Novinky 2013
nextlevel
for industry
ROZVÁDZAČE
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
ROZVÁDZAČE
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Naraz je viac ako
po častiach.
To isté platí aj pre „Rittal - The System“. Majúc toto na zreteli sme spojili naše
inovatívne rozvádzače, rozvod prúdu, klimatizáciu a IT-infraštruktúru spolu do
jednej systémovej platformy. Pridaním našej širokej palety softvérových nástrojov a
globálnych služieb sme vytvorili jedinečnú pridanú hodnotu pre všetky priemyselné
aplikácie: výrobné závody, testovacie zariadenia, správu zariadení a dátové centrá.
V súlade s našou jednoduchou zásadou „Rýchlejšie - lepšie - všade” dokážeme
kombinovať inovatívne výrobky s efektívnym servisom a dosahovať optimálny efekt.
Rýchlejšie - s naším “Rittal systémom” rozsahom modulárnych riešení, ktoré
zaru-čujú rýchle projektovanie, montáž, konverziu a uvedenie do prevádzky so
systémovou kompatibilitou.
Lepšie - pretváraním trendov na trhu do výrobkov. Týmto spôsobom vám naše úsilie
v inováciách pomôže zabezpečiť konkurenčnú výhodu.
Všade - vďaka globálnemu prepojeniu medzi 150 krajinami. Rittal má viac ako
60 dcérskych spoločností, viac ako 250 servisných partnerov a viac ako 1 000
servisných technikov po celom svete. Už viac ako 50 rokov sme stále poruke s
ponukou rady, pomoci a produktových riešení.
Systém skríň
Ovládacie skriňové a stojanové systémy …............... 14 – 23
SE 8 Voľne stojaca monolitická skriňa s otvormi …... 24 – 25
Systémy PC rozvádzačov na báze SE 8 ……............ 26 – 28
Prevádzkové skrine pre desktopové TFT až do 24“ .......... 29
Systémové príslušenstvo …………………………...... 30 – 31
Rozvod prúdu
RiLine NH ističové prvky ……………………...................... 34
Spojovacie komponenty pre Maxi-PLS/Flat-PLS …... 36 – 39
Klimatizácia
Chillery TopTherm …………………………………….......... 42
Príslušenstvo ku klimatizácii ………………………….....…. 43
IT-infraštruktúra
RiMatrix S …………………………………………........ 44 – 59
Bezpečnostné sejfy ………………………………….... 60 – 63
IT chladenie …………………………………………..... 68 – 69
Zoznam čísel modelu/index …………………………... 70 – 71
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
3
ROZVÁDZAČE
4
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
nextlevel
Prvý krok v reťazci pridanej hodnoty
+ Spojenie medzi Eplan, Rittal a Kiesling je jediné svojho druhu na svete.
+ Nadchnite sa pridanou hodnotou na vyššiu úroveň a zautomatizujte svoje procesy.
+ S Eplanom sa zveríte skutočne do rúk európskeho lídra pre riešenia.
EPLAN - výkonný inžiniering
+ EPLAN Engineering Center
+ EPLAN Electric P8
+ EPLAN Pro Panel
+ EPLAN Harness proD
+ EPLAN PPE
+ EPLAN Data Portal
+ PLAN Fluid
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
5
nextlevel
Druhý krok v reťazci pridanej hodnoty
Inžinieringová platforma Eplan ponúka optimálne prepojenia
so systémovými riešeniami od firmy Rittal. Získajte výhody
z tohto jedinečného systému a znížte komplikovanosť
napredovania.
Rittal - systém
+ Rozvádzačové systémy
+ Rozvod prúdu Ri4Power podľa IEC 61 439
ROZVÁDZAČE
6
+ Klimatizácia TopTherm, testovaná TÜV
+ RiMatrix S - dátové centrum vyrábané hromadne
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
nextlevel
Tretí krok v reťazci pridanej hodnoty
Tretí krok sa zameriava na vás a vaše
kontrolné procesy inžinieringu.
S medzinárodnými špecialistami Kiesling
zautomatizujeme váš úspech.
+ Kiesling Perforex - strojné obrábanie riešení rozvádzačov
+ Kiesling Averex - káblové prepojenie montážnych stien
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
7
ROZVÁDZAČE
8
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
nextlevel
Výhodné inovácie pre zákazníka
+ Prvá certifikácia TÜV Nord na svete za garantovaný výkon a
maximálnu účinnosť s chladiacimi jednotkami
+ Projektovanie zbernicových systémov v súlade s novou normou IEC 61
439 vďaka Rittal Power Engineering
+ Vysoké ergonomické štandardy a optimálna efektivita montáže s
ovládacími skriňami a systémami rozvádzačov PC
+ Jednoduchá montáž jednou osobou a nenáročné upevňovanie
koľajnicových systémov s TS 8
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
9
Rittal Systém podstavcov
Flex-Block
10
Šetrí váš čas
+ rýchla montáž jednoduchým
pospájaním zaklapnutím podstavcových
komponentov
+ ľahko zaklapnuteľné so svorkou bez
potreby náradia
+ rozvádzač sa ľahko prepravuje či už
prázdny alebo v konfigurovanom stave
po odstránení spodnej vyvažovacej časti
podstavca
Jednoduchá montáž
+ montáž komponentov spodnej časti/
podstavca bez použitia náradia
+ montáž častí príslušenstva bez použitia
náradia, napr. spájanie, montáž
nivelačných nôh a transportných
koliesok
+ symetrické v šírke a hĺbke skríň
+ Pri 200 mm vysokom Flex-Blocku sa
môžu použiť kombinácie 100 a 200 mm
vysokých panelov
Veľká montážna plocha
+ priestorovo úsporné trasy káblov v
spodnej časti/podstavci znamená viac
priestoru pre konfiguráciu rozvádzačov
+ konfigurácia s montážnou koľajnicou
- jednoducho zaklapnuteľná na miesto
zvnútra či zvonku
+ flexibilná konfigurácia: montážna
koľajnica s 25 mm rastrom otvorov
11
Systémové príslušenstvo
Systém podstavcov Flex-Block
Systém podstavcov Rittal
Flex-Block
Voľne kombinovateľný podstavcový systém pre
virtuálne akékoľvek použitie. To, že rohové kusy a
obruby sa balia osobitne, umožňuje zareagovať
individuálne na akúkoľvek aplikáciu.
Jedno číslo modelu
pre rohové kusy
Flex-Block vpredu i
vzadu
Jedno číslo modelu pre
obruby Flex-Block
vpredu i vzadu
Zaťaženie rozvádzača spočíva na rohových kusoch,
takže vyvažovacie panely sa dajú zakladať alebo
skladať kedykoľvek s použitím svoriek. Podstavcové
panely sú symetricky rozložené po šírke i hĺbke
skrine. To vytvára nebývalú flexibilitu a veľký úsporný
potenciál pre konfiguráciu podstavca.
Jedno číslo modelu pre
obruby Flex-Block po
bokoch
Jeden kompletný
podstavec Flex-Block
Podstavec s výškou 100 mm
Podstavec s výškou 200 mm a s 200 mm obrubami
Podstavec s výškou 200 mm a kombináciou obrúb 200 mm a 100 mm
Funkčné a nákladové výhody
Úsporný potenciál
pre 100 mm vysoký Flex-Block v
porovnaní s úplným podstavcovým
systémom Flex-Block
12 obrúb
Objednávka zahŕňa
Funkčné výhody
3 balenia rohových kusov
Flex-Block
Rozvádzače stoja bezpečne na rohových
kusoch. Preprava voľne stojacich
rozvádzačov je možná vysokozdvižným alebo�
paletovým vozíkom.
3 balenia rohových kusov
Flex-Block
4 balenia obrúb Flex-Block
Úplne uzavretá zostava podstavcov bez obrúb 4 obruby
medzi skriňovými panelmi. To znamená viac
priestoru na montáž a káblové vstupy.
3 balenia rohových kusov
Flex-Block
2 balenia obrúb Flex-Block
Obruby sú potrebné vo viditeľných zónach;
medzi panelmi skríň obruby nie sú. To
znamená viac priestoru na montáž a káblové
vstupy.
8 obrúb
Iné možnosti:
+ Káblová svorka sa môže konfigurovať jednotlivo v každom paneli
rozvádzača s použitím systémového príslušenstva.
+ S rohovými kusmi Flex-Block 200 mm sa môžu použiť buď 100 mm
vysoké alebo 200 mm vysoké obruby.
12
�
Rittal Novinky 2013
Systémové príslušenstvo
Rohové kusy Flex-Block
pre TS, TS IT, SE, PC
Plastové rohové kusy s vysokou pevnosťou na
individuálnu montáž bez náradia s obrubami
Flex-Block a príslušenstvom.
Materiál:
– Rohové kusy: Plast vystužený sklenými
vláknami - krytky: ABS
Farba:
– RAL 9005
Dodávka zahŕňa:
– 1 súprava =
4 rohové kusy
4 krytky
Montážne diely pre montáž skrine rozvádzača
Obruby Flex-Block
pre rohové kusy Flex-Block
pre montáž bez náradia. Pri symetrických
rozmeroch skrine rozvádzača majú obruby rovnakú
šírku a hĺbku.
Material:
– obruby: oceľové panely
Farba:
– RAL 9005
Dodávka zahŕňa:
– 1 súprava = 2 obruby
Výška rohových kusov mm
100
200
Číslo modelu
8100.000
8200.000
Príslušenstvo
– obruby Flex-Block, pozri stranu 13
– montážna koľajnica 23 x 23 mm,
pozri inovácie 2012, stranu 55
– Svorka (TS 8000.100),
pozri inovácie 2012, stranu 55
– Adaptačná objímka (TS 8000.500)
pozri inovácie 2012, stranu 55
– Spodná montážna platňa (SO 2817.000)
pozri katalóg 33, stranu 546
100 mm vysoké, utesnené
Pre šírku a hĺbku skrine
rozvádzača v mm
300
400
500
600
800
1000
1200
1600
1800
Číslo modelu
8100.300
8100.400
8100.500
8100.600
8100.800
8100.010
8100.120
8100.160
8100.180
200 mm vysoké, utesnené
Pre šírku a hĺbku skrine
rozvádzača v mm
300
400
500
600
800
1000
1200
Číslo modelu
8200.300
8200.400
8200.500
8200.600
8200.800
8200.010
8200.120
100 mm vysoké, s vetraním
Pre šírku a hĺbku skrine
rozvádzača v mm
600
800
Číslo modelu
8100.602
8100.802
Príslušenstvo
– filtračné rohože pre vetrané obruby Flex-Block
(TS 7583.500), pozri inovácie 2012, stranu 55
Rittal Novinky 2013
13
Novinka: Ovládacia skriňa
s manipulačnými rukoväťami
14
Systém s jednotnou funkciou
Moderná konštrukcia prispôsobená na
podporu ramena systém CP 60/120/180
Dokonalé pohodlie
+ Integrovaná vnútorná inštalačná konzola
s otvormi systému TS kvôli kompatibilite
príslušenstva systému TS
+ Rýchly, spoľahlivý, jednoduchý prístup
a obsluha odpredu či odzadu
+ Zámok s integrovanými dverovými
jazdcami pre ľahké uzamknutie
Zabudovaná pridaná hodnota
+ Pripojenie podperného ramena pre
montáž jednou osobou
+ Pripojenie podperného ramena Ø 130
mm, vopred tvarované mimo stredu
vystužovacej platne, ktorá sa ľahko vyvŕta
Ergonomický dizajn
+ Rukoväť vrátane manipulačnej funkcie
+ Hliníkový čelný panel, ľahko
odmontovateľný na strojné opracovanie
15
Ovládacia skriňa s manipulačnými rukoväťami
Stojanové systémy Strana 20 Systémy s podperným ramenom pozri brožúru Novinky 2012
Materiál:
Druh ochrany:
Povrchová úprava:
Dodávka zahŕňa:
– Skriňa a dvere:
Pokovovanie ponorom,
práškový náter zvonku,
zdrsnený náter
– Manipulačné pásy a čelný panel:
prírodne eloxované
Farba:
– Skriňa a dvere: RAL 7035
– Manipulačné rukoväti a čelný
panel: prírodne eloxované
– krytky: podobne ako
RAL 7024
Šírka (B) mm
Výška (H) mm
Hĺbka (T) mm
Servicing access
Číslo modelu
Hmotnosť (kg)
– skriňu s otvormi a výstužou na
pripojenie podperného ramena
Ø 130 mm
– čelnú strana s maximálnym
otvorom, zakrytú ľahko strojovo
opracovateľným 3 mm hliníkovým
čelným panelom
– bočné manipulačné pásy a
krytky
– vačkový zámok s dvojbitovou
vložkou
odpredu
odzadu
Balenie
300
200
155
–
+
1
4
Príslušenstvo:
Oddiel s otvormi TS s montážnou prírubou,
17 x 73 mm
– koľajnica TS s otvormi 18 x 38 mm,
Podperné pásy TS
Montážna konzola
Montážna konzola na vnútornú inštaláciu
Alternatívne uzamykacie systémy
16
Poznámka:
– IP 55 podľa IEC 60 529
– Skriňa a dvere:
oceľové plechy
– Manipulačné rukoväti a čelný
panel: hliník
– Krytky: plast
– Pripojenie podperného
ramena a dverové pánty sa
môžu preklápať otáčaním
skrine
Schvaľovacie certifikáty:
– CSA
Technické detaily:
pozri webovú stránku
Dostupné od augusta 2013
300
300
210
+
380
300
210
+
380
380
210
+
6320.000
4.5
–
6315.100
7.0
–
6315.200
7.5
–
6315.300
9.8
–
8612.130
8612.130
8612.030
4
–
–
–
–
20
–
–
–
4594.000
4
4597.000
4597.000
4597.000
4597.000
4
6205.100
6205.100
6205.100
6205.100
S dvojbitovou 3 mm uzamykacou vložkou, môže sa vymeniť za uzamykacie vložky 41 mm, verzia C pre
skrine so servisným prístupom odpredu, verzia A pre skrine so servisným prístupom odzadu, pozri katalóg
33, strana 609, plastové kľučky a T-kľučky, verzia C pre skrine so servisným prístupom odpredu, verzia A pre
skrine so servisným prístupom odzadu, pozri katalóg 33, strana 608.
Rittal Novinky 2013
Ovládacia skriňa s manipulačnými rukoväťami
Šírka (B) mm
Výška (H) mm
Hĺbka (T) mm
Servisný prístup
Číslo modelu
Hmotnosť (kg)
Balenie
380
380
210
–
+
1
6320.300
9.8
4
8612.030
odpredu
odzadu
Príslušenstvo:
Oddiel s otvormi TS s montážnou prírubou,
17 x 73 mm
– koľajnica TS s otvormi 18 x 38 mm,
Podperné pásy TS
Montážna konzola
Montážna konzola na vnútornú inštaláciu
Komfortná minipáka
Alternatívne uzamykacie systémy
Rittal Novinky 2013
500
500
210
+
–
6315.400
16.8
500
500
210
–
+
600
380
210
–
+
600
600
210
–
+
6320.400
16.8
6320.500
15.4
6320.600
22.8
8612.150
8612.150
8612.030
8612.160
4
20
4
4
–
8612.250
8612.250
–
8612.260
4594.000
4695.000
4695.000
4594.000
4696.000
4597.000
4597.000
4597.000
4597.000
4597.000
6205.100
6205.100
6205.100
6205.100
6205.100
2537.000
2537.000
2537.000
2537.000
1
–
2537.010
2537.010
2537.010
2537.010
S 3 mm dvojbitovou uzamykacou vložkou, môže sa zameniť za 41 mm uzamykacie vložky, verzia C pre skrine so
servisným prístupom odpredu, verzia A pre skrine so servisným prístupom odzadu, pozri Kat. 33, strana 609.
Uzamykací valec, plastové kľučky a T-kľučky, verzia C pre skriňu so servisným prístupom odpredu, verzia V pre skriňu so
servisným prístupom odzadu, pozri Kat. 33, strana 608.
17
Novinka: Stojanové systémy
pre systém podperného ramena
CP 60/120
18
Vystužené stĺpiky pre vaše
použitie
Rozsiahly rozsah novovyvinutých riešení
spĺňa každú predstaviteľnú požiadavku.
Spodná platňa s pätou stĺpa
+ Pre systém podperného ramena CP 60,
priamo, pre CP 120 po jednoduchom
vyvŕtaní
+ Alternatívne so základným
upevnením alebo dvojkolieskami ako
príslušenstvom
+ Pripojenie pre káblové žľaby NW 50
Mobilný stojan
+ Pre systém podperného ramena CP 60
priamo, pre CP 120 po jednoduchom
vyvŕtaní
+ Na použitie v meniacich sa lokalitách
+ Konzola ako súčasť na zaklapnutie
kábla pre odľahčenie záťaže
Úplný stojan
+ Pripravené na prípojky/pripojenia na
systém podperného ramena CP 60
+ Lišty na panele sa ľahko otvárajú a
zatvárajú pri pokladaní káblov
+ Adaptér ako súčasť na káblové žľaby
pre pripojenie káblových žľabov NW 50
Otvorený stojan
+ Pripravený na spojky/pripojenia systému
podperného ramena CP 60
+ Otvorené káblové potrubia pre
retrospektívne pokladanie kábla
+ Konzola ako súčasť na zaklapnutie
kábla pre odľahčenie záťaže
19
Stojanové systémy
Ovládacie skrine Strana 16
Stojan, modulárny, skladá sa z
+ podstavcovej spodnej platne/
priečnika
+ podpernej časti
+ pripojenia skrine
Farba:
– RAL 7035
Fotografia zobrazuje konfiguráciu
príklad s vybavením nezahrnutým
do rozsahu dodávky
Dostupné od augusta 2013
Modulárny stojan
Hmotnosť záťaže kg
1 Spodná platňa s pätou stĺpa
Podstavcová spodná platňa/priečnik
Rozmery Š x V x H mm
2 Podperná časť
uzavretá, dĺžka 1000 mm
3 Pripojenie skrine
Pevná výstuž skrine
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
Príslušenstvo
18
351)
6106.100
400 x 108 x 400
6106.400
600 x 205 x 550
6206.100
Číslo modelu
6206.1001)
6206.1001)
6106.110
–
–
–
–
Číslo modelu
–
6206.320
6206.360
6206.300
6206.340
–
6206.320
6206.360
–
–
Dvojité kolieska
–
Nivelačná noha
–
Základná podložka
–
+ Zahrnuté do dodávky.
1)
Alternatívne: Časť podperného ramena CP 120 sa môže používať po jednoduchom vyvŕtaní. Zaťažiteľnosť: 50 kg
20
351)
Číslo modelu.
6106.200
490 x 100 x 600
6148.000
4612.000
1590.000
+
–
–
Rittal Novinky 2013
Stojanové systémy
Ovládacie skrine Strana 16
Stojan s riadiacim pultom s
podpernou časťou CP 60
+ Zaťažiteľnosť: 25 kg
+ Spoľahlivá ochrana káblového
prepojenia
Farba:
– RAL 7035
Dostupné od augusta 2013
Fotografia zobrazuje konfiguráciu
príklad s vybavením nezahrnutým
do rozsahu dodávky
Úplný stojan
Zaťažiteľnosť kg
Číslo modelu
Rozmery Š x V x H mm
Rozsah dodávky
Priečnik
Podperná cast
Zvislý hliníkový tvarovaný pult, môže sa otvárať
Príslušenstvo
Dvojkolieska
Nivelačné nôžky
Spodné upevnenie
Obloženie pre stojan
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
+ Zahrnuté do dodávky.
Rittal Novinky 2013
25
6106.300
600 x 1093 x 660
+
+
+
6148.000, 7495.000
4612.000
6147.000
6144.100
6206.320
6206.360
6206.300
6206.340
21
Stojanové systémy
Ovládacie skrine Strana 16
Zváraná alternatíva voči úplnému
stojanu
+ Otvorený stojan na
retrospektívny vstup kábla s
predmontovanými konektormi
Materiál:
- oceľ
Povrchová úprava:
- sprejový lak
Dostupné od augusta 2013
Fotografia zobrazuje konfiguráciu
príklad s vybavením nezahrnutým
do rozsahu dodávky
Farba:
– RAL 7035
Otvorený stojan
Hmotnosť záťaže kg
Číslo
Rozsah dodávky
Rozmery Š x V x H mm
Prierez stojanovej rúry Š x H mm
Hrúbka steny stojanovej rúry mm
Celková výška mm
Príslušenstvo
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Pripojenie CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena Ø 130 mm
Spojka CP 60 pre prípoj podperného ramena 120 x 65 mm
22
40
6106.500
400 x 10 x 400
86 x 73
3
1093
6206.320
6206.360
6206.300
6206.340
Rittal Novinky 2013
Systém podperného ramena CP 40/60
Spojovacia konzola VESA 75/100
Na zadné pripojenie
+ ovládacích skríň Slimline
+ Obchodne dostupné TFT
+ Priemyselné FC
so spojením VESA/75/100
Spojenie so systémami podperného ramena Rittal
+ CP 40
+ CP 60
+ CF 120 cez adaptér od spojenia podperného
ramena Ø 130 mm do D 120 x 65 mm
Výhody:
+ rýchla, jednoduchá montáž s využitím strojne
opracovaných otvorov
+ viac priestoru pre inštaláciu a servis
+ káble sa k zariadeniam môžu ťahať z vonkajšej i
vnútornej strany konzoly
+ odstrániteľný kryt pre jednoduché trasy káblov a
prístup k vnútorným pripojeniam zariadenia
+ integrálne káblové zvieracie pomôcky
+ kryt s bezpečnostnými skrutkami
Materiál:
– hliníkový odliatok
Farba:
– spojovacia konzola: RAL 7035 - kryt: RAL 7024
Dodávka zahŕňa:
– tesnenia a montážne diely
– káblové spony pre uchytenie káblov
Číslo modelu
Výška rohových kusov mm
1.1
Dostupné od augusta 2013
6206.480
Tiež je
potrebné:
– Pripojenie CF 60 pre spojenie podperného
ramena D 120 x 65 mm CF 6206.360
– Spojka CF 60 pre spojenie podperného ramena
D 120 x 65 mm CF 6206.340
– Naklápací adaptér 10° pre spojenie podperného
ramena D 120 x 65 mm CF 6206.440
– Spojka CF 40 pre spojenie podperného ramena
D 120 x 65 mm CF 6501.130
– Naklápací adaptér +/-45° pre spojenie
podperného ramena D 120 x 65 mm CF
6206.460
– Adaptér zo spojenia podperného ramena Ø 130
mm s D 120 x 65 mm CF 6212.500
Príslušenstvo
– Inštalácia vnútornej montážnej platne napr. na
pripojenie konektorov (a udržanie vysokej triedy
ochrany).
– 3-dielna dispozícia prípadne umožní rýchlu
výmenu pozastavených zariadení.
Technické detaily:
pozri webovú stránku
VESA šablóna pripojovacích otvorov
�
���
��
��
Na kombináciu podperného ramena CF 60 až CF 40
Použitie:
+ Spájací komponent od CF 60 vodorovne do CF
40 zvisle
+ Na externú montáž malých ovládacích skríň
Slimline s komponentmi CF 40, ak je potrebná
väčšia zaťažiteľnosť CF 60 pre väčšie dĺžky
ramena alebo ak sa požaduje závesový medzikus
pre danú aplikáciu
Výhody:
+ s integrálnym nastavovacím ústrojenstvom
+ odstrániteľný kryt pre jednoduchý vstup kábla
Materiál:
– Uhlový adaptér 90° hliníkový odliatok – Kryt:
plast
Výška rohových kusov mm
1.0
Dostupné od augusta 2013
���
Uhlový adaptér 90°
Číslo modelu
6206.640
Príslušenstvo:
– Montážny diel pre signálne stĺpiky (CF
6206.900), pre externú montáž krytu, pozri
Inovácie 2012, stranu 45.
Dostupné voliteľné príslušenstvo:
– Nastavenie výšky sa poskytuje na požiadanie
Technické detaily:
pozri webovú stránku
Farba:
– Uhlový adaptér 90° RAL 7035 – kryt: RAL 7024
Dodávka zahŕňa:
– tesnenia
– nastavovacie skrutky
– závitorezné skrutky a svorkové skrutky pre
pripojenie podpernej časti
Rittal Novinky 2013
23
Systém voľne stojacich skríň SE 8
so štandardizovanými otvormi
24
Systém voľne stojacich skríň SE 8
So štandardizovanými otvormi
SE 8 je teraz dostupná s oceľovými plechmi a nerezovej oceli, tiež s preddefinovanými otvormi pre
štandardné aplikácie.
+ Plechy s upchávkou, pozri Kat. 33, strana 623.
+ Ventilátory s filtrom, pozri Kat. 33, strana 396, 397, 398.
Výrez
Pre
Šírka skrine mm
Poloha
Počet
All widths
none
0
1000
1
A
1200
1
1600/1800
1
Poloha
Montážny výrez 292 x 292 mm pre
ventilátory s filtrom Š x D 323 x 323 mm
Ventilátory s filtrom
hore vpravo
dole vľavo
SE 8 Systém voľne stojacich skríň
Časť
0
1
B
2
3
Montážny výrez 292 x 292 mm pre
ventilátory s filtrom Š x D 323 x 323 mm
4
Číslo modelu
oceľové
nerezová
oceľ
plechy
Výška mm
Hĺbka mm
Dvere
600
600
600
800
800
800
800
800
1000
1000
1600
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
1800
1800
400
400
500
400
500
400
500
600
400
400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
–
5830.500
–
5831.500
–
5832.500
5833.500
5834.500
–
5840.500
5850.500
–
5851.500
–
5852.500
–
–
5853.500
5854.500
–
1200
1200
1200
1600
1800
2000
2000
2000
1800
2000
400
500
600
400
500
2
2
2
2
2
5843.500
5844.500
5845.500
5842.500
5846.500
–
5855.500
–
–
–
2
Číslo
Montážny výrez 224 x 224 mm pre
ventilátory s filtrom Š x D 255 x 255 mm
Šírka mm
400
none
Montážny výrez 224 x 224 mm pre
ventilátory s filtrom Š x D 255 x 255 mm
hore vľavo
dole vpravo
Rittal Novinky 2013
Číslo
1
Pre
1800
Kódové číslo
600/800
Plech s upchávkou
1200
Časť
5841.500
Príklad objednávky:
SE 8 (5831.500) so strešným
výrezom pre plechy s upchávkou
a výrezom pre ventilátory s filtrom
(Š x D 255 x 255 mm) na bokoch
(hore vľavo/dole vpravo).
Skriňa model č.:
5831.500
Kódové číslo dizajnu:
A1B1
–
25
Novinka: PC skriňa na báze SE 8
26
Funkcia
+ Konštrukcia bez medzier poskytuje viac
ochrany pred prachom a vlhkosťou
+ Žiadne kolízie medzi vnútornými
inštaláciami a panelovými držiakmi
skrine v blízkosti bočných panelov
+ Zadné dvere umožňujú ľahký prístup pre
servis
+ Dostupné sú aj v nerezovom vyhotovení,
pozri Kat. 33, strana 193.
Koncepcia
+ Inovatívna koncepcia s klávesnicovou
zásuvkou – manipulačný pás sa sklopí
dole a slúži ako opierka pre ruky počas
vkladania údajov
– integrálny rozširujúci kus pre
podložku na myš, vyťahuje sa vľavo
alebo vpravo
– odkladacia tácka pre myš za
klávesnicou
+ Používať sa môžu klávesnice s výškou
až do 70 mm
+ Alternatívna prevádzková koncepcia cez
vyklápateľnú podložku alebo stolovú
časť
Bezpečnosť
+ Vysoká úroveň chráneného prístupu
vďaka bočným panelom a streche z
jedného kusa plus zámku vnútorných
presklených dverí a uzamykateľnej
klávesnicovej zásuvky
+ Presklené dvere s oporným rámom a
bezpečnostným jednotabuľovým sklom
+ Opierka kábla je zavesená na
vyťahovaní klávesnice kvôli
bezpečnému vedeniu kábla
27
Systémy PC skríň
Materiál:
– skriňa, dvere, montážne
oddelenie, opory: oceľové
plechy
– kľučky, dekoračné
obloženia: plast
– obloženie dverí: hliník
Druh ochrany:
Maximálny rozmer klávesnice mm
Príslušenstvo
Statický podstavec
dostupné na internete.
– skriňu, dvere, zadné dvere
a špecifický rozsah dodávky
skrine (pozri tabuľku)
Balenie
Šírka
Výška
Hĺbka
Výška 100 mm
Komponenty podstavca vpredu a vzadu
Výška 200 mm
Obloženie podstavca, predné
Výška 200 mm
Výška 100 mm
Obloženie podstavca, bočné
Výška 200 mm
Čiastočná montážna platňa
Výška 775 mm
Polica na diely, vyťahovacia
Priehradka zásuvková
Klapka na odstránenie papiera
Podstavcové pásy
Alternatívne uzamykacie systémy
28
Technické detaily:
– UL/CUL
Dodávka zahŕňa:
Špecifický rozsah dodávky skrine
Klávesnicová zásuvka
vyklápacia klávesnica
Stolová časť
Presklené dvere, vrch
Montážne oddelenie, malé
Montážne oddelenie, veľké
Polica na diely
Šírka mm
Výška mm
Hĺbka mm
Číslo modelu
Schvaľovacie certifikáty:
– IP 55 podľa IEC 60 529
vyhovuje NEMA 12
+
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
1
600
1600
636
5366.000
480
70
260
600
1600
836
5368.000
480
70
260
1
1 set
1 set
1
1 set
1 set
1
1
1
1
8800.920
8601.600
8602.600
8360.920
8601.060
8602.060
8614.675
6902.960
6902.700
6903.200
–
8601.600
8602.600
8360.920
8601.080
8602.080
8614.675
6902.980
6902.700
6903.200
+
–
–
+
+
–
+
600
1600
636
5366.300
480
70
260
+
–
–
–
–
+
–
600
1600
636
5366.400
480
70
260
8800.920
8800.920
8601.600
8601.600
8602.600
8602.600
8360.920
8360.920
8601.060
8601.060
8602.060
8602.060
8614.675
8614.675
6902.960
6902.960
6902.700
6902.700
6903.200
6903.200
pozri katalóg 33, strana 695
pozri katalóg 33, strana 600
–
+
–
+
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
600
1600
636
5366.100
475
60
50
200
250
600
1600
636
5366.200
540
40
175
8800.920
8601.600
8602.600
8360.920
8601.060
8602.060
8614.675
6902.960
6902.700
6903.200
8800.920
8601.600
8602.600
8360.920
8601.060
8602.060
8614.675
6902.960
6902.700
6903.200
Rittal Novinky 2013
Ovládacie skrine pre desktopové TFT až do 24“
Stojanové systémy Strana 20 Systémy s podperným ramenom pozri brožúru Novinky 2012
Dizajn:
– Zobrazovacie okno s jednoliatym
bezpečnostným sklom
– TFT držiak s VESA 75/100
lokátorom, nastaviteľná hĺbka
– Pripojenie oporného ramena
Ø 130 mm, hore alebo dole
otáčaním skrine
– Servisný prístup odzadu
Material:
– Skriňa a dvere:
oceľové plechy
– Manipulačné pásy: hliník
– Krytky: plast
– Zobrazovacie okno: 3 mm
jednotabuľové bezpečnostné
sklo
– TFT držiak: oceľové plechy
Šírka (B) mm
Výška (H) mm
Hĺbka (T) mm
Číslo modelu
Hmotnosť (kg)
Príslušenstvo
Alternatívne uzamykacie systémy
Rittal Novinky 2013
Note:
– Pripojenie podperného
ramena a dverové pánty sa
môžu preklápať otáčaním
skrine
Povrchová úprava:
– Skriňa a dvere: Pokovovanie
ponorom, práškový náter
zvonku, zdrsnený náter
– Manipulačné pásy: prírodne
eloxované
�
Schvaľovacie certifikáty:
Farba:
– Skriňa a dvere: RAL 7035
– Manipulačné pásy: prírodne
– eloxované – krytky: podobne
akoRAL 7024
�
�
Na inštaláciu komerčne dostupné
desktopové TFT s uhlopriečkou
obrazovky do 24“ vo formátoch 16:
9/16:10
– CSA
Dostupné od augusta 2013
Druh ochrany:
– IP 55 podľa IEC 60 529
Dodávka zahŕňa:
– skriňu s výrezom a výstužou pre
pripojenie oporného ramena Ø
130 mm,
– zobrazovacie okno
– držiak pre desktop TFT s VESA
75/100 lokátorom
– bočné manipulačné pásy a kryty
– zadné dvere s predným/zadným
pántom
– vačkový zámok s dvojbitovou
vložkou
Balenie po
1
650
450
155
6321.000
27.5
S 3 mm dvojbitovou uzamykacou vložkou, môže sa zameniť za 27 mm uzamykacie
vložky, verzia A., pozri Kat. 33, strana 609, uzamykací valec, plastické kľučky a T-kľučky,
verzia B, pozri Kat. 33, strana 608.
29
Systémové príslušenstvo
Strecha
Strešný plech IP 4X
pre TS
Šírka mm
Hĺbka mm
Balenie po
400
600
800
400
600
800
600
600
600
800
800
800
1
1
1
1
1
1
Pre skrine bez strešného plechu a na výmenu
za štandardnú strechu v iných skriniach TS.
Na dosiahnutie triedy ochrany IP 41 je treba
namontovať štandardný strešný plech IP 54
na IP 4X strešný plech s použitím rozperiek
(7967.000 balenie po 1).
Materiál:
Číslo
modelu
9671.364
9671.366
9671.368
9671.384
9671.386
9671.388
– oceľový plech, 1,5 mm
Povrchová úprava:
– zdrsnený náter
Farba:
– RAL 7035
Dodávka zahŕňa:
– montážne diely
Skrutky s okom
pre TS, SE, PC
Na prepravu skríň žeriavom, tam kde to nie je
zahrnuté do rozsahu dodávky.
Výška rohových kusov mm
4
Dostupné od augusta 2013
Číslo modelu
4568.500
Materiál:
– nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Univerzálne svietidlo
Material:
– plast
Nová generácia univerzálneho svietidla
Dodávka zahŕňa:
s integrálnym detektorom pohybu
Výhody:
+ Izolovaný plastový obal, trieda ochrany I
+ Nová 18 W kompaktná fluorescenčná
trubica s rovnakým svetelným výkonom ako
predchádzajúce trubice s 26 W
+ Univerzálne svietidlo sa ľahko dá pripevniť k
skrini
Technické špecifikácie
18 W, 110 – 240 V,
50 – 60 Hz
30
– montážne svorky
Tiež je
potrebné:
– pripájacie príslušenstvo,
pozri Kat. 33, strana 684.
Podstavec
Šírka mm
Výška mm
Hĺbka mm
Číslo modelu.
Schvaľovacie
Zemniaci kolík
343
343
343
95
95
95
55
55
55
4155.110
4155.010
4155.510
VDE
VDE
UL
–
–
Rittal Novinky 2013
Systémové príslušenstvo
Koľajničkové systémy
Koľajničky pre vnútornú
inštaláciu
Pre hĺbku skrinemm
Balenie po
Číslo modelu
210
250
300
350
4
4
4
4
2383.210
2383.250
2383.300
2383.350
pre AE
Na montáž v skrini, nie je potrebné opracovanie. Vhodné
na montáž dookola na bokoch, spodku aj strešných
zónach.
Meniteľné s 2 riadkami systémových otvorov, vytvára ďalší
montážny priestor napr. pre:
+ Oddiel s otvormi TS s montážnou prírubou, 17 x 73 mm
+ Osvetlenie skrine
+ Spínač ovládaný dverami
+ Dverová podpera
+ Držiak káblového vedenia
Príklady konfigurácie:
Výhody:
+ Len jedna skrutka na pripevnenie koľajničky vo vnútri
skrine
+
+
+
+
vďaka osobitnému adaptéru pre dverami ovládané
spínače (zahrnuté do dodávky)
Kompatibilita s príslušenstvom systému TS 8
Trieda ochrany skrine ostáva zachovaná (nie je potrebné
opracovanie)
Automatické vyrovnávanie potenciálu
Môže sa inštalovať súčastne s montážnou platňou
priamo na mieste. Vhodné aj na inštaláciu plechov so
záslepkou
�
+ Väčší montážny priestor ako s bežnou koľajničkou,
�
Material:
– oceľový plech
�
Povrchová úprava:
– pozinkovaný plech
Poznámka:
Iné možnosti montáže:
– montážne plechy, TS 8612.400
pozri Kat. 33, strana 657.
– montážne plechy, upevnenie skrutkami, veľké,
TS 8612.410, pozri Kat. 33, strana 657.
– montážne plechy, upevnenie skrutkami, malé,
PS 4352.000, pozri Kat. 33, strana 658.
– montážne konzoly, PS 4597.000
pozri katalóg 33, stranu 658
Oddiel s otvormi TS
s montážnou prírubou,
17 x 73 mm
Teraz vhodné aj na montáž na tubulárny dverný rám
TS, SE, PC.
�
A = stredová vzdialenosť od tyče
Príslušenstvo:
– skrutky, pozri Kat. 33, strana 666.
– káblové vyväzovacie pásky na rýchlu montáž
SZ 2597.000, pozri Kat. 33, strana 720.
Material:
– oceľový plech
Povrchová úprava:
– pozinkovaný plech
Dodávka zahŕňa:
– montážne diely
Pre šírku dverí
mm
400
500
600
–
800
900
1000
–
–
Rittal Novinky 2013
Pre šírku/hĺbku skrine
(pre vnútornú montážnu hladinu)
mm
300
400
500
600
–
800
–
1000
1200
Dĺžka mm
Balenie po
Číslo modelu
290
390
490
590
690
790
890
990
1190
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8612.030
8612.040
8612.050
8612.060
8612.070
8612.080
8612.090
8612.000
8612.020
31
Projektovanie
+ Eplan – Inžinierske
nástroje
+ Power engineering
Softvér pre návrh
zbernicových systémov
+ Therm – Softvér pre
návrh klimatizácie
ROZVÁDZAČE
32
Rozvádzače
+ Požiadavky na pevnosť
(IEC 61 439)
+ Testovaná IP ochra
kategória
+ Dokumentovaná funkcia
PE vodičov
Zbernice
+ Skratová odolnosť
+ Prúdové zaťaženie
+ Prúdová kapacita
+ Izolačné a povrchové
vzdialenosti
Všetko je dokumentované v
spojení so skriňou rozvádzača
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Odskúšané systémové inžinierstvo
Klimatizácia
Istiace prvky
+ Technológia istiacich prvkov Rittal
+ Ochranné vybavenie, spínače
a ovládacie zariadenia od
renomovaných výrobcov
+ Chladiace jednotky
+ Chladenie okolitým vzduchom
+ Chladenie kvapalným médiom
=
IT INFRAŠTRUKTÚRA
Jednoduchá
generácia overenia
konštrukcie podľa
IEC 61 439
SOFTVÉR & SERVIS
33
RiLine NH istiace prvky
Materiál:
– polyamid zosilnený sklenými
vláknami
– protipožiarna ochrana
zodpovedajúca UL 94-V0
– kontaktné plochy: elektrolytická
meď, postriebrená
Farba:
Technické detaily:
– Spodná časť: RAL 7035
– kryt: RAL 7001
pozri webovú stránku.
Podklad pre skúšky:
– IEC/EN 60 947-3
– EN 60 269-2 (poistkové vložky)
NH odpínače veľkosti 000 (3-pólové) s elektronickou signalizáciou stavu poistiek
Menovitý ovládací prúd
Menovité ovládacie napätie
Výstup kábla
Typ pripojenia
Pripojenie vodičov s okrúhlym prierezom mm2
Šírka mm
Výška mm
Pre zbernicové systémy s osovou vzdialenosťou mm
Pre hrúbku zbernice mm
Číslo modelu
Príslušenstvo
Mikrospínač
34
Balenie po
1
100 A
690 V~
zo spodu
Box terminal
2.5 – 50
53
213
60
5/10
3431.035
5
3071.000
Rittal Novinky 2013
Ri4Power/ISV rozvádzače
Príslušenstvo
Káblový systém
pre Ri4Power s vnútorným rozčlenením
Káblový systém uľahčuje zvislé a vodorovné vedenie
káblov v kombinácii s vnútorným rozdelením Form 2-4.
Pri zvislom vedení kábla sú vopred vyrezané otvory
v montážnych konzolách na deliacich prvkoch
oddelení, ktoré sa dajú ľahko vylomiť a tak vytvoriť
zvislý káblový kanál.
Káblové obloženie
Vnútorný predný kryt hlavného zbernicového
systému s možnosťou montáže káblového kanála
s rozmermi Š x H 40 x 20 mm. Na použitie v skrini
Ri4Power s 300 mm vysokým predným obložením.
Vodorovné vedenie káblov sa nachádza za
predným krytovaním. To prináša so sebou
upevnenie káblového obloženia, ktoré je vhodné na
umiestnenie káblového kanála, pričom sa súčasne
skryje systém zberníc.
Pre šírku rozvádzacej
skrine mm
400/600
800/1000/1200
Balenie po
Číslo modelu
1 set
1 set
9674.550
9674.560
Materiál:
– oceľový plech, pozinkovaný
Dodávka zahŕňa:
– upevňovací materiál
Montážne uholníky
pre TS, SE
Pre zvislé rozdelenie rámu v skrini TS/SE.
Materiál:
– oceľový plech
Výšková jednotka (HE) Balenie po
5
750 mm
2
6
900 mm
2
7
1050 mm
2
11
1650 mm
2
Číslo modelu
9666.705
9666.706
9666.707
9666.711
Poznámka:
– 1 HE = 150 mm
Inštalačná súprava:
pre TS, SE
+ Na montáž inštalačných modulov v skriniach
TS/SE
+ Sú tiež vhodné na použitie v nerezových skriniach
Material:
– oceľový plech
Dodávka zahŕňa:
– montážne pomôcky
– ochranu pred nebezpečným dotykom
– pomoc pri ochrane pred nebezpečným dotykom
– základné podpery pre držiaky rámu
– upevňovací materiál
Poznámka:
– 1 WU
– 1 HU
250 mm
150 mm
Rittal Novinky 2013
Pre typ rozvádzacej skrine
Balenie
Dizajn: oceľový plech, lakovaný
Číslo modelu
Dizajn: nerezová oceľ 1.4301
Číslo modelu
8684.500
8685.500
8686.500
5830.500
8457.600
5851.500
1
600
1800
400/500/600
2
11
9666.930
Montážny uholník 1650 mm, 11 HE
2
9666.711
Priečna koľajnička 500 mm, 2 BE
Montážny uholník 300 mm, 2 HE
Montážny uholník 450 mm, 3 HE
Montážny uholník 600 mm, 4 HE
Montážny uholník 750 mm, 5 HE
Montážny uholník 900 mm, 6 HE
Montážny uholník 1050 mm, 7 HE
Hĺbková podpera pre hĺbku skrine
400/500/600 mm
Konektory podpery zariadenia
2
2
2
2
2
2
2
9666.722
9666.702
9666.703
9666.704
9666.705
9666.706
9666.707
2
9666.730
4
9666.740
Šírka skrine (mm)
Výška skrine (mm)
Hĺbka skrine (mm)
Jednotka šírky (BE)
Výšková jednotka (HE)
Číslo modelu
Tiež je potrebné
Príslušenstvo
35
Spojovacie komponenty pre Maxi-PLS/Flat-PLS
Pre vzduchové výkonové ističe a pripojenia zberníc
Pre pripojenie vzduchových výkonových ističov
(ACB) k zbernicovým systémom Maxi-PLS/
Flat-PLS v skriniach TS 8. Alternatívne
pre pripojenie napájacích a rozvádzacích
zbernicových systémov a na pripojenie
horizontálnych a vertikálnych zbernicových
systémov. Zahrňte do textu objednávky
pre súpravu konektorov aj kód dizajnu z
nižšie uvedenej špecifikácie. Odporúčame
softvér Rittal Power Engineering od
verzie 6.1, číslo modelu SV 3020.500 pre
ľahšie konfigurovanie spojovacích súprav a
spojovacích konzol, pozri Katalóg 33, strana
523.
Tiež je
potrebné:
Materiál
– E-Cu
Dostupné od augusta 2013
Kód dizajnu
Zbernicový
systém,
dole
Skriňový
rozvádzač
Číslo modelu
a
Súprava konektorov
pre
Súprava konektorov
9676.912
pre
Spojovacia konzola
9676.200
nad ACB
Spojovacia konzola
9676.210
pod ACB
Súprava
9675.100
T-konektorov
Súprava ku
9675.840
konektoru
Ističový rozpojovač
9674.480 v spojovacej
konzole
Leave grey sections blank.
b
c
– skrutkové spoje M10/M12,
pozri katalóg 33, stranu 337
– maxi PLS svorkové skrutky,
pozri Kat. 33, strana 329.
– skrutkové spojenia Flat PLS,
pozri Kat. 33, strana 335.
– medené rozperné valce,
pozri Kat. 33, strana 353.
Poznámka:
– uvádzajte celý kód dizajnu vo všetkých
dopytoch a objednávkach.
– pre konfiguráciu so softvérom Rittal Power
Engineering sú 2 kontrolné čísla naviac k
tomu s rozdeľovacím znamienkom.
d
e
Systém
Výška
RozvározváZbernioddelenia dzacia
dzacej Konfigurácový
vzdu- zbernica, zbernice, cia zbersystém,
chového typ a po- pred a za
nice
hore
ističa
čet pólov montážnou
platňou
Vzduchový istič
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Dĺžka
kódu
q
14
9676.910
14
14
14
9
8
8
Skriňový rozvádzač
Výber
Šírka mm
�
� � 200
�
400
�
600
�
800
� 1000
� �
� �1200
�
Výška mm
�
�
�
2000
� � 2200
�
Hĺbka mm
�
36
�
�
� � 600
�
800
Rittal Novinky 2013
Spojovacie komponenty pre Maxi-PLS/Flat-PLS
Pre vzduchové výkonové ističe a pripojenia zberníc
Zbernicový systém, spodná časť
Typ zbernice
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
1600
Maxi-PLS�
2000
3200
�
Flat-PLS
2 segmenty
3 segmenty
4 bsegmenty
Cu
PLS
�� �
��
��
��
� �
4-pólový
100
RiLine 60
(len pre súpravu
T-konektora)
��
��
3-pólový
60
� �
3-pólový
��
3-pólový
��
4-pólový
Cu 30 x 5/10 mm
��
4-pólový
��
3-pólový
PLS 1600
��
4-pólový
žiaden systém
Výber
��
��
��
Výber
Konfigurácia zbernicového systému
v základnej časti
��
v spodnej zadnej časti
��
ako káblový spojovací systém
��
priamo pod vypínačom
�
�
No system available
��
Vzduchový istič
�
���������
�
ABB
Eaton/Moeller
GE
Mitsubishi
Značka:
�
Schneider Electric
Siemens/Moeller
Terasaki
Various
1/none
2
�
Veľkosť
3
4
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
Menovitý
�
prúd
2000 A
2500 A
3200 A
2)
4000 A
2)
5000 A
2)
Nie je dostupné pre všetky značky.
�
Výber
�
statické
�
�
�
�
�
�
Namontovaný
na
racku
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1)
Rittal Novinky 2013
Počet pólov/
číslo verzie
3-pólový �
4-pólový �
Výber
3-pólové s
�
Nezopnutým N
3-pólový �
4-pólový �
3-3-pólové
s ezo�
pnutým N
Za dverami HT
Pred dverami
(v dvernom
0 mm
150 mm
200 mm
Výška oddele- 250 mm
nia priamo pod 300 mm
vypínačom
400 mm
600 mm1)
Poloha
800 mm
1000 mm
600 mm1)
Výška oddelenia vzduchové- 800 mm
ho vypínača
1000 mm
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Štandardná výška vo verzii
1. s verziou 1 vyberte �
37
Spojovacie komponenty pre Maxi-PLS/Flat-PLS
Pre vzduchové výkonové ističe a pripojenia zberníc
Zbernicový systém, vrchná časť
Typ zbernice
1600
Maxi-PLS
2000
3200
�
60
Flat-PLS
2 segmenty
3 segmenty
100
4 segmenty
Cu
PLS
Cu 30 x 5/10 mm
RiLine 60
(len pre súpravu T-konektora)
PLS 1600
žiaden systém
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
Výber
��
��
��
��
��
��
� �
� �
3-pólový
��
3-pólový
��
4-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
��
��
��
��
��
Výber
Konfigurácia zbernicového systému
�
�
v strešnej časti
�
v hornej zadnej časti
�
�
ako káblový spojovací systém 800 mm
�
ako káblový spojovací systém 1000 mm
�
priamo nad vzduchovým ističom
�
v zadnej strednej časti, verzia 1
�
�
Rozvádzacia
zbernica, typ a
počet pólov
Rozvádzacia zbernica
�
pred montážnou platňou
za montážnou
Systém rozvádzacej
zbernice, pred a za
�
montážnou platňou
Konfigurácia segmentov zbernice, rozmery zbernice do
Verzia/konfigurácia segmentu zbernicového
systému na pripojenie
�
H –V
HR – V H = Horizontálne
V = Vertikálne
HR = Horizontálne
configurácia zbernice
v zadnej časti, za sebou
Maxi-PLS 1600/2000
Maxi-PLS 1600/2000
Maxi-PLS 3200
Maxi-PLS 3200
up to 2 x 40 x 10
up to 2 x 60 x 10
up to 4 x 60 x 10
up to 4 x 40 x 10
up to 2 x 100 x 10
up to 4 x 80 x 10
up to 4 x 100 x 10
up to 2 x 60 x 10
up to 4 x 60 x 10
up to 2 x 100 x 10
up to 4 x 100 x 10
38
�
ako káblový spojovací systém 600 mm
žiaden systém
�
�
RiLine 60
Cu 30 x 5/10 mm
RiLine 60
Cu 30 x 5/10 mm
RiLine 60
PLS 1600
RiLine 60
PLS 1600
Roz. zbernica - časť vzduch. odpínača
Roz. zbernica - časť vzduch. odpínača
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
3-pólový
4-pólový
��
��
��
��
�
�
pred montážnou platňou (vo vnútri)
��
Za montážnou platňou
��
H –V
HR – V
H –V
HR – V
H –V
H –V
H –V
H –V
H –V
H –V
H –V
HR – V
HR – V
HR – V
HR – V
�
Výber
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rittal Novinky 2013
Spojovacie komponenty pre Maxi-PLS/Flat-PLS
Pre vzduchové výkonové ističe a pripojenia zberníc
Dizajnový kód vzorky
Skriňový rozvádzač
Číslo modelu
Zbernicový
systém,
dole
Zbernicový
systém,
hore
Vzduchový istič
RozváVýška
dzacia
oddelenia �
zbernica,
vzduchotyp a počet
vého ističa
pólov
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
9676.910
8�
0�
6
B�
8�
A�
1�
E�
4�
V�
6
D�
1�
6�
14
9676.912
Súprava konektorov pre
ACB, dolná
8�
0�
6�
B�
8�
A�
1�
E�
4�
V�
6�
D�
1�
6�
14
Spojovacia konzola
8�
0�
6�
B�
8�
A�
1�
E�
4�
V�
6�
D�
1�
6�
14
9676.210 pod ACB
Spojovacia konzola
8�
0�
6�
B�
8�
A�
1�
E�
4�
V�
6�
D
1�
6�
14
9675.100 Súprava T-konektorov
6�
0�
6�
X�
0�
T�
2�
Súprava ku konektoru
2
0�
6�
B�
9�
X�
0�
Ističový rozpojovač v
1�
0�
6�
X�
0�
J�
1�
9675.840 konzoly, dozadu
9674.480 spojovacej konzole
p
Dĺžka
kódu
Súprava konektorov pre
ACB, horná
9676.200 nad ACB
o
Systém rozvádzacej
Konfizbernice, �
gurácia
pred a za �
zbernice
montážnou
platňou
T�
q
1�
9
A�
F�
8
8
Nechajte sivé zóny prázdne.
Príklad 9676.910, 9676.912, 9676.200, 9676.210
Kód dizajnu: 806B8A1E4V6D16
�
� Maxi-PLS 2000,
4-pólový v strešnej časti
�
� 9676.200
�
�
� 9676.910
�
� ACB: ABB E1, 1600 A,
4-pólový, VT
���
�
� 9675.100
� RiLine60, PLS 1600,
4-pólový, v hornej zadnej
časti
� 9676.912
�
�
� 9676.210
� Maxi-PLS 1600, 4-pólový,
ako systém káblového
spojenia
�
�
�
����
���
����
�
�
��
Príklad 9675.100
Kód dizajnu: 606X0T2T1
��
Príklad of 9675.840
Kód dizajnu: 206B9X0A
��
� RiLine60, PLS
1600, 4-pólový, pred
montážnou platňou
�
�
��
Príklad 9674.480
Kód dizajnu: 106X0J1F
�
�
� Vertikálna rozvádzacia �
zbernica Maxi-PLS 1600,
4-pólový
� 9674.480
����
����
�
�
� Flat-PLS 60, 4-pólový,
v strešnej časti
� 9675.840
�
�
��
�
��
�
Rittal Novinky 2013
Horizontálna zbernica,
� Maxi-PLS 1600,
4-pólová
��
��
�
��
� Rozvádzacia zbernica,
4-pólová
�
��
39
ROZVÁDZAČE
40
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Rittal TopTherm chladiace jednotky
– Garantovaný výkon
TÜV-testovaný výkon podľa
EN 14511:2012-01
Rittal je jediný dodávateľ na svete, ktorý poskytuje
celý rad chladiacich jednotiek pre rozvádzače,
testovaných podľa najnovších noriem (DIN) EN.
Všetky chladiace jednotky TopTherm vo
výkonovom rozsahu od 300 do 4 000 W sa
skúšajú podľa najnovšej normy EN 14511
2012 v nezávislej skúšobni TÜV NORD a
majú oprávnenie byť označené príslušnou
skúšobnou značkou pre celú sériu1)
+ Preukázaný ďalší výkon až do 10 %
+ Zvýšený pomer EER (pomer energetickej účinnosti)
1) okrem chladiacich jednotiek s autorizáciou pre Zone 22 a NEMA 4X.
Podklad pre skúšky: EN 14511:2012-01
Táto európska norma určuje podmienky na
skúšanie výkonu klimatizačných jednotiek,
kvapalinových chladiacich súprav a tepelných
čerpadiel, ktoré využívajú vzduch, vodu alebo
soľanku ako teplonosné médium, s elektrickými
kompresormi na vyhrievanie či chladenie. Tiež
určuje podmienky na skúšanie viacdielnych
systémov na regeneráciu tepla.
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
41
TopTherm chillers
Okamžité výhody novej
generácie:
+ optimalizovaná termodynamika
vďaka novému umiestneniu
kondenzátorového ventilátora
na streche
+ pružnosť vďaka možnosti určiť si
voliteľné balíky
+ rýchlejšia dostupnosť, lebo
spodná plošina je dostupná
skladom
Voliteľné balíky na splnenie vašich
individuálnych požiadaviek:
+ ovládanie bypasu horúceho
plynu v chladiacej jednotke
+ výkonnejšie čerpadlá
+ hladinový spínač vody
+ monitor prietoku
+ skrine z nerezovej ocele
+ vodou chladený kondenzátor
+ potrubia protiprúdové
neobsahujú neželezné kovy
+ ovládanie okolitej teploty
+ automaticky bypas (vnútorný aj
vonkajší)
+ konektor Harting
+ umiestnenie v exteriéri
+ špeciálna sprejová
úprava
+ kovová rohož filtra
+ ovládacie napätie 24 V DC
Výkonový diagram pri Tu 32 °C and Tw 18 °C
1 3335.790/3335.830
2 3335.840
��
3 3335.850
�
��
Chladiaci výkon (kW)
Výhoda z optimalizovanej termotermodynamiky a štandardizovanej
modulárnej konštrukcie plus
voliteľné balíky pre rýchlejšiu
dostupnosť. Ako vždy, môžete
konfigurovať svoj chiller podľa
vašich špecifických požiadaviek.
4 3335.860
5 3335.870
6 3335.880
7 3335.890
��
�
��
��
�
��
�
�
�
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
Výstupná teplota vody (°C)
��
Číslo modelu
Menovité prevádzkové
napätie V, Hz
Šírka mm
Výška mm
Hĺbka mm
Chladiaci výkon kW pri
Tw = 10 °C/Tu = 32 °C
Tw = 18 °C/Tu = 32 °C
3335.790
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
805
1700
605
3335.830
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
805
2100
605
3335.840
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
805
2140
605
3335.850
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
805
2140
605
3335.860
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
1205
2140
605
3335.870
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
1205
2140
605
3335.880
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
1605
2140
605
3335.890
400, 3~, 50/
460, 3~, 60
2405
2140
605
6.5/7.5
8/8.6
6.5/7.5
8/8.6
10.3/11.3
12/13.1
13.8/15.2
16/17.6
16.6/18.7
20/21.8
20.8/23.8
25/27.6
27.6/30.4
32/35.2
32.5/37.5
40/44
Príkon kW
Menovitý prúd
Chladivo
Teplotná hysteréza K
4.37/5.21
6.6/7.76
7.3/9.2
9.2/12
11.4/13.9
14.95/17.6
17.91/23.1
8.23/7.71
10.03/11.41
12.73/13.3
20.12/17.34 22.82/23.84 26.25/26.72 38.43/32.66
R 410 A
R 410 A
R 410 A
R 410 A
R 410 A
R 410 A
R 410 A
R 410 A
±2
±2
±2
±2
±2
±2
±2
±2
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +43
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
+10 … +25
30
30
35
35
45
50
55
55
45
45
55
65
75
85
130
130
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
75
75
75
75
150
150
150
150
1˝
1˝
1˝
1˝
1˝
1˝
1 1⁄4˝
1 1⁄4˝
238
248
282
282
360
374
511
940
Ovládanie mikroovládačom (továrenské nastavenie +18 °C, tiež možné ovládanie diferenciálne)
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Teplotný rozsah °C
Čerpací výkon l/min.
Vonkajší statický tlak bar
Objem nádrže l
Prípoj vody
Hmotnosť (kg)
Ovládanie teploty
Trieda ochrany (elektrická)
42
Okolitá Tu
Médium Tw
50 Hz
60 Hz
Rittal Novinky 2013
Príslušenstvo ku klimatizácii
Prstencový transformátor
pre tepelné výmenníky vzduch/voda, verzia 230 V
Technické špecifikácie:
– výstup 110 VA
– primárne spojenie 3500 mm dlhé
– sekundárne spojenie 1500 mm dlhé
– rozmery Š x V x H: 105 x 123 x 55 mm
– na montáž na 35 mm opornú koľajničku EN
50 022
– Tolerancia napätia ±10 %
Pre tepelný
výmenník
vzduch/voda
SK 3363.X0X
SK 3364.X0X
SK 3214.100
SK 3215.100
SK 3363.X0X
SK 3364.X0X
SK 3212.230
SK 3214.100
SK 3215.100
Dodávka zahŕňa:
– prstencový transformátor
– montážne diely pre koľajničkovú montáž na
najvyššom mieste
Náhradné vložky do filtrov
Primárne
spojenie
Sekundárne
spojenie
Číslo
modelu
115 V,
50/60 Hz
230 V,
50/60 Hz
3201.970
400 V, 2~,
50/60 Hz
230 V,
50/60 Hz
3201.960
Poznámka:
pre TopTherm ventilátory s filtrom
Vyrobené z posekaných vlákien s progresívnou
štruktúrou.
Tepelná odolnosť do +100 °C, samozhášacia trieda
F1 podľa DIN 53 438. Zaprášeným vzduchom
zaťažená strana: otvorená štruktúra Strana čistého
vzduchu: uzavretá štruktúra Spoľahlivé filtrovanie
virtuálne všetkých typov prachu od veľkosti častíc
10 μm.
– na zabezpečenie triedy ochrany záruky ochrany
a prietoku vzduchu používajte len originálne
filtračné médium Rittal.
Teraz novinka:
50 filtračných vložiek v balení v praktickom veľkom
zásobníku
pre ventilátory s filtrom
Materiál:
SK 3237. . . .
SK 3238. . . .
SK 3239. . . .
SK 3240. . . ./SK 3241. . . .
SK 3243. . . ./SK 3244. . . ./SK 3245. . . .
Trieda filtra podľa
DIN EN 779
Balenie
po
Číslo modelu
G2
G3
G3
G3
50
50
50
50
3322.705
3171.105
3172.105
3173.105
G2
Chemické vlákna
Elektrický odparovač kondenzátu
Pre vonkajšiu montáž na skrine. Na použitie so
všetkými chladiacimi jednotkami pre rozvádzače
a tepelné výmenníky vzduch/voda (nástenná
montáž).
Vhodné na medzinárodné použitie vďaka podpore
viacerých napätí.
Šírka
mm
280
400
50
Menovité ovládacie
napätie
115 – 230 V,
50/60 Hz
115 – 230 V,
50/60 Hz
3321.705
Číslo modelu
3301.500
3301.505
Odparovací výkon:
– pri 230 V: 3,5 l/d – pri 115 V: 3,0 l/d
Farba:
– RAL 7035
Dodávka zahŕňa:
– elektrický odparovač kondenzátu pripravený na
pripojenie
Rittal Novinky 2013
43
ROZVÁDZAČE
44
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Určujeme štandardy – RiMatrix S.
Rittal otvára úplne nové perspektívy pre svet IT.
+ Štandardizované, hromadne vyrábané moduly pre dátové
centrá
+ Len jedno artiklové číslo
+ Plne funkčné vrátane serverových a sieťových rackov,
klimatizácia, rozvod prúdu a zálohovanie, monitorovanie a
DCIM (Data Center Infrastructure Management)
+ Dostupné pre okamžité dodanie
Revolučná alternatíva pre individuálnu stavbu dátových centier:
RiMatrix S
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
45
Odporúčanie a rozhodovanie
RiMatrix S vychádza z vynaliezavých moduloch dátových centier
s definovaným rozhraním pre energiu, chladenie a monitorovanie,
rozmery a funkcie. To významne znižuje rozsah potrebných
projektových prác:
+ Jednoduchý výber potrebných modulov
+ Rýchla integrácia do existujúcej štruktúry napájania
+ Úplná kalkulácia ROI vrátane plánovania výdajov, investícií,
prevádzkových nákladov, personálu a servisu
+ Definované parametre pre možnosť rozširovania, dostupnosť,
účinnosť a výkon
+ Automatizácia dátových centier cez monitorovanie a kontroling
Pre vás to znamená množstvo výhod v investovaní, prevádzkových
nákladoch, spoľahlivosť pre budúcnosť a možnosť rozširovania.
Odporúčanie
ROZVÁDZAČE
46
ROZVOD PRÚDU
Rozhodnutie
KLIMATIZÁCIA
Rýchlejšie.
Dodávka a uvedenie do prevádzky
Všetky moduly dátových centier sú prefabrikáty,
dostupné od výrobcu a konštruované na rýchle
konfigurovanie upravovaného riešenia:
+ krátke dodacie lehoty
+ veľmi rýchle uvedenie do prevádzky
+ kompletná dokumentácia k modulu dátového
centra v priestoroch klienta
+ zjednodušená koncová certifikácia pripravených
dátových centier priamo u klienta
Dodávka
IT INFRAŠTRUKTÚRA
Uvedenie do prevádzky
SOFTVÉR & SERVIS
47
ROZVÁDZAČE
48
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Lepšie.
RiMatrix S poskytuje „pokoj v duši“ vďaka:
+ zníženej komplexnosti
+ skúšanými a overenými kvalitnými komponentmi
+ definovanými a monitorovanými výrobnými
procesmi
+ dokumentovaným systémovým testom celého
modulu dátového centra
Pre vás ako používateľa to znamená:
+ nízke investičné náklady
+ PUE (účinnosť využitia energie) up to 1.15
+ otestované charakteristiky a dátové listy
+ TÜV Rheinland predcertifikoval moduly dátových
centier
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
49
ROZVÁDZAČE
50
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Všade.
Moduly RiMatrix S sú odpojené od fyzického krytu a
definovaného infraštruktúrneho rozhrania, čo napomáha
ich extrémnej pružnosti.
Pre vás ako používateľa to znamená:
+ jednoduchú integráciu do nového alebo existujúceho
priestoru s teplou a studenou oddeľujúcou uličkou
+ inštaláciu do systémovo otestovaných bezpečnostných
priestorov…
+ ... alebo ako pružné kontajnerové riešenie
+ štandardizované moduly na zjednodušené dodávky po
celom svete
+ uvádzanie do prevádzky s našimi medzinárodnými
servisnými technikmi, ktorých je viac ako 1 000
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
51
ROZVÁDZAČE
52
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Make IT easy.
Všetky moduly RiMatrix S sa dajú spájať do výkonu
medzi 60 a 450 kW. Len kontajnerové riešenie je
obmedzené na veľkosť Single 6/Single 9 modulov kvôli
priestorovým pomerom v kontajneroch.
Príklady:
+ jednoduchá zostava šachovnicovej štruktúry
+ paralelné alebo sériové usporiadanie
+ zdieľaná studená chodba či teplá chodba
+ jednoduché spojenie s napájacími
infraštruktúrami
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
53
Prehľad RiMatrix S
Budovy
Integrácia modulov RiMatrix S do
existujúceho objektu.
Na dosiahnutie optimálneho vedenia vzduchu
je do dodávky zahrnutá aj presne vytvorená
chodba.
Číslo modelu
Protipožiarna ochrana
Odolnosť voči vlámaniu
Plynotesnosť voči jedovatým/dráždivým plynom
Vodotesnosť a prachotesnosť
Vetranie akumulátora
Single 6
základný kryt
7998.106
+
Protipožiarne poplašné zariadenie
Systém hasenia požiaru v priestore
Systém zvlhčovačov a vysušovačov
Vonkajšie rozmery
Šírka mm
Výška mm
Hĺbka mm
Konfigurácia rackov
Serverový rack
(600 x 2000 x 1200 mm)
Kombinovaný sieťový/serverový rack
(800 x 2000 x 1200 mm)
Neprerušiteľné elektrické napájanie
54
Double 6
základný kryt
7998.107
Chodbová časť je kombinácia dverných a
strešných komponentov, ktoré umožňujú
konzistentné oddelenie teplého vzduchu od
studeného.
– vyššia energetická účinnosť
– najvyššia výkonová hustota vďaka
garantovanému prívodu studeného vzduchu
– vodotesnosť a prachotesnosť až do IP 20
– dvojité dvere ako voliteľná možnosť s
monitorovaním dverí a elektronickým
zámkom
–
–
–
IP 20
Single 9
základný kryt
7998.406
–
+
voliteľná možnosť:
hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
voliteľná možnosť:
+
Double 9
základný kryt
7998.407
–
2828
2750
4854
2750
2828
2750
4854
2750
6
12
8
16
1
2
1
2
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
2 x PMC 120
2 x (60 kW + 20 kW)
–
–
7080
7080
7080
7080
Rittal Novinky 2013
Prehľad RiMatrix S
Bezpečnostné priestory
Rozšírenie LER
– Požiarna bezpečnosť EI 90 podľa EN
1363, systémovo otestovaná
– Prachotesnosť a vodotesnosť IP 56
podľa IEC 60 529
– Ochrana pred nepovolaným prístupom
– Trieda odolnosti II
– EMC základná ochrana
– Tesnosť voči dymovým plynom podľa EN
1634-3 – skúška rázom s energiou 3 000 Nm
po 30 minútach pôsobenia plameňom po
štandardnej teplotnej krivke
Single 6
bezpečnostný
7998.306
Kontajnery
Konštrukcia priestorových systémov
LER
– Centrálny prvok z tepelne účinnej izolačnej
substancie
– Robustné opuzdrené oceľové kazetové
panely
– Inovatívne spojovacia technológia s
využitím patentovanej technológie profilov
– Využitie tesnení odolných voči teplote a
vlhkosti
– Využitie protipožiarnych ventilov
– Demontáž a opätovné zmontovanie
možné kedykoľvek
Double 6
Single 9
bezpečnostný priestor
bezpečnostný
7998.307
7998.606
EI 90 podľa EN 1363/F90 podľa DIN 4102
WK II
Optional
IP 56
+
Double 9
bezpečnostný priestor
7998.607
Systémový kontajner IT
Robustný kontajner z oceľových plechov
špeciálne konštruovaný pre IT aplikácie.
Vystužená rámová štruktúra umožňuje
optimálne rozloženie hmotnosti. Vo vnútri
umiestená stenová štruktúra s tepelne
izolačnými materiálmi.
– vyššia energetická účinnosť
– najvyššia výkonová hustota vďaka
garantovanému prívodu studeného
vzduchu
– vodotesnosť a prachotesnosť až do IP 20
– dvojité dvere ako voliteľná možnosť s
monitorovaním dverí a elektronickým
zámkom
Single 6
kontajner
7998.206
–
IP 54
+
IP 56
–
+
voliteľná možnosť:
hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
–
EI 30 to EN 1363
WK II
Single 9
kontajner
7998.506
+
IP 54
–
+
voliteľná možnosť:
hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
2950
2800
4974
2800
2950
2800
4974
2800
3000
3000
3000
3000
6
12
8
16
6
8
1
2
1
2
1
1
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
2 x PMC 120
2 x (60 kW + 20 kW)
žiadny
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
žiadny
7500
Rittal Novinky 2013
7500
7500
žiadny
7500
7250
7250
55
Budovy
Riešenie RiMatrix S vrátane
základného krytu sa uvádza do
chodu vo vašich priestoroch
a skúša sa v súlade s našimi
smernicami. Dodávka zahŕňa
úplnú technickú dokumentáciu
všetkých komponentov a prác,
spolu s relevantnými manuálmi pre
používateľa.
Vonkajšie rozmery mm
Vnútorné rozmery mm
Číslo modelu
Fyzická b1ezpečnosť
Voliteľne môžeme dodať aj
príslušné kapitoly manuálu na
prevádzkovanie a núdzové
situácie.
Šírka
Výška
Hĺbka
Šírka
Výška
Hĺbka
Protipožiarna ochrana
Odolnosť voči vlámaniu
Plynotesnosť voči jedovatým/dráždivým plynom
Vodotesnosť a prachotesnosť
Vetranie akumulátora
Protipožiarne poplašné zariadenie
Systém hasenia požiaru v priestore
Infraštruktúra
Serverový rack (600 x 2000 x 1200 mm)
Kombinovaný sieťový/serverový rack
(800 x 2000 x 1200 mm)
Neprerušiteľné elektrické napájanie
Redundancia
Nízkonapäťový hlavný rozvádzač
PDU základný
Klimatizácia (ZUCS)
Redundancia
56
Single 6
základný kryt
2828
2750
7080
2750
2700
7000
7998.106
Naše služby zahŕňajú:
+ poradenstvo a kalkuláciu ROI
+ dodávku a integráciu do infraštruktúry
klienta
+ spustenie do prevádzky a
odovzdanie klientovi
+ dokumentáciu a zaškolenie
+ hotline a servis&/servisné zmluvy
+ Voliteľné balíky: Balík “účinnosť”,
redundantné napájanie, hasiaci
systém ...
Double 6
základný kryt
4854
2750
7080
4774
2700
7000
7998.107
Single 9
základný kryt
2828
2750
7080
2750
2700
7000
7998.406
Double 9
základný kryt
4854
2750
7080
4774
2700
7000
7998.407
–
–
–
–
–
IP 20
+
+
+
voliteľná možnosť: hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
6
12
8
16
1
2
1
2
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
1 x 20 kW
1
14
(5 + 1) + 1
2 x PMC 120
2 x (60 kW + 20 kW)
2 x 20 kW
2
28
14
–
–
–
1
18
8+1
–
2
36
18
n+1
Rittal Novinky 2013
Bezpečnostné priestory
Bezpečnostné priestory ponúkajú
riešenia systémovo odskúšané
a vysokú kvalitu. To znamená, že
systémovo odskúšané výrobky sa
skúšajú ako kompletná zostava,
berúc na zreteľ aj interakcie medzi
jej zložkami.
Vonkajšie rozmery mm
Vnútorné rozmery mm
Číslo modelu
Fyzická bezpečnosť
Počas skúšok sa dáva tolerancia
pre zabudované moduly ako
dvere, tieniace systémy káblov
a vetracie jednotky. Výhody z
multifunkčného krytia rizika
(požiar, voda, vlámanie atď.) a
spĺňanie najnovších noriem EN
a DIN.
Šírka
Výška
Hĺbka
Šírka
Výška
Hĺbka
Single 6
Double 6
Single 9
Double 9
bezpečnostný priestor LER bezpečnostný priestor LER bezpečnostný priestor LER bezpečnostný priestor LER
2950
4974
2950
4974
2800
2800
2800
2800
7500
7500
7500
7500
2750
4774
2750
4774
2700
2700
2700
2700
7300
7300
7300
7300
7998.306
7998.307
7998.606
7998.607
Protipožiarna ochrana
Odolnosť voči vlámaniu
Plynotesnosť voči jedovatým/dráždivým plynom
Vodotesnosť a prachotesnosť
Vetranie akumulátora
Protipožiarne poplašné zariadenie
Systém hasenia požiaru v priestore
Infraštruktúra
Serverový rack (600 x 2000 x 1200 mm)
Kombinovaný sieťový/serverový rack
(800 x 2000 x 1200 mm)
Neprerušiteľné elektrické napájanie
Redundancia
Nízkonapäťový hlavný rozvádzač
PDU základný
Klimatizácia (ZUCS)
Redundancia
Rittal Novinky 2013
Naše služby zahŕňajú:
+ poradenstvo a kalkuláciu ROI
+ dodávku a integráciu do
infraštruktúry klienta
+ spustenie do prevádzky a
odovzdanie klientovi
+ dokumentáciu a zaškolenie
+ hotline a servis&/servisné zmluvy
+ Voliteľné balíky: Balík “účinnosť”,
redundantné napájanie, hasiaci
systém ...
IP 54
+
EI 90 podľa EN 1363/F90 podľa DIN 4102
WK II
voliteľná možnosť:
IP 56
–
+
voliteľná možnosť: hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
6
12
8
16
1
2
1
2
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
1 x 20 kW
1
14
(5 + 1) + 1
2 x PMC 120
2 x (60 kW + 20 kW)
2 x 20 kW
2
28
14
–
–
–
1
18
8+1
–
2
36
18
n+1
57
Kontajnery
Riešenie RiMatrix S je zmontované
v kontajnere, potom sa spustí do
chodu a odskúša podľa našich
smerníc. Dodávka zahŕňa úplnú
technickú dokumentáciu všetkých
komponentov a prác, spolu
s relevantnými manuálmi pre
používateľa.
Vonkajšie rozmery mm
Vnútorné rozmery mm
Číslo modelu
Fyzická bezpečnosť
Voliteľne môžeme dodať aj
príslušné kapitoly manuálu na
prevádzkovanie a núdzové
situácie.
Šírka
Výška
Hĺbka
Šírka
Výška
Hĺbka
Protipožiarna ochrana
Odolnosť voči vlámaniu
Plynotesnosť voči jedovatým/dráždivým plynom
Vodotesnosť a prachotesnosť
Vetranie akumulátora
Protipožiarne poplašné zariadenie
Systém hasenia požiaru v priestore
Infraštruktúra
Serverový rack (600 x 2000 x 1200 mm)
Kombinovaný sieťový/serverový rack
(800 x 2000 x 1200 mm)
Neprerušiteľné elektrické napájanie
Redundancia
Nízkonapäťový hlavný rozvádzač
PDU základný
Klimatizácia (ZUCS)
Redundancia
58
Naše služby zahŕňajú:
+ poradenstvo a kalkuláciu ROI
+ dodávku a integráciu do
infraštruktúry klienta
+ spustenie do prevádzky a
odovzdanie klientovi
+ dokumentáciu a zaškolenie
+ hotline a servis&/servisné zmluvy
+ Voliteľné balíky: Balík “účinnosť”,
redundantné napájanie, hasiaci
systém ...
Single 6 kontajner
3000
3000
7250
2750
2700
7000
7998.206
–
IP 54
+
Single 9 kontajner
3000
3000
7250
2750
2700
7000
7998.506
–
–
+
IP 56
–
+
voliteľná možnosť: hasiace dýzy len v zóne, kde je treba hasiť
6
8
1
1
1 x PMC 120
60 kW + 20 kW
1 x 20 kW
1
14
(5 + 1) + 1
–
n+1
–
2
18
8+1
Rittal Novinky 2013
Prvé hromadne vyrábané dátové centrum.
Jednoducho pripojíte a už je pripravené na použitie.
59
60
Bezpečnostný sejf ako
kompaktné dátové centrum.
Okrem fyzického krytu vo forme IT
bezpečnostného sejfu konfigurácia nižšie
uvedených komponentov dopĺňa sejf
Rittal a pretvára ho na úplne vybavené
kompaktné dátové centrum.
+ Robustné flexibilné racky hlavne pre
servery a sieťovú technológiu
+ Účinné klimatizačné riešenia v širokej
palete projektov a výstupov
+ IT špecifický rozvod prúdu
+ Zosieťovateľný monitoring a riešenia
bezpečnosti so systémom CMC III
+ Včasná detekcia požiaru a automatické
hasenie rackov
61
Kontajnery
Výhody:
+ Modulárna konštrukcia
uľahčuje montáž na horšie
prístupných miestach a tiež
umožňuje retrospektívne ohradiť
existujúce IT štruktúry.
+ Možnosť rozširovania,
demontáže a spätnej montáže
znamená cielenú investíciu s
istotou do budúcnosti.
+ Systémovo odskúšaná
bezpečnosť a vysoká úroveň
ochrany
Normy o ochrane:
– protipožiarna – trieda požiarnej
odolnosti F 90 podľa DIN 4102
časť 2
– vyhovuje hraničným hodnotám
ΔT < 50 K, relatívna vlhkosť
85% počas 30 minút
– odolnosť voči vlámaniu WK II, III
a IV, útok náradím podľa DIN V
ENV 1630/1999-04/ WK II
– trieda ochrany IP 56 podľa IEC
60 529
– ochrana pred dymom na
základe normy DIN 18 095-2:
1991-03
Skúšky boli vykonané ako
systémové testy a potvrdené
certifikátmi zo skúšok.
Materiál:
Farba:
– Skriňa a servisné dvere: RAL 7035
– Dvere pre operátora: RAL 9005
Dodávka zahŕňa:
�
��
�
��
��
��
– bezpečnostný sejf s operátorom
dvere a servisné dvere
– káblový vstup na oboch bočných
prvkoch
– oboje dverí s kľúčovým zámkom
��
��
Voliteľná možnosť:
–
–
–
–
výber dverných pántov
dvojito zvinovacie dvere
rôzne systémy káblových vstupov
káblový vstup prídavne v hornej
alebo základnej jednotke
– rôzne varianty zámka
– oporná konštrukcia
��
��
��
+ Vysoká úroveň ochrany
pred potenciálnym fyzickým
ohrozením pre IT
+ Cielená konfigurácia
komponentov zmení sejf na
kompletné kompaktné dátové
centrum
��
Použitie:
Technické detaily:
webovú stránku.
– oceľový plech, pozinkovaný
U
Vonkajšie rozmery mm
Vnútorné rozmery mm
Model No. (Sejf je konfigurovaný špecificky pre projekt)
Hmotnosť prázdna bez chladiacej jednotky a bez racku prib. kg
Príslušenstvo
TS IT rack s deflektorovými platňami pre vzduch
Požiarny poplašný a hasiaci systém DET-AC/EFD Plus
Monitorovací systém CMC
PSM - zbernica Power System Module
PDU – elektrická rozvádzacia jednotka
Riešenia s deleným chladením
LCP - súprava kvapalinového chladenia, hĺbka racku 1000 mm
Šírka (B1)
Výška (H1)
Hĺbka (T1)
Šírka (B1)
Výška (H1)
Hĺbka (T1)
W 600 x H 2000 x D 1000
W 600 x H 2200 x D 1000
W 800 x H 2000 x D 1000
W 800 x H 2200 x D 1000
42
1100
2210
1200
920
2030
1000
7999.009
660
7995.045
–
7995.047
–
47
1115
2405
1353
900
2200
1060
7999.009
700
42
1115
2205
1553
900
2000
1260
7999.009
730
–
–
7995.046
–
–
–
7995.048
–
pozri katalóg 33, stranu 510
pozri katalóg 33, stranu 768
pozri katalóg 33, stranu 382
pozri Inovácie 2012, stranu 91
pozri IT-News 2013, stranu 63
pozri IT-News 2013, stranu 43
47
1115
2405
1553
900
2200
1260
7999.009
800
–
–
–
–
Štandardná ochrana pred:
Požiar
62
Hasiaca voda
Korozívne plyny
Vandalizmus
Nepovolaný prístup
Prach
Krádež/vlámanie
Rittal Novinky 2013
Voliteľné možnosti pre modulárny sejf úrovne E
Ľavý dverný pánt DIN
Dvere
Pravý dverný pánt DIN
Dvojité
Pravý dverný pánt DIN
Dvojité
�
L/h DIN door hinge
�
Servisné dvere
�
Káblový vstup
�
Mäkký káblovod1)
na oboch bočných
prvkoch
Tvrdý káblovod2)
na oboch bočných
prvkoch
Káblový box3)
v oboch bočných
prvkoch
Tvrdý káblovod2)
v hornom prvku
Tvrdý káblovod2)
v spodnom prvku
�
1)
2)
3)
Veľkosť mäkkého káblovodu cca 267 x 165 mm Z dôvodov požiarnej ochrany sa káblovod môže konfigurovať do 1)
max. 60% s káblom do priemeru 15 mm a káblovodmi do priemeru 18 mm
Veľkosť tvrdého káblovodu: 2 panely, každý 120 x 120 mm
Veľkosť káblového boxu: Káble do priemeru 15 mm a dhadice do priemeru 44 mm sa môžu viesť cez káblový box. Cez
káblový box sa nesmú viesť žiadne potrubia.
Zámky
Kľúčový zámok s 2 kľúčmi
Elektronické kombinačné
zámky1)
�
1)
Elektronický kombinačný
zámok na aktivovanie cez
systém ovládania prístupu,
ktorý dodá klient
Dá sa priradiť prvý kód, druhý kód a dvojitý kód. Podporované otvorenie kľúčom na inšpekčné účely.
TS IT rack s
deflektorovými
platňami pre vzduch
Šírka mm
Výška mm
Hĺbka mm
Číslo modelu
Oporná
konštrukcia
�
zahrnuté v dodávke
Rittal Novinky 2013
2000
1000
7995.045
600
2200
2000
2200
1000
1200
1200
7995.046
On request
Oceľová oporná konštrukcia na vyrovnanie
zvýšenej podlahy, pri umiesťovaní
modulárneho sejfu na holej podlahe. Výška
opornej konštrukcie je voliteľná medzi 100 mm
a 1000 mm.
2000
1000
7995.047
800 �
2200
2000
2200
1000
1200
1200
7995.048
On request
Oceľová oporná konštrukcia na vyrovnanie
zvýšenej podlahy, pri umiesťovaní modulárneho
sejfu na holej podlahe. Oporná konštrukcia má
protipožiarny povlak. Výška opornej konštrukcie
je voliteľná medzi 100 mm a 1000 mm.
voliteľná možnosť
63
3 ventilátor y
4 ventilátor y
5 ventilátorov
6 ventilátorov
ROZVÁDZAČE
64
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
Lepšie.
Vďaka inteligentnému ovládaniu a pružnej
konfigurácii s ďalšími ventilátormi sa veľmi
ľahko dosahuje úspora energie až 50 %
s novou generáciou LCP pri rovnakom
objemovom toku a stálom chladiacom výkone.
IT INFRAŠTRUKTÚRA
+ Rovnaký objemový tok s 3 - 6 ventilátormi
+ Znížená hlučnosť pri nižších otáčkach
+ Krátke obdobie amortizácie
SOFTVÉR & SERVIS
65
LCP - Súprava kvapalinového chladenia DX
Príslušenstvo Strana 67
Výhody:
+ Maximálna energetická
účinnosť vďaka technológii
ventilátorov EC a ovládaniu na
báze IT
+ Minimálna strata tlaku na strane
vzduchu, čo zase minimalizuje
spotrebu ventilátorov
+ Ovládanie vstupnej teploty
server
+ Vďaka kompresoru s
regulovanými otáčkami je
chladiaci výkon ideálne
prispôsobený na skutočné
požiadavky
+ S redundantným teplotným
senzorom integrovaným
štandardne na strane vzduchu
+ Absorbovaná tepelná energia
sa emituje do okolia v mieste
vonkajšieho kondenzátora
bez ohrievania technického
priestoru
+ Ideálne na chladenie IT
v malých a stredných
miestnostiach
+ Zvlhčovač, ohrievač alebo
čerpadlo kondenzátu sú
dostupné na požiadanie
+ Vyššie chladiace výkony na
požiadanie
+ Špecifická údržba LCP DX
vďaka oddeleniu chladiaceho a
serverového racku
LCP Rack/Inline DX:
Inštalácia v stojanovej skriňovej zostave
Chladiace médium
Číslo modelu
Menovité prevádzkové napätie V, Hz
Rozmery mm
Počet ventilátorov
Prietok vzduchu ventilátormi
Chladiaci výkon
Pracovný cyklus %
Typ spojenia (elektrické)
Ventilátory sa môžu zamieňať pri bežiacom systéme
EC ventilátor
Farba
Ovládanie teploty
Príslušenstvo
kondenzátorov
SNMP karta
+ Zahrnuté do dodávky.
66
Funkcie LCP Racku DX:
LCP nasáva vzduch po
bokoch vzadu na serverových
skriniach, chladí ho využívajúc
vysokovýkonné kompaktné rotory
a ochladení vzduch fúka späť do
prednej časti serverového racku
na bokoch.
Flash/Rack DX:
R410a
3311.410
380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
W x H x D 300 x 2000 x 1000
4
4800 m3/h
12 kW
R410a
3311.420
380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
300 x 2000 x 1200
4
4800 m3/h
12 kW
100
100
Pripájacia svorka
Pripájacia svorka
+
+
+
+
RAL 7035
Špeciálne farby na požiadanie
Lineárne ovládanie ventilátora
Invertorom regulovaný kompresor
3311.360
3311.320
Funkcie LCP Inline DX:
LCP je konštruovaný na
umiestenie v rámci stojanovej
skriňovej zostavy. Horúci vzduch
sa nasáva z priestoru alebo teplej
chodby v zadnej časti zariadenia,
ochladí sa vysokokapacitnými
rotormi a po ochladení sa fúka
späť do priestoru alebo studenej
chodby.
Flush/Inline DX
R410a
3311.430
380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
300 x 2000 x 1000
4
4800 m3/h
12 kW
R410a
3311.440
380 V AC, 3~, 50
480 V AC, 3~, 60
300 x 2000 x 1200
4
4800 m3/h
12 kW
100
100
Pripájacia svorka
Pripájacia svorka
+
+
+
+
RAL 7035
Špeciálne farby na požiadanie
Lineárne ovládanie ventilátora
Invertorom regulovaný kompresor
3311.360
3311.320
Rittal Novinky 2013
Príslušenstvo pre LCP DX
Kondenzátor
Kondenzátorová jednotka je potrebná na
prevádzkovanie LCP s chladivom a zahŕňa vonkajší
kondenzátor a ventilátor. Potrubie medzi LCP DX a
kondenzátorom nie je zahrnuté v dodávke.
Pre LCP DX
3311.410
3311.420
3311.430
3311.440
Balenie po Číslo modelu
1
3311.360
C h l adivo :
– R410a
Karta SNMP
Karta SNMP ako príslušenstvo na pripojenie
jednotiek LCP Rack/Inline DX do siete.
Rittal Novinky 2013
Pre LCP DX
3311.410
3311.420
3311.430
3311.440
Balenie po Číslo modelu
1
3311.320
67
Chillery pre chladenie IT
Použitie:
Špeciálne na chladenie IT aplikácií
ako LCP či tepelných výmenníkov
vzduch/voda. Vlastnosti týkajúce
sa bezpečnosti ako redundantné
čerpadlá s reguláciou otáčok,
kompresory alebo vyrovnávacie
sklady sú rozpoznávacie
charakteristiky týchto atmosfericky
utesnených systémov.
Technický dizajn:
– kompaktná konštrukcia s
ovládacími prvkami vpredu a
nasávaním vzduchu cez oba
bočné panely, výstup vzduchu
je nahor
– tlakovo utesnený systém
– digitálny termostat na ovládanie
teploty s bodom nastavenia a
zobrazením skutočnej teploty
– podporované monitorovacie
rozhranie s Rittal CMC III
– monitor prietoku
Druh ochrany:
Voliteľné možnosti:
– IP 54
Dodávka zahŕňa:
– chiller s kabelážou pripravenou
na pripojenie
– dokumentácia vo viacerých
jazykoch
– funkčný diagram a schémy
elektrického zapojenia
– voľné chladenie sa môže
integrovať od 24 kW (dbajte na
pokyny)
– vyrovnávací sklad pre osobitné
umiestenie – núdzové chladenie
s prívodom vody
– integrálny bypas
– špeciálne hodnoty napätia
Poznámka:
– Technické odchýlky v
chladiacom výkone, rozmeroch
alebo hmotnostiach sú možné
pre jednotky typu s voľným
chladením
Fotografia zobrazuje príklad
konfigurácie s vybavením
nezahrnutým do rozsahu dodávky
Chladiaci výkon 15 až 124 kW
Číslo modelu
Menovité prevádzkové napätie V, Hz
Rozmery mm
Chladiaci výkon1)
Príkon1)
Menovitý prúd max.
Chladivo
Pmax. Chladiaci okruh
W 810
H 1542
D 1800
15 kW
Prostredie
Kvapalné médium
Kapacita čerpadla (voliteľná možnosť)
Tlak čerpadla (voliteľná možnosť)
Počet chladiacich okruhov
Nádrž s 10 mm kondenzátovou izoláciou
(voliteľná možnosť)
Kapacita čerpadla (voliteľná možnosť)
Prípojky vody
Prevádzková hmotnosť
Farba
Prietok vzduchu ventilátormi
m3/h
Ovládanie teploty
Teplotný rozsah
1)
68
3232.701 3232.711 3232.721 3232.731 3232.741 3232.751 3232.761 3232.771 3232.781 3232.791
400, 3~, 50
810
1542
1800
24 kW
6.9 kW
9.7 kW
23.0 A
25.0 A
R407C
28 bar
–20 °C … +43 °C
+5 °C … +15 °C
60 l/min.
2.5 bar
1
810
1542
1800
36 kW
1000
1780
2300
48 kW
1100
1606
3240
67 kW
1100
1606
3240
77 kW
1100
1606
3240
88 kW
1100
1606
3240
99 kW
1100
1875
3240
117 kW
1100
1875
3240
124 kW
14.6 kW
37.0 A
21 kW
46.5 A
21 kW
52.2 A
R410A
45 bar
24 kW
59.2 A
26 kW
64.2 A
29 kW
69.2 A
36 kW
84.1 A
41 kW
89.1 A
120 l/min.
240 l/min.
470 l/min.
2
Steel
48 l
100 l
200 l
11⁄2˝
21⁄2˝
400 kg
415 kg
505 kg
710 kg
896 kg
896 kg
906 kg
912 kg
RAL 7035
RAL 9002
10880
14000
18000
22000
27000
Elektronické ovládanie s digitálnym zobrazením (továrenské nastavenie +15 °C)
300 l
1119 kg
1123 kg
34100
Výkonové údaje kolíšu podľa zvolenej možnosti a môžu sa prevziať z konfigurátora chillera IT (pozri web stránku). Dlhšie dodacie lehoty.
Vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien.
Rittal Novinky 2013
Chillery pre chladenie IT
Chladiaci výkon 155 až 481 kW
Číslo modelu
Menovité prevádzkové napätie V, Hz
Rozmery mm
Chladiaci výkon1)
Príkon1)
Menovitý prúd max.
Chladivo
Pmax. Chladiaci okruh
3232.801 3232.811
400, 3~, 50
W 1100
1100
H 1875
1875
D 3240
3240
155 kW
172 kW
Prostredie
Kvapalné médium
Kapacita čerpadla (voliteľná možnosť)
Tlak čerpadla (voliteľná možnosť)
Počet chladiacich okruhov
Nádrž s 10 mm kondenzátovou izoláciou
(voliteľná možnosť)
Kapacita čerpadla (voliteľná možnosť)
Teplotný rozsah
Prípojky vody
Prevádzková hmotnosť
Farba
Prietok vzduchu ventilátormi
Ovládanie teploty
1)
m3/h
47 kW
52 kW
108 A
120 A
R410A
45 bar
–20 °C … +43 °C
+5 °C … +15 °C
500 l/min.
2.5 bar
2
3232.821 3232.891 3232.831 3232.841 3232.851 3232.861 3232.871 3232.881
1100
1875
4240
196 kW
1500
1975
4350
235 kW
2200
2450
3400
261 kW
2200
2450
3400
291 kW
2200
2450
3400
326 kW
2200
2450
4250
387 kW
2200
2450
4250
430 kW
2200
2450
4250
481 kW
60 kW
127 A
70 kW
149 A
80 kW
181 A
93 kW
203 A
106 kW
225 A
121 kW
293 A
141 kW
307 A
159 kW
336 A
3354 kg
3576 kg
104100
102000
500 l/min. 810 l/min.
1200 l/min.
Steel
300 l
700 l
21⁄2˝
3˝
4˝
1308 kg
1321 kg
1489 kg
1933 kg
2546 kg
2693 kg
2843 kg
3148 kg
RAL 9002
32600
50000
49000
72800
71500
70200
106200
Elektronické ovládanie s digitálnym zobrazením (továrenské nastavenie +15 °C)
Výkonové údaje kolíšu podľa zvolenej možnosti a môžu sa prevziať z konfigurátora chillera IT (pozri web stránku).
Dlhšie dodacie lehoty. Vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien.
Rittal Novinky 2013
69
Zoznam čísiel modelu
Číslo modelu
2383.210
2383.250
2383.300
2383.350
3171.105
3172.105
3173.105
3201.960
3201.970
3232.701
3232.711
3232.721
3232.731
3232.741
3232.751
3232.761
3232.771
3232.781
3232.791
3232.801
3232.811
3232.821
Strana
31
31
31
31
43
43
43
43
43
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
Číslo modelu
5843.500
5844.500
5845.500
5846.500
5850.500
5851.500
5852.500
5853.500
5854.500
5855.500
6106.100
6106.200
6106.300
6106.400
6106.500
6206.480
6206.640
6315.100
6315.200
6315.300
6315.400
6320.000
Strana
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
21
20
22
23
23
16
16
16
17
16
Číslo modelu
8612.050
8612.060
8612.070
8612.080
8612.090
9666.705
9666.706
9666.707
9666.711
9666.930
9671.364
9671.366
9671.368
9671.384
9671.386
9671.388
9674.480
9674.550
9674.560
9675.100
9675.840
9676.200
Strana
31
31
31
31
31
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
36
35
35
36
36
36
3232.841
3232.851
3232.861
3232.871
3232.881
3232.891
3301.500
3301.505
3311.320
3311.360
3311.410
3311.420
3311.430
3311.440
3321.705
3322.705
3335.790
3335.830
3335.840
3335.850
3335.860
3335.870
3335.880
3335.890
3431.035
4155.010
4155.110
4155.510
4568.500
5366.000
5366.100
5366.200
5366.300
5366.400
5368.000
5830.500
5831.500
5832.500
5833.500
5834.500
5840.500
5841.500
5842.500
69
69
69
69
69
69
43
43
67
67
66
66
66
66
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
34
30
30
30
30
28
28
28
28
28
28
25
25
25
25
25
25
25
25
6320.400
6320.500
6320.600
6321.000
7995.045
7995.046
7995.047
7995.048
7998.106
7998.107
7998.206
7998.306
7998.307
7998.406
7998.407
7998.506
7998.606
7998.607
7999.009
8100.000
8100.010
8100.120
8100.160
8100.180
8100.300
8100.400
8100.500
8100.600
8100.602
8100.800
8100.802
8200.000
8200.010
8200.120
8200.300
8200.400
8200.500
8200.600
8200.800
8612.000
8612.020
8612.030
8612.040
17
17
17
29
63
63
63
63
56
56
58
57
57
56
56
58
57
57
62
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
31
31
31
31
9676.910
9676.912
36
36
3232.831
70
69
6320.300
17
9676.210
36
Rittal Novinky 2013
Index
A
Uhlový adaptér 90°
C
Chillery
– na chladenie IT
– TopTherm
E
Elektrický odparovač kondenzátu
I
Ističové rozpojovače:
– Veľkosť 000
Inštalačná súprava:
– TS, SE
ISV
– Inštalačná súprava
K
Koľajničky
– na vnútornú inštaláciu AE
Kabelážové vnútorné obloženie
Konektorové komponenty
Maxi-PLS/Flat-PLS
Kondenzátorová jednotka
23
68, 69
42
43
34
35
35
31
35
36 – 39
67
L
LCP Rack DX
66
LCP - Súprava kvapalinového chladenia 66, 67
M
Montážne uholníky TS, SE
– ISV
Modulárny sejf úrovne E
– Voliteľné možnosti
N
NH ističové rozpojovače
– Veľkosť 000
Náhradné rohože do filtrov
Rittal Novinky 2013
O
Ovládacia skriňa s manipulačnými pásmi: 14 – 17
Ovládacia skriňa pre desktop TFT až do 24“ 29
Oddiel s otvormi TS s montážnou prírubou
– 17 x 73 mm, TS
31
Odparovač kondenzátu, elektrický
43
P
Podstavcový systém Flex-Block
Pripájacia konzola VESA 75/100
PC skriňové systémy
Podstavcový systém Flex-Block
– Rohové kusy
– vnútorné obloženie
Prstencový transformátor
R
RiLine NH ističové prvky
RiLine60 ističové prvky
RiMatrix S
– Budovy
– Kontajnery
– Bezpečnostné priestory
63
31
10 – 13
23
26 – 28
10 – 13
13
13
43
34
34
45 – 58
56
58
57
S
TopTherm
– Chillery
– LCP
Tepelné výmenníky
– LCP Rack DX
U
Univerzálne svietidlo
34
43
34
Stojanové systémy
18 – 22
Stojan, úplný
21
Stojan, modulárny
20
Stojan, otvorený
22
Systém podperného ramena
23
SE 8 Voľne stojaca monolitická skriňa s 24, 25
Systémy rozvádzačových skríň – PC
26 – 28
Strešná platňa IP 4X
30
Svietidlo
30
Skrutky s okom
30
SNMP karta
67
T
35
V
Vypínače
– Veľkosť 000
Vnútorná inštalácia
– Koľajničky pre AE
42
66
66
30
Vyhradzujeme si právo na ďalší vývoj a
technické zmeny na našich výrobkoch. Také
zmeny, chyby a preklepy nebudú dôvodom
na odškodnenie. Odkazujeme našich
klientov na naše Obchodné a dodacie
podmienky.
71
+ Rozvádzače
+ Rozvod prúdu
+ Klimatizácia
05.2013/ZH1
+ IT-infraštruktúra
+ Softvér & služby
RITTAL s.r.o.
Mokráň záhon 4 · 821 04 Bratislava
Tel.: +421 (0)2-32333911 · Fax: +421 (0)2-32333910
e-mail: [email protected] · www.rittal.sk
ROZVÁDZAČE
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTVÉR & SERVIS
Download

Klimatizácia