02/04/2014 / 19.30
03/04/2014 / 19.30
04/04/2014 / 19.30
B7
Robert Schumann
Manfred, předehra op. 115
Robert Schumann
Violoncellový koncert a moll op. 129
Robert Schumann
Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“
Nicolas Altstaedt violoncello
dirigent David Zinman
Žánrově vzorový koncert
s největším z romantiků
– Robertem Schumannem
A journey across genres with the
greatest of romantics – Robert
Schumann
Nejromantičtější z romantiků Robert Schumann bude
naším společníkem během celého večera. Žánrově
jednotný program zahrnuje předehru k opeře, sólový
koncert a symfonii. Roberta Schumanna charakterizuje
osobitý, vyhraněný a jasně rozpoznatelný styl.
V Rudolfinu zazní jeho velká orchestrální díla, předehra
Manfred a Symfonie č. 3 „Rýnská“, inspirovaná poutí
proti proudu Rýna až ke slavnému kolínskému Dómu.
Schumannovy symfonie se výrazně liší od symfonií
klasického typu. Virtuózní efekty obvyklé u řady autorů
devatenáctého století ustupují ve prospěch hlubšího
výrazu a bohatého hudebního jazyka.
Robert Schumann
Vrcholem večera bude Violoncellový koncert a moll,
oblíbené dílo špičkových cellistů Mstislava Rostropoviče
či Pabla Casalse. Podle nich patří k nejkrásnějším, které
si hudební posluchači mohou vůbec přát. Dokonalá
hudba od začátku do konce, romantika, vzlet, svěžest
a humor. Oceníte úchvatné výměny mezi violoncellem
a orchestrem, plné souladu a citu v melodických pasážích.
Po boku americké dirigentské hvězdy Davida Zinmana
se v Praze poprvé představí německý violoncellista
Nicolas Altstaedt, držitel Credit Suisse Young Artist
Award a New Generation Artist BBC.
62
63
Manfred, overture op. 115
Robert Schumann
Cello Concerto in A minor op. 129
Robert Schumann
Symphony no. 3 in E-flat major “Rhine”
Nicolas Altstaedt violoncello
conductor David Zinman
09/04/2014 / 19.30
10/04/2014 / 19.30
11/04/2014 / 19.30
B8
Giuseppe Verdi
Requiem, zádušní mše pro sóla, sbor
a orchestr
Simone Schneider soprán
Gerhild Romberger mezzosoprán
Alfred Kim tenor
Alexander Vinogradov bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
dirigent Manfred Honeck
64
Velkolepé chrámové
requiem v Rudolfinu
A magnificent cathedral requiem
in the Rudolfinum
Tentokrát nás čeká kolosální skoro dvouhodinové dílo.
Verdiho Requiem je čistá chrámová hudba na text
latinské zádušní mše. Snad nejoblíbenější operní autor ani
v tomto díle neupozadil svůj typický dramatický styl. Pro
zdůraznění emocí vložených do liturgického textu využil
energické rytmy, jemné melodie a dramatické kontrasty
snad ještě mnohem více než ve svých operách. Sborové
scény jsou vášnivé až vypjaté, střídají se s lyrickými
a dramatickými sólovými áriemi. Verdi do mše zapracoval
svůj lehce modifikovaný duet ze 4. dějství Dona
Carlose „Qui me rendra ce mort? Ô funèbres abîmes!“.
Soustřeďte se na něj v nádherné Lacrimose.
Giuseppe Verdi
65
Messa da requiem, requiem for soloists,
choir and orchestra
Simone Schneider soprano
Gerhild Romberger mezzo soprano
Alfred Kim tenor
Alexander Vinogradov bass
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek choirmaster
conductor Manfred Honeck
03/10/2013 / 19.30
04/10/2013 / 19.30
M1
Leonard Bernstein
Candide, předehra k muzikálu
/ Overture to Candide
Jörg Widmann
Ad absurdum pro trubku a orchestr
/ Ad absurdum for Trumpet
and Orchestra
Dmitrij Šostakovič
/ Dmitri Shostakovich
Klavírní koncert č. 1 c moll op. 35
/ Piano Concerto no. 1 in C minor op. 35
Leoš Janáček
Glagolská mše pro sóla, sbor
a orchestr
/ Glagolitic Mass for Soloists, Choir
and Orchestra
Sergej Nakarjakov trubka / trumpet
Alexander Melnikov klavír / piano
Hibla Gerzmawa soprán / soprano
Veronika Hajnová alt / alto
Simon 0’Neil tenor
Jan Martiník bas / bass
Aleš Bárta varhany / organ
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
66
Zahajovací koncert 118. sezony
Opening concert of the
118th season
Začátek večera bude patřit Bernsteinově virtuózní
předehře k muzikálu Candide, kterou do dvou let po
newyorské premiéře na Broadwayi převzalo více než
sto orchestrů na celém světě a stala se nejhranějším
americkým dílem dvacátého století.
Během koncertu přivítáme dva hvězdné ruské sólisty
ve dvou obtížných a efektních dílech. Skladbu Ad
absurdum napsal Jörg Widmann přímo pro v současné
době nejlepšího a v pravém smyslu slova fenomenálního
trumpetistu Sergeje Nakarjakova. Sergej Nakarjakov
překonal všechny hranice ve světě klasické trubky, jeho
repertoár zahrnuje celou literaturu pro tento nástroj.
Mluví se o něm také jako o trubkovém „Paganinim”
nebo „Carusovi”. Krátká skladba vás ohromí ojedinělou
schopností věčného dechu. Hráč při ní vytváří dojem,
že se nemusí nadechovat a vydrží hrát bez přerušení
prakticky neomezeně dlouhou dobu.
Šostakovičův Klavírní koncert č. 1 c moll přednese
Alexander Melnikov. Na Šostakovičovu hudbu se
specializuje, jeho cyklus nahrávek sólových děl tohoto
autora získal Cenu BBC Music Magazine, Cenu německé
kritiky a „Choc de classica” za nejlepší nahrávku roku
2010. Je rovněž držitelem ECHO Klassik a Gramophone
Award.
67
Vedle sólového klavíru vložil Šostakovič do Prvního
klavírního koncertu i mimořádně náročný part
sólové trubky, který si díky přítomnosti Sergeje
Nakarjakova budeme moci vychutnat v exkluzivním
podání. Jako sólista vystupoval Melnikov mimo
jiné s amsterdamským Concertgebouw Orchestra,
orchestrem Lipského Gewandhausu, Philadelphia
Orchestra, Ruským národním orchestrem, NHK
Symphony Orchestra s dirigenty Valerijem Gergijevem,
Charlesem Dutoitem, Paavo Järvim a Alexanderem
Vedernikovem.
Slavnou Glagolskou mši Leoše Janáčka uvede Česká
filharmonie v původním znění z roku 1927, kdy se hrála
poprvé. Díky rekonstrukci Jiřího Zahrádky uslyšíme
skladbu v původní expresivnější verzi, která se zvukově
blíží opeře Z mrtvého domu. Tato premiérová verze
v sobě skrývá obrovskou spontaneitu, živelnost
a neopakovatelný výraz. Mši napsal Janáček pro sóla,
smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text.
Přesto skladba nemá křesťanský charakter. Autora ovlivnil
spíše jeho panslavismus, mši skládal pro víru ve věčný
život. Význam sehrála i milostná inspirace, měla to být
pomyslná mše svatební.
01/01/2014 / 20.00
M2
Novoroční koncert
New Year‘s concert
Antonín Dvořák
Maurice Ravel
Scherzo capriccioso op. 66
Cikán, koncertní rapsodie pro housle
a orchestr
/ Tzigane, concert rhapsody for violin
and orchestra
Ignaz Moscheles
Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr
/ Concerto for Flute, Oboe and Orchestra
Edward Elgar
Josef Suk
Na jihu (Alassio), koncertní
předehra op. 50
/ In the South (Alassio) op. 50
Pohádka op. 16, 1. část: „O věrném
milování Radúze a Mahuleny a jejich
strastech“
/ Fairy Tale op. 16, part I
Romantickou náladu ještě více podtrhnou Písně milostné
Antonína Dvořáka. Pro tuto příležitost je nastuduje
mezzosopranistka Magdalena Kožená. Výběr z cyklu zazní
ve světové premiéře orchestrální verze. Písně instrumentoval
Jiří Teml.
Joseph Canteloube
Písně z Auvergne – výběr
z písňového cyklu
/ Chants d’Auvergne – selection from
the song cycle
Světová premiéra orchestrální
verze / World Premiere of the
Orchestral Version
Antonín Dvořák (arr. Jiří Teml)
Aaron Copland
Písně milostné op. 83 – výběr
z písňového cyklu
/ Love Songs op. 83 – selection from
the song cycle
Rodeo, Čtyři taneční epizody
/ Rodeo, Four Dance Episodes
výběr / selection:
1. Buckaroo Holiday
4. Hoe–down
Dmitrij Šostakovič
/ Dmitri Shostakovich
Slavnostní předehra op. 96
/ Festive Overture op. 96
Magdalena Kožená mezzosoprán
/ mezzo soprano
Radomír Pivoda flétna / flute
Ivan Sequardt hoboj / oboe
Josef Špaček jr. housle / violin
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
68
První část novoročního koncertu, kterou slavnostně otevře
Dvořákovo Scherzo capriccioso, je poctou k Roku české hudby
2014. Dramaturgicky půjde o lyrický program, který propojují
pohádkové a milostné motivy (O věrném milování Radúze
a Mahuleny a jejich strastech ze Sukovy Pohádky).
69
Po přestávce změníme ostrým střihem náladu i styl. Přeneseme
se do živého, rušného a halasného dvacátého století. Tomu
bude odpovídat v protikladu k první romantické půli sestavený
repertoár. Zazní skladby bohaté na velkolepý orchestrální zvuk.
Do nového roku tak vstoupíme vesele s ohňostrojem tónů,
barev a smyslových prožitků.
Po Šostakovičově Slavnostní předehře se můžete těšit na
pestrou plejádu svěžích a moderních děl. Umění Magdaleny
Kožené budeme mít možnost ocenit ještě jednou ve výběru
z písňového cyklu Josepha Canteloubeho Písně z Auvergne.
S Ravelovou rapsodií pro housle a orchestr Cikán se sólově
představí Josef Špaček ml. S elánem sobě vlastním vás do
nového roku doprovodí hudebními nápady nabité skladby
Elgarovy a zejména Coplandovy, kterými novoroční koncert,
koncipovaný jako program pro jednadvacáté století, vyvrcholí.
15/12/2013 / 10.00
M3
Joseph Haydn
Bonusový koncert
Bonus concert
Ivan Kurz
Česká filharmonie připravila pro své abonenty a abonenty
Českého spolku pro komorní hudbu předvánoční dárek
– komorní koncert s Doležalovým kvartetem. V druhé
části koncertu se k hráčům připojí ještě německý
violoncellista a koncertní mistr Symfonického orchestru
Bavorského rozhlasu Maximilian Hornung. Společně
provedou Schubertův Smyčcový kvintet C dur.
Smyčcový kvartet č. 4 „Adamu“
(premiéra)
/ String quartet no. 4 “Adam”
(premier)
Vstupenky lze vyzvednout v pokladně Rudolfina zdarma
proti předložení platné abonentní vstupenky ČF nebo
ČSKH. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Smyčcový kvartet B dur „Východ slunce“
op. 76 č. 4 Hob. III:78
/ String quartet in B-flat major “Sunrise“,
op. 76 no. 4 Hob. III:78
Franz Schubert
Smyčcový kvintet C dur
op. posth. 163 D 956
/ String quintet in C major
op. posth. 163 D 956
/ Tickets can be picked up at the Rudolfinum office for free
upon presentation of valid Czech Philharmonic or CCMS
subscription tickets. This offer is valid until all free tickets
have been claimed.
Doležalovo kvarteto
/ Doležal Quartet
Maximilian Hornung violoncello
70
71
09/10/2013 / 10.00
16/10/2013 / 10.00
31/12/2013 / 10.00
G1
G2
G3
Ludwig van Beethoven
Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 F dur op. 93
/ Symphony no. 8 in F major op. 93
Scherzo capriccioso op. 66
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture to the
opera
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Světová premiéra orchestrální
verze / World Premiere of the
Orchestral Version
Antonín Dvořák (arr. Jiří Teml)
dirigent / conductor
Písně milostné op. 83 – výběr
z písňového cyklu
/ Love Songs op. 83 – selection from
the song cycle
Ludwig van Beethoven
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Iliych Tchaikovsky
Herbert Blomstedt
Dmitrij Šostakovič
/ Dmitri Shostakovich
Maurice Ravel
Edward Elgar
Joseph Canteloube
Aaron Copland
Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“
/ Symphony no. 6 in B minor op. 74
“Pathetique”
Více o programu viz M2
/ For more information, see M2
Hisako Kawamura klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Magdalena Kožená mezzosoprán
/ mezzo soprano
Radomír Pivoda flétna / flute
Ivan Sequardt hoboj / oboe
Josef Špaček jr. housle / violin
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
72
73
08/01/2014 / 10.00
22/01/2014 / 10.00
05/03/2014 / 10.00
G4
G5
G6
Jules Massenet
Modest Petrovič Musorgskij
/ Modest Petrovich Mussorgsky
Cherubín, předehra k opeře
/ Cherubin, overture to the opera
Chovanština, předehra k opeře
(arr. Nikolaj Rimskij-Korsakov)
/ Khovanshchina, overture to the opera
(arr. Nikolai Rimsky Korsakov)
Fryderyk Chopin
Klavírní koncert č. 2 f moll op. 21
/ Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21
Dmitrij Šostakovič
/ Dmitri Shostakovich
Maurice Ravel
Dafnis a Chloé (1. a 2. suita)
/ Daphnis et Chloé (1st and 2nd suites)
Violoncellový koncert č. 1 Es dur op. 107
/ Cello Concerto no. 1 in E-flat major
op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart
Ivan Klánský klavír / piano
dirigent / conductor
Paul Hindemith
Koncert pro dechové nástroje, harfu
a orchestr
/ Concerto for Winds, Harp and Orchestra
Franz Schubert
Symfonie č. 7 h moll D 759
„Nedokončená“
/ Symphony no. 7 in B minor D 759
“Unfinished”
Johannes Brahms
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
/ Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
Symfonie č. 29 A dur KV 201/186a
/ Symphony no. 29 in A major KV 201/186a
Pinchas Steinberg
Ludwig van Beethoven
Leonora, předehra č. 3 op. 72b
/ Leonora, overture no. 3 op. 72b
Truls Mørk violoncello
dirigent / conductor James Gaffigan
74
75
Hélène Grimaud klavír / piano
Andrea Rysová flétna / flute
Vladislav Borovka hoboj / oboe
František Bláha klarinet / clarinet
Tomáš Františ fagot / bassoon
Jana Boušková harfa / harp
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
19/03/2014 / 10.00
09/04/2014 / 10.00
16/04/2014 / 10.00
G7
G8
G9
Ludwig van Beethoven
Giuseppe Verdi
Klavírní koncert č. 5 Es dur op. 73
„Císařský“
/ Piano Concerto no. 5 in E-flat major
op. 73 “Emperor“
Requiem, zádušní mše pro sóla, sbor
a orchestr
/ Messa da requiem, requiem for soloists,
choir and orchestra
Igor Stravinskij
/ Igor Stravinsky
Pták Ohnivák, suita (1919)
/ The Firebird Suite (1919)
Samuel Barber
Richard Strauss
Houslový koncert op. 14
/ Violin Concerto op. 14
Don Quijote, symfonická báseň pro
violoncello a orchestr op. 35
/ Don Quixote, symphonic poem for
violoncello and orchestra op. 35
Piers Lane klavír / piano
František Host violoncello
dirigent / conductor Petr Altrichter
76
77
Simone Schneider soprán / soprano
Gerhild Romberger mezzosoprán
Aaron Copland
/ mezzo soprano
Alfred Kim tenor
Symfonie č. 3
/ Symphony no. 3
Alexander Vinogradov bas / bass
Pražský filharmonický sbor
/ Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster
dirigent / conductor Manfred Honeck
James Ehnes housle / violin
dirigentka / conductor Marin Alsop
01/12/2013 / 15.00
Sukova síň
01/12/2013 / 17.30
Sukova síň
AK1
AK2
Georg Philipp Telemann
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonáta g moll pro hoboj, housle
a continuo TWV 42:g5 ze sbírky
„Essercizii musici“
„Auch mit gedämpften, schwachen
Stimmen“, árie z adventní kantáty
BWV 36 pro soprán, housle a continuo
Figarova svatba, předehra k opeře
(arr. Bill Holcombe)
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
„Öffne dich, mein ganzes Herze“,
árie z adventní kantáty BWV 61
pro soprán a continuo
„Der du bist dem Vater gleich“, chorál
z adventní kantáty BWV 36 pro soprán,
hoboj, housle a continuo
Ludwig van Beethoven
Jean-Philippe Rameau
Symphonies et Danses
(arr. Fernand Oubradous)
Georg Philipp Telemann
„Endlich wird die Stunde schlagen“,
adventní kantáta pro soprán, hoboj
a continuo TWV 1:440 ze sbírky
„Harmonischer Gottesdienst“
Pražský barokní soubor
umělecký vedoucí Vojtěch Jouza
Lucie Bártová soprán
Vojtěch Jouza hoboj
Jan Jouza housle
Jan Keller violoncello
Edita Keglerová cembalo
Johann Graff
Sonáta D dur op. 1 č. 3 pro housle
a continuo
Edvard Hagerup Grieg
Norské tance op. 35 (arr. David Walter)
Malcolm Arnold
Three Shanties op. 4
Afflatus Quintet
Roman Novotný flétna
Jana Brožková hoboj
Vojtěch Nýdl klarinet
Ondřej Roskovec fagot
Radek Baborák lesní roh
Jan Dismas Zelenka
Sonáta č. 1 F dur pro housle, hoboj
a continuo ZWV 181
78
Adagio und Allegro für eine Spieluhr
F dur
79
08/12/2013 / 15.00
Sukova síň
08/12/2013 / 17.30
Sukova síň
15/12/2013 / 15.00
Sukova síň
AK3
AK4
AK5
Johann Georg Speer
Vojtěch Jírovec
Jazz Me Blues
Sonata in C
Nokturno pro klavír, housle a violoncello
Johann Heinrich Schmelzer
Ludwig van Beethoven
Baletti di fontatine
Klavírní trio D dur op. 70 „Geistertrio“
Adam Michna z Otradovic
Josef Suk
Czech Philharmonic Jazzband
umělecký vedoucí Tomáš Kopáček
Tomáš Kopáček tenorsaxofon,
Svatoroční muzika – výběr ze sbírky
Klavírní trio c moll op. 2
klarinet
Johann Sebastian Bach
Schafe können sicher weiden
Janáčkovo trio
Markéta Janáčková klavír
Irena Herajnová housle
Marek Novák violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart
Tuba mirum
Franz Schubert
Edvard Hagerup Grieg
Peer Gynt – výběr ze suity
Výběr ze sbírky adventních
a vánočních písní
(arr. Břetislav Kotrba)
Výběr amerických koled
(arr. Robert Elkjer)
Joel Blahnik
Good Swing Wenceslav
80
tenorsaxofon
Jakub Dvořák klavír
Jan Prchal bicí
koncertem provází Aleš Benda
Zastaveníčko
Sdružení hlubokých žesťů ČF
Robert Kozánek, Břetislav Kotrba,
Jaroslav Tachovský, Lukáš Moťka,
Karel Kučera pozouny
Karel Malimánek tuba
Jaroslav Halíř trubka
Lukáš Moťka pozoun
Petr Ries kontrabas
Jan Keller violoncello, kytara
Karel Malimánek suzafon
Michal Kostiuk barytonsaxofon,
81
15/12/2013 / 17.30
Sukova síň
22/12/2013 / 15.00
Sukova síň
22/12/2013 / 17.30
Sukova síň
AK6
AK7
AK8
Andrew Downes
Václav Antonín Mašek
Karel Stamitz
Sonáta pro housle, lesní roh a klavír
Partita in D (na téma vánoční písně
„Narodil se Kristus Pán“)
Trio sonáta F dur pro hoboj, klarinet,
fagot a klavír
Jan Václav Havel
Joseph Haydn
Allegro ut pastorella in B pro tubu
pastoralis a dechové nástroje
Trio G dur Hob. V:G1 pro hoboj,
klarinet a fagot
Leopold Koželuh
Ludwig van Beethoven
Andante pastorale pro dechové nástroje
Trio B dur op. 11 pro klavír, klarinet
a fagot
Johannes Brahms
Trio Es dur op. 40
Brahms Trio Prague
Ondřej Vrabec lesní roh
Daniel Wiesner klavír
Xenia Dohnalová housle
Josef Triebensee
Variace na téma z opery Vojtěcha Jírovce
„Oční lékař“
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncertní kus č. 2 d moll op. 144
pro klarinet, fagot a klavír
František Vincenc Kramář
Partita in Dis – La chasse
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavírní kvartet g moll KV 478
(úprava pro klavír, hoboj, klarinet
a fagot)
Česká dechová harmonie
umělecký vedoucí Ivan Sequardt
Ivan Sequardt
a Liběna Sequardtová hoboje
Petr Sinkule a Zdeněk Tesař
klarinety
Zdeněk Divoký a Jiří Havlík
lesní rohy
Jaroslav Kubita a Luboš Hucek
fagoty
Karel Malimánek tuba pastoralis
82
83
In modo camerale
Jana Brožková hoboj
Ludmila Peterková klarinet
Jaroslav Kubita fagot
Daniel Wiesner klavír
Řekli o České filharmonii
Zájezdy
a koncerty pro
jiné pořadatele
Tours and
Concerts for
Other Promoters
84
86
Zájezdy
Tours
101
Koncerty pro jiné pořadatele
Concerts for other promoters
85
„Za svou uměleckou agenturu Askonas Holt mohu říci, že mě
velmi těší, že se můžeme podílet na pozoruhodné obrodě České
filharmonie. Během jejího zahajovacího koncertu pod taktovkou
Jiřího Bělohlávka jsem na podzim minulého roku cítil, že s novým
hudebním ředitelem, novým managementem a obrozeným
orchestrem, který předvedl nádherný koncert, začíná něco
úžasného. Askonas Holt (dříve Harold Holt) je již více než 65 let
dlouholetým a hrdým partnerem České filharmonie. Zastupovali
jsme orchestr pod vedením takových dirigentských velikánů, jako
byli Kubelík, Ančerl nebo Neumann. Nyní bude o orchestr pečovat
Maestro Bělohlávek, který bude dále hrdě uchovávat dědictví
slavných českých skladatelů, přednášené s osobitou zvučností
a paletou barev, které světu mohou nabídnout jen oni. Těšíme se
na dlouhou a intenzivní spolupráci.“
Martin Campbell-White
Joint Chief Executive, Askonas Holt
„Jsme velmi hrdi na to, že dvořákovský komplet nahrává pro Decca
Classics právě slavná Česká filharmonie a Maestro Jiří Bělohlávek.
Maestro Bělohlávek se vrací do Prahy jako vyzrálý, mezinárodně
uznávaný dirigent, jeden z nejlepších na světě; v orchestru se
snoubí jeho slavná tradice, jedinečná virtuosita a plný, vřelý zvuk
se zápalem mladého, nadšeného, obnoveného tělesa. Nastává
bezesporu zlatý věk vlajkové lodi českých hudebních těles,
z kterého se budou těšit posluchači a milovníci klasické hudby
po celém světě.“
Costa Pilavachi
Senior Vice-President, Classical A+R
Universal Music Group International
„Slavné časy České filharmonie se nepochybně vrací
pod taktovkou Maestra Jiřího Bělohlávka. Strhující turné
a významné nahrávky znovu rozezvučí po celém světě jméno
tohoto velkého orchestru, jako jednoho z nejvíce ceněných
vývozních artiklů České republiky.“
Paul Hughes
generální manažer BBC Symphony Orchestra
What is being said about
the Czech Philharmonic
“On behalf of my Company, Askonas Holt, I am delighted to
be part of the exciting renaissance of the Czech Philharmonic
Orchestra. When I attended the orchestra’s inaugural concert
under Jiří Bělohlávek in Autumn 2012, I could sense this was the
start of something very exciting under a new Music Director, new
Management and with a resurgent orchestra that gave a fabulous
concert. Askonas Holt, and in their previous guise Harold Holt, has
a long and proud association with the Czech Philharmonic spanning
the last 65 years. We represented the orchestra under such great
Czech conductors as Kubelík, Ančerl, and Neumann. Now Maestro
Bělohlávek will continue to nurture the orchestra and will proudly
maintain the heritage of great Czech composers, performed with
the unique sonorities and colours that only they can offer to the
world. We are looking forward to a long and close collaboration.”
Martin Campbell-White
Joint Chief Executive Askonas Holt
“We are very proud that the great Czech Philharmonic and Maestro
Jiří Bělohlávek are recording the Dvořák cycle for Decca Classics.
Maestro Bělohlávek returns to Prague as a mature, internationally-renowned conductor, one of the world’s best, and the orchestra
combines its great tradition, unmatched virtuosity and a rich,
warm sound with the excitement of a young, enthusiastic and
renewed ensemble. This will surely be a “Golden Age” for the Czech
Republic’s flagship musical ensemble to be shared with audiences
and music lovers across the globe.”
Costa Pilavachi
Senior Vice-President, Classical A+R
Universal Music Group International
“The Czech Philharmonic Orchestra’s glory days have surely
returned under the baton of Maestro Jiří Bělohlávek, where exciting
tours and major recordings will once again carry the name of
this great orchestra throughout the world as one of the Czech
Republic’s most valued exports.”
Paul Hughes
General Manager BBC Symphony Orchestra
Řekli o České filharmonii
„Vážení přátelé České filharmonie a milovníci hudby, věřím,
že nadšeně vítáte bohatý, pestrý a náročný program nové
sezóny České filharmonie. Již uplynulá sezóna nám připravila
vynikající ochutnávku toho, co Česká filharmonie hodlá letos
rozvinout. Praha se stala místem unikátních hudebních programů
s mimořádnými interprety. Nadšení se přelévalo z posluchačů
k hudebníkům a zpět, bylo to občas až jiskřivě ostré a krásné.“
Miroslava Němcová
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
„Je vždy pro mne radostí uvelebit se v sále pražského Rudolfina,
odpoutat se od všech povinností, napětí, rušivých podnětů a oddat
se mámivému kouzlu hudby zprostředkované Českou filharmonií.
Sváteční chvíle koncertů mne povznášejí nad každodenní šeď
a opakování navyklých úkonů… Jsem vtahován do nehmotného
propojení hráčů s dirigentem a stávám se svědkem tvůrčího činu
dané chvíle. Snaha dávat duši technické zdatnosti teprve rozezní
v mém nitru ozvěnu, která překračuje omezenost slov. Pevně věřím,
že se to bude stále více a lépe dařit všem hráčům ČF i těm, kdo
stanou za dirigentským pultem.“
Mons. Václav Malý
pomocný biskup pražský
„Jsou věci, o kterých se říká, že takzvaně patří k dobrému tónu.
Určitě mezi ně spadají koncerty České filharmonie. Tam totiž jiné
než dobré tóny nenajdete.“
Marek Eben
herec, moderátor a zpěvák
What is being said about
the Czech Philharmonic
“Esteemed friends of the Czech Philharmonic, dear music lovers,
join me in welcoming the Czech Philharmonic’s rich, colourful and
challenging new season programme. Last season, we were given an
excellent taste of what the Czech Philharmonic intends to cultivate
in the years ahead. Prague has become a centre for unique musical
programmes given by outstanding performers. The exhilaration
shared between listeners and musicians has been sparklingly
intense and beautiful.”
Miroslava Němcová
Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament
“It always gives me so much joy to settle down in the Rudolfinum´s
Dvořák Hall, leave all my duties, cares and concerns behind, and
give myself over to the enthralling magic of music as interpreted
by the Czech Philharmonic. The joyous moments of these concerts
lift me out of my everyday routine. I am drawn into the intangible
connection between the musicians and conductor, and become
a witness to a creative act existing in that given moment. The
combination of expression and technical skill resonates profoundly
with the listener, going beyond what can be expressed in words.
I firmly believe that all Czech Philharmonic players and conductors
will continue developing and improving this gift.”
Mons. Václav Malý
Auxiliary Bishop of Prague
“Certain things are said to be ‘bon ton’. Surely one of them is the
Czech Philharmonic’s concerts. You will not find anything but fine
tones there.”
Marek Eben
actor, presenter and singer
Zájezdy
Česká filharmonie patří k nejznámějším symbolům české kultury
u nás i za hranicemi. Slavnou éru vývozu české hudby zahájila
pod vedením Václava Talicha, Rafaela Kubelíka a Karla Ančerla.
Během následujících tří sezon (2013–2015) se čeští filharmonikové
vracejí na pódia světového významu (Philharmonie v Berlíně,
Royal Albert Hall v Londýně, Carnegie Hall v New Yorku,
Auditorio National de Música v Madridu a Musikverein ve Vídni).
V sezoně 2013/2014 ji vedle koncertních turné po Evropě čekají
vystoupení v nejvýznamnějších sálech v Asii (Suntory Hall v Tokiu,
NCPA v Pekingu, SHOAC v Šanghaji, Hongkongské kulturní
centrum v Hongkongu a NTCH v Tchaj-peji). Česká filharmonie
tak v zahraničí provede v této sezoně dvacet pět koncertů. Během
turné představí posluchačům díla česká (Smetana, Dvořák)
i světová (Beethoven, Brahms, Haydn, Rachmaninov, Čajkovskij
apod.). Česká filharmonie bude na zahraničních koncertech
doprovázet znamenité sólisty (Nikolaj Luganskij, Isabelle Faust).
Zvláštní význam pro filharmoniky bude mít spolupráce se špičkovým
dirigentem Valerijem Gergijevem, s nímž se vydají na italské turné.
Tours
The Czech Philharmonic is among the most celebrated and
well-established symbols of Czech culture, both at home and abroad.
The orchestra began sharing its distinctive interpretations of Czech
music with the wider world under the baton of Václav Talich, followed
by Rafael Kubelík, and especially Karel Ančerl. During the current
and forthcoming seasons (2013–2015), the Czech Philharmonic will
be returning to some of the world’s most illustrious venues, including
the Berliner Philharmonie, London’s Royal Albert Hall, New York’s
Carnegie Hall, Auditorio National de Música in Madrid and the Viennese
Musikverein. As well as a series of concert tours across Europe, the
2013/2014 season will also feature appearances in the most prestigious
Asian concerts halls: Suntory Hall in Tokyo, NCPA in Beijing, SHOAC
in Shanghai, the Hong Kong Cultural Centre and NTCH in Taipei. The
Czech Philharmonic will perform 25 concerts abroad this season. On
tour, the Philharmonic will perform works by Czech composers such as
Smetana and Dvořák, as well as works by other composers including
Beethoven, Brahms, Haydn, Rachmaninoff and Tchaikovsky. A number
of outstanding soloists will perform with the Czech Philharmonic on tour,
such as Nikolai Lugansky and Isabelle Faust. Of particular importance to
the Czech Philharmonic is its forthcoming collaboration with the eminent
conductor Valery Gergiev, with whom they will embark on a tour of Italy.
30/08/ 2013
07/09/2014
27/10/2013
Švýcarsko
/ Switzerland
Montreux
Itálie / Italy
Stresa
Japonsko / Japan
Kjóto / Kyoto
Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
Šárka, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Šárka, symphonic poem from
“My Country”
Šárka, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Šárka, symphonic poem from
“My Country”
Violoncellový koncert h moll op. 104
/ Cello Concerto in B minor op. 104
Antonín Dvořák
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Violoncellový koncert h moll op. 104
/ Cello Concerto in B minor op. 104
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Andreas Brantelid violloncello
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
86
Kirill Gerstein klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
87
Johannes Brahms
Symfonie č. 1 c moll op. 68
/ Symphony no. 1 in C minor op. 68
Narek Hakhnazaryan violoncello
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
28/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
Japonsko / Japan
Matsudo
Japonsko / Japan
Tokio / Tokyo
Japonsko / Japan
Tokio / Tokyo
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Antonín Dvořák
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Violoncellový koncert h moll op. 104
/ Cello Concerto in B minor op. 104
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture to the
opera
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Johannes Brahms
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture
to the opera
Symfonie č. 1 c moll op. 68
/ Symphony no. 1 in C minor op. 68
Ludwig van Beethoven
Houslový koncert D dur op. 61
/ Violin Concerto in D major op. 61
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Narek Hakhnazaryan violoncello
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Ilyich Tchaikovsky
Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“
/ Symphony no. 6 in B minor op. 74
“Pathetique”
Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“
/ Symphony no. 6 in B minor op. 74
“Pathetique”
Isabelle Faust housle / violin
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Hisako Kawamura klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
88
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Ilyich Tchaikovsky
89
02/11/2013
03/11/2013
04/11/2013
Japonsko / Japan
Mijazaki / Miyazaki
Japonsko / Japan
Kawasaki
Japonsko / Japan
Nagoja / Nagoya
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture
to the opera
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture
to the opera
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture
to the opera
Ludwig van Beethoven
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Johannes Brahms
Houslový koncert D dur op. 61
/ Violin Concerto in D major op. 61
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Johannes Brahms
Antonín Dvořák
Symfonie č. 1 c moll op. 68
/ Symphony no. 1 in C minor op. 68
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
/ Symphony no. 9 in E minor op. 95
“From the New World”
Houslový koncert D dur op. 77
/ Violin Concerto in D major op. 77
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Ilyich Tchaikovsky
Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“
/ Symphony no. 6 in B minor op. 74
“Pathetique”
Isabelle Faust housle / violin
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Hisako Kawamura klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
90
91
Josef Špaček housle / violin
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
92
15/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
Evropa / Europe
Záhřeb / Zagreb
Evropa / Europe
Curych / Zurich
Evropa / Europe
Basilej / Basel
Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Klavírní koncert č. 2 f moll op. 21
/ Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21
Klavírní koncert č. 2 f moll op. 21
/ Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21
Klavírní koncert č. 2 f moll op. 21
/ Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
/ Symphony no. 9 in E minor op. 95
“From the New World”
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
/ Symphony no. 9 in E minor op. 95
“From the New World”
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
/ Symphony no. 9 in E minor op. 95
“From the New World”
Nikolaj Luganskij klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Nikolaj Luganskij klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Nikolaj Luganskij klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
93
28/05/2014
30/05/2014
31/05/2014
Čína / China
Šanghaj / Shanghai
Čína / China
Peking / Beijing
Čína / China
Peking / Beijing
Bedřich Smetana
Carl Maria von Weber
Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Čarostřelec, předehra
/ Der Freischütz, overture
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Franz Schubert
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
/ Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
Symfonie č. 7 h moll D 759
„Nedokončená“
/ Symphony no. 7 in B minor D 759
“Unfinished”
Antonín Dvořák
Ludwig van Beethoven
Antonín Dvořák
Symfonie č. 6 D dur op. 60
/ Symphony no. 6 in D major op. 60
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Symfonie č. 6 D dur op. 60
/ Symphony no. 6 in D major op. 60
Paul Lewis klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Paul Lewis klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Johannes Brahms
94
95
Johannes Brahms
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
/ Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
03/06/2014
04/06/2014
06/06/2014
Čína / China
Hongkong
/ Hong Kong
Čína / China
Hongkong
/ Hong Kong
Čína / China
Kanton / Guangzhou
Bedřich Smetana
Carl Maria von Weber
Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Čarostřelec, předehra
/ Der Freischütz, overture
Vltava, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Vltava, symphonic poem from
“My Country”
Franz Schubert
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
/ Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
Symfonie č. 7 h moll D 759
„Nedokončená“
/ Symphony no. 7 in B minor D 759
“Unfinished”
Antonín Dvořák
Ludwig van Beethoven
Antonín Dvořák
Symfonie č. 6 D dur op. 60
/ Symphony no. 6 in D major op. 60
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Symfonie č. 6 D dur op. 60
/ Symphony no. 6 in D major op. 60
Paul Lewis klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Paul Lewis klavír / piano
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Johannes Brahms
96
97
Johannes Brahms
Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
/ Piano Concerto no. 1 in D minor op. 15
07/06/2014
14/06/2014
15/06/2014
Čína / China
Tchaj-pej / Taipei
Itálie / Italy
Brescia
Itálie / Italy
Ravenna
Carl Maria von Weber
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Ilyich Tchaikovsky
Petr Iljič Čajkovskij
/ Petr Ilyich Tchaikovsky
Labutí jezero, výběr z baletu
/ Swan Lake (selection from the ballet)
Labutí jezero, výběr z baletu
/ Swan Lake (selection from the ballet)
Symfonie č. 7 h moll D 759
„Nedokončená“
/ Symphony no. 7 in B minor D 759
“Unfinished”
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Sergej Rachmaninov
/ Sergei Rachmaninoff
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
/ Piano Concerto no. 2 in C minor op. 18
Ludwig van Bwwthoven
Modest Petrovič Musorgskij
/ Modest Petrovich Mussorgsky
Modest Petrovič Musorgskij
/ Modest Petrovich Mussorgsky
( arr. Maurice Ravel)
Obrázky z výstavy
/ Pictures at an Exhibition
( arr. Maurice Ravel)
Obrázky z výstavy
/ Pictures at an Exhibition
Yeol Eum Son klavír / piano
dirigent / conductor Valerij Gergijev
Yeol Eum Son klavír / piano
dirigent / conductor Valerij Gergijev
Čarostřelec, předehra
/ Der Freischütz, overture
Franz Schubert
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
98
99
21/06/2014
10/09/2013 / 20.00
Dvořákova síň / Dvořák Hall
Německo / Germany
Bad Kissingen
Dvořákova Praha
Dvořák’s Prague
Kissinger Sommer
Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“
/ Šárka, symphonic poem from
„My Country“
Joseph Haydn
Die Schöpfung (Stvoření), oratorium pro
sóla, sbor a orchestr
/ Die Schöpfung (The Creation), oratorio
for soloists, choir and orchestra
Antonín Dvořák
Violoncellový koncert h moll op. 104
/ Cello Concerto in B minor op. 104
Ruth Ziesak soprán / soprano
Daniel Behle tenor
Daniel Kotlinski bas / bass
Pražský filharmonický sbor
/ Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
100
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92
/ Symphony no. 7 in A major op. 92
Alisa Weilerstein violoncello
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
101
15/09/2013 / 20.00
Katedrála sv. Víta
/ St. Vitus Cathedral
19/09/2013 / 20.00
Dvořákova síň / Dvořák Hall
12/05/2014 / 20.00 / Smetanova síň
13/05/2014 / 20.00 / Smetana Hall
14/05/2014 / 20.00 / Smetanova síň
Dvořákova Praha
Dvořák’s Prague
Dvořákova Praha
Dvořák’s Prague
Pražské jaro
Prague Spring
Giuseppe Verdi
Michail Ivanovič Glinka
/ Mikhail Ivanovich Glinka
Bedřich Smetana
Requiem, zádušní mše pro sóla, sbor
a orchestr
/ Messa da requiem, requiem for soloists,
choir and orchestra
Ruslan a Ludmila, předehra k opeře
/ Ruslan and Ludmila, overture to the
opera
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Houslový koncert e moll op. 64
/ Violin Concerto in E minor op. 64
Anna Samuil soprán /soprano
Ruxandra Donose mezzosoprán
/ mezzo soprano
Massimo Giordano tenor
Jan Martiník bas / bass
Pražský filharmonický sbor
/ Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster
dirigent / conductor Fabio Luisi
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská“
/ Symphony no. 4 in A major op. 90
“Italian“
Julian Rachlin housle / violin
dirigent / conductor Julian Rachlin
102
103
Má vlast, cyklus symfonických básní
/ My Country, cycle of symphonic poem
dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
Orchestrální akademie
Edukativní
programy
Educational
Programmes
104
106
Edukativní programy s Českou filharmonií
Czech Philharmonic educational programmes
108
Koncerty a programy pro rodiče a děti
Events for parents and children
114
Programy pro školy
Programmes for schools
105
Česká filharmonie v loňském roce zřídila svou vlastní orchestrální
akademii. Významně se tak připojila k dlouhodobé tradici špičkové
české hudební pedagogiky a věří, že tak přispěje k jejímu dalšímu
rozvoji. Projekt získal záštitu České komise pro UNESCO. Garantem
projektu je šéfdirigent Jiří Bělohlávek.
Posláním Orchestrální akademie České filharmonie je aktivně se
podílet na výchově nové generace nejlepších hudebníků. Těm
nabízí především prestižní a cennou zkušenost působení v prvním
českém orchestru. Zároveň je příležitostí pro nové impulsy směrem
k orchestru. Akademie je otevřena pro studenty a absolventy
středních a vysokých hudebních škol z České republiky i zahraničí
ve věku 18 až 26 let.
Do prvního ročníku bylo vloni přijato 22 členů (z toho šest cizinců),
a to do skupin smyčcových a dechových nástrojů, harf a bicích.
Do konkurzu se celkem přihlásilo téměř 200 uchazečů. Členy
akademie přijímá mezi sebe Česká filharmonie standardně na
jednu koncertní sezonu, členství může být při dosažení skvělých
výsledků prodlouženo o jeden rok. Akademici se účastní zkoušek
a vystupují až na deseti abonentních programech v sezoně České
filharmonie, popř. komorních koncertech. Každý student má
právo na individuální výuku po dobu čtyř hodin měsíčně s jemu
přiděleným členem orchestru.
Orchestral Academy
Edukativní programy
Last year, the Czech Philharmonic established its own Orchestral
Academy, thus contributing to and further developing a rich
heritage of exceptional Czech music teaching. The project operates
under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, and the
project guarantor is Chief Conductor Jiří Bělohlávek.
Posláním České filharmonie je vedle vzorové interpretace
klasické hudby také hudební vzdělávání. Jeho cílem je nejen
pěstovat si budoucí publikum, ale zprostředkovat živý
kontakt s hráči, hudbou a hudebními nástroji všem věkovým
kategoriím posluchačů od dětí po dospělé. V široké nabídce
najdete programy určené rodičům a dětem, teenagerům,
žákům základních či středních škol i programy pro dospělé,
také však speciálně komponované koncerty s průvodním
slovem a hudební workshopy. Cílem České filharmonie je
ale především zprostředkovat ve svých edukacích všem
zúčastněným novou zkušenost a neopakovatelný zážitek
ze setkání s těmi nejlepšími hudebníky u nás.
The mission of the Czech Philharmonic’s Orchestral Academy
is to take an active role in the training of a new generation of
outstanding musicians. These young musicians are offered the
prestigious and valuable experience of working with one of the
world’s leading orchestras. It is also an opportunity to bring
fresh ideas into the Czech Philharmonic. The Academy is open to
students and to secondary and tertiary music-school leavers from
the Czech Republic and abroad aged 18 to 26.
Last year, 22 students were enrolled into the first year – into the
strings, winds, brass, harp and percussion sections. Almost 200
applicants competed for these places. Members of the Academy
are ordinarily incorporated into the Czech Philharmonic for one
concert season; in cases of excellent performance, membership
may be prolonged for another year. Members of the Academy
attend rehearsals and perform in up to ten Czech Philharmonic
subscription programmes (approximately 30 performances), as
well as occasional chamber concerts. Every student is entitled to
four hours of individual instruction every month with a member
of the orchestra.
Educational Programmes
Music education is at the heart of the Czech Philharmonic’s
mission. Its aim is to encourage audiences and to facilitate
live interaction between the orchestra’s musicians and
people of all age groups, from children to adults. The broad
range of events includes programmes designed for parents
with children, teenagers, elementary and secondary school
children, as well as programmes for adults. The concerts
are specially designed with accompanying explanations
and music workshops. The principal aim of the Czech
Philharmonic’s education programme is to provide a new and
unique experience for all participants through an encounter
with the best musicians the country can offer.
Edukativní programy
s Českou filharmonií
Czech Philharmonic
educational programmes
05, 06, 07/02/2014 / 9 a.m. and 11 a.m.,
09/02/2014 / 2 p.m.
Penguins at the Rudolfinum
– programme for elementary school children
05, 06, 07/02/2014 / 9.00 a 11.00, 09/02/2014 / 14.00
Tučňáci v Rudolfinu – program pro základní školy (1. stupeň)
Poodhalte dětem zákulisí klasické hudby a život velkého orchestru. Proč se na koncertě
nemluví? Je dirigent na pódiu opravdu potřeba? Proč vypadají hudebníci jako tučňáci?
Dokáže herec Pavel Liška dirigovat Českou filharmonii? A dokázali byste to vy?
Vojtěch Jouza dirigent, Pavel Liška průvodní slovo, Česká filharmonie
We invite children to peep backstage into the world of classical music and
the life of a large orchestra. Why don’t people speak during a concert? Do
we really need to have a conductor in front of the orchestra? Why do the
musicians look like penguins? Would an actor like Pavel Liška be able to
conduct the Czech Philharmonic? Could you?
Vojtěch Jouza conductor, Pavel Liška presenter,
Czech Philharmonic
26, 27, 28/02/2014 / 10 a.m.
26, 27, 28/02/2014 / 10.00
Fakt hustá Česká filharmonie – program pro základní školy
(2. stupeň) a střední školy
K čemu je klasická hudba? Proč se jí říká vážná? A je vlastně taková? Není divné, že se
někdy na koncertě nudím? Používá orchestr vůbec nějaké technologie? Proč si musím
vypnout mobil? A jak moc je Česká filharmonie hustá?
Ondřej Vrabec dirigent, Jan Budař průvodní slovo, Česká filharmonie
The Awesome Czech Philharmonic
– programme for secondary schools
What is classical music good for? Why is it sometimes called
‘serious’ music? And is that what it really is? Is it normal if I get
bored at a concert? Does the orchestra use any technology? Why
do I have to switch off my mobile phone? And how awesome is the
Czech Philharmonic, really? Find out the answers to these questions,
and loads more, at this exciting event.
Ondřej Vrabec conductor, Jan Budař presenter,
Czech Philharmonic
23, 24, 25/04/2014 / 19.30
Zkouška orchestru: Bělohlávek/Eben – program pro dospělé
Ještě jste nikdy nebyli na koncertě klasické hudby? Na koncerty chodíte, ale vlastně dobře
nechápete, co se během nich děje? Jak se nacvičuje koncert? Partitura je dogma, anebo
si může orchestr a dirigent skladby přizpůsobit? Co se doopravdy děje při zkoušce České
filharmonie? A proč někdy hráči tlučou smyčci do nástrojů? Ukážeme vám, co se obvykle
posluchačům neukazuje.
Jiří Bělohlávek dirigent, Marek Eben průvodní slovo, Česká filharmonie
106
107
23, 24, 25/04/2014 / 7.30 p.m.
Orchestral rehearsal with Bělohlávek/Eben
– programme for adults
Perhaps you’ve never been to a classical concert, or you do go to
concerts, but feel you don’t understand what’s going on. If so, this event
is for you! How is a concert rehearsed? Is the score rigid, or can the
orchestra and conductor adapt the pieces? What really goes on during
a Czech Philharmonic rehearsal? And why do string players sometimes
beat their instruments with their bows? We’ll show you things that an
audience wouldn’t usually see...
Jiří Bělohlávek conductor, Marek Eben presenter,
Czech Philharmonic
Koncerty a programy
pro rodiče a děti
Events for parents
and children
neděle 02/03/2014 / 13.30–17.00
celé Rudolfinum
Sunday 02/03/2014 / 1.30 p.m.–5 p.m.
the whole Rudolfinum
Karneval v Rudolfinu s pohádkovým
koncertem České filharmonie
A carnival at the Rudolfinum with a fairy-tale
concert by the Czech Philharmonic
Karnevalové odpoledne pro děti a rodiče v Rudolfinu s tvořivými
hudebními dílnami ve Dvoraně, Sukově síni, Západním salonku,
v respiriích a možná i v Prezidentském salonku.
A carnival afternoon for children and their parents at the Rudolfinum,
including creative music workshops in the Vestibule, Suk Hall,
Western Lounge, Respiria and Presidential Lounge. At 4.00 p.m.,
the Czech Philharmonic and its Chief Conductor Jiří Bělohlávek will
present a specially designed concert in the Dvořák Hall. A narrator
will guide the children through a fairy tale about good fairies, wicked
elves, princesses and brave princes, an exhilarating battle with
a dragon and a jolly wedding. Children will even have the opportunity
to join in with activities onstage. The concert includes audience
participation, and the announcement of the winner of the best mask
contest. Passages from pieces by Dvořák, Smetana, Mendelssohn,
Mussorgsky and Tchaikovsky will be played.
V 16.00 hodin uvede Česká filharmonie s šéfdirigentem Jiřím
Bělohlávkem ve Dvořákově síni speciálně komponovaný koncert.
Pohádkovým příběhem o hodných vílách, zlých skřítcích,
princeznách a chrabrých princích, o napínavém boji s drakem
a šťastné svatbě provede děti vypravěč. Dětští návštěvníci budou
mít příležitost se zapojit do dění na pódiu. Součástí koncertu
bude spousta interaktivních úkolů pro uši a vyhlášení nejlepší
masky. Zazní úryvky z hudby Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Modesta Petroviče
Musorgského a Petra Iljiče Čajkovského.
Prosíme děti (a případně i rodiče), aby do Rudolfina přišly
už v karnevalových maskách.
108
109
We ask children (and, if possible, parents!) to arrive at the
Rudolfinum wearing carnival masks.
Koncerty a programy
pro rodiče a děti
Filharmonici na pokračování aneb Orchestr na kusy
Jedinečná příležitost poznat postupně všechny nástroje orchestru a spolu s nimi i hráče České
filharmonie. Cyklus šesti koncertů s průvodním slovem vždy v neděli před obědem.
06/10/2013 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
10/11/2013 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
19/01/2014 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
Smyčcové sexteto
českých filharmoniků
Afflatus
quintet
Sdružení hlubokých žesťů
České filharmonie
6 nástrojů, 12 rukou a 24 strun. To je
matematika našeho prvního koncertu.
Dvořákova Humoreska, Bachův Air nebo
Boccheriniho Menuet. To je hudba, na
kterou se můžete těšit. A ještě Orient,
kterému patří velký dík. V Orientu žil totiž
kdysi dávno vynálezce smyčce. Bez něj
bychom celý koncert probrnkali!
Je pravda, že Mozart nesnášel flétnu?
A že fagot je starý bručoun? A že zatroubit
fanfáru můžete i na kdejakou zahradní
hadici? Na našem koncertě se to dozvíte
a určitě si vyzkoušíte i do něčeho si
„fouknout“. Těšit se můžete na předehru
k Figarově svatbě, Dvořákův Americký
kvartet v dechovém kabátku... a možná
přijde i Carmen!
Pozouny, tuba, ale i bastrubka nebo
baskřídlovka se představí v renesanční
hudbě, v romantice i jazzu. Z Francie nás
přenesou do Maďarska i do Ameriky, ale
zavzpomínají taky na Zbiroh. Uslyšíte
Gershwinův Summertime, Brahmsův
Uherský tanec nebo kousek Dvořákovy
Dechové serenády. A co že je to vlastně
ten žesť?
Bohuslav Matoušek a Ota Bartoš
Jana Brožková hoboj
Radek Baborák lesní roh
Roman Novotný flétna
Vojtěch Nýdl klarinet
Ondřej Roskovec fagot
Robert Kozánek, Břetislav Kotrba,
Jaroslav Tachovský, Lukáš Moťka
a Karel Kučera pozouny
Karel Malimánek tuba
housle
Jaroslav Pondělíček a Jan Šimon
violy
František Host a Josef Špaček
violoncella
110
111
Koncerty a programy
pro rodiče a děti
112
16/03/2014 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
13/04/2014 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
11/05/2014 / 10.30
Sukova síň Rudolfina
Jana Boušková a její harfa
Bicisté České filharmonie
Orchestrální akademie
České filharmonie
V soutěži o největší počet strun získává
harfa zlatou medaili: má jich 47! Věděli jste
ale, že harfistky hrají i nohama, protože
jejich nástroj má sedm pedálů? S harfou
se vypravíme za Paganinim i Lisztem, na
Benátský karneval i mezi skřítky. A jak to
zní, když se harfa převtělí do mandolíny?
A co když se na ni hraje pravítkem?
Zvuková přehlídka všech možných
i nemožných bicích nástrojů, protože
tlouct se nemusí jenom na buben.
Důstojný zvuk gongu, víření malého
bubínku, cinkání trianglu, ale co třeba zvuk
deště a moře? Anebo chcete na procházku
do strašidelného lesa? To všechno bicí
nástroje dovedou. Čeká vás spousta
krásných melodií, třeba od Dvořáka, ale
i latinsko-amerických nebo country rytmů.
Dá se hrát na ropný barel? Bum!
Jana Boušková harfa
Pavel Polívka, Daniel Mikolášek,
Michael Kroutil, Miroslav Kejmar
a Petr Holub bicí, tympány
113
Je to tady! Dobrodružné poznávání
jednotlivých nástrojových skupin máme
za sebou. Už je jasné, jak se do nástrojů
správně dýchá, jak se po nich smyčcem
smýká anebo jak se do nich bouchá. A teď
přijde kouzlo, když se to všechno propojí.
Nástrojů už bude tolik, že se neobejdeme
bez dirigenta. A krásné hudby bude
habaděj!
dirigent Ondřej Vrabec
Programy pro školy
RUDOLFÍNEK
JAK SE DĚLÁ ORCHESTR
program pro mateřské školy
8.30, 10.00 a 11.30
Dvořákova síň Rudolfina
workshopy pro základní školy
9.30
Dvorana Rudolfina
Malé (nejen) hudební řádění
4. a 5. 11. 2013
Jak se hraje v orchestru
16. a 23. 9. 2013 (žáci 1.–3. tříd),
30. 9., 7. a 21. 10. 2013 (žáci 4.–5. tříd)
Jak (a čím) se orchestr živí
3. a 10. 3. 2014 (žáci 1.–3. tříd),
17., 24. a 31. 3. 2014 (žáci 4.–5. tříd)
Jaké všechny nástroje najdete v orchestru?
Na slovíčko s některými filharmoniky,
kteří svoje hudební instrumenty představí
a předvedou, co všechno s nimi dokážou.
Žádné zkoumání jídelníčku filharmoniků
(ani jejich příjmů), ale nahlédnutí do práce
skladatelů, díky kterým mají orchestry co
hrát. S možností složit si svoji vlastní hudbu.
A poznat trochu Antonína Dvořáka, který
Českou filharmonii nejen živil svými skladbami,
ale také dirigoval její první koncert.
Jak se orchestr diriguje
4. a 11. 11. 2013 (žáci 1.–3. tříd),
18. a 25. 11. a 2. 12. 2013
(žáci 4.–5. tříd)
Jak orchestr zní a jak cvičí
7. a 14. 4. 2014 (žáci 1.–3. tříd),
28. 4., 5. a 12. 5. 2014 (žáci 4.–5. tříd)
Jaké to je hrát (si) v Rudolfinu? Ne na
schovávanou, ale třeba na orchestr? Kudy
chodí na pódium hráči České filharmonie,
jak se dostane do Dvořákovy síně klavír
a jak hlasitý může být potlesk pro dirigenta?
Jaké to je zazpívat si v místech, kde Antonín
Dvořák poprvé dirigoval Českou filharmonii?
A proč je v Rudolfinu všude tolik sloupů
a včel?
Pelíšek plný bicích
17. a 18. 2. 2014
Strašidelná atmosféra, ze které běhá mráz
po zádech, šumění mořských vln, meluzína
v komíně, ale i pokojné stádo krav – všechny
tyhle zvuky dovedou vytvořit bicí nástroje.
Filharmonik Pavel Polívka jich přinese
několik desítek včetně chrastítka z gazelích
kopýtek. A co teprve, až se k němu přidají
malí pomocníci tleskáním, dupáním a dalšími
rytmickými legráckami. Nenechte si ujít
velkou zvukovou „podívanou“!
114
Nevídaná lekce, která ukáže, co všechno by
měl umět dirigent, který chce dobře řídit
orchestr. Čarování s taktovkou, videosetkání
s nejslavnějšími dirigenty České filharmonie
a vůbec.
115
Mimořádná příležitost navštívit zkoušku České
filharmonie a slyšet, jak zní naživo ve velké
Dvořákově síni. A předtím se na tento zážitek
pořádně připravit.
Cyklus se koná ve spolupráci s Gymnáziem
a Hudební školou hl. m. Prahy a s Pražskou
konzervatoří.
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 6 h moll „Patetická“
20. a 21. 3. 2014
Programy pro školy
Svůj první pokus o Šestou symfonii Čajkovskij
roztrhal. Přišel mu hudebně nezajímavý, prostě na nic.
Po roce to zkusil znovu a svému bratrovi psal: „Jsem
úplně ponořený do nového díla. Nemůžu se od něj
odpoutat. Věřím, že vzniká moje nejlepší kompozice.
Tuhle symfonii rozhodně neroztrhám!“ A dobře udělal.
Patetická symfonie – plná vzruchů a vášní – je jedna
z nejkrásnějších a nejhranějších symfonií na světě.
Dodnes ji ovšem obestírá tajemství a nádech tragédie.
Zachycuje prý osobní příběh, jehož podrobnosti
ovšem skladatel nechtěl prozradit; a pouhých 9 dní po
premiéře navíc Čajkovskij za dodnes nevyjasněných
okolností zemřel. (A mimochodem: Patetická symfonie
je jedna z mála skladeb, kde je valčík ne na tři doby,
ale na pět!)
ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA
SOUZNĚNÍ GÉNIŮ
komentované koncerty pro základní
(2. stupeň) a střední školy
10.00, Dvořákova síň Rudolfina
116
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 40 g moll
7. a 8. 11. 2013
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 4 A dur „Italská“
12. a 13. 12. 2013
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
6. a 7. 5. 2014
Bylo léto 1788 a Mozart napsal svoje tři
poslední symfonie. Během pár týdnů. Ve
dvaatřiceti letech vytvořil hudební díla,
která berou dech. Symfonie g moll je z této
trojice nejznámější, minimálně její první
tóny. Kdekdo už si je vypůjčil jako znělku,
která okamžitě upoutá pozornost. Symfonie
má velkou energii a dramatické napětí, ale
celá se nese ve zvláštně potemnělém duchu.
I po 225 letech je ovšem úžasná a zaručeně
nestárne. (A mimochodem: je to jedna
z klasicistních skladeb, ve které můžete
slyšet tzv. mannheimskou raketu!)
„Tohle je Itálie! A Italská symfonie... bude
nejveselejší kousek, jaký jsem kdy napsal,
hlavně poslední věta.“ Psal Mendelssohn
nadšeně z Říma domů v zimě 1830. Aby
italskou atmosféru co nejlíp vystihl, použil
rytmy italských tanců: saltarella a tarantelly.
Symfonie měla ohromný úspěch, ale
Mendelssohn s ní nebyl spokojený. Chtěl ji
dokonce celou předělat. My do „změnových
plánů“, které měl za lubem, samozřejmě
nahlédneme. (A mimochodem: Italská
symfonie je podle všeho jediná skladba, kde
je zhudebněný pochod katolického procesí
v Neapoli!)
„Před Carnegie Hall stála dlouhá fronta uchazeček
o lístky. Fronta se táhla od schodů podél 57. ulice
a dámy se ve snaze co nejrychleji postupovat dopředu
nedočkavě tlačily jedna na druhou.“ Popisoval New
York Herald v prosinci 1893 atmosféru před světovou
premiérou symfonie, kterou Antonín Dvořák napsal
během svého prvního roku v USA. Na veřejnost
prosákly informace o „americkosti“ nové skladby
a senzacechtivá média začala šířit mýtus, že skladatel
použil některé černošské a indiánské melodie.
Dvořáka to strašně rozčilovalo: „Ten nesmysl, že jsem
upotřebil indiánských a amerických motivů, vynecháte,
poněvadž je to lež, hleděl jsem psáti V DUCHU těch
národních melodií amerických…“ (A mimochodem:
Novosvětská je jedna z mála symfonií, které si Neil
Armstrong možná pustil ve skafandru, když 21. 7. 1969
vystoupil jako první člověk na povrch Měsíce.)
117
Programy pro školy
DOPOLEDNE V RUDOLFINU
118
119
zleva sedící / sitting, from the left
Zdeněk Starý, Irena Herajnová, Viktor Mazáček,
Barbara Pazourová, Vojtěch Jouza, Josef Dvořák,
Jan Keller, František Host
>> Přehled workshopů
>> Lesní rohy v lese i ve filharmonii
(Petr Duda lesní roh)
>> Trubači v Rudolfinu aneb od piccolo trubky po křídlovku
(Ladislav Kozderka trubka)
>> Za rytmem do filharmonie
(Pavel Polívka perkuse)
>> Zaostřeno na kontrabas aneb největší smyčcový nástroj v různých rolích (Petr Ries kontrabas)
>> Dřevěné nástroje nejen ze dřeva
(Petr Sinkule saxofony, klarinety, basetový roh, basklarinet a kontrabasklarinet)
>> Filharmonické rodinné duo aneb s koncertním mistrem o orchestru
(Josef Špaček st. a ml. violoncello a housle)
>> Filharmonické hrátky s komořinou i lidovkou
(Jiří Zelba a René Vácha hoboj, housle, kytara, zobcová flétna aj.)
zleva stojící / standing, from the left
Petr Holub, Jan Machat, Zdeněk Tesař, Petra Čermáková,
Václav Vonášek, Vladislav Borovka, Ladislav Kozderka,
Petr Žďárek, Lukáš Moťka, Jiří Valenta
workshopy českých filharmoniků
pro základní a střední školy (na objednávku)
Rudolfinum
Praktické
informace
Useful
Information
Novorenesanční budova Rudolfina, sídlo České filharmonie, se
nachází při pravém břehu řeky Vltavy na Starém Městě pražském
v blízkosti světově proslulého Karlova mostu. Svou velkolepou
architekturou a jedinečným výhledem na Pražský hrad se právem
řadí mezi nejreprezentativnější budovy ve střední Evropě.
Rudolfinum nechala postavit u příležitosti 50. výročí svého založení
Česká spořitelna. Na projekt nového víceúčelového kulturní zařízení
s koncertní síní a výstavními sály byla vypsána veřejná soutěž,
v které zvítězili čeští architekti Josef Zítek a Josef Schulz. Stavba
probíhala v letech 1876–1881. Rudolfinum slavnostně otevřelo své
prostory návštěvníkům v únoru 1885. Budova byla pojmenována
po habsburském korunním princi, arcivévodovi Rudolfovi.
V průběhu let prošlo Rudolfinum několika úpravami,
v meziválečném období dokonce sloužilo pro potřeby
československého parlamentu, který zde zasedal od roku 1919
do 1941. V letech 1920, 1927 a 1934 zde byl zvolen prezidentem
Republiky Československé Tomáš Garrigue Masaryk. V poválečném
období byla budova sídlem Hudební fakulty Akademie
múzických umění a České filharmonie. V období socialistického
Informace o vstupenkách
Ticket information
130
Doprava a vstup do Rudolfina
Finding the Rudolfinum
132
136
120
Československa změnilo Rudolfinum svůj název na Dům umělců.
122
Zatím poslední kompletní rekonstrukce proběhla v letech
1990–1992.
V prostorách Rudolfina dnes sídlí Česká filharmonie,
v architektonicky krásné a akusticky výjimečné Dvořákově síni
se konají její koncerty. V zadním traktu se nachází menší Sukova
síň, sloužící pro komorní koncerty. V prvním patře najdete
reprezentační salonky: Prezidentský a Západní. Přes velkoryse
Dvořákova a Sukova síň
Dvořák and Suk Halls
architektonicky pojatou halu – Dvoranu se dostanete do výstavních
sálů Galerie Rudolfinum, specializující se na současné výtvarné
umění. Návštěvu Rudolfina můžete ukončit prohlídkou Sloupového
sálu, dnes stylové kavárny Cafe Rudolfinum.
Kontakty
Contacts
121
The Rudolfinum
The neo-Renaissance building of the Rudolfinum, home to the
Czech Philharmonic, stands on the right bank of the Vltava in
the Old Town of Prague, close to the famous Charles Bridge. Its
majestic architecture and unique view of Prague Castle makes it
one of the most distinctive buildings in Eastern Europe.
The construction of the Rudolfinum was commissioned by Česká
spořitelna (a savings bank) on the occasion of its 50th anniversary.
A public competition was announced for the design of a new multipurpose cultural facility, including a concert hall and exhibition
rooms. The winning design was by Czech architects Josef Zítek
and Josef Schulz. The construction work took place from 1876 to
1881. The public opening ceremony of the Rudolfinum took place in
February 1885. The building was named after the Habsburg crown
prince, Archduke Rudolph.
The Rudolfinum underwent several conversions over the years;
in the inter-war period it served the needs of the Czechoslovak
Parliament, which held its sessions there from 1919 to 1941. In this
building, Tomáš Garrigue Masaryk was elected President of the
Czechoslovak Republic in 1920, 1927 and 1934. After the Second
World War, the building housed the Music Department of the
Academy of Performing Arts and the Czech Philharmonic. Under
socialist Czechoslovakia, the Rudolfinum changed its name to
the House of Artists. The last general renovation took place in
1990–1992.
The premises of the Rudolfinum are now the home of the Czech
Philharmonic, and concerts take place in the architecturally
beautiful and acoustically exceptional Dvořák Hall. In the rear
section of the building there is the smaller Suk Hall, where chamber
music concerts are held, and there are other, smaller halls for
ceremonious meetings: the Presidential and Western salons.
Passing through the generously designed Vestibule, visitors enter
the exhibition rooms of the Rudolfinum Gallery, which focuses on
contemporary art. A visit to the Rudolfinum may be concluded
with a tour of the Column Hall, which features the stylish Cafe
Rudolfinum.
Informace o vstupenkách
Ticket information
Předplatné České filharmonie
Czech Philharmonic subscription
přes internetový rezervační formulář nebo
prostřednictvím Zákaznického servisu.
Jediným nákupem získáte vstupenku na
všechny koncerty vybraného cyklu České
filharmonie.
Abonentní vstupenka přináší tyto výhody:
>> cena abonentky zahrnuje slevu 25–40 %
na koncerty vybraného cyklu
>> slevu ve výši 20 % na jednotlivé koncerty
České filharmonie a Českého spolku pro
komorní hudbu
>> stejné sedadlo na všechny koncerty
vybraného cyklu
>> abonentní vstupenka je přenosná
– nemůžete-li některý z koncertů navštívit,
můžete abonentku zapůjčit
>> programový katalog na další sezonu vám
automaticky zašleme poštou.
Vstupenky na jednotlivé koncerty
Prodej vstupenek na koncerty sezony
2013/2014 začíná v pondělí 20. května 2013.
Vstupenky lze zakoupit přímo
v pokladně Rudolfina nebo on-line
na www.ceskafilharmonie.cz.
Vstupenky je možné rezervovat také
on-line na www.ceskafilharmonie.cz nebo
prostřednictvím Zákaznického servisu.
Pro skupinové objednávky kontaktujte
Zákaznický servis.
Dárkové poukazy
Česká filharmonie nabízí dárkové poukazy
v hodnotě 500 Kč a 1 000 Kč s platností
do 30. června 2014.
Rezervace míst dosavadním
abonentům
Abonentům předcházející koncertní
sezony je jejich předplatné automaticky
rezervováno do 30. června 2013.
Abonentní vstupenky je možné vyzvednout
a uhradit v pokladně Rudolfina či bankovním
převodem. Pro bezhotovostní platby
kontaktujte Zákaznický servis.
Zákaznický servis
České filharmonie
Zákaznický servis je k dispozici pro
Vaše dotazy, objednávky abonentních
a individuálních vstupenek, hromadné
objednávky či pro bezhotovostní platby.
Provozní doba:
>> v pracovní dny 10.00–18.00
červenec, srpen 10.00–15.00
>> v den konání koncertu České filharmonie
je provoz prodloužen do začátku koncertu.
tel.: +420 227 059 227
e-mail: [email protected]
Prodej abonentních vstupenek
novým zájemcům
Prodej abonmá na sezonu 2013/2014 začíná
v pondělí 15. dubna 2013.
Nové abonentní vstupenky můžete zakoupit
přímo v pokladně Rudolfina, objednat
122
123
With a single purchase you can gain entry to
all concerts in a selected Czech Philharmonic
cycle.
Subscription tickets offer the following
advantages:
>> a 25–40 % discount on ticket price for
concerts included in the selected cycle;
>> a 20 % discount on ticket prices for
individual Czech Philharmonic and Czech
Chamber Music Society concerts;
>> the same seat for every concert in the
selected cycle;
>> a subscription ticket is transferable;
if you cannot attend a concert, your
subscription ticket can be used by
somebody else;
>> the brochure for the coming season will
be mailed automatically to your address.
Reservation of seats for current
subscribers
Existing concert season subscribers will have
their subscription automatically reserved
until 30 June 2013. Subscription tickets
can be purchased and/or collected at the
Rudolfinum box office or by bank transfer.
For bank transfer details please contact our
Customer Service team.
Sale of subscription tickets to new
subscribers
Subscription sales for the 2013/2014 season
start on Monday 15 April 2013.
New subscription tickets can be purchased
at the Rudolfinum box office; they can be
ordered using our internet reservation form
or from the Customer Service desk.
Tickets for individual concerts
Ticket sales for the 2013/2014 concert
season start on Monday 20 May 2013.
Tickets may be purchased at the
Rudolfinum box office or online at
www.ceskafilharmonie.cz.
Tickets can also be reserved online at
www.ceskafilharmonie.cz or at Customer
Service.
For group orders please contact Customer
Service.
Gift vouchers
The Czech Philharmonic offers gift vouchers
in values of CZK 500 and CZK 1,000. The
current expiry date is 30 June 2014.
Czech Philharmonic
Customer Service
The Customer Service desk will be pleased
to answer your enquiries and to deal with
subscription and individual ticket orders,
group orders and cash-free payments.
Opening hours:
>> weekdays 10 a.m. to 6 p.m.,
July and August 10 a.m. to 3 p.m.;
>> on the days of Czech Philharmonic
concerts open until the start of the concert
tel.: +420 227 059 227
e-mail: [email protected]
Slevy
Discounts
Abonenti České filharmonie
Množstevní sleva
Czech Philharmonic subscribers
Quantity discount
Sleva ve výši 20 % na jednotlivé vstupenky
na všechny koncerty pořádané Českou
filharmonií a Českým spolkem pro komorní
hudbu.
Sleva 5 % při nákupu vstupenek
na jednotlivé koncerty nad 5 000 Kč.
20 % discount on individual tickets for all
concerts given by the Czech Philharmonic
and Czech Chamber Music Society.
5 % discount when purchasing tickets
to individual concerts at a value of more
than CZK 5,000.
Disabled ID card holders
Restrictions
50 % discount on individual and
subscription tickets for concerts given by
the Czech Philharmonic and Czech Chamber
Music Society. The discount does not apply
to standing room tickets and places in the
organ loft.
>> discounts cannot be combined;
>> discounts will be applied upon
presentation of a valid ID which proves
discount entitlement;
>> discounts do not apply to certain
selected special concerts, and concerts
by guest ensembles;
>> discounts cannot be applied to e-tickets
and gift vouchers;
>> an updated and complete overview
of provided discounts and terms for the
2013/2014 season is available from the
Czech Philharmonic Customer Service team
or at www.ceskafilharmonie.cz.
Omezení
>> slevy nelze kombinovat
>> sleva bude uznána po předložení
platného dokladu prokazujícího nárok
na slevu
>> slevy neplatí na vybrané mimořádné
koncerty, pronájmy a koncerty hostujících
souborů
>> slevy nelze uplatnit na eVstupenky
a na dárkové poukazy
>> aktuální a úplný přehled poskytovaných
slev a podmínek v sezoně 2013/2014 vám
poskytne Zákaznický servis ČF nebo ho
najdete na webových stránkách
www.ceskafilharmonie.cz.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
Sleva ve výši 50 % na jednotlivé i abonentní
vstupenky na koncerty pořádané Českou
filharmonií a Českým spolkem pro komorní
hudbu. Sleva se nevztahuje na místa k stání
a na varhanní empoře. Na uvedenou slevu
má nárok i doprovod.
Děti do 15 let a studenti
Sleva na jednotlivé vstupenky v rámci
abonentního cyklu ve výši 50 % ze
vstupného ve všech cenových pásmech
na všechny koncerty pořádané Českou
filharmonií a Českým spolkem pro komorní
hudbu.
50 % discount on individual tickets within
a subscription cycle, applicable to all price
categories for all Czech Philharmonic and
Czech Chamber Music Society concerts.
Senior citizens over the age of 60
50 % discount on individual tickets for the
following Czech Philharmonic concerts:
Advent and special concerts and Czech
Philharmonic dress rehearsals. Discounts do
not apply to subscription cycle concerts and
Czech Chamber Music Society concerts. The
discount does not apply to standing room
tickets and places in the organ loft.
Senioři nad 60 let
Sleva ve výši 50 % na jednotlivé vstupenky
na následující koncerty pořádané Českou
filharmonií: Adventní a Mimořádné koncerty
a generální zkoušky České filharmonie. Slevu
nelze uplatnit na koncerty abonentních řad
a koncerty Českého spolku pro komorní
hudbu. Sleva se nevztahuje na místa k stání
a na varhanní empoře.
124
Children under 15 and students
125
Bonusový program
České filharmonie
Czech Philharmonic
Subscription Bonuses
Po předložení platné abonentní vstupenky
získáte:
By presenting a valid subscriber ticket you
will receive:
Česká filharmonie
Czech Philharmonic
Slevu 20 % na abonentní koncerty pořádané
Českou filharmonií v Rudolfinu
a koncerty ČSKH
20 % discount on Czech Philharmonic
subscription concerts at the Rudolfinum
and ČSKH concerts
Galerie Rudolfinum
Rudolfinum Gallery
Snížené vstupné na výstavy galerie
Reduced price admission to exhibitions in
the Gallery
Pražský filharmonický sbor
Prague Philharmonic Choir
25% sleva na všechny koncerty
25 % discount on all concerts
Národní divadlo
National Theatre
30% sleva na představení pořádaná
Národním divadlem
30 % discount on performances at the
National Theatre
Národní muzeum
National Museum
Snížené vstupné do pražských objektů
Národního muzea
Reduced price admission to the National
Museum in Prague
Vydavatelství Supraphon
Supraphon Music Publishing
25% sleva na nákup nahrávek Supraphonu
v Rudolfinum Shop
25 % discount on purchases of Supraphon
recordings from the Rudolfinum Shop
Cafe Rudolfinum
Cafe Rudolfinum
20% sleva z účtu v kavárně Cafe Rudolfinum
20 % discount on your Cafe Rudolfinum bill
126
127
128
Zákaznický servis
a pokladna
Customer Service
and Box Office
Zákaznický servis: tel.: +420 227 059 227
(abonmá, předplatné, informace
o koncertech)
Customer Service: tel.: +420 227 059 227
(subscriptions, concert
information)
Poklady jsou umístěny v budově Rudolfina
na adrese Alšovo nábřeží 12, Praha 1.
Box Office counters are in the Rudolfinum
building at Alšovo nábřeží 12, Praha 1.
Vstup z ulice 17. listopadu je bezbariérový.
The entrance from 17th November Street
is wheelchair accessible.
Otevírací doba
Opening hours
>> v pracovní dny 10.00–18.00
červenec, srpen 10.00–15.00
>> weekdays 10 a.m. to 6 p.m.,
July and August 10 a.m. to 3 p.m.
>> v den konání koncertu České filharmonie
nebo Českého spolku pro komorní hudbu
do začátku koncertu
>> on Czech Philharmonic and Czech
Chamber Music Society concert days until
the start of the concert
>> o víkendech a svátcích 2 hodiny před
začátkem koncertu
>> weekends and bank holidays – 2 hours
before the start of the concert
>> při dopoledních koncertech hodinu
před začátkem koncertu
>> one hour before the start of morning
concerts
129
Finding the Rudolfinum
Doprava a vstup
do Rudolfina
Metro
Individuální doprava
Metro
Individual transport
trasa A, stanice Staroměstská
možnost parkování v podzemních
garážích na náměstí Jana Palacha,
tel.: +420 222 328 687
(není součástí budovy Rudolfina)
line A, Staroměstská station
underground parking facility on Jan
Palach Square (náměstí Jana Palacha),
tel.: +420 222 328 687
(not a part of the Rudolfinum premises)
Tramvaj
č. 17, 18, stanice Staroměstská
130
Tram
Nos. 17 and 18, Staroměstská stop
Budova Rudolfina je otevřena 1 hodinu před konáním koncertu, není-li uvedeno jinak.
The building of the Rudolfinum is open 1 hour before the start of the concert unless stated otherwise.
Bezbariérový přístup,
vstup pro nevidomé a invalidy
Disabled access, access for the
blind and wheelchair users
>> místa pro invalidní vozíky se nacházejí pouze v 1. řadě přízemí koncertního sálu
>> bezbariérový přístup je ze vstupenkových pokladen (z ulice 17. listopadu)
>> vstup nevidomých s vodicím psem do sálu je možný
>> v případě problematického výstupu po schodišti na balkon požádejte personál o asistenci
>> places for wheelchairs are only in the first row of the ground floor of the concert hall;
>> wheelchair access from box office counters (from 17th November (17. listopadu) Street)
>> access to the hall for blind persons accompanied by a guide dog is possible;
>> if having difficulty mounting stairs, please ask staff for assistance
131
Ceny / Price
Dvořákova síň / Dvořák Hall
EMPORA / ORGAN LOFT
LOŽE / LOGE
LOŽE / LOGE
PODIUM
PARTER / PARTERRE
KATEGORIE
JEDNOTLIVÉ
VSTUPNÉ
MIMOŘÁDNÉ
KONCERTY
I.
II.
III.
IV.
* V.
** VI.
*** VII.
O
800
650
500
350
250
150
100
100
1,500
1,250
1,000
700
500
300
150
150
ABONMÁ
ZKOUŠKA
ORCHESTRU
EBEN &
BĚLOHLÁVEK
TUČŇÁCI
V RUDOLFINU
A KARNEVAL
09/02/2014
02/03/2014
dospělí
CATEGORY
INDIVIDUAL
ADMISSION
SPECIAL
CONCERTS
3,800
3,200
2,600
2,000
1,500
900
SUBSCRIPTION
800
650
500
350
250
150
100
100
Orchestra
Rehearsal
EBEN &
BELOHLÁVEK
BALKON / BALCONY
ceny v Kč / prices in CZK
* místa s částečně sníženou viditelností / places with partial view of the stage
** místa za sloupy / place behind columns
*** místa na stání / standings
O – místa pro vozíčkáře / wheelchair places
Z – zdarma / gratis
g – silvestrovská generální zkouška G3 / New Year‘s Eve public open rehearsal
MÍSTA KE STÁNÍ / STANDING PLACES
132
133
VEŘEJNÉ
GENERÁLNÍ
ZKOUŠKY
děti
400
325
250
175
125
50
50
50
200
160
125
80
60
50
50
Z
adults
kids
Penguins at the
Rudolfinum
and carnival
09/02/2014
02/03/2014
200/400g
150/250g
100/150g
80/100g
100
Public
Open
Rehearsals
Ceny / Price
Sukova síň / Suk Hall
Ceny edukativních programů
Edukativní programy České filharmonie
134
1
1 2 3 4 5 6 7 8
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KATEGORIE
ADVENTNÍ
KONCERTY
I.
II.
O
400
350
100
CATEGORY
ADVENT
CONCERTS
Tučňáci v Rudolfinu
(P. Liška/V. Jouza)
Program je určen žákům 1. st. ZŠ
100 – 280 Kč
sk. vstupné 100 Kč
Fakt hustá filharmonie
(J. Budař/O. Vrabec)
Program je určen žákům 2. st. ZŠ a SŠ
100 – 280 Kč
sk. vstupné 100 Kč
Zkouška orchestru
(M. Eben/J. Bělohlávek)
Program je určen žákům 2. st. ZŠ a SŠ
100 – 280 Kč
sk. vstupné 100 Kč
Koncerty pro rodiče a děti
Filharmonici na pokračování
150 Kč dospělý, 50 Kč dítě
720 Kč dospělý, 240 Kč dítě
Věková kategorie: 6 – 12 let
1 program
6 koncertů (abo)
Program trvá 60 minut
Rudolfínek
60 Kč
100 Kč
Mateřské školy: 4 – 6 let
1 program
2 programy
Program trvá 50 – 60 minut
Kapacita programu je 25 osob
Jak se dělá orchestr
60 Kč
200 Kč
Základní školy: 6 – 12 let (1. – 5. třída)
1 program
4 programy (abo)
Program trvá 120 minut
Kapacita workshopu 100 osob
Dopoledne v Rudolfinu*
60 Kč
Základní a střední školy: 6 – 15 let
1 workshop
Program trvá 60 – 90 minut
Kapacita workshopu 30 osob
Čtyři kroky do nového světa
100 Kč
320 Kč
Základní školy, 2. st., střední školy: 12 – 19 let
1 koncert
4 koncerty (abo)
Program trvá 120 minut. (s pauzou)
Pedagogický dozor zdarma
/* program na objednávku
Rezervace na [email protected]
ceny v Kč / prices in CZK
Edukativní programy pro školy
O – místa pro vozíčkáře
/ wheelchair places
135
Kontakty
Contacts
David Mareček
Ondřej H. Matyáš
David Mareček
Ondřej H. Matyáš
generální ředitel
sekretariát: +420 227 059 311
ekonomicko-provozní náměstek:
+420 227 059 206
Chief Executive
Office: +420 227 059 311
Finance Director: +420 227 059 206
Robert Hanč
Kateřina Žáková
Robert Hanč
Head Accountant: +420 227 059 209
generální manažer: +420 227 059 221
asistentka: +420 227 059 246
hlavní účetní: +420 227 059 209
General Manager: +420 227 059 221
Assistant: +420 227 059 246
Marie Peřinová
Kateřina Žáková
Marie Peřinová
Rentals Dept.: +420 227 059 244
Adéla Bartáková
oddělení pronájmů: +420 227 059 244
Adéla Bartáková
koncerty a projekty v Rudolfinu:
+420 227 059 225
Concerts and projects in the Rudolfinum:
+420 227 059 225
Oldřich Slezák
Oldřich Slezák
Bohumil Antony
Leoš Drábek
Concerts and projects outside the
Rudolfinum: +420 227 059 269
Buildings and Property Maintenance and
Management: +420 227 059 356
Recording Studio: +420 227 059 282
nahrávací studio: +420 227 059 282
Bohumil Antony
Leoš Drábek
koncerty a projekty mimo Rudolfinum:
+420 227 059 269
správa budovy a majetku: +420 227 059 356
Petr Kadlec
Petr Kadlec
edukace: +420 227 059 222
Education: +420 227 059 222
Česká filharmonie
Rudolfinum
Pavlína Landová
hudební archiv: +420 227 059 265
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
tel.: +420 227 059 227
www.ceskafilharmonie.cz
e-mail: [email protected]
www.facebook.cz/ceskafilharmonie
Petra Zindulková
marketing: +420 227 059 337
Olga Chválová
oddělení prodeje vstupenek
a zákaznického servisu: +420 227 059 365
(abonmá, předplatné, informace
o koncertech)
136
Pavlína Landová
Music Library: +420 227 059 265
Petra Zindulková
Marketing: +420 227 059 337
Olga Chválová
Ticket Sales and Customer Service:
+420 227 059 365
(subscription, prepaid tickets,
concert information)
137
Czech Philharmonic
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
tel.: +420 227 059 227
www.ceskafilharmonie.cz
e-mail: [email protected]
www.facebook.cz/ceskafilharmonie
Partneři České filharmonie
Czech Philharmonic Partners
Hlavní partner / Main Partner
Mediální partneři / Media Partners
Partneři a podporovatelé / Partners & Supporters
138
139
Pronájem Rudolfina
Všechny prostory v Rudolfinu (Dvořákova
síň, Sukova síň, Dvorana, Sloupový sál
(Cafe Rudolfinum), Prezidentský salonek,
Západní salonek) je možné si pronajmout
pro uspořádání vlastních společenských
akcí. Pro více informací kontaktujte oddělení
pronájmů. [email protected]
Nahrávací studio v Rudolfinu
Rudolfinum disponuje špičkovým
nahrávacím studiem vybaveným
nejmodernější nahrávací technikou.
Studio nabízí nahrávání, editace,
mixáž a mastering hudebním
vydavatelstvím, filmovým a televizním
produkcím i všem dalším zákazníkům.
[email protected]
Rudolfinum rentals
All spaces in the Rudolfinum (Dvořák Hall, Suk
Hall, Vestibule, Column Hall (Cafe Rudolfinum),
Presidential Salon, Western Salon) can
be rented by customers for their social
events. For more details contact the Rentals
Department at [email protected]
Cafe Rudolfinum
Cafe Rudolfinum nabízí příjemné posezení
s nabídkou teplých a studených nápojů,
desertů a drobného občerstvení. Kavárna
je otevřena každý den mimo pondělí od
10.00 do 19.30 hodin. Vstup do kavárny
je přes Galerii Rudolfinum.
www.caferudolfinum.cz
Cafe Rudolfinum
The Cafe Rudolfinum has comfortable
seating and offers hot and cold beverages,
cakes and light refreshments. The cafe
is open every day except Monday from
10.00 a.m. to 7.30 p.m. The entrance to the
cafe is through the Rudolfinum Gallery.
www.caferudolfinum.cz
Rudolfinum recording studio
The Rudolfinum has a superb recording
studio equipped with the latest
technology. The studio offers recording,
editing, mixing and mastering to
music publishers, film and television
productions and all other customers.
[email protected]
Galerie Rudolfinum
Výjimečné výstavy současného
výtvarného umění, orientované na
hledání nových a často nečekaných
souvislostí, ať už známých či mladých,
popř. dosud opomíjených umělců,
najdete v Galerii Rudolfinum.
www.galerierudolfinum.cz
Rudolfinum Gallery
The Rudolfinum Gallery offers
exceptional exhibitions of contemporary
art, focusing on the search for new
and unexpected contexts, created
by well-known, up-and-coming or
undiscovered artists.
www.galerierudolfinum.cz
Tiráž / Colophon
Česká filharmonie / Czech Philharmonic
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR
Pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez
/ Incorporated by the Ministry of Culture of the
svolení České filharmonie je na všech koncertech
Czech Republic
zakázáno.
/ The Czech Philharmonic reserves the right to
IČ / Organisation ID: 00023264
make changes to its concert programmes and/or
Alšovo náměstí 12, 110 00 Praha 1
performers. It is forbidden to make audio
tel.: +420 227 059 227
and/or visual recordings of any concert
e-mail: [email protected]
without the explicit permission of the
Czech Philharmonic.
Programový katalog 2013/2014
Vydala Česká filharmonie
www.ceskafilharmonie.cz
/ Season Guide Catalogue 2013/2014
www.facebook.com/ceskafilharmonie
Published by the Czech Philharmonic
Copyright 2013, Česká filharmonie
Koncept & grafický design
/ Idea & Graphic Design: Bohdan Heblík
Fotografie / Photography: Martin Kovář,
Aleš Vegricht (flipbook)
Sazba / DTP: Bohdan Heblík
Texty / Texts: Petra Zindulková, Hana Boldišová,
Olga Chválová, Petr Kadlec
Překlad / Translation: Naďa Abdallaová,
Joanna Wyld, Elizabeth Shribman
Korektury / Proofreading: Jana Baláčová
Tisk / Printing: Minimax Studio
Zvláštní poděkování za pomoc při přípravě
programového katalogu patří Pavlíně Landové.
/ Our special thanks to Pavlína Landová for
assistance in preparing the Programme Catalogue.
/ Copyright Czech Philharmonic 2013
Sezona 2013/2014
www.ceskafilharmonie.cz
www.facebook.com/ceskafilharmonie
Chronologický přehled koncertů České filharmonie
Podrobné informace k jednotlivým koncertům
naleznete v programovém katalogu
Zákaznický servis: tel.: +420 227 059 227, e-mail: [email protected], Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
iu
m
ár
K
al
en
d
03, 04/10/2013
19.30
Dvořákova síň
M1
Leonard Bernstein, Jörg Widmann, Dmitrij Šostakovič, Leoš Janáček
str. 66
>>
Sergej Nakarjakov trubka, Alexander Melnikov klavír, Hibla Gerzmawa soprán, Veronika Hajnová alt,
Simon 0’Neil tenor, Jan Martiník bas, Aleš Bárta varhany, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek sbormistr,
dirigent Jiří Bělohlávek
09/10/201310.00
Dvořákova síňG1str. 72
Michail Ivanovič Glinka, Sergej Rachmaninov, Petr Iljič Čajkovskij
Hisako Kawamura klavír, dirigent Jiří Bělohlávek
09, 10, 11/10/2013
19.30
Dvořákova síň
A1
Michail Ivanovič Glinka, Sergej Rachmaninov, Petr Iljič Čajkovskij
>>
str. 34
Hisako Kawamura klavír, dirigent Jiří Bělohlávek
16/10/201310.00
Dvořákova síňG2str. 72
Ludwig van Beethoven
>>
dirigent Herbert Blomstedt
16, 17, 18/10/2013
Ludwig van Beethoven
>>
01/12/201315.00
Sukova síňAK1str. 78
Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Johann Graff, Jan Dismas Zelenka
>>
Pražský barokní soubor, umělecký vedoucí Vojtěch Jouza, Lucie Bártová soprán, Vojtěch Jouza
hoboj, Jan Jouza housle, Jan Keller violoncello, Edita Keglerová cembalo
01/12/201317.30
Sukova síňAK2str. 79
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Jean-Philippe Rameau, Edvard Hagerup
Grieg, Malcolm Arnold
Říjen 2013
>>
Prosinec 2013
19.30
Dvořákova síň
B1
str. 50
dirigent Herbert Blomstedt
13, 14, 15/11/2013
19.30
Antonín Dvořák
Dvořákova síň
B2
str. 52
>>dirigent Jiří Bělohlávek
20, 21, 22/11/2013
19.30 Dvořákova síň
Karl Amadeus Hartmann, Dmitrij Šostakovič
>>
A2
Anatolij Kotscherga bas, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek sbormistr,
dirigent Ingo Metzmacher
str. 36
19.30
Dvořákova síň
B4
Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninov
>>
Ye-Eun Choi housle, Maximilian Hornung cello, Julianna Avdějeva klavír,
str. 56
22/12/201315.00
Sukova síňAK7str. 82
Václav Antonín Mašek, Jan Václav Havel, Leopold Koželuh, Joseph Triebensee,
František Vincenc Kramář
>>
>>
Afflatus Quintet, Roman Novotný flétna, Jana Brožková hoboj, Vojtěch Nýdl klarinet, Ondřej
Roskovec fagot, Radek Baborák lesní roh
04, 05, 06/12/2013
22/12/201317.30
Sukova síňAK8str. 83
Antonín Dvořák
>>
19.30
Dvořákova síň
A3
str. 38
Frank Peter Zimmermann housle, dirigent Jiří Bělohlávek
08/12/2013
15.00
Sukova síň
AK3
str. 80
Johann Georg Speer, Johann Heinrich Schmelzer, Adam Michna z Otradovic, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Edvard Grieg, Výběr ze sbírky adventních
a vánočních písní (arr. Břetislav Kotrba), Výběr amerických koled (arr. Robert Elkjer), Joel Blahnik
>>
Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, Robert Kozánek, Břetislav Kotrba, Jaroslav Tachovský,
Lukáš Moťka, Karel Kučera pozouny, Karel Malimánek tuba
08/12/2013
17.30
Sukova síň
Vojtěch Jírovec, Ludwig van Beethoven, Josef Suk
>>
str. 80
Karel Stamitz, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Wolfgang Amadeus Mozart
>>
In modo camerale, Jana Brožková hoboj, Ludmila Peterková klarinet, Jaroslav Kubita fagot,
Daniel Wiesner klavír
31/12/201310.00
Dvořákova síňG3str. 73
Antonín Dvořák, Ignaz Moscheles, Josef Suk, Dmitrij Šostakovič, Maurice Ravel, Edward
Elgar, Joseph Canteloube, Aaron Copland
>>
Magdalena Kožená mezzosoprán, Radomír Pivoda flétna, Ivan Sequardt hoboj,
Josef Špaček jr. housle, dirigent Jiří Bělohlávek
19.30
Bohuslav Martinů, Anton Bruckner
Dvořákova síň
B3
str. 54
Václav Mácha klavír, Michael Kroutil tympány, dirigent Kent Nagano
Leden 2014
01/01/201420.00
Dvořákova síňM2str. 68
>>
Magdalena Kožená mezzosoprán, Radomír Pivoda flétna, Ivan Sequardt hoboj,
Josef Špaček jr. housle, dirigent Jiří Bělohlávek
>>
08/01/201410.00
Dvořákova síňG4str. 74
>>
>>
15/12/201317.30
Sukova síňAK6str. 82
Andrew Downes, Johannes Brahms
>>
Brahms Trio Prague, Ondřej Vrabec lesní roh, Daniel Wiesner klavír, Xenia Dohnalová housle
Jules Massenet, Fryderyk Chopin, Maurice Ravel
19.30
Dvořákova síň
Jules Massenet, Fryderyk Chopin, Maurice Ravel
>>
Ivan Klánský klavír, dirigent Pinchas Steinberg
A5
str. 42
A4
str. 40
Robert Schumann
>>
Giuseppe Verdi
09, 10, 11/04/2014
Giuseppe Verdi
02/03/201413.30
RudolfinumEDUKACE
str. 108
Karneval v Rudolfinu s pohádkovým koncertem České filharmonie
Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Modest Petrovič
Musorgskij, Petr Iljič Čajkovskij
>>
>>
B5
str. 58
>>
Hélène Grimaud klavír, Andrea Rysová flétna, Vladislav Borovka hoboj, František Bláha klarinet,
Tomáš Františ fagot, Jana Boušková harfa, dirigent Jiří Bělohlávek
A6
str. 44
>>
Christiane Karg soprán, Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala sbormistr,
dirigent Manfred Honeck
19/03/201410.00
Dvořákova síňG7str. 76
>>
Piers Lane klavír, František Host violoncello, dirigent Petr Altrichter
19, 20, 21/03/2014
19.30
Dvořákova síň
Ludwig van Beethoven, Richard Strauss
>>
G8
str. 76
B6
Piers Lane klavír, František Host violoncello, dirigent Petr Altrichter
19.30
Dvořákova síň
B8
str. 64
James Ehnes housle, dirigentka Marin Alsop
>>
Hélène Grimaud klavír, Andrea Rysová flétna, Vladislav Borovka hoboj, František Bláha klarinet,
Tomáš Františ fagot, Jana Boušková harfa, dirigent Jiří Bělohlávek
Dvořákova síň
10.00 Dvořákova síň
Igor Stravinskij, Samuel Barber, Aaron Copland
16, 17, 18/04/2014
19.30
str. 62
>>
Simone Schneider soprán, Gerhild Romberger mezzosoprán, Alfred Kim tenor, Alexander
Vinogradov bas, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek sbormistr, dirigent Manfred Honeck
05/03/201410.00
Dvořákova síňG6str. 75
12, 13, 14/03/2014
B7
16/04/201410.00
Dvořákova síňG9str. 77
>>dirigent Jiří Bělohlávek
Dvořákova síň
Dvořákova síň
>>
Simone Schneider soprán, Gerhild Romberger mezzosoprán, Alfred Kim tenor, Alexander
Vinogradov bas, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek sbormistr, dirigent Manfred Honeck
Březen 2014
19.30
19.30
Nicolas Altstaedt violoncello, dirigent David Zinman
09/04/2014
Truls Mørk violoncello, dirigent James Gaffigan
Ludwig van Beethoven, Richard Strauss
Ivan Klánský klavír, dirigent Pinchas Steinberg
08, 09, 10/01/2014
Dvořákova síň
Francis Poulenc, Henryk Górecki, Wolfgang Amadeus Mozart
15/12/201315.00
Sukova síňAK5str. 81
Czech Philharmonic Jazzband, umělecký vedoucí Tomáš Kopáček, Tomáš Kopáček tenorsaxofon
/ klarinet, Jaroslav Halíř trubka, Lukáš Moťka trombon, Petr Ries kontrabas, Jan Keller violoncello / kytara,
Karel Malimánek suzafon, Michal Kostiuk barytonsaxofon / tenorsaxofon, Jakub Dvořák klavír, Jan Prchal bicí,
koncertem provází Aleš Benda
19.30
Paul Hindemith, Franz Schubert, Johannes Brahms
15/12/201310.00
Dvořákova síňM3str. 70
Jazz Me Blues
>>
05, 06, 07/03/2014
Antonín Dvořák, Ignaz Moscheles, Josef Suk, Dmitrij Šostakovič, Maurice Ravel, Edward
Elgar, Joseph Canteloube, Aaron Copland
Doležalovo kvarteto, Maximilian Hornung violoncello
22, 23, 24/01/2014
Modest Petrovič Musorgskij, Dmitrij Šostakovič, Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven
Duben 2014
02, 03, 04/04/2014
Truls Mørk violoncello, dirigent James Gaffigan
Paul Hindemith, Franz Schubert, Johannes Brahms
Janáčkovo trio, Markéta Janáčková klavír, Irena Herajnová housle, Marek Novák violoncello
11, 12, 13/12/2013
>>
AK4
22/01/201410.00
Dvořákova síňG5str. 74
Modest Petrovič Musorgskij, Dmitrij Šostakovič, Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven
>>
dirigent Manfred Honeck
Česká dechová harmonie, umělecký vedoucí Ivan Sequardt, Ivan Sequardt a Liběna Sequardtová
hoboje, Petr Sinkule a Zdeněk Tesař klarinety, Zdeněk Divoký a Jiří Havlík lesní rohy, Jaroslav Kubita a Luboš
Hucek fagoty, Karel Malimánek tuba pastoralis
Joseph Haydn, Ivan Kurz, Franz Schubert
Listopad 2013
18, 19, 20/12/2013
str. 60
19.30
Dvořákova síň
Igor Stravinskij, Samuel Barber, Aaron Copland
str. 46
EDUKACE
str. 106
A8
str. 48
James Ehnes housle, dirigentka Marin Alsop
23, 24, 25/04/2014
19.30
Dvořákova síň
Zkouška orchestru: Bělohlávek/Eben – program pro dospělé
>>
A7
Jiří Bělohlávek dirigent, Marek Eben průvodní slovo
30/04/2014
Joseph Haydn
19.30 Dvořákova síň
>>
Ruth Ziesak soprán, Daniel Behle tenor, Daniel Kotlinski bas, Pražský filharmonický sbor,
Lukáš Vasilek sbormistr, dirigent Jiří Bělohlávek
Květen 2014
01, 02/05/2014
Joseph Haydn
19.30
Dvořákova síň
A8
str. 48
>>
Ruth Ziesak soprán, Daniel Behle tenor, Daniel Kotlinski bas, Pražský filharmonický sbor,
Lukáš Vasilek sbormistr, dirigent Jiří Bělohlávek
Season 2013/2014
Download

Nová sezóna 2013/2014