V ÍT E JT E
VE ST ŘE DN ÍM NĚ ME CK U
V 18. století žili ve městech Lipsko a Halle (nad Sálou) dva
z nejvýznamnějších světových skladatelů. Ačkoli města
dělí necelých čtyřicet kilometrů, hudebníci se nikdy osobně nepoznali.
S jejich hudebním odkazem i hvězdami světového formátu se nicméně mohou potkat milovníci hudby na
věhlasných hudebních festivalech, které se konají každoročně v červnu - Slavnosti Händela v Halle a Festival
Bacha v Lipsku.
e získal
rodil v Halle, kd jat po
h Händel se na
sp
l
ric
by
ed
m
Fri
tě
g
or
diš
ro
Ge
dělání. Se sv ým
své hudební vz
celý život.
H ändelů v festival v H alle
30. KVĚTNA – 14. ČERVNA 2015
Johann Sebasti
an Bach
školy sv. Tomá působil v Lipsku 27 let jako
kantor
še a městský hu
dební ředitel.
ROB E R TA I N V E R N I Z Z I
M A R Í A E S PA DA
CHR ISTINE SCH ÄFER
N AT H A L I E S T U T Z M A N N
F R A N CO FAGIOL I
M A X E M A N U E L C E N C IC
PH I L I PPE J A ROU S S K Y
F I L I PP O M I N E CC I A
I T U RC H I N I
I L P O MO D ’ ORO
B AC H CO N S OR T W I E N
V E S PR E S D ’A R N A DÍ
E N S E M B L E Z E F I RO
4. ČERVNA 2015
Georg-Friedrich-Händel HALLE
Slavnostní koncert s Philippem Jarousskym
Dirigentka: Nathalie Stutzmann
Orfeo 55
6. a 8. ČERVNA 2015
historické divadlo Goethe-Theater Bad Lauchstädt
G. F. Händel „Alessandro“
Dirigent: George Petrou
Sólisté: Max Emanuel Cencic,
Xavier Sabata a další
Armonia Atenea
Í O PE R Y
ST R H U JÍC Í B A RO K N
6. ČERVNA 2015
koncertní sál kostela sv. Ulricha
„Heroes from the Shadows“
Dirigentka a sólistka: Nathalie Stutzmann
Orfeo 55
kém divadle Goe
ry „Alessandro“ v historic
Inscenace Händelovy ope
Theater Bad -Lauchstädt.
V historickém divadle Goethe-Theater Bad Lauchstädt a
v operním divadle v Halle budou během šestnácti festivalových dní na programu čtyři scénické operní produkce s více
než sto představeními. Na galakoncertech pořádaných na autentických místech, jakým je například kostel, ve kterém byl
Händel pokřtěn, zazní oblíbené árie v podání mezinárodních
hvězd. Mistrovská díla skladatele zažijete přímo na místech
spjatých s mládím a raným působením Händela.
7. ČERVNA 2015
Georg-Friedrich-Händel HALLE
G. F. Händel „Imeneo“
Dirigent: Fabio Biondi
Sólisté: Magnus Staveland, Ann Hallenberg a další
Europa Galante
OR AT OR IA A K AN TÁT Y
Johann Sebastian Bach složil v Lipsku pašije, oratoria a většinu svých kantát. V hlavních kostelích sv. Mikuláše a sv. Tomáše zazněly tyto skladby poprvé. Během Bachova festivalu
mohou návštěvníci zažít díla mistra přímo na místech jejich
původního uvedení. Vystoupí největší soudobí interpreti
geniálního mistra, mezi nimi i Bachův ansámbl, legendární
chlapecký pěvecký Tomášský sbor. Během deseti festivalových dní se uskuteční více než sto představení.
Koncer t během
Bach
který stál u zro ova fes tivalu v kostele sv. M
iku
du mírové revo
luce na podzim láše v Lipsku,
roku 1989.
GE ORG C H R I S T OPH B I L L E R
H A N A B L A Ž íKOVÁ
R ICC A R D O C H A I L LY
S I R J OH N E L IO T G A R DI N E R
PH I L I PPE H E R R E W E GH E
H A N S - C H R I S T OPH R A DE M A N N
MASA AKI SUZUKI
COL L E GI U M VO C A L E GE N T
COL L E GI U M 1 7 0 4
CO N C E R T O COPE N H AGE N
GE WA N DH AU S ORC H E S T E R L E I P Z IG
E N GL I S H B A RO QU E S OL OI S T S
MO N T E V E R DI C HOI R (S bor Monteverdi)
T HO M A N E RC HOR (T omá š sk ý sbor ) L E I P Z IG
RICCARDO CHAILLY
E-mailová adresa
Hana Blažíková
Země
franco fagioli
Christine Schäfer
nathalie STUTZMANN
phillippe jaroussky
[ ]Ano, mám zájem, aby mi byly v budoucnu e-mailem zasílány
aktuální informace z Händelova domu v Halle.
Dorothee Mields
max emanuel cencic
zeu v Lipsku.
[ ]Ano, mám zájem, aby mi byly e-mailem zasílány aktuální informace
z Bachova archivu v Lipsku.
lt v Bachově mu
18. ČERVNA 2015
Nikolaikirche (kostel sv. Mikuláše)
Č. 66 – První Bachovy lipské pašije
J. S. Bach: Janovy pašije, BWV 245
Sólisté, Collegium Vocale Gent,
dirigent: Philippe Herreweghe
rhanní hrací pu
[ ]Zašlete mi prosím zdarma celý program Händelova festivalu v Halle
a Bachova festivalu v Lipsku.
ora: barokní va
V Lipsku se přímo naproti kostelu sv. Tomáše nachází
Bachovo muzeum. Interaktivní a multimediální výstava
umožňuje pohled do života a díla rodiny geniálního skladatele. Obdivovat lze rovněž vzácné rukopisy z rozsáhlé
sbírky renomovaného Bachova archivu v Lipsku.
17. ČERVNA 2015
Thomaskirche kostel sv. Tomáše
Č. 59 – Lipská duchovní hudba 18. a 21. století
včetně děl od J. S. Bacha a premiéry
Sólisté, Thomanerchor (Tomášský sbor),
Staatskapelle Weimar
dirigent: Georg Christoph Biller,
kantor Tomášského sboru
PSČ, město/obec
Georg Friedrich Händel – velký Evropan, zcestovalý,
světu otevřený polyglot! V Händelově rodném domě
je k vidění fascinující životopis umělce. Tento velký syn
města ožívá díky multimediálním prvkům a rafinovaným projektům, jakým je například miniaturní barokní divadlo. Nabídky výstav v Halle doplňuje významná
sbírka historických hudebních nástrojů i historický dům
Wilhelma Friedemanna Bacha.
14. ČERVNA 2015
Nikolaikirche (kostel sv. Mikuláše)
Č. 28 – Smuteční hudba od J. S. Bacha
a W. A. Mozarta
mj. W. A. Mozart: Requiem d moll, KV 626
Sólisté, Monteverdi Choir (Sbor Monteverdi),
English Baroque Soloists,
dirigent: sir John Eliot Gardiner –
prezident Bachova archivu Lipsko
G EN ER AC E
M U ZE A nejnověj ší
12. ČERVNA 2015
Koncertní hala Gewandhaus v Lipsku
Č. 2 – Großes Concert (Velký koncert)
mj. G. Verdi: Te Deum & G. Rossini:
Stabat mater
Sólisté, MDR Rundfunkchor (Rozhlasový
sbor MDR), Gewandhausorchester Leipzig
dirigent: Gewandhauskapellmeister
Riccardo Chailly
Ulice, číslo domu
a
ací. Byla v něm otevřen
delův dům rozsáhlou san Evropan“.
V roce 200 9 prošel Hän
–
l
nde
„Hä
vem
nová stálá výstava s náz
Bachů v festival v Lipsku
12. – 21. ČERVNA 2015
SKÉHO
ÉHO MĚST
LK
E
V
I
T
S
O
IP S K A
U PŘÍLEŽIT
T M Ě S TA L
E
L
0
0
0
1
JUBILE A
Jméno, příjmení
12. ČERVNA 2015
Georg-Friedrich-Händel HALLE
G. F. Händel „Semele“
Dirigent: Ivor Bolton
Sólisté: Carolyn Sampson, James Gilchrist a další
Concerto Köln, Collegium Vocale Gent
11. ČERVNA 2015
kostel Marktkirche v Halle
Slavnostní koncert s Christine Schäfer
Concerto Melante
Pracoviště kant
john eliot gardiner
the -
HANS-chr. R ADEMANN
Masaaki Suzuki
philippe herreweghe
děkuje:
Používání osobních údajů podléhá ustanovením saského zákona o ochraně údajů. Vaše soukromí bude respektováno a
vaše údaje budou zpracovávány výhradně pro účely odesílání
informačních brožur o Bachově festivalu v Lipsku a Händelově
festivalu v Halle. Odesláním korespondenčního lístku prohlašujete, že jste byli srozuměni s tím, že budou vaše údaje v nadaci
Stiftung Händel-Haus zpracovávány stejným způsobem.
Stadt Halle (Saale), Land Sachsen-Anhalt, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien, Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Saalesparkasse, Lotto-Toto
GmbH Sachsen-Anhalt, Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, GP Günter Papenburg AG, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH,
Mitteldeutsche Barockmusik e. V., Kathi Rainer Thiele GmbH, Stadtwerke Halle GmbH
Impressum: © 2015.Společná příloha
nadace Stiftung Händel-Haus Halle | Große Nikolaistraße 5 | 06108 Halle (Saale) | Německo
Bachův archiv v Lipsku a Nadace na podporu občanských práv | Thomaskirchhof 15/16 | 04109 Leipzig | Německo
Fotografie: Marco Borggreve, Horst Fechner, Simon Fowler, Gens Gerber, Michiel Hendryckx, Julian Leidig, Gert
Mothes, Sheila Rocks for Decca, Holger Schneider, Annelies van der Vegt, Bodo Vitus, Jens Volz, Thomas Ziegler,
clipdealer
Úprava: www.agentursignum.de | Tisk: IMPRESS Halle
www.baroquefestivalsgermany.com
Změny programu vyhrazeny.
Německo
Händelův festival v Halle
Pokud již nebude chtít, aby vám byly nadále zasílány informační
materiály, můžete další používání vašich údajů v budoucnosti
kdykoliv písemně ukončit.
Bachfest Leipzig
Händel-Festspiele Halle
Stiftung Mercator, HypoVereinsbank – Member of UniCredit, BMW Werk Leipzig, Aon
Versicherungsmakler Deutschland GmbH, TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH,
BMW Niederlassung Leipzig, Stiftung Chorherren zu St. Thomae, Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Sachsens
Thomaskirchhof 15/16
04109 Leipzig
děkuje svému hlavnímu sponzorovi, společnosti Sparkasse Leipzig, a svým partnerům
pro prezentační akce:
c/o Bach-Archiv Leipzig
Prosím řádně
ofrankujte.
Bachův festival v Lipsku
A
C E S TA Z
N DE L E M
Ä
H
A
M
E
B AC H
Exkluzivní balíček „Händel“ a „Bach“ 2015
Svojí geografickou a časovou blízkostí nabízí Händelův festival a Bachův festival milovníkům barokní hudby příležitost
navštívit jak Halle (nad Sálou), tak Lipsko a objevovat historická místa hudebníků.
Balíček Händelova festivalu 12. – 15. ČERVNA 2015
3 noclehy v hotelu Dorint Hotel Charlottenhof**** Superior včetně snídaně | včetně vstupenek (nejlepší kategorie) na představení Händelovy
opery „Semele“ v G.-F.-Händel HALLE a na scénické provedení „Semiramide“ v historickém divadle Goethe-Theater Bad Lauchstädt, jakož i na
závěrečný koncert s ohňostrojem v bývalém lomu Galgenbergschlucht | návštěvnická karta Welcome Card Halle na jeden
den a balíček s informacemi
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 380,00 €
(příplatek za jednolůžkový pokoj a noc: 35,00 €)
Rezervace: ReiseMission | Jacobstraße 10, D-04105 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 / 30 85 41-180
E-mail: [email protected]
Neobyčejný
zážitek: Händ
el
historick ých
místech, mim ova a Bachova dí la zazn
í na
o jin
byl pokř těn é v kostele, ve kterém
Händel.
Tomášský sbor (Th
om
světě a šíří dědic tví anerchor) patří k nejstarším chlape
ckým sborům na
svého slavného kan
tora J. S. Bacha z
Lipska do světa.
Platí Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti ReiseMission GmbH Leipzig.
Balíček Bachova festivalu 14. – 17. ČERVNA 2015
3 noclehy včetně snídaně v hotelu Victor‘s Residenz-Hotel**** | včetně
vstupenek na „Smuteční hudbu od Bacha a Mozarta“ se sirem Johnem Eliotem Gardinerem v kostele sv. Mikuláše (14. června), na varhanní
koncert v kostele sv. Tomáše (15. června) a „Latinskou duchovní
hudbu“ v kostele sv. Mikuláše (16. června) | nápoj na uvítanou
při příjezdu | překvapení na pokoji | lze doobjednat: prohlídku
Bachova muzea (12,00 € na os.), večeři ve formě tříchodového
menu (23,00 € na os.), vstup do VIP lóže „Bachfest-Lounge“ při
koncertu pod širým nebem 14. června (na závěr koncertu v kostele sv. Mikuláše včetně bufetu a nápojů (25,00 € na os.)
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 357,50 €
(příplatek za jednolůžkový pokoj a noc: 42,50 €)
Rezervace: Victor’s Residenz-Hotel Leipzig | Georgiring 13 | D-04103 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 / 68 66-0 | E-Mail: [email protected]
h
m nebem nebo v místníc
Na koncertech pod širý
o popovém
neb
m
ové
„BACHmosféra“ v Lipsku:
rock
m,
ové
jazz
le představí v
klubech se díla skladate
soudobých velikánů.
přepracování v podání
OS A H
B A R O KO N A D
Do středního Německa se z Prahy dostanete pohodlně
s českými aerolinkami za pouhých cca 60 minut. Cílovým
letištěm je letiště Berlín-Tegel. Odtud pojedete německými dráhami Deutsche Bahn dále do Lipska nebo Halle
(nad Sálou). Transfer trvá přibližně 90 minut. Nebo můžete jet vlakem, osobním automobilem nebo dálkovým
autobusem, cesta z Prahy do Lipska nebo Halle trvá
pouze 2,5 hodiny.
Ve znamení Händ
ela: náměstí Markt
platz v Halle (nad
Sálou).
PRAHA
BERLIN
1:00
Kostel sv. To
Berlin
Tegel a Schönefeld
máše v Lipsk
Bacha. Dnes u byl hlavním působišt
ěm
je místem je
ho posledníh Johanna Sebastiana
o odpočinku
.
Halle (Saale)
Podrobné informace Podrobné
informace o cestě do Lipska a
Halle (nad Sálou) naleznete na
www.baroquefestivalsgermany.com
1:30
0:15
Händelův ro
LEIPZIG/Halle
dný dům v hi
storickém ce
ntru Halle (n
ad Sálou).
0:15
LEIPZIG
MÁTE RÁDI BACHA
NEBO HÄNDELA
NEBO OBA?
TŘI týdny barokní hudby
na původních místech
Händelův festival v Halle 30. KVĚTNA – 14. ČERVNA 2015 Bachův festival v Lipsku 12. – 21. ČERVNA 2015
www.baroquefestivalsgermany.com
Download

STRHUJíCí BAROKNí OPERY VíTEJTE VE STŘEDNíM