Obsah
Vačkové spínače
Vačkové spínače S 6 – 160 J
Otočné spínače S 32, 250, 400 J
Kompaktné výkonové spínače K 16 J a K 32 J
Ovládacie prvky
Sporákové spínače
Žeriavové spínače
D3
D 50
D 54
D 58
D 59
D 61
D1
Poznámky Obsah
D2
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Všeobecne
Vačkové spínače S6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160J sú spínače prúdového radu od 6 do 160 A rozdelené do piatich
rozmerových kategórií:
I. rozmerová veľkosť-spínače S6,10J- obrysové rozmery spínacej časti 34x33x(10,5)mm
II. rozmerová veľkosť- spínače S16,25J- obrysové rozmery spínacej časti 43x43x(13,5) mm
III. rozmerová veľkosť-spínače S32,40J- obrysové rozmery spínacej časti 56x53x(16)mm
IV. rozmerová veľkosť-spínače S63J -obrysové rozmery spínacej časti 66x66x(18,5)mm
V. rozmerová veľkosť-spínače S100,160J-obrysové rozmery spínacej časti 77x84x(21)mm
(údaj v zátvorke znamená výšku 1 spínacej komory)
Spínače IV. a V. veľkosti majú zhodnú aretačnú komoru Ø 66 mm a upevnenie na panel.
Spínače rady S..J sa vyznačujú:
• vyhovujú STN EN 60 947-3 (EN 60 947-3, IEC 60 947-3, ČSN EN 60 947-3), STN EN 60 204-1, VDE 0660
• svorky a prepojenia sú chránené voči dotyku so stupňom krytia IP20, z čela prístroja je IP40
• krytie IP 65 dosahujú vo vyhotovení označenom „G“ s utesnením hriadeľa a upevňovacích skrutiek a v prevedení S...JP
• prevedenia v hliníkových skriniach S...JA a S...JI majú krytie IP54
• spínače veľkosti I. až IV. majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° resp. 30° a taktiež zlepšenú čitateľnosť
označenia svoriek na zošikmenej ploche
• spínací uhol 30°, 45°, 60° a 90° (prednostný uhol je 60° do 6 spínacích polôh a 30° do 12 spínacích polôh)
• malé rozmery a jednotný design s unifikáciou jednotlivých nadstavieb
• variabilnosť mechanických vyhotovení spínačov
• široký sortiment elektrických zapojení spínačov podľa prehľadu elektrických schém jednotných pre celý prúdový rad,
možnosť špeciálnych el. schém (podľa požiadavky zákazníka)
• maximálny počet spínacích komôr je 12 (24 kontaktov), vyšší počet komôr je potrebné dohodnúť s výrobcom
• vyhovujú požiadavkám T 32 a teplotám okolia -30° do +55 °C
Použitie
Výkonové spínače pre spínanie motorov v AC3, AC23
Spínače v pomocných a meracích obvodoch
Pre radenie odporových záťaží a v elektrických peciach
Stupňové prepínače (odbočky transformátorov, prepínače)
Spínače s vratnou polohou pre testovacie účely a jednofázové motory
Reverzačné spínače, spínače Y , prepínanie pólov (rýchlosti) viacotáčkových motorov
Typové označenie
S XXX J XXX XXXX XXX /XX XXX XXX
Počet, farba, napätie signalizačnej diódy (pozri str. D 19)
Číslo nápisu (str. D 37)
Číslo polohového štítku (str. D35, D 36)
Farba páčky (R=červená, bez označenia=čierna)
Spínací uhol (6=60°, 1=30° , 8=45° , 4=90°)
Poloha páčky (A=12 hod., B=9 hod., C=12 hod., D=11 hod., V=10 hod., W=3 hod)
Číslo schémy zapojenia (z prehľadu schém spínania str. D 39 až D 49 alebo
číslo špeciality pridelené výrobcom) X za číslom = spínač bez prepojok
Mechanické vyhotovenie spínača (str. D4)
Typ spínača (J)
Menovitý prúd spínača v ampéroch 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 (A)
Spínač (S)
D3
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Príklad objednávky
S16J VDG 2203X A6 R / 01 N01 1R4
Na príklade je vyšpecifikovaný vačkový spínač:
• vačkový spínač men. prúdu 16A
• s vratnou polohou (V), čelnou doskou (D), gumovým tesnením pre IP 65(G)
• trojpólový prepínač (2203), bez prepojok (X)
• základná poloha páčky A (12 hod.), spínací uhol 60° (6)
• červená páčka (R)
• polohový štítok 01 s nápisom HLAVNÝ VYPÍNAČ
• s 1 signalizačnou diódou (červená) na napätie 230V~
Pri vytypovaní spínača je potrebné vychádzať z katalógu s uvedenými mechanickými vyhotoveniami a prehľadu elektrických
schém. Pre neštandartné vyhotovenia el. zapojenia je potrebné vyplniť „List špecifikácie“ podľa predtlače a zaslať na otypovanie a
pridelenie čísla el. schémy výrobcovi. Pri neoznačení požadovanej polohy páčky, spínacieho uhla, polohového šítku resp. nápisu,
výrobca prednostne určí polohu páčky A (12 hod.) a spínací uhol 60° resp. 30° pre viac ako 6 spínacích polôh. Číslo štítku, nápisu
a LED diódy za zvislou deliacou čiarou uvádzať len keď to vyplýva z požadovaného vyhotovenia.
Mechanické vyhotovenia
Spínače na panel (predná montáž)
Typové označenie
Popis vyhotovenia spínačov
S ... J
S ... JE
S ... JG
S ... JD
S ... JZ
S ... JU
S ... JF
S ... JV
S ... JR
S ... JK
S ... JT
S páčkou (bez čelnej dosky)
S páčkou a násuvnými kolíkmi
S páčkou a tesnením pre IP65
S páčkou a čelnou doskou
So zámkom FAB s uzamykaním polohy „0“ (alebo iných polôh - uviesť)
S páčkou uzamykateľnou 1-3 visiacimi zámkami (Ø 5-8 mm)
So svetelnou signalizáciou (1-3 LED diódy)
S jednou, alebo dvoma vratnými polohami (iba S 6 - 25 J)
Rýchloupínanie na Ø 22 mm s ovládaním páčkou (iba S 6 - 25 J)
Rýchloupínanie na Ø 22 mm s ovládaním kľúčom (iba S 6 - 25 J)
S blokovacím tlačidlom blokujúcim páčku v polohe „0“ (inú polohu uviesť)
Spínače so zadným upevnením (obrátená montáž)
Typové označenie
S ... JO
S ... JLD
S ... JLS
S ... JB
S ... JBD
S ... JBU
S ... JBZ
S ... JP
S ... JPD
S ... JPU
S ... JPZ
S ... JA
S ... JAZ
S ... JI
S ... JIZ
S ... NJ
S ... NJU
S ... NJZ
S ... JM
S ... JH
Popis vyhotovenia spínačov
Zadné upevnenie spínačov (obrátená montáž)
S upevnením na lištu (DIN) TH 35-7,5 s čelnou doskou
S upevnením na lištu (DIN) TH 35-7,5 so štítom 52,5x45 (iba S 6, 10, 16, 25 J)
Zadné upevnenie spínača - s páčkou na dverách
- s páčkou a čelnou doskou na dverách
- s uzamykacou páčkou na dverách
- so zámkom FAB a páčkou na dverách
V kryte z plastickej hmoty s páčkou (IP 65)
V kryte z plastickej hmoty s čelnou doskou (IP 65)
V kryte z plastickej hmoty s uzamykateľnou páčkou (IP 65)
V kryte z plastickej hmoty so zámkom FAB (IP 65)
V Al kryte (S16 - 63 J)
V Al kryte so zámkou FAB (S16 - 63 J)
V Al kryte s 3 poistkami (S16 - 63 J)
V Al kryte s 3 poistkami a so zámkou FAB (S16 - 63 J)
V kryte z plastikej hmoty s 3 poistkami (S16 - 25J)
V kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a uzamykateľnou páčkou 1-3 visiacimi zámkami (S 16 - 25J)
V kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a so zámkom FAB( S16 - 25J)
s malou páčkou
s uzamykacou páčkou S 6 - 25 J
Pozn.: Jednotlivé mechanické vyhotovenia spínačov je možné vzájomne kombinovať, napr. S 16JVDG je 16A spínač s
vratnou polohou (V), čelnou doskou (D) a tesnením (G) pre IP65. Vyhotovenie JV, JR, JK, JLS je možné len pre spínače do
25A (rozmerová veľkosť I, II.). Iné špeciálne požiadavky na mechanické vyhotovenia (upravený hriadeľ, šnúrový spínač,
ovládanie jedným smerom, spriahnutie spínačov rozmerovej veľkosti IV. a II., V. a II. za sebou a vedľa seba a pod.) je možné po dohode s výrobcom.
D4
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Technické údaje
Typ spínača
S6J
S10J
S16J
S25J
S32J
S40J
S63J
S100J
S160J
Menovité izolačné napätie Ui, V *
500
500
690 **
690 **
690
690
690
690
690
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp, kV
4
4
4
4
6
6
6
6
6
Menovitý tepelný prúd Ith, A
6
10
20
25
32
40
63
100
150
Men. pracovný prúd Ie, A, AC-21A - ohmické záťaže; AC-1 - málo induktívne záťaže
6
10
16
25
32
40
60
100
150
1,5/8,5
1,7/9,6
2,6/14,7
4/22,7
4,4/25
5 / 28,4
10 / 56,8
13 / 73,8
2,5
3
4,5
7
7,7
8,5
17
23
3,5 / 6,3
4 / 7,2
7,5 / 13,5
12 / 17,3
13/18,8
15 / 27
30 / 54
40 / 72
Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd Ie, A
AC-3 motory s kotvou nákratko;
Spúšťanie, vypínanie za chodu
AC-23A spínanie motorových a vysokoinduktívnych záťaží
1 fáza 220-240 V
0,9/5,1
3 fázy 220-240 V
1,5
380-440 V
2,5/4,5
500 V
2,5
1 fáza 220-240 V
1/5,5
3 fázy 220-240 V
1,8
380-440 V
3,3/6
500 V
3,3
3,5
4
7,5
12
13
15
30
40
1,7 / 9,6
2,3 / 13
3 / 17
6,8/32
7,3/40
10 / 56,8
13 / 73,8
18 / 102
3
4
5,5
10
12,5
17
23
30
5,5/10
7,5 / 13,5
11 / 19,8
17,5/32
22/40
30 / 54
40 / 72
55 / 99
5,5
7,5
11
22
27
30
40
55
Menovitý pracovný prúd Ie, A
-jednosmerný
24 V
6/4
10/8
16/8
25/8
32/12
34/12
63/25
100/32
150/63
(spínanie s jedným kontaktom)
48 V
3,7/2
6/4
6/4
6/4
25/10
25/10
25/16
32/20
32/20
DC-21A / DC-22A
110 V
0,7/0,2
1/0,3
1/0,3
1/0,3
4/3
4/3
4/3
5/4
5/4
(odporová záťaž / jednosmerné motory)
220 V
0,2/0,1
1,2/0,5
0,3/0,2
0,3/0,2
0,3/0,2
1/0,4
1/0,4
1/0,4
1,2/0,5
Men. podmienený skrat. prúd, kA
3
4
5
5
10
10
8
10
10
s poistkou gG, A
6
10
16
25
32
40
63
100
160
Menovitý krátkodobý výdržný prúd - 1 sec Icw, A
160
200
220
500
800
1000
1200
1500
2000
Skratová zapínacia schopnosť Icm, A
320
400
400
500
800
1000
1200
1500
1600
Mechanická trvanlivosť (cykly)
106
106
106
106
3x105
3x105
3x105
3x105
105
0,5-2,5
1-4
1,5-4
2,5-10
2,5-10
6-16
16-50***
16-50 ***
M3
M4
M4
M5
M5
M5
M6x0,75
M6x0,75
®5
®5
®5
®5
®5
®6
®6
®6
Rozsah pripojovacích vodičov, mm
0,5-2,5
Pripojovacia skrutka
M3
2
®5
Ovládací hriadeľ
Pozn.: * STN 330420 - platí pre siete s uzemneným neutrálnym bodom, kategóriou prepätia III. a stupeň znečistenia 2;
Ui = 500 V, ak stupeň znečistenia je 3.
** Vo funkcii hlavného vypínača (vyhotovenia S ... JU) zníženie Ui na 400 V.
*** Pre 1 tuhý (plný alebo lanovaný) Cu vodič max. prierezu 70 mm2.
S6 - S10 J
66
53,5
47
37,5
33
60,5
Rozmerový náčrt - porovnanie veľkostí S6 - S160 J
43
53
66
85
S16 - S25 J
S32 - S40 J
S63 J
S100 - S160 J
D5
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
SPÍNAČE NA PANEL
-vyhotovenia S ... J, JE, JD, JG, JZ, JU, JR, JK, JV, JT, JF
ROZMERY (uvedené v mm)
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
A
48
48
48
94
94
Typ
B
C
D
E
F
36 66 8 13 17,5
36 66 8 14 24
36 66 8 20,5 31
75 106 11 22 46
75 106 11 22 46
1
27,5
33,5
37,5
42
45
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
2
38
47
53,5
60,5
66
3
48,5
60,5
69,5
79
87
G
H
I
1,5 10,5 9
1,5 13,5 9
1,5 16 9
2 18,5 10
2 21 10
4
59
74
85,5
97,5
108
J
31
31
31
42
42
K
30
35
35
50
50
M
M3
M4
M4
M5
M5
N
23
23
23
30
30
O
3
3
3
4
4
L pri počte komôr
6
7
80
90,5
101
114,5
117,5
133,5
134,5
153
150
171
5
69,5
87,5
101,5
116
129
P
19
24
24
35
35
R
30
30
30
50
50
8
101
128
149,5
171,5
192
S
34
43
56
66
77
H1
5
5
5
6
6
9
111,5
141,5
165,5
190
213
U
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
V
X
Y
33 15 3,2
43 19 4,2
53 19 4,2
66 34,5 5,4
85 34,5 5,4
10
122
155
181,5
208,5
234
11
132,5
168,5
197,5
227
255
Z
46
46
46
74
74
12
143
182
213,5
245,5
276
SPÍNAČE V SKRINKÁCH SO ZADNÝM UPEVNENÍM
vyhotovenia S ...J, JO, JLS, JLD, JB, JBD, JBU, JBZ, JP, JPU, JPD, JA, JI, JAZ, JIZ, NJ, NJU
ROZMERY (uvedené v mm)
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
Typ
S 6, 10 J
S 16, 25 J
S 32, 40 J
S 63 J
S 100, 160 J
D6
A
48
48
48
94
94
Z1
22
22
30
30
30
B
C
D
E
F
36 66 8 13 17,5
36 66 8 14 24
36 66 8 20,5 31
75 106 11 22 46
75 106 11 22 46
V1
110
110
160
160
160
S1
87
87
140
140
140
B1
66
66
110
110
110
B2
73
73
110
110
110
G
H
I
1,5 10,5 9
1,5 13,5 9
1,5 16 9
2 18,5 10
2 21 10
U1
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
J
31
31
31
42
42
U2
10,5
10,5
12
12
12
K
30
35
35
50
50
L1
86
86
108
108
140
M
M3
M4
M4
M5
M5
L2
100
100
140
140
N
23
23
23
30
30
O
3
3
3
4
4
L3
159
159
P
19
24
24
35
35
D1
64
64
84
84
84
R
30
30
30
50
50
D2
14
14
16
16
16
S
34
43
56
66
77
D3
8
8
10
10
10
H1
5
5
5
6
6
U
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
A1
72
72
119
119
119
V
X
Y
33 15 3,2
43 19 4,2
53 19 4,2
66 34,5 5,4
85 34,5 5,4
F1
35
35
58
58
58
A2
48
48
66
66
66
Z
46
46
46
74
74
C1
66
66
106
106
106
1
84
90
98
102,5
105
2
94,5
103,5
114
121
126
3
105
117
130
139,5
147
4
115,5
130,5
146
158
168
5
126
144
162
176,5
189
T pri počte komôr
6
7
8
136,5
147
157,5
157,5
171
184,5
178
194
210
195
213,5
232
210
231
252
9
168
198
226
250,5
273
10
178,5
211,5
242
269
294
11
189
225
258
287,5
315
12
199,5
238,5
274
306
336
1
70
62
112
115
115
2
70
62
112
115
115
3
70
76
112
115
115
4
70
130
112
115
172
5
112
130
169
172
172
L4 pri počte komôr
6
7
8
112
112
112
130
130
197,5
169
169
253
172
172
256
172
256
256
9
154
197,5
253
256
256
10
154
197,5
253
256
256
11
154
197,5
295
298
298
12
154
197,5
295
298
298
L1
3
2
2
2
3
Max. počet komôr
L2
4
3
4
4
-
L3
9
7
-
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... J
- spínač s páčkou bez čelnej dosky
S 6,
10 J
S
6,10
upevnenie na panel
H
X
2xM
4xØ3,2
P
R
V
I
S
L
B
16,25,
25,32,40,
32, 40,63
63JJ
S S16,
X
H
upevnenie na panel
P
I
R
V
2xM
S
L
SS100,
100,160
160 JJ
M
F
R
V
E
X
H
P
L
S
D7
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JE
- spínač s páčkou bez čelnej
dosky a s násuvnými kolíkmi
- prevedenie umožňuje uľahčenú
montáž vodičov na kontakty
spínača
S 6, 10 JE
upevnenie na panel
S 16, 25 JE
upevnenie na panel
D8
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JD
- spínač s páčkou a čelnou doskou
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JD
-spínač s páčkou a čelnou doskou
S 6,
S 6,10
JD10 JD
P
upevnenie na panel
D
2xM
H
4xY
R
V
I
L
B
S 16,
25,25,
32,32,
40,40,
63 JD
S 16,
63 JD
P
N
D
N
H
upevnenie na panel
2xM
I
R
1
V
0
A
L
V
S 100,
S 100,
160 160
JD JD
H
P
L
D9
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JU
- spínač s možnosťou uzamknutia páčky tromi
visiacimi zámkami (Ø 5-8mm)
- použitie ako hlavné alebo núdzové vypínače
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JU
-spínač s možnosťou uzamknutia páčky tromi visiacimi zámkami (Ø5-8mm)
-použitie ako hlavné alebo núdzové vypínače
S 6,10 JUS 6, 10 JU
J
upevnenie na panel
2xM
4xØ3,2
R
V
I
max.6
B
L
16,
63 JU
SS16,
25,25,
32,32,
40, 40,
63 JU
J
Ø8
upevnenie na panel
I
max.6
L
C
V
S 100,160
JU 160 JU
S 100,
H
J
D10
R
V
2xM
L
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JZ
- spínač s uzamykaním nulovej polohy
(alebo iných požadovaných polôh)
zámkom FAB
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JZ
-spínač s uzamykaním nulovej polohy (alebo iných
požadovaných polôh) zámkom FAB
S 6, 10SJZ
6,10 JZ
K
A
upevnenie na panel
2xM
A/2
4xØ3,2
A1
F1
R
V
I
B
max.6
55
L
S 16, 25,
32,
6363JZ
S 16,
25,40,
32, 40,
JZ
K
A
upevnenie na panel
A1
F1
I
R
V
A/2
2xM
max.6
55
L
S 100,S160
JZ JZ
100, 160
K
L
H
55
D11
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JV
- spínač s jednou alebo dvoma vratnými
polohami aj cez viac polôh
- max. možný uhol vratného pohonu je 120°
- v objednávke je nutné uviesť (pri spínačoch s viac ako dvoma polohami) požadovanú vratnú a aretovanú polohu, napr. pri
vypínači 0-1-2, pri požadovanom pohybe z
polohy 2 do polohy 1 je označenie V2 - A1
Typ
Počet komôr
S 6, 10 JV
S 16, 25 JV
1
38
47
2
48,5
60,5
3
59
74
4
69,5
87,5
6,10
S 6,S10
JVJV
5
80
101
L (mm) pri počte komôr
6
7
8
90,5
101
111,5
114,5
128
141,5
9
122
155
10
132,5
168,5
11
143
182
upevnenie na panel
2xM
H
4xY
P
R
V
I
L
B
SS16,
16,25
25JVJV
P
V
30
upevnenie na panel
2xM
H
I
L
D12
12
154,5
195,5
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JG
- spínač s gumovým tesnením pre IP 65
A - Upevnenie 2x samoreznou skrutkou
B - Upevnenie 2x skrutkou a maticou
S 6 - 10 J
D3,5
M3
S 16 - 40 J
D4
M4
SS6,
10JG
JG
6,10
S 63 - 160 J
D4
M5
upevnenie na panel
P
A
4xØ3,2
H
4xY
B
2xM
I
R
V
I
B
A
L
G
B
16, 25,
25, 32,
32, 40,63
SS16,
40, 63JGJG
A
P
H
2xM
B
2xY
2xY
2xO
I
V
B
I
B
B
A
L
U
SS100,
100,160
160JGJG
V
A
U
H1
G
S6-10J
S16-40J
A- Upevnenie 2x samoreznou skrutkou
D4
D4
D4
B- Upevnenie 2x skrutkou a maticou
M3
M4
M5
S63-160J
H
L
D13
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JDG
- spínač s čelnou doskou a gumovým
tesnením pre IP 65
A - Upevnenie 2x samoreznou skrutkou
B - Upevnenie 2x skrutkou a maticou
S 6 - 10 J
D3,5
M3
SS 6,
10JDG
JDG
6,10
P
S 16 - 40 J
D4
M4
S 63 - 160 J
D4
M5
upevnenie na panel
A
H
D
4xY
B
2xM
I
R
V
I
B
L
G
16, 25,
JDG
SS16,
25,32,
32,40,
40,6363
JDG
D
P
upevnenie na panel
A
H
G
B
2xY
2xY
1
I
I
V
B
0
B
A
L
U
SS 100,
100,160
160JDG
JDG
G
U
V
H1
A
P
H
D
D14
L
S6-10J
S16-40J
A- Upevnenie 2x samoreznou skrutkou
D4
D4
D4
B- Upevnenie 2x skrutkou a maticou
M3
M4
M5
S63-160J
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JK
- centrálne upevnenie spínača na
otvor Ø 22 mm rýchloupínacím
mechanizmom
- ovládanie kľúčom
Typ
VAČKOVÉ
SPÍNAČE S...JK
Počet -centrálne
komôr upevnenie spínača
1
2 Ø22 mm 3
na otvor
S 6, 10rýchloupínacím
JK
51,5
62
73,5
mechanizmom
-ovládanie
kľúčom 54,5
S 16, 25
JK
68
81,5
4
84
95
5
94,5
108,5
L (mm) pri počte komôr
6
7
8
106
107,5
108
112
135,5
149
9
118,5
162,5
10
129
176
11
139,5
189,5
12
150
203
SS6,6,10
10 JK
Ø
22
,3
V
12,5
R
Ø
1,
40
22
5
upevňovací otvor na panel
max. 4,5
6
L
SS6,6,10
10 JKD
JKD
upevňovací otvor na panel
max. 4,5
Ø
22
,3
V
12,5
R
1,
5
L
22
6
39
S 16,
25 25
JK JK
S 16,
upevňovací otvor na panel
max. 4
0
22
,3
1
12,5
R
1,
5
L
Ø
10
V
22
(2)
38,4
D15
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JR
- centrálne upevnenie spínača
na otvor Ø 22 mm rýchloupínacím
mechanizmom, JRG : JR + tesnenie G
- ovládanie páčkou
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JR
Typ
L (mm) pri počte komôr
Počet komôr
2
3
4
5
6
7
8
-centrálne 1upevnenie
na otvor
Ø22mm
S 6, 10 JR
51,5
62
73,5
84
94,5
106
107,5
108
rýchloupínacím
mechanizmom,
JRG: 108,5
JR+tesnenie
G135,5
S 16, 25 JR
54,5
68
81,5
95
112
149
-ovláfanie páčkou
S 6,
10 JRJR
S 6,10
10
129
176
11
139,5
189,5
upevňovací otvor na panel
P
Ø
22
,3
V
12,5
R1
,5
Ø4
0
max.4,5
6
9
118,5
162,5
L
S 6,S 10
JRD
6,10
JRD
upevňovací otvor na panel
max.4,5
6
P
Ø
22
,3
V
12,5
R1
,
5
39
L
S 16,
S 16,
25 25
JR JR
P
10
upevňovací otvor na panel
max. 4
12,5
1
Ø
22
,3
V
0
R1
,
5
L
(2)
38,4
D16
12
150
203
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JT
- spínač s tlačidlom blokujúcim
páčku v polohe „0“
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JT
-spínač s tlačidlom blokujúcim páčklu v polohe,,0"
S 6,10
S 6, 10
JTJT
K
A
upevnenie na panel
2xM
A/2
4xY
A1
F1
R
V
I
B
max.6
38
L
S 16,S25,
32,32,40,
JT
16, 25,
40, 63
63 JT
K
upevnenie na panel
A
A1
F1
I
R
V
A/2
2xM
max.6
38
L
S 100, 160 JT
tlačidlo:
S 100, 160 JT
K
L
G - zelené
R - červené
Y - žlté
bez označenia - čierna
H
40
D17
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JF
- spínač so svetelnou signalizáciou
zvolených polôh
Špecifikácia typu signálky
3 alebo 4-znakový kód, uvedený na konci špecifikáce vačkového
spínača (pozri „Príklad objednávky“ str. D 2)
Napr.:
2 RG 0
Napájacie napätie signálky (”24 V ~” - pozri tab. 2)
Farba signálky dvojfarebná (”červená / zelená” - pozri tab. 1)
Počet signáliek 2 (1, 2 alebo 3)
2 R.G 0 Napájacie napätie signálky (”24 V ~” - pozri tab. 2)
1. signálka červená, 2. zelená
Počet signáliek 2 (1, 2 alebo 3)
Farba
Červená
Zelená
Oranžová
Žltá
Znak
Napätie
24 V
48 V
60 V
110 V 230 V
R
Striedavé
0
1
2
3
4
G
Jednosmerné
5
6
7
8
9
E
Pozn.: Vodiče signáliek sú vyvedené na samostatné svorky na
Y VAČKOVÉkonci
SPÍNAČE
S...JF
spínača, resp.
iné požiadavky konzultovať s výrobcom.
-spínač so svetelnou signalizáciou zvolených polôh
Možné kombinácie farieb (2 - farebná
signálka): RG, YG, EG, EY
JF
JF
A
upevnenie na panel
R
A/2
2xM
Napr.:
2 RG 0
Napájacie napätie signálky ("24
tab.2)
Farba signálky dvojfarebná ("červe
tab.1)
Počet signáliek 2 (1,2,3)
F1
F1
A1
I
Špecifikácia typu signálky
3 alebo 4-znakový kód, uvedený na konc
spínača (pozri ,,Príklad objednávky" str. D
2 R.G 0
Napájacie napätie signálky ("24
tab.2)
1. signálka červená, 2.zelená
Ø4
Počet signáliek 2 (1,2,3)
K
JZF
JZF
upevnenie na panel
Tabuľka 1.
Farba
V
Červená
Zelená
Oranžová
Žltá
Znak
R
G
E
Y
Možné kombinácie farieb (2-farebná
signálka): RG, YG,EG,EY
Tabuľka 2
Napätie
Striedavé
Jednosmerné
signal
wires
vývod
signálky
max.6
L
D18
lock
zámok
signal
lamp
signálka
24V
0
5
48V
1
6
60V 110V 230
4
2
3
7
9
8
Pozn.: Vodiče signáliek sú vyvedené na
konci spínača, resp. iné požiadavky kon
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JO
- spínač so zadným upevnením na panel
-spínač so zadným upevnením na panel
S 6,10
JOJO
S 6,10
upevnenie na panel
2xM
2xY
V
A
H1
H
X
B
L
P
L4
S 16,
25, 32,
JO 63 JO
S 16,
25,40,
32,6340,
upevnenie na panel
2xM
A
V
H1
H
2x
Y
B
L
P
U
L4
S 100,
160 160
JO JO
S 100,
L
2xØY
2xØO
U
H
X
B
V
A
H1
P
S
L4
D19
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE
S ... JLS
- spínač so štítom s upevnením na
lištu TH 35 - 7,5
- vyhotovenie JL bez štítu, s páčkou
Typ
Počet komôr
1
2
3
SPÍNAČE
S...JLS
S 6,VAČKOVÉ
10 JLS
39
52,5
66
-spínač
S 16,
25 JLSso štítom s upevnením
27,5 na lištu
38 TH35-7,5
48,5
4
79,5
59
5
93
69,5
L (mm) pri počte komôr
6
7
8
106,5
120
133,5
80
90,5
101
9
147
111,5
10
160,5
122
11
174
132,5
12
187,5
143
-vyhotovenie JL bez štítu, s páčkou
S 6, 10S6,10
JLS JLS
2x
5,5
25
10,5
45
,2
34
35
50
Ø4
10,5
52,5
19
16
2
L
S 16, 25
JLS25 JLS
S16,
2x
,2
25
5,5
13,5
34
45
35
50
Ø4
52,5
10,5
16
8
9
24
L
L (mm) pri počte komôr
TYP
D20
POČET SPÍNACÍCH KOMÔR
2
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE
S ... JLD
- spínač s čelnou doskou s upevnením
na lištu TH 35 - 7,5
- vyhotovenie JL bez čelnej dosky,
s páčkou
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JLD
-spínač s čelnou doskou s upevnením na lištu TH35-7,5
-vyhotovenie JL bez čelnej dosky, s páčkou
S 6, 10 S6,
JLD10 JLD
2xY
H
14
34
V
35
U
P
D
U2
A
L
S16,
40 JLD
S 16, 25,
32,25,
4032,
JLD
25
U
14
34
V
35
H
D
U2
A
P
L
S63,160
100,JLD
160 JLD
S 63, 100,
A
U2
10 D
L
83
35
73
V
2xY
U1
H
P
D21
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JBD
- spínač so zadným upevnením v rozvádzači
s upevnením ovládacieho prvku s čelnou
doskou na dverách
- vyhotovenie JB len s páčkou, bez čelnej
dosky
- „možnosť dodania aj inej dĺžky hriadeľa kóta T podľa požiadavky zákazníka“
VAČKOVÉ SPÍNAČE S...JBD
-spínač so zadným upevnením v rozvádzači s upevnením ovládacieho prvku s čelnou dos¨kou na dverách
-vyhotovenie JB len s páčkou, bez čelnej dosky
-,,možnosť dodania aj inej dĺžky hriadeľa-kóta T podľa požiadavky zákazníka"
6,10JBD
JBD
S S6,10
T±0,5
39,5
2xM
4xY
R
A
V
30
A
U
H
L
B
D
6
max.6
SS
16,
25,
32,
40,
6363
JBD
16,
25,
32,
40,
JBD
upevnenie na panel
T±0,5
2xY
39,5
1
A
V
B
0
A
2xM
A
U
H
U
B
D
6
L
max.6
SS
100,
160
JBD
100,
160
JBD
upevnenie na panel
T± 0,5
2xY
2xM
U
B
V
A
I
R
H
U
L
6
39.5
max.6
D22
D
P
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JBU
- spínač so zadným upevnením v rozvádzači
s upevnením ovládacieho prvku
s uzamykateĺnou páčkou na dverách
- vyhotovenie JB len s páčkou,
bez uzamykania
- „možnosť
dodania
aj inej dĺžky hriadeľa VAČKOVÉ
SPÍNAČ S...JBU
kóta T podľa požiadavky zákazníka“
-spínač so zadným upevnením v rozvádzači s
upevnením ovládacieho prvku s čelnou doskou na
dverách
-vyhotovenie JB len s páčkou, bez čelnej dosky
-,,možnosť dodania aj inej dĺžky hriadeľa-kóta T
podľa
požiadavky zákazníka"
6,10
JBU
SS6,10
JBU
T±0,5
39,5
U
4xY
R
A
A
V
30
2xM
H
L
B
6
max.6
16,25,
25,32,
32,40,
40,63
63JBU
JBU
S S16,
T±0,5
2xY
upevnenie na panel
2xM
39,5
A
V
B
A
Ø8
U
H
U
B
6
L
C
max.6
upevnenie na panel
100,160
160JBU
JBU
S S100,
2xY
T±0,5
2xY
R
H
B
V
A
I
U
L
6
39.5
J
U
max.6
D23
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JBZ
- Spínač so zadným upevnením v
rozvádzači s upevnením ovládacieho prvku so zámkom FAB na dverách s uzamknutím “O“ polohy (inú
uviesť)
- vyhotovenie JB len s páčkou, bez
zámku
možnosť dodania aj inej dĺžky hriadeľa - kóta T podľa požiadavky
zákazníka
VAČKOVÉ SPÍNAČ S...JBZ
-spínač so zadným upevnením v rozvádzači s
upevnením ovládacieho prvku so zámkom FAB na
dverách s uzamknutím "O" polohy(inú uviesť)
-vyhotovenie JB len s páčkou, bez zámku
-možnosť dodania aj inej dĺžky hriadeľa-kóta T
podľa
požiadavky zákazníka
6, 10
SS6,10
JBZJBZ
T±0,5
39,5
U
4xY
R
A
A
V
30
2xM
H
L
B
6
max.6
55
16,25,
25,
32,
SS16,
32,
40,40,
63 63
JBZJBZ
T±0,5
A
U
2xY
upevnenie na panel
2xM
A
A1
F1
V
B
A
A/2
39,5
H
U
B
6
L
55
max.6
upevnenie na panel
SS100,
160
JBZ
100,
160
JBZ
2xY
T±0,5
2xY
R
H
B
V
A
I
U
L
6
39.5
U
max.6
55
D24
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JP
- Spínač v škatuli z plastickej hmoty IP 65
-upevnenie na podložku 2 skrutkami
M4 pre (S6, 10, 16, 25 J),
M5 pre (S32, 40, 63, 100)
- súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
Pg 16 - pre S6 -16J
Pg 21 - pre S25J a S40J
Pg 29 - pre S63 -100J
10,
40, JP
63, 100 JP
S 6, S
10,6,16,
25,16,
32,25,
40 ,32,
63, 100
B1
Z
Z1
2xPg
2xØY
1
A2
B2
V1
0
2xPg
S1
L
1
L2
L3
P
D25
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JPU
- spínač v škatuli z plastickej hmoty s páčkou
uzamykateľnou
troma visiacimi zámkami - IP 65
- spínač so zámkom FAB - označenie S ... JPZ
- čelná doska so zámkom FAB z typu S ... JZ
- upevnenie na podložku 2 skrutkami
M4 pre (S6, 10, 16, 25J)
M5 pre (S32, 40, 63, 100J)
- súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
Pg16 - pre S6-16J
Pg21 - pre S25 - 40J
Pg29 pre S63-100J
SS6,6,
10,
16,16,
25, 25,
32, 40,
100
JPU
10,
32,63,
40,
63,
100 JPU
B1
Z
Z1
2xPg
2xPg
S1
D26
V1
C1
2x
B2
V1
2xØY
L
1
L2
L3
J
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JPD
- spínač v škatuli z plastickej hmoty s čelnou
doskou - IP 65
- upevnenie na podložku 2 skrutkami
M4 pre (S6, 10, 16, 25J)
M5 pre (S32, 40, 63, 100J)
- súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
Pg16 - pre S6-16J
Pg21 - pre S25 - 40J
Pg29 pre S63-100J
S 6,
25,25,
32, 32,
40, 63,
S
6,10,
10,16,16,
40,100
63,JPD
100 JPD
B1
Z
Z1
2xPg
1
B2
V1
0
A2
2xØY
2xPg
S1
L
1
L2
L3
P
D27
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
S 6 - 25 JPU
S 32 - 63 JPU
S 32 - 63 - 100 JPU
S 6 - 25 JPZ
S 32 - 63 JPZ
S 32 - 63 - 100 JPZ
S 6 - 25 JPD, JP
D28
S 32 - 63 JPD, JP
S 32 - 63 - 100 JPD, JP
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S 160 JPD,JPU,JPZ
- spínač v skrini z plastickej hmoty s čelnou doskou (JPD),s páčkou
uzamykateľnou 3 visiacimi zámkami (JPU),s lamelovým zámkom
FAB (JPZ) - IP 54
- spínače do 3 poschodí sú v skrini JP (rozmery 280x160x165 mm)
- spínače so 4 a viac poschodiami sú v skrini VMS 32
(rozmery 320 x 220 x 180 mm, výšku skrine možno zväčšovať
podľa potreby
- pridávaním modulov o výške 75mm)
- súčasťou dodávky sú 2 kábelové priechodky Pg 36
S 160 JPD
Skriňa JP
S 160 JPU
Skriňa VMS 32
D29
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S 16,
25 NJ, NJU, NJZ, NJD
VAČKOVÉ SPÍNAČE
NJ, NJU,
NJZ,
NJD
- spínač v S16,
skrini 25
z plastickej
hmoty
v kombinácii
s 3 po-
-spínač v skrini z plastickej hmoty v kombinácii s 3 poistkami
istkami
(E 27)a ochranného
so svorkami
pre pripojenie nulového a
(E27) so svorkami pre pripojenie
nulového
vodiča-IP54
-S...NJ- s páčkou
ochranného vodiča - IP 54
-S...NJU- s páčkou pre uzamykanie 3 visiacimi zámkami
- S ... NJ - s páčkou
-S...NJZ- s páčkou a uzamykaním lamelovým zámkom FAB
- S ...doskou
NJU - s páčkou pre uzamykanie 3 visiacimi zámkami
-S..NJD- s páčkou a čelnou
-odstupňované tesniace
gumové
priechodky
- S ... NJZ
- s páčkou a uzamykaním lamelovým zámkom
26
139
107
FAB
- S ... NJD - s páčkou a čelnou doskou
odstupňované tesniace gumové priechodky
63
81
80
120
146
Ø5
270
26
131
107
230
63
81
I
0
II
80
120
146
Ø5
270
D30
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JA, JAZ
- spínače v Al skrini, IP 54
- S ... JA - s páčkou
- S ... JAZ - s páčkou a uzamykaním lamelovým zámkom FAB
Typ
S 16, 25 JA
S 16, 25 JAZ
S 32, 63 JA
S 32, 63 JAZ
El. prevedenie
1103, 9151, 9551, 9552, 2203
9153
1103, 9151, 9551, 9552, 2203
9153
1103, 9151, 2203
9551, 9153, 9552
1103, 9151, 2203
9551, 9153, 9552
A
B
190
Ø 113
235
Ø 113
C
134
167
168
201
166
198
200
232
D
E
F
90
7
P21
122
9
P29
D31
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VAČKOVÉ SPÍNAČE S ... JI, JIZ
- spínače v Al skrini v kombinácii
s 3 poistkami (E 27,E 33), IP 54
- S ... JI - s páčkou
- S ... JIZ - s páčkou a uzamykaním lamelovým zámkom
S S16,
25,
32,32,
40,40,
63 JI,
16,
25,
63JIZ
JI, JIZ
B
E
A
D
G
C
I
H
0
F
I
Typ
S 16, 25 JI
S 16, 25 JIZ
S 32, 63 JI
S 32, 63 JIZ
El. prevedenie
A
1103, 9151, 9551, 9552, 2203
9153
212A
Typ
El. prevedenie
1103,
9151,
9551, 9552, 2203
1103, 9151, 9551, 9552, 2203
S16,
25 JI
9153
9153
212
1103, 9151,
2203
1103,
9151, 9551, 9552, 2203
S16, 25 JIZ
9153
9551, 9153, 9552
269
1103, 9151, 2203
S32,
63 JI 9151, 2203
1103,
9551, 9153, 9552
269
9551, 9153,
9552
1103,
9151, 2203
S32, 63 JIZ
D32
9551, 9153, 9552
B
152 C
B
136
152
168
170
202
212 166
212
198
201
253
C
136
168
D
170
202
226
166
198
201
300
253
D
E
F
E226 F
125
G
H
7
16
34
125
300
180
180
9
25
7
I
H
I
16
34
P21
25
39
P29
P21
9
39
G
P29
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
ĎALŠIE SCHÉMY – POZRI STRANU D 35 – D 45
Prepínač pólov (Dahlander)
Reverzný prepínač Y-D
0 12
1 0 2
Prepínač Y-D
Reverzný spínač
1 02
Prepínač sietí
Vypínače
0 1 číslo schémy
0 1 2 1 0 2 číslo schémy
1 2 číslo schémy
D33
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Polohové štítky
Farba štítkov: hliníková (štandard)
iná (podľa požiadaviek zákazníka)
D34
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
D35
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Štítky nápisov
1
HLAVNÝ VYPÍNAČ
otvárať v polohe 0
2
HAUPTSCHLATER
MAINSWITSCH
ÖFFEN IN
0 - STELLUNG
OPEN
0 - POSITION
3
4
WATTMETER
VOLTMETER
5
6
AMPERMETER
VOLTMETER
AMPERMETER
7
8
OHREV
ČERPADLO
9
10
MOTOR
POSUV
11
12
ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТКРЫВАТЬ В СОСТОЯНИИ 0
D36
- Iný text nápisu uviesť v objednávke.
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
S 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 J
LIST ŠPECIFIKÁCIE
D37
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
VYPÍNAČE A STUPŇOVÉ PREPÍNAČE S POLOHOU „0“
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Poloha ”0” v strede
Poloha ”0” v strede
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Poloha ”0” v strede
D38
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Číslo schémy
Číslo schémy
Poloha ”0” v strede
VYPÍNAČE A STUPŇOVÉ PREPÍNAČE BEZ POLOHY „0“
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
V
V
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
D39
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
Číslo schémy
Diagram no.
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Poloha ”0” v strede
STUPŇOVÉ PREPÍNAČE BEZ PRERUŠENIA OD ZOPNUTIA S POLOHOU „0“
Číslo schémy
Diagram no.
D40
Číslo schémy
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
STUPŇOVÉ PREPÍNAČE BEZ PRERUŠENIA OD ZOPNUTIA S POLOHOU „0“
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
D41
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
STUPŇOVÉ PREPÍNAČE S PREKRÝVANÍM KONTAKTOV S POLOHOU „0“
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
Číslo schémy
STUPŇOVÉ PREPÍNAČE S PREKRÝVANÍM KONTAKTOV BEZ POLOHY „0“
Číslo schémy
D42
Číslo schémy
Číslo schémy
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
STUPŇOVÉ PREPÍNAČE S PREKRÝVANÍM KONTAKTOV BEZ POLOHY „0“
Číslo schémy
Číslo schémy
SPÍNAČE PRE RADENIE ODPOROV
Varianta 1
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 2
D43
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
SPÍNAČE PRE RADENIE ODPOROV
SPÍNAČE PRE MERACIE PRÍSTROJE – AMPÉRMETRE, VOLTMETRE, WATTMETRE
D44
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
2 L 3L 1
2 L 2L 3
2 L 1L 2
SPÍNAČE PRE MERACIE PRÍSTROJE – AMPÉRMETRE, VOLTMETRE, WATTMETRE
D45
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
SPÍNAČE PRE MERACIE PRÍSTROJE – AMPÉRMETRE, VOLTMETRE, WATTMETRE
SPÍNAČE PRE JEDNOFÁZOVÉ MOTORY
Spínač pre jednofázový motor
Poloha
Zapojenie
1
Vinutie v sérii (220V)
2
Paralelne (110V)
Prepínač s vratnou polohou - ŠTART
Prepínač 2 jednofázových motorov
(2 vratné polohy ŠTART)
ŠTART
ŠTART
ŠTART
Pri zapojení s pomocným tlačítkom k rozbehu motora
D46
ŠTART
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
SPÍNAČE PRE JEDNOFÁZOVÉ MOTORY
Prepínač 2 jednofázových motorov
(2 vratné polohy ŠTART)
Jednofázový reverzačný spínač
Jednofázový reverzačný prepínač
ŠTART
ŠTART
ŠTART
ŠTART
1
ŠTART
Pri zapojení s pomocným tlačítkom k rozbehu motora
ŠTART ŠTART
ŠTART ŠTART
SPÍNAČE PRE 3-FÁZOVÉ ASYNCHRÓNNE MOTORY
Reverzačný spínač 3~
Reverzačný spínač Y - ∆
Prepínač Y - ∆
Prepínač pólov (Dahlander) ∆ - YY
Prepínač Y - ∆
Prepínač pólov (Dahlander) 0 - ∆ - YY (∆ - 0 - YY)
D47
Vačkové spínače rady S6 - 160 J
SPÍNAČE PRE 3-FÁZOVÉ ASYNCHRÓNNE MOTORY
Prepínač pólov (Dahlander) YY- ∆ - 0 - ∆ - YY
Prepínač pólov 0 - ∆A - YYA - YB
(3 rýchlosti otáčok, 2 oddelené vinutia, YB pri otáčkach III.)
1
Prepínač pólov 0 - YB - ∆A - YYA
(3 rýchlosti otáčok, 2 oddelené vinutia, YB pri otáčkach I.)
1
Len pri otvorenom ∆
Prepínač pólov 0 - ∆A - ∆B -YYA -Y B
(2 x Dahlander - 4 rýchlosti otáčok)
1
D48
Len pri otvorenom ∆
Len pri otvorenom ∆
Prepínač pólov 0 - Y - ∆ - YY
(Dahlander - 2 rýchlosti otáčok)
Prepínač pólov 0 - ∆A - YB - YYA
(3 rýchlosti otáčok, 2 oddelené vinutia, YB pri otáčkach II.)
1
Len pri otvorenom ∆
Prepínač pólov
(2 oddelené vinutia)
Download

Vačkové spínače